A jogszabály mai napon ( 2020.07.06. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

32/2010. (II. 23.) Korm. rendelet

az ENSZ Transz-Európai Vasúti Együttműködési Alapítványi Egyezmény Mellékletének kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad az ENSZ Transz-Európai Vasúti Együttműködési Alapítványi Egyezményhez (a továbbiakban: TER) a 2006. és 2010. közötti időszak tekintetében történő csatlakozásra, valamint a TER Melléklete és függelékei (a továbbiakban: Mellékletek) kötelező hatályának elismerésére.

2-3. § * 

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a a TER XV. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Mellékletek, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

(5) E rendelet 2-3. §-ának hatálybalépésével egyidejűleg az ENSZ Transz-Európai Vasúti Együttműködési Alapítványi Egyezményről (TER) szóló, Genfben, 1992. december 17-én kelt Megállapodás 2001-2005. közötti időszakra történő meghosszabbításáról, valamint a Megállapodás, melléklete és függelékei egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló 146/2002. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. §-ában foglalt Egyezmény Melléklete, valamint - a Melléklet 3. részének szerves részét képező - I-VIII. Függeléke hatályát veszti.

(6) Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy a TER módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Magyar Közlönyben közzétegye.


  Vissza az oldal tetejére