A jogszabály mai napon ( 2022.10.03. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2010. évi CXXVIII. törvény

az Európai Unióról szóló Szerződéshez, az Európai Unió Működéséről szóló Szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó Szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv módosításáról szóló jegyzőkönyv, valamint a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló, Athénban 2003. április 16-án aláírt szerződés helyesbítéséről szóló ötödik, illetve hatodik helyesbítő jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

Az Országgyűlés arra való tekintettel, hogy 2010. június 23-án Brüsszelben aláírták az Európai Unióról szóló Szerződéshez, az Európai Unió Működéséről szóló Szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó Szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyvet módosító jegyzőkönyvet a következő törvényt alkotja:

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a 2010. június 23-án aláírt, az Európai Unióról szóló Szerződéshez, az Európai Unió Működéséről szóló Szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó Szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv módosításáról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: módosító Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a módosító Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

3. § A módosító Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét e törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

4. § Az Országgyűlés e törvénnyel kihirdeti a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló, Athénban 2003. április 16-án aláírt szerződés helyesbítéséről szóló, Rómában 2010. március 8-án aláírt, az Olasz Köztársaság Kormányánál letétbe helyezett ötödik helyesbítő jegyzőkönyvet (a továbbiakban: ötödik helyesbítő jegyzőkönyv).

5. § A ötödik helyesbítő jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

6. § Az Országgyűlés e törvénnyel kihirdeti a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló, Athénban 2003. április 16-án aláírt szerződés helyesbítéséről szóló, Rómában 2010. március 23-án aláírt, az Olasz Köztársaság Kormányánál letétbe helyezett hatodik helyesbítő jegyzőkönyvet (a továbbiakban: hatodik helyesbítő jegyzőkönyv).

7. § A hatodik helyesbítő jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét e törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

8. § (1) A törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A törvény 2. és 3. §-a, valamint az 1. melléklet a módosító Jegyzőkönyv 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A módosító Jegyzőkönyv, illetve e törvény 2. és 3. §-a, valamint az 1. számú melléklet hatálybalépésének időpontját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) A törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1. számú melléklet

JEGYZŐKÖNYV
AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

MÁLTA,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: a Magas Szerződő Felek,

MIVEL a 2009. június 4-7-i európai parlamenti választásokat követően a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése, valamint az Európai Tanács által a 2008. december 11-12-i ülésén elfogadott nyilatkozat és az Európai Tanács által a 2009. június 18-19-i ülésén elért politikai megállapodás okán az Európai Parlament összetételét illetően a 2009-2014-es megbízatási időszak végéig átmeneti intézkedéseket szükséges megállapítani,

MIVEL ezen átmeneti rendelkezések célja, hogy megengedjék azon tagállamoknak, amelyek európai parlamenti képviselőinek száma magasabb lett volna, ha a Lisszaboni Szerződés a 2009. júniusi európai parlamenti választások idején hatályos lett volna, hogy megfelelő számú további képviselői hellyel rendelkezzenek, és hogy e helyeket betöltsék,

FIGYELEMBE VÉVE a tagállamonkénti képviselői helyek számát, amelyet - az Európai Parlament 2007. október 11-i és az Európai Tanács politikai hozzájárulásával (a Lisszaboni Szerződést elfogadó kormányközi konferencia zárónyilatkozatához csatolt 5. nyilatkozat) - az európai tanácsi határozattervezet irányzott elő, és figyelembe véve a Lisszaboni Szerződést elfogadó kormányközi konferencia zárónyilatkozatához csatolt 4. nyilatkozatot,

MIVEL az e jegyzőkönyv hatálybalépésétől a 2009-2014-es megbízatási időszak lejártáig hátralévő időszakra létre kell hozni az Európai Tanács által a 2009. június 18-19-i ülésén elért politikai megállapodásban az érintett tagállamok részére megállapított további 18 képviselői helyet,

MIVEL ehhez engedélyezni kell, hogy a képviselők száma ideiglenesen túllépje a 2009. júniusi európai parlamenti választások idején hatályos szerződések rendelkezéseiben, valamint a Lisszaboni Szerződéssel módosított, az Európai Unióról szóló szerződés 14. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében megállapított tagállamonkénti képviselői létszámot, illetve a maximális képviselői létszámot,

MIVEL szükséges megállapítani továbbá azokat a részletes szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az érintett tagállamok betölthessék az ideiglenesen létrehozott további képviselői helyeket,

MIVEL átmeneti rendelkezésekről van szó, módosítani kell az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyvet,

MEGÁLLAPODTAK A KÖVETKEZŐ RENDELKEZÉSEKBEN:

1. cikk

Az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv 2. cikke helyébe az alábbi szöveg lép:

„2. cikk

(1) E cikk hatálybalépésének időpontjától számítva a 2009-2014-es megbízatási időszak hátralévő részére, továbbá a 2009. júniusi európai parlamenti választások idején hatályos, az Európai Közösséget létrehozó szerződés 189. cikkének második bekezdésétől és 190. cikkének (2) bekezdésétől, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 107. cikkének második bekezdésétől és 108. cikkének (2) bekezdésétől eltérően, továbbá az Európai Unióról szóló szerződés 14. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében meghatározott képviselői létszámtól eltérően, a már meglévő 736 képviselői hely az alábbi 18 képviselői hellyel bővül, ami az európai parlamenti képviselők összlétszámát a 2009-2014-es megbízatási időszak végéig ideiglenesen 754 főre emeli:

Bulgária 1 Hollandia 1
Spanyolország 4 Ausztria 2
Franciaország 2 Lengyelország 1
Olaszország 1 Szlovénia 1
Lettország 1 Svédország 2
Málta 1 Egyesült Királyság 1

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés 14. cikkének (3) bekezdésétől eltérően az érintett tagállamok az (1) bekezdésben említett további képviselői helyeket betöltő személyeket az érintett tagállamok jogszabályainak megfelelően jelölik ki, feltéve, ha a szóban forgó személyeket az általános és közvetlen választójog alapján választották meg:

a) az érintett tagállamban az általános és közvetlen választójog alapján tartott ad hoc választásokon, az európai parlamenti választások tekintetében alkalmazandó rendelkezéseknek megfelelően;

b) a 2009. június 4-7-i európai parlamenti választások eredményei alapján; vagy

c) az érintett tagállam nemzeti parlamentje által a saját képviselői közül kijelölve a szükséges számú képviselőt, az ezen egyes tagállamok által megállapított eljárásnak megfelelően.

(3) Az Európai Unióról szóló szerződés 14. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban az Európai Tanács - a 2014-es európai parlamenti választásokat megelőzően kellő időben - határozatot fogad el, amelyben meghatározza az Európai Parlament összetételét.”

2. cikk

Ezt a jegyzőkönyvet a Magas Szerződő Felek alkotmányos követelményeiknek megfelelően megerősítik. A megerősítő okiratokat az Olasz Köztársaság Kormányánál helyezik letétbe.

E jegyzőkönyv - amennyiben lehetséges - 2010. december 1-jén lép hatályba, feltéve, hogy valamennyi megerősítő okiratot letétbe helyezték, illetve ennek hiányában az azt követő hónap első napján, hogy az utolsó aláíró állam is letétbe helyezte megerősítő okiratát.

3. cikk

Ezt a jegyzőkönyvet, amely egy eredeti példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven készült, és amely e nyelveken készült szövegeinek mindegyike egyaránt hiteles, az Olasz Köztársaság Kormányának irattárában helyezik letétbe, amely minden további aláíró állam kormányának eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

A FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a jegyzőkönyvet.

Kelt Brüsszel, 2010. június 23.

2. számú melléklet

HELYESBÍTŐ JEGYZŐKÖNYV A BELGA KIRÁLYSÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG, A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG, A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG, A HOLLAND KIRÁLYSÁG, AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG, A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG, A FINN KÖZTÁRSASÁG, A SVÉD KIRÁLYSÁG, NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA (AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI) ÉS A CSEH KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG, A LETT KÖZTÁRSASÁG, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG, A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG, A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT, A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁGNAK, A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 2003. ÁPRILIS 16-ÁN ATHÉNBAN ALÁÍRT SZERZŐDÉSHEZ

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 236., 2003. szeptember 23.)

(Magyar nyelvű különkiadás, 2003. szeptember 23.)

Ez a helyesbítés a Rómában 2010. március 8-án aláírt, az Olasz Köztársaság kormányánál letétbe helyezett helyesbítési jegyzőkönyvvel jött létre.

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés

1. 81. cikk ötödik bekezdés

A következő szöveg: „A bírósági végzés, illetve a határozat meghozatala után ...”

helyesen: „A végzés, illetve a határozat meghozatala után ...”

2. IV. melléklet, B. lista

A következő szöveg:

„- nyers lítium;

- nyers kalcium;”

helyesen:

„- nyers lítium;

- nyers alumínium;

- nyers kalcium;”.

3. számú melléklet

HELYESBÍTŐ JEGYZŐKÖNYV A BELGA KIRÁLYSÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG, A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG, A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG, A HOLLAND KIRÁLYSÁG, AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG, A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG, A FINN KÖZTÁRSASÁG, A SVÉD KIRÁLYSÁG, NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA (AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI) ÉS A CSEH KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG, A LETT KÖZTÁRSASÁG, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG, A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG, A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT, A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁGNAK, A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 2003. ÁPRILIS 16-ÁN ATHÉNBAN ALÁÍRT SZERZŐDÉSHEZ

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 236., 2003. szeptember 23.)

(Magyar nyelvű különkiadás, 2003. szeptember 23.)

1. Szerződés az Európai Unióról (Maastricht, 1992)

Jegyzőkönyv a gazdasági és társadalmi kohézióról, tizenötödik preambulumbekezdés

A következő szövegrész:

„... és amelyek rendelkeznek a gazdasági konvergencia 104. cikk szerinti feltételeinek teljesítésére irányuló programmal;”

helyesen:

„... és amelyek rendelkeznek az e szerződés 104. cikkében a gazdasági konvergenciára vonatkozóan meghatározott feltételek teljesítésére irányuló programmal;”.

2. Nizzai szerződés az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Közösségeket létrehozó szerződések és egyes kapcsolódó okmányok módosításáról (Nizza, 2001)

Jegyzőkönyv a Bíróság alapokmányáról, 62. cikk, első bekezdés

A következő szövegrész:

„Az EK-Szerződés 225. cikkének (2) bekezdésében,”

helyesen:

„Az EK-Szerződés 225. cikkének (2) és (3) bekezdésében,”.


  Vissza az oldal tetejére