A jogszabály mai napon ( 2019.10.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2010. (II. 2.) FVM rendelet

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés a) pont 1-4. alpontjaiban, a c) pont 1-4., 6., 8., 10-14., 16-21., 23-27. és 31. alpontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a 100. § (1) bekezdés a) pont 1-4. alpontjai tekintetében a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben, valamint a 100. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. § * 

2. § (1) * 

(2) * 

3. § * 

4. § * 

5. § (1) * 

(2) * 

6. § * 

7. § * 

8. § (1) * 

(2) * 

9. § * 

10. § * 

11. § * 

12. § * 

13. § * 

14. § * 

15. § * 

16. § * 

17. § * 

18. § * 

19. § * 

20. § * 

21. § * 

22. § * 

23. § * 

24. § * 

25. § * 

26. § * 

27. § * 

28. § * 

29. § * 

30. § * 

31. § * 

32. § * 

33. § * 

34. § * 

35. § * 

36. § (1) * 

(2) * 

37. § * 

38. § * 

39. § * 

40. § * 

41. § * 

42. § * 

43. § * 

44. § * 

45. § * 

46. § (1) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 3. számú mellékletének

a) számozása 3. I.-re módosul,

b) bevezető mondatában „a minisztériumhoz” szövegrész helyébe „az országos hatáskörű vadászati hatósághoz” szövegrész lép,

c) 3. pontja helyébe a „3. Az állategészségügyért felelős hatóság véleményét.” szövegrész lép.

(3) Az R. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerinti 3. II. számú melléklettel egészül ki.

(4) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(5) Az R. 17. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(6) Az R. 18. számú mellékletének I. része helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(7) Az R. 19. számú melléklet III. számú része helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(8) Az R. 21. számú melléklet I. része helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

47. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az R.

a) 2. § (6) bekezdése,

b) 4. §-a,

c) 28. § (2) bekezdése,

d) 29. § (3) bekezdése,

e) 84. § (3) bekezdése,

f) 85. §-a,

g) 88. § (1) bekezdése,

h) 92. §-a,

i) 95. §-a,

j) 96. § (3) bekezdése.

(3) E rendelet hatálybalépését követően a minisztérium által korábban kiadott vadászati hatósági igazolványok 2010. december 31-én hatályukat vesztik.

(4) Az R. 30. § (1) bekezdésében az „előzetesen,” szövegrész hatályát veszti.

(5) Az R. 33. § (2) bekezdésében az „előzetes” szövegrész hatályát veszti.

(6) Az R. 59. § (1) bekezdésében a „2005. augusztus 15. napjától” szövegrész hatályát veszti.

48. § (1) Az „az illetékes” szövegrész helyébe az „a” szövegrész lép az R.

a) 35. § (5) bekezdésében,

b) 37. § (3)-(4) bekezdésében,

c) 66. § (2) bekezdésében,

d) 75. § (5) bekezdésében.

(2) A R. 50. § (1) bekezdésében az „érvényesítésének” szövegrész helyébe a „hatályosításának” szövegrész lép.

(3) A R. 50. § (2) bekezdésben „a külön jogszabályban foglaltak szerint” szövegrész helyébe „az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló törvény szerint” szövegrész lép.

(4) A R. 50. § (3) bekezdésében az „érvényesítő” szövegrész helyébe a „kérelmező” szövegrész lép.

(5) A R. 51. § (1) bekezdésben „a külön jogszabályban foglaltak szerint” szövegrész helyébe a „a költségvetési törvényben foglaltak szerint” szövegrész lép.

(6) A R. 52. § (2) bekezdésében a „megküldeni” szó helyébe a „benyújtani” kifejezés lép.

(7) Az R. 73. § (2) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a „hatályos” szövegrész lép.

(8) Az R. 94. § (2) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szövegrész lép.

(9) Az R. 94. § (3) bekezdésében a „Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért felelős miniszter” szövegrész lép.

49. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.) a vadon élő madarak védelméről, 6-9. cikk;

b) a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről, 14-15. cikk.

1. számú melléklet a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelethez * 

2. számú melléklet a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelethez * 

3. számú melléklet a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelethez * 

4. számú melléklet a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelethez * 

5. számú melléklet a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelethez * 

6. számú melléklet a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelethez * 

7. számú melléklet a 7/2010. (II. 2.) FVM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére