A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2011. évi XCVII. törvény

az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét e törvény 1. melléklete tartalmazza.

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja a Megállapodásnak - az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló 2011/265/EU tanácsi határozatban foglaltak szerinti - a 15.10. cikk (5) bekezdésében meghatározott időponttól kezdődően történő ideiglenes alkalmazását.

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. és 3. § a Megállapodás 15.10. cikk (5) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A 4. § a Megállapodás 15.10. cikk (2) bekezdésében meghatározott időpontban hatályát veszti.

(4) *  Ez a törvény hatályát veszti, ha a másik szerződő fél arról értesíti Magyarországot, hogy nem kíván a szerződésben részes féllé válni, azon a napon, amelyen az erről szóló értesítést a külpolitikáért felelős miniszternek kézbesítették.

(5) A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját, valamint a (2)-(4) bekezdésben meghatározott időpontok naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - azok ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(6) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2011. évi XCVII. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére