A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12/2010. (VIII. 18.) MNB rendelet

a „Szent István intelmei” 50 000 forintos címletű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „Szent István intelmei” megnevezéssel 50 000 forintos címletű arany emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2010. augusztus 20.

2. § (1) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 6,982 gramm, átmérője 22 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben Szent István király Intelmei Szent Imre herceghez középkori latin nyelvű kézírásos szövegének bevezetése - „In nomine Domini nostri Ihesu Christi: Incipit Decretum sancti Regis Stephani” (Thuróczy-krónika, XV. század) - olvasható, szabálytalan pergamenre helyezve. A szövegtől balra a „2010” verési évszám, jobbra a „BP.” verdejel, alatta két vízszintes sorban az „50 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az előlap felső részén, félköriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Szent István király és Szent Imre herceg ábrázolása látható, amely a mateóci (Matejovce, ma a szlovákiai Poprád településrésze) Szent István király plébániatemplom XV. századi szárnyas oltárának főoltárképe alapján készült. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI”, alsó köriratban a „SZENT IMRE HERCEGHEZ” felirat olvasható. Az emlékérme alsó részén, Szent István király és Szent Imre herceg ábrázolásától jobbra található Szöllőssy Enikő tervezőművész mesterjegye. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges - ún. proof - technológiával.

4. § Ez a rendelet 2010. augusztus 20-án lép hatályba.

1. melléklet a 12/2010. (VIII. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 12/2010. (VIII. 18.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére