A jogszabály mai napon ( 2019.11.14. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2020.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2011. évi XLVI. törvény

az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról * 

1-3. § * 

4. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 124/C. §-a helyett a megfizetett, az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény e törvénnyel megállapított rendelkezései alapján a magánszemélyt nem terhelő különadó visszatérítésére a (2)-(4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A magánszemély által az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény II. fejezetének rendelkezései alapján a 2005-2009. évekre bevallott és megfizetett különadót az állami adóhatóság az e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül visszatéríti.

(3) Az adóhatóság az e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül visszatéríti a magánszemély által az azon jövedelem után bevallott és megfizetett különadót, amely jövedelem az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény - az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról szóló 2011. évi XLVI. törvénnyel megállapított - 9. § (2) bekezdése alapján nem esik különadó fizetési kötelezettség alá.

(4) A (2) és (3) bekezdés alkalmazásában megfizetett különadón a különadó összegének és a jövedelmet a megszerzése időpontjában hatályos szabályok szerint terhelő - a különadó-fizetési kötelezettség figyelembevétele nélkül számított - összes köztehernek a különbözetét kell érteni.

5. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére