A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

54/2010. (III. 11.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti, Kiszombor-Nagycsanád (Cenad) határátkelőhelyen közös kapcsolattartási szolgálati hely létrehozásáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Jegyzőkönyv kihirdetéséről

1. § A Kormány felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti, Kiszombor-Nagycsanád (Cenad) határátkelőhelyen közös kapcsolattartási szolgálati hely létrehozásáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.

3. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„H2/5330

Románia Külügyminisztériuma üdvözli a Magyar Köztársaság bukaresti Nagykövetségét, és tisztelettel javasolja Románia Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között egy szóbeli jegyzékváltással történő Jegyzőkönyv létrehozását, melyben egy közös román-magyar közös kapcsolattartási szolgálati hely létrehozásáról döntenek Nagycsanád (Cenad)-Kiszombor határátkelőhelyen, a következő tartalommal:

Románia Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban „Szerződő Felek”),

- figyelembe véve a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló, Bukarestben, 2006. december 21-én aláírt Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) alapján a román-magyar határon, Ártánd-Bors határátkelőhelyen működő közös kapcsolattartási szolgálati hely működése kapcsán szerzett tapasztalatokat,

- tekintettel ezen létesítmények hatékonyságára a nemzetközi együttműködés és az információcsere terén, szükségesnek látszik egy új, közös kapcsolattartási szolgálati hely létrehozása a román-magyar határon,

- a Megállapodás 22. cikke értelmében, mely szerint a Szerződő Felek új közös kapcsolattartási szolgálati helyet hozhatnak létre, és ezek működését diplomáciai jegyzékváltás útján szabályozzák,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

(1) A Szerződő Felek Románia államterületén, Nagycsanád (Cenad)-Kiszombor határátkelőhelyen közös kapcsolattartási szolgálati helyet létesítenek, naponta 00.00 órától 24.00 óráig történő nyitva tartással.

(2) A magyar szolgálati személyek részére a működési terület a közös kapcsolattartási szolgálati helyen kiterjed:

- a közútra a közös államhatártól a határforgalom-ellenőrző szolgálati helyre szolgálatba járás céljából,

- a határátkelőhelyen kijelölt szolgálati helyiségre, valamint az ehhez tartozó szociális helyiségekre,

- a kijelölt szolgálati parkolóra.

2. cikk

A Szerződő Felek az alábbi illetékes hatóságokat jelölik ki a közös kapcsolattartási szolgálati helyen történő együttműködés folytatására:

- a román fél részéről: Határrendőrség, Rendőrség, Nemzeti Vámhatóság.

- a magyar fél részéről: Rendőrség, Vám- és Pénzügyőrség.

3. cikk

A Megállapodásnak a „közös kapcsolattartási szolgálati hely” című IV. fejezetének rendelkezései megfelelően irányadóak.

4. cikk

(1) Jelen Jegyzőkönyv a Megállapodással azonos ideig marad hatályban.

(2) Jelen Jegyzőkönyv jegyzékváltás útján módosítható.

(3) A Megállapodás végrehajtásának felfüggesztése esetén jelen Jegyzőkönyv végrehajtása is szünetel.

(4) A Megállapodás hatályának megszűnése esetén a jelen Jegyzőkönyv is hatályát veszti.

Amennyiben a Magyar Köztársaság Kormánya egyetért a fentiekkel, Románia Külügyminisztériumának jelen szóbeli jegyzéke a Magyar Köztársaság bukaresti Nagykövetségének válaszjegyzékével együtt fogja képezni a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti, Nagycsanád (Cenad)-Kiszombor határátkelőhelyen közös kapcsolattartási szolgálati hely létrehozásáról szóló Jegyzőkönyvet. A Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság bukaresti Nagykövetsége válaszjegyzékének megérkezésével egyidejűleg lép hatályba.

Románia Külügyminisztériuma megragadja az alkalmat, hogy nagyrabecsüléséről biztosítsa a Magyar Köztársaság Nagykövetségét.

Bukarest, 2009. december 28. ”

„Szóbeli jegyzék

A Magyar Köztársaság Nagykövetsége tiszteletét fejezi ki Románia Külügyminisztériumának, és van szerencséje igazolni a H2/5330 számú, 2009. december 28-án kelt jegyzékének kézhezvételét, melynek magyar nyelvű szövege a következő:

H2/5330

Románia Külügyminisztériuma üdvözli a Magyar Köztársaság bukaresti Nagykövetségét, és tisztelettel javasolja Románia Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között egy szóbeli jegyzékváltással történő Jegyzőkönyv létrehozását, melyben egy közös román-magyar közös kapcsolattartási szolgálati hely létrehozásáról döntenek Kiszombor-Nagycsanád (Cenad) határátkelőhelyen, a következő tartalommal:

Románia Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban „Szerződő Felek”),

- figyelembe véve a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló, Bukarestben, 2006. december 21-én aláírt Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) alapján a román-magyar határon, Ártánd-Bors határátkelőhelyen működő közös kapcsolattartási szolgálati hely működése kapcsán szerzett tapasztalatokat,

- tekintettel ezen létesítmények hatékonyságára a nemzetközi együttműködés és az információcsere terén, szükségesnek látszik egy új, közös kapcsolattartási szolgálati hely létrehozására a román-magyar határon,

- a Megállapodás 22. cikke értelmében, mely szerint a Szerződő Felek új közös kapcsolattartási szolgálati helyet hozhatnak létre, és ezek működését diplomáciai jegyzékváltás útján szabályozzák,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

(1) A Szerződő Felek Románia államterületén, Kiszombor-Nagycsanád (Cenad) határátkelőhelyen közös kapcsolattartási szolgálati helyet létesítenek, naponta 00.00 órától 24.00 óráig történő nyitva tartással.

(2) A magyar szolgálati személyek részére a működési terület a közös kapcsolattartási szolgálati helyen kiterjed:

- a közútra a közös államhatártól a határforgalom-ellenőrző szolgálati helyre szolgálatba járás céljából,

- a határátkelőhelyen kijelölt szolgálati helyiségre, valamint az ehhez tartozó szociális helyiségekre,

- a kijelölt szolgálati parkolóra.

2. cikk

A Szerződő Felek az alábbi illetékes hatóságokat jelölik ki a közös kapcsolattartási szolgálati helyen történő együttműködés folytatására:

- a román fél részéről: Határrendőrség, Rendőrség, Nemzeti Vámhatóság.

- a magyar fél részéről: Rendőrség, Vám- és Pénzügyőrség.

3. cikk

A Megállapodásnak a „közös kapcsolattartási szolgálati hely” című IV. fejezetének rendelkezései megfelelően irányadóak.

4. cikk

(1) Jelen Jegyzőkönyv a Megállapodással azonos ideig marad hatályban.

(2) Jelen Jegyzőkönyv jegyzékváltás útján módosítható.

(3) A Megállapodás végrehajtásának felfüggesztése esetén jelen Jegyzőkönyv végrehajtása is szünetel.

(4) A Megállapodás hatályának megszűnése esetén a jelen Jegyzőkönyv is hatályát veszti.

Amennyiben a Magyar Köztársaság Kormánya egyetért a fentiekkel, Románia Külügyminisztériumának jelen szóbeli jegyzéke a Magyar Köztársaság bukaresti Nagykövetségének válaszjegyzékével együtt fogja képezni a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti, Nagycsanád (Cenad)-Kiszombor határátkelőhelyen közös kapcsolattartási szolgálati hely létrehozásáról szóló Jegyzőkönyvet. A Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság bukaresti Nagykövetsége válaszjegyzékének megérkezésével egyidejűleg lép hatályba.

Románia Külügyminisztériuma megragadja az alkalmat, hogy nagyrabecsüléséről biztosítsa a Magyar Köztársaság Nagykövetségét.”

A Nagykövetség ezennel megerősíti, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya a fenti javaslattal egyetért, továbbá, hogy fenti jegyzék, valamint ez a válaszjegyzék megállapodást képez a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között Kiszombor-Nagycsanád (Cenad) határátkelőhelyen közös kapcsolattartási szolgálati hely létrehozásáról, amely jelen válaszjegyzék kézhezvételének napján lép hatályba.

A Magyar Köztársaság Nagykövetsége megragadja az alkalmat, hogy Románia Külügyminisztériumát ismételten őszinte nagyrabecsüléséről biztosítsa.”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. és 3. § a Jegyzőkönyv záró rendelkezéseiben meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Jegyzőkönyv, valamint a 2. és 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a rendészetért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére