A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2011. (I. 11.) MNB rendelet

a „Jedlik Ányos” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - annak alkalmából, hogy Jedlik Ányos 150 évvel ezelőtt, 1861-ben leírta a dinamó elvét - „Jedlik Ányos” megnevezéssel 1000 forintos címletű kupronikkel emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2011. január 11.

2. § (1) A négyzet alakú emlékérme kupronikkelből (75% réz, 25% nikkel) készült, súlya 14 gramm, mérete 28,43 mm x 28,43 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben a Jedlik-féle dinamó elölnézeti ábrázolása látható. Az ábrázolás alatt, vitrintáblát idéző keretben „AZ EGYSARKI VILLAMINDÍTÓ” felirat, a keret alatti két vízszintes sorban, jobbra zárva a „MAGYAR” és a „KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható. A dinamó ábrázolása felett, vízszintes sorban nagyméretű „1000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme bal oldalán, az értékjelzés alatt a „BP.” verdejel, a jobb oldalon, a „FORINT” felirat alatt a „2011” verési évszám látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, vonal által határolt középmezőben Jedlik Ányos portréja látható. A portrétól jobbra Szent Benedek keresztjének egyszerűsített változata látható, a kereszt szárainak találkozásánál a „Crux Sancti Patris Benedicti” („Szent Benedek Atya keresztje”) kezdőbetűi, azaz a „C”, az „S”, a „P” és a „B” betűk olvashatók. Az emlékérme szélén az oldalak mentén körben, az emlékérme bal oldali peremével párhuzamosan „A DINAMÓ-ELV LEÍRÓJA”, a portré felett a „JEDLIK ÁNYOS”, az emlékérme jobb oldali peremével párhuzamosan az „1861”, a portré alatt az „1800-1895” felirat olvasható. Az emlékérme jobb alsó sarkában Bitó Balázs tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 20 000 darab készíthető, amelyből 10 000 darab különleges - ún. proof - technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2011. január 11-én lép hatályba. * 

1. melléklet a 2/2011. (I. 11.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 2/2011. (I. 11.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére