A jogszabály mai napon ( 2022.05.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2012. (I. 11.) MNB rendelet

a „Madách Imre: Az ember tragédiája” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - Madách Imre: Az ember tragédiája című műve megjelenésének 150. évfordulója alkalmából - „Madách Imre: Az ember tragédiája” megnevezéssel 3000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2012. január 12.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 20 gramm, átmérője 34 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a bal felső mezőben Madách Imre portréja látható, a portrétól jobbra a „2012” verési évszám, balra a „BP.” verdejel olvasható. A portré alatti vízszintes sorokban a „3000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme jobb felső szélén a „MAGYARORSZÁG” körirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Az ember tragédiája című műhöz kapcsolódó jelenet ábrázolása látható: Ádám és Éva a Földgolyón áll, mögöttük Lucifer árnyszerű alakja magasodik, kitárt szárnyakkal. A Földgolyó ábrázolásában, egymás alatti ívelt sorokban az „AZ EMBER” és a „TRAGÉDIÁJA” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, bal oldalon a „MADÁCH IMRE” felirat olvasható, jobb oldalon Szöllőssy Enikő tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 6000 darab készíthető, amelyből 4000 darab különleges - ún. proof - technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2012. január 12-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2012. (I. 11.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 2/2012. (I. 11.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére