A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

45/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 2009. október 27-én, az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának CA/D 20/09. számú határozatával megállapított módosításának kihirdetéséről

A Kormány az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegének kihirdetéséről szóló 2007. évi CXXX. törvény 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § A Kormány az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzatnak - az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának 2009. október 27-én kelt, CA/D 20/09. számú határozatával megállapított - módosítását (a továbbiakban: a Végrehajtási Szabályzat módosítása) e rendelettel kihirdeti.

2. § A Végrehajtási Szabályzat módosításának angol nyelven hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL
of 27 October 2009 amending the Implementing Regulations to the European Patent Convention

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (EPC), and in particular Article 33(1)(c) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

1. Rule 161 EPC, as adopted at the 117th meeting of the Administrative Council (CA/D 3/09), shall be amended to read as follows:

Rule 161

Amendment of the application

(1) If the European Patent Office has acted as the International Searching Authority and, where a demand under Article 31 PCT was filed, also as the International Preliminary Examining Authority for a Euro-PCT application, it shall give the applicant the opportunity to comment on the written opinion of the International Searching Authority or the International Preliminary Examination Report and, where appropriate, invite him to correct any deficiencies noted in the written opinion or in the International Preliminary Examination Report and to amend the description, claims and drawings within a period of one month from the respective communication. If the European Patent Office has drawn up a supplementary international search report, an invitation in accordance with the first sentence shall be issued in respect of the explanations given in accordance with Rule 45bis 7(e) PCT. If the applicant does not comply with or comment on an invitation in accordance with the first or second sentence, the application shall be deemed to be withdrawn.

(2) Where the European Patent Office draws up a supplementary European search report on a Euro-PCT application, the application may be amended once within a period of one month from a communication informing the applicant accordingly. The application as amended shall serve as the basis for the supplementary European search.”

2. Rule 164 EPC shall be amended to read as follows:

Rule 164

Consideration of unity by the European Patent Office

(1) Where the European Patent Office considers that the application documents which are to serve as the basis for the supplementary European search do not meet the requirements for unity of invention, a supplementary European search report shall be drawn up on those parts of the application which relate to the invention, or the group of inventions within the meaning of Article 82, first mentioned in the claims.

(2) Where the examining division finds that the application documents on which the European grant procedure is to be based do not meet the requirements of unity of invention, or protection is sought for an invention not covered by the international search report or, as the case may be, by the supplementary international search report or supplementary European search report, it shall invite the applicant to limit the application to one invention covered by the international search report, the supplementary international search report or the supplementary European search report.”

Article 2

This decision shall enter into force on 1 April 2010.”

AZ IGAZGATÓTANÁCS HATÁROZATA
(2009. október 27.) az Európai Szabadalmi Egyezmény Végrehajtási Szabályzatának módosításáról

AZ EURÓPAI SZABADALMI SZERVEZET IGAZGATÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Szabadalmi Egyezményre (ESZE) és annak 33. cikke (1) bekezdésének c) pontjára,

az Európai Szabadalmi Hivatal elnökének javaslatára,

tekintettel a Szabadalmi Jogi Bizottság állásfoglalására,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Szabadalmi Egyezmény Végrehajtási Szabályzata a következőképpen módosul:

1. A 161. szabálynak az Igazgatótanács 117. ülésén elfogadott szövege (CA/D 3/09) a következőképen módosul:

161. szabály

A bejelentés módosítása

(1) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal egy euro-PCT bejelentés kapcsán nemzetközi kutatási szervként, és - abban az esetben, ha a PCT 31. cikke szerinti kérelmet nyújtottak be - nemzetközi elővizsgálati szervként is eljárt, az Európai Szabadalmi Hivatal lehetőséget ad a bejelentőnek arra, hogy a nemzetközi kutatási szerv írásbeli véleményével vagy a nemzetközi elővizsgálati jelentéssel kapcsolatban nyilatkozatot tegyen, valamint - szükség esetén - felhívja a bejelentőt arra, hogy a felhívástól számított egy hónapon belül az írásbeli véleményben vagy a nemzetközi elővizsgálati jelentésben foglalt hiányosságokat kijavítsa és módosítsa a leírást, az igénypontokat valamint a rajzot. Ha az Európai Szabadalmi Hivatal kiegészítő nemzetközi kutatási jelentést készített, az első mondat szerinti felhívást a PCT 45bis.7 szabályának e) pontja értelmében adott magyarázatokra vonatkozóan kell kiadni. Ha a bejelentő az első vagy a második mondat szerinti felhívásnak nem tesz eleget és nem nyilatkozik annak tartalmával kapcsolatban sem, a bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

(2) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal egy euro-PCT bejelentéshez kiegészítő európai kutatási jelentést készít, a bejelentőnek lehetősége van arra, hogy az őt erről tájékoztató felhívástól számított egy hónapon belül egy ízben módosítsa a bejelentést. A kiegészítő európai kutatás tárgyát az ilyen módon módosított bejelentés képezi.”

2. A 164. szabály a következőképpen módosul:

164. szabály

Az egység vizsgálata az Európai Szabadalmi Hivatal részéről

(1) Ha az Európai Szabadalmi Hivatal úgy ítéli meg, hogy a kiegészítő európai kutatás alapjául szolgáló bejelentési iratok nem elégítik ki a találmány egységére vonatkozó követelményeket, kiegészítő európai kutatási jelentést a bejelentés azon részeire nézve kell készíteni, amelyek a szabadalmi igénypontokban elsőként említett találmányra vagy a találmányok 82. cikk szerinti csoportjára vonatkoznak.

(2) Ha a vizsgálati osztály úgy találja, hogy az európai szabadalom megadására irányuló eljárás alapjául szolgáló bejelentési iratok nem elégítik ki a találmány egységére vonatkozó követelményeket, vagy olyan találmányra igényelnek oltalmat, amely nem képezi a nemzetközi kutatási jelentés vagy - az esettől függően - a kiegészítő nemzetközi kutatási jelentés vagy a kiegészítő európai kutatási jelentés tárgyát, felhívja a bejelentőt, hogy bejelentését korlátozza a nemzetközi kutatási jelentés, illetve a kiegészítő nemzetközi kutatási jelentés vagy a kiegészítő európai kutatási jelentés által érintett találmányra.”

2. cikk

Ez a határozat 2010. április 1-jén lép hatályba.”

3. § (1) Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.

(2) *  Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére