A jogszabály mai napon ( 2020.08.09. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

283/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményt módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezményt módosító 1. Kiegészítés (a továbbiakban: 1. Kiegészítés) kötelező hatályának elismerésére.

2-3. § * 

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2-3. § az 1. Kiegészítés 5. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) Az 1. Kiegészítés, illetve a 2-3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

(5) A közlekedésért felelős miniszter a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között létrejött, a két ország közös államhatárán, Ráróspuszta és Rároš települések közötti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről 2007. november 16-án Párkányban aláírt Egyezmény 1. Kiegészítéssel egységes szerkezetbe foglalt szövegét annak hatálybalépését követően haladéktalanul közzéteszi a Magyar Közlönyben.


  Vissza az oldal tetejére