A jogszabály mai napon ( 2019.10.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

31/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 15. §-a (2) bekezdésének m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § * 

2. § * 

3. § * 

4. § * 

5. § * 

6. § * 

7. § * 

8. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése előtt benyújtott kérelmek alapján indult, részvizsgára bocsátás iránti eljárásokban is alkalmazni kell.

9. § (1) Hatályát veszti az R. 15. § (4) bekezdése.

(2) Az R.

a) 1. § (5) bekezdésében az „igazságügyi és rendészeti” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős”,

b) 5. § (5) bekezdésében a „jelentkezés benyújtásával” szövegrész helyébe a „jelentkezéssel”,

c) 15. § (2) bekezdésében a „kérelem és beadvány” szövegrész helyébe a „jelentkezések”,

d) 15. § (3) bekezdésében a „vizsgára bocsátás iránti kérelem” szövegrész helyébe a „jelentkezés”

szöveg lép.


  Vissza az oldal tetejére