A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

104/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet

a „Köztársasági Érdemjel” díj adományozásáról

A Kormány a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 6/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány „Köztársasági Érdemjel” (a továbbiakban: érdemjel) elnevezéssel díjat alapít és adományoz.

(2) Az érdemjel 15 x 20 mm nagyságú, ezüstből készült, középen piros-fehér-zöld színekre festett ovális jelvény, amelynek szegélyén felül „A Köztársaságért” felirat olvasható, alul babérkoszorú zárja a keretet.

(3) Az érdemjel az állami vagy önkormányzati szervek állományába tartozó azon személyek részére adományozható, akik a rendvédelemmel összefüggő, komplex állami feladatot más szervekkel együttműködve, nagy hatékonysággal, magas színvonalon láttak el.

(4) Az érdemjel évente legfeljebb 30 személynek adományozható.

2. § (1) *  Az érdemjel adományozására a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter tesz előterjesztést a Kormány számára.

(2) Az érdemjelet a miniszterelnök adja át.

(3) A miniszterelnök az érdemjelet a kitüntetett részére az adományozást igazoló emléklappal adja át.

(4) Az érdemjellel egyszeri, a köztisztviselői illetményalap tízszeresének megfelelő nettó összegű pénzjutalom jár.

3. § (1) *  Az érdemjel adományozásának előkészítésével kapcsolatos feladatokat a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter látja el.

(2) *  Az érdemjel adományozásával felmerülő költségek forrásáról a a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezet terhére kell gondoskodni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére