A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/2012. (V. 9.) MNB rendelet

a szélfelirattal ellátott „I. Károly aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - az első magyar aranyforint kibocsátásának emlékére - „I. Károly aranyforintja” megnevezéssel 10 000 forintos címletű, szélfelirattal ellátott arany emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2012. május 15.

2. § (1) Az emlékérme az „I. Károly aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról szóló 9/2012. (V. 9.) MNB rendelettel kibocsátott emlékérme négyszeres súlyú, ún. piefort változata, szélfelirattal ellátva.

(2) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 13,964 gramm, átmérője 20 mm.

(3) Az emlékérme előlapjának szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, alsó köriratban - egy ponttal elválasztva - a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az alsó és a felső körirat között, bal oldalon a „2012” verési évszám, jobb oldalon a „Bp.” verdejel olvasható. A középmezőben I. Károly aranyforintjának előlapja alapján készült érmeábrázolás látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az emlékérme hátlapjának szélén, felső köriratban az „I. KÁROLY” felirat, alsó köriratban az „1301-1342” felirat olvasható. Az alsó és a felső körirat között, bal és jobb oldalon az Anjou-ház jelképét, az Anjou-liliomot ábrázoló díszítő motívum, a jobb oldali díszítő motívum alatt Soltra E. Tamás tervezőművész mesterjegye látható. A középmezőben I. Károly aranyforintjának hátlapja alapján készült érmeábrázolás látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az emlékérme szélén a „KAROLUS · REX · FLORENUS · 1325” szélfelirat olvasható, amelyet az Anjou-liliomot ábrázoló díszítő motívum zár le.

3. § Az emlékérméből 1500 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2012. május 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 10/2012. (V. 9.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 10/2012. (V. 9.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére