A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/2012. (III. 14.) BM rendelet

a végrehajtási eljárásban ellenszegülés megszüntetése érdekében történő rendőri közreműködéssel, valamint a gyermek átadására irányuló bírósági végrehajtás során szükséges előállítással kapcsolatban felmerült költségek mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. § (1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) szerinti

a) végrehajtási eljárásban ellenszegülés megszüntetése érdekében történő rendőri közreműködéssel, valamint

b) gyermek átadására irányuló bírósági végrehajtás során szükséges előállítással (a továbbiakban együtt: rendőri közreműködés)

összefüggésben felmerült költségként 9250 forint költségátalányt kell megállapítani.

(2) Amennyiben a rendőr a rendőri közreműködéshez nem vesz igénybe szolgálati gépkocsit, úgy az (1) bekezdésben meghatározott költségátalányt nem lehet megállapítani. Ezen esetekben a rendőri közreműködésre fordított időhöz igazodó munkadíj összege óránként 2000 forint/fő.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségátalány összegén felül az alábbi költséget kell megállapítani:

a) ha a rendőri közreműködés időtartama a 2 órát meghaladja, úgy a 3. órától kezdve a közreműködésre fordított időhöz igazodó munkadíj összege óránként 2000 forint/fő, valamint

b) ha a rendőri közreműködés során igénybevett szolgálati gépjárművel megtett távolság a 25 kilométert meghaladja, úgy a 26. kilométertől kezdve a költségtérítés mértéke kilométerenként 50 forint.

(4) A (2) bekezdésben és a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben a költségtérítés megállapításánál minden megkezdett órát egész óraként kell figyelembe venni.

2. § (1) A rendőri közreműködésre fordított időhöz igazodó munkadíj összegének a meghatározásakor a rendőri közreműködés helyére történő utazással töltött időt is figyelembe kell venni.

(2) A kilométerszám megállapításánál a közreműködő rendőri szerv székhelye és a rendőri közreműködés helye közötti távolságot kell figyelembe venni.

(3) Az 1. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a ténylegesen megtett távolságot a szolgálati gépjármű menetlevele alapján kell megállapítani.

3. § (1) A Vht. 45. § (4) bekezdésében meghatározott igazolás tartalmazza:

a) a közreműködő rendőri szerv ügyiratszámát,

b) a közreműködő rendőri szerv megnevezését,

c) a közreműködő rendőrök nevét, szolgálati helyét és jelvényszámát,

d) a rendőri közreműködés megnevezését, helyét, a rendőri közreműködés megkezdésének és befejezésének az idejét,

e) a közreműködő rendőrök számát,

f) a rendőri közreműködéshez igénybevett szolgálati gépjármű rendszámát,

g) a menetlevél számát,

h) a szolgálati gépjárművel megtett kilométer számát,

i) a gyermekátadási ügyben a végrehajtható okiratot kiállító bíróság megnevezését, a végrehajtható okirat számát,

j) a végrehajtó nevét, székhelyét és jelvényszámát,

k) a végrehajtási eljárás ügyiratszámát,

l) az intézkedés alá vont személy, vagy az előállított gyermekkorú személy személyazonosító adatait, az előállított gyermekkorú személy hozzátartozójának nevét és lakcímét,

m) keltezést, valamint

n) a közreműködő rendőrök aláírását.

(2) Az igazolást minden rendőri közreműködést igénylő végrehajtási cselekmény során külön kell kiállítani. Ha az ügyviteli szabályok szerint több végrehajtási ügyet csatoltak egymáshoz, ezek irataiba ugyanazon igazolás egy-egy másolati példányát kell elhelyezni.

(3) Ha igazolás kiállítására azonos adóssal szembeni több ügyben azonos alkalommal foganatosított végrehajtási cselekmény során kerül sor, a költségek felszámításának egyszer van helye.

(4) Az igazolást amennyiben a rendőri intézkedés jellege azt lehetővé teszi az intézkedő rendőr a helyszínen két példányban állítja ki és az eredeti példányt átadja a végrehajtónak.

(5) Amennyiben az igazolás helyszínen történő kiállítása nem lehetséges, úgy a rendőri szerv a Vht.-ben meghatározott határidőn belül megküldi a végrehajtó részére.

4. § (1) A végrehajtó a költségtérítés összegét annak behajtásától számított 15 napon belül a megfizetésre jogosult megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság 1. mellékletben megjelölt, Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára fizeti be.

(2) Amennyiben a végrehajtási ügy a felmerült költségek megtérítése nélkül került befejezésre, arról a végrehajtó értesíti a megfizetésre jogosult megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságot.

5. § A rendőri közreműködésről az eljáró rendőri szerv statisztikát készít, amely tartalmazza:

a) a rendőri intézkedés és az alkalmazott kényszerítő eszköz megnevezését,

b) az intézkedésben részt vevő rendőrök számát,

c) az intézkedéshez igénybevett szolgálati gépjárművek számát, valamint

d) a szolgálati gépjárművel megtett kilométer számát.

6. § Ez a rendelet 2012. március 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 10/2012. (III. 14.) BM rendelethez

A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság Magyar Államkincstár számlaszámai:

Név Magyar Államkincstár számlaszáma
Budapesti Rendőr-főkapitányság 10023002-01451430-00000000
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 10024003-01451485-00000000
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 10025004-01451492-00000000
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 10026005-01451502-00000000
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 10027006-01451519-00000000
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 10028007-01451526-00000000
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 10029008-01451533-00000000
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 10033001 -01451540-00000000
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 10034002-01451557-00000000
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 10035003-01451564-00000000
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 10045002-01451612-00000000
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 10036004-01451571 -00000000
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 10037005-01451588-00000000
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 10023002-01451478-00000000
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 10039007-01451595-00000000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 10044001 -01451605-00000000
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 10046003-01451629-00000000
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 10047004-01451636-00000000
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 10048005-01451643-00000000
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 10049006-01451650-00000000

  Vissza az oldal tetejére