A jogszabály mai napon ( 2020.05.26. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2011. évi VII. törvény

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Keretmegállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2-3. § * 

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja a Keretmegállapodásnak a 49. cikk (2) bekezdésében meghatározott időponttól kezdődően történő ideiglenes alkalmazását.

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. és 3. § a Keretmegállapodás 49. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A 4. § a Keretmegállapodás 49. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti.

(4) A Keretmegállapodás hatálybalépésének naptári napját, illetve a (2) és (3) bekezdésben meghatározott időpontok naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(5) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére