A jogszabály mai napon ( 2020.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

204/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

a gépjármű utópiacra vonatkozó megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. független forgalmazó:

a) gépjármű-pótalkatrész olyan forgalmazója, amely nem az azon gépjárműszállító által létrehozott forgalmazási rendszer keretén belül működik, amelynek járműveihez pótalkatrészt forgalmaz, valamint

b) egy adott szállító forgalmazási rendszerének keretén belül működő szerződéses forgalmazó az olyan gépjárművek pótalkatrészeinek forgalmazása tekintetében, amely gépjárművek vonatkozásában nem tagja az érintett szállító forgalmazási rendszerének;

2. független javítóműhely:

a) olyan, gépjárművekkel kapcsolatos javítási vagy karbantartási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás, amely nem az azon gépjárműszállító által létrehozott forgalmazási rendszernek a keretén belül működik, amelynek járművei tekintetében a szolgáltatást nyújtja, valamint

b) egy adott szállító forgalmazási rendszerének keretén belül működő szerződéses javítóműhely az olyan gépjárművek vonatkozásában nyújtott javítási vagy karbantartási szolgáltatásai tekintetében, amely gépjárművek vonatkozásában nem tagja az érintett szállító forgalmazási rendszerének;

3. gépjármű: közúti használatra szánt, három vagy annál több kerékkel rendelkező önjáró jármű;

4. pótalkatrész: olyan termék, amelyet egy adott gépjármű valamely alkatrészének pótlására a gépjárműbe beszerelnek, vagy a gépjárműre rászerelnek, ideértve a gépjármű használatához szükséges kenőanyagokat is, a hajtóanyag kivételével;

5. szerződéses forgalmazó: gépjárművek pótalkatrészeinek egy gépjárműszállító által létrehozott forgalmazási rendszer keretén belül működő forgalmazója;

6. szerződéses javítóműhely: a gépjárművekkel kapcsolatos javítási vagy karbantartási szolgáltatásokat nyújtó, egy gépjárműszállító által létrehozott forgalmazási rendszer keretén belül működő vállalkozás;

7. utópiac: az az érintett piac, amelyen gépjármű-pótalkatrészek vásárlása, értékesítése vagy viszonteladása, illetve gépjárművekkel kapcsolatos javítási vagy karbantartási szolgáltatások nyújtása történik;

8. vállalkozás, gyártó, szállító, vevő: a vertikális megállapodásban résztvevő vállalkozás, gyártó, szállító, vevő, továbbá a vertikális megállapodásban résztvevő vállalkozás, gyártó, szállító, vevő kapcsolt vállalkozásai.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmakra a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről szóló kormányrendelet fogalommeghatározásai irányadóak.

2. Mentesülés

2. § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek szerint - a Tpvt. 17. §-ában meghatározott szempontokra figyelemmel, a Tpvt. 16/A. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartással - a gépjármű utópiacra vonatkozó, vertikális korlátozást tartalmazó vertikális megállapodás mentesül a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra vonatkozó, a Tpvt. 11. §-ában meghatározott tilalom alól, ha megfelel a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti mentesülés nem alkalmazható az olyan vertikális megállapodásra, amelynek célja közvetlenül vagy közvetetten, önmagában vagy más, a megállapodásban részt vevő vállalkozások ellenőrzése alatt álló tényezőkkel együtt

a) a szelektív forgalmazási rendszer tagjainak korlátozása abban, hogy a gépjármű-pótalkatrészt olyan független javítóműhelynek értékesítsék, amely az ilyen alkatrészt gépjármű javításához vagy karbantartásához használja fel;

b) a pótalkatrész, javítószerszám vagy diagnosztikai, illetve egyéb berendezés szállítója és a gépjárműgyártó közötti megállapodás révén a szállító korlátozása abban, hogy ezen termékeket szerződéses vagy független forgalmazónak, illetve szerződéses vagy független javítóműhelynek vagy végfelhasználónak értékesítse;

c) az alkatrészt a gépjármű első összeszereléséhez felhasználó gépjárműgyártó és az ezen alkatrész szállítója közötti megállapodás révén a szállító korlátozása abban, hogy az általa szállított alkatrészen vagy pótalkatrészen védjegyét vagy logóját jól látható módon elhelyezze.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4-5. § * 

6. § * 


  Vissza az oldal tetejére