Hatály: közlönyállapot (2011.VIII.10.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

1279/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat

a Szociális Családiház-építési Programról

1. A Kormány a devizahitelesek megsegítése érdekében

1.1. Szociális Családiház-építési Program megvalósítását hirdeti meg,

a) amely családmérettől függő, differenciált alapterületű családi házak építéséből áll,

b) amely alapvetően 1000 m2 területű telkeken házikerti növénytermesztésre biztosít lehetőséget,

c) amely teljes, korszerű és energiatakarékos közműellátást valósít meg,

d) amely alacsony rezsiköltséggel működtethető, energiahatékony technológiákkal valósul meg,

e) amely közfoglalkoztatás és saját munka igénybevételét is lehetővé teszi, valamint

f) amelynek részeként felkéri a karitatív szervezeteket, hogy szükség szerint mentorálással segítsék a családok önfenntartóvá válását;

1.2. rögzíti, hogy a Szociális Családiház-építési Program azokra a településekre terjed ki, ahol

a) a település környezetében nincs üresen álló, használt, az építési költségnél alacsonyabb áron megvásárolható lakás,

b) a helyi önkormányzat biztosít az 1. pontban rögzített feltételeknek megfelelő, beépítésre szánt területet, legalább 80 épületet tartalmazó modulokban megvalósítható jelleggel;

1.3. kezdeményezi Ócsa területén szociális lakásépítés megvalósítását, amelynek

a) helyszíne: Ócsa, összesen minimum 66 hektáron

aa) minimum 50 hektár lakóterület,

ab) minimum 12 hektár közlekedési terület,

ac) minimum 3 hektár intézményterület,

ad) minimum 1 hektár zöldterület,

b) elemei:

ba) építendő lakások:

80-100 db 40 m2-es,
200-220 db 50 m2-es,
80-100 db 60 m2-es,
35-55 db 70 m2-es,
20-25 db 80 m2-es

(az I. ütem 80 lakásra, a tényleges igényeknek megfelelően összesen 500 lakásra tervezve),

bb) intézmények: általános iskola bővítés, fejlesztés,

óvoda, bölcsőde,

szolgáltató központ,

bc) burkolt gyűjtőút, makadám feltáró utak,

bd) közvilágítás, elektromos hálózat,

be) ivóvízhálózat, szennyvízcsatorna,

bf) fűtés: fa vagy megújuló energia,

c) kezdete: 2011. augusztus

d) beruházója (építtetője): a Belügyminisztérium,

e) beruházás-lebonyolítója és építési műszaki ellenőre: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.;

1.4. felhívja a belügyminisztert, hogy a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. útján készítse elő és bonyolítsa le Ócsa területén a szociális lakásépítési beruházás közbeszerzését építészeti-műszaki tervezésre és építőipari kivitelezésre;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: folyamatos

1.5. felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (4) bekezdésének figyelembevételével - a szükséges településrendezési eszközök elkészítéséről és jóváhagyásáról;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2011. szeptember 15.

1.6. felhívja a belügyminisztert, hogy a rendelkezésre álló források terhére közfoglalkoztatás szervezésével támogassa a kivitelezési munkálatokat;

Felelős: belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

1.7. felhívja a belügyminisztert, hogy mérje fel az önkormányzatok tulajdonában lévő bérlakás-állományt;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2011. augusztus 15.

1.8. felhívja a belügyminisztert, hogy az önkormányzati szövetségeken keresztül hívja fel az önkormányzatok figyelmét, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel segítsék elő az érintett hitelesek lakhatási problémáinak megoldását;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

1.9. a művelési ág változás átvezetése céljából építési beruházási célterületté nyilvánítja Ócsa településen a 0128, 0142, 0141, 0140, 0138, 0131, 0137, 0130, 0129/2 hrsz.-ú földrészletek teljes területét;

1.10. egyetért azzal, hogy a devizakárosultakkal kötendő bérleti szerződésben mind a pénzügyi, mind a társadalmi beilleszkedési feltételeket (közüzemi díjak fizetése, közfoglalkoztatásban való részvétel, együttélési szabályok betartása) érvényre kell juttatni.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzeti erőforrás miniszter
belügyminiszter
Határidő: folyamatos

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére