A jogszabály mai napon ( 2020.02.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2012. (I. 30.) Korm. rendelet

stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet meghatározásáról

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján a Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.) stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősíti.

2. § A Kormány - figyelemmel a Cstv. 68. § (1) és (2) bekezdésére - megállapítja, hogy a Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65-67. §-át és ezen túlmenően a Cstv. 68-70. §-át is alkalmazni kell.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 7 órakor lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére