A jogszabály mai napon ( 2023.06.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2011. évi XLIV. törvény

a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR), 2003. május 27. napján kelt negyedik módosításának, a 2005. június 24. napján kelt ötödik módosításának, valamint a 2009. március 20-án kelt hatodik módosításának kihirdetéséről * 

(A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás 2003. május 27. napján kelt negyedik módosítása a Magyar Köztársaság vonatkozásában 2004. február 27.-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

(A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás 2005. június 24. napján kelt ötödik módosítása a Magyar Köztársaság vonatkozásában 2006. július 16-án nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

(A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás 2009. március 20. napján kelt hatodik módosítása a Magyar Köztársaság vonatkozásában 2010. szeptember 20-án nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § (1) Az Országgyűlés a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) 2003. május 27. napján kelt negyedik módosítását (a továbbiakban: negyedik módosítás) e törvénnyel kihirdeti.

(2) A negyedik módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Article 12 - Measures of enforcement of the Agreement

Replace this article with the following text:

„Article 12

Measures of enforcement of the Agreement

1. Each Contracting Party shall adopt all appropriate measures to ensure observance of the provisions of this Agreement, in particular by an adequate level of roadside checks and checks performed on the premises of undertakings annually covering a large and representative proportion of drivers, undertakings and vehicles of all transport categories coming within the scope of this Agreement.

(a) The competent administrations of the Contracting Parties shall organize the checks so that:

- During each calendar year a minimum of 1% of the days worked by the drivers of vehicles to which this Agreement applies shall be checked;

- At least 15% of the total number of working days checked shall be checked on the roadside and at least 25% on the premises of undertakings;

(b) The elements of roadside checks shall include:

- Daily driving periods, interruptions and daily rest periods and, if there are evident irregularities, the record sheets of the preceding days which shall be on board the vehicle;

- The last weekly rest period, if appropriate;

- The correct functioning of the control device.

These checks shall be carried out without discrimination of vehicles and drivers, whether resident or not.

(c) The elements of checks on the premises of undertakings shall include, apart from the elements subject to roadside checks, in addition to compliance with Article 10, paragraph 3:

- Weekly rest periods and driving periods between these rest periods;

- Two-weekly limits on hours of driving;

- Compensation for daily and weekly rest periods reduced in accordance with Article 8, paragraphs 1 and 3;

- Use of recording sheets and/or the organization of drivers’ working time.

2. Within the framework of mutual assistance, the competent authorities of the Contracting Parties shall regularly send one another all available information concerning:

- Breaches of this Agreement committed by non-residents and any penalties imposed for such breaches;

- Penalties imposed by a Contracting Party on its residents for such breaches committed on the territory of other Contracting Parties.

In case of serious breaches, such information shall include the penalty imposed.

3. If the findings of a roadside check on the driver of a vehicle registered in the territory of another Contracting Party provide grounds to believe that infringements have been committed which cannot be detected during the check due to lack of necessary data, the competent authorities of the Contracting Parties concerned shall assist each other to clarify the situation. In cases where, to this end, the competent Contracting Party carries out a check at the premises of the undertaking, the results of this check shall be communicated to the other Party concerned.

4. Contracting Parties shall work in cooperation with each other in the organization of concerted roadside checks.

5. The United Nations Economic Commission for Europe shall issue a report every two years on the application by Contracting Parties of paragraph 1 of the present article.””

„12. Cikk - A Megállapodás érvényesítését szolgáló intézkedések

Ezen cikk helyébe az alábbi cikk lép:

„12. Cikk

A Megállapodás érvényesítését szolgáló intézkedések

1. Az egyes Szerződő Felek minden szükséges intézkedést megtesznek a jelen Megállapodás rendelkezéseinek megtartásának biztosítására, a jelen Megállapodás hatálya alá bármely szállítási kategóriába tartozó járművezetők, vállalkozások és járművek megfelelően nagy, reprezentatív mintájának évente történő ellenőrzése útján, amely magában foglalja a közúton és a vállalkozások telephelyein végzett ellenőrzéseket is.

(a) A Szerződő Felek illetékes hatóságai oly módon szervezi meg az ellenőrzéseket:

- hogy minden egyes naptári évben a jelen Megállapodás alkalmazási körébe tartozó járművek gépjárművezetői összes munkanapjának legalább 1 százalékára kiterjedjenek;

- hogy az összes ellenőrzött munkanap legalább 15 százalékán közúton, legalább 25 százalékán pedig a vállalkozások telephelyein történjen az ellenőrzés;

(b) A közúti ellenőrzések az alábbiakra kell, hogy kiterjednek:

- a napi vezetési idők, megszakítások és a napi pihenőidők, valamint szabálytalanságok egyértelmű jelei esetén, a megelőző napokra vonatkozó adatrögzítő lapok, amelyeknek a jármű fedélzetén kell lenniük;

- indokolt esetben a megelőző hétre vonatkozó pihenőidő;

- a menetíró készülék helyes működése.

Ezen ellenőrzéseket a járművek és a járművezetők bárminemű megkülönböztetése nélkül végzik el, akár honosak, akár nem.

(c) A vállalkozások telephelyein végzett ellenőrzések a következő elemekből állnak, a közúti ellenőrzés elemein túl, valamint a 10. Cikk 3. pontjában foglaltak szerint:

- a heti pihenőidők és a heti pihenőidők közötti vezetési idők;

- az engedélyezett összes vezetési idő két hétre;

- a 8. Cikk 1. és 3. pontja szerint csökkentett napi vagy heti pihenőidők ellentételezése;

- az adatrögzítő lapok használata, illetve a járművezetők munkaidő-beosztása.

2. A kölcsönös segítségnyújtás keretében a Szerződő Felek illetékes hatóságai rendszeresen tájékoztatják egymást a rendelkezésükre álló valamennyi alábbi információkról:

- a jelen Megállapodásban foglaltakat megszegő külföldi járművezetők szabálytalanságairól és az ezekre kirótt bírságokról;

- azokról a bírságokról, amelyeket azokra a belföldi járművezetőkre róttak ki, akik a Szerződő Fél területén követtek el ilyen jellegű jogsértést.

Súlyos jogsértés esetében az információnak a kirótt bírság összegét is tartalmaznia kell.

3. Ha valamely Szerződő Fél területén bejegyzett jármű vezetőjének közúti ellenőrzésekor olyan jogsértéseket állapítanak meg, amelyek megfelelő adatok hiányában az adott ellenőrzéskor nem tárhatók fel, az érintett Szerződő Felek illetékes hatóságai kölcsönösen segítik egymást a helyzet tisztázásában. Az esetben, ha ennek érdekében az illetékes Szerződő Fél a vállalkozás telephelyén folytat vizsgálatot, ezen ellenőrzés eredményét közölnie kell a másik érintett Féllel.

4. A Szerződő Feleknek együtt kell működniük az összehangolt közúti ellenőrzések szervezésében.

5. Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának kétévente jelentést kell készítenie a jelen cikk 1. pontjának Szerződő Felek általi alkalmazásáról.””

2. § (1) Az Országgyűlés a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) 2005. június 24. napján kelt ötödik módosítását (a továbbiakban: ötödik módosítás) e törvénnyel kihirdeti.

(2) Az ötödik módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Part one

Amendments to the body of the AETR

Replace article 10 by the following provisions:

„Article 10

Control device

„1. The Contracting Parties shall prescribe the installation and use on vehicles registered in their territory of a control device according to the requirements of this Agreement and the Annex and Appendices thereto.

2. The control device within the sense of this Agreement shall, as regards construction, installation, use and testing, comply with the requirements of this Agreement and the Annex and Appendices thereto.

3. A control device conforming to Council Regulation (EEC) No. 3821/85 of 20 December 1985 as regards construction, installation, use and testing shall be considered as conforming to the requirements of this Agreement and the Annex and Appendices thereto.”

Replace article 13 of the AETR by the following provisions:

„Article 13

Transitional provisions

„1. All the new provisions of the present Agreement, including its Annex and Appendices 1B and 2, relating to the introduction of a digital control device, shall become mandatory for countries which are Contracting Parties to this Agreement at latest four years after the date of entry into force of the relevant amendments resulting from the procedure specified in article 21. In consequence, all vehicles covered by this Agreement, put into service for the first time after the expiry of this period, shall be equipped with a control device conforming to these new requirements. During this four-year period, Contracting Parties, which have not yet implemented these amendments in their countries, shall accept and control on their territory vehicles registered in another Contracting Party to this Agreement, which are already equipped with such a digital control device.

2. (a) The Contracting Parties shall take the necessary steps to be able to issue the driver cards referred to in the Annex to the present Agreement, as amended, at latest three months before the expiry of the four-year deadline referred to in paragraph 1. This minimum period of three months shall also be complied with in the event of the implementation by a Contracting Party of the provisions relating to the digital control device in conformity with Appendix 1B to this Annex before the expiry of the four-year deadline. Such Contracting Parties shall keep the secretariat of the Working Party on Road Transport of the Economic Commission for Europe informed of progress in the introduction of the digital control device in conformity with Appendix 1B to this Annex within its territory.

(b) Pending the issue by Contracting Parties of the cards referred to in (a), the provisions of article 14 of the Annex to this Agreement shall apply to drivers who may be required to drive vehicles fitted with a digital control device in accordance with Appendix 1B to this Annex.”

3. Any instrument of ratification or accession deposited by a State after the entry into force of the amendments referred to in paragraph 1 shall be deemed to apply to the Agreement as amended, including the deadline for implementation specified in paragraph 1.

If accession takes place less than two years before the expiry of the deadline referred to in paragraph 1, the State shall inform the depositary of the date on which the digital control device will be brought into effective use in its territory when it deposits its instrument of ratification or accession. Such State may make use of a transitional period not exceeding two years from the date of entry into force of the Agreement for the State. The depositary shall so inform all Contracting Parties.

The provisions of the preceding paragraph shall also apply in the event of the accession of a State after the expiry of the four-year deadline for implementation referred to in paragraph 1.”

Add a new paragraph 5 bis to article 21 of the AETR to read:

„5 bis. In the case of a country which becomes a Contracting Party to this Agreement between the moment of notification of a draft amendment and the moment when it is considered accepted, the secretariat of the Working Party on Road Transport of the Economic Commission for Europe shall notify the new State Party of the draft amendment as soon as possible. The latter may inform the Secretary-General of any objection before the end of the six-month period from the date of transmission of the original amendment to all Contracting Parties.”

Add a new paragraph 4 bis to article 22 of the AETR to read:

„4 bis. In the case of a country which becomes a Party to this Agreement between the moment of notification of a draft amendment and the moment when it is considered accepted, the secretariat of the Working Party on Road Transport of the Economic Commission for Europe shall notify the new State Party of the draft amendment as soon as possible. The latter may inform the Secretary-General of any objection before the end of the six-month period from the date of transmission of the original amendment to all Contracting Parties.”

Insert a new article 22 bis to the Agreement to read:

„Article 22 bis - Procedure for the amendment of Appendix 1B

1. Appendix 1B of the Annex to the present Agreement shall be amended according to the procedure defined in the present article.

2. Any amendment proposal to the introductory articles of Appendix 1B shall be adopted by the Working Party on Road Transport of the Economic Commission for Europe by a majority of the Contracting Parties present and voting. Any amendment thus adopted will be transmitted by the secretariat of the Working Party to the Secretary-General for notification to all Contracting Parties. It shall enter into force three months after the date of notification to Contracting Parties.

3. Appendix 1B, adapted for the present Agreement from Annex IB *  of Regulation (EEC) 3821/85 as cited in article 10 of the present Agreement, depending directly on evolutions introduced into this Annex by the European Union, any amendment made to this Annex shall be applicable to Appendix 1B under the following conditions:

- the secretariat of the Working Party on Road Transport of the Economic Commission for Europe will officially inform the competent authorities of all Contracting Parties of the publication in the Official Journal of the European Communities of the amendments introduced to Annex IB of the Community Regulation and at the same time will communicate this information to the Secretary-General accompanied by a copy of the relevant texts.

- these amendments shall enter directly into force for Appendix 1B three months after the date of communication to Contracting Parties of the information.

4. When a proposal to amend the Annex to the present Agreement also implies an amendment to Appendix 1B, the amendments concerning the Appendix may not enter into force before those concerning the Annex. When, in this framework, amendments to Appendix 1B are presented at the same time as amendments to the Annex, their date of entry into force shall be determined by the date resulting from application of the procedures outlined in article 21.”

Part two

Amendments to the Annex to the AETR

Replace the Annex to the AETR by the following:

„ANNEX

Control device

GENERAL PROVISIONS

Chapter I

Type approval

Article 1

For the purposes of this Chapter, the words „control device” shall mean „control device or its components”.

Applications for the approval of a type of control device or of a model record sheet or memory card shall be submitted, accompanied by the appropriate specifications, by the manufacturer or his agent to a Contracting Party. No application in respect of any one type of control device or of any one model record sheet or memory card may be submitted to more than one Contracting Party.

Article 2

A Contracting Party shall grant its type approval to any type of control device, to any model record sheet or memory card which conforms to the requirements laid down in Appendix 1 or 1B to this Annex, provided that the Contracting Party is in a position to check that production models conform to the approved prototype.

The control device referred to in Appendix 1B may not be granted type approval until the whole system (the control device itself, driver card and electrical gearbox connections) has demonstrated its capacity to resist attempts to tamper with or alter the data on driving times. The tests necessary to establish this shall be carried out by experts familiar with up-to-date tampering techniques.

Any modifications or additions to an approved model must receive additional type approval from the Contracting Party which granted the original type approval.

Article 3

Contracting Parties shall issue to the applicant an approval mark, which shall conform to the model shown in Appendix 2, for each type of control device or model record sheet or memory card which they approve pursuant to article 2.

Article 4

The competent authorities of the Contracting Party to which the application for type approval has been submitted shall, in respect of each type of control device or model record sheet or memory card which they approve or refuse to approve, either send within one month to the authorities of the other Contracting Parties a copy of the approval certificate accompanied by copies of the relevant specifications, or, if such is the case, notify those authorities that approval has been refused; in cases of refusal they shall communicate the reasons for their decision.

Article 5

1. If a Contracting Party which has granted type approval as provided for in article 2 finds that a certain control device or record sheet or memory card bearing the type approval mark which it has issued does not conform to the prototype which it has approved, it shall take the necessary measures to ensure that production models conform to the approved prototype. The measures taken may, if necessary, extend to withdrawal of the type approval.

2. A Contracting Party which has granted type approval shall withdraw such approval if the control device or record sheet or memory card which has been approved is not in conformity with this Annex or its Appendices or displays in use any general defect which makes it unsuitable for the purpose for which it is intended.

3. If a Contracting Party which has granted type approval is notified by another Contracting Party of one of the cases referred to in paragraphs 1 and 2, it shall also, after consulting the latter Contracting Party, take the steps laid down in those paragraphs, subject to paragraph 5.

4. A Contracting Party which ascertains that one of the cases referred to in paragraph 2 has arisen may forbid until further notice the placing on the market and putting into service of the control device or record sheets or memory card. The same applies in the cases mentioned in paragraph 1 with respect to control devices or record sheets or memory cards which have been exempted from the initial verification, if the manufacturer, after due warning, does not bring the equipment into line with the approved model or with the requirements of this Annex.

In any event, the competent authorities of the Contracting Parties shall notify one another within one month, of any withdrawal of type approval or of any other measures taken pursuant to paragraphs 1, 2 and 3 and shall specify the reasons for such action.

5. If a Contracting Party which has granted type approval disputes the existence of any of the cases specified in paragraphs 1 or 2 notified to it, the Contracting Parties concerned shall endeavour to settle the dispute.

Article 6

1. An applicant for type approval of a model record sheet shall state on his application the type or types of control device on which the sheet in question is designed to be used and shall provide a suitable device of such type or types for the purpose of testing the sheet.

2. The competent authorities of each Contracting Party shall indicate on the approval certificate for the model record sheet the type or types of control device on which that model sheet may be used.

Article 7

No Contracting Party may refuse to register any vehicle fitted with a control device, or prohibit the entry into service or use of such vehicle for any reason connected with the fact that the vehicle is fitted with such device, if the control device bears the approval mark referred to in article 3 and the installation plaque referred to in article 9.

Article 8

All decisions pursuant to this Annex refusing or withdrawing approval of a type of control device or model record sheet or memory card shall specify in detail the reasons on which they are based. A decision shall be communicated to the party concerned, who shall at the same time be informed of the remedies available to him under the laws of the Contracting Party and of the time limits for the exercise of such remedies.

Chapter II

Installation and inspection

Article 9

1. The control device may be installed or repaired only by fitters or workshops approved by the competent authorities of Contracting Parties for that purpose after the latter, should they so desire, have heard the views of the manufacturers concerned.

The period of administrative validity of approved workshop and fitter cards shall not exceed one year.

If a card issued to an approved workshop or fitter is to be extended, is damaged, malfunctions, is lost or stolen, the authority shall supply a replacement card within five working days of receiving a detailed request to that effect.

Where a new card is issued to replace an old one, the new card shall bear the same „workshop” information number, but the index shall be increased by one. The authority issuing the card shall maintain a register of lost, stolen or defective cards.

Contracting Parties shall take any measure necessary to prevent the cards distributed to approved fitters and workshops from being falsified.

2. The approved fitter or workshop shall place a special mark on the seals which it affixes and, in addition, shall enter for a control device in conformity with Appendix 1B, the electronic security data for carrying out, in particular, the authentication checks. The competent authorities of each Contracting Party shall maintain a register of the marks and electronic security data used and of approved workshop and fitter cards issued.

3. The competent authorities of the Contracting Parties shall send each other their lists of approved fitters and workshops and the cards issued to them and also copies of the marks and of the necessary information relating to the electronic security data used.

4. For the purpose of certifying that installation of the control device took place in accordance with the requirements of this Annex an installation plaque affixed as provided in Appendix 1 or 1B shall be used.

5. Seals may be removed by fitters or workshops approved by the competent authorities in accordance with the provisions of paragraph 1 of this article or in the circumstances described in Appendix 1 or 1B of this Annex.

Chapter III

Use of equipment

Article 10

The employer and drivers shall ensure the correct functioning and proper use of, on the one hand, the control device and, on the other, the driver card where a driver is required to drive a vehicle fitted with a control device in conformity with Appendix 1B.

Article 11

1. The employer shall issue a sufficient number of record sheets to drivers of vehicles fitted with the control device in conformity with Appendix 1, bearing in mind the fact that these sheets are personal in character, the length of the period of service, and the possible obligation to replace sheets which are damaged, or have been taken by an authorized inspecting officer. The employer shall issue to drivers only sheets of an approved model suitable for use in the control device installed in the vehicle.

Where the vehicle is fitted with a control device in conformity with Appendix 1B, the employer and the driver shall ensure that, taking into account the length of the period of service, the printing on request referred to in Appendix 1B can be carried out correctly in the event of an inspection.

2. The undertaking shall keep the record sheets in good order for at least a year after their use and shall give copies to the drivers concerned who request them. The sheets shall be produced or handed over at the request of any authorized inspecting officer.

3. The driver card as defined in Appendix 1B shall be issued, at the request of the driver, by the competent authority of the Contracting Party where the driver has his normal residence.

A Contracting Party may require any driver subject to the provisions of the Agreement and normally resident on its territory to hold a driver card.

(a) For the purposes of this Agreement ’normal residence’ means the place where a person usually lives, that is for at least 185 days in each calendar year, because of personal and occupational ties, or, in the case of a person with no occupational ties, because of personal ties which show close links between that person and the place where he is living.

However, the normal residence of a person whose occupational ties are in a different place from his personal ties and who consequently lives in turn in different places situated in two or more Contracting Parties shall be regarded as being the place of his personal ties, provided that such person returns there regularly. This last condition need not be met where the person is living in a Contracting Party in order to carry out a fixed-term assignment.

(b) Drivers shall give proof of their place of normal residence by any appropriate means, such as their identity card or any other valid document.

(c) Where the competent authorities of the Contracting Party issuing the driver card have doubts as to the validity of a statement as to normal residence made in accordance with point (b), or for the purpose of certain specific controls, they may request any additional information or evidence.

(d) The competent authority of the issuing Contracting Party shall, as far as this can be done, ensure that the applicant does not already hold a valid driver card.

4. (a) The competent authority of the Contracting Party shall personalize the driver card in accordance with the provisions of Appendix 1B.

The period of administrative validity of the driver card shall not exceed five years.

The driver may hold one valid driver card only. The driver is authorized to use only his own personalized driver card. The driver shall not use a driver card which is defective or which has expired.

When a driver card is issued replacing an old one, the new card shall bear the same driver card issue number but the index shall be increased by one. The issuing authority shall keep records of issued, stolen, lost or defective driver cards for a period at least equivalent to their period of validity.

If the driver card is damaged, malfunctions or is lost or stolen, the authority shall supply a replacement card within five working days of receiving a detailed request to that effect.

In the event of a request for the renewal of a card whose expiry date is approaching, the authority shall supply a new card before the expiry date provided that the request was sent to it within the time limits laid down in the fourth subparagraph of article 12 (1).

(b) Driver cards shall be issued only to applicants who are subject to the provisions of the Agreement.

(c) The driver card shall be personal. It may not, during its official period of validity, be withdrawn or suspended for whatever reason unless the competent authority of a Contracting Party finds that the card has been falsified, or the driver is using a card of which he is not the holder, or that the card held has been obtained on the basis of false declarations and/or forged documents. If such suspension or withdrawal measures are taken by a Contracting Party other than the Contracting Party of issue, the former shall return the card to the authorities of the Contracting Party which issued it and shall indicate the reasons for returning it.

(d) Driver cards issued by Contracting Parties shall be mutually recognized.

Where the holder of a valid driver card issued by a Contracting Party has established his normal place of residence in another Contracting Party, he may ask for his card to be exchanged for an equivalent driver card; it shall be the responsibility of the Contracting Party which carries out the exchange to verify if necessary whether the card produced is actually still valid.

Contracting Parties carrying out an exchange shall return the old card to the authorities of the Contracting Party of issue and indicate the reasons for so doing.

(e) Where a Contracting Party replaces or exchanges a driver card, the replacement or exchange, and any subsequent replacement or renewal, shall be registered in that Contracting Party.

(f) Contracting Parties shall take all the necessary measures to prevent any possibility of driver cards being falsified.

5. Contracting Parties shall ensure that data needed to monitor compliance with the present Agreement which are recorded and stored by the control device in conformity with Appendix 1B to this Annex can be stored for 365 days after the date of their recording and that they can be made available under conditions that guarantee the security and accuracy of the data.

Contracting Parties shall take any measures necessary to ensure that the resale or decommissioning of a control device cannot detract, in particular, from the satisfactory application of this paragraph.

Article 12

1. Drivers shall not use dirty or damaged record sheets or driver card. The sheets or driver card shall be adequately protected on this account.

In case of damage to a sheet or driver card bearing recordings, drivers shall attach the damaged sheet or driver card to a spare sheet or a temporary sheet used to replace it.

If the driver card is damaged, malfunctions or is lost or stolen, the driver shall apply within seven calendar days for its replacement to the competent authorities of the Contracting Party in which he has his normal residence.

Where a driver wishes to renew his driver card, he shall apply to the competent authorities of the Contracting Party in which he has his normal residence not later than 15 working days before the expiry date of the card.

2. Drivers shall use the record sheets or driver card every day on which they are driving, starting from the moment they take over the vehicle. The record sheet or driver card shall not be withdrawn before the end of the daily working period unless its withdrawal is otherwise authorized. No record sheet or driver card may be used to cover a period longer than that for which it is intended.

When, as a result of being away from the vehicle, a driver is unable to use the control device fitted to the vehicle, the periods of time indicated in paragraph 3, second indent (b), (c) and (d) below shall be entered on the sheet, either manually, by automatic recording or other means, legibly and without dirtying the sheet.

Drivers shall amend the record sheets as necessary should there be more than one driver on board the vehicle, so that the information referred to in paragraph 3 second indent (b), (c) and (d) below is recorded on the record sheet of the driver who is actually driving.

3. Drivers shall:

- ensure that the time recorded on the sheet agrees with the official time in the country of registration of the vehicle,

- operate the switch mechanisms enabling the following periods of time to be recorded separately and distinctly:

4. Each Contracting Party may permit all the periods referred to in paragraph 3, second indent (b) and (c) to be recorded under the sign on

the record sheets used on vehicles registered in its territory.

5. Each crew member concerned shall enter the following information on his record sheet:

(a) on beginning to use the sheet - his surname and first name;

(b) the date and place where use of the sheet begins and the date and place where such use ends;

(c) the registration number of each vehicle to which he is assigned, both at the start of the first journey recorded on the sheet and then, in the event of a change of vehicle, during use of the sheet;

(d) the odometer reading:

- at the start of the first journey recorded on the sheet,

- at the end of the last journey recorded on the sheet,

- in the event of a change of vehicle during a working day (reading on the vehicle to which he was assigned and reading on the vehicle to which he is assigned);

(e) if relevant, the time of any change of vehicle.

5 bis. The driver shall enter in the control device in conformity with Appendix 1B the symbols of the countries in which he begins and ends his daily work period.

The above data entries shall be activated by the driver, and may be entirely manual or automatic if the control device is linked to a satellite tracking system.

6. The control device defined in Appendix 1 shall be so designed that it is possible for an authorized inspecting officer, if necessary after opening the equipment, to read the recordings relating to the nine hours preceding the time of the check without permanently deforming, damaging or soiling the sheet.

The device shall, furthermore, be so designed that it is possible, without opening the case, to verify that recordings are being made.

7. (a) Where the driver drives a vehicle fitted with a control device in conformity with Appendix 1, he must be able to produce, whenever an inspecting officer so requests:

- the record sheets for the current week and, in any event, the sheet for the last day on which he drove during the previous week,

- the driver card if he holds one, and

- print-outs from the control device defined in Appendix 1B relating to the periods of time indicated in paragraph 3, second indent, (a), (b), (c) and (d) if he drove a vehicle fitted with such a control device during the period referred to in the first indent of this paragraph.

(b) Where the driver drives a vehicle fitted with a control device in conformity with Appendix 1B, he must be able to produce, whenever an inspecting officer so requests:

- the driver card of which he is the holder and,

- the record sheets corresponding to the same period as the one referred to in the first indent of subparagraph (a) during which he drove a vehicle fitted with a control device in conformity with Appendix 1.

(c) An authorized inspecting officer may check compliance with the Agreement by analysis of the record sheets, of the displayed or printed data which have been recorded by the control device or by the driver card or, failing this, by analysis of any other supporting document that justifies non-compliance with a provision, such as those laid down in article 13 (2) and (3).

8. It shall be forbidden to falsify, suppress or destroy data recorded on the record sheet, stored in the control device or on the driver card, or print-outs from the control device as defined in Appendix 1B. The same applies to any manipulation of the control device, record sheet or driver card which may result in data and/or printed information being falsified, suppressed or destroyed. No device which could be used to carry out the manipulations mentioned shall be present on the vehicle.

Article 13

1. In the event of breakdown or faulty operation of the control device, the employer shall have it repaired by an approved fitter or workshop, as soon as circumstances permit.

If the vehicle is unable to return to the premises within a period of one week calculated from the day of the break-down or of the discovery of defective operation, the repair shall be carried out en route.

Measures taken by the Contracting Parties may give the competent authorities power to prohibit the use of the vehicle in cases where breakdown or faulty operation has not been put right as provided in the foregoing subparagraphs.

2. While the device is unserviceable or malfunctioning, drivers shall mark on the record sheet or sheets, or on a temporary sheet to be attached to the record sheet or to the driver card, on which he shall enter data enabling him to be identified (name and number of his driving licence or name and number of his driver card), including his signature, all information for the various periods of time which are no longer recorded or printed out correctly by the control device.

If a driver card is damaged, malfunctions or is lost or stolen, the driver shall, at the end of his journey, print out the information relating to the periods of time recorded by the control device and mark on that document the details that enable him to be identified (name and number of his driving licence or name and number of his driver card), including his signature.

3. If a driver card is damaged or if it malfunctions, the driver shall return it to the competent authority of the Contracting Party in which he has his normal residence. Theft of the driver card shall be the subject of a formal declaration to the competent authorities of the State where the theft occurred.

Loss of the driver card must be reported in a formal declaration to the competent authorities of the Contracting Party that issued it and to the competent authorities of the Contracting Party of normal residence where they are different.

The driver may continue to drive without a driver card for a maximum period of 15 calendar days or for a longer period if this is necessary for the vehicle to return to its premises, provided he can prove the impossibility of producing or using the card during this period.

Where the authorities of the Contracting Party in which the driver has his normal residence are different from those which issued his card and where the latter are requested to renew, replace or exchange the driver card, they shall inform the authorities which issued the old card of the precise reasons for its renewal, replacement or exchange.

Article 14

1. Pursuant to article 13, paragraph 2 (b) of the Agreement, drivers who are driving a vehicle registered in a Contracting Party and to whom the competent authorities have not yet been able to issue the driver cards and who, during the transitional period referred to in paragraph 1 of this article, drive in international traffic with a vehicle fitted with a digital control device in accordance with Appendix 1B to the Annex, must be able to produce, whenever an inspecting officer so requests, the printouts and/or the record sheets for the current week and, in any event, the printout and/or record sheet for the last day on which he drove during the previous week.

2. Paragraph 1 does not apply to drivers of vehicles registered in a country where it is obligatory to use a driver card. However, drivers shall produce printouts whenever an inspecting officer so requests.

3. The printouts referred to in paragraph 1 shall be marked with the details that enable the drivers to be identified (name and number of the driving licence), including their signature.”

Part three

Amendments concerning the Appendices to the Annex to the AETR

After Appendix 7 to the Annex, include a new Appendix 1B, to read:

„APPENDIX 1B

Requirements for the construction, testing, installation and inspection of the digital control device used in road transport

Article 1.

Preamble

1. As this Appendix is an adaptation of Annex IB of Council Regulation (EEC) No. 3821/85 of 20 December 1985 concerning recording equipment in the field of road transport * , the content of this Annex is not reproduced in the AETR because of its size and its very technical character. For the complete official text and its subsequent amendments, Contracting Parties shall refer to the Official Journal of the European Union.

The content of the present Appendix 1B is therefore limited to an introduction citing the references to the relevant texts of the European Union and of the Official Journals in which they were published and highlighting, by means of cross references, the particular points where that Annex has had to be adapted to the context of the AETR.

2. In order to facilitate consultation of that Annex with the adaptations made to take into account the AETR and to allow an overall view of the text, a consolidated version of this Appendix will be elaborated by the secretariat of the United Nations Economic Commission for Europe. However, this version will not have any legal force. This version, elaborated in the official languages of the UNECE, will be updated as necessary.

Article 2.

Introductory provisions to Appendix 1B

1. In accordance with paragraph 1 of article 1 above, Contracting Parties are invited, in order to consult Annex IB, to refer to Commission Regulations No. 1360/2002 of 13 June 2002 and No. 432/2004 of 5 March 2004 (see footnote below for the dates of their publication in the Official Journal of the European Union), adapting for the seventh and eighth times to technical progress Council Regulation (EEC) No. 3821/85 concerning recording equipment in the field of road transport.

2. For the purposes of Appendix 1B:

2.1 The terms in the left column below shall be replaced by the corresponding terms in the right column:

Terms used in Annex IB Terms used in the AETR
Member States Contracting Parties
MS CP
Annex (IB) Appendix (1B)
Appendix Replaced by Sub-appendix
Regulation Agreement or AETR
Community UNECE
Recording equipment (English version only) Control device
(English version only)

2.2 References made to legal texts in the left column below shall be replaced by those in the right column:

Legal texts of the European
Community
Legal texts of the
United Nations Economic
Commission for Europe
Council Regulation (EEC) No. 3821/85 Replaced by AETR
Council Directive No. 92/23/EEC ECE Regulation 54
Commission Directive No. 95/54/EC adapting to technical progress Council Directive 72/245/EEC ECE Regulation 10

2.3 A list of texts or provisions for which an ECE equivalent does not exist or for which more information is necessary appears below. These texts or information are only quoted for reference.

2.3.1 The limit for setting the speed limitation device, as defined in I (Definitions), bb) of Annex IB/Appendix 1B conforms to the provisions of Council Directive No. 92/6/EEC of 10 February 1992 (OJ, No. L57, 02/03/1992).

2.3.2 The measurement of distances, as defined in I (Definitions), u) of Annex IB/Appendix 1B conforms to the provisions of Council Directive No. 97/27/EC of 22 July 1997, as last amended (OJ, No. L 233, 25/08/1997).

2.3.3 Vehicle identification, as defined in I (Definitions), nn) of Annex IB/Appendix 1B conforms to the provisions of Council Directive No. 76/114/EEC of 18 December 1975 (OJ, No. L 24, 30/01/1976).

2.3.4 The provisions on security shall conform with the provisions laid out in Council Recommendation No. 95/144/EC of 7 April 1995, on common information technology security evaluation criteria (ITSEC) (OJ, No. L 93, 26/04/1995).

2.3.5 The protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data conform to the provisions of Council Directive No. 95/46/EC of 24 October 1995, as last amended (OJ, No. L 281, 23/11/1995).

2.4 Other provisions to be changed or deleted:

2.4.1 The content of requirement 172 is deleted and replaced by ’Reserved’.

2.4.2 Requirement 174 is changed as follows:

„the distinguishing sign of the Contracting Party issuing the card. The distinguishing signs of non EU Contracting Parties are those drawn up in accordance with the 1968 Vienna Convention on Road Traffic or the 1949 Geneva Convention on Road Traffic”.

2.4.3 The reference to the EU flag with the letters ’MS’ meaning ’Member State’ in requirement 178 is replaced by the letters ’CP’ meaning ’Contracting Party’, the flag of the non EU Contracting Party being optional.

2.4.4 Requirement 181 is changed as follows:

„After consulting the UN/ECE secretariat, Contracting Parties may add colours or markings, such as security features, without prejudice to the other provisions of this Appendix”.

2.4.5 Requirement 278 is changed as follows:

„Interoperability tests are carried out by a single competent body”.

2.4.6 Requirements 291 to 295 are deleted and replaced by ’Reserved’.

2.4.7 In Appendix 9/Sub-appendix 9 of the AETR (Type approval - List of minimum required tests), 1, 1-1, the introductory sentence is modified as follows:

„The type approval procedure for the recording equipment (or component) or tachograph card is based on:””

The title of Appendix 2 is modified as follows:

„APPROVAL MARK AND CERTIFICATES”

The list of countries in paragraph 7 of Chapter I of Appendix 2 „Approval mark” is completed and modified as following:

„Hungary 7
Switzerland 14
Finland 17
Liechtenstein 33
Bulgaria 34
Kazakhstan 35
Lithuania 36
Turkey 37
Turkmenistan 38
Azerbaijan 39
The former Yugoslav Republic of Macedonia 40
Andorra 41
Uzbekistan 44
Cyprus 49
Malta 50
’Yugoslavia 10’ is replaced by
’Serbia and Montenegro 10’”

The title of Chapter II „APPROVAL CERTIFICATE” of Appendix 2 is modified as follows:

„II. APPROVAL CERTIFICATE FOR PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH APPENDIX 1”

The following new section III is added to Appendix 2:

„III. APPROVAL CERTIFICATE FOR PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH APPENDIX 1B

Once the Contracting Party has effected an approval it issues the applicant with an approval certificate, drawn up in accordance with the model below. Contracting Parties use copies of this document in order to communicate to other Contracting Parties approvals granted or any withdrawals.

APPROVAL CERTIFICATE FOR PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH APPENDIX 1B

Name of the competent administration ..............................................................................................

Communication concerning (1):

□ Approval

□ Withdrawal of an approval

□ Of a control device model

□ Of a control device component (2)........................................................................................

□ Of a driver card

□ Of a workshop card

□ Of a company card

□ Of an inspector’s card

Approval No. .....................................

1. Manufacturing or commercial mark ..............................................................................................

2. Name of model ..............................................................................................................................

3. Name of manufacturer ...................................................................................................................

4. Address of manufacturer ...............................................................................................................

5. Submitted for approval on ..............................................................................................................

6. Test laboratory or laboratories .......................................................................................................

7. Date and No. of reports ..................................................................................................................

8. Date of approval ............................................................................................................................

9. Date of withdrawal of approval .....................................................................................................

10. Model(s) of component(s) of control device with which the component is intended to be used ................................................................................................................................................................

11. Place .............................................................................................................................................

12. Date ..............................................................................................................................................

13. Descriptive documents annexed ..................................................................................................

14. Remarks (including the affixing of seals if required) ..................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.............................

(Signature)

(1) Tick the relevant boxes

(2) Specify the component concerned in the communication””

„Első rész

Módosítás az AETR Megállapodás szövegéhez

Az 10. Cikk helyébe az alábbi cikk lép:

„10. Cikk

Menetíró készülék

„1. A Szerződő Felek a területükön bejegyzett járművekre előírják a menetíró készülék felszerelését és használatát a jelen Megállapodás, valamint melléklete és függelékei követelményeinek megfelelően.

2. A menetíró készülék, jelen Megállapodás értelmében, kialakításának, felszerelésének használatának és vizsgálatának a jelen Megállapodás, valamint melléklete és függelékei követelményeinek kell megfelelni.

3. Azt a menetíró készüléket, amelynek kialakítása, felszerelése, használata és vizsgálata megfelel a Tanács 1985. december 20-i 3821/85. sz. (EGK) rendeletében foglalt előírásoknak, úgy kell tekinteni, mint amely megegyező a jelen Megállapodás, valamint melléklete és függelékei követelményeivel.”

Az 13. Cikk helyébe az alábbi cikk lép:

13. Cikk

Átmeneti rendelkezések

„1. Jelen Megállapodás - beleértve a mellékletét valamint 1. B és 2. függelékeit - a menetíró készülék bevezetésére vonatkozó valamennyi új rendelkezése, legkésőbb négy évvel az érintett módosítások megjelenését követően kötelező érvénnyel hatályba lép a Megállapodás Szerződő Felei számára a 21. cikkben meghatározott foglalt eljárás szerint. Következésképpen, az ezen Megállapodás hatálya alá tartozó minden járművet, amelyeket ezen időtartam lejárta után helyeznek először forgalomba, kötelezően fel kell szerelni az új előírásoknak megfelelő menetíró készülékkel. Azok a Szerződő Felek, akik még nem alkalmazták országukban ezen módosításokat ezalatt a négyéves időszak alatt, saját területükön el kell fogadják azokat, és ellenőrizniük kell az ilyen digitális menetíróval felszerelt, ezen Megállapodás hatálya alá tartozó, egy másik Szerződő Fél országában regisztrált járműveket.

2. (a) A Szerződő Felek megteszik a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a járművezetői kártyákat kiadják a jelen Megállapodás mellékletében meghatározott módosítás szerint, legkésőbb három hónappal az 1. bekezdésben foglalt négyéves határidő lejárta előtt. A négyéves határidő lejárta előtti, legalább három hónapos időtartamot abban az esetben is be kell tartani, ha a melléklet 1. B függelékének előírásai szerinti digitális menetíró készülékre vonatkozó szabályozás az egyes Szerződő Felek általi bevezetési szakaszban vannak. Ezen Szerződő Felek folyamatosan tájékoztatják az Európai Gazdasági Bizottság Közúti Közlekedési Munkacsoportjának Titkárságát a digitális menetíró készülékeknek a melléklet 1. B függelékével összhangban, saját területükön történő bevezetéséről.

(b) Mindaddig, amíg a Szerződő Felek az (a) pontban említett kártya kérdését nem rendezik, jelen Megállapodás melléklete 14. cikkének előírásait kell alkalmazni azokra a járművezetőkre, akik a melléklet 1. B Függelékének megfelelő digitális menetíró készülékkel felszerelt járművet vezetnek.

3. Az 1. bekezdésben foglalt módosítások életbe lépését követően bármely, egy Állam által letétbe helyezett ratifikálási vagy csatlakozással kapcsolatos okiratot, úgy kell tekintetni, hogy a módosított Megállapodást az Állam alkalmazza, beleértve az 1. bekezdésben említett bevezetési határidőt is.

Ha a csatlakozás kevesebb mint 2 évvel az 1. bekezdésben említett határidő lejárta előtt történik, a ratifikálási vagy csatlakozással kapcsolatos okiratok letétbe helyezésekor az Állam köteles informálni a Letéteményest arról a dátumról, amikortól a digitális menetíró készülék tényleges használatát engedélyezi saját területén. Ezen Állam ilyen esetben egy, a Megállapodás hatályba lépésétől számított legfeljebb kétéves átmeneti periódust vehet igénybe. Erről a Letéteményesnek értesíteni kell az összes Szerződő Felet.

Az előző bekezdés rendelkezéseit egy Államnak a bevezetésre vonatkozó - az 1. bekezdésben foglalt - négyéves határidőt követő csatlakozása esetén is alkalmazni kell.”

Az AETR Megállapodás 21. Cikke az 5a. bekezdéssel egészül ki:

„5a. Abban az esetben, ha egy ország a módosítástervezetre vonatkozó értesítés időpontja és a módosítás elfogadásának időpontja között válik ezen Megállapodás Szerződő Felévé, az Európai Gazdasági Bizottság Közúti Közlekedési Munkacsoportjának Titkárságának a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatnia kell az új Államot a módosítás tervezetéről. Utóbbi bármilyen ellenvetéséről tájékoztathatja a Főtitkárt az eredeti módosítás valamennyi Szerződő Fél részére történő kiküldésétől számított, hat hónapos időszak vége előtt.”

Az AETR Megállapodás 22. Cikke a 4a. bekezdéssel egészül ki:

„4a. Abban az esetben, ha egy ország a módosítástervezetre vonatkozó értesítés időpontja és a módosítás elfogadásának időpontja között válik ezen Megállapodás Szerződő Felévé, az Európai Gazdasági Bizottság Közúti Közlekedési Munkacsoportjának Titkársága a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja az új Államot a módosítás tervezetéről. Utóbbi bármilyen ellenvetéséről tájékoztathatja a Főtitkárt az eredeti módosítás valamennyi Szerződő Fél részére történő kiküldésétől számított, hat hónapos időszak vége előtt.”

Az AETR Megállapodás a következő 22a. cikkel egészül ki:

„1. Jelen Megállapodás mellékletének 1. B függeléke az ezen cikkben meghatározott eljárás szerint módosítható.

2. Az 1. B függelék bevezető cikkeire vonatkozó bármely módosító javaslatot az Európai Gazdasági Bizottság Közúti Közlekedési Munkacsoportja fogadhat el, a jelen levő és szavazó Szerződő Felek többségi szavazásával. Az ily módon elfogadott bármely módosítást a Munkacsoport Titkársága továbbítja a Főtitkárhoz, minden Szerződő Fél kiértesítésének céljából. A módosítás a kiértesítés dátumától számított három hónap után lép életbe.

3. A jelen Megállapodáshoz csatolt 1.B függelék, amely - a jelen Megállapodás 10. cikkében már említett - az 1985. december 20-i 3821/85. sz. (EGK) rendelet 1. B mellékletéből *  került átvételre, az ezen melléklet Európai Unió általi módosításaitól közvetlenül függően, a melléklet bármely módosítását alkalmazni kell az 1. B függelékre a következő feltételek szerint:

- Az Európai Gazdasági Bizottság Közúti Közlekedési Munkacsoportjának Titkársága hivatalosan értesíti valamennyi Szerződő Fél illetékes hatóságát az európai közösségi rendelet 1. B melléklete módosításának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről, és egyidejűleg tájékoztatja erről - a vonatkozó szövegek másolatának megküldése mellett - a Főtitkárt is.

- Ezen, az 1. B függelékre közvetlenül vonatkozó módosítások a Szerződő Felek értesítését követően három hónappal lépnek hatályba.

4. Amennyiben egy, a jelen Megállapodás mellékletére vonatkozó módosító javaslat érinti az 1. B függeléket, a függelékre vonatkozó változások nem léphetnek hatályba a melléklet módosításait megelőzően. Ha ezen keretek között, az 1. B függelék módosításai a melléklet módosításaival egyszerre jelennek meg, a hatálybalépésük időpontját a 21. cikkben leírt eljárások alkalmazása határozza meg.”

Második rész

Módosítás az AETR Megállapodás mellékletéhez

Az AETR Megállapodás Melléklete helyébe az alábbi szöveg lép:

„MELLÉKLET

Menetíró készülék

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. fejezet

Típusjóváhagyás

1. Cikk

E fejezet alkalmazásában menetíró készülék a menetíró készülék vagy alkatrészei.

Menetíró készülékre, az adatrögzítő lap vagy a memóriakártya mintájára vonatkozó típusjóváhagyás iránti kérelmet megfelelő leírással együtt a gyártónak vagy a képviselőjének kell valamelyik Szerződő Félhez benyújtani. Ugyanarra a készülékre, illetve adatrögzítő lap vagy memóriakártya mintára ez a kérelem csak egy Szerződő Félhez nyújtható be.

2. Cikk

A Szerződő Felek minden olyan típusú menetíró készülékre, adatrögzítő lap mintájára vagy memóriakártyára megadják a típusjóváhagyást, amelyik megfelel a jelen melléklet 1. vagy az 1. B függeléke előírásainak, feltéve, hogy a Szerződő Félnek lehetősége van ellenőrizni a gyártmány egyezőségét a jóváhagyott prototípussal.

Az 1. B függelékben említett menetíró készülék mindaddig nem részesülhet típusjóváhagyásban, amíg a teljes rendszerről (amely magából a menetíró készülékből, a járművezetői kártyából és a sebességváltó elektromos sebességjel-csatlakozási pontjaiból áll) be nem bizonyosodott, hogy abban a vezetési időkre vonatkozó adatokat hamisítani vagy megváltoztatni nem lehet. Az ennek megállapítására szolgáló teszteket olyan szakértők végzik, akik tisztában vannak a legkorszerűbb hamisítási technikákkal.

Bármely jóváhagyott minta módosításához vagy kiegészítéséhez, annak a Szerződő Félnek a kiegészítő típusjóváhagyása szükséges, amelyik az eredeti típusjóváhagyást kiadta.

3. Cikk

A Szerződő Felek a kérelmezőnek a 2. függelékben bemutatott mintának megfelelő jóváhagyási jelet adnak ki az általuk a 2. cikk szerint jóváhagyott minden egyes menetíró készüléktípusra vagy adatrögzítő lap vagy memóriakártya mintára.

4. Cikk

A Szerződő Fél illetékes hatósága, amelyhez a típusjóváhagyás iránti kérelmet benyújtották, az egyes jóváhagyott vagy elutasított menetíró készülékek vagy adatrögzítő lap vagy memóriakártya minták tekintetében egy hónapon belül megküldi a típusbizonyítvány egy példányát és a műszaki leírások egy példányát a többi Szerződő Fél hatóságainak, vagy adott esetben értesíti e hatóságokat az elutasításról; elutasítás esetén közli döntése okait.

5. Cikk

1. Amennyiben az a Szerződő Fél, amelyik a típusjóváhagyást a 2. cikk szerint kiadta, azt állapítja meg, hogy az általa kiadott típus-jóváhagyási jelet viselő menetíró készülék vagy adatrögzítő lap vagy memóriakártya nem felel meg a jóváhagyott mintának, megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsa a gyártmány jóváhagyottal való megegyezését. Ezek az intézkedések, ha szükséges, a típusjóváhagyás megvonásáig terjedhetnek.

2. A típusjóváhagyást kiadó Szerződő Fél visszavonja a jóváhagyást, ha a jóváhagyott menetíró készülék vagy az adatrögzítő lap vagy a memóriakártya nincs összhangban jelen melléklettel vagy annak függelékeivel vagy a használatánál olyan általános jellegű hiba jelentkezik, amely alkalmatlanná teszi a tervezett célú felhasználást.

3. Amennyiben egy típusjóváhagyást kiadó Szerződő Felet egy másik Szerződő Fél az 1. és 2. bekezdésben említett valamelyik esetről értesíti, e Szerződő Féllel folytatott konzultációt követően megteszi az adott bekezdésekben meghatározott intézkedéseket, az 5. bekezdésre is figyelemmel.

4. Az a Szerződő Fél, amelyik megállapítja, hogy a 2. bekezdésben említett esetek valamelyike fordult elő, további értesítésig megtilthatja a menetíró készülékek, az adatrögzítő lapok és a memóriakártyák forgalomba hozatalát és üzembe helyezését. Ugyanezt alkalmazza az 1. bekezdésben említett esetekre azon menetíró készülékek vagy adatrögzítő lapok vagy memóriakártyák tekintetében, amelyeket kivontak a kezdeti vizsgálat alól, ha a gyártó megfelelő figyelmeztetést követően sem biztosítja a készülék egyezőségét a jóváhagyott típussal vagy jelen melléklet követelményeivel.

Bármely esetben a Szerződő Felek illetékes hatóságai egy hónapon belül értesítik egymást, a típusjóváhagyás megvonásáról vagy az 1., 2. és 3. bekezdéssel összhangban tett egyéb intézkedéseikről, és részletesen meghatározzák ezek okait.

5. Amennyiben egy típusjóváhagyást kiadó Szerződő Fél vitatja az 1. és 2. bekezdésben meghatározottak és a vele közöltek tényét, az érintett Szerződő Felek igyekeznek a vitát rendezni.

6. Cikk

1. Az adatrögzítő lap mintájának típusjóváhagyását kérelmező kérelmében meghatározza azoknak a menetíró készülékeknek a típusát vagy típusait, amelyekre a kérdéses felhasználásra kerülő adatrögzítő lapot tervezték, és a lap teszteléséhez megfelelő ilyen típusú készüléket bocsát rendelkezésre.

2. Valamennyi Szerződő Fél illetékes hatósága az adatrögzítő lap mintájának típusbizonyítványán jelzi azoknak a menetíró készülékeknek a típusát vagy típusait, amelyekre a mintalapot használni lehet.

7. Cikk

Egyetlen Szerződő Fél sem utasíthatja el a menetíró készülékekkel felszerelt járművek nyilvántartásba vételét, vagy tilthatja meg az ilyen járművek üzembe helyezését vagy használatát az ilyen készülékkel történt felszereléssel összefüggő bármely okból, amennyiben a készüléket ellátták a 3. cikkben említett típus-jóváhagyási jellel, és a 9. cikkben említett illesztési címkével.

8. Cikk

A melléklet szerint hozott minden olyan határozatban, amellyel egy menetíró készülék vagy adatrögzítő lap vagy memóriakártya mintájának típusjóváhagyását elutasítják vagy visszavonják, részletesen meg kell adni a határozat indokait. A határozatot közlik az érintett féllel, akit ezzel egyidejűleg tájékoztatnak a Szerződő Fél jogszabályai szerint rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről és azok érvényesítésének határidejéről.

II. fejezet

Felszerelés és ellenőrzés

9. Cikk

1. A menetíró készülék beépítését és javítását csak olyan szerelők és műhelyek végezhetik, akiket, illetőleg amelyeket a Szerződő Felek illetékes hatóságai e tekintetben elismertek, miután ezek a hatóságok, amennyiben így döntenek, az érintett gyártókat meghallgatták.

Az elismert műhelyek, és szerelők kártyáinak érvényességi ideje nem haladhatja meg az egy évet.

Ha az elismert műhely vagy szerelő részére kiállított kártya érvényességi idejét meg kell hosszabbítani, a kártya megsérül, hibásan működik, elvész vagy ellopják, a hatóság az ilyen célú részletes kérelem kézhezvételének időpontjától számított öt munkanapon belül cserekártyát biztosít.

Ha egy régi kártya helyett újat állítanak ki, az új kártyán ugyanaz a „műhely” információs szám szerepel, mint a régin, de indexszáma eggyel emelkedik. A kártyát kiállító hatóság az elvesztett, ellopott, illetve meghibásodott kártyákat nyilvántartásba veszi.

A Szerződő Felek minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az elismert szerelők és műhelyek részére juttatott kártyák hamisítását megakadályozzák.

2. Az elismert szerelő vagy műhely az általa felhelyezett plombán a saját megkülönböztető jelét használja, ezenkívül az 1. B mellékletben foglaltaknak megfelelő menetíró készülékekre vonatkozóan beviszi mindenekelőtt a hitelesítő ellenőrzések végrehajtására vonatkozó elektronikus biztonsági adatokat. Minden Szerződő Fél illetékes hatósága nyilvántartást vezet az alkalmazott jelzésekről és elektronikus biztonsági adatokról, valamint az elismert műhelyek és szerelők részére kiállított kártyákról.

3. A Szerződő Felek illetékes hatóságai megküldik egymásnak az elismert szerelők és műhelyek, valamint a részükre kiállított kártyák jegyzékét, ezenkívül eljuttatják egymásnak az alkalmazott jelek és az elektronikus biztonsági adatokra vonatkozó szükséges információk másolatait.

4. Annak igazolására, hogy a menetíró berendezések beépítése jelen melléklet előírásainak megfelelően történt, illesztési címkét helyeznek el, a jelen melléklet 1. vagy 1. B függelékében meghatározottaknak megfelelően.

5. Az illetékes hatóság által elismert szerelők vagy műhelyek valamennyi plombát eltávolíthatják e cikk 1. bekezdése szerint vagy a jelen melléklet 1. vagy 1. B függelékében leírt körülmények között.

III. fejezet

A készülék használata

10. Cikk

A munkáltató és a járművezető gondoskodik egyrészt a menetíró készülék, másrészt a járművezetői kártya helyes működéséről és megfelelő használatáról, amennyiben a járművezetőnek az 1. B függelékben foglaltaknak megfelelő menetíró készülékkel felszerelt járművet kell vezetnie.

11. Cikk

1. A munkáltató megfelelő számú adatrögzítő lapot ad ki azoknak a járművezetőknek, akik az 1. függeléknek megfelelően menetíró készülékkel felszerelt járművet vezetnek, amely mennyiségnél számításba kell venni az adatrögzítő lapok személyes jellegét, a szolgálati idő tartamát és annak a lehetőségét, hogy a sérült, vagy az illetékes ellenőrző tisztviselő által lefoglalt adatrögzítő lapokat pótolni kell. A munkáltató a járművezetőknek csak olyan adatrögzítő lapokat ad ki, amelyek a jóváhagyott mintának megfelelnek és a járműbe beépített készülékhez használhatók.

Amennyiben a jármű az 1. B függelékben foglaltaknak megfelelő menetíró készülékkel van felszerelve, a munkáltató és a járművezető gondoskodik arról, hogy - a szolgálati idő hosszának figyelembevételével - az 1. B függelékben említett, kérelemre történő kinyomtatás helyesen történjék meg a felülvizsgálat esetén.

2. A vállalkozás az adatrögzítő lapokat rendben, a használat után legalább egy évig megőrzi és az érintett járművezetőknek - kérésükre - átadja az adatrögzítő lapok másolatát. Az adatrögzítő lapokat kérésre minden illetékes ellenőrző tisztviselőnek be kell mutatni vagy át kell adni.

3. Az 1. B függelékben meghatározott járművezetői kártyát a járművezető kérésére annak a Szerződő Félnek az illetékes hatósága állítja ki, amelynek területén a járművezető szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik.

A Szerződő Felek előírhatják a Megállapodás rendelkezéseinek hatálya alá tartozó és a területükön szokásos tartózkodási hellyel rendelkező járművezetők számára, hogy kiváltsák a járművezetői kártyát.

(a) E Megállapodás alkalmazásában „szokásos tartózkodási hely” az a hely, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt, személyes és foglalkozásával összefüggő kötöttségei miatt, vagy foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkező személy esetén, olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon hely között, ahol él.

Mindazonáltal az olyan személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos, illetve személyes kötöttségei eltérő helyekhez kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több Szerződő Fél államban található, különböző helyeken él, a szokásos tartózkodási helynek a személyes kötődések szerinti Szerződő Fél államot kell tekinteni, feltéve, hogy az ilyen személy rendszeresen visszatér oda. E legutóbbi feltételnek nem kell teljesülnie, ha az érintett személy azért él egy Szerződő Fél államban, hogy ott határozott idejű megbízásnak tegyen eleget.

(b) A járművezetők bármilyen arra alkalmas eszközzel, például személyazonosító kártyájukkal, vagy más érvényes okmánnyal igazolhatják szokásos tartózkodási helyüket.

(c) Amennyiben a járművezetői kártyát kiállító Szerződő Fél illetékes hatóságaiban kétség merül fel a szokásos tartózkodási hely vonatkozásában a (b) pont szerint tett nyilatkozat érvényességét illetően, vagy meghatározott külön ellenőrzést kívánnak végezni, úgy további információkat, illetve bizonyítékokat kérhetnek.

(d) A kiállító Szerződő Fél illetékes hatóságai - amennyiben módjukban áll - ellenőrzik, hogy a kérelmező nem rendelkezik-e már érvényes járművezetői kártyával.

4. (a) A Szerződő Fél illetékes hatósága az 1. B függelék rendelkezéseinek megfelelően személyes jelleggel ruházza fel a kártyát.

A járművezetői kártya adminisztratív érvényességi ideje nem haladhatja meg az öt évet.

A járművezető birtokában csak egyetlen érvényes járművezetői kártya lehet. A járművezető csak saját, személyes jelleggel felruházott járművezetői kártyájának használatára jogosult. A járművezető nem használhat hibás, vagy lejárt járművezetői kártyát.

A régi kártya helyett kiállított új kártyán az előzőével megegyező kártyaszám szerepel, de az indexszám eggyel növekedik. A kiállító hatóság legalább a kártyák érvényességi időtartamának megfelelő ideig nyilvántartást vezet a kiadott, ellopott, elveszett vagy hibás járművezetői kártyákról.

Ha a járművezetői kártya megsérül, hibásan működik, elvész vagy ellopják, a hatóság az ilyen értelmű részletes kérelem kézhezvételének időpontjától számított öt munkanapon belül cserekártyát biztosít.

Kártyamegújítási kérelem esetén, ha a kártya lejárati időpontja közeleg, a hatóság a lejárat időpontja előtt új kártyát biztosít, amennyiben a kérelmet a 12. cikk 1. bekezdésének negyedik albekezdésében megállapított határidőkön belül elküldték.

(b) Járművezetői kártyát csak olyan kérelmező kap, aki a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezések hatálya alá tartozik.

(c) A járművezetői kártya személyre szóló dokumentum. Hivatalos érvényességi ideje alatt csak akkor vonható vissza, illetve érvényessége csak akkor függeszthető fel, ha valamely Szerződő Fél illetékes hatósága arra a megállapításra jut, hogy a kártyát hamisították vagy a járművezető olyan kártyát használ, amelynek nem ő a tulajdonosa, vagy a kártyát a valóságnak meg nem felelő nyilatkozatok, illetve hamisított okmányok alapján kapta. Ha az ilyen felfüggesztés vagy visszavonás iránt nem az a Szerződő Fél intézkedik, amelyik a kártyát kiállította, akkor az előbbi Szerződő Fél visszaküldi a kártyát a kiállító Szerződő Fél hatóságaihoz és jelzi e visszaküldés indokait.

(d) A Szerződő Felek által kiállított járművezetői kártyákat a Szerződő Felek kölcsönösen elismerik.

Ha az egyik Szerződő Fél államban kiállított érvényes járművezetői kártya tulajdonosa szokásos tartózkodási helyét egy másik Szerződő Fél államba helyezi át, akkor addigi kártyája helyett azzal egyenértékű új járművezetői kártyát igényelhet. A kártyacserét végrehajtó Szerződő Fél feladata szükség esetén annak ellenőrzése, hogy a bemutatott kártya valóban érvényes-e még.

A kártyacserét végrehajtó Szerződő Fél visszaküldi a régi kártyát a kiállító Szerződő Fél hatóságainak, és jelzi ennek indokait.

(e) Amennyiben egy Szerződő Fél kicserél vagy lecserél egy járművezetői kártyát, úgy az ilyen cserét - és minden további cserét, illetve megújítást - nyilvántartásba vesznek az adott Szerződő Fél államban.

(f) A Szerződő Felek minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy kizárják a járművezetői kártyák hamisításának lehetőségét.

5. A Szerződő Felek gondoskodnak arról, hogy a jelen Megállapodás betartásának ellenőrzéséhez szükséges adatok - amelyeket az e melléklet 1. B függelékében foglaltak szerinti menetíró készülékek rögzítenek és tárolnak - rögzítésük időpontjától számított 365 napig tárolásra kerüljenek, valamint arról, hogy az adatok rendelkezésre bocsátása olyan feltételek mellett történjék, amelyek garantálják az adatok biztonságát és pontosságát.

A Szerződő Felek minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a menetíró készülék viszonteladása vagy leszerelése semmilyen módon ne gátolhassa e bekezdés megfelelő alkalmazását.

12. Cikk

1. A járművezetők nem használhatnak elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapokat. Az adatrögzítő lapokat ezért megfelelő módon védeni kell.

Amennyiben az adatrögzítő lap, amelyen feljegyzés van, megsérült, a járművezetők a sérült adatrögzítő lapot a pótláshoz használt tartaléklaphoz vagy ideiglenes lapokhoz csatolják.

Ha a járművezetői kártya megsérül, hibásan működik, elvész vagy ellopják, akkor a járművezetőnek a kártyacsere ügyében 7 naptári napon belül azon Szerződő Fél illetékes hatóságához kell fordulnia, amelyben szokásos tartózkodási helye található.

Ha egy járművezető meg kívánja újítani járművezetői kártyáját, akkor legkésőbb 15 munkanappal a kártya lejárati időpontja előtt azon Szerződő Fél illetékes hatóságához kell fordulnia, amelyben szokásos tartózkodási helye található.

2. A járművezetőknek minden nap használniuk kell az adatrögzítő lapot, amikor járművet vezetnek, attól az időponttól kezdve, amikor a járművet átveszik. Az adatrögzítő lapot nem szabad kivenni a napi munkaidő vége előtt, kivéve, ha a kivétel egyébként engedélyezett. Egyetlen adatrögzítő lap sem használható azon az időtartamon túl, amelyre azt szánták.

Ha a jármű elhagyásának következtében a járművezető nem tudja használni a járműbe szerelt berendezést, a 3. bekezdés (b), (c) és (d) albekezdéseiben említett időszakokat be kell jegyezni az adatrögzítő lapra kézzel, automata feljegyzéssel vagy egyéb módon, olvashatóan, a lap beszennyezése nélkül.

Ha a járművön egynél több járművezető tartózkodik, a vezetők a szükséges változtatásokat az adatrögzítő lapokon úgy hajtják végre, hogy a 3. bekezdés (b), (c) és (d) albekezdéseiben említett információt, a járművet ténylegesen vezető járművezető adatrögzítő lapjára jegyzik fel.

3. A járművezetők:

- biztosítják, hogy az adatrögzítő lapon feljegyzett idő annak az országnak a hivatalos idejével egyezzen, amelyikben a járművet nyilvántartásba vették,

- úgy működtetik a kapcsoló berendezéseket, hogy lehetőség legyen az alábbi időtartamok elkülönített és pontos rögzítésére:

4. Minden Szerződő Fél megengedheti, hogy a 3. bekezdés második francia bekezdésének (b) és (c) pontjában említett időket a területén nyilvántartásba vett járműveken használt adatrögzítő lapokon a

jel alatt rögzítsék.

5. A jármű személyzetének minden érintett tagja az adatrögzítő lapján a következő adatokat jegyzi be:

(a) a lap használatba vételének kezdetekor: a családi és utónevét;

(b) a dátumot és helyet, ahol a lap használatba vétele elkezdődött, és a dátumot és helyet, ahol az ilyen használat véget ért;

(c) minden egyes jármű rendszámát, amelyre beosztották, mind a lapon rögzített első menet kezdetekor, mind az azt követő, a lap használata alatt bekövetkező járműcsere esetén;

(d) a kilométer-számláló állását:

- a lapon rögzített első menet előtt,

- a lapon rögzített utolsó menet végén,

- a munkanap folyamán bekövetkező járműcsere esetén (azon a járművön, amelyre előzőleg beosztották és azon a járművön, amelyre később osztották be);

(e) az esetleges járműcsere időpontját.

5.a A járművezető az 1. B mellékletben foglaltaknak megfelelő menetíró készülékbe beírja azoknak az országoknak a betűjeleit, amelyekben munkanapját megkezdi és befejezi.

A fenti adatokat a járművezető viszi be, ami történhet teljesen manuálisan vagy automatikusan, ha a menetíró készülék műholdas követőrendszerrel áll kapcsolatban.

6. Az 1. B. mellékletben meghatározott készüléket úgy kell kialakítani, hogy az illetékes ellenőrző tisztviselő, ha szükséges, a készülék felnyitása után le tudja olvasni az adatrögzítő lap maradandó deformációja, károsítása vagy szennyezése nélkül az ellenőrzés időpontja előtti utolsó 9 óra feljegyzéseit.

A készüléket ezenkívül úgy kell kialakítani, hogy a ház felnyitása nélkül ellenőrizni lehessen, hogy történt-e adatrögzítés.

7. (a) Amennyiben a járművezető az 1. mellékletnek megfelelő menetíró készülékkel felszerelt járművet vezet, az ellenőrző tisztviselő kérésére bármikor be kell tudnia mutatni:

- a folyó hétre vonatkozó adatrögzítő lapokat és minden esetben annak az előző hétnek az utolsó napjára vonatkozót, amikor vezetett,

- a járművezetői kártyát, ha rendelkezik vele, továbbá

- az 1. B. mellékletben meghatározott menetíró készülékből a 3. bekezdés második francia bekezdésének (a), (b), (c) és (d) pontjában megjelölt időszakokra vonatkozóan kinyomtatott adatokat, amennyiben a jelen bekezdés első francia bekezdésében említett időszak folyamán ilyen menetíró készülékkel felszerelt járművet vezetett.

(b) Amennyiben a járművezető az 1. B mellékletnek megfelelő menetíró készülékkel felszerelt járművet vezet, az ellenőrző tisztviselő kérésére bármikor be kell tudnia mutatni:

- a birtokában lévő járművezetői kártyát,

- az előző, (a) albekezdés első francia bekezdésében említett időszakkal, amelynek során az 1. mellékletnek megfelelő menetíró készülékkel felszerelt járművet vezetett, megegyező időszakra vonatkozó menetíró lapokat.

(c) Az illetékes ellenőrző tisztviselő a menetíró lapok, a menetíró készülék vagy a járművezetői kártya által rögzített, kijelzett vagy kinyomtatott adatok elemzésével, illetve mindezek hiányában bármely egyéb, valamely rendelkezés - például a 13. cikk (2) és (3) bekezdésében megállapított rendelkezések - megszegését alátámasztó okmánynak az elemzésével ellenőrizheti a jelen Megállapodásban foglaltak betartását.

8. Tilos az adatrögzítő lapon rögzített, a menetíró készülékben vagy a járművezetői kártyán tárolt adatokat, illetve az 1. B mellékletben meghatározott menetíró készülék kinyomtatott adatait meghamisítani, kitörölni vagy megsemmisíteni. Ugyanez vonatkozik a menetíró készülékkel, az adatrögzítő lappal vagy a járművezetői kártyával kapcsolatos manipulációra, amely az adatok, illetve a kinyomtatott információk meghamisítását, törlését vagy megsemmisítését eredményezheti. Nem tartható a járművön olyan eszköz, amelyik ilyen célra felhasználható lehet.

13. Cikk

1. Üzemzavar vagy a menetíró készülék hibás működése esetén a munkáltató, mihelyt a körülmények megengedik, megjavíttatja a készüléket egy elismert szerelővel vagy műhellyel.

Ha a jármű nem tud visszatérni a telephelyre az üzemzavar-fellépésnek vagy a hibás működés megállapításának napjától számított egy héten belül, a javítást útközben végzik el.

A Szerződő Felek által hozott intézkedések felhatalmazhatják az illetékes hatóságokat a jármű használatának a betiltására, amennyiben az üzemzavart vagy a hibás működést nem szüntetik meg az előző albekezdéseknek megfelelően.

2. Amennyiben a menetíró készülék üzemképtelen vagy hibásan működik, a járművezetők az adatrögzítő lapon vagy lapokon, vagy az adatrögzítő laphoz vagy a járművezetői kártyához csatolandó ideiglenes lapon - amelyre az azonosításához szükséges adatokat vezeti rá (név, illetve vezetői engedély száma vagy név, illetve a járművezetői kártyaszám) saját kezű aláírásával együtt - jelzik a különböző időtartamokra vonatkozó mindazon információt, amelyeket a menetíró készülék már nem helyesen rögzített vagy nyomtatott ki.

Ha a járművezetői kártya megsérül, hibásan működik, elvész vagy ellopják, a járművezető útja végén kinyomtatja a menetíró készülék által rögzített időszakokra vonatkozó információkat és ezen a dokumentumon megjelöli az azonosításához szükséges részeket (név, illetve vezetői engedély száma vagy név illetve a járművezetői kártyaszám) saját kezű aláírásával együtt.

3. Ha a járművezetői kártya megsérül vagy hibásan működik, a járművezető visszajuttatja azt azon Szerződő Fél illetékes hatóságához, amelyben szokásos tartózkodási helye található. A járművezetői kártya eltulajdonításáról hivatalos bejelentést kell tenni azon állam illetékes hatóságánál, amelynek területén a kártyalopás történt.

A járművezetői kártya elvesztését azon Szerződő Fél illetékes hatóságánál kell hivatalosan bejelenteni, amelyik a kártyát kiállította, továbbá a vezető szokásos tartózkodási helye szerinti Szerződő Fél illetékes hatóságánál is, amennyiben e két állam nem ugyanaz.

14. Cikk

1. A Megállapodás 13. cikkének 2 (b) bekezdése értelmében, azon járművezetőknek, akik egy Szerződő Félnél regisztrált járművet vezetnek, és azok, akik járművezető kártyáit az illetékes hatóságok még nem tudták kiállítani, valamint azok, akik a jelen cikk 1. bekezdésében hivatkozott átmeneti időszak alatt nemzetközi forgalomban vesznek részt - a melléklet 1. B függeléke szerinti - digitális menetíró készülékkel felszerelt járművel; kérésre az illetékes ellenőrző tisztviselőnek minden esetben be kell mutatniuk a folyó hétre vonatkozó kinyomtatott lapokat és/vagy rögzítőlapokat, valamint minden olyan előző hétre vonatkozó kinyomtatott lapokat és/vagy rögzítőlapokat, amelynek utolsó napján a járművezető vezetett.

2. Az 1. bekezdés nem vonatkozik azon járművezetőkre, akik olyan országban bejegyzett járművet vezetnek, amelyben kötelező a vezetőkártya használata. Mindazonáltal, a járművezetőknek kérésre az illetékes ellenőrző tisztviselőnek be kell mutatniuk a kinyomtatott lapokat.

3. Az 1. bekezdésben hivatkozott kinyomtatott lapokon fel kell tüntetni a járművezetők beazonosítására szolgáló adatokat (járművezető neve, vezetői engedély száma), beleértve az aláírásukat is.”

Harmadik rész

Módosítás az AETR Megállapodás melléklete függelékeihez

A melléklet 1. függeléke után az AETR Megállapodás az új, 1. B függelékkel egészül ki:

„1. B FÜGGELÉK

A közúti közlekedésben használt digitális menetíró készülékekre vonatkozó szerkezeti, vizsgálati, beépítési, és felülvizsgálati követelmények

1. Cikk

Preambulum

1. Miután a jelen függelék a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85. sz. (EGK) tanácsi rendelet 1. B mellékletének *  átdolgozása, ezen függelék szövege nem jelenik meg az AETR Megállapodásban annak terjedelme és műszaki jellege miatt. A teljes hivatalos szöveget, valamint annak későbbi módosításait a Szerződő Felek az Európai Unió Hivatalos Lapjából hivatkozhatják meg.

Következésképpen, jelen 1. B függelék szövege a bevezetésre korlátozódik: az Európai Unió és a Hivatalos Lapban megjelent vonatkozó szövegek hivatkozásainak közzétételével, valamint a melléklet és a Megállapodás szöveg-összefüggési pontjainak kereszt-hivatkozásaival történő figyelemfelhívással.

2. Annak érdekében, hogy előmozdítsák a mellékletre vonatkozó konzultációt, az AETR Megállapodás figyelembevételére irányuló, és a teljes megértést elősegítő átdolgozásaival, az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának Titkársága kidolgozza ezen függelék egységes szerkezetbe foglalt változatát. Mindazonáltal ezen változat nem tekinthető jogerős iratnak. Ezen változatot az ENSZ EGB minden hivatalos nyelvén kidolgozzák, szükség szerint korszerűsítik.

2. Cikk

Az 1. B függelék bevezető rendelkezései

1. A fenti 1. cikk első bekezdésével összhangban a Szerződő Feleknek az 1. B függelékre vonatkozóan egyeztetniük kell annak érdekében, hogy az 1. B függelék megfeleljen a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 1985. december 20-i 3821/85. sz. (EGK) tanácsi rendeletnek, a műszaki fejlődéshez történő hetedik és nyolcadik hozzáigazításáról szóló 2002. június 13-i 1360/2002/EK sz. és a 2004. március 5-i 432/2004 sz. bizottsági rendeleteknek (e rendeletek Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételének időpontját lásd a lábjegyzetben).

2. Az 1. B függelék alkalmazásában:

2.1 Az alábbi táblázat bal oldali oszlopában található kifejezések helyébe a jobb oldali oszlop azoknak megfelelő kifejezései lépnek:

Az 1. B mellékletben használt kifejezések Az AETR Megállapodásban használt kifejezések
Tagállamok Szerződő Felek
MS CP
1.B melléklet Felváltja: 1.B függelék
Függelék Alfüggelék
Rendelet Megállapodás, vagy AETR
Az Európai Közösség ENSZ EGB
Rögzítő berendezés
(Csak az angol verzióban)
Menetíró készülék
(Csak az angol verzióban)

2.2 Az alábbi táblázat bal oldali oszlopában található, jogi szövegekre vonatkozó hivatkozások helyébe a jobb oldali oszlop azoknak megfelelő kifejezései lépnek:

Az Európai Közösség joganyagai Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának joganyagai
1985. december 20-i 3821/85 (EGK) Tanácsi Rendelet AETR Megállapodás
92/23/EGK Tanácsi Irányelv Felváltja: 54. EGB Rendelet
72/245/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő
hozzáigazításáról szóló 94/54/EGK Bizottsági Irányelv
10. EGB Rendelet

2.3 Az alábbiakban azon rendelkezések listája található, amelyeknek nem létezik EGB megfelelője, vagy amelyekhez további információk szükségesek. Ezen szövegeket vagy információkat csak hivatkozásként idézzük.

2.3.1 Az 1. B melléklet / 1. B függelék I. fejezetének (Fogalom-meghatározások) bb) pontjában meghatározott módon, a sebességkorlátozó készülék beállítására megállapított legnagyobb érték megfelel a 1992. február 10-i 92/6/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseinek (OJ, L 57, 1992/03/02)

2.3.2 Az 1. B melléklet / 1. B függelék I. fejezetének (Fogalom-meghatározások) u) pontjában meghatározott módon a távolságok mérése, megfelel az utoljára módosított 1997. július 22-i 97/27/EK parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek (OJ, L 233, 1997/08/25).

2.3.3 Az 1. B melléklet / 1. B függelék I. fejezetének (Fogalom-meghatározások) nn) pontjában meghatározott módon a jármű azonosítása megfelel az 1975. december 18-i 76/114/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseinek, (OJ, L 24, 1976/01/30).

2.3.4 A biztonsági rendelkezéseknek meg kell felelniük az információtechnológia biztonságának közös értékelési kritériumairól szóló, 1995. április 7-i 95/144/EK bizottsági ajánlásban előírt rendelkezéseknek (OJ, L 93, 1995/04/26).

2.3.5 Az egyének védelme és az ilyen adatok szabad áramlása megfelel az 1995. október 24-i 95/46/EK tanácsi irányelv rendelkezéseinek, annak utolsó módosítása szerint (OJ, L 281, 1995/11/23).

2.4 Egyéb módosítandó vagy törlendő rendelkezések (2002. június 13-i 1360/2002/EK bizottsági rendelet II. fejezetének számozásának megfelelően):

2.4.1 A 172-es követelmény tartalma törlendő és kicserélendő a „fenntartva” szóra.

2.4.2 A 174-es követelmény az alábbiak szerint módosul:

„a kártyát kibocsátó Szerződő Fél megkülönböztető jele. A nem EU tag Szerződő Felek megkülönböztető jelzései az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény vagy az 1949 évi Genfi Közúti Közlekedési Egyezmény szerint rögzített jelzések”.

2.4.3 A 178-as követelményben megtalálható, az EU zászló közepén található (tagállamot jelentő) „MS” betűk kicserélendőek a (Szerződő Felet) jelentő „CP” betűkre. A nem EU tag Szerződő Fél zászlója opcionális.

2.4.4. A 181-es követelmény az alábbiak szerint módosul:

„Az ENSZ EGB titkársággal való egyeztetés után a Szerződő Felek használhatnak kiegészítő színeket vagy jelöléseket, mint például biztonsági ismertetőjelek, e melléklet egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül.”

2.4.5 A 278-as követelmény az alábbiak szerint módosul:

„Az együttműködési képességi (interoperabilitási) vizsgálatokat egyetlen, független testület végzi.”

2.4.6 A 291 és a 295 közötti követelmények törlendők és kicserélendők a „fenntartva” szóra.

2.4.7 A 9. sz. függelékben / Az AETR Megállapodás 9. alfüggelékében (Típusjóváhagyás - a minimálisan megkövetelt vizsgálatok felsorolása) az 1. fejezet (Bevezetés), 1-1. pontjának (Típusjóváhagyás) bevezető mondata az alábbiak szerint módosul:

„A menetíró készülékkel (vagy alkatrészével) vagy a tachográf-kártyával kapcsolatos jóváhagyás a következő tanúsításokon alapszik:”

A 2. függelék címe az alábbiak szerint módosul:

„JÓVÁHAGYÁSI JEL ÉS ENGEDÉLYEK”

A 2. függelék „Jóváhagyási jel” című 1. fejezetének 1. bekezdésében található országok listája az alábbiakban foglaltak szerint bővül és módosul:

„Magyarország 7
Svájc 14
Finnország 17
Liechtenstein 33
Bulgária 34
Kazahsztán 35
Litvánia 36
Törökország 37
Türkmenisztán 38
Azerbajdzsán 39
Macedónia Volt
Jugoszláv Köztársaság
40
Andorra 41
Üzbegisztán 44
Ciprus 49
Málta 50
„Jugoszlávia 10’ az alábbiak szerint módosul
’Szerbia és Montenegró 10’”

A 2. függelék „Jóváhagyási engedély” című 2. fejezete az alábbiak szerint módosul:

„II. TÍPUSBIZONYÍTVÁNY AZ 1. FÜGGELÉKNEK MEGFELELŐ TERMÉKEK ESETÉBEN”

A 2. függelék az alábbi 3. szakasszal egészül ki:

„III. TÍPUSBIZONYÍTVÁNY AZ 1. B FÜGGELÉKNEK MEGFELELŐ TERMÉKEK ESETÉBEN

Miután valamely Szerződő Fél jóváhagyást adott ki, az alábbi minta szerinti típusbizonyítványt bocsátja ki a kérelmező számára. Amikor tájékoztatja a többi Szerződő Felet a kiadott jóváhagyásokról vagy adott esetben a visszavonásról, a Szerződő Fél e bizonyítvány másolatait használja.

TÍPUSBIZONYÍTVÁNY AZ 1. B FÜGGELÉKNEK MEGFELELŐ TERMÉKEK ESETÉBEN

Az illetékes hatóság neve: .................................................................................................................

Az értesítés az alábbiakra vonatkozik (1):

□ jóváhagyás

□ jóváhagyás visszavonása

□ menetírókészülék-modell

□ a menetíró készülék ................................................................................................. alkatrésze (2)

□ járművezetői kártya

□ műhelykártya

□ vállalkozás adatkártyája

□ ellenőrzőkártya

A jóváhagyás száma .......................

1. Gyártó márkajele vagy védjegye .................................................................................................

2. A modell neve ............................................................................................................................

3. A gyártó neve ............................................................................................................................

4. Gyártó címe ................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5. Jóváhagyásra benyújtva ..............................................................................................................

6. Laboratórium(ok) .......................................................................................................................

7. A vizsgálat(ok) kelte és száma .....................................................................................................

8. A jóváhagyás kelte ......................................................................................................................

9. A jóváhagyás visszavonásának kelte ............................................................................................

10. A menetíró készülék azon alkatrészének/alkatrészeinek modellje, amellyel való használatra az alkatrészt tervezték .............................................................................................................................

11. Hely ..........................................................................................................................................

12. Dátum .......................................................................................................................................

13. Csatolt tájékoztatók ...................................................................................................................

14. Megjegyzések (ideértve szükség esetén a bélyegzők helyét is) ..................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...............................

(aláírás)

(1) A megfelelő négyzet megjelölendő

(2) Az értékesített alkatrész beírandó”

3. § (1) Az Országgyűlés a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) 2009. március 20. napján kelt hatodik módosítását (a továbbiakban: hatodik módosítás) e törvénnyel kihirdeti.

(2) A hatodik módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Part One

Amendments to the body of the AETR

(according to the procedure defined in Article 21, paragraphs 1 to 6)

Article 1

(Definitions)

Amend the definitions below, from article 1 of the AETR, to read as follows:

„(f) ’Permissible maximum mass’ means the maximum mass of the laden vehicle declared permissible by the competent authority of the State in which the vehicle is registered;”

„(g) ’Carriage by road’ means any journey made entirely or in part on roads open to the public of a vehicle, whether laden or not, used for the carriage of passengers or goods;”

„(j) ’Driver’ means any person, whether wage-earning or not, who drives the vehicle even for a short period, or who is carried on a vehicle as part of his duties in order to be available for driving if necessary;”

„(m) ’Rest’ means any uninterrupted period during which the driver may freely dispose of his time;”.

Add the following new definitions to article 1 of the AETR:

„(n) ’Break’ means any period during which a driver may not carry out any driving or any other work and which is used exclusively for recuperation;

(o) ’Daily rest period’ means the daily period during which a driver may freely dispose of his time and covers a ’regular daily rest period’ and a ’reduced daily rest period’:

- ’Regular daily rest period’ means any period of rest of at least 11 hours. Alternatively, this regular daily rest period may be taken in two periods, the first of which must be an uninterrupted period of at least 3 hours and the second an uninterrupted period of at least 9 hours;

- ’Reduced daily rest period’ means any period of rest of at least 9 hours but less than 11 hours;

(p) ’Weekly rest period’ means the weekly period during which a driver may freely dispose of his time and covers a ’regular weekly rest period’ and a ’reduced weekly rest period’:

- ’Regular weekly rest period’ means any period of rest of at least 45 hours;

- ’Reduced weekly rest period’ means any period of rest of less than 45 hours, which may, subject to the conditions laid down in article 8, paragraph (6), of the Agreement be shortened to a minimum of 24 consecutive hours;

(q) ’Other work’ means all working activities except driving, including any work for the same or another employer, within or outside of the transport sector. It does not include waiting time and time not devoted to driving spent in a vehicle in motion, a ferryboat or a train;

(r) ’Driving time’ means the duration of driving activity recorded automatically or semi-automatically or manually in the conditions defined in this Agreement;

(s) ’Daily driving time’ means the total accumulated driving time between the end of one daily rest period and the beginning of the following daily rest period or between a daily rest period and a weekly rest period;

(t) ’Weekly driving time’ means the total accumulated driving time during a week;

(u) ’Driving period’ means the accumulated driving time from when a driver commences driving following a rest period or a break until he takes a rest period or a break. The driving period may be continuous or broken;

(v) ’Multi-manning’ means the situation where, during each period of driving between any two consecutive daily rest periods, or between a daily rest period and a weekly rest period, there are at least two drivers in the vehicle to do the driving. For the first hour of multi-manning the presence of another driver or drivers is optional, but for the remainder of the period it is compulsory;

(w) ’Transport undertaking’ means any natural person, any legal person, any association or group of persons without legal personality, whether profit-making or not, or any official body, whether having its own legal personality or being dependent upon an authority having such a personality, which engages in carriage by road, whether for hire or reward or for own account.”

Article 2

(Scope)

Amend article 2 of the AETR to read as follows:

„1. This Agreement shall apply in the territory of each Contracting Party to all international road transport performed by any vehicle registered in the territory of the said Contracting Party or in the territory of any other Contracting Party.

2. Nevertheless, unless the Contracting Parties whose territory is used agree otherwise, this Agreement shall not apply to international road transport performed by:

(a) Vehicles used for the carriage of goods where the permissible maximum mass of the vehicle, including any trailer or semi-trailer, does not exceed 3.5 tonnes;

(b) Vehicles used for the carriage of passengers which, by virtue of their construction and equipment, are suitable for carrying not more than nine persons, including the driver, and are intended for that purpose;

(c) Vehicles used for the carriage of passengers on regular services where the route covered by the service in question does not exceed 50 kilometres;

(d) Vehicles with a maximum authorized speed not exceeding 40 kilometres per hour;

(e) Vehicles owned or hired without a driver by the armed services, civil defence services, fire services, and forces responsible for maintaining public order when the carriage is undertaken as a consequence of the tasks assigned to these services and is under their control;

(f) Vehicles used in emergencies or rescue operations, including the non-commercial transport of humanitarian aid;

(g) Specialized vehicles used for medical purposes;

(h) Specialized breakdown vehicles operating within 100 kilometres of their base;

(i) Vehicles undergoing road tests for technical development, repair or maintenance purposes, and new or rebuilt vehicles which have not yet been put into service;

(j) Vehicles with a maximum permissible mass not exceeding 7.5 tonnes used for noncommercial carriage of goods;

(k) Commercial vehicles which have a historical status according to the legislation of the Contracting Party in which they are being driven and which are used for the non-commercial carriage of passengers or goods.”

Article 3

(Application of some provisions of the Agreement to road transport performed by vehicles registered in the territories of non-Contracting States)

Amend article 3, paragraph 2, of the AETR to read as follows:

„2. (a) However, it shall be open to any Contracting Party, in the case of a vehicle registered in a State which is not a Contracting Party to this Agreement, merely to require, in lieu of a control device conforming to the specifications in the Annex to this Agreement, daily record sheets completed manually by each crew member for the period of time from the moment of entry into the territory of the first Contracting Party.

(b) For this purpose, each crew member shall write on his record sheet the information concerning his professional activities and rest periods, using the appropriate graphic symbols as defined in article 12 of the Annex to this Agreement.”

Article 6

(Driving periods)

Amend article 6 of the AETR to read as follows:

1. The daily driving time, as defined in article 1, paragraph (s), of this Agreement, shall not exceed 9 hours. It may be extended to at most 10 hours not more than twice during the week.

2. The weekly driving time, as defined in article 1, paragraph (t), of this Agreement, shall not exceed 56 hours.

3. The total accumulated driving time during any two consecutive weeks shall not exceed 90 hours.

4. Driving periods shall include all driving in the territory of Contracting and non-Contracting Parties.

5. A driver shall record as other work any time spent as described in article 1, paragraph (q), as well as any time spent driving a vehicle used for commercial operations not falling within the scope of this Agreement, and shall record any periods of availability, as set out in article 12, paragraph 3 (c), of the Annex to this Agreement. This record shall be entered either manually on a record sheet or printout or by use of the manual input facilities of the recording equipment.”

Article 7

(Breaks)

Amend article 7, paragraphs 1 to 3, of the AETR to read as follows:

„1. After a driving period of four and a half hours, a driver shall take an uninterrupted break of not less than 45 minutes, unless he begins a rest period.

2. This break, as defined in article 1, paragraph (n), of this Agreement, may be replaced by a break of at least 15 minutes followed by a break of at least 30 minutes each distributed over the driving period or immediately after this period in such a way as to comply with the provisions of paragraph 1.

3. For the purposes of this article, the waiting time and time not devoted to driving spent in a vehicle in motion, a ferryboat or a train shall not be regarded as ’other work’, as defined in article 1, paragraph (q), of this Agreement, and will be able to be qualified as a ’break’.”

Article 8

(Rest periods)

Amend article 8 of the AETR to read as follows:

„1. A driver shall take daily and weekly rest periods as defined in article 1, paragraphs (p) and (p).

2. Within each period of 24 hours after the end of the previous daily rest period or weekly rest period, a driver shall have taken a new daily rest period.

If the portion of the daily rest period which falls within that 24-hour period is at least 9 hours but less than 11 hours, then the daily rest period in question shall be regarded as a reduced daily rest period.

3. By way of derogation from paragraph 2, within 30 hours of the end of a daily or weekly rest period, a driver engaged in multi-manning must have taken a new daily rest period of at least 9 hours.

4. A daily rest period may be extended to make a regular weekly rest period or a reduced weekly rest period.

5. A driver may have at most three reduced daily rest periods between any two weekly rest periods.

6. (a) In any two consecutive weeks, a driver shall take at least:

(i) Two regular weekly rest periods; or

(ii) One regular weekly rest period and one reduced weekly rest period of at least 24 hours. However, the reduction shall be compensated by an equivalent period of rest taken en bloc before the end of the third week following the week in question.

A weekly rest period shall start no later than at the end of six 24-hour periods from the end of the previous weekly rest period.

(b) By way of derogation from paragraph 6 (a), a driver engaged in a single service of international carriage of passengers, other than a regular service, may postpone the weekly rest period for up to twelve consecutive 24-hour periods following a previous regular weekly rest period, provided that:

(i) the service lasts at least 24 consecutive hours in a Contracting Party or a third country other than the one in which the service started, and

(ii) the driver takes after the use of the derogation:

a. either two regular weekly rest periods,

b. or one regular weekly rest period and one reduced weekly rest period of at least 24 hours. However, the reduction shall be compensated by an equivalent period of rest taken en bloc before the end of the third week following the end of the derogation period, and

(iii) four years after the country of registration has implemented the digital tachograph, the vehicle is equipped with recording equipment in accordance with the requirements of Appendix 1В of the Annex, and

(iv) after 1 January 2014, in case of driving during the period from 22:00 to 06:00, the vehicle is multi-manned or the driving period referred to in Article 7 is reduced to three hours.

(c) By way of derogation from paragraph 6 (a), drivers who are engaged in multi manning shall take each week a regular weekly rest period of at least 45 hours. This period may be reduced to a minimum of 24 hours (reduced weekly rest period). However, each reduction shall be compensated by an equivalent period of rest taken en bloc before the end of the third week following the week in question.

A weekly rest period shall start no later than at the end of six 24-hour periods from the end of the previous weekly rest period.

7. Any rest taken as compensation for a reduced weekly rest period shall be attached to another rest period of at least 9 hours.

8. Where a driver chooses to do this, daily rest periods and reduced weekly rest periods taken away from base may be taken in a vehicle, as long as it has specially fitted sleeping facilities for each driver as foreseen by the constructor’s design, and it is stationary.

9. A weekly rest period that falls in two weeks may be counted in either week, but not in both.”

Add a new article 8 bis to the AETR to read as follows:

Article 8 bis

(Derogations from article 8)

1. By way of derogation from article 8, where a driver accompanies a vehicle which is transported by ferryboat or train and takes a regular daily rest period, that period may be interrupted not more than twice by other activities provided the following conditions are fulfilled:

(a) That part of the daily rest period spent on land must be able to be taken before or after the portion of the daily rest period taken on board the ferryboat or the train;

(b) The period between the portions of the daily rest period must be as short as possible and may on no account exceed a total of one hour before embarkation or after disembarkation, customs formalities being included in the embarkation or disembarkation operations.

During all the portions of the daily rest period, the driver shall have access to a bunk or couchette.

2. Any time spent travelling to a location to take charge of a vehicle falling within the scope of this Agreement, or to return from that location, when the vehicle is neither at the driver’s home nor at the employer’s operational centre where the driver is normally based, shall not be counted as a rest or break unless the driver is in a ferryboat or train and has access to suitable sleeping facilities.

3. Any time spent by a driver driving a vehicle which falls outside the scope of this Agreement to or from a vehicle which falls within the scope of this Agreement and which is not at the driver’s home or at the employer’s operational centre where the driver is normally based shall count as ’other work’.”

Article 9

(Exceptions)

Amend the last sentence of article 9 of the AETR to read as follows:

„... The driver shall indicate the nature of and reason for his departure from those provisions on the record sheet or on a printout of the control device or in his duty roster, at the latest on arrival at a suitable stopping place.”

Article 11

(Supervision by the undertaking)

Amend article 11, paragraph 1, of the AETR to read read as follows:

„1. The undertaking shall organize road transport operations and properly instruct crew members so that they are able to comply with the provisions of this Agreement.”

Insert the following phrase in article 11, paragraph 3, of the AETR:

„... or encourage breaches of this Agreement.”

Add the following two paragraphs to article 11 of the AETR:

„4. A transport undertaking shall be liable for infringements committed by drivers of the undertaking, even if the infringement was committed in the territory of another Contracting Party or a non-Contracting Party.

Without prejudice to the right of Contracting Parties to hold transport undertakings fully liable, Contracting Parties may make this liability conditional on the undertaking’s infringement of paragraphs 1 and 2. Contracting Parties may consider any evidence that the transport undertaking cannot reasonably be held responsible for the infringement committed.

5. Undertakings, consignors, freight forwarders, tour operators, principal contractors, subcontractors and driver employment agencies shall ensure that contractually agreed transport time schedules respect this Agreement.”

Article 12

(Measures of enforcement of the Agreement)

Amend article 12, paragraphs (a) to (c), of the AETR to read as follows:

„(a) The competent administrations of the Contracting Parties shall organize the checks so that:

(i) During each calendar year, a minimum of 1% of the days worked by the drivers of vehicles to which this Agreement applies shall be checked. From 1 January 2010, this percentage will increase to at least 2%, and from 1 January 2012, to at least 3%;

(ii) At least 15% of the total number of working days checked shall be checked at the roadside and at least 25% on the premises of undertakings. From 1 January 2010, not less than 30% of the total number of working days checked shall be checked at the roadside and not less than 50% shall be checked on the premises of undertakings.

(b) The elements of roadside checks shall include:

(i) Daily and weekly driving periods, interruptions and daily and weekly rest periods;

(ii) The record sheets of the preceding days, which shall be on board the vehicle, and/or the data stored for the same period on the driver card and/or in the memory of the control device and/or on the printouts, when required;

(iii) The correct functioning of the control device.

These checks shall be carried out without discrimination among vehicles, undertakings and drivers whether resident or not, and regardless of the origin or destination of the journey or type of tachograph.

(c) The elements of checks on the premises of undertakings shall include, apart from the elements subject to roadside checks and compliance with the provisions of article 11, paragraph 2, of the Annex:

(i) Weekly rest periods and driving periods between these rest periods;

(ii) Two-weekly limits on hours of driving;

(iii) Compensation for weekly rest periods reduced in accordance with article 8, paragraph 6;

(iv) Use of record sheets and/or vehicle unit and driver card data and printouts and/or the organization of drivers’ working time.”

Add new paragraphs 6 to 8 to article 12 of the AETR to read as follows:

„6. (a) A Contracting Party shall authorize its competent authorities to impose a penalty on a driver for an infringement of this Agreement detected on its territory and for which a penalty has not already been imposed, even if that infringement has been committed in the territory of another Contracting Party or of a non-Contracting Party;

(b) A Contracting Party shall authorize its competent authorities to impose a penalty on an undertaking for an infringement of this Agreement detected on its territory and for which a penalty has not already been imposed, even if that infringement has been committed in the territory of another Contracting Party or of a non-Contracting Party.

By way of exception, when an infringement is detected which has been committed by an undertaking established in another Contracting Party or in a non-Contracting Party, the imposing of sanctions shall conform to the procedure foreseen in the bilateral road transport agreement between the Parties concerned.

Contracting Parties will examine, starting from 2011, the possibility of removing the exception in paragraph 6 (b), on the basis of the readiness of all Contracting Parties.

7. Whenever a Contracting Party initiates proceedings or imposes a penalty for a particular infringement, it shall provide the driver with due evidence of this in writing.

8. Contracting Parties shall ensure that a system of proportionate penalties, which may include financial penalties, is in force for infringements of this Agreement on the part of undertakings, or associated consignors, freight forwarders, tour operators, principal contractors, subcontractors and driver employment agencies.”

Add new articles 12 bis, 13 bis and 22 ter to the AETR to read as follows:

Article 12 bis

(Model standardized forms)

1. To facilitate international roadside checks, model standardized forms will be introduced, for use when required, in the Annex to this Agreement, which will be supplemented accordingly by a new Appendix 3. These forms will be introduced or amended in accordance with the procedure defined in article 22 ter.

2. The model forms shown in Appendix 3 are in no way binding. However, if they are used, they shall respect the contents as defined, in particular the numbering, order and titles of items.

3. Contracting Parties may supplement these data with additional information to satisfy national or regional requirements. This additional information must under no circumstances be required for transport originating in another Contracting Party or third country. For this purpose, it shall appear on the form totally separated from data defined for international traffic.

4. These forms shall be accepted at any roadside check carried out in the territory of Contracting Parties to this Agreement.

Article 13 bis

(Transitional provisions)

The provisions referred to at the end of article 12, paragraphs 7 (a) and 7 (b), of the Annex to this Agreement shall apply three months after the present amendment has entered into force.”

Article 22 ter

(Procedure for amending Appendix 3)

1. Appendix 3 to the Annex to this Agreement shall be amended in accordance with the following procedure.

2. Any proposal to introduce into Appendix 3 model forms according to article 12 bis of this Agreement or modify existing forms shall be submitted, for adoption, to the Working Party on Road Transport of the Economic Commission for Europe. The proposal shall be deemed accepted if adopted by the majority of Contracting Parties present and voting.

The secretariat of the Economic Commission for Europe will officially inform the competent authorities of all Contracting Parties to this Agreement of any amendment thus adopted and, at the same time, will communicate this information to the Secretary-General accompanied by a copy of the relevant text.

3. Any model form thus adopted may be used three months after the date of communication of the information to Contracting Parties to this Agreement.”

Part Two

Amendments to the Annex to the AETR

(according to the procedure defined in Article 21, paragraph 8)

Article 11

Replace article 11, paragraph 2, of the Annex to the AETR with the following:

„2. (a) The undertaking shall keep record sheets and printouts, whenever printouts have been made to comply with article 12, paragraph 1, in chronological order and in a legible form for at least a year after their use and shall give copies to the drivers concerned who request them. The undertaking shall also give copies of downloaded data from the driver cards to the drivers concerned who request them and the printed papers of these copies. The record sheets, printouts and downloaded data shall be produced or handed over at the request of any authorized inspecting officer.

(b) An undertaking which uses vehicles that are fitted with a control device complying with Appendix 1B of the present Annex and that fall within the scope of this Agreement shall:

(i) Ensure that all data are downloaded from the vehicle unit and driver card as regularly as is stipulated by the Contracting Party and that relevant data are downloaded more frequently so as to ensure that all data concerning activities undertaken by or for that undertaking are downloaded;

(ii) Ensure that all data downloaded from both the vehicle unit and driver card are kept for at least 12 months following recording and, should an inspecting officer request it, such data are accessible, either directly or remotely, from the premises of the undertaking.

For the purposes of this subparagraph, „downloaded” shall be interpreted in accordance with the definition laid down in Appendix 1B, Chapter I, point (s).”

Article 12

In article 12, paragraph 1, of the Annex to the AETR

- In the French version only, amend the second and third subparagraphs to read as follows:

„En cas d’endommagement d’une feuille ou d’une carte de conducteur qui contient des enregistrements, les conducteurs doivent joindre la feuille ou la carte de conducteur endommagée à la feuille de réserve ou à une feuille appropriée utilisée pour la remplacer.

En cas d’endommagement, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte de conducteur, les conducteurs doivent, dans les sept jours calendaires, en demander le remplacement auprès des autorités compétentes de la Partie contractante dans laquelle ils ont leur résidence normale.”

- In the English version only, in the second subparagraph:

Replace the word „temporary” with the word „appropriate”.

Amend article 12, paragraph 2, of the Annex to the AETR to read as follows:

„2. (a) Drivers shall use the record sheets or driver card every day on which they are driving, starting from the moment they take over the vehicle. The record sheet or driver card shall not be withdrawn before the end of the daily working period unless its withdrawal is otherwise authorized. No record sheet or driver card may be used to cover a period longer than that for which it is intended.

When there is more than one driver on board a vehicle fitted with a control device in conformity with Appendix 1B, each driver shall ensure that his driver card is inserted in the correct slot in the tachograph.

(b) When, as a result of being away from the vehicle, a driver is unable to use the control device fitted to the vehicle, the periods of time indicated in paragraph 3, second indent, (b), (c) and (d), below shall:

(i) If the vehicle is fitted with a control device in conformity with Appendix 1, be entered on the record sheet, either manually, by automatic recording or other means, legibly and without dirtying the sheet; or

(ii) If the vehicle is fitted with a control device in conformity with Appendix 1B, be entered on the driver card using the manual entry facility provided in the recording equipment.

(c) Drivers shall amend the record sheets as necessary should there be more than one driver on board the vehicle, so that the information referred to in paragraph 3, second indent, (b), (c) and (d), below is recorded on the record sheet of the driver who is actually driving.”

Amend article 12, paragraphs 7 (a) and 7 (b), of the Annex to the AETR to read as follows:

„7. (a) Where the driver drives a vehicle fitted with a control device in conformity with Appendix 1, he must be able to produce, whenever an inspecting officer so requests:

(i) The record sheets for the current week and those used by the driver in the previous 15 calendar days;

(ii) The driver card, if he holds one; and

(iii) Any manual record and printout made during the current week and the previous 15 calendar days, as required under this Agreement.

From the date of application defined in article 13 bis of this Agreement, the time periods referred to under (i) and (iii) shall cover the current day and the previous 28 calendar days.

(b) Where the driver drives a vehicle fitted with a control device in conformity with Appendix 1B, he must be able to produce, whenever an inspecting officer so requests:

(i) The driver card of which he is holder;

(ii) Any manual record and printout made during the current week and the previous 15 calendar days, as required under this Agreement;

(iii) The record sheets corresponding to the same period as the one referred to in the previous subparagraph during which he drove a vehicle fitted with a control device in conformity with Appendix 1.

From the date of application defined in article 13 bis of this Agreement, the time periods referred to under (ii) shall cover the current day and the previous 28 calendar days.”

Article 13

Amend article 13, paragraph 2, of the Annex to the AETR to read as follows:

„2. (a) While the device is unserviceable or malfunctioning, the driver shall mark on the record sheet or sheets, or on an appropriate sheet to be attached to the record sheet or to the driver card, on which he shall enter data enabling him to be identified (name and number of his driving licence or name and number of his driver card), including his signature, all information for the various periods of time which are no longer recorded or printed out correctly by the control device.

(b) Where a driver card is damaged, malfunctions, is lost or stolen, or is not in the possession of the driver, the driver shall:

(i) At the start of his journey, print out the details of the vehicle he is driving, and enter onto that printout:

- Details that enable the driver to be identified (name and number of his driving licence or name and number of his driver card), including his signature;

- The periods referred to in article 12, paragraph 3, second indent, points (b), (c) and (d);

(ii) At the end of his journey, print out the information relating to periods of time recorded by the control device, record any periods of other work, availability and rest undertaken since the printout that was made at the start of the journey, where not recorded by the tachograph, and mark on that document details that enable the driver to be identified (name and number of his driving licence or name and number of his driver card), including his signature.”

Part Three

Amendments to the appendices to the Annex to the AETR

(according to the procedure defined in Article 22)

Appendix 1

(Requirements for construction, testing, installation and inspection)

In the Russian version only, replace in Chapter III, Section C, paragraph 4 a) iii), the first indent by the following:

« - время ожидания, т.е. период, в течение которого водители не обязаны оставаться на своих рабочих местах, иначе как для реагирования на возможные сигналы к началу или возобновлению вождения либо к выполнению другой работы, »

Appendix 2

(APPROVAL MARKS AND CERTIFICATES)

Add the following countries to the list contained in paragraph 1 of point I, „Approval mark”:

Albania 54
Armenia 55
Montenegro 56
San Marino 57
Monaco 59

Replace „Serbia and Montenegro 10” with:

Serbia 10

New Appendix3

Insert a new Appendix 3 after Appendix 2 of the Annex to the AETR to read as follows:

MODEL FORMS

In accordance with article 12 bis of this Agreement, road carriers may use the following model forms to facilitate roadside checks:

1. The ATTESTATION OF ACTIVITIES is to be used when a driver has been on sick leave or annual leave or when he has been driving a vehicle exempted from the scope of the AETR as defined in article 2 of this Agreement.

Instructions for use (To be reproduced, where possible, on the reverse of the form)

(a) All the fields in this form must be filled in, before the journey, by the transport undertaking and the driver concerned.

(b) The text of the form may not be modified.

(c) In order to be valid, the form must be signed both by the authorized representative of the transport undertaking and by the driver himself. For individual undertakings, the driver signs once on behalf of the undertaking and once as the driver. Only the signed original is valid.

(d) The form may be printed on paper containing the undertaking’s logo. Sections 1 to 5 may be preprinted. The signature of the undersigned may not be replaced by the undertaking’s stamp but may be accompanied by it.

(e) Any additional national or regional information must be included on the reverse of the form.

(f) If this form is drawn up in a language other than English or French, the title, in the national language, must appear below the English and French titles, which must be retained. The section headings in the body of the form must be repeated in English when the original document is drawn up in a language other than English (see attached model).

2. (reserved for a possible other form)...

APPENDIX 3 OF THE ANNEX TO THE AETR
ATTESTATION OF ACTIVITIES*/FORMULAIRE D’ATTESTATION D’ACTIVITÉS*

(REGULATION (EC) 561/2006 OR THE AETR**) / (RÈGLEMENT (CE) 561/2006 OU L’AETR**)

To be filled in by typing in Latin characters and signed before a journey/À remplir en dactylographie en caractères latins et à signer avant tout voyage

To be kept with the original control device records wherever they are required to be kept/A joindre aux enregistrements de l’appareil de contrőle qui doivent être conservés

FALSE ATTESTATIONS CONSTITUTE AN INFRINGEMENT/LES FAUSSES ATTESTATIONS CONSTITUENT UNE INFRACTION

Part to be filled in by the undertaking (Partie à remplir par l’entreprise)
1. Name of the undertaking / Nom de l’entreprise ........................................................................................................................
2. Street address, postal code, city / Rue, code postal, ville ..........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Country / Pays:
3. Telephone number (including international prefix) / Numéro de téléphone (y compris le préfixe international) ....................
4. Fax number (including international prefix / Numéro du télécopieur (y compris le préfixe international) ..............................
5. Adresse courrier électronique / e-mail address): .......................................................................................................................
I, the undersigned (Le soussigné):
6. Name and first name / Nom et prénom
7. Position in the undertaking / Function dans l’entreprise ..........................................................................................................
declare that the driver/ déclare que le conducteur:
8. Name and first name / Nom et prénom ......................................................................................................................................
9. Date of birth (day/month/year) / Date de naissance: (jour/mois/année): .................................................................................
10. Driving licence or identity card or passport number / Numéro du permis de conduire ou de la carte d’identité ou du passeport
........................................................................................................................................................................................................
11. who has started to work at the undertaking on (day/month/year) / qui a commencé travailler dans l’entreprise le(jour/mois/année) ....................................................................................................................................................................... au cours de la période / for the period:
12. from (hour/day/month/year) du (heure/jour/mois/année): ......................................................................................................
13. to (hour/day/month/year) / au (heure/jour/mois/année): ........................................................................................................
14. □ was on sick leave*** / était en congé de maladie
15. □ was on annual leave*** / était en congé annuel
16. □ was on leave or rest*** / était en congé ou repos
17. □ drove a vehicle exempted from the scope of Regulation (EC) 561/2006 or the AETR*** / conduisait un véhicule exclu du champ d’application du règlement (CE) 561/2006 ou de l’AETR
18. □ performed other work than driving*** / effectuait autre travail que la conduite
19. □ was available*** / était disponible
20. Place / Lieu:................................................................... Date / date: .....................................................................................
Signature / signature
21. I, the driver, confirm that I have not been driving a vehicle falling under the scope of Regulation (EC) 561/2006 or the AETR during the period mentioned above (Le soussigné, conducteur, confirme ne pas avoir conduit un véhicule relevant du champ d’application du règlement (CE) 561/2006 ou de l’AETR au cours de la période susmentionnée).
22. Place / Lieu: ................................................................ Date / date .......................................................................................
Signature of the driver /Signature du conducteur
* This form is available in electronic and printable versions at the following address / Cef ormulaire peut être obtenu en version électronique et en version imprimable à l’adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/sc1/aetr.html
** European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport / Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route.
*** Choose only one box/ Ne cocher qu’une seule case.”

Első rész

Módosítás az AETR Megállapodás szövegéhez

(A 21. Cikk 1-6. bekezdése alapján meghatározott eljárás szerint)

1. Cikk

(Meghatározások)

Az AETR Megállapodás 1. Cikke alábbi meghatározásai az alábbiakban foglaltak szerint módosulnak:

„(f) megengedett legnagyobb össztömeg: a teljesen megrakott jármű legnagyobb tömege, amelyet a járművet bejegyző Állam hatáskörrel rendelkező hatósága megengedetté nyilvánít;”

„(g) közúti szállítás: személy- vagy áruszállításra használt rakott vagy üres jármű részben vagy egészében közforgalmú közutakon megtett bármely útja;”

„(j) járművezető: az a - munkabérben részesülő vagy nem részesülő - személy, aki akár csak rövid ideig is járművet vezet, vagy aki azért tartózkodik a járművön, hogy szükség esetén feladatai részeként vezesse azt;”

„(m) pihenő: minden meg nem szakított időszak, melynek során a járművezető szabadon rendelkezik idejével.”

Az AETR Megállapodás 1. Cikke a következő új meghatározásokkal egészül ki:

„(n) szünet: olyan időszak, amely alatt a járművezető nem vezethet, nem végezhet semmilyen egyéb munkát, és amely kizárólag regenerálódásra fordítható;

(o) napi pihenőidő: az a napi időszak, melynek során a járművezető szabadon rendelkezik idejével, és amely „rendszeres napi pihenőidőt” és „csökkentett napi pihenőidőt” foglal magába:

- „rendszeres napi pihenőidő”: bármely, legalább 11 órát tartó pihenő. Ezt a rendszeres napi pihenőidőt két időszakra is lehet bontani, melynek az első része szünet nélkül legalább 3 óra, a második része pedig szünet nélkül legalább 9 óra,

- „csökkentett napi pihenőidő”: legalább 9 óra, de kevesebb, mint 11 óra pihenő;

(p) heti pihenőidő: az a heti időszak, melynek során egy járművezető szabadon rendelkezik idejével, és amely „rendszeres heti pihenőidőt” és „csökkentett heti pihenőidőt” foglal magába:

- „rendszeres heti pihenőidő”: bármely, legalább 45 órás pihenő,

- „csökkentett heti pihenőidő”: bármely, 45 óránál rövidebb pihenő, mely a Megállapodás 8. cikk (6) pontja feltételeinek megfelelően legalább 24 óra folyamatos időtartamra csökkenthető;

(q) egyéb munka: bármely munkatevékenység a vezetést kivéve, beleértve minden, a szállítási szektoron belül vagy kívül eső, ugyanazon vagy egy másik munkaadó részére végzett munka. Ebbe nem számít bele a várakozási idő, valamint a mozgó járműben, kompon vagy vonaton töltött, nem vezetésre szánt idő;

(r) vezetési idő: annak a vezetési tevékenységnek az időtartama, melyet a jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerint, automatikusan vagy fél-automatikusan, vagy manuálisan rögzítettek;

(s) napi vezetési idő: az adott napi pihenőidő vége és a következő napi pihenőidő kezdete, vagy adott napi pihenőidő vége és a heti pihenőidő kezdete között összeadódott összes vezetési idő;

(t) heti vezetési idő: a hét során összeadódott összes vezetési idő;

(u) vezetési időszak: az az összeadódott vezetési idő, amely egy pihenőidő vagy egy szünet után kezdődik, és addig tart, amíg a járművezető újabb pihenőidőt vagy szünetet tart. A vezetési időszak folyamatos vagy megszakított lehet;

(v) több fős személyzet: az, az eset, amikor egy vezetési időszak alatt a járművezető több fős személyzet részeként dolgozik, ha két egymást követő napi pihenőidő vagy egy napi pihenőidő és egy heti pihenőidő között vezetés céljából legalább két járművezető tartózkodik a járművön. A több fős személyzettel történő vezetés első órájában egy másik járművezető, vagy vezetők jelenléte nem kötelező, de az időszak további részében igen;

(w) szállítási vállalkozás: bármely természetes személy, jogi személy, társulás vagy jogi személyiség nélküli személyek csoportja, függetlenül attól, hogy nyereségérdekelt vagy nem nyereségérdekelt szervezetről van szó, vagy bármely hivatalos szerv, függetlenül attól, hogy önálló jogi személyiséggel bír-e vagy olyan hatóságtól függ, mely ilyen személyiséggel rendelkezik, amely közúti szállítást végez, függetlenül attól, hogy azt bérmunkában, díj ellenében vagy saját számlára végzi.”

2. Cikk

(Hatály)

Az AETR Megállapodás 2. Cikke az alábbiakban foglaltak szerint módosul:

„1. Jelen Megállapodást az egyes Szerződő Felek területén minden olyan nemzetközi közúti fuvarozásra alkalmazni kell, amelyet az illető Szerződő Fél vagy bármely másik Szerződő Fél területén bejegyzett járművel végeznek.

2. Azonban, kivéve olyan eseteket, amikor a Szerződő Felek, amelyeknek területén a nemzetközi közúti fuvarozás áthalad, másként állapodnak meg, a jelen Megállapodást nem kell alkalmazni az alább felsorolt járművekkel végzett nemzetközi közúti fuvarozási tevékenységre:

(a) olyan árufuvarozásra használt járművek, melyek megengedett legnagyobb össztömege pótkocsival vagy félpótkocsival nem haladja meg a 3,5 tonnát;

(b) olyan személyszállításra használt járművek, melyek felépítése és felszereltsége alapján a járművezetővel együtt legfeljebb 9 személy szállítására alkalmas és erre a célra szolgál;

(c) menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást végző járművek, ha a kérdéses menetrend szerinti szolgáltatás 50 km-t meg nem haladó útszakaszon történik;

(d) olyan járművek, melyeknél a megengedett legnagyobb sebesség nem haladja meg a 40 km/óra sebességet;

(e) a fegyveres szolgálatok, a polgári védelem, a tűzoltóság és a közrend fenntartásáért felelős erők tulajdonában lévő vagy általuk járművezető nélkül bérelt járművek, ha a fuvar ezen szolgálatok számára meghatározott feladat eredményeként és saját ellenőrzésük alatt valósul meg;

(f) járművek, amelyeket szükséghelyzetben, vagy mentési műveletekben használnak, beleértve azokat is, amelyeket humanitárius segély nem kereskedelmi célú szállítására használnak;

(g) orvosi célra használt különleges járművek;

(h) különleges üzemzavar-elhárító járművek a telephelyüktől számított 100 km sugarú körben;

(i) műszaki fejlesztési, javítási vagy karbantartási célú közúti vizsgálatoknak alávetett járművek, továbbá forgalomba még nem helyezett új vagy felújított járművek;

(j) olyan járművek, melyek megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 7,5 tonnát és nem kereskedelmi áruszállítást végeznek;

(k) kereskedelmi járművek, melyek a használat helye szerinti Szerződő Fél törvényei szerint veterán gépjárműnek minősülnek és azokat nem kereskedelmi személy- vagy áruszállításra használják.

3. Cikk

(A Megállapodás egyes rendelkezéseinek alkalmazása a nem Szerződő Felek területén bejegyzett járművekkel végzett közúti fuvarozásra)

Az AETR Megállapodás 3. Cikk 2. bekezdése az alábbiakban foglaltak szerint módosul:

„2. (a) Azonban olyan Államban bejegyzett jármű esetén, amely nem szerződő fele a jelen Megállapodásnak, bármelyik Szerződő Fél szabadon eldöntheti, hogy a jelen Megállapodás melléklete szerinti menetíró készülék (tachográf) alkalmazása helyett csupán a személyzet minden tagja által kézzel kitöltött napi adatrögzítő lapok vezetését követelje meg, az első Szerződő Fél területére történő belépés pillanatától kezdődő időszakra vonatkozóan.

(b) E célból, a személyzet minden tagjának fel kell vezetnie az adatrögzítő lapjára a szakmai tevékenységeire és pihenő-időszakaira vonatkozó információkat, a megfelelő grafikai jeleket használva, a jelen Megállapodás Mellékletének 12. Cikkében foglaltak szerint.”

6. Cikk

(Vezetési idők)

Az AETR Megállapodás 6. Cikke az alábbiakban foglaltak szerint módosul:

„1. Jelen Megállapodás 1. Cikkének (s) pontja szerint a napi vezetési idő nem haladhatja meg a 9 órát. A napi vezetési időt meg lehet hosszabbítani legfeljebb 10 órára, legfeljebb hetente két alkalommal.

2. Jelen Megállapodás 1. Cikkének (t) pontja szerint a heti vezetési idő nem haladhatja meg az 56 órát.

3. Az összeadódott összes vezetési idő bármely egymást követő két hét alatt nem lehet több 90 óránál.

4. A vezetési időknek tartalmazniuk kell a Szerződő Felek és nem Szerződő Felek területén töltött összes vezetési időt.

5. A járművezetőnek egyéb munkavégzésként kell bejegyeznie minden, az 1. Cikk (q) pontjában meghatározott módon töltött időt, valamint minden az ezen Megállapodás hatálya alá nem tartozó kereskedelmi célú jármű vezetésével töltött időt, továbbá be kell jegyeznie minden a jelen Megállapodás Mellékletének 12. Cikke (3) bekezdésének (c) pontjában meghatározott készenléti időt. Ezt a bejegyzést vagy kézzel kell megtenni egy adatrögzítő lapon, vagy egy kinyomtatott lapon, vagy azt kézzel kell bevinni a menetíró készülékbe.”

7. Cikk

(Megszakítások)

Az AETR Megállapodás 7. Cikk 1-3. bekezdései az alábbiakban foglaltak szerint módosulnak:

„1. Négy és fél óra vezetési időszak eltelte után a járművezetőnek legalább 45 perces megszakítás nélküli szünetet kell tartania, kivéve, ha pihenőidőt tart.

2. Ez a szünet, a jelen Megállapodás 1. Cikkének (n) pontja szerint felcserélhető egy legalább 15 perces szünettel, amelyet egy legalább 30 perces szünetnek kell követnie, elosztva e szüneteket oly módon hogy megfeleljenek az 1. pont rendelkezéseinek.

3. E Cikk alkalmazásában, a várakozási idő, és olyan nem vezetéssel töltött idő, amely a jármű kompon vagy vasúton történő szállítására fordítódik, nem minősül egyéb munkavégzésnek, a jelen Megállapodás 1. Cikkének (q) pontja szerint, és ezért az megszakításnak tekinthető.”

8. Cikk

(Pihenőidő)

Az AETR Megállapodás 8. Cikke az alábbiakban foglaltak szerint módosul:

„1. A járművezetőnek napi és heti pihenőidőszakokat kell tartania, az 1. Cikk (o) és (p) pontjában foglaltak szerint.

2. Az előző napi pihenőidőszak vagy heti pihenőidőszak vége után minden 24 órás időszakon belül a járművezetőnek újabb napi pihenőidőszakot kell tartania.

Amennyiben a napi pihenőidő 24 órás időtartamra eső része legalább 9, de kevesebb mint 11 óra, a kérdéses napi pihenőidőt csökkentett napi pihenőidőnek kell tekinteni.

3. A 2. bekezdésben foglaltaktól eltérve, a napi vagy heti pihenőidőszak végétől számított 30 órán belül a több fős személyzet tagjaként működő járművezetőnek újabb, legalább 9 órás napi pihenőidőszakot kell tartania.

4. A napi pihenőidőszakot ki lehet terjeszteni rendszeres heti pihenőidőszakká vagy csökkentett heti pihenőidőszakká.

5. A járművezetőnek bármely két, heti pihenőidőszaka között legfeljebb három csökkentett napi pihenőszaka lehet.

6. (a) Bármely két, egymást követő héten a járművezetőnek tartania kell legalább:

(i) két rendszeres heti pihenőidőszakot; vagy

(ii) egy rendszeres heti pihenőidőt és egy legalább 24 órás csökkentett heti pihenőidőt. A csökkentést azonban kompenzálni kell egy, a kérdéses hetet követő harmadik hét vége előtt egészben megtartott, a csökkentésnek megfelelő pihenővel.

A heti pihenőidőnek az előző, heti pihenőidő végétől számított hat, 24 órás időszak végéig meg kell kezdődnie.

(b) A 6 (a) pontban foglaltaktól eltérve, ha a járművezető nem menetrend szerinti nemzetközi egyirányú személyszállítási szolgáltatást végez, akkor a heti pihenőidőszakot elhalaszthatja, tizenkét egymást követő 24 órás időszak erejéig, a megelőző rendszeres heti pihenőidejét követően, feltéve, hogy:

(i) a szállítási szolgáltatás legalább 24 egymást követő órán át tart egy Szerződő Fél területén, vagy egy olyan harmadik országban, amely nem azonos azzal, amelyben a szolgáltatást megkezdték, valamint

(ii) a járművezető a derogáció igénybevételét követően beiktat:

a) vagy két rendszeres heti pihenőidőszakot,

b) vagy egy rendszeres heti pihenőidőszakot és egy csökkentett heti pihenőidőszakot, amely legalább 24 órás. A csökkentést azonban kompenzálhatja azzal, hogy egészben igénybe vesz egy, a csökkentéssel arányos pihenőidőszakot, a derogációs időszak végét követő harmadik hét vége előtt,

továbbá,

(iii) négy évvel azután, hogy a regisztráció szerinti országban bevezették a digitális tachográfot, a járművet felszerelték rögzítő-berendezéssel, a Melléklet 1В Függelékében foglalt követelményeknek megfelelően, valamint

(iv) 2014. január 1-től, olyan esetekben, amikor a vezetésre este 22:00 óra és reggel 6:00 óra közötti időszakban kerül sor, a járművet több fős személyzet vezeti, vagy a 7. Cikk szerinti vezetési időszakot 3 órára csökkentik.

(c) Eltérően a 6 (a) pontban foglaltaktól, a több fős személyzetben dolgozó járművezetőknek minden héten tartaniuk kell egy legalább 45 órás rendszeres heti pihenőidőszakot. Ez az időszak lecsökkenthető legalább 24 órára (csökkentett heti pihenőidőszak). Azonban minden ilyen csökkentést kompenzálni kell azzal, hogy a vezető egészben igénybe vesz egy, a csökkentéssel arányos pihenőidőszakot, a kérdéses hetet követő harmadik hét vége előtt.

A heti pihenőidőszaknak az előző, heti pihenőidőszak végétől számított hat 24 órás időszak végéig meg kell kezdődnie.

7. A csökkentett heti pihenőidőszak kompenzációjaként tartott pihenőt egy másik, legalább 9 órás pihenőidőhöz kell kapcsolni.

8. Ha a járművezető ezt választja, a napi pihenőidőszakok és a csökkentett heti pihenőidőszakok, amelyekre a telephelytől távol kerül sor, a járműben is tarthatók, amennyiben az megfelelő háló- vagy fekvőhellyel rendelkezik minden járművezető számára, és a jármű álló helyzetben van.

9. Az olyan heti pihenőidőszakot, amely két hétre oszlik el, bármelyik héthez lehet számítani, de mindkettőhöz nem.”

Az AETR Megállapodás a következő új, 8a. cikkel egészül ki:

8a. Cikk

(Eltérések a 8. Cikkben foglaltaktól)

„1. A 8. Cikktől eltérve, amennyiben a komppal vagy vonattal szállított járművet kísérő járművezető rendszeres napi pihenőidőszakot tart, ezt a pihenőidőszakot - legfeljebb kétszer - meg lehet szakítani egyéb tevékenységekkel, az alábbi feltételek teljesülése mellett:

(a) A napi pihenőidőszak szárazföldi részét igénybe kell venni a napi pihenőidőszak azon másik része előtt vagy után, amely a komp fedélzetén vagy a vonaton telik el;

(b) A napi pihenőidőszak részei között eltelt időszaknak a lehető legrövidebbnek kell lennie, és az összesítve semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az egy órát, a beszállás előtt vagy a kiszállást követően, a vámoltatást is beleértve a beszállási vagy kiszállási műveletekbe.

A napi pihenőidő minden része alatt a járművezető számára háló- vagy fekvőhelynek kell rendelkezésre állnia.

2. A járművezető által utazással töltött bármely időszak, annak érdekében hogy eljusson arra a helyre, vagy oda visszatérjen, ahol az ezen Megállapodás hatálya alá eső jármű található, a célból, hogy azt a járművet átvegye, amely továbbá nem a járművezető otthonánál és nem is a járművezető általános tartózkodási helyeként szolgáló munkáltatói működési központnál található, nem számít pihenőnek, illetve szünetnek, hacsak nincs a járművezető kompon vagy vonaton, és nem áll a rendelkezésére háló- vagy fekvőhely.

3. A járművezető által egy, az ezen rendelet hatályán kívül eső jármű vezetésével annak érdekében töltött bármely időszak, hogy eljusson vagy visszatérjen az ezen rendelet hatálya alá tartozó járműhöz, amely nem a járművezető otthonánál és nem is a járművezető általános tartózkodási helyeként szolgáló munkáltatói működési központnál található, egyéb munkavégzésnek számít.”

9. Cikk

(Kivételek)

Az AETR Megállapodás 9. Cikkének utolsó mondata az alábbiakban foglaltak szerint módosul:

„... A járművezetőnek a menetíró készülék adatrögzítő lapján vagy a menetíróból kinyomtatott lapon, vagy a munkalapon kézi bejegyzéssel meg kell jelölnie az ilyen jellegű eltérések okát, legkésőbb egy megfelelő megállóhelyre érkezéskor.”

11. Cikk

(Ellenőrzés a munkáltató részéről)

Az AETR Megállapodás 11. Cikkének 1. bekezdése az alábbiakban foglaltak szerint módosul:

„1. A munkáltató köteles a közúti fuvarozást megfelelően szervezni, és a személyzet tagjait megfelelően betanítani, oly módon, hogy a jelen Megállapodás rendelkezéseit betarthassák.”

Az AETR Megállapodás 11. Cikkének 3. bekezdése az alábbi mondatrésszel egészül ki:

„...vagy ne ösztönözzön a jelen Megállapodás megszegésére.”

Az AETR Megállapodás 11. Cikke az alábbi két bekezdéssel egészül ki:

„4. A szállítási vállalkozás felelős a vállalkozás járművezetői által elkövetett szabálysértésekért, abban az esetben is, ha a szabálysértést egy másik Szerződő Fél területén, vagy egy olyan ország területén követték el, amely nem Szerződő Fél.

A Szerződő Felek azon jogának sérelme nélkül, hogy a szállítási vállalkozásokat teljes mértékben felelősnek tartsák, a Szerződő Felek ezt a felelősséget attól tehetik függővé, hogy a szállítási vállalkozás az (1) és a (2) bekezdésben foglaltakat megsértette-e. A Szerződő Felek figyelembe vehetnek bármely bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a szállítási vállalkozást ésszerűen nem lehet az elkövetett jogsértésért felelősnek tekinteni.

5. A vállalkozások, a feladók, a szállítmányozók, az utazásszervezők, a fővállalkozók, az alvállalkozók és a járművezető munkaközvetítők kötelesek biztosítani, hogy a szerződésben megállapodott szállítási időbeosztás ezen Megállapodásnak megfeleljen.”

12. Cikk

(A Megállapodás érvényesítését szolgáló intézkedések)

Az AETR Megállapodás 12. Cikke, (a)-(c) pontjai az alábbiakban foglaltak szerint módosulnak:

„(a) A Szerződő Felek illetékes hatóságai oly módon szervezik meg az ellenőrzéseket:

(i) hogy minden egyes naptári évben a jelen Megállapodás alkalmazási körébe tartozó járművek gépjárművezetői összes munkanapjának legalább 1 százalékára kiterjedjenek. 2010. január 1.-től ez az arány legalább 2%-ra, 2012. január 1-től pedig legalább 3%-ra emelkedik;

(ii) hogy az összes ellenőrzött munkanap legalább 15 százalékán közúton, legalább 25 százalékán pedig a vállalkozások telephelyein történjen az ellenőrzés. 2010. január 1-től az ellenőrzéseket azok összes napjainak legalább 30%-ánál országúton, legalább 50%-ánál pedig a vállalkozások telephelyén kell elvégezni;

(b) A közúti ellenőrzések az alábbiakra kell, hogy kiterjednek:

(i) a napi és heti vezetési idők, megszakítások és a napi és heti pihenőidők;

(ii) a megelőző napokra vonatkozó adatrögzítő lapok, amelyeknek a jármű fedélzetén kell lenniük, és/vagy a vezetőkártyán és/vagy a menetíró készülék memóriájában, és/vagy szükség esetén a kinyomtatott lapokon, az ugyanezen időszakra vonatkozó tárolt adatok, amelyeknek rendelkezésre kell állniuk;

(iii) a menetíró készülék helyes működése.

Ezen ellenőrzéseket a járművek, a vállalkozások és a járművezetők, bárminemű megkülönböztetése nélkül végzik el, akár honosak, akár nem, függetlenül a szállítás kiinduló és végpontjától, valamint a menetíró készüléktípusától.

(c) A vállalkozások telephelyein végzett ellenőrzések a következő elemekből állnak, a közúti ellenőrzés elemein túl, valamint a melléklet 11. Cikke 2. pontjában foglaltak szerint:

(i) a heti pihenőidők és a heti pihenőidők közötti vezetési idők;

(ii) az engedélyezett összes vezetési idő két hétre;

(iii) a 8. Cikk 6. pontja szerint csökkentett napi vagy heti pihenőidők ellentételezése;

(iv) az adatrögzítő lapok és/vagy a fedélzeti egység és a járművezetői kártya adatainak használata, illetve a járművezetők munkaidő-beosztása.”

Az AETR Megállapodás 12. Cikke, a következő 6-8. bekezdésekkel egészül ki:

„6. (a) A Szerződő Felek engedélyezik az illetékes hatóságok számára, hogy azok szankciókkal sújtsanak egy járművezetőt ezen Megállapodás saját területükön észlelt olyan megszegéséért, amely miatt korábban még nem szabtak ki szankciót, abban az esetben is, ha a szabálysértést egy másik Szerződő Fél területén, vagy egy olyan ország területén követték el, amely nem Szerződő Fél.

(b) A Szerződő Felek engedélyezik az illetékes hatóságok számára, hogy azok szankciókkal sújtsanak egy vállalkozást ezen Megállapodás saját területükön észlelt olyan megszegéséért, amely miatt korábban még nem szabtak ki szankciót, abban az esetben is, ha a szabálysértést egy másik Szerződő Fél területén, vagy egy olyan ország területén követték el, amely nem Szerződő Fél.

Kivételes esetben, olyan jogsértés észlelése esetén, amelyet olyan vállalkozás követett el, melynek székhelye egy másik Szerződő Fél területén, vagy egy olyan ország területén található, amely nem Szerződő Fél, a szankciók kivetése az érintett Felek között kötött kétoldalú közúti szállítási megállapodásban vázolt eljárás szerint történjék.

A szerződő Felek 2011-től kezdve megvizsgálják annak lehetőségét, hogy a 6 (b) pontban említett kivételt megszüntessék, arra alapozva, hogy erre az összes Szerződő Fél készen áll.

7. Ha egy Szerződő Fél eljárást kezdeményez, vagy szankciókat vet ki egy adott jogsértés miatt, a járművezető számára megfelelő írásos bizonyítékot kell szolgáltatnia erről.

8. A Szerződő Feleknek biztosítaniuk kell, hogy arányos, adott esetben pénzügyi szankciókat is tartalmazó szankciórendszer működjön ezen Megállapodásnak a vállalkozások vagy az ahhoz kapcsolódó feladók, szállítmányozók, utazásszervezők, fővállalkozók, alvállalkozók és járművezető munkaközvetítők általi megszegése esetén.”

Az AETR Megállapodás a következő új, 12a. ,13a., 22b. cikkekkel egészül ki:

12a. Cikk

(Szabványosított mintaűrlap)

1. A nemzetközi országúti ellenőrzések elősegítése céljából, szabványosított, minta-űrlapok bevezetésére kerül sor, hogy szükség esetén azokat használhassák, a jelen Megállapodás Melléklete ennek megfelelően kibővül egy 3. függelékkel. Ezen mintaűrlapok bevezetése és módosítása a 22b. Cikkben meghatározott eljárás szerint történik.

2. A 3. függelékben látható minta űrlapok használata nem kötelező. Azonban ha azokat felhasználják, akkor ezen függelékben meghatározott tartalommal kell őket alkalmazni, különös tekintettel a számozásra, a sorrendre és a tételcímekre.

3. A Szerződő Felek ezen adatokat kiegészíthetik további információkkal, a nemzeti vagy regionális követelményeknek megfelelően. Ezen kiegészítő információk megadása semmilyen körülmények között nem szükséges olyan szállítás esetében, amely egy másik Szerződő Féltől, vagy egy harmadik országból ered. A fenti okból, e további információkat az űrlapon teljesen el kell különíteni a nemzetközi forgalomra meghatározott adatoktól.

4. A függelékben található űrlapokat el kell fogadni minden olyan országúti ellenőrzésnél, amelyet a jelen Megállapodás Szerződő Feleinek területén végeznek.

13a. Cikk

(Átmeneti rendelkezések)

A 12. Cikk végén hivatkozott rendelkezések, és a jelen Megállapodás 7(a) és 7(b) pontjaiban foglaltak a jelen módosítás hatályba lépésétől számítva, 3 hónappal később lépnek hatályba.

22b. Cikk

(3. függelék módosítására vonatkozó eljárás)

1. A jelen Megállapodás mellékletének 3. függeléke a jelen Cikkben meghatározott eljárással módosítható, az alábbiak szerint:

2. Minden olyan bevezetésre, vagy minta űrlapok módosítására irányuló javaslatot, amely a 3. függelékben található minta űrlapokra vonatkozik, jelen Megállapodás 12a. Cikke szerint be kell nyújtani jóváhagyásra az Európai Gazdasági Bizottság Közúti Közlekedési Munkacsoportjának. A benyújtott javaslat csak abban az esetben tekinthető elfogadottnak, ha azt a jelen levő és szavazó Szerződő Felek többsége elfogadta.

Az Európai Gazdasági Bizottság titkársága hivatalosan tájékoztatja a jelen Megállapodás minden Szerződő Felének illetékes hatóságát, minden a fenti módon jóváhagyott módosításról, valamint ezzel egyidőben ezt az információt eljuttatja a Főtitkár részére is, a vonatkozó módosított szöveg másolatával együtt.

3. Minden ilyen módon jóváhagyott minta űrlap három hónappal később használható fel, attól a naptól számítva, amelyen a jelen Megállapodás Szerződő Feleivel a fenti információt közölték.”

Második rész

Módosítás az AETR Megállapodás mellékletéhez

(A 21. Cikk 8. bekezdése alapján meghatározott eljárás szerint)

11. Cikk

Az AETR Megállapodás Melléklete 11. Cikkének 2. bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„2. (a) A vállalkozásnak a rögzítőlapokat és a kinyomtatott lapokat, függetlenül attól, hogy azok mikor készültek, a 12. Cikk 1. pontjának megfelelően, időrendi sorrendben és olvasható formában kell megőriznie, legalább az azok felhasználásától számított egy évig, és azok másolatait ki kell adnia az érintett járművezetőknek, akik azokat kikérik. A vállalkozás kérésre köteles átadni a járművezetői kártyákról letöltött adatok másolatát, valamint ezen másolatok kinyomtatott lapjait is az érintett járművezetőknek. A rögzítőlapokat, a kinyomtatott lapokat és a letöltött adatokat kérésre be kell mutatni, és át kell adni minden ellenőrzésre felhatalmazott tisztviselő részére.

(b) Azon vállalkozások, amelyek jelen Megállapodás hatálya alá esnek, és olyan járműveket használnak, amelyek fel vannak szerelve a jelen melléklet 1B Függeléke szerinti menetíró készülékkel, kötelesek:

(i) gondoskodni arról, hogy minden adatot rendszeresen letöltsenek a fedélzeti egységről és a járművezetői kártyáról is, az adott Szerződő Fél által meghatározott gyakorisággal, ezáltal biztosítva azt, hogy az adott vállalkozás által vagy részére végzett tevékenységek összes adata le legyen töltve.

(ii) gondoskodni arról, hogy minden a fedélzeti egységről és a járművezetői kártyáról letöltött adatot megőrizzenek legalább a letöltést követő 12 hónapig, és ha egy ellenőrző tisztviselő azokat kikéri, akkor ezek az adatok a vállalkozás telephelyéről közvetlenül vagy távolról hozzáférhetők legyenek.

Jelen alpont alkalmazásában, a „letöltött” kifejezést az 1B Függelék I. Fejezetének (s) pontjában meghatározott definíció szerint kell értelmezni.”

12. Cikk

Az AETR Megállapodás Melléklete 12. Cikkének 1. bekezdésében:

- Az AETR Megállapodás francia nyelvű szövegváltozatban a második és harmadik albekezdések az alábbiakban foglaltak szerint módosulnak:

„En cas d’endommagement d’une feuille ou d’une carte de conducteur qui contient des enregistrements, les conducteurs doivent joindre la feuille ou la carte de conducteur endommagée à la feuille de réserve ou à une feuille appropriée utilisée pour la remplacer.

En cas d’endommagement, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte de conducteur, les conducteurs doivent, dans les sept jours calendaires, en demander le remplacement auprès des autorités compétentes de la Partie contractante dans laquelle ils ont leur résidence normale.”

- Az AETR Megállapodás angol nyelvű szövegváltozatban a második albekezdésben:

Az „ideiglenes” szót felváltja a „megfelelő” szó”.

Az AETR Megállapodás Melléklete 12. Cikkének 2. bekezdése az alábbiakban foglaltak szerint módosul:

„2. (a) A járművezetők a szolgálatba lépésük időpontjától kezdve kötelesek az adatrögzítő lapokat vagy járművezetői kártyát minden olyan napon használni, amikor járművet vezetnek. Az adatrögzítő lapot vagy járművezetői kártyát nem szabad a napi munkaidő vége előtt kivenni, hacsak a kivételét egyébként nem engedélyezték. Az adatrögzítő lapot nem lehet hosszabb időtartam rögzítésére használni, mint amilyen időtartamra a használata szól.

Amennyiben több járművezető dolgozik egy, az 1B Függelék szerinti menetíró készülékkel felszerelt járművön, akkor minden járművezetőnek gondoskodnia kell arról, hogy saját járművezetői kártyáját a tachográf megfelelő nyílásába helyezze.

(b) Ha a járművezető a járműre felszerelt menetíró készüléket a járműtől való távolléte miatt nem tudja használni, abban az esetben a 3. pont második bekezdésének (b), (c) és (d) pontjában megjelölt időszakokat:

(i) ha a jármű egy, az 1. függelék szerinti menetíró készülékkel van felszerelve, fel kell vezetni a rögzítőlapokra, manuálisan, automatikus rögzítéssel, vagy más módon, olvashatóan és a rögzítőlap beszennyezése nélkül, vagy

(ii) ha a jármű egy, az 1B Függelék szerinti menetíró készülékkel van felszerelve, fel kell vezetni a járművezetői kártyára, a menetíró berendezés manuális rögzítés üzemmódját használva.

(c) A járművezetőknek szükség szerint módosítaniuk kell a rögzítőlapokat, oly módon, hogy ha több járművezető utazik a járművön, abban az esetben annak a járművezetőnek az adatrögzítő lapjára kell írni az alábbi 3. pont második bekezdésének (b), (c) és (d) alpontjai szerinti adatokat, aki a járművet ténylegesen vezeti.”

Az AETR Megállapodás Melléklete 12. Cikke 7. bekezdésének (a) és (b) pontjai az alábbiakban foglaltak szerint módosulnak:

„7. (a) Amennyiben a járművezető olyan járművet vezet, amely az 1. függelék szerinti menetíró készülékkel van felszerelve, az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására köteles bemutatni:

(i) A folyó hét vezetéssel töltött napjaira vonatkozó, valamint az elmúlt 15 nap során a vezető által használt korábbi rögzítőlapokat;

(ii) A járművezetői kártyáját, ha rendelkezik ilyennel; továbbá

(iii) Bármilyen nemű manuális feljegyzést és kinyomtatott lapot, amely a folyó héten, és az azt megelőző 15 nap során készült, a jelen Megállapodás követelményeinek megfelelően.

A jelen Megállapodás 13a. Cikkében meghatározott alkalmazás dátumától számítva, az (i) és (iii) alpontokban hivatkozott időszakoknak a folyó napot és az azt megelőző 28 naptári napot kell magukba foglalniuk.

(b) Amennyiben a járművezető olyan járművet vezet, amely az 1B függelék szerinti menetíró készülékkel van felszerelve, az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására köteles bemutatni:

(i) A járművezetői kártyáját, amellyel ő rendelkezik;

(ii) Bármilyen nemű manuális feljegyzést és kinyomtatott lapot, amely a folyó héten, és az azt megelőző 15 nap során készült, a jelen Megállapodás követelményeinek megfelelően.

(iii) Az előző alpontban hivatkozott időszakra vonatkozó rögzítőlapokat, azon időszakra, amely során az 1. függelék szerinti menetíró készülékkel felszerelt járművet vezetett.

A jelen Megállapodás 13a. Cikkében meghatározott alkalmazás dátumától számítva, az (ii) alpontban hivatkozott időszakoknak a folyó napot és az azt megelőző 28 naptári napot kell magukba foglalniuk.”

13. Cikk

Az AETR Megállapodás Melléklete 13. Cikkének 2. bekezdése az alábbiakban foglaltak szerint módosul:

„2 (a) Olyan esetekben, amikor a menetíró készülék nem használható, vagy hibásan működik, azt a járművezetőnek jelölnie kell a rögzítőlap(ok)on, vagy egy erre alkalmas, a rögzítőlap(ok)hoz vagy járművezetői kártyához csatolandó lapon. Ezen pedig a vezetőnek meg kell adnia a saját járművezető-azonosító adatait (a nevét és a vezetői engedélye számát, vagy a nevét és a járművezetői kártyája számát), beleértve az aláírását is, valamint minden információt azokról a különböző időszakokról, amelyek adatait a menetíró készülék nem, vagy nem megfelelően rögzítette vagy nyomtatta ki.

(b) Olyan esetekben, amikor egy járművezetői kártya megsérült, hibásan működik, az elveszett vagy ellopták vagy nincs a járművezető birtokában, a vezető köteles:

(i) Utazása megkezdésekor kinyomtatni az általa vezetett jármű adatait, majd erre a kinyomtatott lapra felvezetni:

- a saját járművezető-azonosító adatait, (a nevét és a vezetői engedélye számát, vagy a nevét és a járművezetői kártyája számát), beleértve az aláírását is;

- a 12. Cikk 3. bekezdése második albekezdésének (b), (c) és (d) alpontjaiban hivatkozott időszakokat;

(ii) Utazása befejezésekor kinyomtatni a menetíró készülék által rögzített időszakokra vonatkozó információkat, rögzíteni az „egyéb munkavégzés” és készenléti időszakokat, valamint az igénybevett pihenőidőszakokat, amelyekre az utazás megkezdésekor készült kinyomtatott lap nyomtatása óta sor került, ha azt a tachográf nem rögzítette. Emellett, vezesse fel erre a dokumentumra a saját járművezető-azonosító adatait, (a nevét és a vezetői engedélye számát, vagy a nevét és a járművezetői kártyája számát), beleértve az aláírását is.”

Harmadik rész

Módosítás az AETR Megállapodás melléklete függelékeihez

(A 22. Cikk alapján meghatározott eljárás szerint)

1. Függelék

(A menetíró készülék kialakításával, vizsgálatával, felszerelésével és ellenőrzésével kapcsolatos követelmények)

Az AETR Megállapodás orosz nyelvű szövegváltozatban a III. Fejezet C. pontja, 4. bekezdése (a) pontja (iii) alpontja első bekezdése az alábbiakban foglaltak szerint módosul:

«- время ожидания, т.е. период, в течение которого водители не обязаны оставаться на своих рабочих местах, иначе как для реагирования на возможные сигналы к началу или возобновлению вождения либо к выполнению другой работы, »

2. Függelék

(JÓVÁHAGYÁSI JEL ÉS ENGEDÉLY)

Az I. „Jóváhagyási jel” pont 1. bekezdésében található lista az állabbi országokkal egészül ki:

Albánia 54
Örményország 55
Montenegró 56
San Marino 57
Monaco 59

Az „Szerbia Montenegró 10” országkódot az alábbi országkód váltja fel:

Szerbia 10

(Új) 3. Függelék

Az AETR Megállapodás Melléklete egy új, a 2. függeléket követő, 3 függelékkel egészül ki:

„MINTA ŰRLAPOK

Jelen Megállapodás 12a. Cikke szerint, a közúti fuvarozóknak az alábbi minta űrlapokat használhatják fel az országúti ellenőrzések elősegítése céljából:

1. A TEVÉKENYSÉGEK BEVALLÁSA részt akkor kell kitölteni, ha a járművezető betegszabadságon vagy éves szabadságon volt, vagy ha olyan járművet vezetett, amely nem tartozik az AETR Megállapodás hatálya alá, a jelen Megállapodás 2. Cikke szerint.

Kitöltési útmutató (sokszorosítandó, amennyiben lehetséges, az űrlap hátoldalára)

(a) Az űrlap minden mezőjét ki kell tölteni, az utazás megkezdése előtt, az érintett vállalkozás és járművezető által.

(b) A minta űrlap szövegét nem szabad módosítani.

(c) Az érvényesség érdekében, az űrlapot alá kell írnia mind a szállítási vállalkozás erre felhatalmazott képviselőjének, mind pedig magának a járművezetőnek. Egyéni vállalkozás esetén a járművezető aláírja az űrlapot egyrészt a vállalkozás nevében, másrészt a vezető nevében is. Kizárólag az aláírt eredeti űrlap tekinthető érvényesnek.

(d) Az űrlapot ki lehet nyomtatni a vállalkozás cégemblémájával ellátott papírjára, az 1-5. szekciókat előre is ki lehet nyomtatni. Az aláíró aláírását nem lehet kiváltani a vállalkozás pecsétjével, de az űrlapon szerepelhet a pecsét is az aláírás mellett.

(e) Minden további nemzeti vagy nemzetközi információt az űrlap túloldalára kell felvezetni.

(f) Amennyiben ezt az űrlapot nem angol és nem francia nyelven töltik ki, akkor az adott nemzeti nyelven írott címnek az angol és francia címek alatt kell szerepelnie, az angol és francia címeket pedig nem szabad kitörölni. A minta űrlapon a szekciócímeket, olyan esetben, ha az eredeti dokumentum nem angol nyelven készült el, angolul is fel kell írni (lásd a mellékelt mintát).

2. (fenntartva egy lehetséges másik űrlap számára)...”

APPENDIX 3 OF THE ANNEX TO THE AETR / AZ AETR MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLETÉNEK 3. FÜGGELÉKE

ATTESTATION OF ACTIVITIES* / FORMULAIRE D’ATTESTATION D’АСТIVIТÉS / TEVÉKENYSÉGEK BEVALLÁSA*

(REGULATION (ЕС) 561/2006 OR THE AETR**) / (RÈGLEMENT (CE) 561/2006 OU L’AETR**) / (561/2006 (EK) RENDELET VAGY AZ AETR MEGÁLLAPODÁS)

To be filled in by typing in Latin characters and signed before a journey / À remplir en dactylographie en caractères latins et à signer avant tout

Voyage / Géppel, latin betűkkel kell kitölteni és az utazás megkezdése előtt alá kell írni.

To be kept with the original control device records wherever they are required to be kept / À joindre aux enregistrements de l’appareil de contrőle qui doivent être conservés / A menetíró készülék eredeti felvételei mellett, az azok számára kijelölt helyen kell tárolni.

FALSE ATTESTATIONS CONSTITUTE AN INFRINGEMENT / LES FAUSSES ATTESTATIONS CONSTITUENT UNE INFRACTION / HAMIS BEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE SZABÁLYSZEGÉSNEK MINŐSÜL

Part to be filled in by the undertaking (Partie à remplir par l’entreprise) / Ezt a részt a vállalkozás tölti ki
1. Name of the undertaking / Nom de l’entreprise / A vállalkozás neve ..........................................................................................
2. Street address, postal code, city / Rue, code postal, ville / Utca, irányítószám, város ................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Country / Pays / Ország:
3. Telephone number (including international prefix) / Numéro de téléphone (y compris le préfixe international) / Telefonszám (nemzetközi előhívószámmal) ........................................................
4. Fax number (including international prefix / Numéro du télécopieur (y compris le préfixe international) / Fax szám (nemzetközi előhívószámmal együtt) .................................................................
5. Adresse courrier électronique / e-mail address / E-mail cím: .....................................................................................................
I, the undersigned (Lesoussigné) / Alulírott:
6. Name and first name / Nom et prénom / Név és keresztnév ........................................................................................................
7. Position in the undertaking / Fonction dans l’entreprise / A vállalkozásban betöltött pozíció ...................................................
declare that the driver / déclare que le conducteur / kijelentem, hogy a gépjárművezető:
8. Name and first name / Nom et prénom / Név és keresztnév: ......................................................................................................
9. Date of birth (day/month/year) / Date de naissance: (jour/mois/année) / Születési dátum (nap/hónap/év): .............................
10. Driving licence or identity card or passport number / Numéro du permis de conduire ou de la carte d’identité ou du passeport / Vezetői engedélye, személyi igazolványa vagy útlevele száma ......................................................................................................
11. who has started to work at the undertaking on (day/month/year) / qui a commencé travailler dans l’entreprise le(jour/mois/année) / aki a vállalkozásunknál az alábbi napon (nap/hónap/év) kezdett el dolgozni ....................................... au cours de la période / for the period / az alábbi időszakban:
12. from (hour/day/month/year) du (heure/jour/mois/année) / -tól (óra/nap//hónap/év): ..............................................................
13. to (hour/day/month/year) / au (heure/jour/mois/année) / -ig (óra/nap//hónap/év): ..................................................................
14. □ was on sick leave*** / était en congé de maladie / betegszabadságát töltötte
15. □ was on annual leave*** / était en congé annuel / éves szabadságát töltötte
16. □ was on leave or rest*** / était en congé ou repos / távolléti idejét/pihenőidőszakát töltötte
17. □ drove a vehicle exempted from the scope of Regulation (EC) 561/2006 or the AETR*** / conduisait un véhicule exclu du champ d’application du règlement (CE) 561/2006 ou de l’AETR /
Az 561/2006 EK Rendelet vagy az AETR Megállapodás hatálya alá nem tartozó járművet vezetett
18. □ performed other work than driving*** / effectuait autre travail que la conduite / egyéb munkát végzett, amely nem vezetés
19. □ was available*** / était disponible / rendelkezésre állt
20. Place / Lieu / Hely: ................................................................... Date / date / Dátum:......................................................
Signature / signature / Aláírás
21. I, the driver, confirm that I have not been driving a vehicle falling under the scope of Regulation (EC) 561/2006 or the AETR during the period mentioned above (Le soussigné, conducteur, confirme ne pas avoir conduit un véhicule relevant du champ d’application du règlement (CE) 561/2006 ou de l’AETR au cours de la période susmentionnée) / Alulírott, gépjárművezető megerősítem, hogy nem vezettem az 561/2006 EK Rendelet vagy az AETR Megállapodás hatálya alá tartozó járművet a fent említett időszakban.
22. Place / Lieu / Hely: ................................................................ Date / date / Dátum ........................................................
Signature of the driver / Signature du conducteur / Gépjárművezető aláírása
* This form is available in electronic and printable versions at the following address / Ce formulaire peut être obtenu en version électronique et en version imprimable à l’adresse suivante / Ez az űrlap elektronikus és nyomtatható verzióban is megtalálható a következő címen: http://www.unece.org/trans/main/sc1/aetr.html
** European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport / Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route / Nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás.
*** Choose only one box / Ne cocher qu’une seule case / Csak egy mezőt töltsön ki.”

4. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

(3) A közlekedésért felelős miniszter a 2001. évi IX. törvénnyel kihirdetett, a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás a negyedik, az ötödik és a hatodik módosításával egységes szerkezetbe foglalt, angol nyelvű hiteles szövegét és annak magyar nyelvű hivatalos fordítását a Magyar Közlönyben e törvény hatálybalépését követően haladéktalanul közzéteszi.