A jogszabály mai napon ( 2018.10.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Megnyitom a Jogtárban

 

12/2010. (IV. 20.) SZMM rendelet

a szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 4. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró egészségügyi miniszterrel, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a)-l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b), e)-g), j) és n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi és rendészeti miniszterrel, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a)-c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a)-e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a)-h) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterrel, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró oktatási és kulturális miniszterrel, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a)-i) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati miniszterrel, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedélyezési eljárásért, az engedély további szakképesítésekre történő kiterjesztésére (a továbbiakban: bővítés), az engedélyben szereplő szakképesítések számának csökkentésére, az engedéllyel rendelkező vizsgaszervező intézménynek a nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) A szakmai vizsga szervezésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja százharmincegyezer forint.

(3) A vizsgaszervezési engedély bővítésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja harminchatezer forint.

(4) A szakképesítések számától függetlenül az engedélyben szereplő szakképesítések számának csökkentésére vagy a szakmai vizsgát szervező intézmény nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja nyolcezer forint.

2. § (1) Az igazgatási szolgáltatási díj az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) bevétele. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséből származó díjbevételt a Hivatal egyéb bevételeitől elkülönítetten kezeli.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díj összegét átutalással, készpénzátutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00282637-00000000 számú költségvetési előirányzat-felhasználási keret számlájára kell megfizetni.

3. § (1) A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja huszonhatezer-kettőszáz forint.

(2) A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a jogorvoslati eljárást kérelmező az eljárás megindításakor átutalással, készpénzátutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Igazgatási 10032000-00285568-00000000 számú számlájára köteles megfizetni.

4. § (1) A befizetett igazgatási szolgáltatási díj 60 százalékát vissza kell fizetni, ha a kérelmező az eljárás lefolytatására irányuló kérelmet a szakértő kirendelése előtt visszavonja.

(2) A jogorvoslati díjat vissza kell téríteni, ha a felülvizsgált döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyul. A visszatérítést hivatalból a jogorvoslati eljárás során hozott döntésben kell elrendelni.

5. § Ez a rendelet 2010. május 25-én lép hatályba.

6. § * 


  Vissza az oldal tetejére