A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

20/2011. (XII. 5.) MNB rendelet

„MAGYARORSZÁG” felirattal ellátott 20 forintos címletű érme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „MAGYARORSZÁG” felirattal ellátott 20 forintos címletű érmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2012. január 1.

2. § (1) Az érme réz (75%), nikkel (4%) és cink (21%) ötvözetéből készült, súlya 6,9 gramm, átmérője 26,3 mm, peremvastagsága 1,8 mm, széle recézett.

(2) Az érme előlapján, a középmezőben a magyar nőszirom (iris aphylla hungarica) ábrázolása látható. Az érme szélén található gyöngysor-szegélyen belül, köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent, egy-egy pont között a verési évszám olvasható. Az érme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az érme hátlapjának szélén található gyöngysor-szegélyen belül, a középmezőben a - kissé egymásra csúsztatott számjegyekből álló - „20” értékjelzés, az értékjelzés bal és jobb oldalán, alul díszítővonal látható. Az értékjelzés alatti két vízszintes sorban a „FORINT” felirat és a „BP.” verdejel olvasható. Az érme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az érme különleges - ún. proof - technológiával is készíthető.

3. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 20 forintos jubileumi érmék kibocsátásáról szóló 1/2003. (MK 34.) MNB hirdetményt visszavonom. A visszavont hirdetménnyel kibocsátott érme továbbra is törvényes fizetőeszköz. Az érme külső kiállítását a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Ez a rendelet nem érinti az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonásáról szóló 10/2007. (X. 1.) MNB rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott 20 forintos címletű érmét.

1. melléklet a 20/2011. (XII. 5.) MNB rendelethez

A „MAGYARORSZÁG” felirattal ellátott 20 forintos címletű érme előlapjának képe

2. melléklet a 20/2011. (XII. 5.) MNB rendelethez

A „MAGYARORSZÁG” felirattal ellátott 20 forintos címletű érme hátlapjának képe

3. melléklet a 20/2011. (XII. 5.) MNB rendelethez

A Magyar Nemzeti Bank által az 1/2003. (MK 34.) MNB hirdetménnyel kibocsátott 20 forintos címletű érme külső kiállítása

1. Az érme leírása

1.1. Az érme réz (75%), nikkel (4%) és cink (21%) ötvözetéből készült, súlya 6,9 gramm, átmérője 26,3 mm, peremvastagsága 1,8 mm, széle recézett.

1.2. Az érme előlapján, a középmezőben Deák Ferenc portréja látható. A portrétól balra az „1803”, a portrétól jobbra az „1876” felirat, a portré alatt a „2003” verési évszám olvasható. Az érme szélén található gyöngysor-szegélyen belül, félköriratban fent a „DEÁK FERENC”, lent a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható.

1.3. Az érme hátlapjának szélén található gyöngysor-szegélyen belül, a középmezőben a - kissé egymásra csúsztatott számjegyekből álló - „20” értékjelzés, az értékjelzés bal és jobb oldalán, alul díszítővonal látható. Az értékjelzés alatti két vízszintes sorban a „FORINT” felirat és a „BP.” verdejel olvasható.

1.4. Az érme különleges - ún. proof - technológiával is készíthető.

2. Az érme előlapjának képe:

3. Az érme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére