A jogszabály mai napon ( 2020.02.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet

a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. §-ában, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A Külügyminisztériummal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők, valamint a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatott munkavállalók alapellátmányának az egyes állomáshelyekre érvényes bruttó havi összegét és pénznemét az 1. melléklet tartalmazza.

2. § *  Az 1. mellékletben foglaltakat a „Beregszász”, „Csíkszereda”, „Kolozsvár”, „Szabadka”, valamint „Ungvár” állomáshelyekre a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtása érdekében kirendelt kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők, valamint munkavállalók tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 2012. július 1.-2014. június 30. közötti időszakban havi bruttó 20%-os alapellátmány-kiegészítésre jogosultak.

3. § A 2. mellékletben felsorolt állomáshelyekre kirendelt 1. §-ban meghatározott személyi kör alapellátmánya, az ott meghatározott kiegészítő pótlék bruttó havi összegével egészül ki.

4. § (1) Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő, központi költségvetési szerveknél foglalkoztatott munkavállaló e rendelet szerint napidíjra jogosult.

(2) Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő munkavállaló napidíja megkezdett naptári naponként 40 euró.

(3) A napidíjat az ideiglenes külföldi kiküldetés megkezdése előtt - az érintett választása szerint, a (6) bekezdésre is tekintettel - készpénzben vagy bankszámlára való átutalással ki kell fizetni.

(4) Az ideiglenes külföldi kiküldetés kezdő és befejező időpontja Magyarország államhatárának, illetve a tartós külszolgálaton lévő munkavállaló esetében a külföldi munkavállalás szerinti fogadó állam határának átlépése.

(5) A (2) bekezdés alkalmazása során

a) nem vehető figyelembe naptári napként az a nap, amelynek során az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő munkavállaló 4 óránál rövidebb időt tölt külföldön, illetve a külföldi munkavégzés helye szerinti államon kívül,

b) fél naptári napként kell figyelembe venni azt a napot, amelynek során az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő munkavállaló 4 óránál hosszabb, de 8 óránál rövidebb időt tölt külföldön, illetve a munkavégzés helye szerinti államon kívül.

(6) Ha az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő munkavállaló a kiküldetés időtartama alatt díjtalan ebédben, illetve vacsorában részesül, az adott naptári napra jutó napidíját étkezésenként 30%-kal csökkenteni kell.

(7) Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő munkavállaló a kiküldetés befejező időpontját követő három munkanapon belül nyilatkozik arról, hogy a kiküldetés időtartama alatt részesült-e díjtalan ebédben, illetve vacsorában, továbbá - ha részére a napidíj teljes összegét előre kifizették - a kiküldetés befejező időpontját követő öt munkanapon belül visszafizeti a (6) bekezdésben meghatározott összeget.

(8) A napidíj összege után az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítő munkavállalót a hatályos jogszabályoknak megfelelően terheli adó- és járulékfizetési kötelezettség.

5. § (1) A havi ellátmány kifizetése a kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő, illetve a munkavállaló által a fogadó országban nyitott bankszámlára való átutalással történik. Azokon az állomáshelyeken, ahol a fogadó ország gazdasága, pénzügyi rendszere fejletlen, vagy - akár átmenetileg - működése súlyos zavarokkal küzd, és ennek következtében bankrendszerének működése nem megbízható, a havi ellátmány kifizetése készpénzben is történhet.

(2) Az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának kifizetése készpénzben, illetőleg a kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő, valamint a munkavállaló által megjelölt bankszámlára való átutalással történik.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a 2. § rendelkezéseit 2012. július 1-jétől kell alkalmazni.

(2) * 

1. melléklet a 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelethez * 

Az alapellátmányok bruttó havi összege

A B C
1 Ország (állomáshely) Pénznem Alapellátmányok bruttó havi összege
2 AFRIKA
3 Algéria EUR 1 395
4 Angola EUR 1 596
5 Dél-afrikai Köztársaság EUR 1 206
6 Egyiptom EUR 1 250
7 Etiópia EUR 1 347
8 Ghána EUR 1 389
9 Kenya EUR 1 311
10 Líbia EUR 1 215
11 Marokkó EUR 1 186
12 Nigéria EUR 1 334
13 Tunézia EUR 1 206
14 AMERIKA
15 Amerikai Egyesült Államok EUR 1 500
16 Argentína EUR 1 323
17 Brazília EUR 1 445
18 Chile EUR 1 244
19 Ecuador EUR 1 286
20 Kanada EUR 1 404
20a *  Kolumbia EUR 1 191
21 Kuba EUR 1 409
22 Mexikó EUR 1 332
22a *  Peru EUR 1 329
23 AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA
24 Ausztrália EUR 1 343
25 Új-Zéland EUR 1 445
26 ÁZSIA
27 Afganisztán EUR 1 420
28 Azerbajdzsán EUR 1 364
29 Egyesült Arab Emirátusok EUR 1 389
30 Fülöp-szigetek EUR 1 308
31 Grúzia EUR 1 315
32 India EUR 1 325
33 Indonézia EUR 1 301
34 Irak EUR 1 421
35 Irán EUR 1 461
36 Izrael EUR 1 440
37 Japán EUR 1 553
38 Jordánia EUR 1 394
39 Katar EUR 1 332
40 Kazahsztán EUR 1 325
41 Kína EUR 1 404
42 Koreai Köztársaság EUR 1 440
43 Kuvait EUR 1 280
44 Libanon EUR 1 476
45 Malajzia EUR 1 304
46 Mongólia EUR 1 271
47 Pakisztán EUR 1 295
48 Palesztina EUR 1 440
49 Szaúd-Arábia EUR 1 317
50 Szingapúr EUR 1 425
51 Szíria EUR 1 211
52 Tajvan EUR 1 404
53 Thaiföld EUR 1 304
54 Törökország EUR 1 247
55 Üzbegisztán EUR 1 361
56 Vietnam EUR 1 256
57 EURÓPA
58 Albánia EUR 1 305
59 Ausztria EUR 1 416
60 Belgium EUR 1 378
61 Bosznia-Hercegovina EUR 1 154
62 Bulgária EUR 1 280
63 Ciprus EUR 1 244
64 Csehország EUR 1 209
65 Dánia EUR 1 540
66 Észtország EUR 1 298
67 Fehéroroszország EUR 1 328
68 Finnország EUR 1 388
69 Franciaország EUR 1 403
70 Görögország EUR 1 231
71 Hollandia EUR 1 337
72 Horvátország EUR 1 368
73 Írország EUR 1 378
74 Koszovó EUR 1 262
75 Lengyelország EUR 1 161
76 Lettország EUR 1 337
77 Litvánia EUR 1 266
78 Macedónia EUR 1 184
79 Moldova EUR 1 224
80 Montenegró EUR 1 309
81 Nagy-Britannia EUR 1 592
82 Németország EUR 1 378
83 Norvégia EUR 1 606
84 Olaszország EUR 1 371
85 Oroszország EUR 1 407
86 Portugália EUR 1 304
87 Románia EUR 1 300
88 Spanyolország EUR 1 281
89 Svájc EUR 1 656
90 Svédország EUR 1 416
91 Szerbia EUR 1 262
92 Szlovákia EUR 1 255
93 Szlovénia EUR 1 218
94 Ukrajna EUR 1 235
95 Vatikán EUR 1 371

2. melléklet a 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelethez * 

A kiegészítő pótlék bruttó havi összege

A B C
1 Ország (állomáshely) Pénznem Kiegészítő pótlékok bruttó havi összege
2 I. kategória (10%)
3 Albánia EUR 131
4 Angola EUR 160
5 Azerbajdzsán EUR 136
6 Egyesült Arab Emirátusok EUR 139
7 Egyiptom EUR 125
8 Etiópia EUR 135
9 Fehéroroszország EUR 133
10 Franciaország EUR 140
11 Fülöp-szigetek EUR 131
12 Ghána EUR 139
13 Grúzia EUR 132
14 India EUR 133
15 Indonézia EUR 130
16 Katar EUR 133
17 Kazahsztán EUR 133
18 Kenya EUR 131
19 Kína EUR 140
19a *  Kolumbia EUR 119
20 Kuvait EUR 128
21 Líbia EUR 122
22 Macedónia EUR 118
23 Mexikó EUR 133
24 Moldova EUR 122
25 Oroszország EUR 141
25a *  Peru EUR 133
26 Szaúd-Arábia EUR 132
27 Szerbia EUR 126
28 Szíria EUR 121
28a *  Törökország EUR 125
29 Ukrajna EUR 124
30 Üzbegisztán EUR 136
31 Vietnam EUR 126
32 II. kategória (15%)
33 Algéria EUR 209
34 Belgium EUR 207
35 Bosznia-Hercegovina EUR 173
36 Irán EUR 219
37 Izrael EUR 216
38 Koszovó EUR 189
39 Kuba EUR 211
40 Libanon EUR 221
41 Nigéria EUR 200
42 Palesztina EUR 216
43 III. kategória (20%)
44 Afganisztán EUR 284
45 Irak EUR 284
46 Pakisztán EUR 259

  Vissza az oldal tetejére