A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15/2011. (X. 19.) MNB rendelet

a „Liszt Ferenc” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából - „Liszt Ferenc” megnevezéssel 50 000 forintos címletű arany emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2011. október 21.

2. § (1) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 6,982 gramm, átmérője 22 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapjának szélén, felső köriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG”, alsó köriratban, egy-egy pont között az „50000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A középmezőben, fent egy felnyitott zongorafedél ábrázolása látható, balra a vízszintesen elhelyezett „BP.” verdejellel, jobbra a szintén vízszintesen elhelyezett „2011” verési évszámmal. A zongorafedél ábrázolása alatt a Rákóczi-induló kottája részletének ábrázolása látható, alatta a „Rakoczy Marsch,” felirat olvasható, Liszt Ferenc kézírása szerinti formában. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Liszt Ferenc fiatalkori portréja látható. A portrétól jobbra, egymás alatti vízszintes sorokban Liszt Ferenc aláírása és az „1811-1886” felirat olvasható. A portrétól balra Soltra E. Tamás tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges - ún. proof - technológiával.

4. § Ez a rendelet 2011. október 21-én lép hatályba.

1. melléklet a 15/2011. (X. 19.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 15/2011. (X. 19.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére