A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

41/2010. (XII. 31.) NFM rendelet

a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, a Társadalmi Megújulás Operatív Program, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, a Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásainak végrehajtásában közreműködő szervezet kijelöléséről

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: ESZA Nonprofit Kft.)

a) a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program,

b) a Társadalmi Megújulás Operatív Program (a továbbiakban: TÁMOP),

c) a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (a továbbiakban: TIOP), valamint

d) a Közép-Magyarországi Operatív Program (a továbbiakban: KMOP) humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése című 4. prioritás 4.1 „A munkaerő-piaci részvételt támogató infrastruktúra fejlesztése”, 4.2 „A felsőoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése”, 4.3 „Az egészségügyi intézmények infrastruktúra fejlesztése”, valamint 4.4 „A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése” intézkedések

végrehajtásában közreműködő szervezetnek 2011. január 1-től kijelölöm.

2. § Az ESZA Nonprofit Kft. az 1. §-ban meghatározott operatív programok tekintetében jogosult

a) eljárni a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott támogatási összegek beszedése érdekében, és

b) kiadni a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás visszavonására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot.

3. § A közreműködő szervezeti feladatok ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket a TÁMOP, a TIOP, valamint a KMOP Technikai Segítségnyújtás keretei terhére kell biztosítani.

4. § (1) Az ESZA Nonprofit Kft. jogutóda a Wekerle Sándor Alapkezelőnek és a Strukturális Alapok Programirodának (a továbbiakban: STRAPI) az általuk közreműködő szervezetként az 1. §-ban meghatározott operatív programokkal kapcsolatban létesített támogatási jogviszonyokban.

(2) Az ESZA Nonprofit Kft. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pernyertességét elősegítendően jogosult beavatkozóként perbe lépni a Wekerle Sándor Alapkezelő és a STRAPI helyett az 1. §-ban meghatározott operatív programokkal összefüggő támogatási jogviszonyokkal kapcsolatban folyamatban lévő peres eljárásokba.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Hatályát veszti

a) az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium szervezeti egységének a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program egészségügyi és szociális intézkedései végrehajtásában közreműködő szervezetté történő kijelöléséről és feladatairól szóló 10/2004. (IV. 7.) FMM-ESzCsM együttes rendelet,

b) az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról szóló 22/2004. (VI. 8.) FMM-OM együttes rendelet,

c) a Társadalmi Megújulás Operatív Program, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, valamint a Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásainak végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről szóló 9/2008. (VII. 25.) NFGM rendelet.


  Vissza az oldal tetejére