A jogszabály mai napon ( 2021.01.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

141/2011. (XII. 23.) VM rendelet

a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 13. és 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) a 669/2009/EK bizottsági rendeletben,

b) *  a 853/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben,

c) *  a 884/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben,

d) a 258/2010/EU bizottsági rendeletben,

e) *  a 2015/949/EU bizottsági végrehajtási rendeletben,

f) a 2011/402/EU bizottsági határozatban,

g) *  a 2011/884/EU bizottsági határozatban,

h) *  a 885/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben,

i) *  a 2016/166/EU bizottsági végrehajtási rendeletben,

j) *  a 2016/2106/EU bizottsági végrehajtási rendeletben

meghatározott nem állati eredetű, harmadik országból behozott élelmiszerek és takarmányok (a továbbiakban együtt: termékek) behozatalára és hatósági ellenőrzésére terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) *  belépési hely: a jóváhagyott állategészségügyi határállomások listájának összeállításáról, a Bizottság állategészségügyi szakértői által végzett ellenőrzésekre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról és a TRACES állategészségügyi egységeinek meghatározásáról szóló, 2009. szeptember 28-i 2009/821/EK bizottsági határozatban és a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendeletben felsorolt határállomások,

b) *  behozatali hely: a belépési hely, illetve a Magyarországra behozott termékek esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága.

3. § Az azonosságvizsgálat és a laboratóriumi vizsgálat céljára történő mintavétel az uniós jogi aktusokban meghatározott behozatali helyen történhet.

4. § Az 1. §-ban felsorolt európai uniós jogi aktusokban meghatározott fokozott hatósági ellenőrzést

a) *  a zöldség, gyümölcs és egyéb - az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk (1) bekezdés n) pontja szerinti - feldolgozatlan növényi élelmiszer esetében a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,

b) *  a takarmány és - a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdés o) pontja szerinti - feldolgozott élelmiszer esetében a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatala

végzi.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2006/504/EK határozat módosításáról szóló, 2009. július 24-i 669/2009/EK bizottsági rendelet,

b) *  az Ukrajnából származó vagy onnan szállított napraforgóolaj importjára elrendelt különleges feltételek megállapításáról szóló 1151/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. augusztus 5-i 853/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

c) *  az egyes harmadik országokból behozott bizonyos takarmányokra és élelmiszerekre az aflatoxinokkal való fertőződés kockázata miatt vonatkozó egyedi feltételek megállapításáról és az 1152/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. augusztus 13-i 884/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

d) az Indiából származó vagy ott feladott guargumi behozatalára pentaklórfenol vagy dioxin általi szennyeződés kockázata miatt vonatkozó különleges feltételek megállapításáról, valamint a 2008/352/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. március 25-i 258/2010/EU bizottsági rendelet,

e) *  az egyes harmadik országok által bizonyos élelmiszereken végzett, a mikotoxinok jelenlétének kimutatására szolgáló kivitel előtti ellenőrzések jóváhagyásáról szóló, 2015. június 19-i 2015/949//EU bizottsági végrehajtási rendelet,

f) az Egyiptomból importált görögszéna-magvakra, valamint egyes magvakra és babfélékre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló, 2011. július 6-i 2011/402/EU bizottsági határozat,

g) *  a Kínából származó rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekről és a 2008/289/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. december 22-i 2011/884/EU bizottsági határozat,

h) *  az Indiából származó okra és currylevelek behozatalára vonatkozó egyedi feltételek meghatározásáról, valamint a 91/2013/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. augusztus 13-i 885/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

i) *  az Indiából származó bételborslevelet („Piper Betle”) tartalmazó vagy abból álló élelmiszerek behozatalára vonatkozó egyedi feltételek meghatározásáról, valamint a 669/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2016. február 8-i 2016/166/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

j) *  az Etiópiából származó fűszerek, az Argentínából származó földimogyoró és az Azerbajdzsánból származó mogyoró behozatalára irányadó egyedi feltételeket elrendelő, valamint a Törökországból származó szárított füge és mogyoró, és az Indiából származó földimogyoró behozatala vonatkozásában az egyedi feltételeket módosító 884/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2016. december 1-i 2016/2106/EU bizottsági végrehajtási rendelet.

7-8. § * 

Melléklet a 141/2011. (XII. 23.) VM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére