A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2012. (I. 20.) MNB rendelet

a „Reményi József” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - Reményi József szobrász, érem- és plakettművész születésének 125. évfordulója alkalmából - „Reményi József” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2012. január 23.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapjának szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, valamint az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható, egymástól pontszerű körmotívummal elválasztva. A középmezőben egy téglalap alakú, levágott sarkú plakett ábrázolása látható, Reményi József Danaidák című alkotásának középső - fél térdre ereszkedett, korsót tartó - nőalakjával. A plakett ábrázolása alatti vízszintes sorban a „BP.” verdejel és a „2012” verési évszám olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Reményi József időskori portréja látható. Az emlékérme szélén, felső köriratban a „REMÉNYI JÓZSEF” és az „1887-1977” felirat olvasható, egymástól pontszerű körmotívummal elválasztva. A portrétól jobbra lent, egymás alatt Fritz Mihály tervezőművész mesterjegye és az „EUROPA” nemzetközi emlékérme-sorozat közös emblémája, az ún. „Euro-Star” jel látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 6000 darab készíthető, különleges - ún. proof - technológiával.

4. § Ez a rendelet 2012. január 23-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2012. (I. 20.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 4/2012. (I. 20.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére