A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

28/2011. (V. 31.) NFM rendelet

a Kohéziós Alap közreműködő szervezet kijelöléséről

Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 33. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a), b) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft. a Kohéziós Alap bevonásával finanszírozott környezetvédelmi projektek megvalósításához szükséges valamennyi intézkedés tekintetében közreműködő szervezetként kerül kijelölésre.

2. § (1) Az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft. jogutódja a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóságnak (a továbbiakban: KöFI)

a) a KöFI által az 1. §-ban meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban - e rendelet hatálybalépését megelőzően - létesített támogatási jogviszonyok,

b) az a) pont szerinti támogatási jogviszonyokhoz kapcsolódó, az alaptevékenység ellátásához szükséges tanácsadói, szakértői tevékenység ellátására vonatkozó polgári jogi szerződések vonatkozásában, és

c) a KöFI által megszerzett szerzői jogok és licencek tekintetében.

(2) Az Energia Központ Nonprofit Kft. a KöFI által az 1. §-ban meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban - e rendelet hatálybalépését megelőzően - létesített támogatási jogviszonyok tekintetében jogutódként jogosult

a) eljárni a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott támogatási összegek beszedése érdekében,

b) kiadni a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás visszavonására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot,

c) *  perbe lépni az irányító hatóság pernyertességét elősegítendően a folyamatban lévő peres eljárásokba.

3. § Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.

4. § * 


  Vissza az oldal tetejére