A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/2010. (VII. 27.) MNB rendelet

az „Úszó-Európa-bajnokság, 2010” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - a XXX. Úszó, Műúszó, Műugró és Nyíltvízi Úszó Európa-bajnokság Magyarországon történő megrendezése alkalmából - „Úszó-Európa-bajnokság, 2010” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2010. július 30.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján baloldalt fentről és lentről befutó - az úszómedence sávjait szimbolizáló - vonalak láthatóak, amelyek két vízhullám-motívummá formálódnak. A két vízhullám-motívum között, egymás alatti vízszintes sorokban az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, az értékjelzéstől balra a „BP.” verdejel, jobbra a „2010” verési évszám olvasható. Az előlap jobb szélén, félköriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján fő motívumként egy úszó ábrázolása látható, az ábrázolás feletti két vízszintes sorban a „2010 BUDAPEST” és a „BALATONFÜRED” felirat olvasható. A fő motívumot és a felette található feliratot fent és lent egymás tükörképeként megjelenő hullámvonalak keretezik. Az emlékérme szélén, köriratban az „ÚSZÓ, MŰÚSZÓ, MŰUGRÓ ÉS NYÍLTVÍZI ÚSZÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG” felirat olvasható. Az emlékérme alsó részén, a hullámvonalaktól jobbra található Rónay Attila tervezőművész mesterjegye. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 10 000 darab készíthető, amelyből 6000 darab különleges - ún. proof - technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2010. július 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 10/2010. (VII. 27.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 10/2010. (VII. 27.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére