A jogszabály mai napon ( 2019.11.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok felállításával összefüggő módosításáról

A Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdésének 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés dc) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés ad) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,

a rendkívüli állapot idején szükséges munkaerő meghagyására szóló 2/1994. (III. 22.) MüM rendelet tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva a honvédelmi miniszterrel egyetértésben,

a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott adópolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,

a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,

a rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 56/A. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 20. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés ds) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikai feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,

a mérőedényként használt palackok forgalomba hozataláról szóló 8/1997. (III. 21.) IKIM rendelet tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,

a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) és h) pontjában meghatározott adópolitikával és iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott e-közigazgatással összefüggő feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben,

a Munkaerőpiaci Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/1998. (I. 16.) MüM rendelet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39/A. § (7) bekezdésében, továbbá a 39/C. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,

a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,

a gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendelet tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § w) pontjában meghatározott fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatkörömben eljárva,

az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés dg) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés dn) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,

a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés dh) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,

a gépjármű gumiabroncsnyomás-mérők műszaki követelményeire, forgalomba hozatalára és üzembe helyezésére vonatkozó előírásokról szóló 51/1999. (IX. 10.) GM rendelet tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,

a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés dk) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségügyi feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,

a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés dp) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,

egyes átlag feletti pontosságú súlyok műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és hitelesítéséről szóló 65/1999. (XII. 13.) GM rendelet tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § i) pontjában meghatározott egészségbiztosítási járulék-fizetés szabályozásával összefüggő feladatkörömben eljárva, a hajók tartályainak kalibrálására vonatkozó előírásokról szóló 7/2000. (II. 25.) GM rendelet tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § w) pontjában meghatározott fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott közlekedéssel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben,

a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés di) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,

a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. § (4) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,

a szeszfokmérők, valamint az alkohol-sűrűségmérők műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és hitelesítéséről szóló 35/2000. (X. 18.) GM rendelet tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,

a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkező 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,

a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,

a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés dc) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,

az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés dd) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,

a háztartási villamos hűtőszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó energia-hatásfok-követelményekről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 5/2002. (II. 15.) GM rendelet tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § w) pontjában meghatározott fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatkörömben eljárva,

a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet tekintetében a Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § s) pontjában meghatározott kereskedelemmel összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott igazságüggyel összefüggő feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben,

a fénycsőelőtétekre vonatkozó energiahatékonysági követelményekről szóló 55/2003. (IX. 4.) GKM rendelet tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § w) pontjában meghatározott fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatkörömben eljárva,

a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § w) pontjában meghatározott fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatkörömben eljárva,

a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 129. §-a (2) bekezdésének a)-e), g)-l) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott adópolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,

a Foglalkoztatási Hivatalnak a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program végrehajtása során ellátandó feladatairól és közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak a 2004-2006. évi EQUAL Közösségi Kezdeményezés végrehajtásába közreműködőként történő bevonásáról szóló 9/2004. (IV. 7.) FMM rendelet tekintetében az Európai Unió strukturális alapjaiból és a Kohéziós Alapból finanszírozott támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében, valamint a 20. § (2) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,

a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,

az ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelőségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendjére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról szóló 13/2004. (II. 13.) GKM rendelet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,

a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. §-a (1) bekezdésének a)-l) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott adópolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,

az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet tekintetében a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő feladatkörömben eljárva,

a különleges foglalkoztatási állományba helyezett köztisztviselő elhelyezkedését segítő munkaerőpiaci szolgáltatások és azok igénybevételének részletes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 21.) FMM rendelet tekintetében a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 7. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pontjában meghatározott közigazgatás-szervezéssel összefüggő feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben,

a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,

a munka világából történő fokozatos kivonuláshoz kapcsolódó járulékkiegészítésről szóló 13/2005. (VIII. 26.) FMM rendelet tekintetében a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 7. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,

a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés dm) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,

a regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok együttműködéséről szóló 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 53. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,

a rehabilitációs akkreditációs díjról szóló 26/2005. (XII. 27.) FMM rendelet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §-a (8) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva, a foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2005. évi CLXXX. törvény végrehajtásáról szóló 55/2005. (XII. 29.) PM-FMM együttes rendelet tekintetében a foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2005. évi CLXXX. törvény 17. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,

a műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet egyes munkaköreinek betöltéséhez szükséges szakképesítési és szakmai gyakorlati követelményekről szóló 63/2005. (VII. 29.) GKM rendelet tekintetében a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § a) és ce) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,

a gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet tekintetében a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 53. § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,

a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés dm) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,

a 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.1 intézkedése: a munkanélküliség megelőzése és kezelése keretében nyújtható támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló 5/2006. (VIII. 11.) MeHVM-SZMM együttes rendelet tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24. § (9)-(10) bekezdésében, valamint 49. § (5) bekezdés o) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,

az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés dj) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,

az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól szóló 26/2006. (V. 5.) GKM rendelet tekintetében a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § ce) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,

az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól szóló 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § b) pontjában meghatározott területfejlesztéssel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben,

az autógáztartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet tekintetében a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § ce) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,

a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (2) bekezdésének d) pontjában, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § s) és w) pontjában meghatározott fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatkörömben eljárva,

a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott oktatással összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,

a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok köréről és az adatokhoz való hozzáférés rendjéről szóló 49/2007. (IV. 26.) GKM-EüM-IRM-MeHVM-PM együttes rendelet tekintetében a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott rendészettel összefüggő feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott egészségüggyel összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § e) pontjában meghatározott a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításával összefüggő feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,

a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belsőégésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet tekintetében a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § ce) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,

a regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről szóló 4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott oktatással összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,

az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről szóló 13/2008. (VIII. 8.) NFGM-FVM együttes rendelet tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában, és a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) és w) pontjában meghatározott iparügyekkel és fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatkörömben eljárva,

a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott oktatással összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben,

a lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § t) pontjában meghatározott turizmussal összefüggő feladatkörömben eljárva,

a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 8. §-ában meghatározott járulékkedvezmények érvényesítésének és ellenőrzésének részletes feltételeiről és szabályairól szóló 7/2009. (IV. 11.) PM-SZMM együttes rendelet tekintetében a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 17. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,

a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő feladatkörömben eljárva,

a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott iparügyekkel összefüggő feladatkörömben eljárva,

a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés ca) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § g) pontjában meghatározott bányászattal összefüggő feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben,

az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 36/A. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,

a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet tekintetében a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő feladatkörömben eljárva,

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról szóló 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés ad) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (5) bekezdésének a) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,

az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokról szóló 17/2010. (V.13.) SZMM rendelet tekintetében az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatásokkal kapcsolatos feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 172/2008. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott foglalkoztatáspolitikával összefüggő feladatkörömben eljárva,

a következőket rendelem el:

1. A Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet módosítása

1. § A Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet

a) 3. §-ában a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága (a továbbiakban: hatóság)” szöveg,

b) 25. § (2) bekezdésében a „Hivataltól” szövegrész helyébe a „hatóságtól” szöveg

lép.

2. A keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása

2. § * 

3. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosítása

3. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

4. A rendkívüli állapot idején szükséges munkaerő meghagyására szóló 2/1994. (III. 22.) MüM rendelet módosítása

4. § (1) A rendkívüli állapot idején szükséges munkaerő meghagyására szóló 2/1994. (III. 22.) MüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-ában a „Munkaügyi Minisztériumra” szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumra” szöveg lép.

(2) * 

(3) Az R2. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. A számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet módosítása

5. § A számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 2. § (6) bekezdésében az „Országos Mérésügyi Hivatal” szövegrész helyébe a „mérésügyi hatóság” szöveg lép.

6. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet módosítása

6. § A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet mellékletének 4.4.17. pontjában az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat intézete” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete” szöveg lép.

7. A rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet módosítása

7. § A rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet 1. § (1) bekezdésének felvezető szövegében a „megyei (fővárosi) munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szöveg lép.

8. A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosítása

8. § (1) A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (1) bekezdésében a „regionális munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szöveg lép.

(2) * 

(3) Az R3. 2. § (3) bekezdésében, a 3. § (2) bekezdés f) pontjában, a 18. § (8) bekezdésében, valamint a 26/C. § (3) bekezdésében, továbbá a 27. § (24) bekezdésében a „Szociális- és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium”, a 18. § (6) és (9) bekezdésében a „Szociális- és Munkaügyi Minisztériumhoz” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztériumhoz” szöveg lép.

(4) Az R3. 18. § (11) bekezdésében a „szociális- és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „nemzetgazdasági miniszter” szöveg lép.

(5) * 

(6) * 

9. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosítása

9. § (1) * 

(2) * 

10. A mérőedényként használt palackok forgalomba hozataláról szóló 8/1997. (III. 21.) IKIM rendelet módosítása

10. § A mérőedényként használt palackok forgalomba hozataláról szóló 8/1997. (III. 21.) IKIM rendelet 4. § (1) bekezdésében az „Országos Mérésügyi Hivatal” szövegrész helyébe a „mérésügyi hatóság” szöveg lép.

11. A mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet módosítása

11. § (1) * 

(2) Az R5. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában az „OMH” szövegrész helyébe a „mérésügyi hatóság”, a 8. § (2) bekezdésében az „OMH” szövegrész helyébe a „mérésügyi hatóság” szöveg lép.

(3) * 

(4) Az R5. mellékletének helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

12. A Munkaerőpiaci Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/1998. (I. 16.) MüM rendelet módosítása

12. § (1) * 

(2) Az R6. 2. §-ában, 3. § (1)-(2) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, 6. § (1)-(2) bekezdésében, 7. §-ában, 8. §-ában, 9. § (1), valamint (3)-(4) és (7) bekezdésében, 10. § (3)-(4) bekezdésében, 12. §-ában, 14. § (3) bekezdésében, 16. § (1)-(3) bekezdésében a „MüM” szövegrész helyébe a „minisztérium” szöveg lép.

13. A Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet módosítása

13. § A Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet 2. §-ában és a melléklet I. Fejezet 2.5 pontjában a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal illetékes területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága” szöveg lép.

14. A gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendelet

14. § A gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendelet 8. § (1) bekezdésében és a 9. § (1)-(3) bekezdéseiben a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

15. Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

15. § * 

16. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása

16. § * 

17. A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet módosítása

17. § * 

18. A gépjármű gumiabroncsnyomás-mérők műszaki követelményeire, forgalomba hozatalára és üzembe helyezésére vonatkozó előírásokról szóló 51/1999. (IX. 10.) GM rendelet módosítása

18. § A gépjármű gumiabroncsnyomás-mérők műszaki követelményeire, forgalomba hozatalára és üzembe helyezésére vonatkozó előírásokról szóló 51/1999. (IX. 10.) GM rendelet 2. § b) pontjában a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága”, a 2. § c) pontjában a „fogyasztóvédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

19. A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosítása

19. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

20. A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása

20. § * 

21. Egyes átlag feletti pontosságú súlyok műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és hitelesítéséről szóló 65/1999. (XII. 13.) GM rendelet módosítása

21. § Egyes átlag feletti pontosságú súlyok műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és hitelesítéséről szóló 65/1999. (XII. 13.) GM rendelet 2. § n) pontjában a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága”, a 2. § o) pontjában a „fogyasztóvédelmi főfelügyelőség” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

22. A hajók tartályainak kalibrálására vonatkozó előírásokról szóló 7/2000. (II. 25.) GM rendelet módosítása

22. § A hajók tartályainak kalibrálására vonatkozó előírásokról szóló 7/2000. (II. 25.) GM rendelet 2. § h) pontjában a „fogyasztóvédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

23. A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet módosítása

23. § A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 7. § (4) bekezdésének d) pontjában „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) városi (fővárosi kerületi) intézetének” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetének” szöveg, a 13. § (1) és (2) bekezdésében az „az ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete” szöveg lép.

24. A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosítása

24. § (1) A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „megyei (fővárosi) munkaügyi központnak” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szövegrész lép.

(2) Az R8. 15. § (1) bekezdés b) pontjában a „külföldiek” szövegrész helyébe a „harmadik országbeli állampolgárok”, a 16. § (1) bekezdés o) pontjában a „külföldi” szövegrész helyébe a „harmadik országbeli állampolgár” szöveg lép.

(3) Az R8. 21. § (1) bekezdésében, valamint 24. § (3) bekezdésében az „A munkaügyi központ központi szervezeti egysége” szövegrész helyébe az „A munkaügyi központ megyei és fővárosi szervezete” szöveg lép.

25. A szeszfokmérők, valamint az alkohol-sűrűségmérők műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és hitelesítéséről szóló 35/2000. (X. 18.) GM rendelet módosítása

25. § A szeszfokmérők, valamint az alkohol-sűrűségmérők műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és hitelesítéséről szóló 35/2000. (X. 18.) GM rendelet 2. § d) pontjában a „Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a fogyasztóvédelmi felügyelőségek” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság”, a 2. § g) pontjában a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága” szöveg lép.

26. A munkavállalók a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosítása

26. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

27. A mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet módosítása

27. § A mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és megyei fogyasztóvédelmi felügyelőségek” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

28. A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet módosítása

28. § (1) * 

(2) Az R10. 4. §-ában és 5. §-ában a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Hatóság” szöveg lép.

29. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet módosítása

29. § * 

30. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet módosítása

30. § (1) * 

(2) * 

31. A háztartási villamos hűtőszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó energia-hatásfok-követelményekről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 5/2002. (II. 15.) GM rendelet módosítása

31. § A háztartási villamos hűtőszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó energia-hatásfok-követelményekről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 5/2002. (II. 15.) GM rendelet 2. § c) pontjában a „Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek” szövegrész helyébe a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a fogyasztóvédelmi felügyelőségek” szöveg lép.

32. A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet módosítása

32. § A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 6. §-ában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

33. A fénycsőelőtétekre vonatkozó energiahatékonysági követelményekről szóló 55/2003. (IX. 4.) GKM rendelet módosítása

33. § A fénycsőelőtétekre vonatkozó energiahatékonysági követelményekről szóló 55/2003. (IX. 4.) GKM rendelet 6. § (1) bekezdésében a „Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a megyei (fővárosi) fogyasztóvédelmi felügyelőségek (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi hatóság)” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

34. A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet módosítása

34. § A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7/A. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

35. A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet módosítása

35. § (1) A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet (a továbbiakban: R12.)

a) 2. § f) pontjában a „3 kg” szövegrész helyébe az „5 kg” szöveg,

b) 3/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „3/B. § b)” szövegrész helyébe a „3/B. § a)” szöveg

lép.

(2) * 

36. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosítása

36. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 125. § (1) bekezdésében a „fogyasztóvédelmi felügyelőség” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

37. A Foglalkoztatási Hivatalnak a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program végrehajtása során ellátandó feladatairól és közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak a 2004-2006. évi EQUAL Közösségi Kezdeményezés végrehajtásába közreműködőként történő bevonásáról szóló 9/2004. (IV. 7.) FMM rendelet módosítása

37. § A Foglalkoztatási Hivatalnak a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program végrehajtása során ellátandó feladatairól és közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak a 2004-2006. évi EQUAL Közösségi Kezdeményezés végrehajtásába közreműködőként történő bevonásáról szóló 9/2004. (IV. 7.) FMM rendelet

a) 1. § a) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalra” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási Hivatalra” szöveg,

b) 4. §-át megelőző alcímben, 4. § (1)-(2) bekezdésében, a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási Hivatal” szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében a „Szociális és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg

lép.

38. A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet módosítása

38. § (1) * 

(2) Az R13. 10. § (3) bekezdésében az „a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium” szövegrész helyébe az „az iparügyekért felelős miniszter” szöveg, valamint a 10. § (3) bekezdés a) pontjában a „Gázszolgáltatók Egyesülése” szövegrész helyébe a „Magyar Gázipari Egyesülés” szöveg lép.

(3) Az R13. 8. § (1) bekezdésében a „Hivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságának” szövegrész helyébe a „hatóságnak” szöveg lép.

39. Az ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelőségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendjére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról szóló 13/2004. (II. 13.) GKM rendelet módosítása

39. § Az ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelőségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendjére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról szóló 13/2004. (II. 13.) GKM rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága” szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésében a „külön jogszabályban megnevezett Műszaki Biztonsági Felügyelőség területi műszaki-biztonsági felügyelőségének (a továbbiakban: területi szervezet)” szövegrész helyébe a „hatóságnak” szöveg,

c) 4. § (5) és (6) bekezdésében a „területi szervezet” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg

lép.

40. A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosítása

40. § (1) A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet (a továbbiakban: R14.) 34. § (1) bekezdésében az „Országos Mérésügyi Hivatal” szövegrész helyébe a „mérésügyi hatóság” szöveg lép.

(2) Az R14. 8. számú melléklet II. címében az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat” szöveg helyébe az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve” szöveg lép.

41. Az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet módosítása

41. § Az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 10. § (3) bekezdés b) pontjában a „munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja” szöveg, a 16. § (3) bekezdés c) pontjában a „munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja” szöveg, 35. § (3) bekezdésében a „munkaügyi központtól” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központtól” szöveg lép.

42. A különleges foglalkoztatási állományba helyezett köztisztviselő elhelyezkedését segítő munkaerőpiaci szolgáltatások és azok igénybevételének részletes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 21.) FMM rendelet módosítása

42. § A különleges foglalkoztatási állományba helyezett köztisztviselő elhelyezkedését segítő munkaerőpiaci szolgáltatások és azok igénybevételének részletes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 21.) FMM rendelet 1. § b) pontjában a „megyei (fővárosi) munkaügyi központokra (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szöveg lép.

43. A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet módosítása

43. § A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet 17. § (4) bekezdésében a „műszaki biztonsági felügyeletet ellátó szervezet” helyébe a „vezetékjogot engedélyező hatóság” szöveg lép.

44. A munka világából történő fokozatos kivonuláshoz kapcsolódó járulékkiegészítésről szóló 13/2005. (VIII. 26.) FMM rendelet módosítása

44. § A munka világából történő fokozatos kivonuláshoz kapcsolódó járulékkiegészítésről szóló 13/2005. (VIII. 26.) FMM rendelet

a) 1. § b) pontjában a „megyei (fővárosi) munkaügyi központokra (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)” szöveg

b) 1. § c) pontjában a „Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumra” szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumra (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében a „Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz” szövegrész helyébe a „minisztériumhoz” szöveg,

d) 5. § (3) bekezdésében a „Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériummal” szövegrész helyébe a „minisztériummal” szöveg,

e) 5. § (4) bekezdésében a „Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „minisztérium” szöveg

lép.

45. A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása

45. § * 

46. A regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok együttműködéséről szóló 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet módosítása

46. § * 

47. A rehabilitációs akkreditációs díjról szóló 26/2005. (XII. 27.) FMM rendelet módosítása

47. § (1) * 

(2) Az R15.

a) 4. § (3) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,

b) az 5. § (1) bekezdésében a „Szociális és Munkaügyi Minisztérium Igazgatási 10032000-00285568-00000000” szövegrész helyébe a „Nemzeti Erőforrás Minisztérium Igazgatási 10032000-01425190-00000000” szöveg,

c) az 5. § (5) bekezdésében a „Szociális és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzeti Erőforrás Minisztérium” szöveg

lép.

48. A foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2005. évi CLXXX. törvény végrehajtásáról szóló 55/2005. (XII. 29.) PM-FMM együttes rendelet módosítása

48. § (1) * 

(2) Az R16. 7. § b) pontjában a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási Hivatal”, a „Szociális és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg lép.

49. A gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet módosítása

49. § A gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet

a) 1. § (4) bekezdés b) pontjában a „Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal és a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága” szöveg,

b) 3. §-ában az „ÁNTSZ” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve” szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében a „Magyar Műszaki Biztonsági Hivatallal” szövegrész helyébe a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatallal, a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósággal” szöveg,

d) 9. § (2) bekezdésében a „valamint a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága” szöveg

lép.

50. A műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet egyes munkaköreinek betöltéséhez szükséges szakképesítési és szakmai gyakorlati követelményekről szóló 63/2005. (VII. 29.) GKM rendelet módosítása

50. § (1) * 

(2) Az R17. 1. mellékletében a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok” szöveg lép.

51. A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása

51. § * 

52. A 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.1. intézkedése: a munkanélküliség megelőzése és kezelése keretében nyújtható támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló 5/2006. (VIII. 11.) MeHVM-SZMM együttes rendelet módosítása

52. § A 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.1. intézkedése: a munkanélküliség megelőzése és kezelése keretében nyújtható támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló 5/2006. (VIII. 11.) MeHVM-SZMM együttes rendelet 1. §-ában a „megyei (fővárosi) munkaügyi központokra” szöveg helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjaira” szövegrész lép.

53. Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet módosítása

53. § * 

54. Az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól szóló 26/2006. (V. 5.) GKM rendelet módosítása

54. § Az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól szóló 26/2006. (V. 5.) GKM rendelet 2. § (1) bekezdésében a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki-biztonsági feladatkörében eljáró, illetékes területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságai” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságai” szöveg lép.

55. Az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól szóló 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet módosítása

55. § Az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól szóló 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet 2. § (1) bekezdésében a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki-biztonsági feladatkörében eljáró, illetékes területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságai” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságai” szöveg lép.

56. Az autógáztartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosítása

56. § Az autógáztartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet 2. § (1) bekezdésében a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki-biztonsági feladatkörében eljáró, illetékes területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságainál” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságainál” szöveg lép.

57. A mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet módosítása

57. § A mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet 9. §-ában a „Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság”, a 10. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

58. A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet módosítása

58. § A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet 26. § (2) bekezdésében az „az Oktatási Hivatalt” szöveg helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központját”, a 27. § (4) bekezdésében a „regionális munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja” szöveg lép.

59. A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok köréről és az adatokhoz való hozzáférés rendjéről szóló 49/2007. (IV. 26.) GKM-EüM-IRM-MeHVM-PM együttes rendelet módosítása

59. § A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok köréről és az adatokhoz való hozzáférés rendjéről szóló 49/2007. (IV. 26.) GKM-EüM-IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 5. § (4) bekezdésében „Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes regionális intézete” szöveg helyébe „A fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve” szöveg lép.

60. A gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet módosítása

60. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

61. A regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről szóló 4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet módosítása

61. § A regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről szóló 4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet 1. § (2) bekezdésében és a 8. § (1) bekezdésében az „az Oktatási Hivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)” , a 3. §-ában az „az Oktatási Hivatal regionális igazgatósága (a továbbiakban: regionális igazgatóság)” szövegrész helyébe az „a munkaügyi központ” szöveg, a 4. § (2) bekezdés g) pontjában az „a regionális igazgatóságra” szövegrész helyébe az „a munkaügyi központra”, a 7. § (2) bekezdésében a „regionális igazgatóság” szövegrész helyébe a „munkaügyi központ” szöveg lép.

62. Az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről szóló 13/2008. (VIII. 8.) NFGM-FVM együttes rendelet módosítása

62. § Az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről szóló 13/2008. (VIII. 8.) NFGM-FVM együttes rendelet 2. § f) pontjában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg lép.

63. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet módosításáról

63. § (1) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R20.) 27. § (1) bekezdés b) pontjában az „az Oktatási Hivatal területileg illetékes regionális igazgatóságához” szövegrész helyébe a „,fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)” a „regionális igazgatósághoz” szövegrész helyébe „a munkaügyi központhoz” szöveg lép.

(2) Az R20. 28. § (1) bekezdésében az „Oktatási Hivatal” szövegrész helyébe a „munkaügyi központ” szöveg lép.

64. A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet módosítása

64. § * 

65. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 8. §-ában meghatározott járulékkedvezmények érvényesítésének és ellenőrzésének részletes feltételeiről és szabályairól szóló 7/2009. (IV. 11.) PM-SZMM együttes rendelet módosítása

65. § (1) * 

(2) Az R21. 5. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási Hivatal”, a „Szociális és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg lép.

66. A saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet módosítása

66. § A saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet 5. § (1) bekezdésében a „regionális munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja” szöveg lép.

67. A gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet módosítása

67. § (1) A gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet (a továbbiakban: R22.)

a) 2. § (1) bekezdésében a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági hatósága” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Hatóság” szöveg

lép.

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) Az R22. 2. számú melléklet 2.3. pontjában a „gáz- és tüzeléstechnikai műszerész szakképesítés” szövegrész helyébe a „gázfogyasztó-berendezés és csőhálózat-szerelő” szöveg lép.

68. A munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet módosítása

68. § * 

69. Az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet módosítása

69. § (1) Az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R23.) felvezető szövegében az „a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában” szövegrész helyébe „az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 81. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

(2) Az R23. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

70. A felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet módosítása

70. § (1) * 

(2) * 

(3) Az R24.

a) 3. § (1) bekezdésében a „regionális munkaügyi központnál” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjánál” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a „regionális munkaügyi központnál” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjánál”, a „regionális munkaügyi központot” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központját” szöveg,

c) 3. § (3) bekezdésében a „Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központnál” szövegrész helyébe a „Fővárosi Munkaügyi Központnál” szöveg,

d) a 3. § (2)-(3) bekezdésében, a 7. § (1)-(3) bekezdésében és a 8. §-ában a „regionális munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja” szöveg

lép.

71. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról szóló 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet módosítása

71. § (1) * 

(2) * 

72. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet módosítása

72. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R26.) felvezető szövegében az „a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában” szövegrész helyébe az „az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 81. § (1) bekezdésében” szöveg, a 3. § (3) bekezdésében, valamint 6. § (3) bekezdésében a „szociális és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „nemzetgazdasági miniszter” szöveg lép.

(2) Az R26. 7. § (2) bekezdés c) pontjában a „regionális munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja” szöveg lép.

(3) Az R26. 1. § (3) bekezdés 11. pontjában, valamint a 8. § (1) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási Hivatal” szöveg lép.

73. Az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokról szóló 17/2010. (V. 13.) SZMM rendelet módosítása

73. § * 

74. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2010. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1-70. §, 72-73. § és a 75-76. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

75. § Hatályát veszti

a) az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 21/1999. (IV. 28.) GM rendelet,

b) az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás keretében használható azonosító kódok képzésére, kiadására és alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló 18/2004. (IV. 25.) FMM rendelet,

c) az R3. 12-17. §-a, a 18. § (10) bekezdése, a 18/A. § (10) bekezdés h) pontja, valamint a 12. §-t megelőzően a „Közhasznú munkavégzés támogatása” alcím, a 16. §-át megelőzően a „Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának támogatása” alcím, valamint a 18. § (4) bekezdés d) pontjában a „regionális” szövegrész,

d) a foglalkoztatáspolitikai célú járulékkedvezmény elszámolásának részletes szabályairól szóló 7/2005. (II. 8.) PM-FMM együttes rendelet 2. § (2) bekezdése,

e) az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről szóló 1/2010. (I. 8.) NFGM rendelet 7. § (1) bekezdésében az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdés c) pontja alapján” szöveg,

f) a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet 2. §-ában a „központi szerve” szövegrész,

g) az R11. 3. § (4) bekezdésének második mondata,

h) az R12. 10. § (7) bekezdése,

i) az R15. 4. § (2) bekezdése,

j) az R18. 19. §-a,

k) az R19. 6. § (2) bekezdése,

l) az R22. 5. § (1) bekezdésben az „az engedélyt visszavonja, egyidejűleg” szövegrész.

76. § (1) Az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 21/1999. (IV. 28.) GM rendelet alapján nyújtott támogatással kapcsolatos ügyekben 2011. január 1-jétől a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában hatályban lévő jogszabály alapján kell eljárni.

(2) A mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet e rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2010. december 31-ét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1. melléklet a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelethez * 

2. melléklet a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelethez * 

3. melléklet a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelethez * 

4. melléklet a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére