A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

16/2011. (V. 10.) KIM rendelet

az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet 1. mellékletében foglalt Ipari Termékosztályozást (a továbbiakban: ITO) kell alkalmazni a statisztikai adatszolgáltatásokban a hazai előállítású ipari termék besorolása esetében. Az adatszolgáltatás során a 2. mellékletben felsorolt mértékegységeket kell alkalmazni.

2. § Az ITO kód felépítése:

a) 1-4. számjegy megfelel a tevékenységek egységes osztályozási rendszere (NACE Rev. 2.) szerinti kódnak;

b) 5-6. számjegy megfelel a termékek és szolgáltatások új statisztikai osztályozása (CPA) szerinti kódnak;

c) 8. számjegy megfelel az ipari termékek osztályozása (PRODCOM) szerinti kódnak, „HU” jelölésű termékek esetében a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) által képzett kód;

d) 9. szám minden kódnál „0”-val jelölt;

e) 10-12. mértékegységet jelölő kód.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) * 

4. § E rendelet

a) az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról szóló, 1991. december 19-i 3924/91/EGK tanácsi rendelet;

b) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

c) a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és

d) a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2010-es évre történő megállapításáról szóló, 2010. szeptember 10-i 860/2010/EU bizottsági rendelet;

e) *  a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2011-es évre történő megállapításáról szóló, 2011. július 27-i 830/2011/EU bizottsági rendelet;

f) *  a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2012-es évre történő megállapításáról szóló, 2012. augusztus 20-i 907/2012/EU bizottsági rendelet;

g) *  az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról szóló 3924/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 29-i 912/2004/EK bizottsági rendelet;

h) *  a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2013. évre történő megállapításáról szóló, 2013. szeptember 12-i 936/2013/EU bizottsági rendelet;

i) *  a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2014. évre történő megállapításáról szóló, 2014. július 4-i 842/2014/EU bizottsági rendelet;

j) *  a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2015. évre történő megállapításáról szóló, 2015. szeptember 17-i 2015/1711 bizottsági (EU) rendelet;

k) *  a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2016. évre történő megállapításáról szóló, 2016. október 6-ai (EU) 2016/1872 bizottsági rendelet;

l) *  a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2017. évre történő megállapításáról szóló, 2017. november 22-i (EU) 2017/2119 bizottsági rendelet;

m) *  a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, az ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista megállapításáról szóló, 2019. november 6-i 2019/1933/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 16/2011. (V. 10.) KIM rendelethez * 

A termék, szolgáltatás
kódszáma megnevezése mennyiségi
egysége
forrás
B+C+D+E36 IPAR
B BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS
05 SZÉNBÁNYÁSZAT
05.1 FEKETESZÉN-BÁNYÁSZAT
05.10 FEKETESZÉN-BÁNYÁSZAT TE
051010 00 0 055 - Feketeszén, nem agglomerált t CP
051010 30 0 055 - - Feketeszén (antracit), kokszosítható, fűtőértéke nagyobb mint 23865 kJ/kg, kohókoksz alapanyaga t HU
051010 50 0 055 - - Feketeszén (antracit), fűtőértéke nagyobb mint 23865 kJ/kg, (kivéve a kokszosítható) t HU
05.2 BARNASZÉN-, LIGNITBÁNYÁSZAT
05.20 BARNASZÉN-, LIGNITBÁNYÁSZAT TE
052010 00 0 055 - Barnaszén és lignit t CP
052010 10 0 055 - - Barnaszén t HU
052010 20 0 055 - - Lignit t HU
06 KŐOLAJ-, FÖLDGÁZKITERMELÉS
06.1 KŐOLAJ-KITERMELÉS
06.10 KŐOLAJ-KITERMELÉS TE
061010 00 0 055 - Kőolaj és bitumentartalmú ásványokból nyert kőolajok, nyers t CP
061010 30 0 055 - - Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj (kivéve a földgáz-kondenzátum) t HU
061010 50 0 055 - - Földgáz-kondenzátumok t HU
061020 00 0 055 - Bitumenes vagy olajpala és olajhomok t CP
06.2 FÖLDGÁZKITERMELÉS
06.20 FÖLDGÁZKITERMELÉS TE
062010 00 0 055 - Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű t CP
062010 00 0 094 - Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű GJ CP
062010 00 0 702 - Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű 1000 m3 CP
07 FÉMTARTALMÚ ÉRC BÁNYÁSZATA
07.1 VASÉRCBÁNYÁSZAT
07.10 VASÉRCBÁNYÁSZAT TE
071010 00 0 055 - Vasérc és dúsítmányai (a pörkölt vaspirit kivételével) t CP
071010 10 0 055 - Vasérc és dúsítmányai. Nem agglomerált (kivéve a pörkölt piritet) t PR, CP
071010 20 0 055 - Vasérc és dúsítmányai. Agglomerált (kivéve a pörkölt piritet) t PR, CP
07.2 EGYÉB FÉM ÉRC BÁNYÁSZATA
07.21 URÁN-, TÓRIUMÉRC-BÁNYÁSZAT TE
072110 00 0 055 - Urán- és tóriumérc t CP
07.29 SZÍNESFÉM ÉRC BÁNYÁSZATA TE
072910 00 0 055 - Színesfém érc és dúsítmányai t CP
072911 00 0 055 - - Rézérc és dúsítmányai t PR, CP
072912 00 0 055 - - Nikkelérc és dúsítmányai t PR, CP
072913 00 0 055 - - Bauxit és dúsított érc t PR, CP
072914 00 0 055 - - Nemesfémérc és dúsítmányai t CP
072914 10 0 055 - - Ezüstérc és dúsítmányai t PR, CP
072914 20 0 055 - - Más nemesfémérc és dúsítmányai (az ezüstérc és dúsítmányai kivételével) t PR, CP
072915 00 0 055 - - Ólom-, cink- és ónérc és dúsítmányaik t CP
072915 10 0 055 - - Ólomérc és dúsítmányai t PR, CP
072915 20 0 055 - - Cinkérc és dúsítmányai t PR, CP
072915 30 0 055 - - Ónérc és dúsítmányai t PR, CP
072919 00 0 055 - - Egyéb színesfémtartalmú ércek és dúsítmányaik t CP
072919 05 0 055 - - Kobaltérc és dúsítmányai t PR, CP
072919 10 0 055 - - Krómérc és dúsítmányai t PR, CP
072919 15 0 055 - - Mangánérc és dúsítmányai, beleértve a szárazanyagtömegben számítva legalább 20% mangántartalommal rendelkező vastartalmú mangánércet és dúsítmányait is t PR, CP
072919 20 0 055 - - Volfrámérc és dúsítmányai t PR, CP
072919 25 0 055 - - Molibdénérc és dúsítmányai. Pörkölt t PR, CP
072919 26 0 055 - - Molibdénérc és dúsítmányai. A pörkölt kivételével t PR, CP
072919 30 0 055 - - Titánérc és dúsítmányai t PR, CP
072919 35 0 055 - - Cirkóniumérc és dúsítmányai t PR, CP
072919 40 0 055 - - Nióbium-, tantál-, vanádiumérc és dúsítmányaik t PR, CP
072919 45 0 055 - - Antimonérc és dúsítmányai t PR, CP
072919 90 0 055 - - Máshol nem említett más érc és dúsítmányai t PR, CP
08 EGYÉB BÁNYÁSZAT
08.1 KŐFEJTÉS, HOMOK-, AGYAGBÁNYÁSZAT
08.11 KŐFEJTÉS, GIPSZ, KRÉTA BÁNYÁSZATA TE
081110 00 0 055 - Építőkő vagy díszítőkő t CP
081111 00 0 055 - - Márványból és egyéb mészkőből készült építőkő vagy díszítőkő t CP
081111 30 0 055 - - - Márvány és travertin t HU
081111 33 0 055 - - - - Márvány és travertin, nyersen vagy durván nagyolva t PR
081111 36 0 055 - - - - Márvány és travertin egyszerűen vágva, tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában t PR
081111 50 0 055 - - - Ekozin és más emlékművi vagy építőkő mészkőből, legalább 2,5 térfogattömegű t PR
081112 00 0 055 - - Gránit, homokkő és egyéb építőkő vagy díszítőkő t CP
081112 20 0 055 - - - Kvarcit nyersen, durván nagyolva vagy egyszerűen vágva t PR
081112 30 0 055 - - - Gránit t HU
081112 33 0 055 - - - - Gránit, nyersen vagy durván nagyolva t PR
081112 36 0 055 - - - - Gránit egyszerűen vágva, tömb, téglalap (beleértve: négyzetes) alakú tábla formában t PR
081112 50 0 055 - - - Homokkő t PR
081112 60 0 055 - - - Más emlékművi vagy építőkő t PR
081120 00 0 055 - Mészkő és gipsz t CP
081120 30 0 055 - - Gipsz és anhidrit t PR
081120 50 0 055 - - Kohómészkő, mészkő és más mésztartalmú kő, mész vagy cement előállításához (adalékanyagként használt zúzott mészkő és faragott mészkő kivételével) t PR
081130 00 0 055 - Kréta és dolomit t CP
081130 10 0 055 - - Kréta t PR
081130 30 0 055 - - Dolomit, nyers, durván nagyolva vagy egyszerűen vágva, tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában (kivéve a kalcinált vagy zsugorított [szinterelt] dolomitot, agglomerált dolomitot, a tört vagy zúzott dolomitot, amelyet betonozáshoz, út- és vasútkövezéshez vagy más ballasztnak használnak) t PR
081140 00 0 055 - Palakő, nyersen, durván nagyolva vagy egyszerűen vágva, tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában t PR, CP
08.12 KAVICS-, HOMOK-, AGYAGBÁNYÁSZAT TE
081210 00 0 055 - Kavics és homok t CP
081211 00 0 055 - - Természetes homok t CP
081211 50 0 055 - - - Kovasavtartalmú homok (kvarchomok vagy ipari homok) t PR
081211 90 0 055 - - -Építési homok, mint az agyagos homok, a kaolinos homok, a földpátos homok (a kvarchomok, a fémtartalmú homok kivételével) t PR
081212 00 0 055 - - Kőszemcse, -szilánk, -por, kavics, sóder t CP
081212 10 0 055 - - - Kavics, sóder, amelyet általában betonozáshoz, út- és vasútkövezéshez vagy más ballasztnak használnak, gömbölyű kavics és kvarckavics t PR
081212 35 0 055 Mészkő, dolomit és más mésztartalmú kő, törve vagy zúzva t PR
081212 40 0 055 Más tört vagy zúzott kő, amelyet általában betonozáshoz, út- és vasútkövezéshez vagy más ballasztnak használnak (a kavics, a sóder, a gömbölyű kavics, a kvarckavics, a mészkő, a dolomit és a más mésztartalmú kő kivételével) t PR
081212 50 0 055 - - - Szemcse, szilánk és por márványból t PR
081212 90 0 055 - - - Szemcse, szilánk, por travertinből, ekozinból, gránitból, porfírból, bazaltból, homokkőből és más emlékművi kőből t PR
081213 00 0 055 - - Terméksalak és hasonló ipari hulladékok keveréke (építési célú kavics-, sóder-, murva- vagy kvarckavicstartalommal vagy anélkül) t PR, CP
081220 00 0 055 - Agyag és kaolin t CP
081221 00 0 055 - - Kaolin és egyéb kaolintartalmú agyag t CP
081221 40 0 055 - - -Kaolin, nem kalcinált t PR
081221 60 0 055 - - - Kaolintartalmú agyag (képlékeny agyag) t PR
081222 00 0 055 - - Egyéb agyag, andaluzit, kianit és szillimanit, mullit, samott és tűzálló agyagok t CP
081222 10 0 055 - - - Bentonit t PR
081222 30 0 055 - - - Tűzálló agyag t PR
081222 55 0 055 - - - Egyéb agyag t PR
081222 60 0 055 - - - Andaluzit, kianit és szillimanit t PR
081222 70 0 055 - - - Mullit t PR
081222 80 0 055 - - - Samott és tűzálló agyagok t PR
08.9 M.N.S. BÁNYÁSZAT
08.91 VEGYI ÁSVÁNY BÁNYÁSZATA TE
089110 00 0 055 - Vegyi és trágyázásra alkalmas ásványok t CP
089111 00 0 055 - - Természetes kalcium-foszfát és természetes alumínium-kalcium-foszfát; foszfátkréta t PR, CP
089112 00 0 055 - - Pörköletlen vaspirit; nyers vagy nem finomított kén (beleértve a melléktermékként keletkező ként is) t CP
089112 20 0 055 - - Pörköletlen vaspirit t PR, CP
089112 30 0 055 - - Nyers vagy nem finomított kén (beleértve a melléktermékként keletkező ként is) t PR, CP
089119 00 0 055 - - Egyéb vegyi és trágyázásra alkalmas ásványok t PR, CP
08.92 TŐZEGKITERMELÉS TE
089210 00 0 055 - Tőzeg t CP
08.93 SÓKITERMELÉS TE
089310 00 0 055 - Só (beleértve a denaturált sót, de az asztali só kivételével) és tiszta nátrium-klorid (ezek vizes oldatban vagy hozzáadott csomósodást gátló vagy gördülékenységet elősegítő anyaggal is) t PR, CP
08.99 EGYÉB M.N.S. BÁNYÁSZAT TE
089910 00 0 055 - Természetes bitumen és aszfalt, aszfaltit és aszfalttartalmú kőzet t PR, CP
089920 00 0 706 - Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nyers drágakövek és féldrágakövek, ipari gyémántok, habkő, csiszolókő, természetes korund, természetes gránát, más természetes csiszolóanyag, egyéb ásványok 1000 Ft CP
089921 00 0 056 - - Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, durván hasított drágakövek és féldrágakövek (kivéve az ipari gyémántok) k CP
089921 10 0 056 - - Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, durván hasított gyémánt k PR, CP
089921 20 0 056 - - Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, durván hasított drágakövek (a gyémánt kivételével) és féldrágakövek k PR, CP
089922 00 0 055 - - Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nyers ipari gyémántok, habkő, csiszolókő, természetes korund, természetes gránát, más természetes csiszolóanyag t CP
089922 10 0 055 - - Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nyers ipari gyémántok, foglalat vagy szerelés nélkül t PR, CP
089922 20 0 055 - - Habkő t PR, CP
089922 30 0 055 - - Csiszolókő, természetes korund, természetes gránát és más természetes csiszolóanyag, hőkezelve is t PR, CP
089929 00 0 055 - - Egyéb ásványok t PR, CP
09 BÁNYÁSZATI SZOLGÁLTATÁS
09.1 KŐOLAJ-, FÖLDGÁZ-KITERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS
09.10 KŐOLAJ-, FÖLDGÁZ-KITERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS TE
091010 00 0 706 - Kőolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó szolgáltatások 1000 Ft CP
091011 00 0 706 - - Kőolaj- és földgázkitermeléshez kapcsolódó fúrási szolgáltatások 1000 Ft CP
091012 00 0 706 - - Fúrótorony-építés, -javítás, -bontás, valamint a kőolaj- és földgázkitermeléssel kapcsolatos hasonló szolgáltatások 1000 Ft CP
091013 00 0 706 - - Földgáz cseppfolyósítása és visszaalakítása gázzá szállítási célra a kitermelés helyszínén 1000 Ft CP
09.9 EGYÉB BÁNYÁSZATI SZOLGÁLTATÁS
09.90 EGYÉB BÁNYÁSZATI SZOLGÁLTATÁS TE
099010 00 0 706 - Egyéb bányászati szolgáltatás 1000 Ft CP
099011 00 0 706 - - Feketeszén-bányászat járulékos szolgáltatásai 1000 Ft CP
099019 00 0 706 - - Egyéb m.n.s. bányászathoz kapcsolódó járulékos szolgáltatások 1000 Ft CP
C FELDOLGOZÓIPAR
CA ÉLELMISZER, ITAL, DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA
10 ÉLELMISZERGYÁRTÁS
10.1 HÚSFELDOLGOZÁS, -TARTÓSÍTÁS, HÚSKÉSZÍTMÉNY GYÁRTÁSA
10.11 HÚSFELDOLGOZÁS, -TARTÓSÍTÁS TE
101110 00 0 055 - Friss vagy hűtött szarvasmarha-, sertés-, juh-, kecske-, lóhús és más lófélék húsa t CP
101111 00 0 055 - - Friss vagy hűtött marhahús t CP
101111 40 0 055 - - - Csontos marha- vagy borjúhús frissen vagy hűtve, egészben, félben és negyedben t PR
101111 90 0 055 - - - Darabolt marha- vagy borjúhús frissen vagy hűtve* t PR
101112 00 0 055 - - Friss vagy hűtött sertéshús t CP
101112 30 0 055 - - - Csontos sertéshús, frissen vagy hűtve, egészben és félben (beleértve az ideiglenes tartósítószerként sóval csomagolt friss húst is) t PR
101112 50 0 055 - - - Csontos sertéssonka és -lapocka és ezek részei, csonttal, frissen vagy hűtve (beleértve az ideiglenes tartósítószerként sóval csomagolt friss húst is)* t PR
101112 90 0 055 - - - Friss vagy hűtött sertéshús (beleértve az ideiglenes tartósítószerként sóval csomagolt friss húst is, kivéve az egészet vagy felet, sonkát, lapockát és ezek részeit csonttal)* t PR
101113 00 0 055 - - Bárány- és juhhús frissen vagy hűtve, egész, fél és részei t PR, CP
101114 00 0 055 - - Kecskehús frissen vagy hűtve t PR, CP
101115 00 0 055 - - Ló és más lófélék húsa frissen vagy hűtve t PR, CP
101120 00 0 055 - Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló és más lófélék élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége frissen vagy hűtve t PR, CP
101130 00 0 055 - Fagyasztott hús és ehető belsőség marha-, sertés-, juh-, kecske-, lóhúsból és más lófélékből; friss, hűtött vagy fagyasztott egyéb hús és ehető belsőség t CP
101131 00 0 055 - - Marha- vagy borjúhús fagyasztva, egész, fél, negyed és részei* t PR, CP
101132 00 0 055 - - Fagyasztott sertéshús t CP
101132 30 0 055 - - - Sertéshús fagyasztva, egész és fél* t PR
101132 50 0 055 - - - Sertéshús fagyasztva, comb, lapocka és részei, csonttal* t PR
101132 90 0 055 - - - Fagyasztott sertéshús (kivéve az egészet vagy felet, a combot, lapockát és részeit, csonttal)* t PR
101133 00 0 055 - - Bárány- és juhhús fagyasztva, egész, fél és részei* t PR, CP
101134 00 0 055 - - Kecskehús fagyasztva* t PR, CP
101135 00 0 055 - - Ló és más lófélék fagyasztott húsa* t PR, CP
101139 00 0 055 - - Friss, hűtött és fagyasztott egyéb hús és ehető belsőségei t CP
101139 10 0 055 - - - Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló és más lófélék élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége fagyasztva t PR
101139 30 0 055 - - - Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve vagy fagyasztva (beleértve a házi-, üregi vagy mezei nyúl húsát és belsőségét, vadat, kivéve a békacombot, a baromfi, a szarvasmarhafélék, a lófélék, a sertés, a juh- és kecskefélék húsát és belsőségét) t PR
101140 00 0 706 - Zsíros gyapjú, irha, nyersbőr szarvasmarha- vagy lófélékből, juhból és kecskéből 1000 Ft CP
101141 00 0 055 - - Zsíros gyapjú nem kártolva vagy fésülve (beleértve az állaton mosott gyapjút is) (kivéve a nyírt gyapjút) t PR, CP
101142 00 0 194 - - Szarvasmarhafélék és lófélék nyersbőre és irhája, egészben (kivéve a 4101 90 vtsz. alá soroltak) db PR, CP
101143 00 0 055 - - Szarvasmarhafélék és lófélék egyéb nyersbőre és irhája t PR, CP
101144 00 0 194 - - Juh- és báránybőr nyersen db PR, CP
101145 00 0 194 - - Nyers kecske- vagy gidabőr, nem cserzett, kezeletlenül vagy tartósítva db PR, CP
101150 00 0 055 - Zsiradék, szarvasmarhafélékből, juhból, kecskéből és sertésből t CP
101150 40 0 055 - - Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (szalonna), frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva vagy füstölve (nem olvasztott) t PR
101150 60 0 055 - - Sertészsiradék és más sertészsír, olvasztott t PR
101150 70 0 055 - - Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, nyers vagy olvasztott t PR
101160 00 0 055 - Nyers belsőség, étkezésre alkalmatlan t CP
101160 30 0 055 - - Állati bél, hólyag és gyomor, egészben vagy darabban (a halból származó kivételével) t PR
101160 90 0 055 - - Emberi étkezésre alkalmatlan állati hulladék (a halból származó, az állati bél, hólyag és gyomor kivételével) t PR
101190 00 0 706 - Hús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
101199 00 0 706 - - Hús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
10.12 BAROMFIHÚS FELDOLGOZÁSA, TARTÓSÍTÁSA TE
101210 00 0 055 - Friss vagy hűtött baromfihús t CP
101210 10 0 055 - - Csirke egészben, frissen vagy hűtve t PR
101210 20 0 055 - - Pulyka egészben, frissen vagy hűtve t PR
101210 30 0 055 - - Liba, kacsa és gyöngytyúk egészben, frissen vagy hűtve t PR
101210 50 0 055 - - Csirkedarabok, frissen vagy hűtve t PR
101210 60 0 055 - - Pulykadarabok, frissen vagy hűtve t PR
101210 70 0 055 - - Liba-, kacsa- és gyöngytyúkdarabok, frissen vagy hűtve t PR
101220 00 0 055 - Fagyasztott baromfihús t CP
101220 10 0 055 - - Fagyasztott baromfihús, egészben t HU
101220 13 0 055 - - - Csirke egészben, fagyasztva t PR
101220 15 0 055 - - - Pulyka egészben, fagyasztva t PR
101220 17 0 055 - - - Liba, kacsa és gyöngytyúk egészben, fagyasztva t PR
101220 50 0 055 - - Fagyasztott baromfihús, darabolva t HU
101220 53 0 055 - - - Csirkedarabok fagyasztva t PR
101220 55 0 055 - - - Pulykadarabok fagyasztva t PR
101220 57 0 055 - - - Liba-, kacsa- és gyöngytyúkdarabok, fagyasztva t PR
101230 00 0 055 - Baromfizsiradék t PR, CP
101240 00 0 055 - Emberi fogyasztásra alkalmas baromfibelsőség t PR, CP
101240 10 0 055 - - Hízott liba- és kacsamáj frissen vagy hűtve t HU
101240 30 0 055 - - Baromfimáj fagyasztva t HU
101240 40 0 055 - - Emberi fogyasztásra alkalmas baromfibelsőség (kivéve hízott liba- és kacsamáj frissen vagy hűtve, valamint baromfimáj fagyasztva) t HU
101250 00 0 055 - Kikészített madárbőr tollal vagy pehellyel, toll stb. t PR, CP
101290 00 0 706 - Baromfihús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
101299 00 0 706 - - Baromfihús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
10.13 HÚS-, BAROMFIHÚS-KÉSZÍTMÉNY GYÁRTÁSA TE
101310 00 0 055 - Húskészítmények és konzervek húsból, belsőségből és vérből t CP
101311 00 0 055 - - Darabolt, sózott, szárított vagy füstölt sertéshús (beleértve a szalonnát és sonkát is) t CP
101311 20 0 055 - - - Csontos sertéssonka és -lapocka és ezek részei sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve t PR
101311 50 0 055 - - - Sertésoldalas és -dagadó és részei, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve t PR
101311 80 0 055 - - - Sertéshús sózva, sós lében, szárítva vagy füstölve (beleértve a szalonnás oldalt, a háromnegyed oldalt, az elülső részeket, a tarját, karajt és részeit, kivéve a csontos sonkát, lapockát és ezek részeit, az oldalast, dagadót és ezek részeit) t PR
101312 00 0 055 - - Marha- és borjúhús, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve t PR, CP
101313 00 0 055 - - Hús sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; húsból, vágási melléktermékből és belsőségből készült élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény (kivéve a sertéshúst, a marha- és borjúhúst sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve) t PR, CP
101314 00 0 055 - - Töltött termék húsból, belsőségből vagy vérből t CP
101314 30 0 055 - - - Májból készült kolbász és ilyen alapú, hasonló termék és élelmiszer- készítmény (kivéve készétel) t PR
101314 60 0 055 - - - Húsból, belsőségből vagy vérből készült kolbász és ilyen alapú, hasonló termék és élelmiszer-készítmény (kivéve májból készült kolbász és készétel) t PR
101314 61 0 055 - - - Szárazkolbász, sertés, marha, ló, egyéb állat húsából t HU
101314 62 0 055 - - - Félszáraz kolbász, sertés, marha, ló vagy egyéb állat húsából t HU
101314 63 0 055 - - - Egyéb kolbászfélék, sertés, marha, ló vagy egyéb állat húsából t HU
101314 64 0 055 - - - Szalámi t HU
101314 65 0 055 - - - Kolbász, szalámi baromfihúsból t HU
101314 66 0 055 - - - Egyéb töltött hústermék, baromfihúsból, sertés, marha, ló, egyéb állat húsából t HU
101315 00 0 055 - - Egyéb húskészítmény és konzerv húsból, belsőségből vagy vérből t CP
101315 05 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított liba- vagy kacsamáj (kivéve kolbászok és készétel) t PR
101315 15 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított máj más állatból (kivéve kolbászok és készétel) t PR
101315 25 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított pulykahús vagy -belsőség (kivéve kolbászok, májkészítmény és készétel) t PR
101315 35 0 055 - - - Más feldolgozott vagy tartósított baromfihús (kivéve kolbászok, májkészítmény és készétel) t PR
101315 45 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított sertéshús: sonka és részei (kivéve készétel) t PR
101315 55 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított sertéshús: lapocka és részei (kivéve készétel) t PR
101315 65 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított házisertés-hús, -belsőség és ezek keveréke, 40% alatti bármely fajtájú hús- vagy belsőségtartalommal és bármely fajtájú zsírtartalommal; tepertő (kivéve kolbász és hasonló termék, homogenizált készítmény, májkészítmény és készétel) t PR
101315 75 0 055 - - - Egyéb feldolgozott vagy tartósított sertéshús, -belsőség, beleértve ezek keverékét is (kivéve kolbász és hasonló termék, homogenizált készítmény, májkészítmény és készétel) t PR
101315 85 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított hús szarvasmarhafélékből (kivéve kolbász és hasonló termék, homogenizált készítmény, májkészítmény és készétel) t PR
101315 95 0 055 - - - Egyéb feldolgozott vagy tartósított hús vagy belsőség, beleértve a vért is (kivéve kolbász és hasonló termék, homogenizált készítmény, májkészítmény és készétel) t PR
101316 00 0 055 - - Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) húsból, vágási melléktermékből, belsőségből; tepertő t PR, CP
101390 00 0 706 - Hús és húskészítmény főzése, előkészítése; hús- és baromfihús-készítmény gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
101391 00 0 706 - - Húskészítmények főzése, előkészítése 1000 Ft PR, CP
101399 00 0 706 - - Hús- és baromfihús-készítmények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
10.2 HALFELDOLGOZÁS, -TARTÓSÍTÁS
10.20 HALFELDOLGOZÁS, -TARTÓSÍTÁS TE
102010 00 0 055 - Friss, hűtött vagy fagyasztott hal t CP
102011 00 0 055 - - Friss vagy hűtött halfilé és halhús, egészben vagy darabolva t CP
102011 10 0 055 - - Halfilé és halhús (a cápauszonyt is beleértve), frissen vagy hűtve, egészben vagy darabolva t PR, CP
102012 00 0 055 - - Halmáj és ikra, frissen vagy hűtve t PR, CP
102013 00 0 055 - - Fagyasztott hal t CP
102013 30 0 055 - - - Tengeri hal egészben, fagyasztva t PR
102013 60 0 055 - - - Édesvízi hal egészben, fagyasztva t PR
102014 00 0 055 - - Halfilé, fagyasztva t PR, CP
102015 00 0 055 - - Fagyasztott halhús egészben vagy darabolva (a filé kivételével) t CP
102015 10 0 055 - - Halhús, fagyasztva, egészben vagy darabolva (a filé és a szurimi kivételével) t PR, CP
102015 20 0 055 - - Fagyasztott nyers szurimi t PR, CP
102016 00 0 055 - - Halmáj és ikra, fagyasztva t PR, CP
102020 00 0 055 - Más módon feldolgozott vagy konzervált hal; kaviár és kaviárpótló t CP
102021 00 0 055 - - Halfilé szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve t PR, CP
102022 50 0 055 - - - Hal mája, ikrája, úszója, feje, farka, úszóhólyagja és élelmezési célra alkalmas más belsősége és bontási mellékterméke: szárítva, füstölve, sózva vagy sós lében tartósítva; emberi fogyasztásra alkalmas halliszt, haldara és halpellet t PR
102023 00 0 055 - - Szárított, pácolt, sózott vagy nem sózott, vagy sós lében tartósított hal t CP
102023 50 0 055 - - - Sózott vagy nem sózott szárított hal; sózott, de nem szárított hal; hal sós lében (a füstölt filé, fej, farok és úszóhólyag kivételével) t PR
102024 00 0 055 - - Füstölt hal és halfilé t CP
102024 25 0 055 - - - Csendes-óceáni, atlanti-óceáni és dunai füstölt lazac (beleértve a filét is, azonban a fej, a farok és az úszóhólyag kivételével) t PR
102024 55 0 055 - - - Füstölt hering (beleértve a filét is, azonban a fej, a farok és az úszóhólyag kivételével) t PR
102024 70 0 055 - - - Füstölt pisztráng (beleértve a filét is, azonban a fej, a farok és az úszóhólyag kivételével) t PR
102024 75 0 055 - - - Füstölt hal (a hering, a pisztráng, valamint a csendes-óceáni, az atlanti-óceáni és a dunai lazac kivételével) t PR
102025 00 0 055 - - Más módon feldolgozott vagy tartósított hal, a kész halételek kivételével t CP
102025 10 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított lazac, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel) t PR
102025 20 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított hering, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel) t PR
102025 30 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított szardínia, szardella, brisling és spratt (sprotni), egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel) t PR
102025 40 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított tonhal, csíkosbonitó és palamida, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel) t PR
102025 50 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított makréla, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel) t PR
102025 60 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított ajóka, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel) t PR
102025 70 0 055 - - - Halfilé híg tésztában vagy morzsában, beleértve a halrudacskákat is (kivéve darált termék és készétel) t PR
102025 80 0 055 - - - Más feldolgozott vagy tartósított hal, egészben vagy darabokban (kivéve darált termék és készétel) t PR
102025 90 0 055 - - - Feldolgozott vagy tartósított hal (nem egészben vagy darabokban és a készétel kivételével) t PR
102026 00 0 055 - - Kaviár és kaviárpótló t CP
102026 30 0 055 - - - Kaviár (tokhalikra) t PR
102026 60 0 055 - - - Kaviárpótló t PR
102030 00 0 055 - Fagyasztott, feldolgozott vagy tartósított rákfélék, puhatestűek, tengeri moszat és egyéb gerinctelen vízi állat t CP
102031 00 0 055 - - Fagyasztott, szárított, sózott vagy sós lében tartósított rákfélék t PR, CP
102032 00 0 055 - - Fagyasztott, szárított, sózott vagy sós lében tartósított puhatestűek t CP
102032 50 0 055 - - - Puhatestűek (fésűskagyló, éti kagyló, tintahal és polip) fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva t PR
102033 00 0 055 - - Fagyasztott, szárított, sózott vagy sós lében tartósított egyéb gerinctelen víziállat, tengeri moszat t CP
102033 50 0 055 - - - Egyéb gerinctelen víziállat (sávos vénuszkagyló, medúza stb.), fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és pellet gerinctelen víziállatból a rákfélék kivételével, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva t PR
102034 00 0 055 - - Más módon feldolgozott vagy tartósított rákfélék, puhatestűek, egyéb gerinctelen víziállat, tengeri moszat t PR, CP
102040 00 0 055 - Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara, pellet és egyéb termékek m.n.s. halból, rákfélékből, puhatestűekből és egyéb gerinctelen víziállatokból vagy tengeri moszatból t CP
102041 00 0 055 - - Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és pellet halból, rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból t PR, CP
102042 00 0 055 - - Emberi fogyasztásra alkalmatlan egyéb termékek halból, rákfélékből, puhatestűekből és egyéb gerinctelen víziállatokból vagy tengeri moszatból (beleértve a halhulladékot is, kivéve a bálnacsontot és bálnacsontszőrt, a korallt vagy hasonló anyagot, a kagylót és szépiacsontot, megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve/ a természetes szivacsot) t PR, CP
102090 00 0 706 - Haltermékek füstölése és tartósítása, illetve elkészítése más módon; feldolgozott és tartósított halak, rákfélék és puhatestűek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
102091 00 0 706 - - Haltermékek füstölése és tartósítása, illetve elkészítése más módon 1000 Ft CP
102099 00 0 706 - - Halfeldolgozással, -tartósítással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
10.3 GYÜMÖLCS-, ZÖLDSÉGFELDOLGOZÁS, -TARTÓSÍTÁS
10.31 BURGONYAFELDOLGOZÁS, -TARTÓSÍTÁS TE
103110 00 0 055 - Feldolgozott és tartósított burgonya t CP
103111 00 0 055 - - Fagyasztott burgonya t CP
103111 10 0 055 - - - Fagyasztott burgonya nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve t PR
103111 30 0 055 - - - Fagyasztott burgonya elkészítve vagy tartósítva (beleértve az olajban vagy részben olajban sült, majd lefagyasztott burgonyát is, kivéve az ecettel vagy ecetsavval készítettet) t PR
103112 00 0 055 - - Szárított burgonya vágva, szeletelve is, de további feldolgozás nélkül t PR, CP
103113 00 0 055 - - Liszt, dara, pehely, granulátum és pellet szárított burgonyából t PR, CP
103114 00 0 055 - - Feldolgozott vagy tartósított burgonya t CP
103114 30 0 055 - - - Burgonya elkészítve vagy tartósítva liszt, dara, pelyhesített formában (kivéve a fagyasztottat, az olajban ropogósra sütöttet, ecettel vagy ecetsavval elkészítettet) t PR
103114 60 0 055 - - - Burgonya elkészítve vagy tartósítva (beleértve az olajban ropogósra sütöttet, kivéve a fagyasztottat, szárítottat, ecettel vagy ecetsavval elkészítettet, liszt, dara vagy pelyhesített formában) t PR
103190 00 0 706 - Burgonya és burgonyakészítmények főzése és elkészítése más módon; feldolgozott és tartósított burgonya gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
103191 00 0 706 - - Burgonya és burgonyakészítmények főzése és elkészítése más módon 1000 Ft CP
103199 00 0 706 - - Burgonyafeldolgozással, -tartósítással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
10.32 GYÜMÖLCS-, ZÖLDSÉGLÉ GYÁRTÁSA TE
103210 00 0 703 - Gyümölcs- és zöldséglé 1000 l CP
103211 00 0 703 - - Paradicsomlé 1000 l PR, CP
103212 00 0 703 - - Narancslé 1000 l CP
103212 10 0 055 - - - Nem sűrített narancslé, fagyasztva t PR
103212 10 0 703 - - - Nem sűrített narancslé, fagyasztva 1000 l HU
103212 20 0 703 - - - Nem sűrített narancslé (kivéve a fagyasztottat) 1000 l PR
103212 30 0 703 - - - Narancslé, m.n.s. 1000 l PR
103213 00 0 703 - - Grépfrútlé 1000 l PR, CP
103214 00 0 703 - - Ananászlé 1000 l PR, CP
103215 00 0 703 - - Szőlőlé (beleértve a szőlőmustot is) 1000 l PR, CP
103216 00 0 703 - - Almalé 1000 l PR, CP
103217 00 0 703 - - Gyümölcs- és zöldséglékeverék 1000 l PR, CP
103219 00 0 703 - - Egyéb gyümölcs- és zöldséglé 1000 l CP
103219 10 0 703 - - - Bármilyen más egynemű citrusgyümölcs nem sűrített leve (a narancs és grépfrút kivételével) 1000 l PR
103219 20 0 703 - - - Bármilyen más egynemű gyümölcs/zöldség nem sűrített leve, nem erjesztve, hozzáadott alkoholtartalom nélkül (a narancslé, a grépfrútlé, az ananászlé, a paradicsomlé, a szőlőlé és az almalé kivételével) 1000 l PR
103219 30 0 703 - - - Más gyümölcs- és zöldséglé, m.n.s. 1000 l PR
103290 00 0 706 - Gyümölcs- és zöldséglé gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
103299 00 0 706 - - Gyümölcs- és zöldséglé gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
10.39 EGYÉB GYÜMÖLCS-, ZÖLDSÉGFELDOLGOZÁS,
-TARTÓSÍTÁS
TE
103910 00 0 055 - Elkészített és tartósított zöldség (a burgonya kivételével) t CP
103911 00 0 055 - - Zöldség vagy zöldségkeverék nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva (kivéve a burgonyát) t PR, CP
103912 00 0 055 - - Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban, de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban t PR, CP
103913 00 0 055 - - Szárított zöldség t CP
103913 30 0 055 - - - Szárított vöröshagyma egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve t PR
103913 50 0 055 - - - Szárított gomba és szarvasgomba egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve t PR
103913 90 0 055 - - - Szárított zöldség a burgonya, vöröshagyma, gomba és szarvasgomba kivételével; és zöldségkeverék egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve t PR
103914 00 0 055 - - Összevágott és csomagolt gyümölcsök és zöldségek t CP
103915 00 0 055 - - Bab, nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva (kivéve a zöldséges készételt) t PR, CP
103916 00 0 055 - - Borsó, nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva (kivéve a zöldséges készételt) t PR, CP
103917 00 0 055 - - Egyéb tartósított zöldségek (kivéve: burgonya); nem ecettel vagy ecetsavval tartósítva (kivéve: zöldséges készétel) t CP
103917 10 0 055 - - - Tartósított paradicsom egészben vagy darabolva (kivéve a zöldséges készételt és az ecettel vagy ecetsavval elkészített paradicsomot) t PR
103917 20 0 055 - - - Paradicsompüré t HU
103917 21 0 055 - - - - Nem sűrített paradicsompüré vagy -krém t PR
103917 25 0 055 - - - - Sűrített paradicsompüré vagy -krém t PR
103917 30 0 055 - - - Elkészített vagy tartósított gomba és szarvasgomba (kivéve a zöldséges készételt és a szárított, fagyasztott vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósított gombát és szarvasgombát) t PR
103917 40 0 055 - - - Zöldség és zöldségkeverék, fagyasztva (kivéve a zöldséges készételt, a fagyasztott zöldséget és a nem főzött vagy gőzben, illetve vízben főzött vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósított zöldségkeveréket) t PR
103917 50 0 055 - - - Tartósított savanyú káposzta (a zöldséges készétel és a szárított, fagyasztott vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósított savanyú káposzta kivételével) t PR
103917 60 0 055 - - - Spárga (a zöldséges készétel és a szárított, fagyasztott vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósított spárga kivételével) t PR
103917 70 0 055 - - - Elkészített vagy tartósított olajbogyó (a zöldséges készétel és a szárított, fagyasztott vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósított olajbogyó kivételével) t PR
103917 80 0 055 - - - Elkészített vagy tartósított csemegekukorica (a zöldséges készétel és a szárított, fagyasztott vagy ecettel, illetve ecetsavval tartósított csemegekukorica kivételével) t PR
103917 90 0 055 - - - Zöldség és zöldségkeverék, m.n.s. (a zöldséges készétel és a fagyasztott zöldség és zöldségkeverék kivételével) t PR
103918 00 0 055 - - Zöldség (a burgonya kivételével), gyümölcs, dió és a növények más ehető részei, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva t PR, CP
103920 00 0 055 - Elkészített és tartósított gyümölcs és dió t CP
103921 00 0 055 - - Fagyasztott gyümölcs és diófélék, nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve t PR, CP
103922 00 0 055 - - Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcs- és diópüré és -krém t CP
103922 30 0 055 - - - Dzsem, gyümölcsíz, gyümölcskocsonya (zselé), püré vagy krém citrusfélékből, főzéssel készítve (kivéve a homogenizált készítményeket) t PR
103922 90 0 055 - - - Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré vagy krém gyümölcsből vagy diófélékből, főzéssel készítve (kivéve a citrusféléket és a homogenizált készítményeket) t PR
103923 00 0 055 - - Dió, földimogyoró, pörkölt, sózott vagy más módon elkészített t CP
103923 30 0 055 - - - Elkészített vagy tartósított földimogyoró (beleértve az amerikai mogyoróvajat, kivéve az ecettel vagy ecetsavval készítettet, a fagyasztottat, a pürét vagy krémet) t PR
103923 90 0 055 - - - Elkészített vagy tartósított diófélék a földimogyoró kivételével, valamint más magok és keverékek (kivéve az ecettel vagy ecetsavval készítettet, a fagyasztottat, a pürét vagy krémet, a cukorral tartósítottat) t PR
103924 00 0 055 - - Félkész gyümölcs- és diókonzerv, közvetlen fogyasztásra nem alkalmas t CP
103924 10 0 055 - - - Citrusfélék vagy dinnyefélék héja frissen, fagyasztva, szárítva vagy sós lében, kénes vízben vagy egyéb tartósítóoldatban ideiglenesen tartósítva t PR
103924 30 0 055 - - - Más gyümölcs és diófélék ideiglenesen tartósítva kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban, de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban t PR
103925 00 0 055 - - Földimogyoró, diófélék, tisztított és napraforgómag, hántolt t PR, CP
103929 00 0 055 - - Egyéb elkészített, szárított vagy tartósított gyümölcs és diófélék t CP
103929 10 0 055 - - - Szőlő szárítva t PR
103929 30 0 055 - - - Szárított gyümölcs (a szárított szőlő kivételével); szárított diófélék és/vagy szárított gyümölcsök keveréke t PR
103929 50 0 055 - - - Máshova nem sorolt elkészített vagy tartósított gyümölcs (kivéve a müzlit) t PR
103930 00 0 055 - Állatok etetésére szolgáló, m.n.s. növényi melléktermék és növényi hulladék t PR, CP
103990 00 0 706 - Gyümölcsök és zöldségek főzése és egyéb tartósítása; egyéb feldolgozott és tartósított gyümölcs és zöldség gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
103991 00 0 706 - - Gyümölcsök és zöldségek főzése és egyéb elkészítése (sűrítés stb.) tartósítás céljából 1000 Ft PR, CP
103999 00 0 706 - - Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozással, - tartósítással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
10.4 NÖVÉNYI, ÁLLATI OLAJ GYÁRTÁSA
10.41 OLAJ GYÁRTÁSA TE
104110 00 0 055 - Nyers állati zsírok, olajok és frakcióik t CP
104111 00 0 055 - - Zsírsztearin, zsírolaj, oleosztearin, oleoolaj és faggyúolaj (nem emulgálva, nem keverve vagy más módon nem elkészítve) t PR, CP
104112 00 0 055 - - Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír, olaj és ezek frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR, CP
104119 00 0 055 - - Egyéb állati zsírok, olajok és frakcióik, akár finomítva akár nem (vegyi átalakítás nélkül) t PR, CP
104120 00 0 055 - Nyers növényi olajok t CP
104121 00 0 055 - - Nyers földimogyoró-olaj t CP
104121 10 0 055 - - - Nyers földimogyoró-olaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR
104122 00 0 055 - - Nyers olívaolaj t CP
104122 10 0 055 - - - Szűz olívaolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR
104122 20 0 055 - - - Kizárólag olívabogyóból nyert olaj és frakciói nyersen (a szűz olajjal kevert, finomított is) (a szűz olaj és a vegyileg átalakított olaj kivételével) t PR
104123 00 0 055 - - Nyers napraforgómag- és pórsáfránymagolaj és ezek frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR, CP
104124 00 0 055 - - Nyers repce- és mustármagolaj t CP
104124 10 0 055 - - - Nyers olajrepce-, repce- és mustárolaj és ezek frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR
104125 00 0 055 - - Nyers pálmaolaj t CP
104125 10 0 055 - - - Nyers pálmaolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR
104129 00 0 055 - - Egyéb nyers növényolaj t CP
104129 10 0 055 - - - Egyéb nyers növényolaj (a vegyileg átalakított olaj kivételével) t PR
104130 00 0 055 - Gyapothulladék (pamutlinters) t PR, CP
104140 00 0 055 - Növényi zsírokból és olajokból származó olajpogácsa és más szilárd maradék; liszt és korpa olajos magból és olajtartalmú gyümölcsből t CP
104141 00 0 055 - - Növényi zsírokból és olajokból származó olajpogácsa és más szilárd maradék t CP
104141 30 0 055 - - - Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék t PR
104141 50 0 055 - - - Napraforgómag zsírjai és olajai kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék t PR
104141 70 0 055 - - - Olajrepce és repcemag zsírjai vagy olajai kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék t PR
104141 90 0 055 - - - Növényi zsírok/olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék (beleértve a gyapotmagot, lenmagot, kókuszdiót, koprát, pálmadiót vagy -magot, kivéve a szójababot, napraforgómagot, olajrepce- vagy repcemagot) t PR
104142 00 0 055 - - Olajosmagliszt és -dara, olajtartalmú gyümölcsliszt és -dara (a mustárliszt és -dara kivételével) t PR, CP
104150 00 0 055 - Finomított olaj (vegyi átalakítás nélkül) t CP
104151 00 0 055 - - Finomított szójababolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül) t PR, CP
104152 00 0 055 - - Finomított földimogyoró-olaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül) t PR, CP
104153 00 0 055 - - Finomított olívaolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül) t CP
104153 10 0 055 - - - Finomított olívaolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül) t PR
104153 30 0 055 - - - Kizárólag olívabogyóból nyert olaj és frakciói (a szűz olajjal kevert, finomított is) (a nyersolaj, a szűz olaj és a vegyileg átalakított olaj kivételével) t PR
104154 00 0 055 - - Finomított napraforgómag-, pórsáfránymagolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül) t PR, CP
104155 00 0 055 - - Finomított gyapotmagolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül) t PR, CP
104156 00 0 055 - - Finomított olajrepce-, repce- és mustárolaj és ezek frakciói (vegyi átalakítás nélkül) t PR, CP
104157 00 0 055 - - Finomított pálmaolaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül) t PR, CP
104158 00 0 055 - - Finomított kókuszdió (kopra) -olaj és frakciói (vegyi átalakítás nélkül) t PR, CP
104159 00 0 055 - - M.n.s. más olaj és frakciói, finomítva, de vegyi átalakítás nélkül; stabilizált növényi zsír és más növényi olaj (a kukoricaolaj kivételével) és frakciói, finomítva, de vegyi átalakítás nélkül t PR, CP
104160 00 0 055 - Keményített állati vagy növényi zsírok és olajok és frakcióik, hidrogénezve, észterezve, de további feldolgozás nélkül t CP
104160 30 0 055 - - Állati zsír és olaj és ezek frakciói, részben vagy teljesen hidrogénezve, beészterezve, átészterezve vagy elaidinizálva, de tovább nem feldolgozva (finomítva is) t PR
104160 50 0 055 - - Növényi zsír és olaj és ezek frakciói, részben vagy teljesen hidrogénezve, beészterezve, átészterezve vagy elaidinizálva, de tovább nem feldolgozva (finomítva is) t PR
104170 00 0 055 - Növényi viasz (kivéve: a trigliceridek); degras; állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai t CP
104171 00 0 055 - - Növényi viasz (finomítva is) (kivéve a triglicerideket) t PR, CP
104172 00 0 055 - - Degras; zsíros anyagok és állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai t PR, CP
104190 00 0 706 - Olaj és zsír gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
104199 00 0 706 - - Olaj és zsír gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
10.42 MARGARIN GYÁRTÁSA TE
104210 00 0 055 - Margarin és hasonló ehető készítmények t CP
104210 30 0 055 - - Margarin, valamint csökkentett és alacsony zsírtartalmú kenhető készítmények (a folyékony margarin kivételével) t PR
104210 50 0 055 - - Más étkezési célra alkalmas készítmények zsírból és olajból, beleértve a folyékony margarint is t PR
104290 00 0 706 - Margarin és hasonló ehető készítmények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
104299 00 0 706 - - Margarin és hasonló ehető készítmények gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
10.5 TEJFELDOLGOZÁS
10.51 TEJTERMÉK GYÁRTÁSA TE
105110 00 0 050 - Feldolgozott folyékony tej és tejszín kg CP
105110 00 0 703 - Feldolgozott folyékony tej és tejszín 1000 l CP
105111 00 0 050 - - Feldolgozott folyékony tej kg CP
105111 00 0 703 - - Feldolgozott folyékony tej 1000 l CP
105111 30 0 050 - - - Tej és tejszín, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül kg HU
105111 30 0 703 - - - Tej és tejszín, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül 1000 l HU
105111 33 0 050 - - - - Tej és tejszín, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben kg PR
105111 33 0 703 - - - - Tej és tejszín, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben 1000 l HU
105111 37 0 050 - - - - Tej és tejszín, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, nettó kétliteresnél nagyobb kiszerelésben kg PR
105111 37 0 703 - - - - Tej és tejszín, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, nettó kétliteresnél nagyobb kiszerelésben 1000 l HU
105111 40 0 050 - - - Tej és tejszín, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül kg HU
105111 40 0 703 - - - Tej és tejszín, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül 1000 l HU
105111 42 0 050 - - - - Tej és tejszín, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben kg PR
105111 42 0 703 - - - - Tej és tejszín, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb nettó kétliteres kiszerelésben 1000 l HU
105111 48 0 050 - - - - Tej és tejszín, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, nettó kétliteresnél nagyobb kiszerelésben kg PR
105111 48 0 703 - - - - Tej és tejszín, 1 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, nettó kétliteresnél nagyobb kiszerelésben 1000 l HU
105112 00 0 050 - - Tej és tejszín, 6%-ot meghaladó zsírtartalommal, sűrítés és édesítés nélkül kg CP
105112 00 0 703 - - Tej és tejszín, 6%-ot meghaladó zsírtartalommal, sűrítés és édesítés nélkül 1000 l CP
105112 10 0 050 - - - Tej és tejszín, 6 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 21 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb kétliteres kiszerelésben kg PR
105112 10 0 703 - - - Tej és tejszín, 6 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 21 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb kétliteres kiszerelésben 1000 l HU
105112 20 0 050 - - - Tej és tejszín, 6 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 21 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, kétliteresnél nagyobb kiszerelésben kg PR
105112 20 0 703 - - - Tej és tejszín, 6 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 21 tömegszázalék zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, kétliteresnél nagyobb kiszerelésben 1000 l HU
105112 30 0 050 - - - Tej és tejszín, 21 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb kétliteres kiszerelésben kg PR
105112 30 0 703 - - - Tej és tejszín, 21 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, legfeljebb kétliteres kiszerelésben 1000 l HU
105112 40 0 050 - - - Tej és tejszín, 21 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, kétliteresnél nagyobb kiszerelésben kg PR
105112 40 0 703 - - - Tej és tejszín, 21 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, kétliteresnél nagyobb kiszerelésben 1000 l HU
105120 00 0 055 - Tej és tejszín szilárd formában t CP
105121 00 0 055 - - Zsírszegény tej- és tejszínpor t CP
105121 30 0 055 - - - Sovány tejpor (tej és tejszín szilárd állapotban, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal), legfeljebb 2,5 kg-os kiszerelésben t PR
105121 60 0 055 - - - Sovány tejpor (tej és tejszín szilárd állapotban, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal), 2,5 kg-nál nagyobb kiszerelésben t PR
105122 00 0 055 - - Teljes tej- és tejszínpor t CP
105122 30 0 055 - - - Teljes tejpor vagy teljes tejszínpor (tej és tejszín szilárd állapotban, 1,5 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal), legfeljebb 2,5 kg-os kiszerelésben t PR
105122 60 0 055 - - - Teljes tejpor vagy teljes tejszínpor (tej és tejszín szilárd állapotban, 1,5 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal), 2,5 kg-nál nagyobb kiszerelésben t PR
105130 00 0 055 - Vaj és vajkészítmények t CP
105130 30 0 055 - - Vaj, legfeljebb 85 tömegszázalék zsírtartalommal t PR
105130 50 0 055 - - Vaj, 85 tömegszázaléknál nagyobb zsírtartalommal és tejből nyert más zsír és olaj (a kevesebb mint 80 tömegszázalék zsírtartalmú kenhető tejkészítmények [vajkrém] kivételével) t PR
105130 70 0 055 - - A kevesebb mint 80 tömegszázalék zsírtartalmú kenhető tejkészítmények (vajkrém) t PR
105140 00 0 055 - Sajt és túró t CP
105140 30 0 055 - - Érleletlen vagy különlegesen nem kezelt (friss) sajt (beleértve a savósajtot is és a túrót) t PR
105140 31 0 055 - - - Érleletlen vagy különlegesen nem kezelt (friss) sajt t HU
105140 32 0 055 - - - Túró és savósajt t HU
105140 50 0 055 - - Reszelt, őrölt, kék erezetű és más nem ömlesztett sajt (a friss sajt, a savósajt és a túró kivételével) t PR
105140 70 0 055 - - Ömlesztett sajt (nem reszelve, nem őrölve) t PR
105150 00 0 055 - Egyéb tejtermékek t CP
105151 00 0 055 - - Sűrített tej és tejszín, hozzáadott cukor, illetve más édesítőanyag tartalommal, a szilárd állapotú kivételével t CP
105151 04 0 055 - - - Sűrített/nem porított tej, nem édesítve t PR
105151 08 0 055 - - - Sűrített/nem porított tej, édesítve t PR
105152 00 0 055 - - Joghurt és más erjesztett vagy savanyított tej és tejszín t CP
105152 40 0 055 - - - Aludttej, tejföl, joghurt és más erjesztett termékek, natúr vagy ízesített t HU
105152 41 0 055 - - - - Aludttej, tejföl, joghurt és más erjesztett termékek t PR
105152 45 0 055 - - - - Ízesített folyékony joghurt vagy savanyított tej (aludttej, tejföl, joghurt és más erjesztett termék ízesítve, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is) t PR
105152 60 0 055 - - - Író és írópor t HU
105152 63 0 055 - - - - Írópor t PR
105152 65 0 055 - - - - Író t PR
105153 00 0 055 - - Kazeinek és kazeinátok t PR, CP
105154 00 0 055 - - Tejcukor és tejcukorszirup (beleértve a vegytiszta tejcukrot) t PR, CP
105155 00 0 055 - - Tejsavó t CP
105155 30 0 055 - - - Tejsavó és módosított tejsavó, por, granulátum vagy más szilárd alakban, sűrítve is, édesítőanyag hozzáadásával is t PR
105155 60 0 055 - - - Tejsavó és módosított tejsavó, folyékony vagy paszta formában, sűrítve is, édesítőanyag hozzáadásával is t PR
105156 00 0 055 - - Természetes tejalkotórészeket tartalmazó készítmények, m.n.s. t PR, CP
105190 00 0 706 - Tejtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
105199 00 0 706 - - Tejtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
10.52 JÉGKRÉM GYÁRTÁSA TE
105210 00 0 703 - Fagylalt és más jégkrém (beleértve a sörbetet, a pálcikás jégkrémet) (kivéve por és keverék fagylalthoz) 1000 l PR, CP
105290 00 0 706 - Fagylalt (jégkrém) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
105299 00 0 706 - - Fagylalt (jégkrém) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
10.6 MALOMIPARI TERMÉK, KEMÉNYÍTŐ GYÁRTÁSA
10.61 MALOMIPARI TERMÉK GYÁRTÁSA TE
106110 00 0 055 - Félig vagy teljesen őrölt, hántolt vagy tört rizs t CP
106111 00 0 055 - - Előmunkált (barna) rizs t PR, CP
106112 00 0 055 - - Félig vagy teljesen őrölt tört rizs t CP
106112 30 0 055 - - - Félig vagy teljesen hántolt (fehérített) rizs polírozva vagy fényezve is t PR
106112 50 0 055 - - - Törmelék rizs t PR
106120 00 0 055 - Gabonafélékből és zöldségből készített liszt; ezek keverékei t CP
106121 00 0 055 - - Búzaliszt vagy kétszeres liszt t PR, CP
106122 00 0 055 - - Gabonaliszt (a búza- vagy a kétszeres liszt kivételével) t PR, CP
106123 00 0 055 - - Liszt, dara szárított borsóból, babból, lencséből, szágóból, maniókából, arrowrootból, szálepgyökérből, csicsókából, édesburgonyából vagy hasonló gyökérből/gumóból, liszt, dara, por élelmezési célra alkalmas gyümölcsből és diófélékből t PR, CP
106124 00 0 055 - - Keverék és tészta kenyér, kalács, cukrászsütemény, ropogós sütemény („knäckebrot”), édes keksz (biscuit), gofri és ostya, kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termék és más pékáru készítéséhez t PR, CP
106130 00 0 055 - Dara, korpa, pellet és más malomipari termékek gabonafélékből t CP
106131 00 0 055 - - Búzadara, -korpa t CP
106131 33 0 055 - - - Durva őrlemény és dara keménybúzából t PR
106131 35 0 055 - - - Durva őrlemény és dara közönséges búzából és tönkölyből t PR
106132 00 0 055 - - Egyéb gabonadara, -korpa és -pellet m.n.s. t CP
106132 30 0 055 - - - Durva őrlemény és dara zabból, kukoricából, rizsből, rozsból, árpából, és más gabonából (kivéve a búzát) t PR
106132 40 0 055 - - - Labdacs (pellet) búzából t PR
106132 50 0 055 - - - Labdacs (pellet) zabból, kukoricából, rizsből, rozsból, árpából és más gabonából (kivéve a búzát) t PR
106133 00 0 055 - - Müzli típusú készítmények és egyéb malomipari termékek gabonafélékből t CP
106133 30 0 055 - - - Hántolt, pelyhesített, lapított, fényezett, szeletelt vagy durván darált gabonaféle és gabonacsíra (kivéve a rizs) t HU
106133 33 0 055 - - - - Hántolt, pelyhesített, lapított, fényezett, szeletelt vagy durván darált gabonaféle (a rizs kivételével) t PR
106133 35 0 055 - - - - Gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve (a rizs kivételével) t PR
106133 50 0 055
- - - Pirítatlan, pirított, puffasztott gabonapehely vagy gabonamagvak szem formában (kivéve a kukorica) t HU
106133 51 0 055 - - - - Pirítatlan gabonapehely-alapú müzli típusú készítmény t PR
106133 53 0 055 - - - - Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített más élelmiszer t PR
106133 55 0 055 - - - - Gabonamagvak szem formában, előfőzve vagy másképp elkészítve (a kukorica kivételével) t PR
106140 00 0 055 - Gabonafélék feldolgozása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék t CP
106140 10 0 055 - - Kukorica szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék t PR
106140 30 0 055 - - Rizs szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék t PR
106140 50 0 055 - - Búza szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék t PR
106140 90 0 055 - - Gabonafélék szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék (a kukorica, rizs és búza kivételével) t PR
106190 00 0 706 - Malomipari termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
106199 00 0 706 - - Malomipari termék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
10.62 KEMÉNYÍTŐ, KEMÉNYÍTŐTERMÉK GYÁRTÁSA TE
106210 00 0 055 - Keményítő és keményítőtermék; m.n.s. cukor és cukorszirup t CP
106211 00 0 055 - - Keményítő, inulin, búzasikér (glutin) dextrin és más átalakított keményítő t CP
106211 10 0 055 - - - Keményítő t HU
106211 11 0 055 - - - - Búzakeményítő t PR
106211 13 0 055 - - - - Kukoricakeményítő t PR
106211 15 0 055 - - - - Burgonyakeményítő t PR
106211 19 0 055 - - - - Keményítők (a rizzsel, maniókával, arrowroottal és szágópálmabéllel együtt) (a búza, kukorica, burgonya kivételével) t PR
106211 30 0 055 - - - Inulin t PR
106211 50 0 055 - - - Búzasikér (az enyvként vagy bevonóanyagként vagy appretálóként a textiliparban használt búzasikér kivételével) t PR
106211 70 0 055 - - - Dextrinek és más átalakított keményítők (az észterezett/éterezett, oldódó keményítő, előkocsonyásított/puffasztott keményítő, dialdehid- keményítő, formaldehiddel/epiklórhidrinnel kezelt keményítő is) t PR
106212 00 0 055 - - Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, átszitált vagy hasonló formában t PR, CP
106213 00 0 055 - - Glükóz (szőlőcukor) és szőlőcukorszirup, fruktóz (gyümölcscukor) és gyümölcscukorszirup, invertcukor (szaharáz), cukor és cukorszirup m.n.s. t CP
106213 10 0 055 - - - Szőlőcukor és szőlőcukorszirup (ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül) t PR
106213 20 0 055 - - - Vegytiszta gyümölcscukor szilárd állapotban, gyümölcscukor és gyümölcscukorszirup 50 tömegszázalékot meghaladó gyümölcscukortartalommal, szárazanyagra számítva, izoglükóz ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül t PR
106213 30 0 055 - - - Maltodextrin és maltodextrin-szirup (ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül) t PR
106213 90 0 055 - - - M.n.s. más cukor, beleértve az invertcukrot t PR
106214 00 0 055 - - Kukoricaolaj t CP
106214 30 0 055 - - - Nyers kukoricaolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR
106214 60 0 055 - - - Finomított kukoricaolaj és frakciói (vegyileg nem átalakítva) t PR
106220 00 0 055 - Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék t PR, CP
106290 00 0 706 - Keményítő és keményítőtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
106299 00 0 706 - - Keményítő és keményítőtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
10.7 PÉKÁRU, TÉSZTAFÉLÉK GYÁRTÁSA
10.71 KENYÉR; FRISS PÉKÁRU GYÁRTÁSA TE
107110 00 0 055 - Kenyér, friss tésztafélék és sütemények t CP
107111 00 0 055 - - Friss kenyér, legfeljebb 5 tömegszázalék cukor-, és legfeljebb 5 tömegszázalék zsírtartalommal, szárazanyagra számítva (méz, tojás, sajt vagy gyümölcs hozzáadása nélkül) t PR, CP
107112 00 0 055 - - Kalács és cukrászsütemények; más pékáru, édesítőanyag hozzáadásával t PR, CP
107190 00 0 706 - Kenyér, friss pékáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
107199 00 0 706 - - Kenyér, friss pékáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
10.72 TARTÓSÍTOTT LISZTES ÁRU GYÁRTÁSA TE
107210 00 0 055 - Kétszersült és keksz, tartósított tésztafélék és sütemények t CP
107211 00 0 055 - - Extrudált kenyér (crisp), kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termékek t CP
107211 30 0 055 - - - Ropogós kenyér (knäckebrot) t PR
107211 50 0 055 - - - Kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termék t PR
107212 00 0 055 - - Gyömbérkenyér (gyömbéres mézeskalács) és hasonlók, édes keksz, amerikai palacsinta (waffle, gofri) és ostya t CP
107212 30 0 055 - - - Mézeskalács és hasonló t PR
107212 50 0 055 - - - Édes keksz (biscuit), gofri és ostya t HU
107212 53 0 055 - - - - Édes keksz (biscuit), gofri és ostya csokoládéval vagy más kakaótartalmú készítménnyel részben vagy teljesen bevonva vagy borítva t PR
107212 55 0 055 - - - - Édes keksz (biscuit) (a szendvics keksz [biscuit] is; a csokoládéval vagy más kakaótartalmú készítménnyel részben vagy teljesen bevontak vagy borítottak kivételével) t PR
107212 57 0 055 - - - - Gofri és ostya a késztermék 10 tömegszázalékát meghaladó víztartalommal (a fagylaltos tölcsér, a szendvicsgofri és más hasonló termék kivételével) t PR
107212 59 0 055 - - - - Gofri és ostya (sózott is) (a csokoládéval vagy más kakaótartalmú készítménnyel részben vagy teljesen bevontak vagy borítottak kivételével) t PR
107219 00 0 055 - - Egyéb száraz vagy tartósított lisztesáru t CP
107219 10 0 055 - - - Pászka t PR
107219 20 0 055 - - - Áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termékek t PR
107219 40 0 055 - - - Biscuit (a csokoládéval vagy más kakaótartalmú készítménnyel részben vagy teljesen bevontak vagy borítottak, az édes keksz [biscuit], a gofri és az ostya kivételével) t PR
107219 50 0 055 - - - Ízesített vagy sózott extrudált vagy puffasztott termék t PR
107219 90 0 055 - - - Pékáruk hozzáadott édesítőszer nélkül (a crepe, palacsinta, quiche, pizza is, de a szendvicsek, a ropogós kenyér [„knäckebrot”], a gofri és az ostya, a kétszersült, pirított, ízesített vagy sózott extrudált/puffasztott termékek kivételével) t PR
107290 00 0 706 - Tartósított lisztesáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
107299 00 0 706 - - Tartósított lisztesáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
10.73 TÉSZTAFÉLÉK GYÁRTÁSA TE
107310 00 0 055 - Lisztből készült tésztafélék t CP
107311 00 0 055 - - Lisztből készült tésztafélék t CP
107311 30 0 055 - - - Nem főtt tészta tojástartalommal (nem töltve vagy másképp nem elkészítve) t PR
107311 50 0 055 - - - Nem főtt tészta, tojás nélkül (nem töltve vagy másképp nem elkészítve) t PR
107312 00 0 055 - - Kuszkusz t PR, CP
107390 00 0 706 - Tésztafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
107399 00 0 706 - - Tésztafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
10.8 EGYÉB ÉLELMISZER GYÁRTÁSA
10.81 CUKORGYÁRTÁS TE
108110 00 0 055 - Feldolgozatlan vagy finomított nád- és répacukor; melasz t CP
108111 00 0 055 - - Nyers nád- vagy répacukor szilárd állapotban, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül t PR, CP
108112 00 0 055 - - Finomított nád- és répacukor, vegytiszta szaharóz, szilárd alakban, hozzáadott színező- vagy ízesítőanyag nélkül t CP
108112 30 0 055 - - - Finomított fehér nád- vagy répacukor szilárd állapotban t PR
108112 90 0 055 - - - Finomított nád- vagy répacukor szilárd állapotban (a fehér cukor kivételével) t PR
108113 00 0 055 - - Finomított nád- vagy répacukor, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával; juharcukor és juharszirup t PR, CP
108114 00 0 055 - - Melasz t CP
108114 30 0 055 - - - Nádmelasz t PR
108114 50 0 055 - - - Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz (a nádmelasz kivételével) t PR
108120 00 0 055 - Kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék (beleértve a cukorgyári mésziszapot és a szűrőprésiszapot) t PR, CP
108190 00 0 706 - Cukor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
108199 00 0 706 - - Cukor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
10.82 ÉDESSÉG GYÁRTÁSA TE
108210 00 0 055 - Kakaómassza, zsíros vagy zsírtalanított, kakaóvaj, -zsír és
-olaj, kakaópor
t CP
108211 00 0 055 - - Kakaómassza (cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül) t PR, CP
108212 00 0 055 - - Kakaóvaj, -zsír és -olaj t PR, CP
108213 00 0 055 - - Kakaópor (cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül) t PR, CP
108214 00 0 055 - - Kakaópor cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával t PR, CP
108220 00 0 055 - Csokoládé- és cukorkaáru t CP
108221 00 0 055 - - Ömlesztett csokoládé- és kakaótartalmú élelmiszerek (az édesített kakaópor kivételével) t CP
108221 30 0 055 - - - Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény, tömb, tábla vagy rúd formában, 2 kg-nál nagyobb tömegben, továbbá folyadék, massza, por, szemcse vagy más ömlesztett alakban, tartályban vagy közvetlen csomagolásban, 2 kg-nál nagyobb tömegben, legalább 18 tömegszázalék kakaóvaj-tartalommal t PR
108221 50 0 055 - - - Tejcsokoládé-morzsa legalább 18 tömegszázalék kakaóvaj- tartalommal, csomagolva, 2 kg-nál nagyobb tömegben t PR
108221 70 0 055 - - - Csokoládé ízű bevonat legalább 18 tömegszázalék kakaóvaj- tartalommal és több mint 2 kg tömegű csomagolásban t PR
108221 90 0 055 - - - Élelmiszer-készítmény 18 tömegszázalékot nem meghaladó kakaóvaj- tartalommal és több mint 2 kg tömegű csomagolásban (kivéve a csokoládéízű bevonatot és a tejcsokoládé-morzsát) t PR
108222 00 0 055 - - Nem ömlesztett csokoládé- és kakaótartalmú élelmiszerek (az édesített kakaópor kivételével) t CP
108222 30 0 055 - - - Csokoládé, töltött csokoládé tömb, tábla vagy rúd alakban t HU
108222 33 0 055 - - - - Töltött csokoládé tömb, tábla vagy rúd alakban, van közepe (beleértve a krémet, likőrt vagy gyümölcsmasszát, kivéve a csokoládékekszet [-biscuitet]) t PR
108222 35 0 055 - - - - Csokoládé tömb, tábla vagy rúd alakban, gabona, gyümölcs vagy diófélék hozzáadásával (kivéve a töltöttet, a csokoládékekszet
[-biscuitet])
t PR
108222 39 0 055 - - - - Csokoládé tömb, tábla vagy rúd alakban (töltetlen, gabona, gyümölcs vagy diófélék hozzáadása nélkül, kivéve a csokoládékekszet [-biscuitet]) t PR
108222 40 0 055 - - - Csokoládé (nem tömb, tábla vagy rúd alakban) t HU
108222 43 0 055 - - - - Csokoládé alkoholtartalommal (beleértve a pralinét), (nem tömb, tábla vagy rúd alakban) t PR
108222 45 0 055 - - - Csokoládé (az alkoholtartalmú kivételével, nem tömb, tábla vagy rúd alakban) t PR
108222 50 0 055 - - - Egyéb édesipari termék (nem tömb, tábla vagy rúd alakban, nem csokoládékeksz (-biscuit), nem csokoládé) t HU
108222 53 0 055 - - - - Töltött csokoládéáru (nem tömb, tábla vagy rúd alakban, kivéve a csokoládékekszet[-biscuitet], csokoládét) t PR
108222 55 0 055 - - - - Csokoládéáru (nem töltött, nem tömb, tábla vagy rúd alakban, kivéve a csokoládékekszet[-biscuitet], csokoládét) t PR
108222 60 0 055 - - - Cukorkaáru és kakaótartalmú cukorhelyettesítő termékből készült cukorkapótló (a csokoládénugát is) (a fehér csokoládé kivételével) t PR
108222 70 0 055 - - - Kakaótartalmú kenhető termékek t PR
108222 80 0 055 - - - Kakaótartalmú készítmények italok készítéséhez t PR
108222 90 0 055 - - - Kakaótartalmú élelmiszer-készítmények (kivéve a kakaómasszát, - vajat, por, tömb, tábla, hasáb formában, továbbá folyadék, massza, por, szemcse vagy más ömlesztett alakban, 2 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban, italok, kakaótartalmú kenhető termékek készítéséhez) t PR
108223 00 0 055 - - Cukorkaáru (beleértve a fehércsokoládét), kakaótartalom nélkül t CP
108223 10 0 055 - - - Rágógumi t PR
108223 20 0 055 - - - 10 tömegszázalékot meghaladó szacharóztartalmú édesgyökér- darabok, -tömbök, -rudak és -pasztillák, más anyag hozzáadása nélkül t PR
108223 30 0 055 - - - Fehér csokoládé t PR
108223 50 0 055 - - - Cukorkaáru-massza és a torokpasztilla és köhögés elleni cukorka, alapvetően cukor- és ízesítőanyag-tartalommal t HU
108223 53 0 055 - - - - Cukorkaáru-massza legalább 1 kg-os nettó tömegű közvetlen kiszerelésben (beleértve a marcipánt, a fondantot, a nugátot és a mandulamasszát is) t PR
108223 55 0 055 - - - - Torokpasztilla és köhögés elleni cukorka alapvetően cukor- és ízesítőanyag-tartalommal (kivéve a gyógyászati tulajdonságokkal rendelkező ízesítőanyagokat tartalmazó pasztillákat és cukorkákat) t PR
108223 60 0 055 - - - Cukorral bevont termékek (a cukrozott mandula is) és a gumicukorka, zselécukorka, gyümölcsmassza cukorka alakban (kivéve a rágógumi) t HU
108223 63 0 055 - - - - Cukorral bevont termékek (a cukrozott mandula is) t PR
108223 65 0 055 - - - - Gumicukorka, zselécukorka és cukorka alakban megjelenő gyümölcsmassza (a rágógumi kivételével) t PR
108223 70 0 055 - - - Főzött édesség és vajas karamellcukorka, égetett cukor és hasonló édesség (toffee) t HU
108223 73 0 055 - - - - Főzött édesség t PR
108223 75 0 055 - - - - Vajas karamellcukorka, égetett cukor és hasonló édességek (toffee) t PR
108223 83 0 055 - - - Sajtolt tablettából készült cukorkaáru (beleértve a kasu-cukorkát) t PR
108223 90 0 055 - - - Cukorkaáru, m.n.s. t PR
108224 00 0 055 - - Gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott) t PR, CP
108230 00 0 706 - Kakaóhéj, -burok, -hártya és más kakaóhulladék 1000 Ft CP
108290 00 0 706 - Édesség gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
108299 00 0 706 - - Édesség gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
10.83 TEA, KÁVÉ FELDOLGOZÁSA TE
108310 00 0 706 - Feldolgozott kávé és tea 1000 Ft CP
108311 00 0 055 - - Kávé, koffeinmentesített vagy pörkölt t CP
108311 30 0 055 - - - Koffeinmentes nyers kávé t PR
108311 50 0 055 - - - Pörkölt kávé, nem koffeinmentes t PR
108311 70 0 055 - - - Pörkölt, koffeinmentes kávé t PR
108312 00 0 055 - - Pótkávé, kávé- vagy pótkávékivonat, -eszencia és -koncentrátum; kávéburok és -hártya t CP
108312 10 0 055 - - - Valódi kávét tartalmazó pótkávé t PR
108312 40 0 055 - - - Kávékivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén alapuló készítmények t PR
108312 70 0 055 - - - Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, ezek kivonata, eszenciája és koncentrátuma t PR
108313 00 0 055 - - Tea, legfeljebb 3 kg tömegű kiszerelésben t PR, CP
108314 00 0 055 - - Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és koncentrátum és ezen termékeken, vagy teán és matéteán alapuló készítmények t PR, CP
108315 00 0 055 - - Gyógytea t PR, CP
108316 00 0 055 - - Tea, 3 kg-nál nagyobb kiszerelésben t HU
108390 00 0 706 - Kávé és tea gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
108399 00 0 706 - - Kávé és tea gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
10.84 FŰSZER, ÉTELÍZESÍTŐ GYÁRTÁSA TE
108410 00 0 706 - Ecet; mártás (szósz), fűszerkeverékek, mustárliszt és -dara, elkészített mustár 1000 Ft CP
108411 00 0 703 - - Ecet és ecetpótló ecetsavból 1000 l CP
108411 30 0 703 - - - Borecet 1000 l PR
108411 90 0 703 - - - Ecet és ecetpótló (kivéve a borból nyertet) 1000 l PR
108412 00 0 055 - - Mártás (szósz), fűszer- és ételízesítő-keverék, mustárliszt és dara, elkészített mustár t CP
108412 10 0 055 - - - Szójamártás t PR
108412 30 0 055 - - - Paradicsomketchup és más paradicsommártás t PR
108412 50 0 055 - - - Mustár, mustárliszt és -dara t HU
108412 53 0 055 - - - - Mustárliszt és -dara t PR
108412 55 0 055 - - - - Elkészített mustár t PR
108412 70 0 055 - - - Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő-, és fűszerkeverék (a szójamártás, a paradicsomketchup és más paradicsommártás, a mustárliszt és -dara, az elkészített mustár kivételével) t PR
108420 00 0 055 - Feldolgozott fűszer t CP
108421 00 0 055 - - Feldolgozott bors t CP
108422 00 0 055 - - Feldolgozott, száraz csili és paprika t CP
108423 00 0 055 - - Feldolgozott fahéj (fehérfahéj); más feldolgozott fűszer t CP
108430 00 0 055 - Emberi fogyasztásra alkalmas só t PR, CP
108490 00 0 706 - Fűszer és ételízesítő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
108499 00 0 706 - - Fűszer és ételízesítő gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
10.85 KÉSZÉTEL GYÁRTÁSA TE
108510 00 0 055 - Készétel t CP
108511 00 0 055 - - Készételek döntően húsból, belsőségből és vérből t PR, CP
108512 00 0 055 - - Készételek döntően halból, rákfélékből vagy puhatestűekből t PR, CP
108513 00 0 055 - - Készétel döntően zöldségből t PR, CP
108514 00 0 055 - - Készétel döntően főtt tésztából t CP
108514 10 0 055 - - - Főtt vagy nem főtt tészta bármilyen mennyiségű hússal, hallal, sajttal vagy más anyaggal töltve t PR
108514 30 0 055 - - - Szárított, nem szárított és fagyasztott tészta és tésztából készült termékek (a készételeket is beleértve) (a nem főtt tészta és a töltött tészta kivételével) t PR
108519 00 0 055 - - Egyéb készétel t CP
108519 10 0 055 - - - Egyéb készétel beleértve a fagyasztott pizzát is, a friss pizza kivételével t PR
108590 00 0 706 - Készételek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
108599 00 0 706 - - Készételek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
10.86 HOMOGENIZÁLT ÉTELKÉSZÍTMÉNY ÉS DIÉTÁS ÉTEL GYÁRTÁSA TE
108610 00 0 055 - Homogenizált ételkészítmények és diétás ételek t CP
108610 10 0 055 - - Húsból, belsőségből vagy vérből készült homogenizált készítmények (a kolbász és a húsból készült hasonló termékek, az e termékeken alapuló élelmiszerek kivételével) t PR
108610 30 0 055 - - Homogenizált zöldségek (a fagyasztott és az ecettel vagy ecetsavval tartósított (savanyúság) kivételével) t PR
108610 50 0 055 - - Homogenizált dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré vagy krém gyümölcsből vagy diófélékből (mogyoróból) t PR
108610 60 0 055 - - Homogenizált, összetett élelmiszer-készítmény gyermektápszerhez vagy dietetikus célokra, a kiskereskedelemben szokásos módon, legfeljebb 250 g-os tárolóedényekben kiszerelve t PR
108610 70 0 055 - - Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve (a homogenizált, összetett élelmiszer-készítmény kivételével) t PR
108690 00 0 706 - Homogenizált ételkészítmény és diétás étel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
108699 00 0 706 - - Homogenizált ételkészítmény és diétás étel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
10.89 M.N.S. EGYÉB ÉLELMISZER GYÁRTÁSA TE
108910 00 0 055 - Leves, tojás, élesztő és egyéb élelmiszerek; húsból halból és gerinctelen vízi állatból készült kivonat és lé t CP
108911 00 0 055 - - Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény t PR, CP
108912 00 0 055 - - Tojás héj nélkül és tojássárgája, friss vagy tartósított; tojás héjában, tartósított vagy főzött; tojásfehérje t CP
108912 30 0 055 - - - Tojástermékek frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva (héj és fehérje nélkül) t PR
108912 50 0 055 - - - Tojásfehérje t PR
108913 00 0 055 - - Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű nem élő mikroorganizmus; elkészített sütőpor t CP
108913 30 0 055 - - - Sütőélesztő és aktív élesztő t HU
108913 34 0 055 - - - - Sütőélesztő t PR
108913 39 0 055 - - - - Aktív élesztő (a sütőélesztő kivételével) t PR
108913 50 0 055 - - - Nem aktív élesztő és más egysejtű, nem élő mikroorganizmus t PR
108913 70 0 055 - - - Elkészített sütőpor t PR
108914 00 0 055 - - Kivonat és lé húsból, halból, rákból, rákféléből, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból t PR, CP
108915 00 0 055 - - Növényi nedv és -kivonat, emésztést javító anyagok, nyálka és dúsító anyagok t CP
108916 00 0 055 - - Romlandó élelmiszer beleértve a friss pizzát és a szendvicset t PR, CP
108917 00 0 055 - - Emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítő t PR, CP
108919 00 0 055 - - M.n.s. egyéb élelmiszerek t CP
108919 10 0 055 - - - Égetett cukor t PR
108919 20 0 055 - - - Vegytiszta malátacukor t HU
108919 25 0 055 - - - - Malátakivonat t PR
108919 30 0 055 - - - Élelmiszer-készítmény lisztből, darából, keményítőből stb. t PR
108919 35 0 055 - - - - Fehérjekoncentrátum és ízesített vagy színezett cukorszirup t PR
108919 50 0 055 - - - M.n.s. egyéb élelmiszer-készítmények t PR
108990 00 0 706 - Egyéb ételek m.n.s. gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
108999 00 0 706 - - M.n.s. egyéb élelmiszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
10.9 TAKARMÁNY GYÁRTÁSA
10.91 HASZONÁLLAT-ELEDEL GYÁRTÁSA TE
109110 00 0 055 - Kész állati táplálék haszonállatok részére (kivéve: szénaliszt és pellet) t CP
109110 10 0 055 - - Haszonállatok etetésére szolgáló előkeverék* t PR
109110 30 0 055 - - Állatok etetésére szolgáló készítmény (kivéve előkeverék) t HU
109110 33 0 055 - - - Sertéstakarmány-készítmény (az előkeverékek kivételével) t PR
109110 35 0 055 - - - Szarvasmarhatakarmány-készítmény (az előkeverékek kivételével) t PR
109110 37 0 055 - - - Szárnyastakarmány-készítmény (az előkeverékek kivételével) t PR
109110 39 0 055 - - - M.n.s. haszonállattakarmány-készítmények (az előkeverékek kivételével) t PR
109120 00 0 055 - Szénaliszt (lucerna) és pellet t PR, CP
109190 00 0 706 - Haszonállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
109199 00 0 706 - - Haszonállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
10.92 HOBBIÁLLAT-ELEDEL GYÁRTÁSA TE
109210 00 0 055 - Kész állati táplálék hobbiállatok részére t CP
109210 30 0 055 - - Kutya- és macskaeledel, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve t PR
109210 60 0 055 - - Hobbiállatok etetésére szolgáló készítmény (a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelt kutya- és macskaeledel kivételével) t PR
109290 00 0 706 - Hobbiállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
109299 00 0 706 - - Hobbiállat-eledel gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
11 ITALGYÁRTÁS
11.0 ITALGYÁRTÁS
11.01 DESZTILLÁLT SZESZES ITAL GYÁRTÁSA TE
110110 00 0 036 - Desztillált szeszes italok hl CP
110110 00 0 271 - Desztillált szeszes italok abs.hl CP
110110 20 0 036 - - Szőlőbor vagy szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) hl HU
110110 20 0 271 - - Szőlőbor vagy szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) abs.hl PR
110110 30 0 036 - - Whisky (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) hl HU
110110 30 0 271 - - Whisky (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) abs.hl PR
110110 40 0 036 - - Rum és erjesztett cukornádtermékek lepárlásából nyert egyéb szesz (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) hl HU
110110 40 0 271 - - Rum és erjesztett cukornádtermékek lepárlásából nyert egyéb szesz (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) abs.hl PR
110110 50 0 036 - - Gin és holland gin (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) hl HU
110110 50 0 271 - - Gin és holland gin (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) abs.hl PR
110110 60 0 036 - - Vodka és gyümölcs desztillálásából nyert párlat (kivéve a likőrt, gint, holland gint, szőlőbort, vagy szőlőtörkölyt (fontos: az alkohol adója nélkül) hl HU
110110 60 0 271 - - Vodka és gyümölcs desztillálásából nyert párlat (kivéve a likőrt, gint, holland gint, szőlőbort, vagy szőlőtörkölyt (fontos: az alkohol adója nélkül) abs.hl HU
110110 63 0 036 - - - Vodka, legfeljebb 45,4 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) hl HU
110110 63 0 271 - - - Vodka, legfeljebb 45,4 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) abs.hl PR
110110 65 0 036 - - - Gyümölcs desztillálásából nyert párlat (kivéve a likőrt, gint, holland gint, szőlőbort, vagy szőlőtörkölyt) (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) hl HU
110110 65 0 271 - - - Gyümölcs desztillálásából nyert párlat (kivéve a likőrt, gint, holland gint, szőlőbort, vagy szőlőtörkölyt) (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) abs.hl PR
110110 70 0 036 - - Tiszta alkohol (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) hl HU
110110 70 0 271 - - Tiszta alkohol (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) abs.hl PR
110110 80 0 036 - - Párlatok, likőrök és egyéb szeszes ital (a szőlőbor, szőlőtörköly vagy gyümölcs desztillálásából nyert párlat/whisky, rum, nyugat-
indiai rum, gin és holland gin, gyümölcs desztillálásából nyert párlat és a vodka - legfeljebb 45,4 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal - kivételével) (fontos: az alkoholra kivetett adót kivéve)
hl HU
110110 80 0 271 - - Párlatok, likőrök és egyéb szeszes ital (a szőlőbor, szőlőtörköly vagy gyümölcs desztillálásából nyert párlat/whisky, rum, nyugat-
indiai rum, gin és holland gin, gyümölcs desztillálásából nyert párlat és a vodka - legfeljebb 45,4 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalommal - kivételével) (fontos: az alkoholra kivetett adót kivéve)
abs.hl PR
110190 00 0 706 - Desztillált szeszes italok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
110199 00 0 706 - - Desztillált szeszes italok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
11.02 SZŐLŐBOR TERMELÉSE TE
110210 00 0 703 - Bor friss szőlőből; szőlőmust 1000 l CP
110211 00 0 703 - - Pezsgőbor (habzóbor) friss szőlőből 1000 l CP, HU
110211 30 0 703 - - - Champagn-i pezsgő (Franciaország Champagne régiójában termett szőlőből készült pezsgő) 1000 l PR, HU
110211 90 0 703 - - - Friss szőlőből készült pezsgőbor, habzóbor (kivéve Champagne-i pezsgő) 1000 l PR, HU
110212 00 0 703 - - Bor friss szőlőből (kivéve: a pezsgőbor); szőlőmust 1000 l CP
110212 11 0 703 - - - Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott fehérborok 1000 l PR
110212 15 0 703 - - - Bor; szőlőmust erjedésében gátolva, vagy alkohol hozzáadásával lefojtva, 20 Celsius fokon a CO2-nyomás az oldatban legalább 1 bar és kevesebb mint 3 bar (kivéve a habzóbort) 1000 l PR
110212 17 0 703 - - - Minőségi bor; szőlőmust erjedésében gátolva, vagy alkohol hozzáadásával lefojtva, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott minőségi bor legfeljebb 15 térfogatszázalék alkoholtartalommal (kivéve a fehérbort és a habzóbort) 1000 l PR
110212 20 0 703 - - - Bor; szőlőmust erjedésében gátolva, vagy alkohol hozzáadásával lefojtva, legfeljebb 15 térfogatszázalék alkoholtartalommal (kivéve oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott minőségi bort és habzóbort) 1000 l PR
110212 31 0 703 - - - 15 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú portói, madeira, sherry és egyéb 1000 l PR
110212 50 0 703 - - - Szőlőmust (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) 1000 l PR
110220 00 0 706 - Borseprő, nyers borkő 1000 Ft CP
110290 00 0 706 - Szőlőbor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
110299 00 0 706 - - Szőlőbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
11.03 GYÜMÖLCSBOR TERMELÉSE TE
110310 00 0 703 - Erjesztett ital, erjesztett italok keverékei (alkoholmentes italokkal, almaborral, körteborral és mézborral, de nem malátasörrel, növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesített szőlőborral) 1000 l PR, CP
110390 00 0 706 - Alma- és más gyümölcsbor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
110399 00 0 706 - - Alma- és más gyümölcsbor termelésével kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
11.04 EGYÉB NEM DESZTILLÁLT, ERJESZTETT ITAL GYÁRTÁSA TE
110410 00 0 703 - Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) 1000 l PR, CP
110490 00 0 706 - Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
110499 00 0 706 - - Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
11.05 SÖRGYÁRTÁS TE
110510 00 0 703 - Malátából készült sör (az alkoholmentes sör, a legfeljebb 0,5 térfogatszázalék alkoholtartalmú sör kivételével) (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) 1000 l PR, CP
110510 10 0 703 - - Alkoholmentes sör és legfeljebb 0,5 térfogatszázalék alkoholtartalmú sör 1000 l PR
110520 00 0 055 - Sör- és szeszgyártási üledék és hulladék (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) t PR, CP
110590 00 0 706 - Sör gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
110599 00 0 706 - - Sör gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
11.06 MALÁTAGYÁRTÁS TE
110610 00 0 055 - Maláta t CP
110610 30 0 055 - - Maláta, nem pörkölt (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) t PR
110610 50 0 055 - - Maláta, pörkölt (kivéve azon termékeket, amelyeket tovább feldolgoztak, a kávépótlóként elkészített pörkölt malátát) (az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) t PR
110690 00 0 706 - Maláta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
110699 00 0 706 - - Maláta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
11.07 ÜDÍTŐITAL; ÁSVÁNYVÍZ ÉS EGYÉB PALACKOZOTT VÍZ GYÁRTÁSA TE
110710 00 0 703 - Ásványvíz és üdítőitalok 1000 l CP
110711 00 0 703 - - Ásványvíz és szódavíz, nem édesített, nem ízesített 1000 l CP
110711 30 0 703 - - - Ásványvíz és szénsavas víz, nem édesített 1000 l PR
110711 50 0 703 - - - Víz, édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó (az ásványvíz és a szénsavas víz kivételével) 1000 l PR
110719 00 0 703 - - Más alkoholmentes ital 1000 l CP
110719 30 0 703 - - - Víz cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve, azaz üdítőital (beleértve az ásványvizet és a szénsavas vizet is) 1000 l PR
110719 50 0 703 - - - Alkoholmentes ital tejzsírtartalom nélkül (az édesített vagy nem édesített ásványvíz, szénsavas víz vagy ízesített víz kivételével) 1000 l PR
110719 70 0 703 - - - Alkoholmentes ital, tejzsírtartalommal 1000 l PR
110790 00 0 706 - Ásványvíz és üdítőitalok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
110799 00 0 706 - - Ásványvíz és üdítőitalok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
12 DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA
12.0 DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA
12.00 DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA TE
120010 00 0 706 - Dohánytermékek (kivéve: dohányhulladék) 1000 Ft CP
120011 00 0 712 - - Szivar, vágott végű szivar, szivarka és cigaretta, dohányból és dohánypótlóból 1000 db CP
120011 30 0 712 - - - Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar) és kis alakú szivar (cigarillos), dohánytöltettel vagy dohánykeverékkel és dohánypótlókkal (a dohányra kivetett adó nélkül) 1000 db PR
120011 50 0 712 - - - Cigaretta dohánytöltettel vagy dohánykeverékkel és dohánypótlókkal (a dohányra kivetett adó nélkül) 1000 db PR
120011 70 0 055 - - - Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) és cigaretta kizárólag dohánypótlóból (a dohányra kivetett adó nélkül) t PR
120011 70 0 712 - - - Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) és cigaretta kizárólag dohánypótlóból (a dohányra kivetett adó nélkül) 1000 db HU
120012 00 0 055 - - Elsődlegesen feldolgozott dohány t PR, CP
120012 00 0 712 - - Elsődlegesen feldolgozott dohány 1000 db CP, HU
120013 00 0 055 - - Cigaretta, szivar, kisalakú szivar dohánytöltet, dohánykeverék és dohánypótló nélkül t HU
120013 00 0 712 - - Cigaretta, szivar, kisalakú szivar dohánytöltet, dohánykeverék és dohánypótló nélkül 1000 db HU
120019 00 0 055 - - Más feldolgozott dohány és dohánypótló, homogenizált vagy visszanyert dohány, dohánykivonat és -eszencia t CP
120019 30 0 055 - - - Fogyasztási dohány (elszívásra) (a dohányra kivetett adó nélkül) t PR
120019 90 0 055 - - - Feldolgozott dohány, dohánykivonat és -eszencia, más homogenizáld vagy visszanyert dohány (dohányfólia), m.n.s. t PR
120020 00 0 055 - Dohányhulladék t CP
120090 00 0 706 - Dohánytermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
120099 00 0 706 - - Dohánytermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
CB TEXTÍLIA, RUHÁZAT, BŐR ÉS BŐRTERMÉK GYÁRTÁSA
13 TEXTÍLIA GYÁRTÁSA
13.1 TEXTILSZÁLAK FONÁSA
13.10 TEXTILSZÁLAK FONÁSA TE
131010 00 0 055 - Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai, beleértve a lanolint is t PR, CP
131020 00 0 055 - Fonáshoz előkészített természetes alapú textilszálak t CP
131021 00 0 055 - - Nyers selyem (nem sodorva) t PR, CP
131022 00 0 055 - - Gyapjú, zsírtalanított vagy karbonizált, nem kártolva, nem fésülve t PR, CP
131023 00 0 055 - - Fésűskóc gyapjúból vagy finom állati szőrből t PR, CP
131024 00 0 055 - - Kártolt vagy fésült gyapjú vagy állati szőr (beleértve a fésűsgyapjú szalagot is) t PR, CP
131025 00 0 055 - - Pamut kártolva vagy fésülve t PR, CP
131026 00 0 055 - - Juta és más textilszálak (kivéve: a len, tiszta kender és rami) feldolgozva, de nem fonva t PR, CP
131029 00 0 055 - - Egyéb növényi textilszál feldolgozva, de nem fonva t PR, CP
131030 00 0 055 - Fonáshoz feldolgozott mesterséges alapú vágott szálak t CP
131031 00 0 055 - - Szintetikus vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál t PR, CP
131032 00 0 055 - - Mesterséges vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál t PR, CP
131040 00 0 055 - Selyemfonal, fonal selyemhulladékból t CP
131040 10 0 055 - - Selyemfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve (a selyemhulladékból készült fonal kivételével) t PR
131040 30 0 055 - - Fonal selyemhulladékból, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve t PR
131040 50 0 055 - - Fonal selyemből és selyemhulladékból, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve; selyemhernyóbél t PR
131050 00 0 055 - Gyapjúfonal, kiskereskedelmi és nem kiskereskedelmi kiszerelésben, fonal finom vagy durva állati szőrből, -lószőrbőr t CP
131050 10 0 055 - - Kártolt gyapjúból vagy finom állati szőrből készült fonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve t PR
131050 30 0 055 - - Fésült gyapjúból vagy finom állati szőrből készült fonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve t PR
131050 50 0 055 - - Gyapjúból és finom állati szőrből készült fonal, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve t PR
131060 00 0 055 - Pamutfonal, pamut varrócérna t CP
131061 00 0 055 - - Pamutfonal (kivéve: a varrócérna) t CP
131061 30 0 055 - - - Pamutfonal nem fésült pamutból (kiszerelése nem kiskereskedelmi) t HU
131061 32 0 055 - - - - Nem fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, szövetnek (a szőnyeg és padlóborító kivételével) t PR
131061 33 0 055 - - - - Nem fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, kötött kelmének és harisnyaárunak t PR
131061 35 0 055 - - - - Nem fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, más célra (szőnyegnek és padlóborítónak is) t PR
131061 50 0 055 - - - Pamutfonal fésült pamutból (kiszerelése nem kiskereskedelmi) t HU
131061 52 0 055 - - - - Fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, szövetnek (a szőnyeg és padlóborító kivételével) t PR
131061 53 0 055 - - - - Fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, kötött kelmének és harisnyaárunak t PR
131061 55 0 055 - - - - Fésült pamutfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve, más célra (szőnyegnek és padlóborítónak is) t PR
131061 60 0 055 - - - Pamutfonal, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve (a varrócérna kivételével) t PR
131062 00 0 055 - - Pamut varrócérna t PR, CP
131070 00 0 055 - Fonal növényi textilrostból (kivéve: pamutból), beleértve a lent, a jutát, a kókuszrostot, a tiszta kendert is; papírfonal t CP
131071 00 0 055 - - Lenfonal t CP
131071 10 0 055 - - - Lenfonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve t PR
131071 20 0 055 - - - Lenfonal, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR
131072 00 0 055 - - Növényből vagy háncsrostból készült fonal (kivéve a lent), papírfonal t PR, CP
131080 00 0 055 - Mesterséges és szintetikus textilfonal és -cérna végtelen szálból vagy vágott szálból t CP
131081 00 0 055 - - Fonal mesterséges végtelen szálból, többágú vagy sodrott (kivéve: a varrócérna, nagy szakítószilárdságú poliamid, poliészter vagy viszkóz fonal), nem kiskereskedelmi kiszerelésben; fonal mesterséges végtelen szálból (kivéve: a varrócérna) kiskereskedelmi kiszerelésben t CP
131081 10 0 055 - - - Szintetikus végtelen szálból készült, többágú vagy cérnázott fonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR
131081 30 0 055 - - - Mesterséges végtelen szálból készült, többágú vagy cérnázott fonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben (a varrócérna kivételével) t PR
131081 50 0 055 - - - Végtelen műszálból készült fonal, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben (a varrócérna kivételével) t PR
131082 00 0 055 - - Fonal legalább 85% szintetikus vágott szál tartalommal (kivéve: a varrócérna) t CP
131082 10 0 055 - - - Fonal (a varrócérna kivételével), legalább 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR
131082 50 0 055 - - - Fonal (a varrócérna kivételével), legalább 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR
131083 00 0 055 - - Fonal kevesebb, mint 85% szintetikus vágott szál tartalommal (kivéve: a varrócérna) t CP
131083 20 0 055 - - - Fonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb poliésztervágottszál-tartalommal, mesterséges szállal keverve, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR
131083 30 0 055 - - - Fonal, 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikus vágott szál tartalommal, gyapjúval vagy finom állati szőrrel keverve, a kiskereskedelemben nem szokásos kiszerelésben t HU
131083 33 0 055 - - - - Fonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikusvágottszál-tartalommal, kártolt gyapjúval vagy finom állati szőrrel keverve, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR
131083 36 0 055 - - - - Fonal, 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikusvágottszál-
tartalommal, fésült gyapjúval vagy finom állati szőrrel keverve, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben
t PR
131083 40 0 055 - - - Fonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikusvágottszál-tartalommal, pamuttal keverve, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR
131083 80 0 055 - - - Más fonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikusvágottszál-tartalommal máshová nem sorolt, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR
131083 90 0 055 - - - Fonal (a varrócérna kivételével), 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikusvágottszál-tartalommal, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR
131084 00 0 055 - - Fonal mesterséges vágott szálból (kivéve a varrócérna) t CP
131084 10 0 055 - - - Mesterséges vágott szálból készült fonal (a varrócérna kivételével), nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR
131084 30 0 055 - - - Mesterséges vágott szálból készült fonal (a varrócérna kivételével), a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben t PR
131085 00 0 055 - - Varrócérna és -fonal mesterséges vagy szintetikus végtelen szálból vagy vágott szálból t CP
131085 10 0 055 - - - Végtelen műszálból készült varrócérna t PR
131085 50 0 055 - - - Szintetikus vagy mesterséges vágott szálból készült varrócérna t PR
131090 00 0 706 - Foszlatott textilszál, természetes textilszállal kapcsolatos előkészítési szolgáltatások; textilfonal és cérna gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
131091 00 0 706 - - Foszlatott gyapjú és finom vagy durva állatszőr 1000 Ft CP
131092 00 0 706 - - Egyéb pamuthulladék, foszlatott 1000 Ft CP
131093 00 0 706 - - Természetes textilszál előkészítése 1000 Ft CP
131099 00 0 706 - - Textilfonal és cérna gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
13.2 TEXTILSZÖVÉS
13.20 TEXTILSZÖVÉS TE
132010 00 0 015 - Szövet (kivéve: a speciális szövet) pamuttól különböző természetes szálból m2 CP
132011 00 0 015 - - Szövet selyemből vagy selyemhulladékból m2 PR, CP
132012 00 0 015 - - Szövet kártolt vagy fésült gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből vagy lószőrből m2 CP
132012 30 0 015 - - - Szövet kártolt gyapjúból vagy kártolt finom állati szőrből m2 PR
132012 60 0 015 - - - Szövet fésűsgyapjúból vagy fésűs finom állati szőrből; szövet durva állati szőrből m2 PR
132013 00 0 015 - - Szövet lenből m2 CP
132013 30 0 015 - - - Szövet legalább 85 tömegszázalék lentartalommal m2 PR
132013 60 0 015 - - - Szövet legfeljebb 85 tömegszázalék lentartalommal m2 PR
132014 00 0 015 - - Jutaszövet vagy más textil háncsrostból készült szövet (a len, a valódi kender, és a rami kivételével) m2 PR, CP
132019 00 0 015 - - Szövet valódi kenderből, ramiból vagy más növényi rostból (a len, juta, más textilháncsrost kivételével); szövet papírfonalból m2 PR, CP
132020 00 0 015 - Szövet pamutból m2 CP
132020 10 0 015 - - Pamut ruházati szövet, ágynemű-, háztartási és lakástextília-szövet, valamint pamutszövet műszaki és ipari célra, legfeljebb 200 g/m2 tömegű m2 HU
132020 14 0 015 - - - Pamutszövet, nem különféle színű fonalból szőtt, legfeljebb 200 g/m2 tömegű, ruházat céljára m2 PR
132020 17 0 015 - - - Pamutszövet, nem különféle színű fonalból szőtt, legfeljebb 200 g/m2 tömegű, háztartási vászonnemű vagy bútorszövetek céljára m2 PR
132020 19 0 015 - - - Pamutszövet, nem különböző színű fonalakból szőtt, legfeljebb 200 g/m2 tömegű, műszaki vagy ipari felhasználásra (kivéve a gézt, orvosi gézt) m2 PR
132020 20 0 015 - - Pamutszövet, legfeljebb 100 g/m2 tömegű, orvosi géznek, szövet kötszernek m2 PR
132020 31 0 015 - - Pamutszövet, különböző színű fonalakból szőtt, legfeljebb 200 g/m2 tömegű, ingnek és blúznak m2 PR
132020 40 0 015 - - Pamutszövet, 200 g/m2-nél nagyobb tömegű m2 HU
132020 42 0 015 - - - Pamutszövet, nem különböző színű fonalakból szőtt,
200 g/m2-ot meghaladó tömegű, ruházatnak
m2 PR
132020 44 0 015 - - - Pamutszövet, nem különféle színű fonalból szőtt, 200 g/m2-nél nagyobb tömegű, háztartási vászonnemű vagy bútorszövetek céljára m2 PR
132020 49 0 015 - - - Pamutszövet, nem különböző színű fonalakból szőtt,
200 g/m2-nél nagyobb tömegű, műszaki vagy ipari felhasználásra
m2 PR
132020 60 0 015 - - Denimszövet, 200 g/m2-nél nagyobb tömegű (a nem kék denim is) m2 PR
132020 70 0 015 - - Tarkánszőtt pamutszövet m2 HU
132020 72 0 015 - - - Pamutszövet, különböző színű fonalakból szőtt, más ruházatnak m2 PR
132020 74 0 015 - - - Pamutszövet, különböző színű fonalakból szőtt, háztartási vászonnemű vagy bútorszövetek céljára m2 PR
132020 79 0 015 - - - Pamutszövet, különböző színű fonalakból szőtt, műszaki vagy ipari felhasználásra m2 PR
132030 00 0 015 - Szövet (kivéve: a speciális szövet) mesterséges és szintetikus végtelen szálból és vágott szálból m2 CP
132031 00 0 015 - - Szövet szintetikus és mesterséges végtelen fonalból m2 CP
132031 30 0 015 - - - Mesterséges végtelen szálú fonalból készült szövet, amely nagy szakítószilárdságú fonalból, szalagból vagy hasonló termékből készült (beleértve a nejlont, más poliamidot, poliésztert, viszkózselymet is) m2 PR
132031 50 0 015 - - - Szövet szintetikus végtelen szálú fonalból (kivéve a nagy szakítószilárdságú fonalból vagy szalagból és hasonlókból előállítottat) m2 PR
132031 70 0 015 - - - Mesterséges végtelen szálból készült szövet (kivéve a nagy szakítószilárdságú fonalból készülteket) m2 PR
132032 00 0 015 - - Szövet szintetikus vágott szálból m2 CP
132032 10 0 015 - - - Szintetikus vágott szálból készült szövet, legalább 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal m2 PR
132032 20 0 015 - - - Szintetikus vágott szálból készült szövet, kevesebb mint 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve (kivéve a különböző színű fonalakból készült szöveteket) m2 PR
132032 30 0 015 - - - Szintetikus vágott szálból készült szövet, kevesebb mint 85 tömegszázalék szintetikusvágottszál-tartalommal, elsősorban vagy kizárólag pamuttal keverve, különböző színű fonalakból készült szövet m2 PR
132032 40 0 015 - - - Szintetikus vágott szálból készült szövet, elsősorban vagy kizárólag kártolt gyapjúval vagy finom állati szőrrel keverve m2 PR
132032 50 0 015 - - - Szintetikus vágott szálból készült szövet, elsősorban vagy kizárólag fésült gyapjúval vagy finom állati szőrrel keverve m2 PR
132032 90 0 015 - - - A gyapjún, a finom állati szőrön és gyapoton kívül mással kevert szövet szintetikus vágott szálból m2 PR
132033 00 0 015 - - Szövet mesterséges vágott szálból m2 CP
132033 30 0 015 - - - Mesterséges vágott szálból készült szövet, nem különféle színű fonalakból készült m2 PR
132033 50 0 015 - - - Mesterséges vágott szálból készült szövet, különböző színű fonalakból m2 PR
132040 00 0 706 - Bolyhos szövet, frottír és egyéb speciális kelme 1000 Ft CP
132041 00 0 015 - - Láncbolyhos és vetülékbolyhos szövet, zseníliaszövet (kivéve a frottírtörülköző- és hasonló frottírszövetet pamutból, a tűzött szöveteket, a keskeny szövött árut) m2 PR, CP
132042 00 0 015 - - Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet pamutból m2 PR, CP
132043 00 0 015 - - Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet (nem pamutból) m2 PR, CP
132044 00 0 015 - - Gézszövet (az orvosi géz, a keskeny szövött áru kivételével) m2 PR, CP
132045 00 0 015 - - Tűzött szövetek (a tűzött szőnyeg és más textil padlóborító kivételével) m2 PR, CP
132046 00 0 055 - - Szövet üvegrostból (beleértve a keskeny szövött árut és az üveggyapotot is) t PR, CP
132050 00 0 706 - Szövéssel készült műszőrme 1000 Ft CP
132090 00 0 706 - Textilszövet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
132099 00 0 706 - - Textilszövet gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
13.3 TEXTILKIKÉSZÍTÉS
13.30 TEXTILKIKÉSZÍTÉS TE
133010 00 0 706 - Textilgyártás befejező munkálatai 1000 Ft CP
133011 00 0 706 - - Textilszál és fonal fehérítése és festése 1000 Ft CP
133011 10 0 706 - - - Textilszál festése 1000 Ft PR
133011 20 0 706 - - - Fonal festése 1000 Ft HU
133011 21 0 706 - - - - Selyemfonal festése 1000 Ft PR
133011 22 0 706 - - - - Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből és lószőrből készült fonal festése 1000 Ft PR
133011 23 0 706 - - - - Pamutfonal festése (a varrócérna kivételével) 1000 Ft PR
133011 24 0 706 - - - - Len, juta, más textilháncsrost, növényi rost, papírfonal festése 1000 Ft PR
133011 25 0 706 - - - - Szintetikus szálból készült cérna festése (a varrócérna kivételével) 1000 Ft PR
133011 26 0 706 - - - - Mesterséges szálból készült cérna festése (a varrócérna kivételével) 1000 Ft PR
133011 27 0 706 - - - - Szintetikus vágott szálból készült fonal festése (a varrócérna kivételével) 1000 Ft PR
133011 28 0 706 - - - - Mesterséges vágott szálból készült fonal festése (a varrócérna kivételével) 1000 Ft PR
133012 00 0 706 - - Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) fehérítése 1000 Ft CP
133012 10 0 706 - - - Selyemből készült szövet fehérítése 1000 Ft PR
133012 20 0 706 - - - Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből és lószőrből készült szövet fehérítése 1000 Ft PR
133012 30 0 706 - - - Pamutszövet fehérítése 1000 Ft PR
133012 40 0 706 - - - Lenből, jutából, más textilháncsrostból, növényi rostból és papírfonalból készült szövet fehérítése 1000 Ft PR
133012 50 0 706 - - - Szintetikus végtelen szálból vagy szintetikus szálból készült szövet fehérítése 1000 Ft PR
133012 60 0 706 - - - Mesterséges végtelen szálból vagy mesterséges szálból készült szövet fehérítése 1000 Ft PR
133012 70 0 706 - - - Bolyhos szövet és zseníliaszövet fehérítése (a pamutból készült frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet, a keskeny szövött áru kivételével) 1000 Ft PR
133012 80 0 706 - - - Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet fehérítése (a tűzött szövetek kivételével) 1000 Ft PR
133012 90 0 706 - - - Kötött vagy hurkolt kelme fehérítése 1000 Ft PR
133013 00 0 706 - - Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) festése 1000 Ft CP
133013 10 0 706 - - - Selyemből vagy selyemhulladékból készült szövet festése 1000 Ft PR
133013 20 0 706 - - - Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből és lószőrből készült szövet festése 1000 Ft PR
133013 30 0 706 - - - Pamutszövet festése 1000 Ft PR
133013 40 0 706 - - - Lenből, jutából, más textilháncsrostból, növényi rostból és papírfonalból készült szövet festése 1000 Ft PR
133013 50 0 706 - - - Szintetikus végtelen szálból vagy szintetikus szálból készült szövet festése 1000 Ft PR
133013 60 0 706 - - - Mesterséges végtelen szálból vagy mesterséges szálból készült szövet festése 1000 Ft PR
133013 70 0 706 - - - Bolyhos szövet és zseníliaszövet festése (a pamutból készült frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet, a keskeny szövött áru kivételével) 1000 Ft PR
133013 80 0 706 - - - Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet festése (a tűzött szövetek kivételével) 1000 Ft PR
133013 90 0 706 - - - Kötött vagy hurkolt kelme és nem szőtt textília festése 1000 Ft PR
133019 00 0 706 - - Szövet és textiltermék (beleértve a ruházati terméket is) egyéb kikészítése 1000 Ft CP
133019 10 0 706 - - - Selyemből készült szövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével) 1000 Ft PR
133019 20 0 706 - - - Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből és lószőrből készült szövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével) 1000 Ft PR
133019 30 0 706 - - - Pamutszövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével) 1000 Ft PR
133019 40 0 706 - - - Lenből, jutából, más textilháncsrostból, növényi rostból és papírfonalból készült szövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével) 1000 Ft PR
133019 50 0 706 - - - Szintetikus végtelen szálból vagy szintetikus szálból készült szövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével) 1000 Ft PR
133019 60 0 706 - - - Mesterséges végtelen szálból vagy mesterséges szálból készült szövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével) 1000 Ft PR
133019 70 0 706 - - - Bolyhos szövet és zseníliaszövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével) (a pamutból készült frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet, a keskeny szövött áru kivételével) 1000 Ft PR
133019 80 0 706 - - - Frottírtörülköző- és hasonló frottírszövet kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével) (a tűzött szövetek kivételével) 1000 Ft PR
133019 90 0 706 - - - Kötött vagy hurkolt kelme és nem szőtt textília kikészítése (a fehérítés, festés, nyomás kivételével) 1000 Ft PR
133019 95 0 706 - - - - Ruházatkikészítési szolgáltatások 1000 Ft PR
13.9 EGYÉB TEXTILÁRU GYÁRTÁSA
13.91 KÖTÖTT, HURKOLT KELME GYÁRTÁSA TE
139110 00 0 055 - Kötött-hurkolt kelme t CP
139111 00 0 055 - - Kötött vagy hurkolt bolyhos kelme, frottír t PR, CP
139119 00 0 055 - - Egyéb kötött, hurkolt kelme, beleértve a kötött műszőrmét is t CP
139119 10 0 055 - - - Kötött vagy hurkolt kelme (kivéve a bolyhos kelmét) t PR
139119 20 0 055 - - - Műszőrme és ebből készült áru t PR
139190 00 0 706 - Kötött-hurkolt kelme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
139199 00 0 706 - - Kötött, hurkolt kelme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
13.92 KONFEKCIONÁLT TEXTILÁRU GYÁRTÁSA (KIVÉVE: RUHÁZAT) TE
139210 00 0 706 - Konfekcionált háztartási textília 1000 Ft CP
139211 00 0 194 - - Paplan és úti takaró, pléd (kivéve: az elektromos melegítő takaró) db CP
139211 30 0 194 - - - Takaró és útitakaró gyapjúból vagy finom állati szőrből (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével) db PR
139211 50 0 194 - - - Takaró és útitakaró szintetikus szálból (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével) db PR
139211 90 0 194 - - - Takaró (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével) és útitakaró texilanyagokból (a gyapjúból vagy finom állati szőrből, a szintetikus szálból készült kivételével) db PR
139212 00 0 055 - - Ágynemű t CP
139212 30 0 055 - - - Ágynemű, kötött vagy hurkolt textíliából t PR
139212 50 0 055 - - - Ágynemű pamutból, lenből és egyéb szőtt textilanyagból t HU
139212 53 0 055 - - - - Pamutágynemű (a kötött vagy hurkolt kivételével) t PR
139212 55 0 055 - - - - Len- vagy ramiágynemű (a kötött vagy hurkolt kivételével) t PR
139212 59 0 055 - - - - Ágynemű szőtt textíliából (a pamut, len vagy rami kivételével) t PR
139212 70 0 055 - - - Ágynemű nem szőtt műszálból (a kötött vagy hurkolt kivételével) t PR
139213 00 0 055 - - Asztalnemű t CP
139213 30 0 055 - - - Asztalnemű, kötött vagy hurkolt textíliából t PR
139213 50 0 055 - - - Asztalnemű pamutból vagy lenből (kivéve a kötött, hurkolt) t HU
139213 53 0 055 - - - - Pamutasztalnemű (a kötött vagy hurkolt kivételével) t PR
139213 55 0 055 - - - - Lenasztalnemű (a kötött vagy hurkolt kivételével) t PR
139213 59 0 055 - - - - Asztalnemű műszálból készült szövetből és szőtt vagy nem szőtt textíliából (a pamut és a len kivételével) t PR
139213 70 0 055 - - - Asztalnemű nem szőtt műszálból t PR
139214 00 0 050 - - Testápolási és konyhai textília kg CP
139214 30 0 050 - - - Testápolási és konyhai textília, frottírtörülköző vagy hasonló pamut frottírszövetből kg PR
139214 50 0 050 - - - Szőtt testápolási és konyhai textília (a frottírtörülköző vagy hasonló pamut frottírszövet kivételével) kg PR
139214 70 0 050 - - - Testápolási és konyhai textília, nem szőtt műszálból kg PR
139215 00 0 015 - - Függöny (beleértve a drapériát is) és belső napellenző; függöny- és ágykárpit m2 CP
139215 30 0 015 - - - Függöny, belső vászonroló; függöny- és ágydrapéria, kötött vagy hurkolt anyagból m2 PR
139215 50 0 015 - - - Függöny, belső vászonroló; függöny- és ágydrapéria, szőtt anyagból m2 PR
139215 70 0 015 - - - Függöny, belső vászonroló; függöny- és ágydrapéria, nem szőtt anyagból m2 PR
139216 00 0 706 - - M.n.s. lakástextília; szövetből és fonalból álló készlet, szőnyeg, faliszőnyeg (pl.: gobelin) és hasonlók előállításához 1000 Ft CP
139216 20 0 706 - - - Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl.: Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és a tűvarrással (pontöltéssel és keresztöltéssel is) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is 1000 Ft PR
139216 40 0 194 - - - Ágyterítő (a dunnahuzat kivételével) db PR
139216 60 0 706 - - - Lakástextília, beleértve a bútor- és párnahuzatot, valamint az autóüléshuzatot stb. is (a takaró és útitakaró, ágynemű, asztalnemű, testápolási és konyhai textília, függöny, belső vászonroló, drapéria és ágyterítő kivételével) 1000 Ft PR
139216 80 0 706 - - - Szőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő, szalvéta vagy hasonló textiltermékek készítésére szolgáló, szövetből és fonalból álló készlet, a kiskereskedelmi forgalomban szokásos kiszerelésben 1000 Ft PR
139220 00 0 706 - Egyéb konfekcionált textília 1000 Ft CP
139221 00 0 055 - - Csomagolási célt szolgáló zsák és zacskó textilből t CP
139221 30 0 055 - - - Zsák és zacskó pamutból, áruk csomagolására t PR
139221 50 0 055 - - - Zsák és zacskó kötött vagy hurkolt polietilén vagy polipropilén csíkból, áruk csomagolására t PR
139221 70 0 055 - - - Zsák és zacskó polietilén vagy polipropilén csíkból, árucsomagolásra (a kötött vagy hurkolt kivételével) t PR
139221 90 0 055 - - - Zsák és zacskó áruk csomagolására (a pamut, polietilén vagy polipropilén kivételével) t PR
139222 00 0 055 - - Vitorlavászon, vitorla csónakhoz, vitorláshoz vagy hajóhoz, ponyva, napernyő, sátor és kempingáruk (beleértve a pneumatikus matracokat is) t CP
139222 10 0 055 - - - Ponyva, vászontető és napellenző (a lakókocsi-elősátor kivételével) t PR
139222 30 0 055 - - - Sátor (beleértve a lakókocsi-elősátrat) t PR
139222 50 0 055 - - - Vitorla t PR
139222 70 0 055 - - - Felfújható matrac és más kempingcikk (a lakókocsi-elősátor, sátor, hálózsák kivételével) t PR
139223 00 0 055 - - Ejtőernyő és forgó (rotáló) ejtőernyő; mindezek tartozéka (a kormányozható ernyő is) t PR, CP
139224 00 0 194 - - Paplan, pehelypaplan, díszpárna, puff, párna, hálózsák és hasonló termékek, beépített rugókkal; bármely anyaggal töltve; szivacsból vagy műanyagból is db CP
139224 30 0 194 - - - Hálózsák db PR
139224 90 0 194 - - - Ágybetét, ágyfelszerelés (paplan, dunna, vánkos, henger alakú párna, kispárna stb.) (kivéve a matrac és hálózsák) db HU
139224 93 0 194 - - - - Ágyfelszerelés tollal vagy pehellyel töltve (beleértve a paplant és dunnát, a vánkost, a henger alakú párnát, a kispárnát is) (kivéve a matracot és a hálózsákot) db PR
139224 99 0 194 - - - - Ágyfelszerelés nem tollal vagy pehellyel töltve (beleértve a paplant és dunnát, a vánkost, a henger alakú párnát, a kispárnát is) (kivéve a matracot és a hálózsákot) db PR
139229 00 0 055 - - Egyéb konfekcionált termékek (beleértve a felmosóruhát, törlőruhát, portörlőruhát, mentőmellényt és mentőövet is) t CP
139229 50 0 055 - - - Felmosóruha, törlőruha, portörlő stb. t HU
139229 53 0 055 - - - - Padló-, edény-, portörlő ruha és hasonló tisztítóruhák nem szőtt textíliából t PR
139229 57 0 055 - - - - Padló-, edény-, portörlő ruha és hasonló tisztítóruhák (a kötött vagy hurkolt, a nem szőtt textília kivételével) t PR
139229 99 0 055 - - - Padló-, edény-, portörlő ruha és hasonló tisztítóruhák kötött vagy hurkolt anyagból; mentőmellény, mentőöv és más készáru (egészségügyi betét, pelenka és hasonló cikkek kivételével) t PR
139290 00 0 706 - Konfekcionált textiláru (kivéve: a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
139299 00 0 706 - - Konfekcionált textiláru (kivéve: a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
13.93 SZŐNYEGGYÁRTÁS TE
139310 00 0 015 - Szőnyeg m2 CP
139311 00 0 015 - - Csomózott szőnyeg és más csomózott textil padlóborító m2 PR, CP
139312 00 0 015 - - Szőtt szőnyeg és más szőtt textil padlóborító (tűzött vagy bolyhozott kivételével) m2 PR, CP
139313 00 0 015 - - Tűzött szőnyeg és más tűzött textil padlóborító m2 PR, CP
139319 00 0 015 - - Egyéb szőnyeg és textil padlóburkoló (beleértve a nemezeltet is) m2 CP
139319 30 0 015 - - - Szőnyeg és más textil padlóborító nemezből (tűzött vagy bolyhozott kivételével) m2 PR
139319 90 0 015 - - - Szőnyeg és más textil padlóborító (csomózott, szőtt, tűzött, nemezelt kivételével) m2 PR
139390 00 0 706 - Szőnyeg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
139399 00 0 706 - - Szőnyeg gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
13.94 KÖTÉLÁRU GYÁRTÁSA TE
139410 00 0 055 - Kötéláru, kötél, zsineg és háló (kivéve: a hulladék) t CP
139411 00 0 055 - - Zsineg, kötéláru, kötél és kábel (vontatókötél) jutából vagy más textilrostból t CP
139411 30 0 055 - - - Zsineg, kötél és hajókötél és kábel szizálból vagy az Agave nemhez tartozó más növények rostjaiból, jutából vagy más textilháncsrostból és keményszálú rostból (a kötöző- vagy bálázózsineg kivételével) t PR
139411 50 0 055 - - - (Mezőgazdasági) kötöző- vagy bálázózsineg t HU
139411 53 0 055 - - - - (Mezőgazdasági) kötöző- vagy bálázózsineg szizálból t PR
139411 55 0 055 - - - - (Mezőgazdasági) kötöző- vagy bálázózsineg polietilénből vagy polipropilénből t PR
139411 60 0 055 - - - Kötél és hajókötél és kábel polietilénből, polipropilénből, nejlonból vagy más poliamidból, amelynek finomsági száma több mint 50 000 decitex; más szintetikus szálból (a kötöző- vagy bálázózsineg kivételével) t PR
139411 70 0 055 - - - Zsineg polietilénből, polipropilénből, nejlonból vagy más poliamidból, amelynek finomsági száma legfeljebb 50 000 decitex (5 g/m) (a kötözővagy bálázózsineg kivételével) t PR
139411 90 0 055 - - - Zsineg, kötél és hajókötél és kábel textilanyagokból (kivéve a jutát és más textilháncsrostot, a szizált, az abakát és más keményszálú rostot, a szintetikus szálat) t PR
139412 00 0 055 - - Csomózott háló zsinegből, kötéláruból vagy kötélből, konfekcionált háló textilanyagból; m. n. s. termékek fonalból, szalagból t CP
139412 30 0 055 - - - Összeállított halászháló, műszálból készült zsinegből, fonalból, kötélből és hajókötélből (kivéve a merítőhálót) t HU
139412 33 0 055 - - - - Összeállított halászháló, műszálból készült zsinegből, kötélből és hajókötélből (kivéve a merítőhálót) t PR
139412 35 0 055 - - - - Összeállított halászháló, műszálból készült fonalból (kivéve a merítőhálót) t PR
139412 50 0 055 - - - Összeállított halászháló, nejlonból vagy más poliamidból készült zsinegből, kötélből vagy hajókötélből t HU
139412 53 0 055 - - - - Összeállított halászháló, nejlonból vagy más poliamidból készült zsinegből, kötélből, hajókötélből vagy kábelből (kivéve a hurkolással készített darabból álló hálót, a hajhálót, a sport- és merítőhálót) t PR
139412 55 0 055 - - - - Összeállított halászháló, nejlonból vagy más poliamidból (kivéve a hurkolással készített darabból álló hálót, a hajhálót, a sport- és merítőhálót, a zsinegből, kötélből, hajókötélből vagy kábelből készített hálót) t PR
139412 59 0 055 - - - - Csomózott háló textilanyagokból (kivéve a műszálból készült összeállított halászhálót és a nejlonból vagy más poliamidból készült más összeállított hálót) t PR
139412 80 0 055 - - - Zsinegből, kötélből, hajókötélből és kábelből készült áru t PR
139420 00 0 706 - Rongy, hulladék zsineg, kötéláru, kötél és kábel, valamint textilanyagból készült elhasznált termékek 1000 Ft CP
139490 00 0 706 - Kötéláru, kötél, zsineg és háló gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
139499 00 0 706 - - Kötéláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
13.95 NEM SZŐTT TEXTÍLIA ÉS TERMÉK GYÁRTÁSA (KIVÉVE: RUHÁZAT) TE
139510 00 0 055 - Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve: a ruházat) t CP
139510 10 0 055 - - Nem szőtt textília, legfeljebb 25 g/m2 tömegű (a nem szőtt textíliából készült áru is) (kivéve a bevontat vagy beborítottat, a ruházati cikkeket) t PR
139510 20 0 055 - - Nem szőtt textília, legalább 25 g/m2, de legfeljebb 70 g/m2 tömegű (a nem szőtt textíliából készült áru is) (kivéve a bevontat vagy beborítottat, a ruházati cikkeket) t PR
139510 30 0 055 - - Nem szőtt textília, legalább 70 g/m2, de legfeljebb 150 g/m2 tömegű (a nem szőtt textíliából készült áru is) (kivéve a bevontat vagy beborítottat, a ruházati cikkeket) t PR
139510 50 0 055 - - Nem szőtt textília, legalább 150 g/m2 tömegű (a nem szőtt textíliából készült áru is) (kivéve a bevontat vagy beborítottat, a ruházati cikkeket) t PR
139510 70 0 055 - - Nem szőtt textília, bevont vagy beborított (a nem szőtt textíliából készült áru is) (kivéve a ruházati cikkeket) t PR
139590 00 0 706 - Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve: a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
139599 00 0 706 - - Nem szövött textíliák és nem szövött textíliákból készült termékek (kivéve: a ruházat) gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
13.96 MŰSZAKI TEXTILÁRU GYÁRTÁSA TE
139610 00 0 706 - Fémezett fonal vagy fémezett paszományozott fonal, szövet fémcérnából és szövet fémbevonatú fonalból, gumicérna és kord, műszaki rendeltetésű textiltermékek és cikkek textil bevonattal 1000 Ft CP
139611 00 0 055 - - Fémezett fonal vagy fémezett paszományozott fonal t PR, CP
139612 00 0 055 - - Fémszálból vagy fémezett fonalból szőtt olyan szövet, amelyet ruházati célokra, bútorszövetként vagy hasonló célra használnak t PR, CP
139613 00 0 055 - - Gumifonal és -zsineg textilanyaggal bevonva; textilszál, -szalag gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy ezekbe az anyagokba bemártva t PR, CP
139614 00 0 015 - - M.n.s. szövetek impregnálva vagy bevonva m2 PR, CP
139615 00 0 015 - - Gumiabroncs-betétszövet nagy szakítószilárdságú nylon, poliamid, poliészter, viszkóz vagy műselyem fonalból m2 PR, CP
139616 00 0 055 - - Műszaki rendeltetésű textiltermékek és cikkek (beleértve a lámpabél, gázharisnyaszövet, textil tömlő, szállítószalag, meghajtó- vagy erőátviteli szíj, szitaszövet és szűrőszövet is) t CP
139616 20 0 055 - - - Textilanyagból készült tömlő öntözéshez és hasonló célra, impregnálva és bevonva is, bélelve is, és más anyagokból készült szerelékkel vagy tartozékkal is t PR
139616 50 0 055 - - - Textilanyagból készült bél, szállítószalag, textilanyagból készült tömlő (beleértve a fémmel vagy más anyaggal erősítettet is) t PR
139616 80 0 055 - - - Szövet és nemez a papírgyártó és hasonló gépekhez (a papírrost vagy az azbesztcement-készítő gépekhez is) t PR
139617 00 0 706 - - Keskeny szövött áru; vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru; paszományáru és hasonlók 1000 Ft CP
139617 30 0 706 - - - Keskeny szövött áru, a címke, jelvény és hasonló cikk kivételével 1000 Ft PR
139617 50 0 706 - - - Címke, jelvény és hasonló cikk textilanyagból (nem hímezve) 1000 Ft PR
139617 70 0 706 - - - Zsinór méteráruban, bojt, rojt, szegély, pompon, díszítőpaszomány (a kötött és hurkolt kivételével) 1000 Ft PR
139690 00 0 706 - Műszaki és ipari textíliák gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
139699 00 0 706 - - Műszaki textiláru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
13.99 EGYÉB TEXTILÁRU GYÁRTÁSA M.N.S. TE
139910 00 0 706 - Tüll, csipke, hímzés, paszományozott fonal és szalag; zseníliafonal; fonatolt termék 1000 Ft CP
139911 00 0 706 - - Tüll és más necckelme (kivéve: a szövött, kötött-hurkolt kelme); csipke végben, szalagként vagy motívumonként 1000 Ft CP
139911 30 0 706 - - - Tüll és más hálószövet (a szövött, a kötött és hurkolt kivételével) 1000 Ft PR
139911 50 0 706 - - - Gépi csipke méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban 1000 Ft PR
139911 70 0 706 - - - Kézi csipke méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban 1000 Ft PR
139912 00 0 706 - - Hímzés végben, szalagban vagy motívumonként 1000 Ft CP
139912 30 0 706 - - - Hímzés (látható alapszövet nélkül) méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban 1000 Ft PR
139912 50 0 706 - - - Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban, pamutból (a látható alap nélküli hímzés kivételével) 1000 Ft PR
139912 70 0 706 - - - Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban, textilből (kivéve a látható alapszövet nélkülit, a pamutot) 1000 Ft PR
139913 00 0 055 - - Nemez, impregnált, bevont vagy rétegelt is t PR, CP
139914 00 0 055 - - Textilpihe, -por és őrölt elemi szál t PR, CP
139915 00 0 055 - - Paszományozott fonal és paszományozott szalag és hasonló áru legfeljebb 5 mm látható szélességű műszálas textilanyagból; zseníliafonal, hurkolt, bordázott fonal t PR, CP
139916 00 0 015 - - Steppelt termék méteráruban (a hímzés kivételével) m2 PR, CP
139919 00 0 194 - - Púderpamacs és párna test- és szépségápoló készítmény felviteléhez db PR, CP
139990 00 0 706 - M.n.s. egyéb textiltermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
139999 00 0 706 - - Egyéb textiláruk gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
14 RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA
14.1 RUHÁZAT GYÁRTÁSA (KIVÉVE: SZŐRMERUHÁZAT)
14.11 BŐRRUHÁZAT GYÁRTÁSA TE
141110 00 0 194 - Ruházati cikk természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből (a kabát és a felsőkabát is) (a ruházati tartozék, fejfedő, lábbeli kivételével) db PR, CP
141190 00 0 706 - Bőrruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
141199 00 0 706 - - Bőrruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
14.12 MUNKARUHÁZAT GYÁRTÁSA TE
141210 00 0 194 - Férfi munkaruházat db CP
141211 00 0 194 - - Férfi munkaruházati együttes, dzseki és blézer db CP
141211 20 0 194 - - - Férfi- vagy fiúruha-együttes, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre db PR
141211 30 0 194 - - - Férfi- vagy fiúzakó és -blézer, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre db PR
141212 00 0 194 - - Férfi munkaruházati nadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és sort db CP
141212 40 0 194 - - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre db PR
141212 50 0 194 - - - Férfi- vagy fiú vállpántos és melles munkanadrág (overall), pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre db PR
141220 00 0 194 - Női munkaruházat db CP
141221 00 0 194 - - Női munkaruházati együttes, dzseki és blézer db CP
141221 20 0 194 - - - Női vagy leánykaruha-együttes, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre db PR
141221 30 0 194 - - - Női vagy leánykaujjas és -blézer, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre db PR
141222 00 0 194 - - Női munkaruházati nadrág, melles és vállpántos overall, térdnadrág és sort db CP
141222 40 0 194 - - - Női vagy leányka-hosszúnadrág és -bricsesznadrág, pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre db PR
141222 50 0 194 - - - Női vagy leányka vállpántos és melles munkanadrág (overall), pamutból vagy műszálból, ipari és munkahelyi viseletre db PR
141230 00 0 194 - Egyéb munkaruházat db CP
141230 13 0 194 - - Más férfi- vagy fiúruha pamutból, ipari és munkahelyi viseletre db PR
141230 23 0 194 - - Más női vagy leánykaruha pamutból, ipari és munkahelyi viseletre db PR
141290 00 0 706 - Munkaruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
141299 00 0 706 - - Munkaruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
14.13 FELSŐRUHÁZAT GYÁRTÁSA (KIVÉVE: MUNKARUHÁZAT) TE
141310 00 0 194 - Felsőruházat, kötött, hurkolt db CP
141311 00 0 194 - - Férfi- és fiúfelsőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, - viharkabát, széldzseki és hasonló cikkek, kötött, hurkolt db CP
141311 10 0 194 - - - Férfi- vagy fiúfelsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból (a zakó és -blézer,
az -anorák, -viharkabát és -széldzseki kivételével)
db PR
141311 20 0 194 - - - Férfi- vagy fiúmellény, -anorák, -sízubbony, -viharkabát,
-széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból (a -zakó és
-blézer kivételével)
db PR
141312 00 0 194 - - Férfi- és fiúöltöny, -együttes, -zakó, -blézer, -nadrág, melles és vállpántos overall, -térdnadrág és -sort, kötött, hurkolt db CP
141312 30 0 194 - - - Férfi- vagy fiúzakó és -blézer kötött vagy hurkolt anyagból db PR
141312 60 0 194 - - - Férfi- vagy fiúöltöny és -ruhaegyüttes kötött vagy hurkolt anyagból db PR
141312 70 0 194 - - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág, -sortnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall) kötött vagy hurkolt anyagból db PR
141313 00 0 194 - - Női és leányka-felsőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin,
-anorák, -viharkabát, széldzseki, és hasonló cikkek, kötött, hurkolt
db CP
141313 10 0 194 - - - Női vagy leányka-felsőkabát, -autóskabát, -pelerin, -köpeny és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból (az -ujjas és -blézer kivételével) db PR
141313 20 0 194 - - - Női vagy leánykamellény, -anorák, -sízubbony, -viharkabát, -széldzseki és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból (az -ujjas és -blézer kivételével) db PR
141314 00 0 194 - - Női és leányka-kosztüm, -együttes (komplé), -kosztümkabát, -blézer, -ruha, -szoknya, -nadrágszoknya, -nadrág, melles és vállpántos overall, -térdnadrág, -sort, kötött, hurkolt db CP
141314 30 0 194 - - - Női vagy leánykaujjas és -blézer kötött vagy hurkolt anyagból db PR
141314 60 0 194 - - - Női vagy leánykakosztüm és ruhaegyüttes kötött vagy hurkolt anyagból db PR
141314 70 0 194 - - - Női vagy leánykaruha kötött vagy hurkolt anyagból db PR
141314 80 0 194 - - - Női vagy leánykaszoknya és nadrágszoknya kötött vagy hurkolt anyagból db PR
141314 90 0 194 - - - Női vagy leányka-hosszúnadrág, -bricsesznadrág, -sortnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall) kötött vagy hurkolt anyagból db PR
141320 00 0 194 - Egyéb felsőruházat fiúk és férfiak részére (kivéve: a kötött, hurkolt) db CP
141321 00 0 194 - - Férfi- és fiúfelsőkabát, -esőkabát, -autóskabát, -köpeny,
-pelerin, -anorák, -viharkabát, -széldzseki és hasonló cikkek, nem kötött, hurkolt textilanyagból
db CP
141321 15 0 194 - - - Férfi- vagy fiúesőkabát, -felsőkabát, autóskabát, pelerin stb. db PR
141321 30 0 194 - - - Férfi- vagy fiúmellény, -anorák, -sízubbony, -széldzseki és hasonló áruk (kivéve a kötött vagy horgolt, impregnált, bevont, burkolt, rétegelt vagy gumírozott kabátokat és blézereket) db PR
141322 00 0 194 - - Férfi- vagy fiúöltöny és -együttes (kötött és hurkolt kivételével) db CP, PR
141323 00 0 194 - - Férfi- vagy fiúzakó és -blézer (kötött és hurkolt kivételével) db PR, CP
141324 00 0 194 - - Férfi- és fiúnadrág, -melles és vállpántos overall, -térdnadrág és -sort, nem kötött, hurkolt textilanyagból db CP
141324 40 0 194 - - - Férfi és fiú hosszúnadrág, bricsesznadrág db HU
141324 42 0 194 - - - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág denimből (az ipari és munkaruha kivételével) db PR
141324 44 0 194 - - - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág, -bricsesznadrág és -sortnadrág gyapjúból vagy finom állati szőrből (a kötött vagy hurkolt, az ipari és munkaruha kivételével) db PR
141324 45 0 194 - - - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág műszálból (a kötött vagy hurkolt, az ipari és munkaruha kivételével) db PR
141324 48 0 194 - - - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág és -bricsesznadrág, pamutból (denim, kötött és hurkolt kivételével) db PR
141324 49 0 194 - - - - Férfi- vagy fiúhosszúnadrág, -bricsesznadrág, -sortnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall) (a gyapjú, pamut és műszál, a kötött vagy hurkolt kivételével) db PR
141324 55 0 194 - - - Férfi- vagy fiú vállpántos és melles munkanadrág (overall) (a kötött vagy hurkolt, az ipari és munkaruha kivételével) db PR
141324 60 0 194 - - - Férfi- vagy fiúsortnadrág, pamutból vagy műszálból (kötött és hurkolt kivételével) db PR
141330 00 0 194 - Női és leányka egyéb felsőruházat (kivéve: a kötött, hurkolt) db CP
141331 00 0 194 - - Női és leányka-felsőkabát, -autóskabát, -köpeny, -pelerin, -anorák, -viharkabát, -széldzseki és hasonló cikkek, nem kötött, hurkolt textilanyagból db CP
141331 15 0 194 - - - Női vagy leányka-esőkabát, -felsőkabát stb. db PR
141331 30 0 194 - - - Női vagy leánykaanorák, -sízubbony, -lemberdzsek és hasonló áru (kivéve a kötött vagy horgolt, impregnált, bevont, burkolt, rétegelt vagy gumírozott kabátokat és -blézereket) db PR
141332 00 0 194 - - Női vagy leánykakosztüm és együttes (kötött és hurkolt kivételével) db CP, PR
141333 00 0 194 - - Női és leányka-kosztümkabát és blézer, nem kötött, hurkolt textilanyagból db CP
141333 30 0 194 - - - Női vagy leánykaujjas és -blézer (kötött és hurkolt kivételével) db PR
141334 00 0 194 - - Női és leánykaruha, -szoknya és -nadrágszoknya, nem kötött, hurkolt textilanyagból db CP
141334 70 0 194 - - - Női vagy leánykaruha (kötött és hurkolt kivételével) db PR
141334 80 0 194 - - - Női vagy leánykaszoknya és -nadrágszoknya (kötött és hurkolt kivételével) db PR
141335 00 0 194 - - Női- és leánykanadrág, melles és vállpántos overall,
-térdnadrág és -sort, nem kötött, hurkolt textilanyagból
db CP
141335 40 0 194 - - - Női és leányka hosszúnadrág, bricsesznadrág stb. db HU
141335 42 0 194 - - - - Női vagy leányka-hosszúnadrág és -bricsesznadrág denimből (ipari és munkaruha kivételével) db PR
141335 48 0 194 - - - - Női vagy leányka-hosszúnadrág és -bricsesznadrág, pamutból (denim, ipari és munkaruha kivételével) db PR
141335 49 0 194 - - - - Női vagy leánykanadrág és -bricsesznadrág (más néven térdnadrág) gyapjúból, finom állati szőrből vagy műszálból (a kötött vagy hurkolt, valamint az ipari- és munkaruha kivételével) db PR
141335 51 0 194 - - - Női vagy leányka vállpántos és melles munkanadrág (overall) pamutból (a kötött vagy hurkolt, valamint az ipari és munkaruha kivételével) db PR
141335 61 0 194 - - - Női vagy leánykasortnadrág pamutból (a kötött vagy hurkolt kivételével) db PR
141335 63 0 194 - - - Női vagy leányka vállpántos és melles munkanadrág (overall) gyapjúból vagy finom állati szőrből és műszálból (pamut, kötött és hurkolt, ipari és munkaruha kivételével) és női vagy leánykasortnadrág, gyapjúból vagy finom állati szőrből (kötött és hurkolt kivételével) db PR
141335 65 0 194 - - - Női vagy leánykasortnadrág műszálból (kötött vagy hurkolt kivételével) db PR
141335 69 0 194 - - - Női vagy leányka-hosszúnadrág és -bricsesznadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall) textilből (pamut, gyapjú vagy finom állati szőr, műszál, kötött vagy hurkolt kivételével) db PR
141390 00 0 706 - Felsőruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
141399 00 0 706 - - Felsőruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
14.14 ALSÓRUHÁZAT GYÁRTÁSA TE
141410 00 0 194 - Alsóruházat, kötött, hurkolt db CP
141411 00 0 194 - - Férfi- vagy fiúing, kötött vagy hurkolt db PR, CP
141412 00 0 194 - - Férfi- és fiúalsónadrág, rövid alsónadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -hálóköntös és hasonló cikkek, kötött, hurkolt db CP
141412 20 0 194 - - - Férfi- vagy fiúalsónadrág, -rövidnadrág kötött vagy hurkolt anyagból (beleértve a boxeralsót is) db PR
141412 30 0 194 - - - Férfi- vagy fiúhálóing és -pizsama kötött vagy hurkolt anyagból db PR
141412 40 0 194 - - - Férfi- vagy fiúháziköntös, -fürdőköpeny és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból db PR
141413 00 0 194 - - Női és leánykablúz, -ing és -ingblúz, kötött, hurkolt db CP
141413 10 0 194 - - - Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz kötött vagy hurkolt anyagból db PR
141414 00 0 194 - - Női és leánykakombiné, -alsószoknya, női alsónadrág, rövid alsónadrág, -hálóing, -pizsama, hálóköntös, fürdőköpeny és hasonló cikkek, kötött, hurkolt db CP
141414 20 0 194 - - - Női vagy leányka-rövidnadrág és -alsónadrág kötött vagy hurkolt anyagból (beleértve a -boxeralsót is) db PR
141414 30 0 194 - - - Női vagy leánykahálóing és -pizsama kötött vagy hurkolt anyagból db PR
141414 40 0 194 - - - Női vagy leányka-hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból db PR
141414 50 0 194 - - - Női vagy leánykakombiné, -alsószoknya kötött vagy hurkolt anyagból db PR
141420 00 0 194 - Alsóruházat, nem kötött, hurkolt db CP
141421 00 0 194 - - Férfi- vagy fiúing (kötött és hurkolt kivételével) db PR, CP
141422 00 0 194 - - Férfi- és fiútrikó és egyéb alsóing, -alsónadrág, rövid alsónadrág, hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, hálóköntös, nem kötött, hurkolt textilanyagból db CP
141422 20 0 194 - - - Férfi- vagy fiúalsónadrág és -rövidnadrág (boxeralsó is) (kötött és hurkolt kivételével) db PR
141422 30 0 194 - - - Férfi- vagy fiúhálóing és -pizsama (kivéve kötött és hurkolt) db PR
141422 40 0 194 - - - Férfi- vagy fiúatléta, -alsóing, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru (kivéve kötött és hurkolt) db PR
141423 00 0 194 - - Női vagy leánykablúz, -ing és -ingblúz (kivéve kötött és hurkolt) db PR, CP
141424 00 0 194 - - Női és leánykaalsóing és egyéb trikó, -kombiné, -alsószoknya, női alsónadrág, -hálóing, -pizsama -fürdőköpeny, -hálóköntös és hasonló cikkek, nem kötött, hurkolt textilanyagból db CP
141424 30 0 194 - - - Női vagy leánykahálóing és -pizsama (kivéve kötött és hurkolt) db PR
141424 50 0 194 - - - Női vagy leánykakombiné és -alsószoknya (kivéve kötött és hurkolt) db PR
141424 60 0 194 - - - Női vagy leányka-atlétaing és más alsóing, rövidnadrág, alsónadrág, hálóköntös, fürdőköpeny, háziköntös, háziruha és hasonló pamutáru (kivéve kötött és hurkolt) db PR
141424 80 0 194 - - - Női vagy leányka-hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös,
-atlétaing, más -alsóing, -rövidnadrág és -alsónadrág (beleértve a
-boxeralsót is) műszálból (nem kötött vagy hurkolt)
db PR
141424 89 0 194 - - - - Női vagy leányka-atlétaing, más -alsóing, -rövidnadrág,
-alsónadrág -hálóköntös, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru textilből (kivéve pamut, műszál, kötött vagy hurkolt)
db PR
141425 00 0 194 - - Melltartó, harisnyatartó, fűző, nadrágtartó, zoknikötő és hasonló cikkek és részeik, nem kötött, hurkolt db CP
141425 30 0 194 - - - Melltartó db PR
141425 50 0 194 - - - Csípőszorító, nadrágos csípőszorító és fűző (body is állítható pánttal) db PR
141425 70 0 194 - - - Nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áru és ezek részei db PR
141430 00 0 194 - Póló, atléta és alsóing kötött vagy hurkolt db PR, CP
141490 00 0 706 - Alsóruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
141499 00 0 706 - - Alsóruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
14.19 EGYÉB RUHÁZAT, KIEGÉSZÍTŐK GYÁRTÁSA TE
141910 00 0 706 - Csecsemőruházat, tréningruha és egyéb ruházat, ruházati kiegészítők és részeik, kötött-hurkolt 1000 Ft CP
141911 00 0 706 - - Csecsemőruha és tartozékai kötött vagy hurkolt anyagból, a mellény, kezeslábas, alsónadrág, nyújtható ruha, kesztyű, vagy ujjatlan vagy egyujjas kesztyű, felsőruházat (legfeljebb 86 cm magas gyermekeknek) is 1000 Ft PR, CP
141912 00 0 706 - - Tréningruha, síruha, fürdőruha és egyéb ruházat, kötött-hurkolt 1000 Ft CP
141912 10 0 194 - - - Tréningruha kötött vagy hurkolt anyagból db PR
141912 30 0 194 - - - Síruha kötött vagy hurkolt textilből db PR
141912 40 0 194 - - - Férfi- vagy fiúfürdőruha kötött vagy hurkolt textilből db PR
141912 50 0 194 - - - Női vagy leányka-fürdőruha kötött vagy hurkolt textilből db PR
141912 90 0 055 - - - Egyéb ruha kötött vagy hurkolt anyagból (body is megfelelő ujjal) t PR
141913 00 0 197 - - Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű kötött vagy hurkolt anyagból pár PR, CP
141919 00 0 706 - - Egyéb konfekcionált ruházati kiegészítők, valamint ruházati termékek és kiegészítők részei, kötött-hurkolt 1000 Ft CP
141919 30 0 194 - - - Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló kötött vagy hurkolt textilből db PR
141919 60 0 706 - - - Ruházati kellékek és azok tartozékai, kötött vagy hurkolt textilből (kivéve a kesztyűt, ujjatlan kesztyűt, kendőt, sálat és nyaksálat, mantillát és fátyolt) 1000 Ft PR
141920 00 0 706 - Csecsemőruházat, egyéb ruházat és egyéb ruházati kiegészítők, nem kötött-hurkolt textilanyagból 1000 Ft CP
141921 00 0 706 - - Csecsemőruházat és ruházati kiegészítők, nem kötött-hurkolt textilanyagból 1000 Ft CP
141921 50 0 706 - - - Csecsemőruha és tartozékai textilből, nem kötött vagy hurkolt (legfeljebb 86 cm magas gyermekeknek), mellény, kezeslábas, alsónadrág, nyújtható ruha, kesztyű vagy ujjatlan vagy egyujjas kesztyű, felsőruházat is (egészségügyi betét, pelenka és hasonló cikkek kivételével) 1000 Ft PR
141922 00 0 194 - - Tréningruha, síruha, fürdőruha és egyéb ruházat, nem kötött-hurkolt textilanyagból db CP
141922 10 0 194 - - - M.n.s. más férfi- és fiúruházat, -tréningruha és -szabadidőruha is (kivéve -mellény, -síruha, kötött vagy hurkolt) db PR
141922 20 0 194 - - - M.n.s. más női vagy leánykaruházat, -tréningruha és -szabadidőruha is (kivéve -mellény, -síruha, kötött vagy hurkolt) db PR
141922 30 0 194 - - - Síruha (kivéve kötött vagy hurkolt anyagból) db PR
141922 40 0 194 - - - Férfi- vagy fiúfürdőruha (kivéve kötött vagy hurkolt anyagból) db PR
141922 50 0 194 - - - Női vagy leányka-fürdőruha (kivéve kötött vagy hurkolt anyagból) db PR
141923 00 0 706 - - Zsebkendő, sál, kendő, stóla, nyakkendő, fátyol, kesztyű és egyéb konfekcionált ruházati kiegészítők, m.n.s. ruházati termékek és ruházati kiegészítők részei, nem kötött-hurkolt textilanyagból 1000 Ft CP
141923 10 0 194 - - - Zsebkendő db PR
141923 30 0 194 - - - Sál, kendő, stóla, fátyol és hasonló cikkek db HU
141923 33 0 194 - - - - Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló (kivéve selyemből vagy selyemhulladékból készült cikkek, kötött vagy hurkolt cikkek) db PR
141923 38 0 194 - - - - Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló selyemből vagy selyemhulladékból (kivéve kötött vagy hurkolt) db PR
141923 50 0 194 - - - Nyakkendő, csokornyakkendő db HU
141923 53 0 194 - - - - Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli (kivéve selyemből vagy selyemhulladékból készült cikkek, kötött vagy hurkolt cikkek) db PR
141923 58 0 194 - - - - Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli selyemből vagy selyemhulladékból (kivéve kötött vagy hurkolt) db PR
141923 70 0 197 - - - Kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű (kivéve kötött vagy hurkolt) pár PR
141923 90 0 706 - - - Egyéb ruhák részei, ruházati kiegészítők textilből 1000 Ft HU
141923 96 0 706 - - - - Ruházati kellékek és tartozékok, ruhák vagy ruházati kellékek és tartozékok részei textilből, m.n.s. és részeik (kivéve kendő, sál és nyaksál, mantilla és fátyol, nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli, kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű és részeik; melltartó, csipőszorító és fűző, nadrágtartó, harisnyatartó és zoknitartó és részeik, kötött vagy hurkolt) 1000 Ft PR
141930 00 0 706 - Ruházati kiegészítők bőrből, ruházati termékek nemezből vagy nem szövött textíliából, ruházati termékek bevont textíliából 1000 Ft CP
141931 00 0 706 - - Ruházati kiegészítők bőrből vagy rekonstruált bőrből (kivéve: a sportkesztyű) 1000 Ft CP
141931 75 0 197 - - - Kesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű bőrből vagy mesterséges vagy rekonstruált bőrből (kivéve a sport-, munka- és védőkesztyű) pár PR
141931 80 0 194 - - - Derékszíj és vállszíj bőrből vagy mesterséges vagy rekonstruált bőrből db PR
141931 90 0 706 - - - Ruházati tartozék bőrből vagy mesterséges vagy rekonstruált bőrből (kivéve kesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű, derékszíj és vállszíj) 1000 Ft PR
141932 00 0 194 - - Ruházati termékek nemezből vagy nem szövött textíliából, impregnált vagy bevont textíliából db PR, CP
141940 00 0 194 - Kalap és fejfedő db CP
141941 00 0 194 - - Kalapforma, kalaptest és kalaptomp nemezből; nagy lapos tetejű női kalap nemezből; kalapforma, fonott vagy bármilyen anyagú szalagból összeállítva db CP
141941 30 0 194 - - - Kalapforma, kalaptest és kalaptomp nemezből, korong és henger nemezből (beleértve felhasítottat is) (nem formázva, nem karimázva) db PR
141941 50 0 194 - - - Bármilyen anyagú szalagból fonással vagy más módon összeállított kalapforma (nem formázva, nem karimázva, bélés vagy díszítés nélkül) db PR
141942 00 0 194 - - Kalap és más fejfedő nemezből, fonott vagy bármilyen anyagú szalagból összeállított, kötött- hurkolt kelméből, csipkéből vagy más textilanyagból készített; hajháló db CP
141942 30 0 194 - - - Kalap és más fejfedő nemezből, kalaptestből, kalaptompból vagy nemezkorongból előállítva db PR
141942 50 0 194 - - - Bármilyen anyagú szalagból fonással vagy más módon összeállított kalap és más fejfedő db PR
141942 70 0 194 - - - Kalap és más fejfedő kötött vagy hurkolt kelméből vagy csipkéből, nemezből vagy más textilanyagból (de nem szalagból) előállítva; hajháló bármilyen anyagból db PR
141943 00 0 706 - - Egyéb fejfedő (kivéve: a kalap és egyéb fejfedő gumiból vagy műanyagból, biztonsági kalap és azbesztkalap); hajszalag, hajpánt, bélés, huzat, kalapváz, kalapkarima, ellenző és rohamszíj fejfedőhöz 1000 Ft PR, CP
141990 00 0 706 - Egyéb ruházati termékek és kiegészítők gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
141999 00 0 706 - - Egyéb ruházati termékek és kiegészítők gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
14.2 SZŐRMECIKK GYÁRTÁSA
14.20 SZŐRMECIKK GYÁRTÁSA TE
142010 00 0 706 - Ruházati termékek, ruházati kiegészítők és egyéb cikkek szőrmésbőrből (kivéve: a fejfedő) 1000 Ft CP
142010 30 0 706 - - Ruházati cikk és ruházati tartozék szőrméből (kivéve a kalapot és fejfedőt) 1000 Ft PR
142010 90 0 706 - - Szőrmeáru (kivéve a ruházati cikket, ruházati tartozékot, kalapot és fejfedőt) 1000 Ft PR
142090 00 0 706 - Szőrmecikkek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
142099 00 0 706 - - Szőrmecikkek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
14.3 KÖTÖTT, HURKOLT CIKK GYÁRTÁSA
14.31 KÖTÖTT, HURKOLT HARISNYAFÉLÉK GYÁRTÁSA TE
143110 00 0 706 - Harisnyanadrág, harisnya, zokni és egyéb harisnyafélék, kötött, hurkolt 1000 Ft CP
143110 30 0 194 - - Harisnyanadrág és harisnya db HU
143110 33 0 194 - - - Harisnyanadrág és harisnya kötött vagy hurkolt szintetikus szálból, az egyes egyágú fonalak finomsági száma kevesebb mint 67 decitex db PR
143110 35 0 194 - - - Harisnyanadrág és harisnya kötött vagy hurkolt szintetikus szálból, az egyes egyágú fonalak finomsági száma legalább 67 decitex db PR
143110 37 0 194 - - - Harisnyanadrág és harisnya textilanyagból, kötött vagy horgolt (kivéve a kalibrált kompressziós harisnyaárut, a szintetikus szálból készültet és a csecsemők számára készült harisnyaárut) db PR
143110 50 0 197 - - Kötött vagy hurkolt női hosszú vagy térdharisnya, az egyes egyágú fonalak finomsági száma kevesebb mint 67 decitex pár PR
143110 90 0 197 - - Kötött vagy hurkolt harisnya és lábbeli (beleértve a zoknit, kivéve a női hosszú/ térdharisnyát, amelynél az egyágú fonalak finomsági száma kevesebb mint 67 decitex; a harisnyanadrágot és a harisnyát, a talp nélküli harisnyát) pár PR
143190 00 0 706 - Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
143199 00 0 706 - - Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
14.39 EGYÉB KÖTÖTT, HURKOLT RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA TE
143910 00 0 194 - Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló cikkek, kötött, hurkolt db CP
143910 30 0 194 - - Ujjas mellény, pulóver, melegítőfelső, mellény, kardigán és trikó gyapjúból vagy finom állati szőrből (kivéve az ujjas mellény és pulóver, legalább 50% gyapjútartalmú és tömege legalább 600 g/db) db HU
143910 31 0 194 - - - Férfi- vagy fiú-ujjasmellény, -pulóver, -melegítőfelső, -mellény és - kardigán gyapjúból vagy finom állati szőrből (kivéve az ujjas mellényt és pulóvert, legalább 50% gyapjútartalommal és legalább 600 g-os darabtömeggel) db PR
143910 32 0 194 - - - Női vagy leányka-ujjasmellény, -pulóver, -melegítőfelső, -mellény és - kardigán gyapjúból vagy finom állati szőrből (kivéve az ujjas mellényt és pulóvert, legalább 50% gyapjútartalommal és legalább 600 g-os darabtömeggel) db PR
143910 33 0 194 - - - Ujjas mellény és pulóver, legalább 50% gyapjútartalommal és legalább 600 g-os darabtömeggel db PR
143910 50 0 194 - - Könnyű finom póló, magasnyakú blúz és pulóver db HU
143910 53 0 194 - - - Könnyű finom kötésű póló, magas nyakú blúz és pulóver pamutból db PR
143910 55 0 194 - - - Könnyű finom kötésű póló, magas nyakú blúz és pulóver műszálból db PR
143910 60 0 194 - - Trikó, pulóver, garbó, mellény, kardigán pamutból (kivéve a könnyű finom kötésű póló, magas nyakú blúz és pulóver) db HU
143910 61 0 194 - - - Férfi- vagy fiú-ujjasmellény, -pulóver, -melegítőfelső, -mellény és - kardigán pamutból (kivéve a könnyű finom kötésű pólót, magas nyakú blúzt és pulóvert) db PR
143910 62 0 194 - - - Női vagy leányka-ujjasmellény, -pulóver, -melegítőfelső, -mellény és - kardigán pamutból (kivéve a könnyű finom kötésű pólót, magas nyakú blúzt és pulóvert) db PR
143910 70 0 194 - - Trikó, pulóver, garbó, mellény, kardigán, szintetikus vagy mesterséges szálból (kivéve a könnyű finom kötésű póló, magas nyakú blúz és pulóver) db HU
143910 71 0 194 - - - Férfi- vagy fiú-ujjasmellény, -pulóver, -melegítőfelső, -mellény és - kardigán műszálból (kivéve a könnyű finom kötésű pólót, magas nyakú blúzt és pulóvert) db PR
143910 72 0 194 - - - Női vagy leányka-ujjasmellény, -pulóver, -melegítőfelső, -mellény és - kardigán műszálból (kivéve a könnyű finom kötésű pólót, magas nyakú blúzt és pulóvert) db PR
143910 90 0 194 - - Ujjas mellény, pulóver, melegítőfelső, mellény és kardigán textilanyagból (kivéve a gyapjúból vagy finom állati szőrből, a pamutból, a műszálból készültet) db PR
143990 00 0 706 - Egyéb kötött, hurkolt ruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
143999 00 0 706 - - Egyéb kötött, hurkolt ruházat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
15 BŐR, BŐRTERMÉK, LÁBBELI GYÁRTÁSA
15.1 BŐR, SZŐRME KIKÉSZÍTÉSE; TÁSKAFÉLÉK, SZÍJAZAT GYÁRTÁSA
15.11 BŐR, SZŐRME KIKÉSZÍTÉSE TE
151110 00 0 706 - Cserzett és kikészített szőrmésbőr 1000 Ft CP
151110 30 0 194 - - Cserzett vagy kikészített egész szőrme, nem összeállítva, házi, üregi vagy mezei nyúlból vagy bárányból db PR
151110 50 0 706 - - Cserzett vagy kikészített szőrme (kivéve házi, üregi vagy mezei nyúlból, bárányból) 1000 Ft PR
151120 00 0 015 - Samoa bőr; lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr m2 CP
151121 00 0 015 - - Puhított bőr és samoa kombinációval kikészített bőr m2 PR, CP
151122 00 0 015 - - Lakkbőr, laminált lakkbőr; metallizált bőr m2 PR, CP
151130 00 0 055 - Szarvasmarha- és lófélék bőre, szőr nélkül t CP
151131 00 0 055 - - Szarvasmarhafélék bőre, szőr nélkül, egészben t PR, CP
151132 00 0 055 - - Szarvasmarhafélék bőre, szőr nélkül, darabokban t PR, CP
151133 00 0 055 - - Lófélék bőre, szőr nélkül t PR, CP
151140 00 0 706 - Juh-, kecske- és sertésbőr, szőr nélkül 1000 Ft CP
151141 00 0 706 - - Juh- és báránybőr, gyapjú nélkül 1000 Ft CP
151141 30 0 055 - - - Juh- és bárány gyapjú nélküli bőre, cserzett, de tovább nem kikészített (kivéve a puhított bőrt) t PR
151141 50 0 015 - - - Juh és bárány gyapjú nélküli, cserzés után tovább kikészített vagy pergamentált bőre (a puhított bőr, lakkbőr, laminált lakkbőr és metallizált bőr kivételével) m2 PR
151142 00 0 706 - - Kecske- és kecskegidabőr, szőr nélkül 1000 Ft CP
151142 30 0 055 - - - Kecske vagy gida szőrtelenül cserzett vagy előcserzett, de tovább nem kikészített bőre (kivéve a puhított bőrt) t PR
151142 50 0 015 - - - Kecske vagy gida szőrtelen, cserzés után tovább kikészített vagy pergamentált bőre (a puhított bőr, lakkbőr, laminált lakkbőr és metallizált bőr kivételével) m2 PR
151143 00 0 706 - - Sertésbőr 1000 Ft CP
151143 30 0 055 - - - Sertés szőrtelenül cserzett, de tovább nem kikészített bőre t PR
151143 50 0 015 - - - Sertés szőrtelen, cserzés után tovább kikészített vagy pergamentált bőre (a lakkbőr, laminált lakkbőr és metallizált bőr kivételével) m2 PR
151150 00 0 706 - Egyéb állatok bőre; rekonstruált bőr 1000 Ft CP
151151 00 0 055 - - Más állatok bőre, szőr nélkül t PR, CP
151152 00 0 015 - - Rekonstruált bőr kikészített bőrből vagy bőrrostból, lemez, lap vagy csík alakban m2 PR, CP
151190 00 0 706 - Cserzett és kikészített bőr, kikészített és festett szőrme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
151199 00 0 706 - - Cserzett és kikészített bőr, kikészített és festett szőrme gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
15.12 TÁSKAFÉLÉK, SZÍJAZAT GYÁRTÁSA TE
151210 00 0 706 - Nyergesáru és lószerszám, táskafélék, valamint egyéb cikkek bőrből 1000 Ft CP
151211 00 0 706 - - Nyergesáru és lószerszám bármilyen állat számára, bármilyen anyagból 1000 Ft CP
151211 10 0 706 - - - Nyergesáru és lószerszám bármilyen állat számára, bármilyen anyagból (beleértve a lovaglóostort és -korbácsot és ezek alkatrészeit, az istrángot, hámot, pórázt, térdvédőt, szájkosarat, nyeregtakarót, kutyakabátot is) 1000 Ft PR
151212 00 0 706 - - Bőrönd, kézitáska és hasonló cikkek bőrből, rekonstruált bőrből, műanyag lapból, textilanyagból, vulkanizált szálból vagy kartonból; utazási készlet testápoláshoz, varráshoz, cipő- vagy ruhatisztításhoz 1000 Ft CP
151212 10 0 194 - - - Bőrönd, koffer, piperedoboz, aktatáska, iskolatáska és hasonlók bőrből, mesterséges vagy rekonstruált bőrből, lakkbőrből, műanyagból, textilanyagból, alumíniumból vagy más anyagból db PR
151212 20 0 194 - - - Kézitáska bőrből, mesterséges vagy rekonstruált bőrből, lakkbőrből, műanyag lapokból, textilanyagból vagy más anyagból (beleértve a fogó nélkülit is) db PR
151212 30 0 706 - - - Zsebben vagy kézitáskában hordható cikkek 1000 Ft PR
151212 50 0 706 - - - Táskák m. n. s. 1000 Ft PR
151212 70 0 194 - - - Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz vagy cipő- vagy ruhatisztításhoz (a manikűrkészlet kivételével) db PR
151213 00 0 194 - - Szíj, szalag és karkötő karórához, és ezek alkatrésze (bőrből, mesterséges vagy rekonstruált bőrből vagy műanyagból, de nem nemesfémből, nem nemesfémmel plattírozott/bevont fémből vagy nem nemesfémből) db PR, CP
151219 00 0 706 - - Egyéb cikkek bőrből vagy rekonstruált bőrből (beleértve a gépekhez és mechanikai berendezésekhez használt cikkeket, és a m.n.s. egyéb műszaki célra szolgáló cikkeket is) 1000 Ft CP
151219 30 0 055 - - - Gépekhez, mechanikus berendezésekhez vagy egyéb műszaki célra használatos cikkek természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből t PR
151219 60 0 706 - - - Egyéb áru természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből 1000 Ft PR
151290 00 0 706 - Nyergesáru és lószerszám, táskafélék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
151299 00 0 706 - - Táskafélék, szíjazat gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
15.2 LÁBBELIGYÁRTÁS
15.20 LÁBBELIGYÁRTÁS TE
152010 00 0 197 - Lábbeli (kivéve: a sport- és munkavédelmi lábbeli és orthopédiai cipő) pár CP
152011 00 0 197 - - Vízhatlan lábbeli gumi- vagy műanyag felsőrésszel (kivéve a beépített védő fém cipőorral rendelkezőt) pár PR, CP
152012 00 0 197 - - Lábbeli gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel (kivéve: a vízálló lábbeli és sportcipő) pár CP
152012 10 0 197 - - - Szandál gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel (beleértve a szíjas szandált és a vietnami papucsot) pár PR
152012 30 0 197 - - - Utcai cipő és csizma, valamint papucs és egyéb házicipő, műanyag felsőrésszel (a szobapapucs, a tánccipő, a mamusz is) pár HU
152012 31 0 197 - - - - Utcai lábbeli gumi- vagy műanyag felsőrésszel. pár PR
152012 37 0 197 - - - - Papucs és más házicipő gumi- vagy műanyag talppal és műanyag felsőrésszel (beleértve a szobapapucsot és a tánccipőt, a mamuszt) pár PR
152013 00 0 197 - - Lábbeli bőr felsőrésszel (kivéve: a sportcipő, a lábbeli beépített fém cipőorrvédővel és különféle speciális lábbeli) pár CP
152013 30 0 197 - - - Lábbeli fából készült alappal és bőr felsőrésszel (telitalppal is) (talpbélés vagy beépített védő fém cipőorr nélkül) pár PR
152013 50 0 197 - - - Utcai lábbeli bőr felsőrésszel, a bakancs és cipő is (kivéve a vízhatlan lábbeli, lábbeli védő fém cipőorral) pár HU
152013 51 0 197 - - - - Férfi utcai lábbeli bőr felsőrésszel (beleértve a bakancsot és cipőt, kivéve a vízhatlan lábbelit, védő fém cipőorral rendelkező lábbelit) pár PR
152013 52 0 197 - - - - Női utcai lábbeli bőr felsőrésszel (beleértve a bakancsot és cipőt, kivéve a vízhatlan lábbelit, védő fém cipőorral rendelkező lábbelit) pár PR
152013 53 0 197 - - - - Gyermek utcai lábbeli bőr felsőrésszel (beleértve a bakancsot és cipőt, kivéve a vízhatlan lábbelit, védő fém cipőorral rendelkező lábbelit) pár PR
152013 60 0 197 - - - Szandál bőr felsőrésszel (a szíjas szandál és a vietnami papucs is) pár HU
152013 61 0 197 - - - - Férfiszandál bőr felsőrésszel (beleértve a szíjas szandált és a vietnami papucsot) pár PR
152013 62 0 197 - - - - Női szandál bőr felsőrésszel (beleértve a szíjas szandált és a vietnami papucsot) pár PR
152013 63 0 197 - - - - Gyermekszandál bőr felsőrésszel (beleértve a szíjas szandált és a vietnami papucsot) pár PR
152013 70 0 197 - - - Papucs és más házicipő gumi, műanyag vagy bőrtalppal és bőr felsőrésszel (beleértve a szobapapucsot és a tánccipőt, a mamuszt) pár PR
152013 80 0 197 - - - Lábbeli fa, parafa vagy más talppal és bőr felsőrésszel (kivéve a gumi-, műanyag vagy bőrtalpat) pár PR
152014 00 0 197 - - Lábbeli textil felsőrésszel (kivéve: a sportcipő) pár CP
152014 40 0 197 - - - Papucs, egyéb lábbeli textil felsőrésszel pár HU
152014 44 0 197 - - - - Papucs és más házicipő textil felsőrésszel (beleértve a szobapapucsot és a tánccipőt, a mamuszt) pár PR
152014 45 0 197 - - - - Lábbeli gumi-, műanyag vagy bőrtalppal és textil felsőrésszel (kivéve a papucsot és más házicipőt, sportcipőt) pár PR
152014 46 0 197 - - - - Lábbeli textil felsőrésszel (kivéve a papucsot és más házicipőt, a gumi, műanyag bőr vagy mesterséges, illetve rekonstruált bőr talpasat) pár PR
152020 00 0 197 - Sportcipő pár CP
152021 00 0 197 - - Sportcipő gumi- vagy műanyag talppal és textil felsőrésszel (beleértve a teniszcipőt, kosárlabdacipőt, tornacipőt, edzőcipőt és hasonlókat) pár PR, CP
152029 00 0 197 - - Más sportcipő, a sí- és korcsolyacipő kivételével pár PR, CP
152030 00 0 197 - Munkavédelmi és m.n.s. egyéb lábbeli pár CP
152031 00 0 197 - - Lábbeli beépített fém cipőorrvédővel pár CP
152031 20 0 197 - - - Lábbeli (vízhatlan lábbeli is), beépített védő fém cipőorral, gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel pár PR
152031 50 0 197 - - - Lábbeli gumi-, műanyag vagy bőrtalppal és bőr felsőrésszel, védő fém cipőorral pár PR
152032 00 0 197 - - Falábbeli, különféle speciális lábbelik és m.n.s. egyéb lábbeli pár PR, CP
152040 00 0 706 - Lábbeli bőrrészei, kivehető talpbetét, sarokpárna és hasonló cikkek, kamásli, lábszárvédő és hasonló cikkek, és részeik 1000 Ft CP
152040 20 0 706 - - Lábbeli bőr felsőrésze és annak részei (a kéreg kivételével) 1000 Ft PR
152040 50 0 706 - - Lábbeli felsőrésze és annak részei (a kéreg kivételével, nem bőrből) 1000 Ft PR
152040 80 0 706 - - Lábbeli része (a felsőrész kivételével) más anyagból 1000 Ft PR
152090 00 0 706 - Lábbeli gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
152099 00 0 706 - - Lábbeli gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
CC FAFELDOLGOZÁS, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA, NYOMDAI TEVÉKENYSÉG
16 FAFELDOLGOZÁS (KIVÉVE: BÚTOR), FONOTTÁRU GYÁRTÁSA
16.1 FŰRÉSZÁRUGYÁRTÁS
16.10 FŰRÉSZÁRUGYÁRTÁS TE
161010 00 0 706 - Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, vastagsága több mint 6 mm; vasúti vagy villamos vasúti talpfa fából, nem impregnált 1000 Ft CP
161011 00 0 030 - - Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mm-nél vastagabb, tűlevelű fából m3 CP
161011 30 0 030 - - - Fűrészáru tűlevelű fából m3 HU
161011 34 0 030 - - - - Lucfenyő (Picea abies Karst.) vagy közönséges jegenyefenyő (Abies alba Mill.) fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mm-nél vastagabb m3 PR
161011 36 0 030 - - - - Erdei fenyő (Pinus sylvestris L.) fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mm-nél vastagabb m3 PR
161011 38 0 030 - - - - Tűlevelű fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mm-nél vastagabb (kivéve a „Picea abies Karst.” lucfenyőt, az „Abies alba Mill.” jegenyefenyőt és a „Pinus sylvestris L.” fenyőt) m3 PR
161012 00 0 706 - - Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mm-nél vastagabb, nem tűlevelű fából 1000 Ft CP
161012 50 0 030 - - - Fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mm-nél vastagabb (kivéve a tűlevelű fát, trópusi fát, a tölgyfablokkot, szalagot és szegélylécet) m3 PR
161012 70 0 706 - - - Trópusi fa, hosszában fűrészelt, fogazott illesztéssel is, 6 mm-nél vastagabb, gyalult vagy csiszolt is, valamint tábla, csík, szegélyléc és friz parketta gyártásához, tölgyfából 1000 Ft HU
161012 71 0 030 - - - - Trópusi fa, fűrészelt vagy hosszában felvágott, feldarabolt, hántolt, 6 mm-nél vastagabb, végillesztéssel összeállítva, csiszolva/gyalulva m3 PR
161012 77 0 015 - - - - Tölgyfablokk, szalag vagy szegélyléc, parketta vagy más fa padlóburkoló gyártásához, gyalulva, de nem összeállítva (kivéve a folyamatosan alakítottat) m2 PR
161013 00 0 030 - - Vasúti vagy villamosvasúti talpfa, nem impregnált m3 PR, CP
161020 00 0 055 - Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva; fagyapot; faliszt; faforgács vagy -törmelék t CP
161021 00 0 055 - - Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva (beleértve a táblába össze nem állított szalagot és frízt parketta gyártásához, továbbá gyöngyléc, díszléc, szegélyléc és párkányléc), tűlevelű fából t CP
161021 10 0 055 - - - Tűlevelű fa (beleértve az össze nem állított szalag és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve t PR
161022 00 0 055 - - Fa, az éle vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva (beleértve a táblába össze nem állított szalagot és frízt parketta gyártásához, továbbá gyöngyléc, díszléc, szegélyléc és párkányléc); bambusznádból t CP
161022 10 0 055 - - - Bambusznád, beleértve a táblába össze nem állított szalagot és frízt parketta gyártásához, az éle, vége vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, „V” illesztésű, peremezett, mintázott, legömbölyített vagy hasonló módon formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is t PR
161023 00 0 055 - - Fa, beleértve a táblába össze nem állított szalagot és frízt parketta gyártásához, az éle, vége vagy a színoldala mentén folyamatosan alakítva (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, „V” illesztésű, peremezett, mintázott, legömbölyített vagy hasonló módon formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is (a tűlevelű fa és a bambusznád kivételével) t CP, PR
161024 00 0 055 - - Fagyapot; faliszt t PR, CP
161025 00 0 055 - - Faforgács vagy -törmelék t CP
161025 03 0 055 - - - Faforgács és hasonló részek tűlevelű fából t PR
161025 03 1 055 - - - - Faforgács, apríték, fűrészpor, fahulladék, -maradék és hasonló részek nem tömörítve tűlevelű fából energetikai célra t HU
161025 03 2 055 - - - - Faforgács, apríték, fűrészpor, fahulladék, -maradék és hasonló részek nem tömörítve tűlevelű fából nem energetikai célra t HU
161025 05 0 055 - - - Faforgács és hasonló részek nem tűlevelű fából t PR
161025 05 1 055 - - - - Faforgács, apríték, fűrészpor, fahulladék, -maradék és hasonló részek nem tömörítve nem tűlevelű fából energetikai célra t HU
161025 05 2 055 - - - - Faforgács, apríték, fűrészpor, fahulladék, -maradék és hasonló részek nem tömörítve nem tűlevelű fából nem energetikai célra t HU
161030 00 0 030 - Durván megmunkált fa; vasúti vagy villamos vasúti talpfa (keresztkötésű) fából, impregnált vagy más módon kezelt m3 CP
161031 00 0 030 - - Durván megmunkált fa, festékkel, színezőanyaggal, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve m3 CP
161031 16 0 030 - - - Durván megmunkált fa, festékkel, színezőanyaggal, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve m3 PR
161032 00 0 030 - - Vasúti vagy villamos vasúti talpfa (keresztkötésű) fából, impregnált m3 PR, CP
161039 00 0 030 - - Egyéb durván faragott fa, (beleértve a hasított karót és botot) m3 PR, CP
161090 00 0 706 - Fűrészárut szárító, impregnáló és kémiai kezelő szolgáltatások; fűrészáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
161091 00 0 706 - - Fa kezelése, impregnálása és tartósítása (a kikészítés és szárítás is) 1000 Ft PR, CP
161099 00 0 706 - - Fűrészáru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
16.2 FA-, PARAFATERMÉK, FONOTTÁRU GYÁRTÁSA
16.21 FALEMEZGYÁRTÁS TE
162110 00 0 030 - Rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt faáru; forgácslemez és hasonló lemezek fából vagy más fás anyagból m3 CP
162111 00 0 030 - - Rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt fa, bambusznádból m3 PR, CP
162112 00 0 030 - - Forgácslemez fából m3 PR, CP
162113 00 0 030 - - Irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) m3 CP
162113 16 0 030 - - - - Irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) fából m3 PR
162114 00 0 030 - - Egyéb lemez, fából vagy más fás anyagból m3 CP
162114 19 0 030 - - - - Ostyalemez és hasonló lemez fából (kivéve a forgácslemezt és az irányított forgácselrendezésű lemezt [OSB-t]) m3 PR
162114 50 0 030 - - - Forgácslemez és hasonló lemez fatartalmú anyagból (a fa kivételével) m3 PR
162115 00 0 015 - - Farostlemez fából vagy más fás anyagból m2 CP
162115 00 0 030 - - Farostlemez fából vagy más fás anyagból m3 CP
162115 20 0 015 - - - Közepes fajlagos tömegű rostlemez (MDF) fából, más fatartalmú anyagból gyantával, más szerves kötőanyaggal kezelt is m2 HU
162115 20 0 030 - - - Közepes fajlagos tömegű rostlemez (MDF) fából, más fatartalmú anyagból gyantával, más szerves kötőanyaggal kezelt is m3 HU
162115 23 0 015 - - - - Közepes sűrűségű rostlemez (MDF) fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, legfeljebb 5 mm vastagságú m2 PR
162115 23 0 030 - - - - Közepes sűrűségű rostlemez (MDF) fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, legfeljebb 5 mm vastagságú m3 HU
162115 26 0 015 - - - - Közepes sűrűségű rostlemez (MDF) fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, vastagsága meghaladja az 5 mm-t, de legfeljebb 9 mm m2 PR
162115 26 0 030 - - - - Közepes sűrűségű rostlemez (MDF) fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, vastagsága meghaladja az 5 mm-t, de legfeljebb 9 mm m3 HU
162115 29 0 015 - - - - Közepes sűrűségű rostlemez (MDF) fából vagy más fatartalmú anyagból gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, 9 mm-t meghaladó vastagságú m2 PR
162115 29 0 030 - - - - Közepes sűrűségű rostlemez (MDF) fából vagy más fatartalmú anyagból gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, 9 mm-t meghaladó vastagságú m3 HU
162115 40 0 015 - - - Egyéb rostlemez fából, más fatartalmú anyagból, gyantával, más szerves kötőanyaggal kezelt is m2 HU
162115 40 0 030 - - - Egyéb rostlemez fából, más fatartalmú anyagból, gyantával, más szerves kötőanyaggal kezelt is m3 HU
162115 43 0 015 - - - - Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból (kivéve a közepes sűrűségű rostlemezt [MDF]), gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, 0,8 g/cm3-t meghaladó sűrűséggel m2 PR
162115 43 0 030 - - - - Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból (kivéve a közepes sűrűségű rostlemezt [MDF]), gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, 0,8 g/cm3-t meghaladó sűrűséggel m3 HU
162115 46 0 015 - - - - Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból (kivéve a közepes sűrűségű rostlemezt [MDF]), gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, 0,5 g/cm3-t meghaladó, de legfeljebb 0,8 g/cm3 sűrűséggel m2 PR
162115 46 0 030 - - - - Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból (kivéve a közepes sűrűségű rostlemezt [MDF]), gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, 0,5 g/cm3-t meghaladó, de legfeljebb 0,8 g/cm3 sűrűséggel m3 HU
162115 49 0 015 - - - - Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból (kivéve a közepes sűrűségű rostlemezt [MDF]), gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, legfeljebb 0,5 g/cm3 sűrűséggel m2 PR
162115 49 0 030 - - - - Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból (kivéve a közepes sűrűségű rostlemezt [MDF]), gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, legfeljebb 0,5 g/cm3 sűrűséggel m3 HU
162116 00 0 030 - - Egyéb rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt fa, tűlevelű fából m3 PR, CP
162117 00 0 030 - - Egyéb rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt faáru, legalább egy külső rétege (színoldal) trópusi fából m3 CP
162117 11 0 030 - - - - Kizárólag olyan fa furnérlapokból (kivéve a bambusznádat) előállított rétegelt lemez, amelyben az egyes furnérlapok vastagsága legfeljebb 6 mm, és legalább egy külső rétege (színoldal) trópusi fából készült m3 PR
162118 00 0 030 - - Egyéb rétegelt lemez, furnérlemez és hasonló rétegelt fa, egyéb fából m3 PR, CP
162120 00 0 030 - Furnér és más falemez rétegelt-lemez gyártásához; tömörített fa m3 CP
162121 00 0 030 - - Tömörített fa táblában, lapban vagy idomra formázva m3 PR, CP
162122 00 0 030 - - Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához, valamint egyéb fa, hosszában fűrészelt, feldarabolt vagy hántolt, vastagsága legfeljebb 6 mm, tűlevelű fából m3 CP
162122 10 0 030 - - - Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához, valamint egyéb fa, hosszában fűrészelt, feldarabolt vagy hántolt, vastagsága legfeljebb 6 mm, tűlevelű fából m3 PR
162123 00 0 030 - - Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához, valamint egyéb fa, hosszában fűrészelt, feldarabolt vagy hántolt, vastagsága legfeljebb 6 mm, trópusi fából m3 PR, CP
162124 00 0 030 - - Furnér és más falemez rétegelt lemez gyártásához, valamint egyéb fa, hosszában fűrészelt, feldarabolt vagy hántolt, vastagsága legfeljebb 6 mm, a tűlevelű és a trópusi fától eltérő fából m3 PR, CP
162190 00 0 706 - Falemezgyártás befejező műveletei; falemez és fa anyagú tábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
162191 00 0 706 - - Falemezgyártás befejező műveletei 1000 Ft CP
162199 00 0 706 - - Falemez és fa anyagú tábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
16.22 PARKETTAGYÁRTÁS TE
162210 00 0 015 - Összeállított parkettatábla m2 CP
162210 30 0 015 - - Összeállított parkettatábla mozaikpadlóhoz, fából m2 PR
162210 60 0 015 - - Parkettatábla fából (kivéve mozaikpadlóhoz) m2 PR
162290 00 0 706 - Összeállított parkettatábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
162299 00 0 706 - - Összeállított parkettatábla gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
16.23 ÉPÜLETASZTALOS-IPARI TERMÉK GYÁRTÁSA TE
162310 00 0 706 - Ács- és épületasztalos-ipari termékek fából (kivéve: az előre gyártott épületek) 1000 Ft CP
162311 00 0 194 - - Ablak, franciaablak és kereteik, ajtó és kerete, valamint küszöb fából db CP
162311 10 0 194 - - - Ablak, franciaablak és ezek kerete, fából db PR
162311 50 0 194 - - - Ajtó és kerete, küszöb, fából db PR
162312 00 0 055 - - Zsaluzat betonszerkezeti munkákhoz, zsindely fából t PR, CP
162319 00 0 055 - - Ács- és épületasztalos-ipari termék, kivéve az ablakot, franciaablakot és ajtót, ezek keretét/küszöbét, parkettatáblát, zsaluzatot betonszerkezeti munkához, zsindelyt t PR, CP
162320 00 0 706 - Előre gyártott épület fából 1000 Ft PR, CP
162390 00 0 706 - Ács- és épületasztalos-ipari termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
162399 00 0 706 - - Ács- és épületasztalos-ipari termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
16.24 TÁROLÓ FATERMÉK GYÁRTÁSA TE
162410 00 0 706 - Tároló fatermék 1000 Ft CP
162411 00 0 194 - - Rakodólap, keretezett szállítótálca és egyéb rakományhordó lapok fából db CP
162411 30 0 194 - - - Rakodólap, rakodólap-láda és egyéb rakományhordó lapok fából db HU
162411 33 0 194 - - - - Rakodólap és rakodólapkeret fából db PR
162411 35 0 194 - - - - Keretezett és más szállítólap fából (kivéve a rakodólapot) db PR
162412 00 0 055 - - Hordó, kád, dézsa és fából készült kádáripari termékek és azok elemei (beleértve a hordódongát is) t PR, CP
162413 00 0 055 - - Egyéb tároló fatermékek és részeik t CP
162413 20 0 055 - - - Láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag fából (a kábeldob kivételével) t PR
162413 50 0 055 - - - Kábeldob fából t PR
162490 00 0 706 - Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
162499 00 0 706 - - Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
16.29 EGYÉB FA-, PARAFATERMÉK, FONOTTÁRU GYÁRTÁSA TE
162910 00 0 706 - Egyéb fatermékek 1000 Ft CP
162911 00 0 055 - - Szerszám, szerszámtest, szerszámnyél, seprű és kefe teste és nyele, fatömb pipa készítéséhez, csizma- és cipőkaptafa, sámfa fából t CP
162911 30 0 055 - - - Szerszám, szerszámfoglalat, szerszámnyél és -fogantyú, seprű-, kefe- és ecsetnyél és -test fából; csizma- és cipőkaptafa és sámfa fából t PR
162911 80 0 055 - - - Fa- vagy gyökértömb pipakészítéshez durván kialakítva t PR
162912 00 0 055 - - Étkezési (evő)eszközök és konyhai cikkek fából t PR, CP
162913 00 0 706 - - Intarziás és berakott famunka; ékszeres vagy evőeszközös ládikó/doboz és hasonló cikkek fából; kis szobor és más díszműáru fából; fogas/kalaptartó, irodai levéltartó doboz, hamutartó, tolltartó, tintatartó 1000 Ft PR, CP
162914 00 0 706 - - Fakeret festményhez, fényképhez, tükörhöz vagy hasonló tárgyakhoz, valamint egyéb fatermékek 1000 Ft CP
162914 20 0 001 - - - Festmény, fénykép, tükör vagy hasonló tárgyak fakerete m PR
162914 91 0 706 - - - Egyéb faáru (kivéve rakodólapkeret és fából készült koporsó) 1000 Ft PR
162915 00 0 055 - - Pellet vagy brikett, préselt és agglomerált faanyagból, más növényi hulladékból és -törmelékből t PR, CP
162915 10 0 055 - - - Pellet, préselt és agglomerált faanyagból, más növényi hulladékból és törmelékből t HU
162915 11 0 055 - - - - Pellet, préselt és agglomerált faanyagból t HU
162915 12 0 055 - - - - Pellet, más növényi hulladékból és törmelékből t HU
162915 20 0 055 - - - Brikett, préselt és agglomerált faanyagból, más növényi hulladékból és törmelékből t HU
162915 21 0 055 - - - - Brikett, préselt és agglomerált faanyagból t HU
162915 22 0 055 - - - - Brikett, más növényi hulladékból és törmelékből t HU
162920 00 0 055 - Parafatermék, fonottáru; kosárkötő- és fonásáruk t CP
162921 00 0 055 - - Természetes parafa, kéregtelenítve; durván négyszögletes alakúra formázva vagy táblában, lapban, lemezben vagy szalagban; préselt, granulált parafa vagy őrölt parafa; parafahulladék t CP
162921 30 0 055 - - - Parafa hulladék, aprított, szemcsézett vagy őrölt parafa (kivéve a természetes parafát, nyersen vagy egyszerűen előkészítve) t PR
162921 50 0 055 - - - Természetes parafa kéregtelenítve, vagy durván négyzetes alakúra vágva, vagy téglalap alakú tömb, lemez, lap vagy csík alakban t PR
162922 00 0 055 - - Természetes parafából készült cikkek t CP
162922 50 0 055 - - - Természetes parafából készült dugó és lezáró t PR
162922 90 0 055 - - - Más természetes parafából készült áru t PR
162923 00 0 055 - - Táblák, lemezek és szalagok, bármilyen alakú lapok, tömör henger, agglomerált parafából t CP
162923 20 0 055 - - - Hengeres dugó és lezáró agglomerált parafából habzóborhoz, beleértve a természetes parafa alátétlemezes dugókat is t PR
162923 50 0 055 - - - Hengeres dugó és lezáró agglomerált parafából borhoz (kivéve a habzóbor) t PR
162923 80 0 055 - - - Agglomerált parafa Tömb, lemez, lap és csík; bármilyen alakú burkolólap; tömör henger, beleértve a tárcsát vagy korongot is, az agglomerált duzzasztott parafa vagy égetett parafa is, (kivéve a dugót és lezárót) t PR
162924 00 0 055 - - Agglomerált parafa; m.n.s. termékek agglomerált parafából t PR, CP
162925 00 0 055 - - Szalmából, eszpartófűből és más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő- és fonott áruk t PR, CP
162990 00 0 706 - Egyéb fából, parafából, szalmából és fonható anyagból készült cikkek (kivéve bútor) készítéséhez kapcsolódó ipari szolgáltatás; egyéb fatermékek; valamint parafából, szalmából és fonható anyagból készíthető termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
162991 00 0 706 - - Egyéb fából, parafából, szalmából és fonható anyagból készült cikkek (kivéve bútor) készítéséhez kapcsolódó ipari szolgáltatás 1000 Ft CP
162999 00 0 706 - - Egyéb fatermékek; valamint parafából, szalmából és fonható anyagból készíthető termékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
17 PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA
17.1 PAPÍRIPARI ROSTANYAG, PAPÍR GYÁRTÁSA
17.11 PAPÍRIPARI ROSTANYAG GYÁRTÁSA TE
171110 00 0 055 - Rostanyag fából vagy más cellulóz tartalmú anyagból t CP
171110 00 0 503 - Rostanyag fából vagy más cellulóz tartalmú anyagból /90%száraza.tart CP
171111 00 0 055 - - Kémiai úton előállított, oldódó papíripari rostanyag t HU
171111 00 0 503 - - Kémiai úton előállított, oldódó papíripari rostanyag /90%száraza.tart PR, CP
171112 00 0 055 - - Kémiai úton előállított, lúgos vagy szulfátos papíripari rostanyag, az oldódó papíripari rostanyag kivételével t HU
171112 00 0 503 - - Kémiai úton előállított, lúgos vagy szulfátos papíripari rostanyag, az oldódó papíripari rostanyag kivételével /90%száraza.tart PR, CP
171113 00 0 055 - - Kémiai úton előállított szulfitos papíripari rostanyag, az oldódó papíripari rostanyag kivételével t HU
171113 00 0 503 - - Kémiai úton előállított szulfitos papíripari rostanyag, az oldódó papíripari rostanyag kivételével /90%száraza.tart PR, CP
171114 00 0 055 - - Mechanikai úton előállított facsiszolat; félkémiai úton előállított facsiszolat; papíripari rostanyag, más cellulóztartalmú rostos anyagból t HU
171114 00 0 503 - - Mechanikai úton előállított facsiszolat; félkémiai úton előállított facsiszolat; papíripari rostanyag, más cellulóztartalmú rostos anyagból /90%száraza.tart PR, CP
171114 10 0 055 - - - Mechanikai úton előállított facsiszolat; félkémiai úton előállított facsiszolat t HU
171114 10 0 503 - - - Mechanikai úton előállított facsiszolat; félkémiai úton előállított facsiszolat /90%száraza.tart HU
171114 20 0 055 - - - Papíripari rostanyag, más cellulóztartalmú rostos anyagból t HU
171114 20 0 503 - - - Papíripari rostanyag, más cellulóztartalmú rostos anyagból /90%száraza.tart HU
171190 00 0 706 - Papíripari rostanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
171199 00 0 706 - - Papíripari rostanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
17.12 PAPÍRGYÁRTÁS TE
171210 00 0 055 - Újságnyomó papír, kézi merítésű papír és egyéb mázolatlan papír és karton, nyomdai célokra t CP
171211 00 0 055 - - Újságnyomó papír tekercsben vagy ívben t PR, CP
171212 00 0 055 - - Kézi merítésű papír és karton t PR, CP
171213 00 0 055 - - Alappapír és karton hő-, fény vagy elektromosság-érzékeny papír gyártásához; karbon-alappapír; tapéta-alappapír t PR, CP
171214 00 0 055 - - Egyéb papír és karton nyomdai célokra vagy író-, nyomópapír t CP
171214 10 0 055 - - - Grafikai célra szánt papír és karton (író-, nyomópapír és karton), amely legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai rostanyagot tartalmaz, 40 g/m2-nél kisebb tömegű t PR
171214 30 0 055 - - - Grafikai papír és karton (író-, nyomópapír és karton), tekercsben és ívben, mechanikai úton nyert rostanyag-tartalma legfeljebb 10 tömegszázalék, tömege legalább 40 g/m2, legfeljebb 150 g/m2 t HU
171214 35 0 055 - - - - Grafikai célra szánt papír és karton (író-, nyomópapír és karton), amely legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai rostanyagot tartalmaz, legalább 40 g/m2, de legfeljebb 150 g/m2 tömegű, tekercsben t PR
171214 39 0 055 - - - - Grafikai célra szánt papír és karton (író-, nyomópapír és karton), amely legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai rostanyagot tartalmaz, legalább 40 g/m2, de legfeljebb 150 g/m2 tömegű, ívben t PR
171214 50 0 055 - - - Grafikai célra szánt papír és karton (író- , nyomópapír és karton), amely legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai rostanyagot tartalmaz, több mint 150 g/m2 tömegű t PR
171214 70 0 055 - - - Grafikai célra szánt papír és karton (író-, nyomópapír és karton), amely több mint 10 tömegszázalék mechanikai rostanyagot tartalmaz t PR
171220 00 0 055 - Toilett- vagy arcápoló tissue alappapír, törölköző vagy zsebkendőpapír, cellulózvatta és cellulózszálakból álló szövedék t CP
171220 30 0 055 - - Cellulózvatta háztartási vagy egészségügyi célokra, 36 cm-nél szélesebb tekercsben vagy olyan téglalap alakban, amelynek legalább az egyik oldala összehajtás nélkül 36 cm-nél hosszabb (négyzet alakú ívben is) t PR
171220 50 0 055 - - Papíranyag(pép) háztartási termékek gyártásához:
krepp-papír, tissue papír
t HU
171220 55 0 055 - - - Krepp-papír és cellulózszálakból álló szövedék, háztartási/egészségügyi célokra, 36 cm-nél szélesebb tekercsben, vagy összehajtás nélkül legalább az egyik oldalon 36 cm-nél hosszabb téglalap alakú ívben, legfeljebb 25 g/m2 tömeggel t PR
171220 57 0 055 - - - Krepp-papír és cellulózszálakból álló szövedék, háztartási/egészségügyi célokra, 36 cm-nél szélesebb tekercsben, vagy összehajtás nélkül legalább az egyik oldalon 36 cm-nél hosszabb téglalap alakú ívben, 25 g/m2-t meghaladó tömeggel t PR
171220 90 0 055 - - Egyéb háztartási célú alappapír t PR
171230 00 0 055 - Hullámlemez-alappapírok t CP
171231 00 0 055 - - Nem bevont, fehérítetlen nátron csomagolópapír és karton (kraftliner) tekercsben vagy ívben (kivéve az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló papírt, a lyukkártya- és lyukszalagpapírt) t PR, CP
171232 00 0 055 - - Nem bevont nátron csomagolópapír és karton (kraftliner) tekercsben vagy ívben (kivéve a fehérítettet, írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló papírt, a lyukkártya- és lyukszalagpapírt) t PR, CP
171233 00 0 055 - - Félkémiai eljárással nyert hullám-alappapír (fluting) t PR, CP
171234 00 0 055 - - Újrahasznosított és más hullám alappapír t PR, CP
171235 00 0 055 - - Tesztliner (hulladékpapírból készült hullámlemezhez vagy fedőréteghez) t CP
171235 20 0 055 - - - Nem bevont testliner (hulladékpapírból nyert fedőréteg), legfeljebb 150 g/m2 tömegű, tekercsben vagy ívben t PR
171235 40 0 055 - - - Nem bevont testliner (hulladékpapírból nyert fedőréteg), 150 g/m2-t meghaladó tömegű, tekercsben vagy ívben t PR
171240 00 0 055 - Mázolatlan (nem bevont) papír t CP
171241 00 0 055 - - Nem bevont nátronpapír; nátron zsákpapír, kreppelve vagy gyűrve t CP
171241 20 0 055 - - - Nem bevont, fehérítetlen nátron zsákpapír (kivéve az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló papírt, lyukkártya- és lyukszalagpapírt) t PR
171241 40 0 055 - - - Nem bevont nátron zsákpapír (kivéve a fehérítetlent, írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló papírt, a lyukkártya- és lyukszalagpapírt) t PR
171241 60 0 055 - - - Nem bevont nátronpapír és -karton legfeljebb 150 g/m2 tömegben (kivéve a nátron csomagolópapírt és kartont (kraftliner), a nátron zsákpapírt az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra stb. szolgáló papírt) t PR
171241 80 0 055 - - - Kreppelt vagy redőzött nátron zsákpapír, tekercsben vagy ívben t PR
171242 00 0 055 - - Szulfit csomagolópapír és egyéb nem bevont papír (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló) t CP
171242 20 0 055 - - - Szulfit csomagolópapír, tekercsben vagy ívben t PR
171242 40 0 055 - - - Más, legfeljebb 150 g/m2 tömegű, nem bevont papír és karton, tekercsben vagy ívben (a 4802 vámtarifaszám alá tartozó termékek, a hullám alappapír, a testliner, a szulfit csomagolópapír, a szűrő- vagy a nemezpapír és -karton kivételével) t PR
171242 60 0 055 - - - Más, 150 g/m2-t meghaladó, de 225 g/m2-nél kisebb tömegű, nem bevont papír és karton, tekercsben vagy ívben (a 4802 vámtarifaszám alá tartozó termékek, a hullám alappapír, a testliner, a szulfit csomagolópapír, a szűrő- vagy a nemezpapír és -karton kivételével) t PR
171242 80 0 055 - - - Más, legalább 225 g/m2 tömegű, nem bevont papír és karton, tekercsben vagy ívben (a 4802 vámtarifaszám alá tartozó termékek, a hullám alappapír, a testliner, a szulfit csomagolópapír, a szűrő- vagy a nemezpapír és -karton kivételével) t PR
171243 00 0 055 - - Szűrőpapír és -karton; -lemez t CP
171243 30 0 055 - - - Nem bevont szűrőpapír és karton, tekercsben vagy ívben t PR
171243 60 0 055 - - - Nem bevont nemezpapír és -karton, tekercsben vagy ívben t PR
171244 00 0 055 - - Cigarettapapír (kivéve könyvecske vagy szivarkahüvely alakban), 5 cm-nél szélesebb tekercsben t PR, CP
171250 00 0 055 - Nem bevont karton t HU
171251 00 0 055 - - Nem bevont karton, szürke (fehérítetlen) belső réteggel t CP
171251 10 0 055 - - - Nem bevont karton, szürke (fehérítetlen) belső réteggel t PR
171259 00 0 055 - - Egyéb nem bevont karton t CP
171259 10 0 055 - - - Egyéb nem bevont karton t PR
171260 00 0 055 - Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír és pergamenpapír és más fényezett, átlátszó vagy áttetsző papír t PR, CP
171270 00 0 055 - Tovább feldolgozott papír és karton t CP
171271 00 0 055 - - Társított papír és karton, tekercsben vagy ívben (a szalmapapír és - karton is) felületi impregnálás vagy bevonás nélkül t PR, CP
171272 00 0 055 - - Kreppelt, hullámosított, dombornyomású vagy perforált papír és karton t PR, CP
171273 00 0 055 - - Papír és karton, írásra, nyomtatásra vagy más nyomdai célra, kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel t CP
171273 36 0 055 - - - Fény-, hő- vagy elektromosságérzékeny papír és karton gyártására alkalmas bevont alappapír, amely legfeljebb 10% százalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz, valamint papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, legfeljebb 150 g/m2 tömegű t PR
171273 60 0 055 - - - Kis négyzetmétertömegű bevont papír írásra, nyomtatásra, grafikai célra, 10 tömegszázaléknál több mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz t PR
171273 70 0 055 - - - Egyéb mázolt mechanikai grafikai papír írásra, nyomtatásra, grafikai célra, tekercsben és ívben, mechanikai úton nyert rostanyag-tartalma 10 tömegszázaléknál nagyobb t HU
171273 75 0 055 - - - - Egyéb bevont, grafikai papír, írásra, nyomtatásra, grafikai célra, 10 tömegszázaléknál több mechanikai eljárással nyert rostanyagtartalommal, tekercsben t PR
171273 79 0 055 - - - - Egyéb bevont, grafikai papír, írásra, nyomtatásra, grafikai célra, 10 tömegszázaléknál több mechanikai eljárással nyert rostanyagtartalommal, ívben t PR
171274 00 0 055 - - Nátronpapír (kivéve: az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevont t PR, CP
171275 00 0 055 - - Nátronkarton (kivéve: az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevont t PR, CP
171276 00 0 055 - - Karbonpapír, önmásoló papír és más másoló- vagy átírópapír, tekercsben vagy ívben t PR, CP
171277 00 0 055 - - Papír, karton, cellulózvatta és cellulózrost-szövedék, mázolva, impregnálva, bevonva, felületileg festve vagy nyomtatva, tekercsben vagy ívben t CP
171277 10 0 055 - - - Kátránnyal, bitumennel vagy aszfalttal bevont papír és karton, tekercsben vagy ívben t PR
171277 30 0 055 - - - Öntapadó és gumival vagy ragasztó anyaggal bevont papír és karton, tekercsben vagy ívben t HU
171277 33 0 055 - - - - Öntapadó papír és karton, tekercsben vagy ívben t PR
171277 35 0 055 - - - - Gumival bevont papír és karton, tekercsben vagy ívben (az öntapadó kivételével) t PR
171277 50 0 055 - - - Papír és karton, műanyaggal impregnált, bevont, fehérített, tekercsben vagy ívben t HU
171277 55 0 055 - - - - Fehérített, 150 g/m2 tömeget meghaladó, műanyaggal bevont, impregnált vagy beborított papír és karton, tekercsben vagy ívben (az öntapadó kivételével) t PR
171277 59 0 055 - - - - Műanyaggal bevont, impregnált vagy beborított papír és karton, tekercsben vagy ívben (az öntapadó, fehérített, 150 g/m2 tömeget meghaladó kivételével) t PR
171277 70 0 055 - - - Viasszal, parafinviasszal, sztearinnal, olajjal vagy glicerinnel bevont, impregnált vagy borított papír és karton, tekercsben vagy ívben t PR
171277 80 0 055 - - - M.n.s. más bevont papír vagy karton t PR
171278 00 0 055 - - Karton, szürke (fehérítetlen) belső réteggel (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel t CP
171278 20 0 055 - - - Nátronpapír és nátronkarton, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, tekercsben, négyzet vagy téglalap alakú bármilyen méretben, ívben (az írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra szolgáló, valamint az olyan papír és karton kivételével, amely anyagában egyenletesen fehérített és több mint 95 tömegszázalék kémiailag feldolgozott rostanyagot tartalmaz a teljes rostanyagtartalomhoz viszonyítva) t PR
171278 50 0 055 - - -Más többrétegű papír vagy karton, bevonva t PR
171279 00 0 055 - - Egyéb karton (kivéve: az írásra, nyomásra vagy más grafikai célra szolgáló), kaolinnal vagy más szervetlen anyag tartalmú mázréteggel t CP
171279 50 0 055 - - - Többrétegű papír és karton t HU
171279 53 0 055 - - - - Többrétegű papír vagy karton, bevonva, minden rétege fehérített t PR
171279 55 0 055 - - - - Többrétegű papír vagy karton, bevonva, csak egy külső rétege fehérített t PR
171279 70 0 055 - - - Egyéb papír és karton tekercsben vagy ívben, egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kivéve a bármilyen grafikai célra használt papírt, a többrétegű papírt/kartont t PR
171290 00 0 706 - Papír és karton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
171299 00 0 706 - - Papír és karton gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
17.2 PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA
17.21 PAPÍR CSOMAGOLÓESZKÖZ GYÁRTÁSA TE
172110 00 0 055 - Hullámpapír és -lemez, csomagolóeszköz papírból és kartonból t CP
172111 00 0 055 - - Hullámpapír és -karton, tekercsben vagy ívben t PR, CP
172112 00 0 055 - - Papírzsák és -zacskó t CP
172112 30 0 055 - - - Zsák és zacskó, amelynek talp-szélessége legalább 40 cm, papírból, kartonból, cellulózvattából és cellulózszálból álló szövedékből t PR
172112 50 0 055 - - - Zsák és zacskó papírból, kartonból, cellulózvattából és cellulózszálból álló szövedékből (kivéve azt, amelynek talpszélessége legalább 40 cm) t PR
172113 00 0 055 - - Doboz, láda és rekesz hullámpapírból vagy -kartonból t PR, CP
172114 00 0 055 - - Összehajtható doboz, láda és rekesz, a hullámpapírból vagy -kartonból készültek kivételével t PR, CP
172115 00 0 055 - - Iratgyűjtő doboz, levélrendező, tároló doboz és hasonló cikkek papírból, irodai, üzleti vagy hasonló célra t CP
172115 30 0 055 - - - Más csomagolóeszköz, beleértve a hanglemezborítót is, m.n.s. t PR
172115 50 0 055 - - - Iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz, tárolódoboz és hasonló cikk papírból és kartonból, irodai, üzleti vagy hasonló célra t PR
172190 00 0 706 - Hullámpapír és -lemez, valamint -dobozok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
172199 00 0 706 - - Hullámpapír és -lemez, valamint papír csomagolóeszközök gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
17.22 HÁZTARTÁSI, EGÉSZSÉGÜGYI PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA TE
172210 00 0 055 - Háztartási és egészségügyi papír és papírtermékek t CP
172211 00 0 055 - - Toalett (WC) papír, zsebkendő, tisztító- és arctörlő kendő és kéztörlő, abrosz és szalvéta papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózrost-szövedékből t CP
172211 20 0 055 - - - Toalett- (WC-) papír t PR
172211 40 0 055 - - - Zsebkendő, tisztító- vagy arckendő papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából és cellulózszálból álló szövedékből t PR
172211 60 0 055 - - - Kéztörlő papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából és cellulózszálból álló szövedékből t PR
172211 80 0 055 - - - Asztalterítő és szalvéta papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából és cellulózszálból álló szövedékből t PR
172212 00 0 055 - - Egészségügyi betét és tampon, csecsemőpelenka és pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk, valamint ruházati cikk és kellék papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózrost-szövedékből t CP
172212 10 0 055 - - - Egészségügyi betét és tampon, csecsemőpelenka, pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk vattából t PR
172212 20 0 055 - - - Egészségügyi betét, tampon és hasonló cikk papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából és cellulózszálból álló szövedékből t PR
172212 30 0 055 - - - Csecsemőpelenka és pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózrost- szövedékből (kivéve a toalett- (WC-) papírt, egészségügyi betétet, tampont és hasonló cikket) t PR
172212 40 0 055 - - - Vatta; más, vattából készült áru t PR
172212 50 0 055 - - - Ruházati cikk és tartozék papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából és cellulózszálból álló szövedékből (kivéve a zsebkendőt, fejfedőt) t PR
172212 60 0 055 - - - Egészségügyi betét (párna), tampon és hasonló cikk más textilanyagból (a textilvattából készült kivételével) t PR
172212 70 0 055 - - - Csecsemőpelenka és pelenkabetét más textilanyagból (a textilvattából készült kivételével) t PR
172212 90 0 055 - - - Háztartási, egészségügyi vagy kórházi termékek papírból stb. m.n.s. t PR
172213 00 0 055 - - Tálca, tál, tányér, pohár és hasonló papírból és kartonból t PR, CP
172290 00 0 706 - Háztartási és egészségügyi papírtermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
172299 00 0 706 - - Háztartási és egészségügyi papírtermékek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
17.23 IRODAI PAPÍRÁRU GYÁRTÁSA TE
172310 00 0 055 - Irodai papíráru t CP
172311 00 0 055 - - Karbonpapír, önmásoló papír és más másoló- vagy átírópapír; sokszorosító stencil- és ofszet nyomólemezpapír; gumival vagy ragasztóanyaggal bevont papír t PR, CP
172312 00 0 055 - - Boríték, levélpapír, postai levelezőlap, képeslap papírból vagy kartonból; irodai papírárut, levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, kompendium, tasak, tárca és mappa t CP
172312 30 0 055 - - - Boríték papírból vagy kartonból t PR
172312 50 0 055 - - - Zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból t PR
172312 70 0 055 - - - Levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és mappa t PR
172313 00 0 055 - -Regiszter (nyilvántartókönyv), üzleti könyv (számlakönyv), iratgyűjtő, űrlap (formanyomtatvány) és más irodai papíráru, papírból vagy kartonból t CP
172313 10 0 055 - - - Regiszter (nyilvántartókönyv), üzleti könyv (számlakönyv), iratgyűjtő, űrlap (formanyomtatvány) és más irodai papíráru, papírból vagy kartonból t HU
172313 13 0 055 - - - - Regiszter, üzleti könyv, megrendelőkönyv és orvosi vénytömb papírból vagy kartonból t PR
172313 15 0 055 - - - - Jegyzetfüzet (notesz), írótömb, előjegyzési tömb papírból vagy kartonból t PR
172313 17 0 055 - - - - Napló papírból vagy kartonból t PR
172313 19 0 055 - - - - Programnaptár, címjegyzék, telefonszám-regiszter vagy másolófüzet papírból vagy kartonból (a napló kivételével) t PR
172313 30 0 055 - - - Iskolai füzet papírból vagy kartonból t PR
172313 50 0 055 - - - Iratrendező, dosszié és iratborító papírból vagy kartonból (a könyvborító kivételével) t PR
172313 70 0 055 - - - Átírópapíros üzleti űrlap és karbonbetétlapos tömb, papírból vagy kartonból t PR
172313 80 0 055 - - - Album minták, gyűjtemények, bélyegek vagy fényképek számára, papírból vagy kartonból t PR
172313 90 0 055 - - - Irómappa és könyvborító, papírból vagy kartonból t PR
172314 00 0 055 - - Egyéb nyomott, dombornyomású vagy perforált papír és karton, íráshoz, nyomtatáshoz vagy más grafikai célra t PR, CP
172390 00 0 706 - Irodai papíráru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
172399 00 0 706 - - Irodai papíráru gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
17.24 TAPÉTAGYÁRTÁS TE
172410 00 0 055 - Tapéta t CP
172411 00 0 055 - - Tapéta és hasonló falburkoló, átlátszó ablakpapír t PR, CP
172412 00 0 055 - - Textil falburkoló t PR, CP
172490 00 0 706 - Tapéta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
172499 00 0 706 - - Tapéta gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
17.29 EGYÉB PAPÍR-, KARTONTERMÉK GYÁRTÁSA TE
172910 00 0 055 - M.n.s. egyéb papír- és kartontermékek t CP
172911 00 0 055 - - Címke papírból vagy kartonból t CP
172911 20 0 055 - - - Öntapadó nyomtatott címke papírból vagy kartonból t PR
172911 40 0 055 - - - Nyomtatott címke papírból vagy kartonból (kivéve az öntapadót) t PR
172911 60 0 055 - - - Öntapadó címke papírból vagy kartonból (kivéve a nyomtatottat) t PR
172911 80 0 055 - - - Címke papírból vagy kartonból (kivéve a nyomtatottat, az öntapadót) t PR
172912 00 0 055 - - Papíripari rostanyagból készült szűrőtömb, -tábla és -lap t PR, CP
172919 00 0 055 - - Cigarettapapír; -orsó, -cséve, -kopsz és hasonló cikkek; szűrőpapír és - karton; m.n.s. egyéb cikkek papírból vagy kartonból t CP
172919 10 0 055 - - - Cigarettapapír, legfeljebb 5 cm széles tekercsben vagy könyvecske, illetve szivarkahüvely alakban t PR
172919 20 0 055 - - - Orsó, cséve, kopsz és hasonló papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból textilfonalak csévélésére t PR
172919 30 0 055 - - - Orsó, cséve, kopsz és hasonló papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból (kivéve a textilfonalak csévélésére használtat) t PR
172919 50 0 055 - - - Szűrőpapír és -karton, tekercs, ív vagy számlap, regisztráló berendezéshez, előre nyomtatott, valamint papíripari rostanyagból öntött vagy sajtolt áru t HU
172919 51 0 055 - - - - Szűrőpapír és -karton, alakra vágva t PR
172919 55 0 055 - - - - Előre nyomtatott regisztrálóhengerek, -ívek és -számlapok regisztráló készülékhez papírból és kartonból t PR
172919 57 0 055 - - - - Papíripari rostanyagból öntött vagy sajtolt áru t PR
172919 85 0 055 - - - Más áru papírból és kartonból, m.n.s. t PR
172990 00 0 706 - Egyéb papírtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
172999 00 0 706 - - Egyéb papírtermék gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
18 NYOMDAI ÉS EGYÉB SOKSZOROSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG
18.1 NYOMDAI TEVÉKENYSÉG
18.11 NAPILAPNYOMÁS TE
181110 00 0 055 - Hetenként legalább négyszer megjelenő nyomtatott újság, folyóirat és időszakos kiadvány t PR
18.12 NYOMÁS (KIVÉVE: NAPILAP) TE
181210 00 0 706 - Nyomás (kivéve: napilap) 1000 Ft CP
181211 00 0 055 - - Posta-, illeték-, és hasonló postatiszta bélyeg, szárazbélyegzővel ellátott papír, csekkűrlap, bankjegy stb. t PR, CP
181212 00 0 055 - - Üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter és hasonlók nyomása t CP
181212 30 0 055 - - - Nyomtatott kereskedelmi katalógus t PR
181212 50 0 055 - - - Nyomtatott kereskedelmi reklámanyag (kivéve a kereskedelmi katalógus) t PR
181213 00 0 055 - - Hetenként négynél kevesebbszer megjelenő nyomtatott újság, lap, folyóirat és időszakos kiadvány t PR
181214 00 0 055 - - Könyv, térképészeti termékek, hegy- és vízrajzi térkép, és minden más hasonló térkép; valamint kép, terv, rajz, minta és fénykép, postai képeslap nyomása t CP
181214 07 0 055 - - - Nyomtatott könyv, brosúra, szórólap és hasonló nyomtatott anyag, egyes lapokban t PR
181214 14 0 055 - - - Nyomtatott könyv, brosúra, szórólap és hasonló nyomtatott anyag (kivéve egyes lapokban) t PR
181214 21 0 055 - - - Nyomtatott gyermekképeskönyv, rajzoló- és kifestőkönyv t PR
181214 28 0 055 - - - Nyomtatott szótár, enciklopédia és ilyen sorozatok folytatásai t PR
181214 35 0 055 - - - Nyomtatott térkép, vízrajzi és más hasonló térkép könyv alakban t PR
181214 42 0 055 - - - Nyomtatott térkép, vízrajzi és más hasonló térkép (kivéve könyv alakban) t PR
181214 49 0 055 - - - Nyomtatott postai levelezőlap (illusztrálva is) t PR
181214 56 0 055 - - - Nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is t PR
181214 63 0 055 - - - Nyomtatott kép, minta és fénykép t PR
181215 00 0 055 - - Címke nyomása t CP
181216 00 0 706 - - Nyomás, közvetlenül papírtól eltérő anyagra 1000 Ft CP
181216 10 0 706 - - - Nyomás textíliára 1000 Ft PR
181216 20 0 706 - - - Nyomás szövettől és papírtól eltérő anyagra 1000 Ft PR
181219 00 0 055 - - M.n.s. egyéb nyomási szolgáltatás t CP
181219 10 0 055 - - - Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is t PR
181219 20 0 055 - - - Nyomtatott zenemű (a Braille-írással rögzített is) t PR
181219 30 0 055 - - - Nyomtatott levonókép (levonómatrica) t PR
181219 90 0 055 - - - Egyéb, m. n. s. nyomtatott anyag t PR
18.13 NYOMDAI ELŐKÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG TE
181310 00 0 706 - Szedés, klisékészítési szolgáltatás, betűszedés és fényszedés 1000 Ft PR, CP
181320 00 0 706 - Nyomólemez 1000 Ft PR, CP
181330 00 0 706 - Más grafikai szolgáltatások 1000 Ft PR, CP
18.14 KÖNYVKÖTÉS, KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁS TE
181410 00 0 706 - Könyvkötés 1000 Ft CP
181410 10 0 706 - - Könyvkötés, valamint könyvek és hasonló termékek kikészítése (hajtogatás, összeállítás, fűzés, ragasztás, vágás, befedés) 1000 Ft PR
181410 30 0 706 - - Brosúrák, magazinok, katalógusok, minták és reklámnyomtatványok kötése és kikészítése, beleértve a hajtogatást, összeállítást, fűzést, ragasztást, vágást, befedést is 1000 Ft PR
181410 50 0 706 - - Kötés és kikészítés, beleértve a nyomtatott papír/kartonpapír kikészítését is, kivéve a könyvek, brosúrák, magazinok, katalógusok, minták és reklámnyomtatványok kikészítését 1000 Ft PR
18.2 EGYÉB SOKSZOROSÍTÁS
18.20 EGYÉB SOKSZOROSÍTÁS TE
182010 00 0 194 - Hangfelvétel-sokszorosítás db CP
182010 10 0 194 - - Hanglemezen rögzített hang sokszorosítása db PR
182010 30 0 194 - - Legfeljebb 4 mm szélességű mágnesszalagon rögzített hang sokszorosítása db PR
182010 50 0 194 - - 4 mm-nél szélesebb, de legfeljebb 6,5 mm széles mágnesszalagon rögzített hang sokszorosítása db PR
182010 70 0 194 - - CD-n rögzített hang sokszorosítása db PR
182020 00 0 194 - Képfelvétel-sokszorosítás db CP
182020 50 0 194 - - 6,5 mm-nél szélesebb mágnesszalagon rögzített hang- és képfelvétel sokszorosítása db PR
182020 70 0 194 - - Videólemezen vagy más hordozókon rögzített hang- és képfelvétel sokszorosítása (a mágnesszalag kivételével) db PR
182030 00 0 706 - Szoftver-sokszorosítás 1000 Ft CP
182030 30 0 706 - - Automatikus adatfeldolgozó gépekben használt adatokat vagy utasításokat tartalmazó, legfeljebb 4 mm széles mágnesszalag sokszorosítása (kivéve a hang- vagy képfelvételt) 1000 Ft PR
182030 50 0 706 - - Automatikus adatfeldolgozó gépekben használt adatokat vagy utasításokat tartalmazó, 4 mm-nél szélesebb mágnesszalag sokszorosítása (kivéve a hang- vagy képfelvételt) 1000 Ft PR
182030 70 0 706 - - Automatikus adatfeldolgozó gépekben használt adatokat vagy utasításokat tartalmazó számítógépes adathordozó sokszorosítása (kivéve a mágnesszalagot, a hang- vagy képfelvételt) 1000 Ft PR
CD KOKSZGYÁRTÁS, KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS
19 KOKSZGYÁRTÁS, KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS
19.1 KOKSZGYÁRTÁS
19.10 KOKSZGYÁRTÁS TE
191010 00 0 055 - Szénből, lignitből vagy tőzegből készült koksz és félkoksz; retortaszén t CP
191020 00 0 055 - Szénből, lignitből vagy tőzegből lepárolt kátrány és egyéb ásványi kátrány t CP
191030 00 0 055 - Szurok és szurokkoksz kőszénkátrányból vagy más ásványi kátrányból t PR, CP
191040 00 0 055 - Egyéb kokszgyártási termék t HU
191090 00 0 706 - Kokszgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
191099 00 0 706 - - Kokszgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
19.2 KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS
19.20 KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS TE
192010 00 0 055 - Brikett és hasonló szilárd tüzelőanyagok t CP
192011 00 0 055 - - Feketeszénbrikett és feketeszénből gyártott hasonló szilárd tüzelőanyagok t CP
192012 00 0 055 - - Barnaszén- és lignitbrikett, barnaszénből és lignitből gyártott hasonló szilárd tüzelőanyagok t CP
192013 00 0 055 - - Tőzegbrikett és tőzegből gyártott hasonló szilárd tüzelőanyagok t CP
192019 00 0 055 - - Egyéb brikett és hasonló szilárd tüzelőanyag t HU
192020 00 0 055 - Motorbenzin, kerozin, gázolaj, fűtőolaj t CP
192021 00 0 055 - - Motorbenzin t CP
192021 10 0 055 - - - Ólmozatlan motorbenzin t HU
192021 20 0 055 - - - Ólmozott motorbenzin t HU
192022 00 0 055 - - Repülőbenzin t CP
192023 00 0 055 - - Lakkbenzin t CP
192024 00 0 055 - - Benzin típusú repülőgépturbina-üzemanyag (kerozin) t CP, HU
192025 00 0 055 - - M.n.s. könnyű kőolajpárlatok és készítményeik t CP
192025 10 0 055 - - - Könnyűpárlatok, adalékmentes, alacsony oktánszámú benzin petrokémiai ipari továbbfelhasználásra t HU
192025 11 0 055 - - - - Vegyipari benzin, továbbfelhasználásra t HU
192025 19 0 055 - - - - Egyéb könnyűpárlat, máshova nem sorolt, ipari továbbfelhasználásra t HU
192026 00 0 055 - - Gázolaj t CP
192026 10 0 055 - - - Gázolaj dízelmotorokhoz (kőolaj párlata 180-380 C között), közúti, vasúti járműhöz és más dízelmotorhoz t HU
192026 20 0 055 - - - Tüzelőolaj (kőolajpárlat 180-380 C között gőzfejlesztési és tüzelési célra) t HU
192026 30 0 055 - - - Vegyipari gázolaj (kőolajpárlat 180-380 C között, petrokémiai és más ipari továbbfelhasználásra) t HU
192027 00 0 055 - - M.n.s. közepes kőolajpárlatok és készítményeik t CP
192028 00 0 055 - - M.n.s. egyéb fűtőolajok t CP
192029 00 0 055 - - Kenőolajok; m.n.s. egyéb nehéz kőolaj párlatok és készítményeik t CP
192029 10 0 055 - - - Motorolaj t HU
192029 20 0 055 - - - Hajtóműolaj t HU
192029 30 0 055 - - - Közlekedési eszköz egyéb kenőolaja t HU
192029 40 0 055 - - - Turbinaolaj, kompresszorolaj t HU
192029 50 0 055 - - - Hidraulikaolaj, ipari berendezésekhez t HU
192029 60 0 055 - - - Differenciálolaj, reduktorolaj t HU
192029 70 0 055 - - - Fehérolaj, folyékony parafin t HU
192029 80 0 055 - - - Fémmegmunkálás kőolajalapú segédanyagai, gumi, kenőanyag, korróziógátló olaj t HU
192029 90 0 055 - - - Egyéb kőolaj alapú segédanyagok t HU
192030 00 0 055 - Kőolajgázok és egyéb gáznemű szénhidrogének (kivéve: földgáz) t CP
192031 00 0 055 - - Cseppfolyósított propán- és butángáz t CP
192032 00 0 055 - - Etilén, propilén, butilén, butadién t CP
192039 00 0 055 - - Egyéb kőolajgázok és gáznemű szénhidrogének (kivéve földgáz) t CP
192040 00 0 055 - Egyéb kőolajtermékek t CP
192041 00 0 055 - - Kőolaj vazelin, parafin-, kőolaj- és egyéb viaszok t CP
192042 00 0 055 - - Kőolaj koksz és bitumen, a kőolajlepárlás egyéb maradéka t CP
192090 00 0 706 - Kőolaj-feldolgozással és brikettgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
192099 00 0 706 - - Kőolaj-feldolgozással és brikettgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
CE VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA
20 VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA
20.1 VEGYI ALAPANYAG GYÁRTÁSA
20.11 IPARI GÁZ GYÁRTÁSA TE
201110 00 0 706 - Ipari gázok 1000 Ft CP
201111 00 0 030 - - Hidrogén, argon, nemes gázok, nitrogén és oxigén m3 CP
201111 00 0 055 - - Hidrogén, argon, nemes gázok, nitrogén és oxigén t CP
201111 20 0 030 - - - Argon m3 PR
201111 20 0 055 - - - Argon t HU
201111 40 0 030 - - - Hélium m3 PR
201111 40 0 055 - - - Hélium t HU
201111 50 0 030 - - - Hidrogén m3 PR
201111 50 0 055 - - - Hidrogén t HU
201111 60 0 030 - - - Nitrogén m3 PR
201111 60 0 055 - - - Nitrogén t HU
201111 70 0 030 - - - Oxigén m3 PR
201111 70 0 055 - - - Oxigén t HU
201111 90 0 030 - - - Más nemesgáz (neon, kripton és xenon) m3 PR
201111 90 0 055 - - - Más nemesgáz (neon, kripton és xenon) t HU
201112 00 0 055 - - Széndioxid és nem fémek egyéb szervetlen oxigénvegyületei t CP
201112 30 0 055 - - - Szén-dioxid t PR
201112 50 0 055 - - - Kén-trioxid (kén-anhidrid), arzén-trioxid t PR
201112 70 0 055 - - - Nitrogén-oxidok t PR
201112 90 0 055 - - - Nemfémek szervetlen oxigénvegyületei (kivéve a kén-trioxidot (kén-anhidridet), arzén-trioxidot, nitrogén-oxidot, szilikon-dioxidot, kén-dioxidot, szén-dioxidot) t PR
201113 00 0 055 - - Cseppfolyós levegő, sűrített levegő t PR, CP
201190 00 0 706 - Ipari gázok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
201199 00 0 706 - - Ipari gázok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
20.12 SZÍNEZÉK, PIGMENT GYÁRTÁSA TE
201210 00 0 055 - Oxidok, peroxidok és hidroxidok t CP
201211 00 0 055 - - Cinkoxid és -peroxid, titánoxid t CP
201211 30 0 055 - - - Cink-oxid, cink-peroxid t PR
201211 50 0 055 - - - Titán-oxidok t HU
201211 50 0 526 - - - Titán-oxidok t/TiO2 PR
201212 00 0 055 - - Króm-, mangán-, ólom-, réz-oxidok és -hidroxidok t CP
201212 10 0 055 - - Mangán-oxidok. Mangán-dioxid t PR, CP
201212 20 0 055 - - Mangán-oxidok. Mangán-oxid legalább 77 tömegszázalék mangántartalommal t PR, CP
201212 30 0 055 - - Mangán-oxidok. Mangán-oxid 77 tömegszázaléknál kisebb mangántartalommal t PR, CP
201212 40 0 055 - - Króm-, ólom-, réz-oxidok és -hidroxidok t PR, CP
201219 00 0 055 - - Egyéb fémoxidok, peroxidok és hidroxidok t CPPR
201219 10 0 055 - - - Vas-oxidok és vas-hidroxidok; földfestékek Fe2O3-ra átszámítva legalább 70 tömegszázalék lekötött vastartalommal t PR
201219 30 0 055 - - - Kobalt-oxidok és -hidroxidok; kereskedelmi kobalt-oxidok t PR
201219 55 0 055 - - - Lítium-oxid és -hidroxid t PR
201219 60 0 055 - - - Vanádium-oxidok és -hidroxidok t PR
201219 65 0 055 - - - Nikkel-oxidok és -hidroxidok t PR
201219 70 0 055 - - - Germánium-oxidok és cirkónium-dioxid t PR
201219 73 0 055 - - - Molibdén-oxidok és -hidroxidok t PR
201219 75 0 055 - - - Antimon-oxidok t PR
201219 80 0 055 - - - Berillium -oxid és -hidroxid t PR
201219 81 0 055 - - - Volfrám-oxidok és -hidroxidok t PR
201219 95 0 055 - - - Más szervetlen bázisok, m.n.s. fém-oxidok, -hidroxidok és -peroxidok t PR
201220 00 0 055 - Cserzőanyag- és színezőanyag-kivonatok, tanninok és származékaik, m.n.s. színezőanyagok t CP
201221 00 0 055 - - Szintetikus szerves színező anyagok és készítményeik; fluoreszcens hatóanyagú, luminofórként használt szintetikus szerves termékek; színezőlakkok és készítményeik t CP
201221 10 0 055 - - - Diszperziós színezékek és készítményeik t PR
201221 20 0 055 - - - Savas színezékek, pácfestékszínezékek és készítményeik t PR
201221 30 0 055 - - - Bázikus színezékek és készítményeik t PR
201221 40 0 055 - - - Direkt színezékek és készítményeik t PR
201221 50 0 055 - - - Más szintetikus szerves színezőanyagok t PR
201221 60 0 055 - - - Szintetikus szerves fluoreszkáló színélénkítőként használt készítmények t PR
201221 70 0 055 - - - Színes lakkfesték; színeslakkfesték-alapú készítmények t PR
201222 00 0 055 - - Növényi eredetű cserzőanyag-kivonatok, tanninok és sóik, étereik, észtereik és egyéb származékaik, növényi vagy állati eredetű színezőanyagok t CP
201222 50 0 055 - - - Növényi eredetű cserzőanyag-kivonatok; tanninok és sóik, étereik, észtereik és más származékaik t PR
201222 70 0 055 - - - Növényi vagy állati eredetű színezőanyag és színezékek (beleértve a színezőkivonatokat is) (az állati korom kivételével) t PR
201223 00 0 055 - - Szintetikus szerves és szervetlen cserzőanyagok és készítményeik, cserzés előtt használatos enzim készítmények t CP
201223 30 0 055 - - - Szintetikus szerves cserzőanyagok t PR
201223 50 0 055 - - - Szervetlen cserzőanyagok, cserzőkészítmények, előcserzésnél használt enzimes készítmények t PR
201224 00 0 055 - - M.n.s. színezőanyagok, luminofórként használt szervetlen termékek t CP
201224 15 0 055 - - - Titán-dioxid-alapú pigmentek és készítmények, legalább 80 tömegszázalék titán-dioxid-tartalommal t HU
201224 15 0 526 - - - Titán-dioxid-alapú pigmentek és készítmények, legalább 80 tömegszázalék titán-dioxid-tartalommal t/TiO2 PR
201224 19 0 055 - - - Titán-dioxid-alapú pigmentek és készítmények (kivéve azokat, amelyek legalább 80 tömegszázalék titán-dioxidot tartalmaznak) t HU
201224 19 0 526 - - - Titán-dioxid-alapú pigmentek és készítmények (kivéve azokat, amelyek legalább 80 tömegszázalék titán-dioxidot tartalmaznak) t/TiO2 PR
201224 50 0 055 - - - Más színezőanyag-; szervetlen- vagy ásványiszínezőanyag-alapú pigmentek és készítmények; luminoforként használt szervetlen termékek t PR
201290 00 0 706 - Színezék, pigment gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
201299 00 0 706 - - Színezék, pigment gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
20.13 SZERVETLEN VEGYI ALAPANYAG GYÁRTÁSA TE
201310 00 0 055 - Dúsított urán és plutónium; kimerült urán és tórium; egyéb radioaktív elemek t CP
201311 00 0 055 - - Dúsított urán, plutónium és vegyületeik t CP
201312 00 0 055 - - Kimerült urán, tórium és vegyületeik t CP
201313 00 0 055 - Egyéb radioaktív elemek, izotópok és vegyületek; radioaktív elemeket, izotópokat és vegyületeket tartalmazó ötvözetek, diszperziók, kerámia termékek és keverékek (kivéve: urán) t CP
201314 00 0 055 - - Atomerőművek nem kimerült fűtőelemei t CP
201320 00 0 055 - M. n. s. vegyi elemek, szervetlen savak és vegyületek t CP
201321 00 0 055 - - Nemfém elemek t CP
201321 10 0 055 - - - Klór, jód, fluor, bróm t HU
201321 11 0 055 - - - - Klór t PR
201321 16 0 055 - - - - Jód; fluor; bróm t PR
201321 20 0 055 - - - Szublimált vagy kicsapott kén, kolloid kén t PR
201321 30 0 055 - - - Szén (a korom és a szén m.n.s., egyéb formái is) t PR
201321 41 0 055 - - - Bór t PR
201321 42 0 055 - - - Tellúr t PR
201321 60 0 055 - - -Szilícium legalább 99,99 tömegszázalék szilíciumtartalommal t PR
201321 70 0 055 - - - Szilícium, a legalább 99,99 tömegszázalék szilíciumtartalmú kivételével t PR
201321 81 0 055 - - - Foszfor t PR
201321 85 0 055 - - - Arzén; szelén t PR
201322 00 0 055 - - Nemfémek halogén- vagy kénvegyületei t CP
201322 10 0 055 - - - Foszfor-oxiklorid t PR
201322 20 0 055 - - - Foszfor-triklorid t PR
201322 30 0 055 - - - Foszfor-pentaklorid t PR
201322 37 0 055 - - -Nemfémek halogén- és oxihalogén vegyületei (a foszfor-kloridok és foszfor-oxikloridok kivételével) t PR
201322 40 0 055 - - - Foszfor-kloridok és -oxikloridok (a foszfor-oxiklorid, -triklorid és -pentaklorid kivételével) t PR
201322 70 0 055 - - - Foszfor-szulfidok, kereskedelmi foszfor-triszulfid t PR
201322 80 0 055 - - - Nemfémek szulfidjai (a foszfor-szulfidok és a kereskedelmi foszfor- triszulfid kivételével) t PR
201323 00 0 055 - - Alkálifémek vagy alkáliföldfémek; ritkaföldfémek, szkandium és ittrium; higany t PR, CP
201324 00 0 055 - - Sósav, óleum, foszforpentoxid, egyéb szervetlen savak, szilikon és kéndioxid t CP
201324 10 0 055 - - - Hidrogén-klorid és klór-szulfonsav t HU
201324 13 0 055 - - - - Hidrogén-klorid (sósav) t HU
201324 13 0 511 - - - - Hidrogén-klorid (sósav) t/HCl PR
201324 15 0 055 - - - - Klórszulfonsav t PR
201324 34 0 055 - - - Kénsav; óleum t HU
201324 34 0 527 - - - Kénsav; óleum t/H2SO4 PR
201324 50 0 055 - - - Foszfor-pentoxid, foszforsavak és polifoszforsavak t HU
201324 53 0 055 - - - - Foszfor-pentoxid t HU
201324 53 0 521 - - - - Foszfor-pentoxid t/P2O5 PR
201324 55 0 055 - - - - Foszforsavak és polifoszforsavak t HU
201324 55 0 521 - - - - Foszforsavak és polifoszforsavak t/P2O5 PR
201324 62 0 055 Dibór-trioxid t PR
201324 65 0 055 A bór oxidjai, bórsavak (a dibór-trioxid kivételével) t PR
201324 69 0 055 Más szervetlen savak és nemfémek más szervetlen oxigénvegyületei (a hidrogén-fluorid kivételével) t PR
201324 70 0 055 - - - Hidrogén-fluorid, szilícium-dioxid és kén-dioxid t HU
201324 73 0 055 - - - - Hidrogén-fluorid (fluorhidrogénsav) t HU
201324 73 0 512 - - - - Hidrogén-fluorid (fluorhidrogénsav) t/HF PR
201324 75 0 055 - - - - Szilícium-dioxid t HU
201324 75 0 524 - - - - Szilícium-dioxid t/SiO2 PR
201324 77 0 055 - - - - Kén-dioxid t HU
201324 77 0 525 - - - - Kén-dioxid t/SO2 PR
201325 00 0 055 - - Oxid, hidroxid és peroxid, hidrazin, hidroxilamin és szervetlen sóik t CP
201325 20 0 055 - - - Nátrium-hidroxid t HU
201325 20 0 520 - - - Nátrium-hidroxid t/NaOH HU
201325 25 0 055 - - - - Nátrium-hidroxid (marónátron), szilárd t HU
201325 25 0 520 - - - - Nátrium-hidroxid (marónátron), szilárd t/NaOH PR
201325 27 0 055 - - - - Nátrium-hidroxid (marónátron) vizes oldatban (lúgkő) t HU
201325 27 0 520 - - - - Nátrium-hidroxid (marónátron) vizes oldatban (lúgkő) t/NaOH PR
201325 30 0 055 - - - Kálium-hidroxid (marókáli) t HU
201325 30 0 516 - - - Kálium-hidroxid (marókáli) t/KOH PR
201325 50 0 055 - - - Nátrium- vagy kálium-peroxid t PR
201325 63 0 055 - - - Magnézium-hidroxid és -peroxid t PR
201325 65 0 055 - - - Stroncium- vagy bárium-oxidok, -hidroxidok, -peroxidok t PR
201325 70 0 055 - - - Alumínium-hidroxid t HU
201325 70 0 505 - - - Alumínium-hidroxid t/Al2O3 PR
201325 80 0 055 - - - Hidrazin, hidroxilamin és szervetlen sóik t PR
201330 00 0 055 - Fémhalogenátok; hipokloritok, klorátok és perklorátok t CP
201331 00 0 055 - - Fémhalogenátok t CP
201331 15 0 055 - - - Fluoridok; szilikofluoridok; fluoraluminátok és más komplex fluorsók (lítium-hexafluoro-foszfát (1-), lítium-difluoro-foszfát, lítium-hexafluoro-arzenát-monohidrát, lítium-tetrafluoro-borát) t HU
201331 15 0 509 - - - Fluoridok; szilikofluoridok; fluoraluminátok és más komplex fluorsók (lítium-hexafluoro-foszfát (1-), lítium-difluoro-foszfát, lítium-hexafluoro-arzenát-monohidrát, lítium-tetrafluoro-borát) t/F PR
201331 19 0 055 - - - Fluoridok; szilikofluoridok; fluoraluminátok és más komplex fluorsók (a nátrium-hexafluoro-aluminát [„mesterséges kriolit”], a lítium-hexafluoro-foszfát (1-), -difluoro-foszfát, -hexafluoro-arzenát-monohidrát és -tetrafluoro-borát, valamint a higany szervetlen és szerves vegyületei kivételével) t HU
201331 19 0 509 - - -Fluoridok; szilikofluoridok; fluoraluminátok és más komplex fluorsók (a nátrium-hexafluoro-aluminát [„mesterséges kriolit”], a lítium-hexafluoro-foszfát (1-), -difluoro-foszfát, -hexafluoro-arzenát-monohidrát és -tetrafluoro-borát, valamint a higany szervetlen és szerves vegyületei kivételével) t/F PR
201331 31 0 055 - - - Magnézium kloridok t PR
201331 32 0 055 - - - Nikkel-kloridok t PR
201331 33 0 055 - - - Ón-kloridok t PR
201331 34 0 055 - - - Kobalt-kloridok t PR
201331 39 0 055 - - - Máshol nem említett más kloridok t PR
201331 50 0 055 - - - Réz-oxikloridok és -hidroxikloridok, valamint oxikloridok és hidroxikloridok más fémekből t PR
201331 71 0 055 - - - Bromidok és oxibromidok (a nátrium- és a kálium-bormid kivételével) t PR
201331 79 0 055 - - - Nátrium- vagy kálium-bromid; jodidok és oxijodidok t PR
201332 00 0 055 - - Hipokloritok, klorátok és perklorátok t CP
201332 30 0 055 - - - Hipokloritok; kereskedelmi kalcium-hipoklorit; kloritok; hipobromitok t PR
201332 30 0 508 - - - Hipokloritok; kereskedelmi kalcium-hipoklorit; kloritok; hipobromitok t/Cl HU
201332 50 0 055 - - - Klorátok és perklorátok; bromátok és perbromátok; jodátok és perjodátok t PR
201340 00 0 055 - Szulfidok, szulfátok, nitrátok, foszfátok és karbonátok t CP
201341 00 0 055 - - Szulfidok, szulfitok és szulfátok t CP
201341 11 0 055 - - - Kalcium-, antimon- vagy vas-szulfid t PR
201341 20 0 055 - - - Szulfidok; poliszulfidok, a vegyileg nem meghatározottak is; ditionitok és szulfoxilátok (kivéve a kalcium-, az antimon- és a vasalapúakat) t PR
201341 30 0 055 - - - Szulfit és tioszulfát t HU
201341 33 0 519 - - - - Szulfitok t/Na2S2O5 HU
201341 33 0 055 - - - - Szulfitok t PR
201341 35 0 055 - - - - Tioszulfátok t PR
201341 50 0 055 - - - - Alumínium-szulfát t PR
201341 55 0 055 - - - Bárium-szulfát t PR
201341 60 0 055 - - - Magnézium-szulfát t PR
201341 61 0 055 - - - Nikkel-szulfát t PR
201341 62 0 055 - - - Kobalt- és titán-szulfát t PR
201341 65 0 055 - - - Szulfátok (az alumínium-, a bárium-, a magnézium, a nikkel-, a kobalt- és a titán-szulfát kivételével) t PR
201341 70 0 055 - - - Timsó és peroxo-szulfát t HU
201341 73 0 055 - - - - Timsók t PR
201341 75 0 055 - - - - Peroxoszulfátok (perszulfátok) t PR
201342 00 0 055 - - Nitrát, foszfinát, foszfonát, foszfát és polifoszfát (kivéve: kálium) t CP
201342 11 0 055 - - - Bárium-, berillium-, kadmium-, kobalt-, nikkel-, ólom-nitrát t HU
201342 11 0 517 - - - Bárium-, berillium-, kadmium-, kobalt-, nikkel-, ólom-nitrát t/N PR
201342 12 0 055 - - - Réz-nitrát és más nitrátok (a kálium-, a bárium-, a berillium-, a kadmium-, a kobalt-, a nikkel- és az ólom-nitrát kivételével) t HU
201342 12 0 517 - - - Réz-nitrát és más nitrátok (a kálium-, a bárium-, a berillium-, a kadmium-, a kobalt-, a nikkel- és az ólom-nitrát kivételével) t/N PR
201342 20 0 055 - - - Hipofoszfitok és foszfitok t PR
201342 30 0 055 - - - Nátrium- és dinátrium-foszfát t HU
201342 30 0 521 - - - Nátrium- és dinátrium-foszfát t/P2O5 PR
201342 40 0 055 - - - Kalciumhidrogén-ortofoszfát (dikalcium-foszfát) t HU
201342 40 0 521 - - - Kalciumhidrogén-ortofoszfát (dikalcium-foszfát) t/P2O5 PR
201342 70 0 055 - - - Nátrium-trifoszfát (nátrium-tripolifoszfát) t HU
201342 70 0 521 - - - Nátrium-trifoszfát (nátrium-tripolifoszfát) t/P2O5 PR
201342 80 0 055 - - - Foszfátok (kivéve kalciumhidrogén-ortofoszfát és mono- vagy dinátrium-foszfát); Polifoszfátok (a nátrium-trifoszfát kivételével) t PR
201343 00 0 055 - - Karbonátok t CP
201343 10 0 055 - - - Nátrium-karbonát t HU
201343 10 0 518 - - - Nátrium-karbonát t/Na2CO3 PR
201343 20 0 055 - - - Nátrium-hidrogén-karbonát (nátrium-bikarbonát) t PR
201343 40 0 055 - - - Kalcium-karbonát (kicsapott) t PR
201343 50 0 055 - - - Lítium-karbonát t PR
201343 95 0 055 - - - Máshol nem említett más karbonátok t PR
201350 00 0 050 - Egyéb fémsók kg CP
201351 00 0 050 - - Fémoxisavak és fémperoxisavak sói, kolloid állapotú nemesfémek kg CP
201351 15 0 050 - - - Volframátok kg PR
201351 20 0 050 - - - Manganitok, manganátok és permanganátok; molibdátok kg PR
201351 25 0 050 - - - Kromátok és dikromátok; peroxokromátok kg PR
201351 78 0 050 - - - Fémoxisavak és fémperoxisavak sói: cinkátok és vanadátok kg PR
201351 79 0 050 - - - Fémoxisavak és fémperoxisavak más sói kg PR
201351 80 0 050 - - - Ezüstnitrát, egyéb nemesfém-kolloid kg HU
201351 83 0 050 - - - - Ezüstnitrát kg PR
201351 85 0 050 - - - - Nemesfémek kolloid állapotban, nemesfémek vegyületei és
nemesfémek amalgámjai, (kivéve az ezüstnitrátot)
kg PR
201352 00 0 050 - - M.n.s. szervetlen vegyületek, beleértve a desztillált vizet és az amalgámokat (kivéve: a nemesfémek amalgámjai) kg CP
201352 50 0 050 - - - Desztillált és vezetőképes vagy hasonló tisztaságú víz kg PR
201352 70 0 050 - - - Higany kémiailag higanyként meghatározott vegyületei (az amalgámok kivételével) kg PR
201352 75 0 050 - - - - Higany szerves vagy szervetlen, nem kémiailag higanyként
meghatározott vegyületei (az amalgámok kivételével)
kg PR
201352 90 0 050 - - - M.n.s. szervetlen vegyületek, amalgámok (a desztillált vagy vezetőképes és hasonló tisztaságú víz, a cseppfolyós levegő és a sűrített levegő, a nemesfémek amalgámjai kivételével) kg PR
201360 00 0 706 - Egyéb szervetlen vegyi alapanyagok 1000 Ft CP
201361 00 0 055 - - Nehézvíz (deutérium-oxid), izotópok és azok vegyületei (kivéve a radioaktív- és a hasadó- vagy hasadóanyagot tartalmazó kémiai izotópokat) t PR, CP
201362 00 0 055 - - Cianidok, oxicianidok és komplex cianidok, fulminátok, cianátok és tiocianátok, szilikátok, borátok, perborátok, szervetlen savak vagy peroxosavak egyéb sói t CP
201362 20 0 055 - - - Cianidok, oxicianidok és komplex cianidok t PR
201362 30 0 055 - - - Borátok; peroxoborátok (perborátok) t HU
201362 30 0 506 - - - Borátok; peroxoborátok (perborátok) t/B2O3 PR
201362 40 0 055 - - - Szilikátok; kereskedelmi alkálifém-szilikátok t HU
201362 40 0 524 - - - Szilikátok; kereskedelmi alkálifém-szilikátok t/SiO2 PR
201362 70 0 055 - - - Kettős vagy komplex szilikátok t PR
201362 80 0 055 - - - Szervetlen savak vagy peroxosavak sói (az azidok és a kettős vagy komplex szilikátok kivételével) t PR
201363 00 0 055 - - Hidrogén-peroxid t HU
201363 00 0 510 - - Hidrogén-peroxid t/H2O2 PR, CP
201364 00 0 055 - - Foszfidok, karbidok, hidridek, nitridek, azidok, szilicidek és boridok t CP
201364 10 0 055 - - - Szilícium-karbid, a vegyileg nem meghatározott is t PR
201364 20 0 055 - - - Bór-karbid, a vegyileg nem meghatározott is t PR
201364 30 0 055 - - - Volfrám-karbid, a vegyileg nem meghatározott is t PR
201364 51 0 055 - - - Alumínium-, króm-, molibdén-, vanádium- és tantál-karbid; titán-karbid, a vegyileg nem meghatározott is t PR
201364 80 0 055 - - - Foszfidok (a ferrofoszfor kivételével), vegyileg nem meghatározottak is; hidridek, nitridek, azidok, szilicidek és boridok, vegyileg nem meghatározottak is, a 20 13 64 50 tétel alá is tartozó karbidvegyületek kivételével t PR
201364 90 0 055 - - - Máshol nem említett más karbidok t PR
201365 00 0 055 - - Ritkaföldfémek, ittrium vagy szkandium vegyületei, vagy e vegyületek keverékei t CP
201365 10 0 055 - - Ritkaföldfémek vagy keverékeik szervetlen vagy szerves vegyületei. Cériumvegyületek t PR, CP
201365 20 0 055 - - Ritkaföldfémek vagy keverékeik szervetlen vagy szerves vegyületei. Lantán-, prazeodímium-, neodímium- vagy szamáriumvegyületek t PR, CP
- - Ritkaföldfémek vagy keverékeik szervetlen vagy szerves vegyületei.
201365 50 0 055 Európium-, gadolínium-, terbium-, diszprózium-, holmium-,
erbium-, túlium-, itterbium-, lutécium- vagy ittriumvegyületek
t PR, CP
201365 80 0 055 - - Ritkaföldfémek vagy keverékeik szervetlen vagy szerves vegyületei. Szkandiumvegyületek t PR, CP
201365 85 0 055 - - Ritkaföldfémek vagy keverékeik szervetlen vagy szerves vegyületei. Fémkeverékek vegyületei t PR, CP
201366 00 0 055 - - Kén (a nyers, szublimált, kicsapott és kolloid kivételével) t PR, CP
201367 00 0 055 - - Pörkölt vaspirit t PR, CP
201368 00 0 053 - - Szintetikus vagy rekonstruált drágakő vagy féldrágakő, megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt vagy durván alakított g PR, CP
201369 00 0 055 - - Egyéb ki nem emelt szervetlen vegyi alapanyag t HU
201390 00 0 706 - Egyéb szervetlen alapanyagok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
201399 00 0 706 - - Szervetlen alapanyagok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
20.14 SZERVES VEGYI ALAPANYAG GYÁRTÁSA TE
201410 00 0 055 - Szénhidrogének és származékaik t CP
201411 00 0 055 - - Aciklikus szénhidrogének t CP
201411 20 0 055 - - - Telített aciklikus szénhidrogének t PR
201411 30 0 055 - - - Telítetlen aciklikus szénhidrogének, etilén t PR
201411 40 0 055 - - - Telítetlen aciklikus szénhidrogének, propén (propilén) t PR
201411 50 0 055 - - - Telítetlen aciklikus szénhidrogének, butén (butilén) és izomerjei t PR
201411 60 0 055 - - - 1,3-butadién és izoprén t PR
201411 90 0 055 - - - Telítetlen aciklikus szénhidrogének (az etilén, propén, butén, 1,3- butadién és izoprén kivételével) t PR
201412 00 0 055 - - Ciklikus szénhidrogének t CP
201412 10 0 055 - - - Ciklohexán, ciklán, ciklén és cikloterpén t HU
201412 13 0 055 - - - - Ciklohexán t PR
201412 15 0 055 - - - - Ciklánok, ciklének és cikloterpének (a ciklohexán kivételével) t PR
201412 20 0 055 - - - Benzol és toluol t HU
201412 23 0 055 - - - - Benzol t PR
201412 25 0 055 - - - - Toluol t PR
201412 40 0 055 - - -Orto-xilol, para-xilol, meta-xilol és kevert xilol izomerek t HU
201412 43 0 055 - - - - Orto-xilol t PR
201412 45 0 055 - - - - Para-xilol t PR
201412 47 0 055 - - - - Meta-xilol és xilolizomerek keveréke t PR
201412 50 0 055 - - - Sztirol t PR
201412 60 0 055 - - - Etil-benzol t PR
201412 70 0 055 - - - Kumol t PR
201412 90 0 055 - - - Más ciklikus szénhidrogének t PR
201413 00 0 055 - - Aciklikus szénhidrogének klórozott származékai t CP
201413 10 0 055 - - - Klórmetán (metilklorid) és klóretán (etilklorid), és diklórmetán /metilénklorid t HU
201413 13 0 055 - - - - Klór-metán (metil-klorid) és klór-etán (etil-klorid) t PR
201413 15 0 055 - - - - Diklór-metán (metilén-diklorid) t PR
201413 20 0 055 - - - Kloroform /triklórmetán/ és széntetraklorid t HU
201413 23 0 055 - - - - Kloroform (triklór-metán) t PR
201413 25 0 055 - - - - Tetraklór-metán (szén-tetraklorid) t PR
201413 50 0 055 - - - 1,2-diklóretán (etiléndiklorid) és alifás szénhidrogének máshová nem sorolt egyéb telített klórozott származékai t HU
201413 53 0 055 - - - - 1,2-diklór-etán (etilén-diklorid) t PR
201413 57 0 055 - - - - Aciklikus szénhidrogének m.n.s., telített klórozott származékai t PR
201413 70 0 055 - - - Vinilkorid (klóretilén), triklóretilén, tetraklóretilén (perklóretilén), tetrakloroetilén (perkloroetilén) és alifás szénhidrogének egyéb telítetlen klórozott származékai t HU
201413 71 0 055 - - - - Vinil-klorid (klór-etilén) t PR
201413 74 0 055 - - - - Triklór-etilén; tetraklór-etilén (perklór-etilén) t PR
201413 79 0 055 - - - - Aciklikus szénhidrogének telítetlen klórozott származékai (a vinil-klorid, a triklór-etilén, a tetraklór-etilén kivételével) t PR
201414 00 0 055 - - Klórozott és nem klórozott szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai t CP
201414 50 0 055 - - - Szénhidrogének csak szulfocsoportot tartalmazó származékai, azok sói és etilészterei t PR
201414 70 0 055 - - - Szénhidrogének csak nitro- vagy nitrozocsoportot tartalmazó származékai t PR
201414 90 0 055 - - - Szénhidrogének származékai (a csak szulfocsoportot tartalmazó származékok, azok sói és etilészterei, a csak nitro- vagy nitrozocsoportot tartalmazó származékok kivételével) t PR
201419 00 0 055 - - Szénhidrogének egyéb származékai t CP
201419 10 0 055 - - - Aciklikus szénhidrogének fluorozott, brómozott vagy jódozott származékai t PR
201419 30 0 055 - - - Aciklikus szénhidrogének legalább 2 különböző halogént tartalmazó halogénszármazékai t PR
201419 50 0 055 - - - Ciklán-, ciklén- vagy ciklo-terpén-szénhidrogének halogén származékai t PR
201419 70 0 055 - - - Aromás szénhidrogének halogénszármazékai t PR
201420 00 0 055 - Alkoholok, fenolok, fenolalkoholok és halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékaik; ipari zsíralkoholok t CP
201421 00 0 055 - - Ipari zsíralkohol t PR, CP
201422 00 0 055 - - Egyértékű alkoholok t CP
201422 10 0 055 - - - Metanol (metil-alkohol) t PR
201422 20 0 055 - - - Propanol (propil-alkohol) és izopropanol (izopropil-alkohol) t PR
201422 30 0 055 - - - Butanol (normál butil-alkohol) t PR
201422 40 0 055 - - - Butanolok (kivéve a normál butil-alkoholt) t PR
201422 60 0 055 - - - Oktanol (oktilalkohol) és izomérjei, lauril-, cetil-, sztearilalkohol és egyéb monoalkohol (kivéve metil, propil, izopropil, n-butil, egyéb butanol, oktil) t HU
201422 63 0 055 - - - - Oktanol (oktil-alkohol) és izomerjei t PR
201422 65 0 055 - - - - Lauril-alkohol, cetil-alkohol, sztearil-alkohol és más telített egyértékű alkoholok (a metil, propil, izopropil, normál butil, más butanlolok, oktil kivételével) t PR
201422 70 0 055 - - - - Telítetlen egyértékű alkoholok t PR
201423 00 0 055 - - Diolok, többértékű alkoholok, ciklikus alkoholok és származékaik t CP
201423 10 0 055 - - - Etilén-glikol (etán-diol) t PR
201423 20 0 055 - - - Propilén-glikol (1,2 propán-diol) t PR
201423 30 0 055 - - - D-glucitol (szorbitol) és egyéb diol és egyéb többértékü alkohol t HU
201423 33 0 055 - - - - D-glucit (szorbit) t PR
201423 37 0 055 - - - - Diolok és többértékű alkoholok (kivéve etilén-glikol és propilén-glikol, D-glucit és tetrametilén-glikol 100 tömegszázalék bioalapú széntartalommal) t PR
201423 38 0 055 - - - - Bután-1,4-diol vagy tetrametilén-glikol (1,4-butándiol) 100
tömegszázalék bioalapú széntartalommal
t PR
201423 50 0 055 - - - Aciklikus alkoholok halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai t PR
201423 60 0 055 - - - Glicerin (a szintetikus is [kivéve a nyers glicerinvizet és
-lúgot])
t PR
201423 70 0 055 - - - Ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén alkohol és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai és egyéb aromás alkohol és ezek halogén, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai t HU
201423 73 0 055 - - - - Ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén-alkoholok és ezek
halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai
t PR
201423 75 0 055 - - - - Aromás alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy
nitrozoszármazékai
t PR
201424 00 0 055 - - Fenolok, fenolalkoholok és fenolszármazékok t CP
201424 10 0 055 - - - Monofenolok t PR
201424 30 0 055 - - - 4,4-izopropildéndifenol (bisfenol A, di-fenilpropán) és sói, polifenol és sói; fenol-alkohol t HU
201424 33 0 055 - - - - 4,4’-izopropilidén-difenol (biszfenol A, difenilol-propán) és sói t PR
201424 39 0 055 - - - - Polifenolok (a sókat is beleértve, a 4,4’-izopropilidén-difenolt kivéve) és fenol-alkoholok t PR
201424 50 0 055 - - - Fenolok vagy fenol-alkoholok halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai t PR
201430 00 0 706 - Ipari monokarboxil-zsírsavak, karbonsavak és származékaik 1000 Ft CP
201431 00 0 055 - - Ipari monokarboxil-zsírsavak, finomításból származó olajsavak t CP
201431 20 0 055 - - - Ipari sztearinsav t PR
201431 30 0 055 - - - Ipari olajsav t PR
201431 50 0 055 - - - Ipari tallolajzsírsav t PR
201431 90 0 055 - - - Egyéb ipari monokarboxil zsirsav t HU
201431 95 0 055 - - - - Ipari, desztillált monokarboxil-zsírsav (a sztearin, olaj és tallolaj kivételével) t PR
201431 97 0 055 - - - - Ipari monokarboxil-zsírsav (a sztearin, olaj, tallolaj, desztillált kivételével) t PR
201432 00 0 055 - - Telített aciklikus monokarbonsavak és származékaik t CP
201432 10 0 055 - - - Etilacetát és ecetsav egyéb észtere t HU
201432 15 0 055 - - - - Etil-acetát t PR
201432 19 0 055 - - - - Ecetsav észterei (az etil-acetát kivételével) t PR
201432 20 0 055 - - - Mono-, di- vagy triklór-ecetsavak, propion-, vaj- és pentánsavak, ezek sói és észterei t PR
201432 35 0 055 - - - Palmitinsav, sztearinsav, sóik és észtereik t PR
201432 50 0 055 - - - Hangyasav, ennek sói és észterei t PR
201432 70 0 055 - - - Ecetsav ecetsavanhidrid, ecetsav egyéb sói t HU
201432 71 0 055 - - - - Ecetsav t PR
201432 77 0 055 - - - - Ecetsavanhidrid t PR
201432 78 0 055 - - - - Ecetsav sói t PR
201432 80 0 055 - - - Laurinsavak és más, sók és észterek t PR
201433 00 0 050 - - Telítetlen aciklikus monokarbonsavak, ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén-polikarbonsavak és származékaik kg CP
201433 10 0 050 - - - Akrilsav és sói és más monokarbonsavak kg PR
201433 20 0 050 - - - Akrilsav észterei kg PR
201433 30 0 050 - - - Metakrilsav és sói kg PR
201433 40 0 050 - - - Metakrilsav észterei kg PR
201433 50 0 050 - - - Olajsav, linolsav vagy linolénsav, ezek sói és észterei kg PR
201433 60 0 050 - - - Benzoesav, sói és észterei, benzoilperoxid és benzoilklorid, benzoilperoxid és benzoilklorid és fenilecetsav, sói és észterei kg HU
201433 63 0 050 - - - - Benzoesav, sói és észterei kg PR
201433 65 0 050 - - - - Benzoil-peroxid és benzoil-klorid kg PR
201433 67 0 050 - - - - Fenil-ecetsav, sói és észterei kg PR
201433 70 0 050 - - - Aromás monokarbonsavak, (anhidridek), halogenidek, peroxidok, peroxisavak, ezek származékai, kivéve a benzoesavat, a fenil-ecetsavat, ezek sóit/észtereit, a benzoil-peroxidot, a benzoil-kloridot kg PR
201433 80 0 050 - - - Oxálsav, azelainsav, maleinsav, ciklán-, ciklénsav és sóik, adipinsav, sói és észterei, maleinsavanhidrid kg HU
201433 81 0 050 - - - - Oxálsav, azelainsav, malonsav, más, ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén-polikarbonsav, sóik (kivéve butándisav 100 tömegszázalék bioalapú széntartalommal) kg PR
201433 82 0 050 - - - - 1,2-etándikarbonsav vagy butándisav (borostyánkősav) 100
tömegszázalék bioalapú széntartalommal
kg PR
201433 85 0 050 - - - - Adipinsav, sói és észterei kg PR
201433 87 0 050 - - - - Maleinsavanhidrid kg PR
201434 00 0 055 - - Aromás mono- és polikarbonsavak oxigéntartalmú csoportokkal és származékaik (kivéve: a szalicilsav és sói) t CP
201434 10 0 055 - - - Dibutil- és dioktil-ortoftalátok t PR
201434 20 0 055 - - - Ortoftálsav más észterei t PR
201434 30 0 055 - - - Ftálsavanhidrid; tereftálsav és sói t PR
201434 40 0 055 - - - Aromás polikarbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai (ortoftálsav észterei, ftálsavanhidrid, tereftálsav és sói kivételével) t PR
201434 70 0 055 - - - Citromsav, sói, észterei, karbonsav alkohol-, fenol-, aldehid-, vagy keton-csoportokkal t HU
201434 73 0 055 - - - - Citromsav és annak sói és észterei t PR
201434 75 0 055 - - - - Alkohol-, fenol-, aldehid- vagy keton-funkciós karbonsavak t PR
201440 00 0 706 - Szerves vegyületek nitrogéntartalmú csoportokkal 1000 Ft CP
201441 00 0 055 - - Aminovegyületek t CP
201441 10 0 055 - - - Mono-, di- vagy trimetilamin és sóik, valamint egyéb alifás monoamin, származékai, sói t HU
201441 13 0 055 - - - - Metil-amin, di- vagy trimetil-amin és ezek sói t PR
201441 19 0 055 - - - - Más aciklikus monoaminok és származékaik; ezek sói t PR
201441 20 0 055 - - - Hexametiléndiamin és sói, etiléndiamin és sói, valamint egyéb alifás amin, sói t HU
201441 23 0 055 - - - - Hexametilén-diamin és sói; etilén-diamin és sói t PR
201441 29 0 055 - - - - Más aciklikus poliaminok és származékaik; ezek sói t PR
201441 30 0 055 - - - Ciklán-, ciklén-, vagy cikloterpén mono- vagy poliaminok és ezek származékai; valamint ezek sói t PR
201441 50 0 055 - - - Anilin-származék és sói, valamint egyéb aromás monoamin, származékai és sói t HU
201441 51 0 055 - - - - Anilin és sói (származékai kivételével) t PR
201441 53 0 055 - - - - Anilinszármazékok és sóik t PR
201441 59 0 055 - - - - Más aromás monoaminok és származékaik; ezek sói t PR
201441 70 0 055 - - - Aromás poliaminok és származékaik, valamint ezek sói t PR
201442 00 0 055 - - Oxigénfunkciós aminovegyületek (kivéve: a lizin és glutaminsav) t CP
201442 30 0 055 - - - Etanolaminok, aminoalkohol, éterei és észterei csak egy fajta oxigénfunkciós csoporttal, ezek sói t HU
201442 33 0 055 - - - - Monoetanol-amin és sói t PR
201442 35 0 055 - - - - Dietanol-amin és sói t PR
201442 38 0 055 - - - - Aminoalkoholok, ezek éterei és észterei csak 1 oxigénfunkciós csoporttal, valamint ezek sói (kivéve a monoetanol-amint és sóit, valamint a dietanol-amint és sóit) t PR
201442 90 0 055 - - - Aminovegyületek oxigénfunkciós csoporttal (az aminoalkoholok, azok észterei, éterei és sói, a lizin, annak sói és észterei, a glutaminsav, annak sói és észterei kivételével) t PR
201443 00 0 050 - - Ureinek, karboximid vagy nitrilcsoport tartalmú vegyületek és származékaik kg CP
201443 10 0 050 - - - Ureinek és származékaik, valamint ezek sói kg PR
201443 20 0 050 - - - Szaharin és sói kg PR
201443 30 0 050 - - - Imidek és származékaik, valamint ezek sói (a szaharin és sói kivételével) kg PR
201443 40 0 050 - - - Iminek és származékaik, valamint ezek sói kg PR
201443 50 0 050 - - - Akril-nitril kg PR
201443 60 0 050 - - - 1-ciánguanidin (dicián-diamid) kg PR
201443 70 0 050 - - - Nitrilfunkciós vegyületek (az akrilnitril, 1-ciánguanidin [dicián-diamid] kivételével) kg PR
201444 00 0 055 - - Egyéb nitrogéncsoport tartalmú vegyületek t CP
201444 20 0 055 - - - Diazo-, azo- vagy azoxivegyületek t PR
201444 30 0 055 - - - Hidrazin vagy hidroxilamin szerves származékai t PR
201444 50 0 055 - - - Izocianátok t PR
201444 90 0 055 - - - Egyéb nitrogénfunkciós vegyületek (az izocianátok kivételével) t PR
201450 00 0 706 - Szerves kénvegyületek, egyéb szerves és szervetlen vegyületek, m.n.s. heterociklikus vegyületek 1000 Ft CP
201451 00 0 055 - - Szerves kénvegyületek, egyéb szerves és szervetlen vegyületek t CP
201451 30 0 055 - - - Szerves kénvegyületek t HU
201451 33 0 055 - - - - Tiokarbamátok és ditiokarbamátok; mono-, di- vagy tetraszulfid-tiuram; metionin t PR
201451 39 0 055 - - - - Más szerves kénvegyületek t PR
201451 51 0 055 - - - - Szerves-szervetlen vegyületek (a szerves kénvegyületek kivételével) t PR
201452 00 0 050 - - M.n.s. heterociklikus vegyületek; nukleinsav és sóik kg CP
201452 15 0 050 - - - Tetrahidrofurán, 2-furaldehid, furfuril-alkohol, tetrahidro-furfuril-alkohol és piperonál kg PR
201452 25 0 050 - - - Csak oxigén-heteroatomos heterociklikus vegyületek (más laktonok kivételével) kg PR
201452 30 0 050 - - - Nem fuzionált imidazolgyűrűt tartalmazó, csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek (a hidantoin és származékai kivételével) kg PR
201452 60 0 050 - - - Melamin kg PR
201452 80 0 050 - - - Szerkezetükben nem fuzionált piridingyűrűt tartalmazó vegyületek vagy kinolin- vagy izokinolin-gyűrűrendszert szerkezetében tartalmazó vegyületek tovább nem fuzionálva; laktámok; más, csak nitrogén- heteroatomos heterociklikus vegyületek (szerkezetükben nem fuzionált pirazolgyűrűt, nem fuzionált imidazolgyűrűt, piridingyűrűt, piperazingyűrűt vagy nem fuzionált triazingyűrűt tartalmazó vegyületek kivételével) kg PR
201452 90 0 050 - - - Nukleinsavak és más heterociklikus vegyületek - tiazol, benzotiazol és más gyűrűk kg PR
201453 00 0 050 - - Foszforsav-észterek és egyéb szervetlen savak észterei (kivéve: a hidrogén halidok észterei), sóik és halogénezett, szulfonált, nitrált vagy nitrozált származékaik kg CP
201453 50 0 050 - - - Foszforsavészterek és sóik, (a lakto-foszfátok is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai) kg PR
201453 80 0 050 - - - Nemfémek más szervetlen savainak észterei (a hidrogén-halidok észterei kivételével) és sóik; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai kg PR
201460 00 0 706 - Éterek, szerves peroxidok, epoxidok, acetálok, félacetálok, egyéb szerves vegyületek 1000 Ft CP
201461 00 0 055 - - Aldehidcsoport tartalmú vegyületek t CP
201461 10 0 055 - - - Metanal, etanal, butanal, egyéb alifás aledehid, oxigénfunkciós csoport nélkül t HU
201461 11 0 055 - - - - Metanal (formaldehid) t PR
201461 13 0 055 - - - - Etanal (acetaldehid) t PR
201461 15 0 055 - - - - Butanal (normál butiraldehid, vajsavaldehid) t PR
201461 19 0 055 - - - - Aciklikus aldehidek egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül (a metanal [formaldehid], etanal [acetaldehid], butanal [normál butiraldehid, vajsavaldehid] kivételével) t PR
201461 20 0 055 - - - Ciklikus aldehidek egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül t PR
201461 35 0 055 - - - Aldehid-alkoholok, aldehid-éterek, aldehid-fenolok és aldehidek más, oxigént tartalmazó funkciós csoporttal t PR
201461 50 0 055 - - - Aldehidek ciklikus polimerjei t PR
201461 60 0 055 - - - Paraformaldehid t PR
201461 70 0 055 - - - Aldehidek ciklikus polimerjei vagy paraformaldehid halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai t PR
201462 00 0 050 - - Keton- és kinoncsoport tartalmú vegyületek kg CP
201462 10 0 050 - - - Aceton, butanol, 4-metil-2-pentanon és egyéb aciklikus keton egyéb oxigén-funkciós csoport nélkül kg HU
201462 11 0 050 - - - - Aceton kg PR
201462 13 0 050 - - - - Butanon (metil-etil-keton) kg PR
201462 15 0 050 - - - - 4-metil-2-pentanon (metil-izobutil-keton) kg PR
201462 19 0 050 - - - - Aciklikus ketonok egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül (az aceton, a butanon [metil-etil-keton], a 4-metil-2-pentanon [metil-izobutil-keton] kivételével) kg PR
201462 30 0 050 - - - Kámfor, aromás keton, keton-alkohol, keton-aldehid, keton-fenol, ciklohexanon és metilciklohexanon, jonon és metiljonon és egyéb ciklán- , ciklén- és ciklo-terpén keton egyéb oxigén-funkciós csoport nélkül kg HU
201462 31 0 050 - - - - Kámfor, aromás ketonok egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül, keton alkoholok, keton-aldehidek, keton-fenolok és ketonok egyéb oxigénfunkciós csoporttal kg PR
201462 33 0 050 - - - - Ciklohexanon és metil-ciklohexanonok kg PR
201462 35 0 050 - - - - Jononok és meti1-jononok kg PR
201462 39 0 050 - - - - Ciklán-, ciklén- vagy cikloterpén ketonok egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül (a kámfor, ciklohexanon és metil-ciklohexanonok, jononok és meti1-jononok kivételével) kg PR
201462 60 0 050 - - - Kinonok kg PR
201462 70 0 050 - - - Ketonok és kinonok halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai kg PR
201463 00 0 050 - - Éterek, szerves peroxidok, epoxidok, acetálok, félacetálok és származékaik kg CP
201463 10 0 050 - - - Aciklikus éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai kg PR
201463 20 0 050 - - - Ciklán-, ciklén- és cikloterpén éter és halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozo-származékai, valamint aromás éter és halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozo-származékai kg HU
201463 23 0 050 - - - - Ciklán-, ciklén- és cikloterpén éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai kg PR
201463 25 0 050 - - - - Aromás éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy
nitrozoszármazékai
kg PR
201463 30 0 050 - - - 2,2-oxidietanol (dietilén glikól, digol), valamint egyéb éter-alkohol és származékai kg HU
201463 33 0 050 - - - - 2,2’-oxidietanol (dietilén-glikol, digol) kg PR
201463 39 0 050 - - - - Éter-alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy
nitrozoszármazékai (a 2,2’-oxidietanol kivételével)
kg PR
201463 50 0 050 - - - Éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai kg PR
201463 60 0 050 - - - Alkohol-, éter- és keton-peroxidok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai kg PR
201463 70 0 050 - - - Oxirán, metiloxirán és egyéb epoxid, epoxialkohol, epoxifenol, epoxiéter háromtagú gyűrűvel, halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékaik kg HU
201463 73 0 050 - - - - Etilén-oxid (oxirán) kg PR
201463 75 0 050 - - - - Propilén-oxid (metiloxirán) kg PR
201463 79 0 050 - - - - Epoxidok, epoxi-alkoholok, epoxi-fenolok és epoxi-éterek háromtagú gyűrűvel és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai, az etilén-oxid, propilén-oxid (metiloxirán) kivételével kg PR
201463 80 0 050 - - - Acetálok, félacetálok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai kg PR
201464 00 0 055 - - Enzimek és m.n.s. egyéb szerves vegyületek t CP
201464 30 0 055 - - - M.n.s., egyéb szerves vegyületek t PR
201464 50 0 055 - - - Tejoltó és koncentrátumai t PR
201464 70 0 055 - - - Enzimek, elkészített enzimek (másutt nem említettek) (a tejoltó és koncentrátumai kivételével) t PR
201470 00 0 055 - Különféle szerves vegyi termék t CP
201471 00 0 055 - - Növényből és gyantából nyert termékek t CP
201471 20 0 055 - - - Aktivált természetes ásványi termékek, állati szén t PR
201471 30 0 055 - - - Tallolaj, finomított is t PR
201471 40 0 055 - - - Mézga-, fa- vagy szulfátterpentin-olaj, fenyőolaj és más hasonlók t PR
201471 50 0 055 - - - Fenyőgyanta és gyantasavak és ezek származékai, fenyőgyantaszesz és fenyőgyantaolaj, olvasztott gyanta t PR
201471 70 0 055 - - - Fakátrány; fakátrányolaj; fakreozot; fa-nafta; növényi szurok; gyanta-, gyantasav- vagy növényiszurok-alapú sörfőző szurok és hasonló készítmények t PR
201472 00 0 055 - - Faszén (beleértve kagyló vagy dió alakban), brikettezve is t PR, CP
201473 00 0 055 - - Kőszénkátrány magas hőmérsékletű lepárlásával nyert olajok és egyéb termékek; hasonló termékek t CP
201473 20 0 055 - - - Benzol, toluol és xilol t PR
201473 40 0 055 - - - Naftalin és más aromás szénhidrogén-keverékek (a benzol, toluol és xilol kivételével) t PR
201473 60 0 055 - - - Fenolok t PR
90 0 055 - - - M.n.s., más olajok és kőszénkátrány lepárlásából előállított termékek t PR
00 0 055 - - Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogat-százalékos alkoholtartalommal (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) t HU
201474 00 0 703 - - Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogat-százalékos alkoholtartalommal (fontos: az alkoholra kivetett jövedéki adó nélkül) 1000 l PR, CP
201475 00 0 055 - - Etil-alkohol és más denaturált szesz, bármilyen alkoholtartalommal t HU
201475 00 0 703 - - Etil-alkohol és más denaturált szesz, bármilyen alkoholtartalommal 1000 l PR, CP
201480 00 0 055 - Fapépgyártásnál keletkező lúg (kivéve: a tallolaj) t PR, CP
201490 00 0 706 - Egyéb szerves alapanyagok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
201499 00 0 706 - - Szerves alapanyagok gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
20.15 MŰTRÁGYA, NITROGÉNVEGYÜLET GYÁRTÁSA TE
201510 00 0 055 - Salétromsav, szulfonitrosavak, ammónia t CP
201510 50 0 055 - - Salétromsav; szulfonitrosavak t HU
201510 50 0 517 - - Salétromsav; szulfonitrosavak t/N PR
201510 70 0 055 - - Ammónia t HU
201510 70 0 517 - - Ammónia t/N HU
201510 75 0 055 - - - Cseppfolyós ammónia t HU
201510 75 0 517 - - - Cseppfolyós ammónia t/N PR
201510 77 0 055 - - - Ammónia vizes oldatban t HU
201510 77 0 517 - - - Ammónia vizes oldatban t/N PR
201520 00 0 055 - Ammónium-klorid; nitritek t CP
201520 30 0 055 - - Ammónium-klorid t PR
201520 80 0 055 - - Nitritek t HU
201520 80 0 517 - - Nitritek t/N PR
201530 00 0 055 - Nitrogénműtrágyák, ásványi vagy vegyi t CP
201530 00 0 517 - Nitrogénműtrágyák, ásványi vagy vegyi t/N CP
201531 00 0 055 - - Karbamid t CP
201531 00 0 517 - - Karbamid t/N CP
201531 30 0 055 - - - Karbamid, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t HU
201531 30 0 517 - - - Karbamid, 45 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t/N PR
201531 80 0 055 - - - Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalékos nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t HU
201531 80 0 517 - - - Karbamid, legfeljebb 45 tömegszázalékos nitrogéntartalommal, szárazanyagra számítva, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t/N PR
201532 00 0 055 - - Ammónium-szulfát, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t HU
201532 00 0 517 - - Ammónium-szulfát, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t/N PR, CP
201533 00 0 055 - - Ammónium-nitrát, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t HU
201533 00 0 517 - - Ammónium-nitrát, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t/N PR, CP
201534 00 0 055 - - Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t HU
201534 00 0 517 - - Kalcium-nitrát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t/N PR, CP
201535 00 0 055 - - Ammónium-nitrát keverékek kalcium-karbonáttal vagy egyéb szervetlen nem műtrágya hatóanyaggal t CP
201535 00 0 517 - - Ammónium-nitrát keverékek kalcium-karbonáttal vagy egyéb szervetlen nem műtrágya hatóanyaggal t/N CP
201535 30 0 055 - - - Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát keveréke, legfeljebb 28 tömegszázalékos nitrogéntartalommal t HU
201535 30 0 517 - - - Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát keveréke, legfeljebb 28 tömegszázalékos nitrogéntartalommal t/N PR
201535 80 0 055 - - - Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát keveréke, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal t HU
201535 80 0 517 - - - Ammónium-nitrát és kalcium-karbonát keveréke, 28 tömegszázalékot meghaladó nitrogéntartalommal t/N PR
201536 00 0 055 - - Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t CP, HU
201536 00 0 517 - - Karbamid és ammónium-nitrát keverékei vizes vagy ammóniás oldatban, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t/N PR, CP
201539 00 0 055 - - Egyéb m. n. s. nitrogénműtrágyák és keverékek t CP
201539 00 0 517 - - Egyéb m. n. s. nitrogénműtrágyák és keverékek t/N CP
201539 30 0 055 - - - Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei, 10 kg- nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t HU
201539 30 0 517 - - - Ammónium-szulfát és ammónium-nitrát kettős sói és keverékei, 10 kg- nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t/N PR
201539 90 0 055 - - - M.n.s., ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer t HU
201539 90 0 517 - - - M.n.s., ásványi vagy vegyi nitrogén trágyázószer t/N PR
201540 00 0 055 - Foszforműtrágyák, ásványi vagy vegyi t CP
201540 00 0 521 - Foszforműtrágyák, ásványi vagy vegyi t/P2O5 CP
201541 00 0 055 - - Szuperfoszfát, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t HU
201541 00 0 521 - - Szuperfoszfát, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t/P2O5 PR, CP
201549 00 0 055 - - M.n.s., ásványi vagy vegyi foszforműtrágya t HU
201549 00 0 521 - - M.n.s., ásványi vagy vegyi foszforműtrágya t/P2O5 PR, CP
201550 00 0 055 - Káliműtrágyák, ásványi vagy vegyi t CP
201550 00 0 515 - Káliműtrágyák, ásványi vagy vegyi t/K2O CP
201551 00 0 055 - - Kálium-klorid, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t PR, CP
201551 00 0 515 - - Kálium-klorid, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t/K2O HU
201552 00 0 055 - - Kálium-szulfát, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t HU
201552 00 0 515 - - Kálium-szulfát, 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t/K2O PR, CP
201559 00 0 055 - - M.n.s., ásványi vagy vegyi káliműtrágya t HU
201559 00 0 515 - - M.n.s., ásványi vagy vegyi káliműtrágya t/K2O PR, CP
201560 00 0 055 - Nátrium-nitrát t PR, CP
201560 00 0 517 - Nátrium-nitrát t/N HU
201570 00 0 055 - M.n.s. műtrágyák t CP
201571 00 0 055 - - Három hatóanyagot (nitrogént, foszfort és káliumot) tartalmazó műtrágyák t PR, CP
201571 00 0 501 - - Három hatóanyagot (nitrogént, foszfort és káliumot) tartalmazó műtrágyák eff.t CP
201572 00 0 055 - - Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát), 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) t PR
201572 00 0 501 - - Diammónium-hidrogén-ortofoszfát (diammónium-foszfát), 10 kg-nál nagyobb tömegű csomagolásban (nem tablettázva vagy hasonló formában) eff.t HU
201573 00 0 055 - - Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát) t PR
201573 00 0 501 - - Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (monoammónium-foszfát) eff.t HU
201574 00 0 055 - - Más ásványi vagy vegyi műtrágyák, amelyek tartalmazzák a két trágyázóelemet, a nitrogént és a foszfort t PR
201574 00 0 501 - - Más ásványi vagy vegyi műtrágyák, amelyek tartalmazzák a két trágyázóelemet, a nitrogént és a foszfort eff.t HU
201575 00 0 055 - - Ásványi vagy vegyi műtrágyák, amelyek tartalmazzák a két trágyázóelemet, a foszfort és a káliumot t PR
201575 00 0 501 - - Ásványi vagy vegyi műtrágyák, amelyek tartalmazzák a két trágyázóelemet, a foszfort és a káliumot eff.t HU
201576 00 0 055 - - Kálium-nitrát t HU
201576 00 0 517 - - Kálium-nitrát t/N PR, CP
201579 00 0 055 - - M.n.s. legalább két hatóanyagot (nitrogént, foszfort, káliumot) tartalmazó ásványi vagy vegyi műtrágyák t CP
201579 00 0 501 - - M.n.s. legalább két hatóanyagot (nitrogént, foszfort, káliumot) tartalmazó ásványi vagy vegyi műtrágyák eff.t CP
201579 30 0 055 - - - Trágyázószerek tablettázva vagy hasonló formában, illetve legfeljebb 10 kg tömegű csomagolásban t PR
201579 30 0 501 - - - Trágyázószerek tablettázva vagy hasonló formában, illetve legfeljebb 10 kg tömegű csomagolásban eff.t HU
201579 80 0 055 - - - M.n.s. más trágyázószerek t PR
201579 80 0 501 - - - M.n.s. más trágyázószerek eff.t HU
201580 00 0 055 - Állati vagy növényi eredetű műtrágyák t PR, CP
201590 00 0 706 - Műtrágyák és nitrogén vegyületek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
201599 00 0 706 - - Műtrágyák és nitrogén vegyületek gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
20.16 MŰANYAG-ALAPANYAG GYÁRTÁSA TE
201610 00 0 055 - Polietilén, alapanyag formájában t CP
201610 30 0 055 - - Polietilén, 0,94-nél kisebb fajsúllyal, alapanyag formájában t HU
201610 35 0 055 - - - Lineáris polietilén, 0,94-nél kisebb fajlagos tömeggel, alapanyag formájában t PR
201610 39 0 055 - - - Polietilén, 0,94-nél kisebb fajlagos tömeggel, alapanyag formájában (a lineáris kivételével) t PR
201610 50 0 055 - - Polietilén, legalább 0,94 fajlagos tömeggel, alapanyag formájában t PR
201610 70 0 055 - - Etilén-vinil-acetát-kopolimer, alapanyag formájában t PR
201610 90 0 055 - - Etilénpolimerek, alapanyag formájában (a polietilén, etilén-vinil-acetát-kopolimer kivételével) t PR
201620 00 0 055 - Polisztirol, alapanyag formájában t CP
201620 30 0 055 - - Polisztirol, alapanyag formájában t HU
201620 35 0 055 - - - Habosítható polisztirol, alapanyag formájában t PR
201620 39 0 055 - - - Polisztirol, alapanyag formájában (a habosítható polisztirol kivételével) t PR
201620 50 0 055 - - Sztirol-akrilnitril-(SAN)-kopolimerek, alapanyag formájában t PR
201620 70 0 055 - - Akrilnitril-butadién-sztirol-(ABS)-kopolimerek, alapanyag formájában t PR
201620 90 0 055 - - Sztirol polimerjei, alapanyag formájában (a polisztirol, sztirol-akrilnitril-(SAN)-kopolimerek, akrilnitril-butadién-sztirol-(ABS)-kopolimerek kivételével) t PR
201630 00 0 055 - Polivinilklorid vagy egyéb halogénezett poliolefin, alapanyag formájában t CP
201630 10 0 055 - - Polivinil-klorid, más anyaggal nem keverve, alapanyag formájában t PR
201630 20 0 055 - - Polivinil-klorid keverék, alapanyag formájában t HU
201630 23 0 055 - - - Nem lágyított polivinil-klorid más anyaggal keverve, alapanyag formájában t PR
201630 25 0 055 - - - Lágyított polivinil-klorid más anyaggal keverve, alapanyag formájában t PR
201630 40 0 055 - - Vinil-klorid-vinil-acetát-kopolimerek és más vinil-klorid-kopolimerek, alapanyag formájában t PR
201630 60 0 055 - - Fluorpolimerek t PR
201630 90 0 055 - - M.n.s. halogénezett olefinek polimerjei, alapanyag formájában t PR
201640 00 0 055 - Poliacetál, egyéb poliéter, epoxid-gyanták, alapanyag formájában; polikarbonát, alkid-gyanták, poliallil-észter, egyéb poliészter, alapanyag formájában t CP
201640 10 0 055 - - Poliacetál, polietilén-glikól és egyéb poliéter-alkohol, alapanyag formájában t HU
201640 13 0 055 - - - Poliacetálok, alapanyag formájában t PR
201640 15 0 055 - - - Polietilén-glikolok és más poliéter-alkoholok, alapanyag formájában t PR
201640 20 0 055 - - Poliéterek, alapanyag formájában (a poliacetálok, poliéter-alkoholok kivételével) t PR
201640 30 0 055 - - Epoxigyanták, alapanyag formájában t PR
201640 40 0 055 - - Polikarbonátok, alapanyag formájában t PR
201640 50 0 055 - - Alkidgyanták, alapanyag formájában t PR
201640 60 0 055 - - Polietilén-tereftalát, alapanyag formájában t HU
201640 62 0 055 - - - Polietilén-tereftalát alapanyag formájában, legalább 78 ml/g viszkozitással t PR
201640 64 0 055 Más polietilén-tereftalát, alapanyag formájában t PR
201640 70 0 055 - - Telítetlen folyékony poliészterek, alapanyag formájában (a poliacetálok, poliéterek, epoxigyanták, polikarbonátok, alkidgyanták, polietilén-tereftalát kivételével) t PR
201640 80 0 055 - - Telítetlen poliészterek, alapanyag formájában (a folyékony poliészterek, poliacetálok, poliéterek, epoxigyanták, polikarbonátok, alkidgyanták, polietilén-tereftalát kivételével) t PR
201640 90 0 055 - - Poliészterek, alapanyag formájában (a poliacetálok, poliéterek, epoxigyanták, polikarbonátok, alkidgyanták, polietilén-tereftalát és más telítetlen poliészterek kivételével) t PR
201650 00 0 055 - Egyéb műanyagok, alapanyag formájában és ioncserélők t CP
201651 00 0 055 - - Polipropilén vagy egyéb poliolefin, alapanyag formájában t CP
201651 30 0 055 - - - Polipropilén, alapanyag formájában t PR
201651 50 0 055 - - - Propilén vagy más olefin polimerjei, alapanyag formájában (a polipropilén kivételével) t PR
201652 00 0 055 - - Polivinilacetát, egyéb polivinilészter és egyéb vinilpolimer, alapanyag formájában t CP
201652 30 0 055 - - - Vinil-acetát polimerjei, vizes diszperzióban, alapanyag formájában t PR
201652 50 0 055 - - - Vinil-acetát polimerjei, alapanyag formájában (nem vizes diszperzióban) t PR
201652 70 0 055 - - - Vinil-észterek polimerjei vagy más vinilpolimerek, alapanyag formájában (a vinil-acetát kivételével) t PR
201653 00 0 055 - - Akrilpolimer, alapanyag formájában t CP
201653 50 0 055 - - - Polimetil-metakrilát, alapanyag formájában t PR
201653 90 0 055 - - - Akrilpolimerek, alapanyag formájában (a polimetil-metakrilát kivételével) t PR
201654 00 0 055 - - Poliamid, alapanyag formájában t CP
201654 50 0 055 - - - Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 vagy -6,12, alapanyag formájában t PR
201654 90 0 055 - - - Poliamid, alapanyag formájában (a poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 vagy -6,12 kivételével) t PR
201655 00 0 055 - - Karbamid-, tiokarbamid- és melamin-gyanta, alapanyag formájában t CP
201655 50 0 055 - Karbamidgyanták és tiokarbamidgyanták, alapanyag formájában t PR
201655 70 0 055 - Melamingyanták, alapanyag formájában t PR
201656 00 0 055 - - Egyéb amin-gyanta, fenol-gyanta és poliuretán, alapanyag formájában t CP
201656 30 0 055 - - - Aminogyanták, alapanyag formájában (a karbamidgyanták és tiokarbamidgyanták, melamingyanták kivételével) t PR
201656 50 0 055 - - - Fenolgyanták, alapanyag formájában t PR
201656 70 0 055 - - - Poliuretánok, alapanyag formájában t PR
201657 00 0 055 - - Szilikon, alapanyag formájában t PR, CP
201659 00 0 055 - - M.n.s. egyéb műanyagok, alapanyag formájában t CP
201659 20 0 055 - - - M.n.s. kőolajgyanták, kumaron-indén-gyanták, politerpének, poliszulfidok, poliszulfonok stb. alapanyag formájában t PR
201659 45 0 055 - - - Nátrium-karboxi-metilcellulóz t PR
201659 50 0 055 - - - M.n.s. cellulóz és kémiai származékai, alapanyag formájában (a nátrium-karboxi-metilcellulóz kivételével) t PR
201659 55 0 055 - - - Máshol nem említett természetes polimerek és módosított természetes polimerek, alapanyag formájában. Alginsav, sói és észterei t PR
201659 65 0 055 - - - Máshol nem említett természetes polimerek és módosított természetes polimerek (pl. keményített fehérjék, a természetes gumi kémiai származékai), alapanyag formájában (az alginsav, sói és észterei kivételével) t PR
201659 70 0 055 - - - Szintetikus vagy természetes polimereken alapuló ioncserélők, alapanyag formájában t PR
201690 00 0 706 - Műanyagalapanyag-gyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
201699 00 0 706 - - Műanyag-alapanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
20.17 SZINTETIKUS KAUCSUK ALAPANYAG GYÁRTÁSA TE
201710 00 0 055 - Szintetikus kaucsuk, alapanyag formájában t CP
201710 50 0 055 - - Szintetikus latexgumi t PR
201710 90 0 055 - - Szintetikus gumi (a latex kivételével) t PR
201790 00 0 706 - Szintetikus kaucsukgyártással kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
201799 00 0 706 - - Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
20.2 MEZŐGAZDASÁGI VEGYI TERMÉK GYÁRTÁSA
20.20 MEZŐGAZDASÁGI VEGYI TERMÉK GYÁRTÁSA TE
202010 00 0 050 - Növényvédő szerek és egyéb mezőgazdasági célú vegyszer kg CP
202010 00 0 529 - Növényvédő szerek és egyéb mezőgazdasági célú vegyszer kg/act. CP
202011 00 0 050 - - Rovarölő szer kg CP, HU
202011 00 0 529 - - Rovarölő szer kg/act. PR, CP
202012 00 0 050 - - Gyomirtó szer kg CP
202012 00 0 529 - - Gyomirtó szer kg/act. CP
202012 20 0 050 - - - Fenoxi-fitohormon-termékeken alapuló gyomirtó szerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg HU
202012 20 0 529 - - - Fenoxi-fitohormon-termékeken alapuló gyomirtó szerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg/act. PR
202012 30 0 050 - - - Triazinalapú gyomirtó szerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg HU
202012 30 0 529 - - - Triazinalapú gyomirtó szerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg/act. PR
202012 40 0 050 - - - Amidalapú gyomirtó szerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg HU
202012 40 0 529 - - - Amidalapú gyomirtó szerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg/act. PR
202012 50 0 050 - - - Karbamátalapú gyomirtó szerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg HU
202012 50 0 529 - - - Karbamátalapú gyomirtó szerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg/act. PR
202012 60 0 050 - - - Dinitro-anilin-származék-alapú gyomirtó szerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg HU
202012 60 0 529 - - - Dinitro-anilin-származék-alapú gyomirtó szerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg/act. PR
202012 70 0 050 - - - Karbamid-, uracil- vagy szulfonil-karbamid-alapú gyomirtó szerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg HU
202012 70 0 529 - - - Karbamid-, uracil- vagy szulfonil-karbamid-alapú gyomirtó szerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg/act. PR
202012 90 0 050 - - - Gyomirtó szerek, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben, vagy mint készítmények/készáruk, kivéve a fenoxi-fitohormonon, triazinon, amidon, karbamáton, dinitro-anilin-származékon, karbamidon, uracilon vagy szulfonil-karbamidon alapulókat (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg HU
202012 90 0 529 - - - Gyomirtó szerek, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben, vagy mint készítmények/készáruk, kivéve a fenoxi-fitohormonon, triazinon, amidon, karbamáton, dinitro-anilin-származékon, karbamidon, uracilon vagy szulfonil-karbamidon alapulókat (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg/act. PR
202013 00 0 050 - - Anticsíra termékek és növényi regulátorok kg CP
202013 00 0 529 - - Anticsíra termékek és növényi regulátorok kg/act. CP
202013 50 0 050 - - - Csírázásgátló termékek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg HU
202013 50 0 529 - - - Csírázásgátló termékek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg/act. PR
202013 70 0 050 - - - Növénynövekedés-szabályozók, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg HU
202013 70 0 529 - - - Növénynövekedés-szabályozók, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk kg/act. PR
202014 00 0 050 - - Növényi és talajfertőtlenítőszer kg CP
202014 00 0 529 - - Növényi és talajfertőtlenítőszer kg/act. CP
202014 30 0 050 - - - Kvaternerammóniumsó-alapú fertőtlenítőszerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg HU
202014 30 0 529 - - - Kvaternerammóniumsó-alapú fertőtlenítőszerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg/act. PR
202014 50 0 050 - - - Halogénezettvegyület-alapú fertőtlenítőszerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg HU
202014 50 0 529 - - - Halogénezettvegyület-alapú fertőtlenítőszerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg/act. PR
202014 90 0 050 - - - Fertőtlenítőszerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (a kvaterner ammóniumsón, a halogénezett vegyületen alapulók és a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg HU
202014 90 0 529 - - - Fertőtlenítőszerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (a kvaterner ammóniumsón, a halogénezett vegyületen alapulók és a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg/act. PR
202015 00 0 050 - - Gombaölő szer kg CP
202015 00 0 529 - - Gombaölő szer kg/act. CP
202015 15 0 050 - - - - Szervetlen gombaölő szerek, baktériumölők és vetőmagkezelő szerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg HU
202015 15 0 529 - - - - Szervetlen gombaölő szerek, baktériumölők és vetőmagkezelő szerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg/act. PR
202015 30 0 050 - - - Ditiokarbamát-alapú gombaölő szerek, baktériumölők és vetőmagkezelő szerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg HU
202015 30 0 529 - - - Ditiokarbamát-alapú gombaölő szerek, baktériumölők és vetőmagkezelő szerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg/act. PR
- - - - Benzimidazol-alapú gombaölő szerek, baktériumölők és
202015 45 0 050 vetőmagkezelő szerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg HU
202015 45 0 529 - - - - Benzimidazol-alapú gombaölő szerek, baktériumölők és vetőmagkezelő szerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg/act. PR
202015 60 0 050 - - - Triazol- vagy diazolalapú gombaölő szerek, baktériumölők és vetőmagkezelő szerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg HU
202015 60 0 529 - - - Triazol- vagy diazolalapú gombaölő szerek, baktériumölők és vetőmagkezelő szerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg/act. PR
202015 75 0 050 - - - - Diazin- vagy morfolinalapú gombaölő szerek, baktériumölők és vetőmagkezelő szerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg HU
202015 75 0 529 - - - - Diazin- vagy morfolinalapú gombaölő szerek, baktériumölők és vetőmagkezelő szerek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg/act. PR
202015 90 0 050 - - - Más gombaölő szerek, baktériumölők és vetőmagkezelő szerek (pl.: Captan stb.) (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg HU
202015 90 0 529 - - - Más gombaölő szerek, baktériumölők és vetőmagkezelő szerek (pl.: Captan stb.) (a veszélyes növényvédő szerek kivételével) kg/act. PR
202016 00 0 050 - - A 3808 vtsz. azon árui, amelyek legalább egyet tartalmaznak az alábbi anyagokból: aldrin (ISO), binapakril (ISO); kamfeklór (ISO) (toxafén); kaptafol (ISO); klórdán (ISO); klór-dimeform (ISO); klór-benzilát (ISO); DDT (ISO) (klofenotán (INN), 1,1,1-triklór-2,2””-bisz (para-klórfenil)-etán); dieldrin (ISO, INN); 4,6-dinitro-orto-krezol (DNOC (ISO)) vagy annak sói; dinoszeb (ISO), azok sói vagy észterei; etilén-dibromid (ISO) (1,2-dibróm-etán); etilén-diklorid (ISO) (1,2-diklór-etán); fluor-acetamid (ISO); heptaklór (ISO); hexaklór-benzén (ISO); 1,2,3,4,5,6-Hexaklór-ciklohexán (HCH (ISO)), beleértve a lindánt (ISO, INN); a higanyvegyületeket; metamidofosz (ISO); monokrotofosz (ISO); oxirán (etilén-oxid); paration (ISO); paration-metil (ISO) (metil-paration); pentaklórfenol (ISO) annak sói vagy észterei; foszfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklór-fenoxiecetsav) azok sói vagy észterei, ón-tributil-vegyületek. Továbbá a benomil (ISO), karbofurán (ISO) és tirám (ISO) keverékét tartalmazó porozószerek is. kg CP, HU
202016 00 0 529 - - Veszélyes növényvédőszer (a 3808 vtsz. azon árui, amelyek legalább egyet tartalmaznak az alábbi anyagokból: aldrin (ISO), binapakril (ISO); kamfeklór (ISO) (toxafén); kaptafol (ISO); klórdán (ISO); klór-dimeform (ISO); klór-benzilát (ISO); DDT (ISO) (klofenotán (INN), 1,1,1-triklór-2,2MM- bisz (para-klórfenil)-etán); dieldrin (ISO, INN); 4,6-dinitro-orto-krezol (DNOC (ISO)) vagy annak sói; dinoszeb (ISO), azok sói vagy észterei; etilén- dibromid (ISO) (1,2-dibróm-etán); etilén-diklorid (ISO) (1,2-diklór-etán); fluor-acetamid (ISO); heptaklór (ISO); hexaklór-benzén (ISO); 1,2,3,4,5,6-Hexaklór-ciklohexán (HCH (ISO)), beleértve a lindánt (ISO, INN); a higanyvegyületeket; metamidofosz (ISO); monokrotofosz (ISO); oxirán (etilén-oxid); paration (ISO); paration-metil (ISO) (metil-paration); pentaklórfenol (ISO) annak sói vagy észterei; foszfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklór-fenoxiecetsav) azok sói vagy észterei, ón-tributil-vegyületek. Továbbá a benomil (ISO), karbofurán (ISO) és tirám (ISO) keverékét tartalmazó porozószerek is) kg/act. PR, CP
202019 00 0 050 - - Egyéb növényvédő szerek és egyéb mezőgazdasági célú vegyszer kg CP
202019 00 0 529 - - Egyéb növényvédő szerek és egyéb mezőgazdasági célú vegyszer kg/act. CP
202019 80 0 050 - - - Patkányirtók és más növényvédő szerek a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben vagy készítményekként vagy árukként (kivéve rovarölők, gombaölők, gyomirtók és fertőtlenítők) kg HU
202019 80 0 529 - - - Patkányirtók és más növényvédő szerek a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben vagy készítményekként vagy árukként (kivéve rovarölők, gombaölők, gyomirtók és fertőtlenítők) kg/act. PR
202090 00 0 706 - Növényvédő szerek és egyéb mezőgazdasági célú vegyszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
202099 00 0 706 - - Növényvédő szer és egyéb mezőgazdasági célú vegyszer gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában 1000 Ft CP
20.3 FESTÉK, BEVONÓANYAG GYÁRTÁSA
20.30 FESTÉK, BEVONÓANYAG GYÁRTÁSA TE
203010 00 0 055 - Polimeralapú festékek és lakkok t CP
203011 00 0 055 - - Akril- és vinilpolimer alapú festékek és lakkok, vizes oldatban t CP
203011 50 0 055 - - - Akril- és vinilpolimer-alapú festékek és lakkok, vizes közegben diszpergálva vagy oldva (beleértve a zománcot és a fénymázat is) t PR
203011 70 0 055 - - - Más festék, lakk, vizes közegben diszpergálva vagy oldva t PR
203012 00 0 055 - - Poliészter-, akril- vagy vinilpolimer alapú festékek és lakkok, nem vizes oldatban t CP
203012 20 0 055 - - - Festék és lakk, poliészter alapú, nem vizes közegben diszpergálva, oldva, a zománc és a fénymáz is t HU
203012 25 0 055 - - - - Poliészter-alapú festékek és lakkok, nem vizes közegben diszpergálva/oldva, 50%-nál magasabb oldószertartalommal, beleértve a zománcot és a fénymázat is t PR
203012 29 0 055 - - - - Poliészter-alapú festékek és lakkok, nem vizes közegben diszpergálva/oldva, beleértve a zománcot és a fénymázat is, kivéve az 50%-nál magasabb oldószertartalmúakat t PR
203012 30 0 055 - - - Akril- vagy vinilpolimer-alapú festékek és lakkok, nem vizes közegben diszpergálva/oldva, 50%-nál magasabb oldószertartalommal, beleértve a zománcot és a fénymázat is t PR
203012 50 0 055 - - - Más akril- vagy vinilpolimer-alapú festék és lakk t PR
203012 70 0 055 - - - Festék és lakk: m.n.s. oldat t PR
203012 90 0 055 - - - M.n.s. más szintetikuspolimer-alapú festék és lakk t PR
203020 00 0 055 - Egyéb festékek, lakkok és hasonló termékek, művész- és nyomdafestékek t CP
203021 00 0 055 - - Feldolgozott pigmentek, opalizáló és színező anyagok, üvegesedő zománcok és mázak, folyékony fénymázak és hasonló készítmények, üvegolvadék t CP
203021 30 0 055 - - - Feldolgozott pigmentek, opalizáló anyagok (mattítók), színező anyagok és hasonló készítmények a kerámiához, zománchoz vagy üveghez t PR
203021 50 0 055 - - - Üvegesedő zománcok és mázak, engoba és hasonló készítmények a kerámiához, zománchoz vagy üveghez t PR
203021 70 0 055 - - - Folyékony fénymázak és hasonló készítmények, üvegolvadék és egyéb üveg por, szemcse vagy pehely alakban t PR
203022 00 0 055 - - Egyéb festékek és lakkok, szikkatív készítmények t CP