10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet - a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól 6/7. oldal

Hatály: 2016.VIII.1. - 2016.X.31. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium

C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium

C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata

C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata

C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája

C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve

C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája

C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája

C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája

C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.

C4400 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata

C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot

C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata

C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata

C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata

C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

D2100 A fej, arc, nyak kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata

D4400 Pajzsmirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4420 Mellékpajzsmirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

G5180 Az arcideg egyéb rendellenességei

G5190 Az arcideg rendellenessége k.m.n.

S0450 A n. facialis sérülése

K0900 Fogfejlődési zavarból származó odontogen cysták

K0910 Szájtájéki, fejlődési zavarból származó (nem-odontogen) cysták

K0920 Egyéb állcsonti cysták

K1010 Centrális és óriássejtes granuloma

M8610 Egyéb akut osteomyelitis

M8620 Szubakut osteomyelitis

M8630 Idült, multifokális osteomyelitis

M8640 Idült osteomyelitis váladékozó üreggel

M8650 Egyéb idült, haematogen osteomyelitis

M8660 Egyéb idült osteomyelitis

M8680 Egyéb osteomyelitis

M8690 Osteomyelitis, k.m.n.

M8710 Gyógyszer okozta csontelhalás többszörös lokalizáció

M8718 Gyógyszer okozta csontelhalás egyéb

M8719 Gyógyszer okozta csontelhalás k.m.n. lokalizáció

M8790 Csontelhalás, k.m.n. többszörös lokalizáció

M8798 Csontelhalás, k.m.n. egyéb

M8799 Csontelhalás, k.m.n. lokalizáció

ÉS BEAVATKOZÁSOK

5832B Fej-, nyak régió extraorális lágyrészdaganatok eltávolítása és rekonstrukciója távoli nyeles lebennyel

5832C Fej-, nyak régió extraorális lágyrészdaganatok eltávolítása és rekonstrukciója távoli mikrosebészeti lebennyel

52741 Szájüregi daganat resectioja az állcsont folytonosságának megtartásával, nyaki nyirokcsomólánc részleges vagy teljes eltávolításával, szövetpótlás lokális lebennyel

52742 Szájüregi daganat resectioja az állcsont folytonosságának megtartásával végzett mandibularesectioval, nyaki nyirokcsomólánc részleges vagy teljes eltávolításával, szövetpótlás lokális lebennyel

52743 Szájüregi daganat resectioja az állcsont folytonosságának feláldozásával végzett mandibularesectioval, nyaki nyirokcsomólánc részleges vagy teljes eltávolításával, pótlás lemezzel, zárás lokális lebennyel

52744 Szájüregi daganat resectioja az állcsont folytonosságának megtartásával végzett mandibularesectioval, nyaki nyirokcsomólánc részleges vagy teljes eltávolításával, mikrosebészeti lágyrészpótlással

52745 Szájüregi daganat resectioja az állcsont folytonosságának feláldozásával végzett mandibularesectioval, nyaki nyirokcsomólánc részleges vagy teljes eltávolításával, pótlás lemezzel, szövetpótlás távoli nyeles lebennyel

52746 Szájüregi daganat resectioja az állcsont folytonosságának feláldozásával végzett mandibularesectioval, nyaki nyirokcsomólánc részleges vagy teljes eltávolításával, szövetpótlás mikrosebészeti csont vagy kompozit lebeny átültetéssel

52747 Szájüregi daganat resectioja az állcsont folytonosságának megtartásával végzett mandibularesectioval, nyaki nyirokcsomólánc részleges vagy teljes eltávolításával, szövetpótlás távoli nyeles lebennyel

54432 Jóindulatú állcsontdaganat vagy cysta miatt állcsont részleges eltávolítása, pótlás autológ csípőcsontblock beültetéssel

54433 Jóindulatú állcsontdaganat vagy cysta miatt állcsont részleges eltávolítása, pótlás érnyeles csontblock beültetéssel

57631 Maxilla részleges eltávolítása, pótlás obturátorral

57632 Maxilla részleges vagy teljes eltávolítása, pótlás mikrosebészeti csontátültetéssel

**** 99 9652 Orbitasérülések és kiterjedt lágyrész sérülések

BETEGSÉGEK

S0230 Az orbitafenék törése

S0240 Az arccsont törése

S0280 A koponya és arc egyéb csontjainak törései

S0290 A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.

S0710 A koponya zúzódása

K0810 A fogak elvesztése baleset, foghúzás vagy periodontalis betegség miatt

K0620 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc traumás elváltozásai

M9500 Az orr szerzett deformitása

S0100 A fejbőr nyílt sebe

S0191 A fej felületes nyílt sebe

S0220 Az orrcsont törése

S0250 A fogak törése

ÉS BEAVATKOZÁSOK

5832D Arc lágyrészsérüléseinek ellátása mikrosebészeti varrattechnikák igénybevételével (arcideg sérülés, Stenon vezeték sérülés)

57651 Orbitasérülések ellátása osteosynthesissel

57652 Orbitasérülések ellátása orbitafal pótlásával

**** 99 9653 Komplex arckoponya sérülések

BETEGSÉGEK

M9520 A fej egyéb szerzett deformitása

M9530 A nyak szerzett deformitása

S0140 Az arc és rágóízület területének nyílt sebe

S0150 Az ajak és szájüreg nyílt sebe

S0170 A fej többszörös nyílt sebe

S0171 A fej többszörös felületes nyílt sebe

S0172 A fej többszörös mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe

S0180 A fej egyéb területeinek sérülése

S0190 A fej nyílt sebe, k.m.n.

S0192 A fej mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe

S0200 A koponyaboltozat törése

S0210 A koponyaalap törése

S0240 Az arccsont törése

S0260 Az állkapocs törése

S0270 A koponya és arccsontok többszörös törései

S0271 Koponyacsontok többszörös törései

S0272 Arccsontok többszörös törései

S0280 A koponya és arc egyéb csontjainak törései

S0290 A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n.

S0700 Az arc zúzódása

S0710 A koponya zúzódása

S0780 A fej egyéb részeinek zúzódása

S0790 A fej k.m.n. részének zúzódása

S0800 A hajas fejbőr skalpolásos leszakadása

S0970 A fej többszörös sérülései

S0980 A fej egyéb meghatározott sérülései

S0990 A fej k.m.n. sérülése

S1070 A nyak többszörös felületes sérülései

S1080 A nyak k.m.n. részeinek sérülése

S1090 A nyak k.m.n. részének felületes sérülése

S1170 A nyak többszörös nyílt sebe

S1180 A nyak egyéb részeinek nyílt sebe

S1190 A nyak k.m.n. részének nyílt sebe

S1970 A nyak többszörös sérülése

S1980 A nyak egyéb meghatározott sérülései

S1990 A nyak k.m.n. sérülése

ÉS BEAVATKOZÁSOK

52203 Sinus frontalis tabula externa és NOE törések ellátása coronalis feltárásból

52204 Sinus frontalis tabula externa és interna ellátása coronalis feltárásból. Sinus obliteráció

57620 Panfaciális törés ellátása

57690 Arckoponyacsontok töréseinek secunder korrekciója többszörös osteotomiával

57691 Arckoponyacsontok többszörös hiánytöréseinek ellátása autológ csontátültetéssel

**** 99 9654 Arcfejlődési rendellenességek műtétei

BETEGSÉGEK

K0000 Foghiány

K0010 Számfeletti fogak

K0020 A fogak nagysági és alaki rendellenességei

K0040 A fogfejlődés zavarai

K0050 A fogak örökletes szerkezeti rendellenességei m.n.o.

K0080 A fogfejlődés egyéb zavarai

K0090 Nem tipizált fogfejlődési zavar

K0700 Az állcsontok lényegesebb nagyságbeli rendellenességei

K0710 Az állcsont és a koponyaalap viszonyának anomáliái

K0720 Harapási rendellenességek

K0730 A fogak helyzeti rendellenességei

K0740 Occlusiós zavar k.m.n.

K0750 Dentofacialis működési zavarok

K0780 Egyéb dentofacialis rendellenességek

K0790 Dentofacialis rendellenesség k.m.n.

K0900 Fogfejlődési zavarból származó odontogen cysták

K1000 Az állcsontok fejlődési rendellenességei

Q1070 A szemüreg veleszületett rendellenességei

Q1880 Az arc és nyak egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q1890 Az arc és nyak veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q3500 A keményszájpad kétoldali hasadéka

Q3510 A keményszájpad egyoldali hasadéka

Q3520 A lágyszájpad kétoldali hasadéka

Q3530 A lágyszájpad egyoldali hasadéka

Q3540 A lágy- és keményszájpad együttes kétoldali hasadéka

Q3550 A lágy- és keményszájpad együttes egyoldali hasadéka

Q3560 Szájpadhasadék, középvonali

Q3570 Hasadt nyelvcsap

Q3580 Szájpadhasadék, kétoldali, k.m.n.

Q3590 Szájpadhasadék, egyoldali, k.m.n.

Q3600 Ajakhasadék, kétoldali

Q3610 Ajakhasadék, középvonali

Q3690 Ajakhasadék, egyoldali

Q3700 Keményszájpad-ajakhasadék, kétoldali

Q3710 Keményszájpad-ajakhasadék, egyoldali

Q3720 Lágyszájpad-ajakhasadék, kétoldali

Q3730 Lágyszájpad-ajakhasadék, egyoldali

Q3740 Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, kétoldali

Q3750 Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, egyoldali

Q3780 Szájpad-ajakhasadék, kétoldali, k.m.n.

Q3790 Szájpad-ajakhasadék, egyoldali, k.m.n.

Q3800 Az ajak m.n.o. veleszületett rendellenességei

Q3810 Ankyloglossia

Q3820 Nagynyelvűség (macroglossia)

Q3830 A nyelv egyéb veleszületett rendellenességei

Q3840 A nyálmirigyek és vezetékeik veleszületett rendellenességei

Q3850 A szájpad m.n.o. veleszületett rendellenességei

Q3860 A száj egyéb veleszületett rendellenességei

Q3870 Garat-tasak

Q6700 Arc-aszimmetria

Q6710 Összenyomott arc

Q6720 Hosszúfejűség (dolichocephalia)

Q6730 Ferdefejűség (plagiocephalia)

Q6740 A koponya, arc és állkapocs egyéb veleszületett rendellenességei

Q7500 Koponyavarratok veleszületett elcsontosodása (craniosynostosis)

Q7510 Dysostosis craniofacialis

Q7520 Hypertelorismus

Q7530 Nagyfejűség (macrocephalia)

Q7540 Dysostosis mandibulofacialis

Q7550 Dysostosis oculomandibularis

Q7580 Az agy- és arckoponyacsontok egyéb meghatározott veleszül. rendell.

Q7590 Az agy- és arckoponyacsontok k.m.n. veleszületett rendellenességei

Q8700 Főként az arc külalakját érintő veleszületett malformatiós syndromák

ÉS BEAVATKOZÁSOK

57633 Mentoplastica

57634 Osteotomia maxillae sec. Le Fort I

57635 Osteotomia bimaxillaris

58989 Primer ajak rekonstrukció

58990 Secunder ajak-, orrkorrekció

**** 99 9655 Fej-nyak régió gyulladásainak kezelése

BETEGSÉGEK

A1840 A bőr és a bőralatti szövet gümőkórja

A1842 Tuberculosis ulcerosa cutis et mucosae

A1862 Szájnyálkahártya tuberculosis

A1863 Szájnyálkahártya primaer tuberculosis

A1884 Pajzsmirigy gümőkór

A2010 Cellulocutan pestis

A2200 Bőr anthrax

A2390 Brucellosis k.m.n.

A3110 Bőr mycobacterium fertőzés

A3200 Bőr listeriosis

A4220 Nyaki-arci actinomycosis

A4280 Sugárgomba fertőzés egyéb formái

A4290 Sugárgomba fertőzés k.m.n.

A4410 A bőr, ill. a bőr és nyálkahártya bartonellosisa

A4880 Egyéb baktériumok okozta betegségek m.n.o.

A4900 Staphylococcus fertőzés k.m.n.

A4910 Streptococcus fertőzés k.m.n.

A4980 Egyéb bakteriális fertőzések k.m.n. lokalizációban

A5130 A bőr és a nyálkahártya másodlagos syphilise

I8810 Idült nyirokcsomó-gyulladás, kivéve a mesenterialist

I8880 Egyéb nem specifikus nyirokcsomó-gyulladás

K0380 A fog kemény szöveteinek egyéb meghatározott betegségei

K0390 A fogak kemény szöveteinek betegsége k.m.n.

K0400 Fogbélgyulladás

K0410 Fogbélelhalás

K0440 Heveny gyökércsúcsi periodontitis, pulpa eredetű

K0450 Periodontitis apicalis chronica

K0460 Gyökércsúcs körüli tályog, üreggel

K0470 Gyökércsúcs körüli tályog, üreg nélkül

K0480 Foggyökér-cysta

K0490 A fogbél és a periapicalis szövetek egyéb és k.m.n. betegségei

K0500 Heveny fogínygyulladás

K0510 Idült fogínygyulladás

K0520 Heveny periodontitis

K0530 Idült periodontitis

K0980 Egyéb, szájtájéki cysták m.n.o.

K0990 Szájtájéki cysta k.m.n.

K1020 Az állcsontok gyulladásos elváltozásai

K1030 Fogmedergyulladás

K1220 Cellulitis és abscessus a szájban

L0200 Arcbőr tályog, kelés, carbunculus

L0210 A nyak bőrtályogja, kelése, carbunculusa

L0320 Az arc cellulitise

L0380 Egyéb lokalizációjú cellulitis

L0390 Cellulitis, k.m.n.

L0400 Akut nyirokcsomó-gyulladás az arcon, fejen, nyakon

L0480 Akut nyirokcsomó-gyulladás egyéb helyeken

L0490 Akut nyirokcsomó-gyulladás, k.m.n.

L0880 A bőr és a bőralatti szövetek egyéb, meghatározott helyi fertőzései

M8050 Idiopathiás osteoporosis pathologiás töréssel

M8080 Egyéb osteoporosis pathologiás töréssel

M8610 Egyéb akut osteomyelitis

M8630 Idült, multifokális osteomyelitis

M8640 Idült osteomyelitis váladékozó üreggel

M8660 Egyéb idült osteomyelitis

M8680 Egyéb osteomyelitis

M8690 Osteomyelitis, k.m.n.

M8710 Gyógyszer okozta csontelhalás többszörös lokalizáció

M8718 Gyógyszer okozta csontelhalás egyéb

M8719 Gyógyszer okozta csontelhalás k.m.n. lokalizáció

M8790 Csontelhalás, k.m.n. többszörös lokalizáció

M8798 Csontelhalás, k.m.n. egyéb

M8799 Csontelhalás, k.m.n. lokalizáció

R5910 Generalizált nyirokcsomó megnagyobbodás

R5990 Megnagyobbodott nyirokcsomók, k.m.n.

R6000 Lokalizált oedema

ÉS BEAVATKOZÁSOK

52701 Extraorális incisio, drainage

**** 99 9663 Intenzív osztályon végzett akut, folyamatos dialízis

BEAVATKOZÁSOK

88532 Intenzív osztályon végzett akut, folyamatos dialízis (ellátási napban)

A KIEGÉSZÍTŐ HBCS ELSZÁMOLHATÓ II-ES ÉS III-AS PROGRESSZIVITÁSI SZINTŰ INTENZÍV OSZTÁLYON VALAMENNYI HBCS MELLETT, ANNYISZOR, AMENNYI AZ ELLÁTÁSI NAPOK SZÁMA

**** 99 9680 Donor ellátása

BETEGSÉGEK

U9990 Sine morbo

ÉS "V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK

Z5200 Donor: vér

Z5210 Donor: bőr

Z5220 Donor: csont

Z5230 Donor: csontvelő

Z5240 Donor: vese

Z5250 Donor: cornea

Z5280 Donor: egyéb szerv vagy szövet

Z5290 Donor: k.m.n. szerv vagy szövet

**** 99 9690 Kísérő személy ellátása

BETEGSÉGEK

U9990 Sine morbo

ÉS "V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK

Z7631 Fogyatékos beteget kísérő személy

**** 99 9691 Ellátás szoptatás miatt

BETEGSÉGEK

U9990 Sine morbo

ÉS "V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK

Z7632 Szoptató anya

**** 99 9692 Ellátás 14 éves kor alatti gyermek gyógyulásának segítése miatt

BETEGSÉGEK

U9990 Sine morbo

ÉS "V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK

Z7633 14 éves kor alatti gyermek gyógyulásának segítése

**** 99 9700 Jelek, tünetek, és egyéb sine morbo állapothoz társuló egyéb kórházi ellátások

BETEGSÉGEK

A4990 Baktérium fertőzések k.m.n.

D4770 A nyirok és vérképző szövetek meghat. bizonytalan természetű daganatai

D4790 A nyirok és vérképző szövetek bizonytalan természetű daganata, k.m.n.

D4800 Csont és izületi porc bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4810 Egyéb kötőszövet és lágyszövet bizonytalan viselkedésű daganata

D4820 Perif. idegek és autonom idegrendszer bizonytalan viselkedésű daganata

D4830 Retroperitoneum bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4840 Peritoneum bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4850 Bőr bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D7300 Hyposplenia

D7310 Hypersplenia

D7380 A lép egyéb betegségei

D7390 Lépbetegség k.m.n.

D7510 Másodlagos polycythaemia

D7580 A vér és a vérképzőszervek egyéb meghatározott betegségei

D7590 A vér és a vérképzőszervek betegségei k.m.n.

D8900 Polyclonalis hypergammaglobulinaemia

D8920 Hypergammaglobulinaemia k.m.n.

D8980 Az immunrendszert érintő egyéb meghatározott rendellenességek m.n.o.

E6600 Kalóriatöbblet miatti elhízás

E6690 Elhízás, k.m.n.

E86H0 A testnedvek csökkenése, volumenhiány

I6790 Cerebrovascularis betegség, k.m.n.

R0110 Szívzörej, k.m.n.

R0120 Egyéb szíveredetű hangjelenségek

R1610 Splenomegalia m.n.o.

R17H0 Sárgaság, k.m.n.

R4000 Aluszékonyság

R4020 Coma, k.m.n.

R4100 Desorientatio, k.m.n.

R4110 Anterograd amnesia

R4120 Retrograd amnesia

R4130 Egyéb amnesia

R4180 Cognitiv funkciókkal és tudatossággal kapcs. egyéb panaszok és tünetek

R4300 Anosmia

R4310 Parosmia

R4320 Parageusia

R4400 Akusztikus hallucinatiók

R4410 Vizuális hallucinatiók

R4420 Egyéb hallucinatiók

R4430 Hallucinatiók, k.m.n.

R4480 Az ált. érzéssel-érzékeléssel kapcs. egyéb k.m.n. panaszok és tünetek

R4560 Fizikai erőszakhajlam

R4570 Emocionális shock és stresszállapot, k.m.n.

R4580 Az érzelmi állapottal kapcsolatos egyéb panaszok és tünetek

R4620 Különös és magyarázhatatlan magatartás

R4630 Túlzott aktivitás

R4640 Lassultság és szegényes reakciókészség

R4700 Dysphasia és aphasia

R4710 Dysarthria és anarthria

R4780 Egyéb és nem meghatározott beszédzavarok

R4810 Agnosia

R4820 Apraxia

R4880 Egyéb és nem meghatározott jel-dysfunctiók

R4900 Dysphonia

R4910 Aphonia

R4920 Hyper- és hyponasalitás

R4980 Egyéb és nem meghatározott beszédhang zavarok

R5000 Láz hidegrázással

R5010 Tartós láz

R5090 Láz, k.m.n.

R51H0 Fejfájás

R5200 Akut fájdalom

R5210 Idült tűrhetetlen fájdalom

R5220 Egyéb idült fájdalom

R5290 Fájdalom, k.m.n.

R53H0 Rossz közérzet és fáradtság

R54H0 Senilitas

R5600 Lázas görcsállapotok

R5680 Egyéb és nem meghatározott görcsök

R5710 Hypovolaemiás shock

R5780 Egyéb shock

R58H0 Vérzés, m.n.o.

R5900 Körülírt nyirokcsomó megnagyobbodás

R5910 Generalizált nyirokcsomó megnagyobbodás

R5990 Megnagyobbodott nyirokcsomók k.m.n.

R6000 Lokalizált oedema

R6010 Generalizált oedema

R6090 Oedema, k.m.n.

R6100 Lokalizált hyperhidrosis

R6110 Generalizált hyperhidrosis

R6190 Hyperhidrosis, k.m.n.

R6310 Polydipsia

R6320 Polyphagia

R6330 Táplálkozási nehézségek és zavarok

R6350 Abnormális súlygyarapodás

R6380 A táplálkozással-folyadékfelvétellel kapcs. egyéb panaszok és tünetek

R6800 Hypothermia, nem az alacsony környezeti hőmérséklettől

R6810 A csecsemőkor sajátos nem specifikus tünetei

R6820 Szájszárazság, k.m.n.

R6830 Dobverő ujjak

R6880 Egyéb meghatározott tünetek és jelek

R69H0 A morbiditás ismeretlen és k.m.n. okai

R7000 Gyorsult vörösvérsejt-süllyedés

R7010 Abnormális plasmaviszkozitás

R7400 A transaminase és tejsav-dehydrogenase [LDH] szint emelkedése

R7480 Egyéb serum-enzimek abnormis szintje

R7490 Nem meghatározott serum-enzimek kóros szintje

R75H0 Humán immunhiány virus [HIV] laboratóriumi evidenciája

R7600 Emelkedett antitest-titer

R7610 Tuberculin teszt abnormis reakciója

R7620 Álpozitív syphilis teszt

R7680 Egyéb, meghatározott abnormis immunológiai leletek a serumban

R7690 Abnormis immunológiai serum lelet, k.m.n.

R7700 Albumin-rendellenesség

R7710 Globulin-rendellenesség

R7720 Alfa-foetoprotein rendellenesség

R7780 Egyéb meghatározott plasmafehérje abnormitások

R7790 Plasmafehérje-abnormitás, k.m.n.

R7900 Nyomelemek kóros lelete a vérben

R7980 Egyéb meghatározott kóros lelet a vér kémiájában

R7990 A vér kóros kémiai lelete, k.m.n.

R80H0 Izolált fehérjevizelés

R8200 Chyluria

R8210 Myoglobinuria

R8220 Bilirabinuria

R8230 Haemoglobinuria

R8240 Acetonuria

R8250 Gyógyszerek, egyéb és biológiai anyagok megnövekedett vizelet-szintje

R8260 Elsősorban nem medicinális anyagok abnormis vizelet-szintje

R8270 A vizelet mikrobiológiai vizsgálatának kóros lelete

R8280 A vizelet cytologiai és szövettani vizsgálatának kóros leletei

R8290 A vizelet egyéb és k.m.n. kóros leletei

R8300 A liquor cerebrospinalis kóros enzimszint leletei

R8310 A liquor cerebrospinalis kóros hormonszint leletei

R8320 A liquor cerebrospinalis kóros bilógiai anyag leletei

R8330 A liquor cerebrospinalis kóros nem orvosi anyag leletei

R8340 A liquor cerebrospinalis kóros immunológiai leletei

R8350 A liquor cerebrospinalis kóros mikrobiológiai leletei

R8360 A liquor cerebrospinalis kóros cytologiai leletei

R8370 A liquor cerebrospinalis kóros szövettani leletei

R8380 A liquor cerebrospinalis egyéb kóros leletei

R8390 A liquor cerebrospinalis k.m.n. kóros leletei

R8900 Egyéb szervek és szövetek anyagainak kóros enzimszint leletei

R8910 Egyéb szervek és szövetek anyagainak kóros hormonszint leletei

R8920 Egyéb szervek és szövetek anyagainak kóros biológiai anyag leletei

R8930 Egyéb szervek és szövetek anyagainak kóros nem orvosi anyag leletei

R8940 Egyéb szervek és szövetek anyagainak kóros immunológiai leletei

R8950 Egyéb szervek és szövetek anyagainak kóros mikrobiológiai leletei

R8960 Egyéb szervek és szövetek anyagainak kóros cytologiai leletei

R8970 Egyéb szervek és szövetek anyagainak kóros szövettani leletei

R8980 Egyéb szervek és szövetek anyagainak egyéb kóros leletei

R8990 Egyéb szervek és szövetek anyagainak k.m.n. kóros leletei

R9380 Egyéb megnev. testrész diagn. képalkotó vizsg.nál talált kóros leletek

R9480 Egyéb szervek, szervrendszerek fünkc. vizsgálatainak kóros eredményei

T7380 A deprivatio (nélkülözés) egyéb hatásai

T7390 A deprivatio (nélkülözés) k.m.n. hatásai

T7400 Elhanyagolás vagy elhagyás

T7420 Nemi erőszak, abusus

T7430 Pszichológiai erőszak, abusus

T7480 Egyéb rossz bánásmód syndromák

T7490 Rossz bánásmód syndroma, k.m.n.

T7530 Helyváltoztatási betegség

U9990 Sine morbo

VAGY BETEGSÉGEK

Q5640 Bizonytalan neműség, k.m.n.

Q8700 Főként az arc külalakját érintő veleszületett malformatiós syndromák

Q8710 Alacsonynövéssel kapcsolatos veleszületett malformatiós syndromák

Q8720 Főként a végtagokat érintő veleszületett malformatiós syndromák

Q8730 Veleszületett rendellenesség-syndromák gyorsult növekedéssel

Q8740 Marfan-syndroma

Q8750 Egyéb veleszül. malformatiós syndromák, egyéb csontváz-eltérésekkel

Q8780 Egyéb meghatározott, m.n.o. veleszületett malformatiós syndromák

Q8970 Többszörös, m.n.o. veleszületett rendellenességek

Q8980 Egyéb meghatározott veleszületett rendellenességek

Q8990 Veleszületett rendellenesség, k.m.n.

**** 99 9701 Volumen hiány, tumor okozta anaemia sürgősségi ellátása

„1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A"

A C0000-D0990 tartományban lévő bármely betegség

BETEGSÉGEK "B"

D6490 Anaemia k.m.n.

"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C"

D6300 Anaemia daganatos betegségekben (C00-D48+)

BETEGSÉGEK "D"

E86H0 A testnedvek csökkenése, volumenhiány

R5000 Láz hidegrázással

R5010 Tartós láz

VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "E"

64125 Vörösvérsejt koncentrátum zárt rendszerben mosott, fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel

66290 Vörösvérsejt koncentrátum határréteg szegény, reszuszpendált, szerelékkel

66336 Plazma friss, fagyasztott, sejtszegény, szerelékkel

66343 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt és mosott kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált, szerelékkel

66344 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált, szerelékkel

66346 Plazma friss, fagyasztott, sejtszegény, kb. 50 ml, szerelékkel

66348 Vörösvérsejt koncentrátum, 1 E gépi aferezis, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel

66988 Plazma friss, fagyasztott, szerelékkel

66992 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, mosott fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel

66993 Vörösvérsejt koncentrátum, fagyasztott, -196 °C, felolvasztott, szerelékkel

69971 Vörösvérsejt koncentrátum, szűrt, fagyasztott, -196 °C, szerelékkel

69972 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel

BEAVATKOZÁSOK "F"

88135 Transzfúzió során végzett tevékenység

BEAVATKOZÁSOK "G"

88740 Infúzió perifériás vénába

88741 Infúzió centrális vénába

("A" DIAGN. ["1"-ES TÍP.] ÉS "B" DIAGN. ÉS "C" DIAGN. [”K" TÍP.] ÉS "E" VÉRK. ÉS "F" BEAV.) VAGY ("D" DIAGN. ÉS "G" BEAV.)

**** 99 9702 Alarmírozó jelek és tünetek sürgősségi ellátása

BETEGSÉGEK

F4100 Pánik zavar (szindróma) (epizódikus, rohamokban jelentkező szorongás)

G9350 Agyi nyomásfokozódás

G9360 Agyvizenyő

I9510 Orthostaticus hypotensio

I9520 Gyógyszer okozta alacsony vérnyomás

I9580 Egyéb hypotensio

J9600 Heveny légzési elégtelenség

K9200 Vérhányás

K9210 Vérszékelés

K9220 Gastrointestinalis vérzés k.m.n.

R0020 Palpitatio

R0720 Praecordialis fájdalom

R0730 Egyéb mellkasi fájdalom

R0740 Mellkasi fájdalom, k.m.n.

R0900 Asphyxia

R11H0 Hányinger és hányás

R2520 Görcsök

R4010 Stupor

R4570 Emocionális shock és stresszállapot, k.m.n.

R55H0 Syncope és collapsus

R5600 Lázas görcsállapotok

R5680 Egyéb és nem meghatározott görcsök

R6100 Lokalizált hyperhidrosis

R6110 Generalizált hyperhidrosis

R6190 Hyperhidrosis, k.m.n.

ÉS BEAVATKOZÁSOK

12070 Standard EEG

1207E EEG során alkalmazott egyéb próbák (egyenként)

12620 EKG kerékpár terheléssel

12621 EKG futószalag terheléssel

12622 EKG hand-grip terheléssel

12624 EKG gyógyszeres terheléssel

16320 Oesophagogastroscopia

16330 Gastroscopia

1633D Gyomor endoszkópos UH vizsgálata

34410 Agykoponya natív CT vizsgálata

34411 Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg

34412 Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34440 Mellkas CT vizsgálata natív

34441 Mellkas CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34442 Mellkas CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34450 Teljes has CT vizsgálata natív

34451 Teljes has CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34452 Teljes has CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34453 Teljes has és medence CT vizsgálata natív

34454 Teljes has és medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adását követőleg

34460 Medence CT vizsgálata natív

34461 Medence CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34462 Medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adását követőleg

34914 Agykoponya natív MR vizsgálat

34915 Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34930 Mellkas MR vizsgálata natív

34931 Mellkas MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34932 Mellkas MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34933 Teljes has MR vizsgálata natív

34934 Teljes has MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34935 Teljes has MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34937 Teljes has és medence MR vizsgálata natív

34938 Teljes has és medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34939 Medence MR vizsgálata natív

34940 Medence MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34941 Medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

3612A Echocardiographia (M-mód, 2D)

3612D Echocardiographia color Doppler

87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban)

88740 Infúzió perifériás vénába

88741 Infúzió centrális vénába

8981A Több paraméteres non-invazív monitorizálás

89830 Többparaméteres monitorizálás 6-20 óra időtartamban

**** 99 9710 Stereotaxiás sugárterápia egy vagy több gócra

BETEGSÉGEK

C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata

C6930 Érhártya rosszindulatú daganata

C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata

C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata

C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata

C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

C7160 Kisagy rosszindulatú daganata

C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata

C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata

C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata

C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata

C7230 Látóideg rosszindulatú daganata

C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata

C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata

C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

D3530 Ductus craniopharyngealis jóindulatú daganata

ÉS BEAVATKOZÁSOK

37283 Sztereotaxiás agyi besugárzás egy gócra (foton)

37286 Agydaganatok interstitialis besugárzása képfúzióval

**** 99 9720 Egésztest besugárzás transzplantáció előtt

BETEGSÉGEK

C8100 Hodgkin kór, nyiroksejt túlsúly

C8110 Hodgkin kór, nodularis sclerosis

C8120 Hodgkin kór, kevert sejtesség

C8130 Hodgkin kór, nyiroksejtes kimerülés

C8170 Hodgkin-kór egyéb formája

C8190 Hodgkin kór, k.m.n.

C8200 Non-Hodgkin lymphoma, osztódó kis sejtes, follicularis

C8210 Non-Hodgkin lymphoma, kevert hassított kis és nagysejtes, follicularis

C8220 Non-Hodgkin lymphoma, nagysejtes, follicularis

C8270 A follicularis non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai

C8290 Follicularis non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.

C8300 Non-Hodgkin lymphoma, kis-sejtes (diffúz)

C8310 Non-Hodgkin lymphoma, hasított kis-sejtes (diffúz)

C8320 Non-Hodgkin lymphoma, kevert kis és óriás sejtes (diffúz)

C8330 Non-Hodgkin lymphoma, nagy sejtes (diffúz)

C8340 Non-Hodgkin lymphoma, immunoblastos (diffúz)

C8350 Non-Hodgkin lymphoma, lymphoblastos (diffúz)

C8360 Non-Hodgkin lymphoma, differenciálatlan (diffúz)

C8370 Burkitt-lymphoma

C8380 A diffúz non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai

C8390 Diffúz non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.

C8500 Lymphosarcoma

C8510 B-sejtes lymphoma, k.m.n.

C8570 A non-Hodgkin lymphoma egyéb meghatározott típusai

C8590 Non-Hodgkin lymphoma k.m.n.

C9000 Myeloma multiplex

C9010 Plasmasejtes leukaemia

C9020 Plasmocytoma, extramedullaris

C9100 Heveny lymphoblastos leukaemia

C9101 Heveny lymphoblastos leukaemia, alacsony-közepes malignitás

C9102 Heveny lymphoblastos leukaemia, magas malignitás

C9110 Krónikus lymphocytás leukaemia

C9120 Szubakut lymphocytás leukaemia

C9130 Prolymphocytás leukaemia

C9140 Szőrös-sejtes leukaemia

C9150 Felnőttkori T-sejtes leukaemia

C9170 Egyéb lymphoid leukaemia

C9190 Lymphoid leukaemia, k.m.n.

C9200 Akut myeloid leukaemia

C9201 Akut myeloid leukaemia, alacsony-közepes malignitás

C9202 Akut myeloid leukaemia, magas malignitás

C9210 Krónikus myeloid leukaemia

C9220 Szubakut myeloid leukaemia

C9230 Myeloid sarcoma

C9240 Akut promyelocytás leukaemia

C9241 Akut promyelocytás leukaemia, alacsony-közepes malignitás

C9242 Akut promyelocytás leukaemia, magas malignitás

C9250 Akut myelomonocytás leukaemia

C9251 Akut myelomonocytás leukaemia, alacsony-közepes malignitás

C9252 Akut myelomonocytás laukaemia, magas malignitás

C9270 Egyéb myeloid leukaemia

C9290 Myeloid leukaemia k.m.n.

C9300 Akut monocytás leukaemia

C9301 Akut monocytás leukaemia, alacsony-közepes malignitás

C9302 Akut monocytás leukaemia, magas malignitás

C9310 Krónikus monocytás leukaemia

C9320 Szubakut monocytás leukaemia

C9370 Egyéb monocytás leukaemia

C9390 Monocytás leukaemia, k.m.n.

C9400 Akut erythraemia és erythroleukaemia

C9401 Akut erythraemia és erythroleukaemia, alacsony-közepes malignitás

C9402 Akut erythraemia és erythroleukaemia, magas malignitás

C9410 Krónikus erythraemia

C9420 Akut megakaryoblastos leukaemia

C9421 Akut megakaryoblastos leukaemia, alacsony-közepes malignitás

C9422 Akut megakaryoblastos leukaemia, magas malignitás

C9430 Hízósejtes leukaemia

C9440 Akut panmyelosis

C9450 Akut myelofibrosis

C9470 Egyéb meghatározott leukaemiák

C9500 Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia

C9501 Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia, alacsony-közepes malignitás

C9502 Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia, magas malignitás

C9510 Meghatározatlan sejttípusú krónikus leukaemia

C9520 Meghatározatlan sejttípusú szubakut leukaemia

C9570 Egyéb meghatározatlan sejttípusú leukaemia

C9590 Leukaemia, k.m.n.

ÉS BEAVATKOZÁSOK

37526 Egésztest telekobalt besugárzás

**** 99 9730 Brachyterápia

BETEGSÉGEK

A C0000-C7980 tartományban lévő bármely betegség

ÉS BEAVATKOZÁSOK

30644 HDR AL kezelés, emlő, egy alkalom

30645 HDR AL kezelésre intraoperatív v. percután katéter behelyezéssel

30646 LDR/MDR AL-kezelés, emlő, egy alkalom

30647 LDR/MDR AL-kezelés, intraoperatív katéteren át, egy alkalom

37630 Kontakt besugárzás szemre, béta applikátorral

37640 Moulage technika gamma sugárforrással, LDR

37650 Moulage technika béta sugárforrással, egy alkalom

38317 Interstitialis izotóp kezelés szájüreg, LDR

38321 Interstitialis izotóp kezelés mellkasfal, LDR

38347 Interstitialis izotóp kezelés végtagon, LDR

38357 Interstitialis izotóp kezelés nyirokrendszer, LDR

38500 Manualis intracav. th. orbita, orrmelléküreg, LDR

38515 Manualis intracav. th. epipharynx, LDR

38521 Manualis intracav. th. a szájüregben, LDR

38540 Manualis intracav. th. uterus/vagina, LDR

38550 Manualis intracav. th. hólyag, LDR

38562 Manualis intracav. th. rectum, LDR

38600 HDR AL kezelés, fej

38601 HDR AL kezelés, nyak

38602 HDR AL kezelés, fej-nyak (moulage)

38603 LDR/MDR AL kezelés, fej

38604 LDR/MDR AL kezelés, nyak

38605 LDR/MDR AL kezelés, fej-nyak (moulage)

38610 HDR AL kezelés, oesophagus

38611 LDR/MDR AL-kezelés, oseophagus

38621 HDR AL kezelés, bronchus (egyutas)

38622 HDR AL kezelés, bronchus (többutas)

38631 HDR AL kezelés, vagina

38632 HDR AL kezelés, uterus

38633 HDR AL kezelés, uterus + vagina

38634 HDR AL kezelés, parametrium

38641 HDR AL kezelés, prosztata

38642 HDR AL kezelés, húgyhólyag

38652 HDR AL kezelés, rectum

**** 99 9740 Prosztata brachyterápia permanens implantációs módszerrel

BETEGSÉGEK

C61H0 A prostata rosszindulatú daganata

ÉS BEAVATKOZÁSOK

30702 Permanens implantációs prosztata brachyterápia (PIPB)

**** 99 980A Pajzsmirigy daganatok kezelése nyílt radiojóddal

BETEGSÉGEK

C73H0 A pajzsmirigy rosszindulatú daganata

ÉS BEAVATKOZÁSOK

35710 Pajzsmirigytumor, recid. met. kezelés radiojóddal

**** 99 980B Daganatos megbetegedések (kivéve: pajzsmirigy daganatok) kezelése nyílt radioizotóppal

BETEGSÉGEK

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata

C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata

C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata

C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata

C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata

C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata

C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata

C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

C6000 Fityma rosszindulatú daganata

C6010 Hímvessző makkjának rosszindulatú daganata

C6020 Hímvessző barlangos testének rosszindulatú daganata

C6080 A hímvessző átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C6090 Hímvessző rosszindulatú daganata, k.m.n.

C61H0 A prostata rosszindulatú daganata

C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata

C6210 Descendált here rosszindulatú daganata

C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.

C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata

C6310 Ondózsinór rosszindulatú daganata

C6320 Herezacskó rosszindulatú daganata

C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata

C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata

C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata

C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

C8100 Hodgkin kór, nyiroksejt túlsúly

C8110 Hodgkin kór, nodularis sclerosis

C8120 Hodgkin kór, kevert sejtesség

C8130 Hodgkin kór, nyiroksejtes kimerülés

C8170 Hodgkin-kór egyéb formája

C8190 Hodgkin kór, k.m.n.

C8200 Non-Hodgkin lymphoma, osztódó kis sejtes, follicularis

C8210 Non-Hodgkin lymphoma, kevert hassított kis és nagysejtes, follicularis

C8220 Non-Hodgkin lymphoma, nagysejtes, follicularis

C8270 A follicularis non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai

C8290 Follicularis non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.

C8300 Non-Hodgkin lymphoma, kis-sejtes (diffúz)

C8310 Non-Hodgkin lymphoma, hasított kis-sejtes (diffúz)

C8320 Non-Hodgkin lymphoma, kevert kis és óriás sejtes (diffúz)

C8330 Non-Hodgkin lymphoma, nagy sejtes (diffúz)

C8340 Non-Hodgkin lymphoma, immunoblastos (diffúz)

C8350 Non-Hodgkin lymphoma, lymphoblastos (diffúz)

C8360 Non-Hodgkin lymphoma, differenciálatlan (diffúz)

C8370 Burkitt-lymphoma

C8380 A diffúz non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai

C8390 Diffúz non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.

ÉS BEAVATKOZÁSOK

35800 Kezelés RE-186 HEADP-val

35810 Kezelés Sr-89 Metastronnal

35820 Radioimmun kezelés

35850 Kezelés radioizotóppal jelzett csontaffin foszfonát radiofarmakonnal

38100 Radionukl. infiltr. v. infusio koponyába, agyba

38110 Radionukl. infiltr. v. infusio a fej-nyaki régióba

38120 Radionukl. infúzió pleuralis v.peritonealis

38130 Radionuklid endolymphaticus infúzió

38140 Radionukl. inf. v. insertio testüregbe

38150 Radionuklid szöveti infiltráció

**** 99 980D Pajzsmirigy daganatok kezelése nyílt radiojóddal rhTSH stimulálás után

BETEGSÉGEK

C73H0 A pajzsmirigy rosszindulatú daganata

ÉS BEAVATKOZÁSOK

35205 Pajzsmirigy maradványszövet stimulációja rhTSH kezeléssel

ÉS BEAVATKOZÁSOK

35710 Pajzsmirigytumor, recid. met. kezelés radiojóddal

**** 99 980E Pajzsmirigy nem daganatos megbetegedések kezelése nyílt radioizotópokkal

BETEGSÉGEK

E0400 Nem-toxikus diffúz golyva

E0410 Nem-toxikus pajzsmirigy göb

E0420 Nem-toxikus többgöbös golyva

E0480 Egyéb nem-toxikus golyva

E0490 Nem-toxikus golyva, k.m.n.

E0500 Thyreotoxicosis diffúz golyvával

E0510 Thyreotoxicosis, solitaer toxikus pajzsmirigy göbbel

E0520 Thyreotoxicosis multinodularis toxikus golyvával

E0530 Thyreotoxicosis ectopiás pajzsmirigy következtében

E0540 Thyreotoxicosis factitia

E0550 Thyreotoxicus krízis

E0580 Egyéb thyreotoxicosis

E0590 Thyreotoxicosis k.m.n.

ÉS BEAVATKOZÁSOK

3590A Pajzsmirigy hyperfunkció kezelése radiojóddal

**** 99 980F Térdízület radiosynoviorthesis kezelése

BETEGSÉGEK

M0580 Egyéb seropositiv rheumatoid arthritis

M0590 Seropositiv rheumatoid arthritis, k.m.n.

M0600 Seronegativ rheumatoid arthritis

M0610 Felnőttkori kezdetű Still-betegség

M0620 Rheumatoid bursitis

M0630 Rheumatoid csomó

M0640 Gyulladásos polyarthropathia

M0680 Egyéb, meghatározott rheumatoid arthritis

M0690 Rheumatoid arthritis, k.m.n.

M1380 Egyéb, meghatározott izületi gyulladás

M1500 Elsődleges, általánosult (osteo-)arthrosis

M3500 Sicca-syndroma [Sjögren]

ÉS BEAVATKOZÁSOK

35834 Térdízület izotópos kezelése

**** 99 9950 Kiterjesztett gerincműtét

ÉS BEAVATKOZÁSOK

5812J Kiterjesztett gerincműtét

**** 99 9951 Kombinált ventro-dorsalis gerincműtét

BEAVATKOZÁSOK

5812K Kombinált ventro-dorsalis gerincműtét

**** 99 9952 Kiterjesztett idegsebészeti műtétek

BEAVATKOZÁSOK

5812L Kiterjesztett idegsebészeti műtétek

**** 99 9953 Kombinált idegsebészeti műtétek

BEAVATKOZÁSOK

5812M Kombinált idegsebészeti műtétek

**** 99 9970 Boncolás

BEAVATKOZÁSOK

29700 Boncolás teljes belszervi vizsgálattal

29703 Boncolás probléma orientált, részleges belszervi vizsgálatokkal

29706 Hatósági és igazságügyi orvosi boncolás

ÉS BEAVATKOZÁSOK

29790 Boncolás utáni szövettani vizsgálat

29799 Leoltás kórbonctani anyagból

3. melléklet a 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez * 

Meghatározott módon kódolható diagnózisok listája

BNO KÓD JEL BNO MEGNEVEZÉS TILTOTT FŐ-
DIAG-
NÓZIS
CSAK "P" JELŰ (MŰTÉTES) HBCS-BEN ELFO-
GADOTT
CSAK "K" TÍPUS-
JELLEL
KÓDOL-
HATÓ
A0290 Salmonella fertőzés k.m.n. *
A0390 Shigellosis k.m.n. *
A0490 Baktériumok által okozott bélfertőzés k.m.n. *
A0590 Bakteriális ételmérgezés, k.m.n. *
A0670 Bőr amoebiasis *
A0690 Amoebiasis k.m.n. *
A0790 Protozoon bélbetegség k.m.n. *
A0840 Vírusos bélfertőzés k.m.n. *
A2090 Pestis k.m.n. *
A2190 Tularaemia k.m.n. *
A2290 Lépfene k.m.n. *
A2390 Brucellosis k.m.n. *
A2440 Melioidosis k.m.n. *
A2590 Patkányharapás láz k.m.n. *
A2690 Erysipeloid k.m.n. *
A2790 Leptospirosis k.m.n. *
A2890 Baktériumok által okozott, állatok terjesztette betegség k.m.n. *
A3110 Bőr mycobacterium fertőzés *
A3200 Bőr listeriosis *
A3630 Bőr diphtheria *
A5230 Neurosyphilis k.m.n. *
A5430 A szem kankós fertőzése *
A5450 Kankós torokgyulladás *
A5640 A garat chlamydiás fertőzése *
A5900 A húgyivarrendszer trichomoniasisa *
A6090 Anogenitális herpesvirus fertőzés k.m.n. *
A6300 Anogenitális (venerás) csomók *
A6600 Korai framboesiás elváltozások *
A6610 Multiplex papilloma és "wet crab” framboesia *
A6620 Egyéb korai framboesiás bőrlaesiók *
A6630 Framboesiás hyperkeratosis *
A6790 Pinta k.m.n. *
A6910 Egyéb Vincent-típusú fertőzés *
A6990 Spirochaeta fertőzés, k.m.n. *
A7100 Trachoma kezdeti szakasza *
A7110 Trachoma aktív szakasza *
A7400 + Chlamydiás kötőhártya-gyulladás (H13.1*) *
A7790 Foltos láz k.m.n. *
A7990 Rickettsiosis k.m.n. *
B0000 Ekzema herpeticum *
B0010 Herpesvirus által okozott hólyagos bőrgyulladás *
B0290 Zoster szövődmény nélkül *
B0700 Vírusos szemölcsök *
B0701 Vírusos szemölcsök talpi lokalizációban 10 db felett *
B0810 Molluscum contagiosum *
B3000 + Keratoconjunctivitis Adenovirus miatt (H19.2*) *
B3500 Tinea barbae és tinea capitis *
B3510 Tinea unguium *
B3520 Tinea a kézen *
B3530 Tinea a lábon *
B3540 Tinea a testen *
B3550 Tinea imbricata *
B3560 Tinea a lábszáron *
B3580 Egyéb dermatophytosisok *
B3590 Dermatophytosis, k.m.n. *
B3600 Pityriasis versicolor *
B3610 Tinea nigra *
B3620 Fehér piedra *
B3630 Fekete piedra *
B3680 Egyéb meghatározott felületes gombás bőrbetegségek *
B3690 Gombás felületes bőrbetegség, k.m.n. *
B3720 A bőr és a köröm candidiasisa *
B3730 + A hüvely és a vulva candidiasisa (N77.1*) *
B3830 Bőr coccidioidomycosis *
B5510 Bőr leishmaniasis *
B5520 Bőr-nyálkahártya leishmaniasis *
B6560 Cercariás bőrgyulladás *
B6720 A csont Echinococcus granulosus fertőzése *
B8500 Fejtetű (Pediculus humanus capitis) által okozott tetvesség *
B8510 Ruhatetű (Pediculus humanus corporis) okozta tetvesség *
B8520 Tetvesség, k.m.n. *
B8530 Lapostetvesség *
B8540 Kevert tetvesség és lapostetvesség *
B86H0 Rühesség (scabies) *
B9000 A központi idegrendszer gümőkórjának következményei * *
B9010 A húgyivarrendszer gümőkórjának következményei * *
B9020 A csontok és izületek gümőkórjának következményei * *
B9080 Egyéb szervek gümőkórjának következményei * *
B9090 Légzőszervi és k.m.n. gümőkór következményei * *
B9091 Post tbc-s, mellhártya adheziók ill./és callus * *
B9092 Post tbc-s, tüdő meszes, gócos rezidumai * *
B9093 Post tbc-s, tüdő fibrotikus léziói * *
B9094 Post tbc-s, tüdő fibro-cystikus lézió
(roncs-lebeny, roncs-tüdő”)”
* *
B9095 Post tbc-s bronchiectasia * *
B9096 Post tbc-s bronchus-stenosis * *
B91H0 A gyermekbénulás következményei * *
B92H0 A lepra következményei * *
B9400 Trachoma következményei * *
B9410 A vírusos agyvelőgyulladás következményei * *
B9420 A vírusos májgyulladás következményei * *
B9480 Egyéb meghat. fertőzés és élősdi okozta betegségek következményei * *
B9490 K.m.n. fertőző és élősdiek által okozott betegségek következményei * *
C4400 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata *
C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül *
C97H0 Független többszörös lokalizációk (elsődleges) rosszindulatú daganata *
D0990 In situ carcinoma k.m.n. *
D1642 Az arckoponya csontjainak jóindúlatú daganata *
D1700 A fej, az arc és a nyak bőre és subcutisa jóindulatú lipomája *
D1710 A törzs bőre és subcutisa jóindulatú lipomája *
D1720 A végtagok bőre és subcutisa jóindulatú lipomája *
D1730 Egyéb területek bőre és subcutisa jóindulatú lipomája *
D1790 Jóindulatú zsírszöveti daganat k.m.n. *
D1800 Haemangioma, bármely lokalizációban *
D2100 A fej, arc, nyak kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata *
D2110 A felső végtag és váll kötő- és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata *
D2120 Az alsó végtag és csípő kötő- és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata *
D2130 A mellkas kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata *
D2160 A törzs k.m.n. kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata *
D2190 Kötőszövet és egyéb lágyszövet jóindulatú daganata, k.m.n. *
D2230 Az arc egyéb és k.m.n. részének festéksejtes naevusai *
D2240 A hajas fejbőr és a nyak festéksejtes naevusai *
D2250 A törzs festéksejtes naevusai *
D2260 A felső végtag és váll festéksejtes naevusai *
D2270 Az alsó végtag és csípő festéksejtes naevusai *
D2290 Festéksejtes naevus k.m.n. *
D2330 Az arc egyéb és k.m.n. részének bőrének jóindulatú daganata *
D2340 A hajas fejbőr és nyak bőrének jóindulatú daganata *
D2350 A törzs bőrének jóindulatú daganata *
D2360 A felső végtag és váll bőrének jóindulatú daganata *
D2370 Az alsó végtag és csípő bőrének jóindulatú daganata *
D2390 Bőr jóindulatú daganata, k.m.n. *
D24H0 Az emlő jóindulatú daganata *
D3570 Egyéb meghatározott endocrin mirigyek jóindulatú daganata *
D3590 Endocrin mirigy jóindulatú daganata, k.m.n. *
D3670 Egyéb meghatározott lokalizációk jóindulatú daganata *
D3690 Jóindulatú daganat, k.m.n. *
D3790 Emésztőszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n. *
D4430 Agyalapi mirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata *
D4490 Endocrin mirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n. *
D4860 Emlő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata *
D4870 Egyéb meghatározott lokalizációk bizonytalan viselkedésű daganata *
D4890 Bizonytalan és ismeretlen természetű daganat, k.m.n. *
D6300 * Anaemia daganatos betegségekben (C00-D48+) * *
D6380 * Anaemia egyéb, máshova osztályozott krónikus betegségekben * *
D77H0 * Vér és vérképző szervek egyéb eltérése máshova osztályozott bet.gekben * *
E1680 A hasnyálmirigy hormontermelésének egyéb megjelölt zavarai *
E1690 A hasnyálmirigy hormontermelésének zavarai, k.m.n. *
E2280 Az agyalapi mirigy egyéb túlműködése *
E2290 Agyalapi mirigy túlműködés, k.m.n. *
E2360 Az agyalapi mirigy egyéb betegségei *
E2370 Agyalapi mirigy betegség, k.m.n. *
E2490 Cushing-syndroma, k.m.n. *
E2590 Adrenogenitalis rendellenesség, k.m.n. *
E2690 Hyperaldosteronismus, k.m.n. *
E2740 Egyéb és k.m.n. mellékvesekéreg elégtelenség *
E2790 Mellékvese betegség, k.m.n. *
E2990 Hereműködés zavar, k.m.n. *
E3000 A nemi érés késése *
E3010 Korai nemi érés *
E3080 Egyéb nemi érési zavarok *
E3090 Nemi érés zavara, k.m.n. *
E3190 Polyglandularis hormonzavar, k.m.n. *
E3410 Egyéb intestinalis hormon túltermelés *
E3420 Ectopiás hormontermelés, m.n.o. *
E3430 Alacsonynövés, m.n.o. *
E3440 Alkati magasnövés *
E3450 Androgen resistentia syndroma *
E3480 Egyéb megjelölt endocrin betegségek *
E3490 Endocrin rendellenesség, k.m.n. *
E3500 * Pajzsmirigy betegségek máshová osztályozott betegségekben * *
E3510 * Mellékvese betegségek máshová osztályozott betegségekben * *
E3580 * Egyéb endocrin szervek betegségei máshová osztályozott betegségekben * *
E6400 Fehérje-energia hiányos alultápláltság következményei * *
E6410 A-vitamin-hiány következményei * *
E6420 C-vitamin-hiány következményei * *
E6430 Rachitis következményei * *
E6480 Egyéb táplálkozási hiányállapotok következményei * *
E6490 Táplálkozási hiányállapot következményei k.m.n. * *
E6680 Egyéb elhízás *
E6780 Egyéb megjelölt túltápláltság *
E68H0 A túltápláltság következményei * *
E8930 Beavatkozás utáni hypophysis elégtelenség *
E8950 Beavatkozás utáni here-elégtelenség *
E8960 Beavatkozás utáni mellékvesekéreg(-velő) hypofunctio *
E8980 Beavatkozás utáni egyéb endocrin és anyagcsere zavarok *
E8990 Beavatkozás utáni endocrin és anyagcsere zavar, k.m.n. *
E90H0 * Táplálkozási és anyagcsere zavarok máshova osztályozott betegségekben * *
F0000 * Demencia Alzheimer-betegségben, korai kezdettel (30.0+) * *
F0010 * Demencia Alzheimer-betegségben, késői kezdettel (G30.1+) * *
F0020 * Demencia Alzheimer-betegségben, atípusos, vagy kevert formájú (G30.8+) * *
F0090 * Nem-meghatározott demencia Alzheimer-betegségben (G30.9+) * *
F0200 * Demencia Pick-betegségben (G31.0+) * *
F0210 * Demencia Creutzfeldt-Jakob-betegségben (A81.0+) * *
F0220 * Demencia Huntington-betegségben (G10+) * *
F0230 * Demencia Parkinson-kórban (G20+) * *
F0240 * Demencia HIV-megbetegedésben (B22.0+) * *
F0280 * Demencia máshol osztályozott-betegségben * *
G01H0 * Agyhártyagyulladás máshova osztályozott bakteriális betegségekben * *
G0200 * Agyhártyagyulladás máshova osztályozott vírusbetegségekben * *
G0210 * Agyhártyagyulladás mycosisokban * *
G0280 * Agyhártyagyulladás egyéb más. oszt. fertőző és parazitás betegségekben * *
G0500 * Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis másh.oszt.bakt.betegségekben * *
G0510 * Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis másh.oszt. vírusbetegségekben * *
G0520 * Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis egyéb fertőző-parazitás bet. * *
G0580 * Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis egyéb másh. o. betegségekben * *
G07H0 * Intracranialis, intraspinalis tályog, granuloma másh. o. betegségekben * *
G09H0 A központi idegrendszer gyulladásos megbetegedéseinek következményei * *
G1290 Gerincvelői izomsorvadás k.m.n. *
G1300 * Paraneoplasticus neuromyopathia és neuropathia * *
G1310 * Közp.idegrendszer elsődleges sziszt.sorvadása daganatos betegségekben * *
G1320 * Közp.idegrendszer elsődleges sziszt.sorvadása myxoedemában (E00.1+) * *
G1380 * Közp.idegrendszer elsődleges sziszt.sorvadása egyéb másh.o. bet.gekben * *
G2190 Másodlagos parkinsonismus k.m.n. *
G22H0 * Parkinsonismus máshová osztályozott betegségekben * *
G26H0 * Extrapyramidalis és mozgási rendellenességek másh. o. betegségekben * *
G3190 Idegrendszeri elfajulásos betegség k.m.n. *
G3200 * A gerincvelő szubakut kombinált elfajulása másh. o. betegségekben * *
G3280 * A közp. idegrendszer egyéb meghat. elváltozásai más. o. betegségekben * *
G3750 Koncentrikus sclerosis [Baló] *
G3790 A központi idegrendszer demyelinisatiós betegsége k.m.n. *
G4390 Migrén k.m.n. *
G4600 * Arteria cerebri media syndroma (I66.0+) * *
G4610 * Arteria cerebri anterior syndroma (I66.1+) * *
G4620 * Arteria cerebri posterior syndroma (I66.2+) * *
G4630 * Agytörzsi szélütés (stroke) syndroma (I60-I67+) * *
G4640 * Kisagyi stroke syndroma (I60-I67+) * *
G4650 * Tisztán motoros lacunaris syndroma (I60-I67+) * *
G4660 * Tisztán szenzoros lacunaris syndroma (I60-I67+) * *
G4670 * Egyéb lacunáris syndromák (I60-I67+) * *
G4680 * Egyéb éreredetű agyi syndromák agyi érbetegségekben
(I60-I67+)
* *
G5300 * Zoster utáni idegfájdalom (B02.2+) * *
G5310 * Többszörös agyidegbénulások másh.o. fertőző és parazitás betegségekben * *
G5320 * Többszörös agyidegbénulások sarcoidosisban (D86.8+) * *
G5330 * Többszörös agyidegbénulások daganatos megbetegedésekben (C00-D48+) * *
G5380 * Egyéb agyideg tünetek máshova osztályozott betegségekben * *
G5500 * Gyök és plexus kompressziók daganatos megbetegedésekben (C00-D48+) * *
G5510 * Gyök és plexus kompressziók csigolya közti porckorong betegségekben * *
G5520 * Gyök és plexus kompressziók spondylosisban (M47.-+) * *
G5530 * Gyök és plexus kompressziók egyéb háti bántalmakban (M45-M46+, M48.-+) * *
G5580 * Egyéb gyök és plexus kompressziók egyéb másh. oszt. betegségekben * *
G5900 * Diabeteses mononeuropathia (E10-E14 +közös .4 negyedik karakterrel) * *
G5980 * Egyéb mononeuropathia máshova osztályozott betegségekben * *
G6300 * Polyneuropathia másh. oszt. fertőző és parazitás megbetegedésekben * *
G6310 * Polyneuropathia daganatos betegségekben (C00-D48+) * *
G6320 * Diabetes polyneuropathia (E10-E14+ közös .4 negyedik karakterrel) * *
G6330 * Polyneuropathia egyéb endocrin és anyagcsere betegségekben (E00-E07+) * *
G6340 * Polyneuropathia táplálkozási hiány-syndromákban (E40-E64+) * *
G6350 * Polyneuropathia kötőszöveti rendszer megbetegedésekben (M30-M35+) * *
G6360 * Polyneuropathia egyéb vázizomzat megbetegedésekben (M00-M25+,M40-M96+) * *
G6380 * Polyneuropathia egyéb máshova osztályozott betegségekben * *
G7300 * Myastheniás syndromák endocrin betegségekben * *
G7310 * Eaton-Lambert-syndroma (C80+) * *
G7320 * Egyéb myastheniás syndromák daganatos betegségekben (C00-D48+) * *
G7330 * Myastheniás syndromák máshova osztályozott betegségekben * *
G7340 * Izombántalom máshova osztályozott fertőző és parazitás betegségekben * *
G7350 * Izombántalom endocrin betegségekben * *
G7360 * Izombántalom anyagcsere betegségekben * *
G7370 * Izombántalom máshova osztályozott betegségekben * *
G8190 Féloldali bénulás k.m.n. *
G9190 Hydrocephalus k.m.n. *
G9330 Vírusfertőzés utáni kifáradásos tünetegyüttes *
G9400 * Vízfejűség másh. oszt. fertőző és parazitás betegségekben (A00-B99+) * *
G9410 * Vízfejűség daganatos betegségekben (C00-D48+) * *
G9420 * Vízfejűség egyéb, máshova osztályozott betegségekben * *
G9480 * Az agy egyéb, meghatározott rendellenességei másh. oszt. betegségekben * *
G9900 * Autonóm idegbántalom endocrin és anyagcsere betegségekben * *
G9910 * Az autonóm idegrendszer egyéb rendellenességei másh. o. betegségekben * *
G9920 * Gerincvelői rendellenesség máshova osztályozott betegségekben * *
G9980 * Az idegrendszer egyéb meghat. rendellenességei másh. o. betegségekben * *
H0300 * A szemhéj parazitás infestatiója máshova osztályozott betegségekben * *
H0310 * A szemhéj érintettsége máshova osztályozott fertőző betegségekben * *
H0380 * A szemhéj érintettsége egyéb, máshova osztályozott betegségekben * *
H0600 * A könnyszerv rendellenességei máshova osztályozott betegségekben * *
H0610 * A szemgödör parazitás infestatiója máshova osztályozott betegségekben * *
H0620 * Dysthyreosisos exophthalmus (E05.-+) * *
H0630 * A szemgödör rendellenességei máshova osztályozott betegségekben * *
H1300 * A kötőhártya filariás fertőzése (B74.-+) * *
H1310 * Kötőhártya-gyulladás másh. oszt. fertőző és parazitás betegségekben * *
H1320 * Kötőhártya-gyulladás egyéb, máshova osztályozott betegségekben * *
H1330 * Szem pemphigoid (L12.-+) * *
H1380 * A kötőhártya egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben * *
H1900 * Scleritis és episcleritis máshova osztályozott betegségekben * *
H1910 * Herpesvirus szaruhártya-gyulladás és keratoconjunctivitis (B00.5+) * *
H1920 * Keratitis, k.conjunctivitis másh. o. egyéb fert. és parazitás bet.ben * *
H1930 * Keratitis és keratoconjuctivitis egyéb másh. oszt. betegségekben * *
H1980 * Inhártya és szaruhártya egyéb rendellenességei másh. o. betegségekben * *
H2090 Iridocyclitis, k.m.n. *
H2200 * Iridocyclitis máshova osztályozott fertőző és parazitás betegségekben * *
H2210 * Iridocyclitis máshova osztályozott egyéb betegségekben * *
H2280 * Szaruhártya és sugártest egyéb rendellenességei másh. o. betegségekben * *
H2790 A lencse rendellenessége, k.m.n. *
H2800 * Diabeteses szürkehályog (E10-E14+ a .3 negyedik számjeggyel) * *
H2810 * Szürkehályog máshova oszt. endocrin és anyagcsere betegségekben * *
H2820 * Szürkehályog máshova osztályozott egyéb betegségekben * *
H2880 * A lencse egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben * *
H3200 * Chorioretinitis máshova oszt. fertőző és parazitás betegségekben * *
H3280 * Egyéb chorioretineális rendellenességek máshova oszt. betegségekben * *
H3600 * Retinopathia diabetica (E10-E14+, a 3-as negyedik karakterrel) * *
H3680 * Egyéb ideghártya rendellenességek máshova osztályozott betegségekben * *
H4200 * Zöldhályog endocrin, táplálkozási és anyagcsere betegségekben * *
H4280 * Zöldhályog máshova osztályozott betegségekben * *
H4480 A szemgolyó egyéb rendellenességei *
H4500 * Üvegtesti vérzés máshova osztályozott betegségekben * *
H4510 * Endophthalmitis máshova osztályozott betegségekben * *
H4580 * Az üvegtest és a szemgolyó rendellenességei másh. o. betegségekben * *
H4800 * Látóideg sorvadás máshova osztályozott betegségekben * *
H4810 * Neuritis retrobulbaris máshova osztályozott betegségekben * *
H4880 * A látóideg és -pályák egyéb rendellenességei másh. o. betegségekben * *
H4990 Bénulásos kancsalság, k.m.n. *
H5310 Szubjektív látászavarok *
H5320 Diplopia *
H55H0 Nystagmus és egyéb irreguláris szemmozgások *
H5700 A pupillaműködés anomáliái *
H5800 * A pupilla működésének eltérései máshova osztályozott betegségekben * *
H5810 * Látászavarok máshova osztályozott betegségekben * *
H5880 * A szem és függelékeinek egyéb meghat. rendell. másh. o. betegségekben * *
H6200 * Külsőfül-gyulladás máshova osztályozott bakteriális betegségekben * *
H6210 * Külsőfül-gyulladás máshova osztályozott vírusos betegségekben * *
H6220 * Külsőfül-gyulladás gombás betegségekben * *
H6230 * Külsőfül-gyulladás egyéb másh. o. fertőző és parazitás betegségekben * *
H6240 * Külsőfül-gyulladás egyéb, máshova osztályozott betegségekben * *
H6280 * A külső fül egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben * *
H6500 Heveny savós középfülgyulladás *
H6510 Egyéb heveny, nem-gennyes középfülgyulladás *
H6520 Idült savós középfülgyulladás *
H6530 Idült mucosus középfülgyulladás *
H6540 Egyéb idült nem-gennyes középfülgyulladás *
H6590 Nem-gennyes középfülgyulladás, k.m.n. *
H6620 Idült atticoantralis gennyes középfülgyulladás *
H6630 Egyéb idült gennyes középfülgyulladás *
H6640 Gennyes középfülgyulladás, k.m.n. *
H6690 Középfülgyulladás, k.m.n. *
H6700 * Középfülgyulladás máshova osztályozott bakteriális betegségekben * *
H6710 * Középfülgyulladás máshova osztályozott vírusos betegségekben * *
H6780 * Középfülgyulladás egyéb, máshova osztályozott betegségekben * *
H6800 Fülkürthurut *
H7500 * Csecsnyúlványgyulladás másh. o. fertőző és parazitás betegségekben * *
H7580 * Egyéb középfül- és csecsnyúlványbetegség másh. oszt. betegségekben * *
H82H0 * Szédüléses syndromák máshova osztályozott betegségekben * *
H9400 * Hallóideg-gyulladás másh. oszt. fertőző és parazitás betegségekben * *
H9480 * Egyéb meghatározott fül rendellenességek másh. oszt. betegségekben * *
I3200 * Szívburokgyulladás máshová osztályozott bakteriális betegségekben * *
I3210 * Szívburokgyulladás egyéb másh. o. fertőző és parazitás betegségekben * *
I3280 * Szívburokgyulladás egyéb máshová osztályozott betegségekben * *
I3900 * A kéthegyű billentyű rendellenességei másh. oszt. betegségekben * *
I3910 * Az aortabillentyű rendellenességei másh. oszt. betegségekben * *
I3920 * A háromhegyű billentyű rendellenességei másh. oszt. betegségekben * *
I3930 * A pulmonalis billentyű rendellenességei másh. oszt. betegségekben * *
I3940 * Többszörös billentyű rendellenességek másh. oszt. betegségekben * *
I3980 * Szívbelhártya-gyulladás, billentyű k.m.n. másh. oszt. betegségekben * *
I4100 * Szívizomgyulladás máshová osztályozott bakteriális betegségekben * *
I4110 * Szívizomgyulladás máshová osztályozott vírusos betegségekben * *
I4120 * Szívizomgyulladás egyéb, másh. o. fertőző és parazitás betegségekben * *
I4180 * Szívizomgyulladás egyéb máshová osztályozott betegségekben * *
I4300 * Cardiomyopathia máshová oszt. fertőző és parazitás betegségekben * *
I4310 * Cardiomyopathia anyagcsere-betegségekben * *
I4320 * Cardiomyopathia táplálkozási betegségekben * *
I4380 * Cardiomyopathia egyéb, máshová osztályozott betegségekben * *
I4600 Szívmegállás sikeres újraélesztéssel *
I4610 Hirtelen szívhalál, így meghatározva *
I4690 Szívmegállás, k.m.n. *
I5200 * Egyéb szívrendellenességek máshová oszt. bakteriális betegségekben * *
I5210 * Egyéb szívrendell.gek egyéb másh. o. fert. és parazitás betegségekben * *
I5280 * Egyéb szívrendellenességek egyéb máshová osztályozott betegségekben * *
I6390 Agyi infarctus, k.m.n. *
I6800 * Agyi amyloid érbetegség (E85.-+) * *
I6810 * Agyi ütőérgyulladás, máshova oszt. fertőző és parazitás betegségekben * *
I6820 * Agyi ütőérgyulladás egyéb máshova osztályozott betegségekben * *
I6880 * Egyéb cerebrovascularis rendellenességek máshova oszt. betegségekben * *
I6900 Pókhálóhártya alatti vérzés következményei * *
I6910 Agyállományi vérzés következményei * *
I6920 Egyéb, nem traumás koponyaűri vérzés következményei * *
I6930 Agyi infarctus következményei * *
I6940 Stroke nem vérzésként vagy infarctusként jelölt következményei * *
I6980 Egyéb és k.m.n. cerebrovascularis betegségek következményei * *
I7390 Perifériás érbetegség, k.m.n. *
I7440 Végtagi ütőerek, k.m.n. emboliája és rögösödése *
I7750 Ütőér elhalás *
I7790 Artériák és arteriolák rendellenessége, k.m.n. *
I7800 Teleangiectasia hereditaria haemorrhagica *
I7810 Naevus (nem-daganatos) *
I7880 A hajszálerek egyéb betegségei *
I7890 A hajszálerek betegsége, k.m.n. *
I900 * Aorta-aneurysma máshova osztályozott betegségekben * *
I7910 * Aortitis máshova osztályozott betegségekben * *
I7920 * Perifériás angiopathia máshova osztályozott betegségekben * *
I7980 * Artériák, arteriolák, capillarisok egyéb rendell. másh. o. bet.gekben * *
I8090 Phlebitis és thrombophlebitis, nem meghatározott lokalizációjú *
I8290 K.m.n. véna emboliája és thrombosisa *
I8310 Az alsó végtagok visszértágulatai gyulladással *
I8320 Az alsó végtagok visszértágulata, fekéllyel és gyulladással *
I8700 Visszérgyulladás utáni tünetegyüttes *
I8720 Vénás elégtelenség (idült)(perifériás) *
I8790 Egyéb visszérbetegség, k.m.n. *
I8900 Lymphoedema *
I8901 Lymphoedema, m.n.o. *
I8902 Lymphangiectasia *
I9720 Emlőeltávolítás utáni nyirokpangás-syndroma *
I9780 A keringési rendszer egyéb beavatkozások utáni rendellenességei m.n.o. *
I9790 A keringési rendszer beavatkozás utáni rendellenessége, k.m.n. *
I9800 * Szív és érrendszeri syphilis * *
I9810 * Szív-érrendszeri rendell. másh. o. fertőző és parazitás betegségekben * *
I9820 * Nyelőcső varicositas máshová osztályozott betegségekben * *
I9880 * A keringési rendszer egyéb meghat. rendell. másh. o. betegségekben * *
J00H0 Heveny orr-garatgyulladás [meghűlés] *
J0100 Sinusitis maxillaris acuta *
J0110 Sinusitis frontalis acuta *
J0120 Sinusitis ethmoidalis acuta *
J0130 Sinusitis sphenoidalis acuta *
J0180 Egyéb heveny sinusitis *
J0190 Heveny sinusitis, k.m.n. *
J0200 Heveny garathurut streptococcus miatt *
J0280 Heveny garatgyulladás egyéb meghatározott kórokozótól *
J0290 Akut garatgyulladás, nem meghatározott *
J0300 Streptococcus okozta mandulagyulladás *
J0380 Heveny mandulagyulladás egyéb, meghatározott kórokozótól *
J0390 Heveny mandulagyulladás, k.m.n. *
J0600 Heveny laryngopharyngitis *
J0680 Egyéb felső légúti fertőzések több helyen *
J0690 Felső légúti fertőzés, k.m.n. *
J1010 Influenza egyéb légúti tünetekkel, influenzavírus identifikált *
J1011 Influenza egyéb légúti tünetekkel, H1N1 influenzavírus identifikált *
J1700 * Tüdőgyulladás máshol osztályozott bakteriális betegségekben * *
J1710 * Tüdőgyulladás máshol osztályozott vírusbetegségekben * *
J1720 * Tüdőgyulladás gombás megbetegedésekben * *
J1730 * Tüdőgyulladás parazitás betegségekben * *
J1780 * Tüdőgyulladás egyéb, máshova osztályozott betegségekben * *
J3000 Vasomotor rhinitis *
J3010 Allergiás rhinitis pollentől *
J3020 Egyéb szezonális allergiás rhinitis *
J3030 Egyéb allergiás rhinitis *
J3040 Allergiás rhinitis, k.m.n. *
J3100 Idült rhinitis *
J3110 Idült nasopharyngitis *
J3120 Idült pharyngitis *
J3290 Idült sinusitis, k.m.n. *
J6810 Heveny tüdővizenyő vegyszerektől, gázoktól, füstöktől és gőzöktől *
J6890 Légzőszervi állapot vegyszertől, gáztól, füsttől és gőztől, k.m.n. *
J80H0 Felnőttkori légzési distress syndroma *
J81H0 Tüdővizenyő *
J90H0 Mellüregi folyadékképződés, m.n.o. *
J91H0 * Mellüregi folyadékképződés máshol osztályozott állapotokban * *
J9400 Chylosus folyadékgyülem *
J9420 Haemothorax *
J9480 Egyéb meghatározott mellüregi állapotok *
J9490 Mellüregi állapot, k.m.n. *
J9510 Akut tüdőelégtelenség mellkasműtét után *
J9520 Akut tüdőelégtelenség nem mellkasi műtétek után *
J9530 Idült tüdőelégtelenség műtétet követően *
J9590 Beavatkozás utáni légzési rendellenesség, k.m.n. *
J9610 Idült légzési elégtelenség *
J9690 Légzési elégtelenség, k.m.n. *
J9900 * Rheumatoid tüdőbetegség (M05.1+) * *
J9910 * Légzési rendellenességek egyéb diffúz kötőszöveti rendellenességekben * *
J9980 * Légzési rendellenességek egyéb máshova osztályozott betegségekben * *
K0000 Foghiány *
K0010 Számfeletti fogak *
K0020 A fogak nagysági és alaki rendellenességei *
K0030 Foltos fogak *
K0200 A zománcra korlátozódó szuvasodás *
K0210 A dentin szuvasodása *
K0220 A cement szuvasodása *
K0230 Gyógyult fogszuvasodás *
K0240 Odontoclasia *
K0280 Egyéb fogszuvasodás *
K0290 Fogszuvasodás k.m.n. *
K0300 Excesszív fogkopás *
K0310 Fogabrasio *
K0320 Fogerosio *
K0330 Kóros fogresorptio *
K0350 A fogak ankylosisa *
K0720 Harapási rendellenességek *
K0730 A fogak helyzeti rendellenességei *
K0740 Occlusiós zavar k.m.n. *
K1450 Ráncos nyelv *
K1460 Nyelvfájás *
K2300 * Gümőkóros nyelőcsőgyulladás (A18.8+) * *
K2310 * Megaoesophagus Chagas-kórban (B57.3+) * *
K2380 * Nyelőcső-rendellenességek máshova osztályozott betegségekben * *
K3890 A féregnyúlvány betegsége k.m.n. *
K5590 A belek vascularis rendellenessége k.m.n. *
K5780 A bél k.m.n. részének diverticulosisa, átfúródással és tályoggal *
K5790 A bél k.m.n. részének diverticulosisa, átfúródás vagy tályog nélkül *
K5940 Analis görcs *
K6020 Fissura ani k.m.n. *
K6290 Az anus és a rectum betegsége k.m.n. *
K6390 Bélbetegség k.m.n. *
K6590 Hashártyagyulladás, k.m.n. *
K6690 A hashártya betegsége, k.m.n. *
K6700 * Chlamydia peritonitis (A74.8+) * *
K6710 * Gonococcus peritonitis (A54.8+) * *
K6720 * Syphilises peritonitis (A52.7+) * *
K6730 * Gümőkóros peritonitis (A18.3+) * *
K6780 * A hashártya egyéb rendell. máshol oszt. fertőzéses betegségekben * *
K7700 * Májrendellenességek máshova oszt. fertőző és parazitás betegségekben * *
K7780 * Májrendellenességek egyéb, máshova osztályozott betegségekben * *
K8190 Epehólyag-gyulladás k.m.n. *
K8290 Epehólyag-betegség k.m.n. *
K8390 Az epeutak betegsége k.m.n. *
K8681 Pancreas vezetékkövesség *
K8700 * Epehólyag- és epeút-rendellenességek, máshová oszt. betegségekben * *
K8710 * Hasnyálmirigy-rendellenességek, máshová osztályozott betegségekben * *
K9190 Beavatkozás utáni emésztőszervi rendellenesség k.m.n. *
K9290 Az emésztőrendszer betegsége k.m.n. *
K9300 * Bél, hashártya, mesenterialis nyirokcsomó gümőkóros rendellenességei * *
K9310 * Megacolon Chagas-kórban (B57.3+) * *
K9380 * Egyéb meghat. emésztőszerv megbetegedése, másh. oszt. betegségekben * *
L0010 Staphylococcusus dermolysis, localizált forma (<10% testfelület) *
L0110 Egyéb dermatosisok impetiginisatiója *
L0290 Bőrtályog, kelés, carbunculus, k.m.n. *
L0300 Az ujj, lábujj cellulitise *
L0310 A végtag egyéb részeinek cellulitise *
L0320 Az arc cellulitise *
L0330 A törzs cellulitise *
L0380 Egyéb lokalizációjú cellulitis *
L0390 Cellulitis, k.m.n. *
L0590 Pilonidalis cysta tályog nélkül *
L1001 Enyhe pemphigus vulgaris *
L1002 Közepesen súlyos pemphigus vulgaris, (fenntartó kezelés) *
L1201 Enyhe bullosus pemphigoid *
L1202 Közepesen súlyos bullosus pemphigoid *
L1280 Egyéb pemphigoid *
L14H0 * Bullosus rendellenességek máshová osztályozott betegségekben * *
L2000 Besnier-féle prurigo *
L2080 Egyéb atopiás dermatitis *
L2090 Atopiás dermatitis, k.m.n. *
L2091 Atopiás dermatitis, enyhe (SCORAD 18 alatt) *
L2092 Atopiás dermatitis, mérsékelt (SCORAD 18-35 között) *
L2100 Seborrhoea capitis *
L2110 Gyermekkori seborrhoeás dermatitis *
L2180 Egyéb seborrhoeás dermatitisek *
L2190 Seborrhoeás dermatitis, k.m.n. *
L22H0 Pelenka-dermatitis *
L2300 Fémek okozta allergiás kontaktdermatitis *
L2301 Fémek okozta allergiás kontaktdermatitis (nem kiterjedt) *
L2310 Ragasztószerek okozta allergiás kontaktdermatitis *
L2311 Ragasztószerek okozta allergiás kontaktdermatitis (nem kiterjedt) *
L2320 Kozmetikumok okozta allergiás kontaktdermatitis *
L2321 Kozmetikumok okozta allergiás kontaktdermatitis (nem kiterjedt) *
L2330 Allergiás kontaktdermatitis bőrrel érintkező gyógyszerektől *
L2331 Allergiás kontaktdermatitis bőrrel ér. gyógyszerektől (nem kiterjedt) *
L2340 Allergiás kontaktdermatitis festékektől *
L2341 Allergiás kontaktdermatitis festékektől (nem kiterjedt) *
L2350 Egyéb vegyi anyagok okozta allergiás kontaktdermatitis *
L2351 Egyéb vegyi anyagok okozta allergiás kontaktdermatitis (nem kiterjedt) *
L2360 Allergiás kontaktdermatitis bőrrel érintkező élelmiszerektől *
L2361 Allergiás kontaktdermatitis bőrrel ér. élelmiszerektől (nem kiterjedt) *
L2370 Allergiás kontaktdermatitis nem élelmiszer növényektől *
L2371 Allergiás kontaktdermatitis nem élelmiszer növényektől (nem kiterjedt) *
L2380 Egyéb ágens okozta allergiás kontaktdermatitisek *
L2381 Egyéb ágens okozta allergiás kontaktdermatitisek (nem kiterjedt) *
L2390 Nem meghatározott okú allergiás kontaktdermatitis *
L2391 Nem meghatározott okú allergiás kontaktdermatitis (nem kiterjedt) *
L2400 Detergensek okozta irritativ kontaktdermatitis *
L2401 Detergensek okozta irritativ kontaktdermatitis (nem kiterjedt) *
L2410 Olajok, zsírok okozta irritativ kontaktdermatitis *
L2411 Olajok, zsírok okozta irritativ kontaktdermatitis (nem kiterjedt) *
L2420 Oldószerek okozta irritativ kontaktdermatitis *
L2421 Oldószerek okozta irritativ kontaktdermatitis (nem kiterjedt) *
L2430 Kozmetikumok okozta irritativ kontaktdermatitis *
L2431 Kozmetikumok okozta irritativ kontaktdermatitis (nem kiterjedt) *
L2440 Bőrrel érintkező gyógyszerek okozta irritativ kontaktdermatitis *
L2441 Bőrrel ér.gyógyszerek okozta irritativ kontaktdermatitis (nem kiterj.) *
L2450 Egyéb vegyszerek okozta irritativ kontaktdermatitis *
L2451 Egyéb vegyszerek okozta irritativ kontaktdermatitis (nem kiterjedt) *
L2460 Bőrrel érintkező élelmiszer okozta irritativ kontaktdermatitis *
L2461 Bőrrel ér. élelmiszer okozta irritativ kontaktdermatitis (nem kiterj.) *
L2470 Irritativ kontaktdermatitis nem élelmiszer növényektől *
L2471 Irritativ kontaktdermatitis nem élelmiszer növényektől (nem kiterjedt) *
L2480 Egyéb ágens okozta irritativ kontaktdermatitis *
L2481 Egyéb ágens okozta irritativ kontaktdermatitis (nem kiterjedt) *
L2490 Nem megnevezett okú irritativ kontaktdermatitis *
L2491 Nem megnevezett okú irritativ kontaktdermatitis (nem kiterjedt) *
L2500 Kozmetikumok okozta nem specifikus kontaktdermatitis *
L2501 Kozmetikumok okozta nem specifikus kontaktdermatitis (nem kiterjedt) *
L2510 Nem specifikus kontaktdermatitis bőrrel érintkező gyógyszerektől *
L2511 Nem spec. kontaktdermatitis bőrrel ér. gyógyszerektől (nem kiterjedt) *
L2520 Festékek okozta nem specifikus kontaktdermatitis *
L2521 Festékek okozta nem specifikus kontaktdermatitis (nem kiterjedt) *
L2530 Egyéb vegyszerek okozta nem specifikus kontaktdermatitis *
L2531 Egyéb vegyszerek okozta nem specifikus kontaktdermatitis (nem kiterj.) *
L2540 Bőrrel érintkező élelmiszer okozta nem specifikus kontaktdermatitis *
L2541 Bőrrel ér. élelmiszer okozta nem spec. kontaktdermatitis (nem kiterj.) *
L2550 Nem élelmiszer növények által okozott nem specifikus kontaktdermatitis *
L2551 Nem élelm.növények okozta nem spec. kontaktdermatitis (nem kiterjedt) *
L2580 Egyéb ágensek okozta nem specifikus kontaktdermatitis *
L2581 Egyéb ágensek okozta nem specifikus kontaktdermatitis (nem kiterjedt) *
L2590 Ismeretlen okú, nem specifikus kontaktdermatitis *
L2591 Ismeretlen okú, nem specifikus kontaktdermatitis (nem kiterjedt) *
L2600 Exfoliativ dermatitis (erythroderma) *
L2601 Exfoliativ dermatitis (erythroderma) (nem kiterjedt) *
L2700 Gyógyszer okozta generalizált bőrkiütések *
L2701 Gyógyszer okozta generalizált bőrkiütések (nem kiterjedt) *
L2710 Gyógyszer okozta körülirt bőrkiütések *
L2711 Gyógyszer okozta körülirt bőrkiütések (nem kiterjedt) *
L2720 Elfogyasztott élelmiszer okozta dermatitis *
L2721 Elfogyasztott élelmiszer okozta dermatitis (nem kiterjedt) *
L2780 Egyéb belsőleg bevett anyag okozta dermatitis *
L2781 Egyéb belsőleg bevett anyag okozta dermatitis (nem kiterjedt) *
L2790 Nem megnevezett, belsőleg bevett anyag okozta dermatitis *
L2791 Nem megnevezett, belsőleg bevett anyag okozta dermatitis (nem kiterj.) *
L2800 Lichen simplex chronicus *
L2801 Lichen simplex chronicus (nem kiterjedt) *
L2810 Prurigo nodularis *
L2811 Prurigo nodularis (nem kiterjedt) *
L2820 Egyéb prurigo *
L2821 Egyéb prurigo (nem kiterjedt) *
L2900 Pruritus ani *
L2910 Pruritus scroti *
L2920 Pruritus vulvae *
L2980 Egyéb pruritus *
L2990 Pruritus, k.m.n. *
L3000 Nummularis dermatitis *
L3010 Dyshidrosis [pompholyx] *
L3020 Bőr autosensitisatio *
L3030 Fertőzéses dermatitis *
L3040 Erythema intertrigo *
L3050 Pityriasis alba *
L3080 Egyéb megnevezett dermatitisek *
L3090 Dermatitis, k.m.n. *
L4000 Psoriasis vulgaris *
L4001 Psoriasis vulgaris, enyhe (PASI-SCOR 0-3) *
L4002 Psoriasis vulgaris, mérsékelt (PASI-SCOR 3-10) *
L4020 Acrodermatitis continua *
L4030 Tenyéri és talpi pustulosus psoriasis *
L4031 Tenyéri és talpi pustulosus psoriasis, enyhe *
L4032 Tenyéri és talpi pustulosus psoriasis, mérsékelt *
L4040 Psoriasis guttata *
L4080 Egyéb psoriasisok *
L4090 Psoriasis, k.m.n. *
L4100 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta *
L4110 Pityriasis lichenoides chronica *
L4120 Lymphomatoid papulosis *
L4130 Kisplakkos parapsoriasis *
L4140 Nagyplakkos parapsoriasis *
L4150 Poikiloderma reticulare *
L4180 Egyéb parapsoriasisok *
L4190 Parapsoriasis, k.m.n. *
L42H0 Pityriasis rosea *
L4300 Hypertrophiás lichen ruber planus *
L4310 Bullosus lichen ruber planus *
L4320 Lichenoid gyógyszerreakció *
L4330 Szubakut, aktív lichen ruber planus *
L4380 Egyéb lichen ruber planus *
L4390 Lichen ruber planus, k.m.n. *
L4400 Pityriasis rubra pilaris *
L4410 Lichen nitidus *
L4420 Lichen striatus *
L4430 Lichen ruber moniliformis *
L4440 Gyermekkori papularis acrodermatitis [Giannotti-Crosti] *
L4480 Egyéb, megnevezett papulosquamosus rendellenességek *
L4490 Papulosquamosus rendellenesség, k.m.n. *
L45H0 * Papulosquamosus rendellenességek máshová osztályozott betegségekben * *
L5000 Allergiás urticaria *
L5010 Urticaria idiopathica *
L5020 Hideg-meleg urticaria *
L5030 Dermatographiás urticaria *
L5040 Vibratiós urticaria *
L5050 Cholinergiás urticaria *
L5060 Kontakt urticaria *
L5080 Egyéb urticaria *
L5090 Urticaria, k.m.n. *
L5121 Toxikus epidermalis necrolysis, testnyílások és ezek környékén *
L5122 Toxikus epidermalis necrolysis, testny. és körny. + <30% testfelület *
L5390 Erythemás állapot, k.m.n. *
L5400 * Erythema marginatum akut rheumás lázban (I00+) * *
L5480 * Erythema máshova osztályozott betegségekben * *
L5500 I. fokú napfényártalom *
L5510 II. fokú napfényártalom *
L5520 III. fokú napfényártalom *
L5580 Egyéb napsugár okozta dermatitis *
L5590 Napsugár okozta dermatitis, k.m.n. *
L5600 Phototoxicus reakció gyógyszertől *
L5610 Fotoallergiás reakció gyógyszertől *
L5620 Photokontakt dermatitis [berloque dermatitis] *
L5630 Solaris urticaria *
L5640 Polymorph fény-exanthema *
L5680 Ultraibolya sugárzás okozta egyéb akut bőrelváltozások *
L5690 Ultraibolya sugárzás okozta akut bőrelváltozás, k.m.n. *
L5740 Cutis laxa senilis *
L6000 Benőtt köröm *
L6010 Onycholysis *
L6020 Onychogryphosis *
L6030 Köröm dystrophia *
L6040 Beau-féle vonalak *
L6050 Sárga köröm syndroma *
L6080 Egyéb körömrendellenességek *
L6090 Körömrendellenesség, k.m.n. *
L6200 * Pachydermoperiostosisos bütykös köröm (M89.4+) * *
L6280 * Köröm rendellenességek máshova osztályozott betegségekben * *
L6300 Alopecia (capitis) totalis *
L6310 Alopecia universalis *
L6320 Csíkos kopaszság (ophiasis) *
L6380 Alopecia areata, egyéb *
L6390 Alopecia areata, k.m.n. *
L6400 Gyógyszer okozta androgen alopecia *
L6480 Egyéb androgen alopecia *
L6490 Androgen alopecia, k.m.n. *
L6500 Telogen effluvium *
L6510 Anagen effluvium *
L6520 Alopecia mucinosa *
L6580 Egyéb megnevezett, nem hegesedő szőrzetvesztés *
L6590 Hegesedéssel nem járó szőrzetvesztés, k.m.n. *
L6600 Pseudopelade *
L6610 Lichen planopilaris *
L6620 Folliculitis decalvans *
L6630 Perifolliculitis capitis abscedens *
L6640 Folliculitis ulerythematosa reticulata *
L6680 Egyéb heges alopecia *
L6690 Heges alopecia, k.m.n. *
L6700 Trichorrhexis nodosa *
L6710 Hajszíneltérések *
L6780 Egyéb hajszín- és hajszáleltérések *
L6790 Hajszín- és hajszáleltérések, k.m.n. *
L6800 Hirsutismus *
L6810 Szerzett hypertrichosis lanuginosa *
L6820 Körülírt hypertrichosis *
L6830 Polytrichia *
L6880 Egyéb hypertrichosis *
L6890 Hypertrichosis, k.m.n. *
L7000 Acne vulgaris *
L7010 Acne conglobata *
L7020 Acne varioliformis *
L7030 Acne tropica *
L7040 Gyermekkori acne *
L7050 Acne excoriée fiatal lányokon *
L7060 Acne fulminans *
L7070 Acne tetrad *
L7080 Egyéb acne *
L7090 Acne, k.m.n. *
L7100 Perioralis dermatitis *
L7110 Rhinophyma *
L7180 Egyéb rosacea *
L7190 Rosacea, k.m.n. *
L7200 Epidermalis cysta *
L7210 Trichilemmás cysta *
L7220 Steatocystoma multiplex *
L7280 Egyéb follicularis bőr és bőralatti cysták *
L7290 Follicularis bőr és bőralatti cysta, k.m.n. *
L7300 Acne keloid *
L7310 Pseudofolliculitis barbae *
L7320 Hydradenitis suppurativa *
L7380 Egyéb, megjelölt follicularis rendellenességek *
L7390 Follicularis rendellenesség, k.m.n. *
L7400 Miliaria rabra *
L7410 Miliaria crystallina *
L7420 Miliaria profunda *
L7430 Miliaria, k.m.n. *
L7440 Anhidrosis *
L7480 Egyéb eccrin verejték rendellenességek *
L7490 Eccrin verejték rendellenesség, k.m.n. *
L7500 Bromhidrosis *
L7510 Chromhidrosis *
L7520 Apocrin miliaria *
L7580 Egyéb apocrin verejték rendellenességek *
L7590 Apocrin verejték rendellenesség, k.m.n. *
L80H0 Vitiligo *
L8100 Gyulladást követő hyperpigmentatio *
L8110 Chloasma *
L8120 Szeplő *
L8130 „Café au lait” foltok *
L8140 Egyéb melanin hyperpigmentatio *
L8150 Leukoderma, m.n.o. *
L8160 A csökkent melaninképződéssel kapcsolatos egyéb rendellenességek *
L8170 Pigmentált purpurás dermatosis *
L8180 A pigmentatio egyéb, megnevezett rendellenességei *
L8190 Pigmentatiós rendellenesség, k.m.n. *
L82H0 Seborrhoeás keratosis *
L83H0 Acanthosis nigricans *
L84H0 Bőrkeményedések és kérgesedések *
L8500 Szerzett ichthyosis *
L8510 Szerzett keratosis [keratoderma] tenyéren, talpon *
L8520 Keratosis punctata (palmaris)(plantaris) *
L8530 Bőrszárasság *
L8580 Egyéb megnevezett epidermalis megvastagodás *
L8590 Epidermalis megvastagodás, k.m.n. *
L86H0 * Keratoderma máshova osztályozott betegségekben * *
L9000 Lichen sclerosus et atrophicus *
L9010 Schweninger-Buzzi féle anetoderma *
L9020 Jadassohn-Pellizzari féle anetoderma *
L9030 Pasini-Pierini féle atrophoderma *
L9040 Acrodermatitis chronica atrophicans *
L9050 A bőr heges állapotai és fibrosisa *
L9060 Sorvadásos striák *
L9080 A bőr egyéb sorvadásos rendellenességei *
L9090 Sorvadásos bőrrendellenesség, k.m.n. *
L9100 Heg-Keloid *
L9180 Egyéb túltengéses bőrrendellenességek *
L9190 Túltengéses bőrrendellenesség, k.m.n. *
L9230 Idegentest granuloma a bőrben és bőralatti szövetben *
L9280 A bőr és bőralatti szövet egyéb granulomatosus rendellenességei *
L9290 A bőr és bőralatti szövet granulomatosus rendellenessége, k.m.n. *
L9400 Lokalizált scleroderma [morphea] *
L9410 Lineáris scleroderma *
L9440 Gottron-féle papulák *
L9480 Egyéb, megnevezett lokalizált kötőszöveti rendellenességek *
L9490 Lokalizált kötőszöveti rendellenesség, k.m.n. *
L9500 Livedo vasculitis *
L9810 Arteficialis dermatitis *
L9830 Eosinophiliás cellulitis [Wells] *
L9840 A bőr idült fekélye, m.n.o. *
L9850 Bőrmucinosis *
L9880 A bőr és bőralatti szövet egyéb megnevezett rendellenességei *
L9890 A bőr és bőralatti szövet rendellenessége, k.m.n. *
L9900 * Bőr amyloidosis (E85.-+) * *
L9980 * Bőr és bőralatti szövet egyéb meghat. rendell. másh. o. betegségekben * *
M0100 * Meningococcus okozta izületi gyulladás (A39.8+) * *
M0110 * Gümőkór okozta izületi gyulladás (A18.0+) * *
M0120 * Arthritis Lyme-kórban (A69.2+) * *
M0130 * Ízületi gyulladás egyéb máshová osztályozott bakteriális betegségekben * *
M0140 * Rubeolás ízületi gyulladás (B06.8+) * *
M0150 * Ízületi gyulladás egyéb, máshová osztályozott vírusbetegségekben * *
M0160 * Ízületi gyulladás gombás fertőzésekben (B35-B49+) * *
M0180 * Arthritis egyéb, máshová oszt. fertőző és parazitás betegségekben * *
M0300 * Meningococcus fertőzést követő arthritis (A39.8+) * *
M0310 * Syphilises fertőzést követő arthropathia * *
M0320 * Egyéb fertőzés utáni arthropathia máshová oszt. betegségekben * *
M0360 * Reaktív arthropathiák máshová osztályozott betegségekben * *
M0700 * Distalis interphalangealis izületet érintő arthropathia psoriatica * *
M0710 * Arthritis mutilans (L40.5+) * *
M0720 * Spondylitis psoriatica (L40.5+) * *
M0730 * Egyéb psoriasisos arthropathiák (L40.5+) * *
M0740 * Arthropathia Crohn-betegségben [enteritis regionalis] (K50.-+) * *
M0750 * Arthropathia colitis ulcerosában (K51.-+) * *
M0760 * Egyéb enteropathiás arthropathiák * *
M0890 Fiatalkori izületi gyulladás, k.m.n. *
M0900 * Fiatalkori izületi gyulladás psoriasisban (L40.5+) * *
M0910 * Fiatalkori izületi gyulladás Crohn-betegségben [enteritis regionalis] * *
M0920 * Fiatalkori izületi gyulladás colitis ulcerosában (K51.-+). * *
M0980 * Fiatalkori izületi gyulladás egyéb, máshova osztályozott betegségekben * *
M1390 Ízületi gyulladás, k.m.n. *
M1400 * Enzimdefektus - más öröklődő betegségek okozta köszvényes arthropathia * *
M1410 * Kristály okozta arthropathia egyéb anyagcsere betegségekben * *
M1420 * Diabeteses arthropathia (E10-E14+, közös negyedik .6- karakterrel) * *
M1430 * Lipoid dermatoarthritis (E78.8+) * *
M1440 * Arthropathia amyloidosisban (E85.-+) * *
M1450 * Egyéb endocrin, táplálkozási és anyagcsere rendellenességekben * *
M1460 * Neuropathiás arthropathia * *
M1480 * Arthropathia máshova osztályozott, meghatározott betegségekben * *
M2060 A lábujj(ak) szerzett deformitása, k.m.n. *
M2140 Lúdtalp [pes planus] (szerzett) *
M2160 Boka és láb egyéb szerzett deformitásai *
M2480 Egyéb meghatározott izületi működési zavarok, m.n.o. *
M2490 Ízületi elváltozás, k.m.n. *
M2540 Ízületi folyadékgyülem (effusio) *
M2550 Ízületi fájdalom *
M2560 Ízületi merevség, m.n.o. *
M2580 Egyéb, meghatározott izületi rendellenességek *
M2590 Ízületi rendellenesség, k.m.n. *
M3600 * Dermato(poly)myositis daganatos betegségben (C00-D48+) * *
M3610 * Arthropathia daganatos betegségben (C00-D48+) * *
M3620 * Haemophiliás arthropathia (D66-D68+) * *
M3630 * Arthropathia egyéb haematologiai rendellenességekben (D50-D76+) * *
M3640 * Arthropathia máshová osztályozott túlérzékenységi reakciókban * *
M3680 * A kötőszövet szisztémás rendellenességei másh. o. egyéb betegségekben * *
M4050 Lordosis, k.m.n. *
M4190 Scoliosis, k.m.n. *
M4390 Deformáló dorsopathia, k.m.n. *
M4790 Spondylosis, k.m.n. *
M4880 Egyéb meghatározott spondylopathiák *
M4890 Spondylopathia, k.m.n. *
M4900 * Gerinc-tuberculosis (A18.0+) * *
M4910 * Brucella spondylitis (A23.-+) * *
M4920 * Enterobacteriumok okozta spondylitis (A01-A04+) * *
M4930 * Spondylopathia máshova oszt. egyéb fertőző és parazitás betegségekben * *
M4940 * Neuropathiás spondylopathia * *
M4950 * Csigolya összeroppanás máshová osztályozott betegségekben * *
M4980 * Spondylopathia máshova osztályozott betegségekben * *
M5090 Nyaki porckorong rendellenesség, k.m.n. *
M5140 Schmorl-csomók *
M5190 Intervertebrális discus rendellenesség, k.m.n. *
M5390 Dorsopathia, k.m.n. *
M5410 Radiculopathia *
M5420 Cervicalgia *
M5450 Derékfájás *
M5460 Fájdalom háti gerinc területén *
M5480 Egyéb hátfájdalom *
M5490 Dorsalgia, k.m.n. *
M6090 Myositis, k.m.n. *
M6140 Egyéb meszesedés az izomban *
M6150 Egyéb ossificatio az izomban *
M6190 Calcificatio és ossificatio az izmokban, k.m.n. *
M6250 Izomtömeg vesztés és atrophia, m.n.o. *
M6260 Izomrándulás *
M6280 Egyéb meghatározott izomrendellenességek *
M6290 Izom-rendellenesség, k.m.n. *
M6300 * Myositis máshova osztályozott bakteriális betegségekben * *
M6310 * Myositis máshova osztályozott protozoon és parazitás fertőzésekben * *
M6320 * Myositis máshova osztályozott egyéb fertőző betegségekben * *
M6330 * Myositis sarcoidosisban (D86.8+) * *
M6380 * Az izmok egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben * *
M6520 Calcificáló tendinitis *
M6540 Processus styloideus radialis tenosynovitis [de Quervain] *
M6580 Egyéb synovitis és tenosynovitis *
M6590 Synovitis és tenosynovitis, k.m.n. *
M6710 Az inak (ínhüvelyek) egyéb contracturái *
M6720 Synovialis hypertrophia, m.n.o. *
M6780 A synovium és az in egyéb, meghatározott rendellenességei *
M6790 A synovium és az in rendellenessége, k.m.n. *
M6800 * Synovitis és tenosynovitis máshova oszt. bakteriális betegségekben * *
M6880 * A synovium és inak egyéb rendellenességei máshova oszt. betegségekben * *
M7000 A kéz és a csukló idült crepitáló synovitise *
M7010 A kéz bursitise *
M7020 Olecranon bursitis *
M7030 A könyök egyéb bursitisei *
M7050 A térd egyéb bursitisei *
M7080 Egyéb lágyrész-rendellenességek igénybevétel és nyomás következtében *
M7090 K.m.n.lágyrész-rendellenességek erőltetés és nyomás következtében *
M7100 Bursa tályog *
M7110 Egyéb infectiós bursitis *
M7150 Egyéb bursitisek, m.n.o. *
M7180 Egyéb, meghatározott bursopathiák *
M7190 Bursopathia, k.m.n. *
M7210 Bőrkeményedés, tyúkszem *
M7290 Fibroblastos rendellenesség, k.m.n. *
M7300 * Gonococcus okozta bursitis (A54.4+) * *
M7310 * Syphilis okozta bursitis (A52.7+) * *
M7380 * Egyéb lágyrészrendellenességek máshova osztályozott betegségekben * *
M7540 A váll izület ütődéses syndromája *
M7590 Vállelváltozás, k.m.n. *
M7790 Nem meghatározott enthesopathia, k.m.n. *
M7900 Rheumatismus, k.m.n. *
M7910 Izomfájdalom *
M7930 Panniculitis, k.m.n. *
M7940 Az (infrapatellaris) zsírpárna hypertrophiája *
M7950 A lágyrészekben visszamaradt idegentest *
M7960 Végtagfájdalom *
M7980 Egyéb, meghatározott lágyrészrendellenességek *
M7990 Lágyrész-rendellenesség, k.m.n. *
M8141 Gyógyszer indukálta osteoporosis (glükokortikoidok) *
M8142 Gyógyszer indukálta osteoporosis (antikonvulzánsok) *
M8143 Gyógyszer indukálta osteoporosis (analógok) *
M8144 Gyógyszer indukálta osteoporosis (szuppresszív dózisú tiroxin) *
M8145 Gyógyszer indukálta osteoporosis (K-vitamin antagonista antikoaguláns) *
M8146 Gyógyszer indukálta osteoporosis (heparin) *
M8192 Törés prevenciós gyógyszeres kezelés -2,5 vagy kisebb (rosszabb) T-score érték mellett *
M8200 * Osteoporosis myeloma multiplexben (C90.0+) * *
M8210 * Osteoporosis endocrin rendellenességekben (E00-E34+) * *
M8280 * Osteoporosis egyéb, máshova osztályozott betegségekben * *
M8420 Csonttörés elhúzódó gyógyulása *
M8430 Stress-fractura, m.n.o. *
M8480 A csontfolytonosság egyéb rendellenességei *
M8490 A csontfolytonosság rendellenessége, k.m.n. *
M8510 A csontváz fluorosisa *
M8520 A koponyacsont hyperostosisa *
M8580 A csontsűrűség és szerkezet egyéb meghatározott rendellenességei *
M8590 A csontsűrűség és szerkezet rendellenessége, k.m.n. *
M8900 Algoneurodystrophia *
M8920 Egyéb csontfejlődési és növekedési rendellenességek *
M8930 Csont-hypertrophia *
M8980 Egyéb meghatározott csont rendellenességek *
M8990 Csontrendellenesség, k.m.n. *
M9000 * Csont-gümőkór (A18.0+) * *
M9010 * Csonthártyagyulladás egyéb, máshova osztályozott fertőző betegségekben * *
M9020 * Osteopathia egyéb, máshova osztályozott fertőző betegségekben * *
M9030 * Csontelhalás keszonbetegségben (T70.3+) * *
M9040 * Haemoglobinopathia okozta csontelhalás (D50-D64+) * *
M9050 * Csontelhalás egyéb, máshová osztályozott betegségekben * *
M9060 * Osteitis deformans daganatos betegségekben (C00-D48+) * *
M9070 * Csonttörés rosszindulatú daganatos betegségekben (C00-D48+) * *
M9080 * Osteopathia egyéb máshová osztályozott betegségben * *
M9520 A fej egyéb szerzett deformitása *
M9590 Szerzett csont izomrendszer deformitás, k.m.n. *
M9900 Segmentalis és somaticus dysfunctio *
M9980 Egyéb biomechanikai károsodások *
M9990 Biomechanikai károsodás, k.m.n. *
N0290 K.m.n. ismétlődő és perzisztáló haematuria *
N0390 K.m.n. krónikus nephritis syndroma *
N0490 K.m.n. nephrosis syndroma *
N0590 K.m.n. nem meghatározott nephritis syndroma *
N0690 K.m.n. izolált fehérjevizelés meghatározott morfológiai elváltozással *
N0790 K.m.n. hereditaer nephropathia, m.n.o. *
N0800 * Glomerularis rendell. máshová oszt. fertőző és parazitás betegségekben * *
N0810 * Glomerularis rendellenességek daganatos betegségekben * *
N0820 * Glomerulopathia vér- és vérképzőszervi, immunrendszeri betegségekben * *
N0830 * Glomerulopathia diabetes mellitusban (E10-E14+, a negyedik számjegy .2) * *
N0840 * Glomerularis rendell. egyéb endocrin és anyagcsere betegségekben * *
N0850 * Glomerularis rendellenességek kötőszöveti rendszerbetegségekben * *
N0880 * Glomerularis rendellenességek egyéb máshová osztályozott betegségekben * *
N1390 Obstructiv és reflux uropathia, k.m.n. *
N1600 * Renalis tubulo-interstit. rendell. másh.o. fert.- parazitás bet.gekben * *
N1610 * Renalis tubulo-interstit. rendellenességek daganatos betegségekben * *
N1620 * Renalis tubulo-interstit. rendell. a vért-immunr.-t érintő bet.gekben * *
N1630 * Renalis tubulo-interstit. rendell. anyagcsere betegségekben * *
N1640 * Renalis tubulo-interstit. rendell. kötőszöveti rendszerbetegségekben * *
N1650 * Renalis tubulo-interstit. rendell. transplantatum rejectióban (T86.-+) * *
N1680 * Renalis tubulo-interstit. rendell. egyéb, máshová oszt. betegségekben * *
N2001 Kalcium vesekő betegség *
N2002 Recidiváló kalcium vesekő betegség *
N2190 Alsó húgyúti kő, k.m.n. *
N2200 * Urolithiasis schistosomiasisban [bilharziasisban] (B65.-+) * *
N2280 * Urolithiasis máshova osztályozott betegségekben * *
N2890 A vese és ureter rendellenessége, k.m.n. *
N2900 * A vese késői syphilise (A52.7+) * *
N2910 * Vese és ureter egyéb rendell. másh.o. fert. és parazitás betegségekben * *
N2980 * Vese és ureter egyéb rendell. egyéb máshova oszt. betegségekben * *
N3080 Egyéb cystitis *
N3190 A húgyhólyag neuromuscularis dysfunctiója, k.m.n. *
N3290 Húgyhólyag-rendellenesség, k.m.n. *
N3300 * Cystitis tuberculosa (A18.1+) * *
N3380 * Húgyhólyag rendellenességek egyéb máshova osztályozott betegségekben * *
N3690 Húgycsőrendellenesség, k.m.n. *
N3700 * Urethritis máshova osztályozott betegségekben * *
N3780 * Egyéb húgycső-rendellenességek máshova osztályozott betegségekben * *
N3920 Orthostaticus fehérjevizelés, k.m.n. *
N3990 Húgyrendszer-rendellenesség, k.m.n. *
N4130 Prostatocystitis *
N4190 Gyulladásos prostatabetegség, k.m.n. *
N5100 * A prostata rendellenességei máshova osztályozott betegségekben * *
N5110 * A here és mellékhere rendellenességei máshova oszt. betegségekben * *
N5120 * Balanitis máshova osztályozott betegségekben * *
N5180 * A férfi nemi szervek egyéb rendellenességei másh. oszt. betegségekben * *
N6000 Emlő solitaer cystája *
N6010 Mastopathia cystica diffusa *
N6020 Emlő fibroadenosis *
N6030 Emlő fibrosclerosisa *
N6040 Emlővezetékek tágulata *
N6080 Egyéb jóindulatú emlőelváltozások *
N6090 Jóindulatú, emlődysplasia, k.m.n. *
N61H0 Emlő gyulladásos rendellenességei *
N6200 Emlő hypertrophia *
N6202 Emlő hypertrophia (szimmetrikus) a testtömeg 0,5%-ánál nagyobb oldalankénti szövettöblet *
N6203 Emlő hypertrophia (a testtömeg 0,5%-ánál nagyobb térfogatbeli aszimmetria) *
N6204 Emlő hypertrophia (30%-ot meghaladó térfogatbeli aszimmetria) *
N6205 Gynecomastia *
N63H0 Emlőben lévő meghatározatlan képlet *
N6400 Mellbimbó repedése és sipolya *
N6410 Az emlő zsírnecrosisa *
N6420 Emlősorvadás *
N6430 Galactorrhoea (nem szüléssel összefüggő) *
N6440 Emlőfájdalom (mastodynia) *
N6450 Emlőhöz kapcsolódó egyéb jelek és tünetek *
N6480 Az emlő egyéb meghatározott rendellenességei *
N6490 Emlő rendellenesség, k.m.n. *
N7090 Méhkürt és petefészek gyulladás, k.m.n. *
N7190 A méh gyulladásos betegsége, k.m.n. *
N7320 Parametritis és medencei cellulitis, k.m.n. *
N7350 Női pelveoperitonitis, k.m.n. *
N7390 A női medence gyulladásos betegsége, k.m.n. *
N7400 * A méhnyak gümőkóros fertőzése (A18.1+) * *
N7410 * A női kismedence gümőkóros gyulladásos betegsége (A18.1+) * *
N7420 * A női kismedence syphilises gyulladásos betegsége (A51.4+, A52.7+) * *
N7430 * A női kismedence gonococcusos gyulladásos betegsége (A54.2+) * *
N7440 * A női kismedence chlamydia fertőzés okozta gyull. betegsége (A56.1+) * *
N7480 * A női kismedence gyulladásos betegségei egyéb másh. o. betegségekben * *
N7590 A Bartholin-mirigy betegsége, k.m.n. *
N7680 A hüvely és szeméremtest egyéb, meghatározott gyulladása *
N7700 * Szeméremtest fekélyesedés másh. o. fertőző és parazitás betegségekben * *
N7710 * Hüvely és szeméremtest gyull. másh.o. fert. és parazitás betegségekben * *
N7780 * Hüvely és szeméremtest fekélyesedés és gyull. egyéb másh.o. bet.gekben * *
N8060 Endometriosis bőrhegben *
N9120 Amenorrhoea, k.m.n. *
N9590 Menopausalis és perimenopausalis rendellenesség, k.m.n. *
N9900 Beavatkozást követő veseelégtelenség *
N9990 Az urogenitalis rendszer beavatkozást követő rendellenessége, k.m.n. *
O1012 Terh. hypertensiv szívbetegségben szenvedő nő a szülés időszakában *
O1013 Terh. hypertensiv szívbetegség a gyermekágy időszakában *
O1022 Terh. hypertensiv vesebetegségben szenvedő nő a szülés időszakában *
O1023 Terh. hypertensiv vesebetegség a gyermekágy időszakában *
O1032 Terh. hypertensiv vese -és szívbetegségben szenvedő nő a szülés idősza *
O1033 Terh. hypertensiv vese -és szívbetegség a gyermekágy időszakában *
O2900 Anaesthesiologiai eredetű tüdőszövődmények a terhesség alatt *
O2910 Anaesthesiologiai eredetű cardialis szövődmények a terhesség alatt *
O2920 Anaesthes. eredetű közp. idegrendszeri szövődmények a terhesség alatt *
O2930 Helyi érzéstelenítéssel összefüggő toxikus reakció a terhesség alatt *
O2940 Spinalis és epiduralis érzéstel. miatti fejfájás a terhesség alatt *
O2950 Spinalis és epiduralis érzéstel. egyéb szövődményei a terhesség alatt *
O2960 Sikertelen vagy nehéz intubatio a terhesség alatt *
O2980 Anaesthesiologiai eredetű egyéb szövődmények a terhesség alatt *
O2990 Anaesthesiologiai eredetű szövődmény a terhesség alatt, k.m.n. *
O60H0 Koraszülés *
O6230 Rohamos szülés *
O7400 Vajúdás és szülés alatti érzéstelenítés okozta aspiratios pneumonitis *
O7410 Egyéb tüdő szövődmények a vajúdás és szülés alatti érzéstelenítéstől *
O7420 Cardialis szövődmények a vajúdás és szülés alatt az érzéstelenítéstől *
O7430 Közp. idegr.-i szövődmények a vajúdás-szülés alatti érzéstelenítéstől *
O7440 Toxikus reakció a vajúdás és szülés alatt az érzéstelenítéstől *
O7450 Vajúdás-szülés alatt spinal.-epidural. érzéstelenítés okozta fejfájás *
O7460 Spinal.-epidural. érzéstel. egyéb szövődményei vajúdás-szülés alatt *
O8881 Szülészeti zsírembolia *
O97H0 Közvetlen szülészeti okok következményei okozta halál * *
P0000 Az anya magas vérnyomás betegsége miatt érintett magzat vagy újszülött *
P0010 Az anya vese - húgyúti betegsége miatt érintett magzat vagy újszülött *
P0020 Az anya fertőző - parazitás betegsége miatt érintett magzat, újszülött *
P0030 Az anya keringési - légzési betegsége miatt érintett magzat, újszülött *
P0040 Az anya táplálkozási rendellenességei miatt érintett magzat, újszülött *
P0050 A magzat vagy újszülött anyai sérülésből eredő betegsége *
P0060 Az anyán végzett műtét miatt megbetegedett magzat vagy újszülött *
P0070 Magzat, újszülött betegsége az anyán végzett k.m.n. orv. beav. miatt *
P0080 Az anya egyéb állapotai miatt érintett magzat vagy újszülött *
P0090 Az anya k.m.n. állapota miatt beteg magzat vagy újszülött *
P0100 Méhnyak-elégtelenség miatt érintett magzat vagy újszülött *
P0110 Idő előtti burokrepedés miatt érintett magzat és újszülött *
P0120 Oligohydramnion *
P0130 Túl sok magzatvíz miatt érintett magzat vagy újszülött *
P0140 Méhen kívüli terhesség *
P0150 Ikerterhességből származó magzat vagy újszülött *
P0160 Az anya halála miatt károsodott magzat és újszülött *
P0170 Magzat, újszülött károsodása szülés előtti fekvési rendeli, miatt *
P0180 Magzat, újszülött károsodása a terh. egyéb anyai szövődményei miatt *
P0190 Magzat, újszülött betegs. a terh. alatti k.m.n. anyai szövődmény miatt *
P0200 Elöl fekvő lepény miatt megbetegedett magzat és újszülött *
P0210 Magzat, újszülött érintettsége egyéb placentaleválás és vérzés miatt *
P0220 A lepény k.m.n. alaki és funkc. elt. miatt érintett magzat, újszülött *
P0230 Lepényi transfusiós syndromák miatt érintett magzat és újszülött *
P0240 Köldökzsinór előesés miatt érintett magzat és újszülött *
P0250 A köldökzsinór egyéb összenyomatásai miatt érintett magzat, újszülött *
P0260 A köldökzsinór egyéb és k.m.n. áll. miatt érintett magzat, újszülött *
P0270 Chorioamnionitis miatt érintett magzat és újszülött *
P0280 A magzatburkok egyéb rendellenességei miatt érintett magzat, újszülött *
P0290 A burkok k.m.n. rendellenessége miatt érintett magzat és újszülött *
P0300 Medencevégű szülés és extractio miatt érintett magzat és újszülött *
P0310 Vajúdás és szülés alatt fennálló egyéb fekvési, tartási rendellenesség és téraránytalanság miatt érintett magzat és újszülött *
P0320 Fogóműtét miatt érintett magzat és újszülött *
P0330 Vacuum extractorral végzett szülés miatt érintett magzat és újszülött *
P0340 Császármetszés miatt érintett magzat és újszülött *
P0350 Rohamos szülés miatt érintett magzat és újszülött *
P0360 Rendellenes fájástevékenység miatt érintett magzat és újszülött *
P0380 Vajúdás-szülés egyéb specif. szöv. miatt érintett magzat, újszülött *
P0390 Vajúdás-szülés k.m.n. szövődményei miatt érintett magzat, újszülött *
P0400 Az anya érzéstelenítésétől érintett magzat, újszülött *
P0420 Az anya dohányzása miatt érintett újszülött és magzat *
P0430 Az anya alkohol fogyasztása miatt érintett magzat és újszülött *
P0440 Az anya kábítószer fogyasztása miatt érintett magzat és új szülött *
P0450 Az anyai táplálék kémiai anyagai miatt károsodott magzat, újszülött *
P0460 Környezeti kémiai anyagoknak kitett anya beteg magzata és újszülöttje *
P0480 Egyéb ártalmas hatásoknak kitett anya magzata vagy újszülöttje *
P0490 K.m.n. ártalmas hatásoknak kitett anya magzata és újszülöttje *
P0500 A gestatiós időhöz képest kis súlyú magzat *
P0510 A gestatiós időhöz képest kicsi magzat *
P0520 Méhen belüli alultápláltság a gest. korhoz mért súly-méret eml. nélkül *
P0590 Gyenge méhen belüli fejlettség, k.m.n. *
P0712 Egyéb alacsony születési súly (1500-1999 g) *
P0713 Egyéb alacsony születési súly (2000-2499 g) *
P0731 Egyéb koraszülött csecsemő, 29 betöltött hétnél (203 betöltött napnál) kevesebb gestációs idő *
P0732 Egyéb koraszülött csecsemő, 30 betöltött hétnél (210 betöltött napnál) kevesebb gestációs idő *
P0733 Egyéb koraszülött csecsemő, 31 betöltött hétnél (217 betöltött napnál) kevesebb gestációs idő *
P0734 Egyéb koraszülött csecsemő, 32 betöltött hétnél (224 betöltött napnál) kevesebb gestációs idő *
P0735 Egyéb koraszülött csecsemő, 33 betöltött hétnél (231 betöltött napnál) kevesebb gestációs idő *
P0736 Egyéb koraszülött csecsemő, 34 betöltött hétnél (238 betöltött napnál) kevesebb gestációs idő *
P0737 Egyéb koraszülött csecsemő, 35 betöltött hétnél (245 betöltött napnál) kevesebb gestációs idő *
P0738 Egyéb koraszülött csecsemő, 36 betöltött hétnél (252 betöltött napnál) kevesebb gestációs idő *
P0739 Egyéb koraszülött csecsemő, 37 betöltött hétnél (259 betöltött napnál) kevesebb gestációs idő *
P0800 Óriás újszülött *
P0810 Egyéb, gestatiós idejéhez képest nagy magzat *
P0820 Túlhordott újszülött, a terhesség tartamához képest nem nagy súlyú *
P1200 Cephalhaematoma szülési sérülés miatt *
P1210 Fejdaganat szülési sérülés miatt *
P1220 Extracranialis subaponeuroticus vérzés szülési sérülés miatt *
P1230 A hajas fejbőr horzsolódása szülési sérülés miatt *
P1240 A magzat monitorozása miatt kialakult fejbőr sérülés *
P1290 A hajas fejbőr sérülése, k.m.n. *
P1590 Szülési sérülés, k.m.n. *
P2210 Az újszülött átmeneti tachypnoéja *
P5490 Újszülöttkori vérzés, k.m.n. *
P5580 A magzat és az újszülött egyéb haemolyticus betegségei *
P5590 A magzat és az újszülött haemolyticus betegsége, k.m.n. *
P5890 Újszülöttkori sárgaság excesszív haemolysis miatt, k.m.n. *
P5990 Újszülöttkori sárgaság, k.m.n. *
P7190 A calcium-magnézium anyagcsere átmeneti újszülöttkori rendell., k.m.n. *
P7290 Átmeneti újszülöttkori endokrin rendellenesség, k.m.n. *
P7490 Az újszülött átmeneti anyagcsere zavara, k.m.n. *
P75H0 * Meconium-ileus (E84.1+) * *
P7890 Az emésztőrendszer újszülöttkori rendellenessége, k.m.n. *
P8340 Az újszülött emlőduzzanata *
P8390 A kültakarónak a magzatra és az újszülöttre jellemző állapota, k.m.n. *
P9220 Az újszülött lassú etethetősége *
P9240 Az újszülött túltáplálása *
P9290 Az újszülött táplálási problémája, k.m.n. *
P95H0 A magzat elhalása nem meghatározott ok miatt *
P9650 Méhen belüli beavatkozások szövődményei, m.n.o. *
P9680 A perinatális időszakban keletkező egyéb meghatározott állapotok *
P9690 A perinatális időszakban keletkező állapot, k.m.n. *
Q1890 Az arc és nyak veleszületett rendellenessége, k.m.n. *
Q4390 A belek veleszületett rendellenessége, k.m.n. *
Q4590 Az emésztőrendszer veleszületett rendellenessége, k.m.n. *
Q6020 A vese agenesise, k.m.n. *
Q6050 Vesehypoplasia, k.m.n. *
Q6190 Cystás vesebetegség, k.m.n. *
Q6520 A csípő veleszületett k.m.n. dislocatiója *
Q6550 A csípő veleszületett k.m.n. subluxatiója *
Q6590 A csípő veleszületett deformitása, k.m.n. *
Q6650 Veleszületett lúdtalp *
Q6660 A láb egyéb veleszületett, valgus jellegű deformitásai *
Q6670 Boltíves láb (pes cavus) *
Q6680 A láb egyéb veleszületett deformitásai *
Q6690 A lábak rendellenessége, k.m.n. *
Q6740 A koponya, arc és állkapocs egyéb veleszületett rendellenességei *
Q6880 Egyéb maghatározott veleszületett csont-izom deformitások *
Q6900 Járulékos ujj(-ak) *
Q6910 Járulékos hüvelykujj(-ak) *
Q6920 Járulékos lábujj(-ak) *
Q7000 Összenőtt ujjak *
Q7010 Úszóhártyás ujjak *
Q7130 Kéz és ujj(-ak) veleszületett hiánya *
Q7180 A felső végtag(-ok) egyéb redukciós defektusai *
Q7190 A felső végtag redukciós defektusa, k.m.n. *
Q7290 Az alsó végtag redukciós defektusa, k.m.n. *
Q7300 Nem meghatározott végtag(-ok) veleszületett hiánya *
Q7310 Nem meghatározott végtag(-ok) proximális végének hiánya *
Q7380 Nem meghatározott végtag(-ok) egyéb redukciós defektusai *
Q7400 A felső végtagok és vállöv egyéb veleszületett rendellenességei *
Q7480 Egyéb meghatározott veleszületett végtagrendellenességek *
Q7490 A végtag(-ok) k.m.n. veleszületett rendellenessége *
Q7710 Thanatophoricus rövid alkat *
Q7730 Chondrodysplasia punctata *
Q7790 Osteo-chondrodysplasia növekedési defektussal, k.m.n. *
Q7890 Nem meghatározott osteochondrodysplasia *
Q7960 Ehlers-Danlos syndroma *
Q7980 A csont- és izomrendszer egyéb veleszületett rendellenességei *
Q7990 A csont- és izomrendszer veleszületett rendellenessége, k.m.n. *
Q8230 Bőrpigment-túltengés *
Q8240 Ectodermalis dysplasia (izzadással nem járó) *
Q8250 Veleszületett, nem daganatos anyajegy *
Q8280 A bőr egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei *
Q8290 A bőr veleszületett rendellenessége, k.m.n. *
Q8310 Járulékos emlő *
Q8320 A mellbimbó hiánya *
Q8330 Járulékos mellbimbó *
Q8380 Az emlő egyéb veleszületett rendellenességei *
Q8390 Az emlő veleszületett rendellenessége, k.m.n. *
Q8400 Veleszületett alopecia *
Q8410 A hajzat/szőrzet m.n.o. morfológiai rendellenességei *
Q8420 A hajzat/szőrzet egyéb veleszületett rendellenességei *
Q8430 Anonychia *
Q8440 Veleszületett fehérkörműség (leukonychia) *
Q8450 Megnagyobbodott és hypertrophiás köröm *
Q8460 A körmök egyéb veleszületett rendellenességei *
Q8480 A kültakaró egyéb, meghatározott veleszületett rendellenességei *
Q8490 A kültakaró veleszületett rendellenességei, k.m.n. *
Q8590 Phakomatosis, k.m.n. *
Q8930 Situs inversus *
R0080 A szívverés egyéb és k.m.n. rendellenességei *
R0100 Jóindulatú és ártalmatlan szívzörejek *
R02H0 Üszkösödés m.n.o. *
R0300 Emelkedettnek mért vérnyomás, a hypertonia diagnózisa nélkül *
R0310 Nem meghatározott, alacsonynak mért vérnyomás *
R05H0 Köhögés *
R0600 Dyspnoe *
R0610 Stridor *
R0620 Zihálás *
R0630 Periódikus légzés *
R0640 Hyperventillatio *
R0650 Szájon át légzés *
R0660 Csuklás *
R0670 Tüsszögés *
R0710 Légzési mellkasfájdalom *
R0930 Kóros köpet *
R0980 Keringési és légzőrendszerrel kapcs. egyéb meghat. panaszok és tünetek *
R1040 Egyéb és k.m.n. hasi fájdalom *
R12H0 Gyomorégés *
R14H0 Flatulentia és rokon állapotok *
R1910 Kóros bélhangok *
R1920 Látható peristaltica *
R1930 Hasi rigiditás, izomvédekezés *
R1940 Bélműködés változás *
R1950 A széklet egyéb rendellenességei *
R1960 Szájbűz (halitosis) *
R1980 Emésztőrendszerrel és hassal kapcs. egyéb, meghat. panaszok és tünetek *
R21H0 Kiütések és egyéb nem specifikus bőrjelenségek *
R2200 Körülírt duzzanat, képlet a fejen *
R2220 Körülírt duzzanat, képlet a törzsön *
R2240 Körülírt duzzanat, képlet az alsó végtagon *
R2290 Körülírt duzzanat, képlet, k.m.n. *
R2300 Cyanosis *
R2310 Sápadtság *
R2320 Flush *
R2330 Spontán ecchymosisok *
R2340 A bőr texturalis változásai *
R2380 A bőr egyéb és k.m.n. elváltozásai *
R2600 Ataxiás járás *
R2610 Paralitikus járás *
R2620 Járási nehézség m.n.o. *
R2680 Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége *
R2930 Rendellenes testtartás *
R42H0 Szédülékenység *
R4380 A szaglás és ízlelés egyéb, nem meghatározott zavarai *
R4500 Idegesség *
R4510 Nyugtalanság és agitálás *
R4520 Boldogtalanság *
R4530 Demoralizálódás és apathia *
R4540 Ingerlékenység és düh *
R4550 Ellenkezéshajlam *
R4600 Igen alacsonyfokú személyi hygiene *
R4610 Bizarr személyes külső *
R4650 Gyanakvás és kifejezett kitérési hajlam *
R4660 Stresst jelentő eseményekkel kapcsolatos aránytalan gyötrődés és gond *
R4670 Bőbeszédűség és kontaktust hátráltató körülményeskedés *
R4680 A külső megjelenéssel-magatartással kapcs. egyéb panaszok és tünetek *
R4800 Dyslexia és alexia *
R7390 Hyperglycaemia, k.m.n. *
R81H0 Cukorvizelés *
R8400 A légzőszervek és mellkas anyagainak kóros enzimszint leletei *
R8410 A légzőszervek és mellkas anyagainak kóros hormonszint leletei *
R8420 A légzőszervek és mellkas anyagainak kóros biológiai anyag leletei *
R8430 A légzőszervek és mellkas anyagainak kóros nem orvosi anyag leletei *
R8440 A légzőszervek és mellkas anyagainak kóros immunológiai leletei *
R8450 A légzőszervek és mellkas anyagainak kóros mikrobiológiai leletei *
R8460 A légzőszervek és mellkas anyagainak kóros cytológiai leletei *
R8470 A légzőszervek és mellkas anyagainak kóros szövettani leletei *
R8480 A légzőszervek és mellkas anyagainak egyéb kóros leletei *
R8490 A légzőszervek és mellkas anyagainak k.m.n. kóros leletei *
R8500 Az emésztőrendszer és hasüreg anyagainak kóros enzimszint leletei *
R8510 Az emésztőrendszer és hasüreg anyagainak kóros hormonszint leletei *
R8520 Az emésztőrendszer és hasüreg anyagainak kóros biológiai anyag leletei *
R8530 Az emésztőrendszer és hasüreg anyagainak kóros nem orv. anyag leletei *
R8540 Az emésztőrendszer és hasüreg anyagainak kóros immunológiai leletei *
R8550 Az emésztőrendszer és hasüreg anyagainak kóros mikrobiológiai leletei *
R8560 Az emésztőrendszer és hasüreg anyagainak kóros cytológiai leletei *
R8570 Az emésztőrendszer és hasüreg anyagainak kóros szövettani leletei *
R8580 Az emésztőrendszer és hasüreg anyagainak egyéb kóros leletei *
R8590 Az emésztőrendszer és hasüreg anyagainak k.m.n. kóros leletei *
R8700 A női nemiszervek anyagainak kóros enzimszint leletei *
R8710 A női nemiszervek anyagainak kóros hormonszint leletei *
R8720 A női nemiszervek anyagainak kóros biológiai anyag leletei *
R8730 A női nemiszervek anyagainak kóros nem orvosi anyag leletei *
R8740 A női nemiszervek anyagainak kóros immunológiai leletei *
R8750 A női nemiszervek anyagainak kóros mikrobiológiai leletei *
R8760 A női nemiszervek anyagainak kóros cytológiai leletei *
R8770 A női nemiszervek anyagainak kóros szövettani leletei *
R8780 A női nemiszervek anyagainak egyéb kóros leletei *
R91H0 A tüdő diagnosztikus képalkotó vizsgálatával talált kóros leletek *
R92H0 Az emlő diagnosztikus képalkotó vizsgálatával talált kóros leletek *
R9330 Emésztőtraktus egyéb része diagn.képalk.vizsg.nál talált kóros leletek *
R9350 Egyéb hasi táj-retroperit. diagn.képalk.vizsg.nál talált kóros leletek *
R9371 T-score érték -1-nél kisebb (rosszabb) *
R9420 A tüdő funkcionális vizsgálatainak kóros eredményei *
R9600 Hirtelen halál *
R9610 Halál a tünetek kezdetét követő 24 órán belül, másként nem magyarázott *
R98H0 Halál tanú nélkül *
R99H0 A halálozás rosszul meghatározott és k.m.n. okai *
S0090 A fej felületes, k.m.n. részének sérülése *
S0130 A fül sebe *
S0180 A fej egyéb területeinek sérülése *
S0330 A koponya meg nem nevezett részeinek ficama *
S0681 Traumás carotideo - cavernosus fistula *
S0790 A fej k.m.n. részének zúzódása *
S0990 A fej k.m.n. sérülése *
S1000 A torok zúzódása *
S1010 A torok egyéb és k.m.n. felületes sérülései *
S1070 A nyak többszörös felületes sérülései *
S1080 A nyak k.m.n. részeinek sérülése *
S1090 A nyak k.m.n. részének felületes sérülése *
S1570 A nyaki erek többszörös sérülései *
S1590 K.m.n. nyaki érsérülés *
S1970 A nyak többszörös sérülése *
S1980 A nyak egyéb meghatározott sérülései *
S1990 A nyak k.m.n. sérülése *
S2030 A mellkas elülső falának egyéb felületes sérülései *
S2040 A mellkas hátulsó falának egyéb felületes sérülései *
S2070 A mellkas többszörös felületes sérülése *
S2080 A mellkas egyéb és k.m.n. részeinek felületes sérülése *
S2570 Több mellkasi ér sérülése *
S2760 A mellhártya sérülése *
S2770 Mellkas szervek többszörös sérülései *
S2790 K.m.n. mellkasi szerv sérülése *
S2800 Mellkas zúzódás (összezúzott mellkas) *
S2801 A mellkas összenyomatásos sérülése *
S2810 A mellkasfal részleges csonkolása *
S2900 A mellkas izmainak és inainak sérülése *
S2970 A mellkas többszörös sérülése *
S2980 Egyéb megjelölt mellkasi sérülések *
S2990 A mellkas k.m.n. sérülése *
S3000 A medence és törzs alsó részének zúzódása *
S3070 A has és medence többszörös felületes sérülése *
S3080 A has és medence egyéb felületes sérülései *
S3090 A has és medence többszörös sérülése, k.m.n. *
S3271 Az ágyéki csigolyák többszörös törése *
S3272 A medence többszörös törése *
S3570 A hasüreg és medence több erének sérülése *
S3763 Magzat sérülése *
S3770 Több medencei szerv sérülése *
S3780 Egyéb medencei szerv sérülése *
S3790 A medence k.m.n. szervének sérülése *
S3810 A has és medence k.m.n. részeinek zúzódása *
S3811 A has, ágyék és a medence összenyomatásos sérülése *
S3830 A has és medence egyéb és k.m.n. részének traumás csonkolása *
S3900 A has és medence izmainak és inainak sérülése *
S3960 A hasi és medencei szervek sérülése *
S3970 A has és medence többszörös sérülése *
S3980 A has és medence egyéb specifikus sérülése *
S3990 A has és medence k.m.n. sérülése *
S4080 A váll és felkar egyéb felületi sérülése *
S4090 A váll és felkar k.m.n. felületi sérülése *
S4100 A váll nyílt sebe *
S4110 A felkar nyílt sebe *
S4170 A váll és felkar többszörös nyílt sebe *
S4180 A vállöv egyéb és k.m.n. részének nyílt sebe *
S5080 Az alkar egyéb felületes sérülései *
S5090 Az alkar k.m.n. felületes sérülése *
S5170 Az alkar többszörös nyílt sebe *
S5180 Az alkar egyéb részeinek nyílt sebe *
S5190 Az alkar k.m.n. részének nyílt sebe *
S5270 Az alkar többszörös törése *
S5670 Több izom és ín sérülése az alkar szintjében *
S5700 A könyök összenyomatása *
S5780 Az alkar egyéb részeinek összenyomatása *
S5790 Az alkar k.m.n. részének összenyomatása *
S6000 A kéz ujjainak zúzódása a köröm sérülése nélkül *
S6010 A kéz ujj(-ak) zúzódása a köröm sérülésével *
S6090 A csukló és kéz k.m.n. felületes sérülése *
S6100 A kéz ujj(-ak) nyílt sebe a köröm sérülése nélkül *
S6110 A kéz ujj(-ak) nyílt sebe a köröm sérülésével *
S6170 A csukló és kéz többszörös nyílt sebe *
S6180 A csukló és kéz más részeinek nyílt sebe *
S6190 A csukló és kéz k.m.n. részének nyílt sebe *
S6320 A kéz ujjainak többszörös ficama *
S6690 K.m.n. izom és ín sérülése a csukló és kéz szintjében *
S6700 A hüvelykujj és egyéb ujj/ak/ összenyomatása *
S6970 A csukló és kéz többszörös sérülése *
S6990 A csukló és kéz k.m.n. sérülése *
S7070 A csípő és comb többszörös felületes sérülése *
S7080 A csípő és comb egyéb felületes sérülései *
S7090 A csípő és comb k.m.n. felületes sérülése *
S7100 A csípő nyílt sebe *
S7110 A comb nyílt sebe *
S7170 A csípő és comb többszörös nyílt sebe *
S7180 A medenceöv egyéb és k.m.n. részeinek nyílt sebe *
S7570 Több ér sérülése a csípő és comb szintjében *
S7700 A csípő összenyomatása *
S7710 A comb összenyomatása *
S7720 A csípő és comb összenyomatása *
S7980 A csípő és comb egyéb meghatározott sérülései *
S7990 A csípő és comb k.m.n. sérülése *
S8000 A térd zúzódása *
S8070 A lábszár többszörös felületes sérülése *
S8080 A lábszár egyéb felületes sérülései *
S8090 A lábszár k.m.n. felületes sérülése *
S8100 A térd nyílt sebe *
S8170 A lábszár többszörös nyílt sebe *
S8180 A lábszár egyéb részeinek nyílt sebe *
S8190 A lábszár k.m.n. részének nyílt sebe *
S8570 Több ér sérülése a lábszár szintjében *
S8700 A térd összenyomatása *
S8780 A lábszár egyéb és k.m.n. részeinek összenyomatása *
S8970 A lábszár többszörös sérülése *
S8980 A lábszár egyéb meghatározott sérülései *
S8990 A lábszár k.m.n. sérülése *
S9000 A boka zúzódása *
S9010 A lábujj(-ak) zúzódása körömsérülés nélkül *
S9020 A lábujj(-ak) zúzódása körömsérüléssel *
S9030 A láb egyéb és k.m.n. részének zúzódása *
S9070 A láb és boka többszörös felületes sérülése *
S9080 A láb és boka egyéb felületes sérülése *
S9090 A láb és boka k.m.n. felületes sérülése *
S9100 A boka nyílt sebe *
S9110 A lábujj(-ak) nyílt sebe köröm sérülés nélkül *
S9120 A lábujj(-ak) nyílt sebe köröm sérüléssel *
S9170 A boka és láb többszörös nyílt sebe *
S9570 A boka és láb több erének sérülése a boka és láb szintjében *
S9700 A boka összenyomatása *
S9710 A lábujj(-ak) összenyomatása *
S9780 A boka és láb egyéb részeinek összenyomatása *
S9840 A láb traumás csonkolása szint meghatározása nélkül *
S9970 A boka és láb többszörös sérülése *
S9980 A boka és láb egyéb megnevezett sérülése *
S9990 A boka és láb k.m.n. sérülése *
T0000 Felületes sérülések a fejen és a nyakon *
T0010 A mellkas és has, derék és medence tájék együttes felületes sérülései *
T0020 A felső végtag(ok) több régiójának felületes sérülései *
T0030 Az alsó végtag(ok) több régiójának felületes sérülései *
T0060 Felső végtag több régiója és alsó végtag együttes felületes sérülései *
T0080 Testtájékok egyéb kombinációban lévő felületes sérülései *
T0090 Többszörös felületes sérülések, k.m.n. *
T0110 Nyílt sebek a mellkason és hason, a deréktájon és medence területén *
T0120 Nyílt sebek a felső végtag(ok) több tájékán *
T0130 Nyílt sebek az alsó végtag(ok) több tájékán *
T0160 Nyílt sebek a felső és alsó végtag(ok)on több tájékon *
T0180 A testtájékokon egyéb kombinációban lévő nyílt sebek *
T0190 Többszörös nyílt sebek, k.m.n. *
T0200 Fejen és nyakon lévő csontok törései *
T0210 A törzs, derék és medence csontjainak együttes törései *
T0220 Az egyik felső végtag csontjainak több tájékon lévő törései *
T0230 Az egyik alsó végtag csontjainak több tájékon lévő törései *
T0240 Mindkét felső végtag csontjainak több tájékon lévő törései *
T0250 Mindkét alsó végtag csontjainak több tájékon lévő törései *
T0260 A felső- és alsó végtag(ok) csontjainak több tájékon lévő törései *
T0270 A mellkas, hát alsó részei, medence és végtagcsontok együttes törései *
T0280 Testtájékok csontjainak egyéb kombinációban lévő törései *
T0400 Összenyomatásos sérülések a fejen és a nyakon *
T0410 Összenyomatásos sérülések a mellkason, hason, deréktájon és a medencén *
T0420 A felső végtag(ok) többszörös összenyomatásos sérüléseik *
T0430 Az alsó végtag(ok) többszörös összenyomatásos sérülései *
T0440 Az alsó és felső végtagok együttes összenyomatásos sérülései *
T0470 A mellkas, has, deréktáj és medence együttes összenyomatásos sérülései *
T0480 Testtájékok egyéb kombinációban lévő összenyomatásos sérülései *
T0490 Többszörös összenyomatásos sérülések, k.m.n. *
T0550 Mindkét lábszár traumás amputatiója [bármilyen szintben] *
T0600 Agyállomány-agyidegek-nyakszinti idegek-gerincvelő együttes sérülése *
T0610 Idegek, gerincvelő sérülése más testtájék többsz. sérüléseivel együtt *
T0620 Idegek sérülése több testtájékkal együtt *
T0630 Erek sérülése több testtájékkal együtt *
T0640 Izmok és inak sérülése több testtájékkal együtt *
T0650 Mellüregi sérülések hasüregi és medencei szervek sérüléseivel együtt *
T0680 Egyéb meghatározott sérülések több testtájékon együtt *
T07H0 Többszörös sérülések, k.m.n. *
T0900 A törzs felületes sérülései, szint k.m.n. *
T0910 A törzs nyílt sebe, szint k.m.n. *
T0950 K.m.n. izom és ín sérülés a törzsön *
T0960 A törzs traumás amputatiója, k.m.n. helyen *
T0980 Egyéb meghatározott sérülés a törzsön, szint k.m.n. *
T0990 K.m.n. sérülés a törzsön, szint k.m.n. *
T10H0 A felső végtag törése, szintje nem meghatározott *
T1100 A kar felületes sérülése, szint k.m.n. *
T1110 Nyílt sérülés a felső végtagon, szint k.m.n. *
T1120 Felső végtag izülete-szalagja ficama-rándulása-húzódása k.m.n.szintben *
T1130 A felső végtag k.m.n. idegének sérülése, szint k.m.n. *
T1140 A felső végtag k.m.n. erének sérülése, szint k.m.n. *
T1150 A felső végtag k.m.n. izom- és ín sérülése, szint k.m.n. *
T12H0 Az alsó végtag törése, szintje nem meghatározott *
T1300 Az alsó végtag felületes sérülése, szint k.m.n. *
T1310 Az alsó végtag nyílt sérülése, szint k.m.n. *
T1320 Alsó végtag izülete-szalagja ficama-rándulása-húzódása k.m.n. szintben *
T1330 Az alsó végtag k.m.n. idegének sérülése, szint k.m.n. *
T1340 Az alsó végtag k.m.n. erének sérülése, szint k.m.n. *
T1350 Az alsó végtag k.m.n. izmának és inának sérülése, szint k.m.n. *
T1380 Az alsó végtag egyéb k.m.n. sérülései, szint k.m.n. *
T1390 Az alsó végtag k.m.n. sérülése, szint k.m.n. *
T1400 Nem meghatározott testtájék felületes sérülése *
T1410 Nem meghatározott testtájék nyílt sebe *
T1420 Nem meghatározott testtájék csontjának törése *
T1430 Nem meghatározott testtájék ficama, rándulása és húzódása *
T1450 Nem meghatározott testtájék ereinek sérülése *
T1470 Nem meghatározott testtájék összenyomatása és traumás amputatiója *
T1480 Nem meghatározott testtájék egyéb sérülései *
T1490 Nem meghatározott testtájék sérülése, k.m.n. *
T1890 Idegentest az emésztőrendszerben, hely k.m.n. *
T2000 A fej és nyak égése, foka nem meghatározott *
T2010 A fej és nyak elsőfokú égése *
T2020 A fej és nyak másodfokú égése *
T2030 A fej és nyak harmadfokú égése *
T2040 A fej és nyak maródása, foka k.m.n. *
T2050 Fej és nyak elsőfokú maródása *
T2060 A fej és nyak másodfokú maródása *
T2070 A fej és nyak harmadfokú maródása *
T2100 A törzs nem meghatározott fokú égése *
T2110 A törzs elsőfokú égése *
T2120 A törzs másodfokú égése *
T2130 A törzs harmadfokú égése *
T2140 A törzs k.m.n. fokú maródása *
T2150 A törzs elsőfokú maródása *
T2160 A törzs másodfokú maródása *
T2170 A törzs harmadfokú maródása *
T2200 A váll és felső végtag k.m.n. fokú égése, kivéve a csukló és kéz *
T2210 A váll és felső végtag elsőfokú égése, kivéve a csukló és kéz *
T2220 A váll és felső végtag másodfokú égése, kivéve a csukló és kéz *
T2230 A váll és felső végtag harmadfokú égése, kivéve a csukló és kéz *
T2240 A váll és felső végtag k.m.n. fokú maródása, kivéve a csukló és kéz *
T2250 A váll és felső végtag elsőfokú maródása, kivéve a csukló és kéz *
T2260 A váll és felső végtag másodfokú maródása, kivéve a csukló és kéz *
T2270 A váll és felső végtag harmadfokú maródása, kivéve csukló és kéz *
T2300 A csukló és kéz k.m.n. fokú égési sérülése *
T2310 A csukló és kéz elsőfokú égési sérülése *
T2320 A csukló és kéz másodfokú égési sérülése *
T2330 A csukló és kéz harmadfokú égési sérülése *
T2340 A csukló és kéz k.m.n. fokú maródása *
T2350 A csukló és kéz elsőfokú maródása *
T2360 A csukló és kéz másodfokú maródása *
T2370 A csukló és kéz harmadfokú maródása *
T2400 A csípő és alsó végtag k.m.n. fokú égési sérülése, kivéve boka és láb *
T2410 A csípő és alsó végtag elsőfokú égési sérülése, kivéve a boka és láb *
T2420 A csípő és alsó végtag másodfokú égési sérülése, kivéve a boka és láb *
T2430 A csípő és alsó végtag harmadfokú égési sérülése, kivéve a boka és láb *
T2440 A csípő és alsó végtag k.m.n. fokú maródása, kivéve a boka és láb *
T2450 A csípő és alsó végtag elsőfokú maródása, kivéve a boka és láb *
T2460 A csípő és alsó végtag másodfokú maródása, kivéve a boka és láb *
T2470 A csípő és alsó végtag harmadfokú maródása, kivéve a boka és láb *
T2500 A boka és láb k.m.n. fokú égési sérülése *
T2510 A boka és láb elsőfokú égési sérülése *
T2520 A boka és láb másodfokú égési sérülése *
T2530 A boka és láb harmadfokú égési sérülése *
T2540 A boka és láb k.m.n. fokú maródása *
T2550 A boka és láb elsőfokú maródása *
T2560 A boka és láb másodfokú maródása *
T2570 A boka és láb harmadfokú maródása *
T2600 A szemhéj és szemkörüli terület égése *
T2840 Más, k.m.n. belső szerv égése *
T2890 Más és k.m.n. belső szervek maródása *
T2900 Több testtájék égési sérülése, foka nem meghatározott *
T2910 Több testtájék égési sérülése, elsőfoknál nem nagyobb *
T2920 Több testtájék égési sérülése, másodfoknál nem nagyobb *
T2930 Több testtájék égési sérülése, az egyik legalább harmadfokú *
T2940 Több testtájék maródása foka nem meghatározott *
T2950 Több testtájék maródása, elsőfoknál nem nagyobb *
T2960 Több testtájék maródása, másodfoknál nem nagyobb *
T2970 Több testtájék maródása, az egyik legalább harmadfokú *
T3000 Nem meghatározott testtájék égési sérülése, foka nem meghatározott *
T3010 Nem meghatározott testtájék elsőfokú égési sérülése *
T3020 Nem meghatározott testtájék másodfokú égési sérülése *
T3030 Nem meghatározott testtájék harmadfokú égési sérülése *
T3040 Nem meghatározott testtájék maródása, foka nem meghatározott *
T3050 Nem meghatározott testtájék elsőfokú maródása *
T3060 Nem meghatározott testtájék másodfokú maródása *
T3070 Nem meghatározott testtájék harmadfokú maródása *
T7880 Egyéb káros hatások, m.n.o. *
T7890 Káros hatás, k.m.n. *
T7930 Sérülés utáni sebfertőzés, m.n.o. *
T7931 Mellkasi sérülések haematomajának suppurációja *
T8000 Infusiót, transfusiót és terápiás injectiót követő légembolia *
T8010 Egyéb érszövődmények *
T8020 Infusiót, transfusiót és terápiás injectiót követő fertőzések *
T8030 ABO-incompatibilitási reakció *
T8040 Rh-inkompatibilitási reakció *
T8080 Infusiót, transfusiót és terápiás injekciót követő egyéb szövődmények *
T8090 Infusiót, transfusiót és terápiás injectiót követő k.m.n. szövődmények *
T8100 Eljárás szövődményeként fellépő vérzés és vérömleny, m.n.o. *
T8101 Eljárás szövődményeként fellépő vérzés és vérömleny, intraspinalisan *
T8102 Eljárás szövődményeként fellépő vérzés és vérömleny, intracranialisan *
T8110 Kezelésből eredő vagy alatt fellépő shock, m.n.o. *
T8120 A kezelés során véletlenül előidézett szúrás vagy szakítás *
T8130 A műtéti seb szétrepedése, m.n.o. *
T8140 Műtét utáni fertőzés, m.n.o. *
T8150 A kezelés során véletlenül visszahagyott idegen test *
T8160 A kezelés során véletlenül visszahagyott idegen anyagok hev. reakciója *
T8170 A beavatkozást követő érszövődmények, m.n.o. *
T8180 A kezelés egyéb szövődményei, m.n.o. *
T8190 A kezelés k.m.n. szövődményei *
T8200 A szívbillentyű protézis mechanikus szövődményei *
T8210 Elektromos szíveszköz mechanikai szövődményei *
T8220 A koszorúér bypass shunt és billentyű graftok mechanikai szövődményei *
T8230 Egyéb érgraftok mechanikai szövődményei *
T8240 A dialysáló érkatheter mechanikus szövődményei *
T8250 Egyéb szív- és éreszközök és implantatumok mechanikai szövődményei *
T8260 Infectio és inflammatio protetikus szívbillentyű miatt *
T8270 Infectio-inflammatio egyéb szív-éreszközök-implantatumok-graftok miatt *
T8280 A protetikus szív-éreszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei *
T8290 A protetikus szív-éreszközök-implantatumok-graftok k.m.n szövődményei *
T8300 Az állandó húgycső katheter mechanikai szövődményei *
T8310 Egyéb húgy-ivarszervi eszközök, implantatumok mechanikai szövődményei *
T8320 A húgyszervek graftjának mechanikai szövődményei *
T8330 A méhűri fogamzásgátló eszközök mechanikai szövődményei *
T8340 Implant.-átült, ivarszervi protet.eszk.-impl.-graftok mech. szövődm. *
T8350 Infectio-inflammatio a húgyszervi protet.eszk.-impl.-graftok miatt *
T8360 Infectio-inflammatio az ivarszervi protet.eszk.-impl.-graftok miatt *
T8380 A protet.húgyivarszervi eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődm. *
T8390 A protet.húgyivarszervi eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm. *
T8400 A belső ízület protézisek mechanikai szövődményei * *
T8410 A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei * *
T8420 Egyéb csontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei *
T8430 Egyéb csonteszközök implantatumok és graftok mechanikai szövődményei *
T8440 Egyéb belső ortopéd eszközök-implantatumok-graftok mech. szövődményei *
T8480 A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei * *
T8490 A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm. * *
T8520 Az intraocularis lencsék mechanikai szövődményei *
T8530 Egyéb szemüregbe átült.-implantált protet. eszköz mech. szövődményei *
T8540 A mellprotézis és -implantatum mechanikai szövődményei *
T8550 A gastrointest. protet.eszközök-implantatumok-graftok mech. szövődm. *
T8560 Egyéb megj. belső protet.eszközök-implantatumok-graftok mech. szövődm. *
T8570 Infectio-inflamm. k.m.n. belső protet.eszköz-implantatum-graft miatt *
T8580 Egyéb szövődmények m.n.o. *
T8800 Az immunisatiót követő fertőzések *
T8840 Elégtelen vagy nehéz intubatio *
T8850 Az anaesthesia egyéb szövődményei *
T8860 Anaphylaxiás shock helyesen adagolt, megf.gyógyszer káros hatása miatt *
T8880 Az orvosi ellátás egyéb megjelölt szövődményei m.n.o. *
T8890 Az orvosi ellátás k.m.n. szövődményei *
T9000 A fej felszíni sérülésének késői hatása * *
T9010 A fej nyílt sebének késői hatása * *
T9020 A koponya és az arccsontok törésének késői hatása * *
T9030 Az agyidegek sérülésének késői hatása * *
T9040 A szem és az orbita sérülésének késői hatása * *
T9050 A koponyaűri sérülés késői hatása * *
T9080 Egyéb megjelölt fejsérülések késői hatása * *
T9090 K.m.n. fejsérülések késői hatása * *
T9100 A nyak és törzs felszíni sérülésének és nyílt sebének késői hatása * *
T9110 A gerinc törésének következményei * *
T9120 A mellkas és a medence egyéb töréseinek következményei * *
T9130 A gerincagy sérülésének következményei * *
T9140 A mellkas belső sérülésének következményei * *
T9150 A hasűri és medencei szervek belsős sérülésének következményei * *
T9180 A nyak és a törzs egyéb megjelölt sérüléseinek következményei * *
T9190 A nyak és a törzs k.m.n. sérülésének következményei * *
T9200 A felső végtagok nyílt sebének következményei * *
T9210 A kar törésének következményei * *
T9220 A csukló és a kéz törésének következményei * *
T9230 A felső végtagok ficamának, rándulásának és húzódásának következményei * *
T9240 A felső végtag idegei sérülésének következményei * *
T9250 A felső végtag izom- és ínsérülésének következményei * *
T9260 A felső végtag zúzódásának és traumás csonkolásának következményei * *
T9280 A felső végtag egyéb megjelölt sérülésének következményei * *
T9290 A felső végtag k.m.n. sérülésének következményei * *
T9300 Az alsó végtag nyílt sérülésének következményei * *
T9310 A combcsont törésének következményei * *
T9320 Az alsó végtag egyéb törésének következményei * *
T9330 Az alsó végtag ficamának, rándulásának és húzódásának következményei * *
T9340 Az alsó végtag idegei sérülésének következményei * *
T9350 Az alsó végtag izom- és ínsérülésének következményei * *
T9360 Alsó végtag összezúzódásának és traumás csonkolásának következményei * *
T9380 Az alsó végtag egyéb megjelölt sérülésének következményei * *
T9390 Az alsó végtag k.m.n. sérülésének következményei * *
T9400 A többszörös lokalizációjú sérülés következményei * *
T9410 A k.m.n. lokalizációjú sérülés következményei * *
T9500 A fej és a nyak égésének maródásának és fagyásának következményei * *
T9510 A törzs égésének, maródásának vagy fagyásának késői hatása * *
T9520 A felső végtag égésének maródásának vagy fagyásának következményei * *
T9530 Az alsó végtag égésének maródásának vagy fagyásának következményei * *
T9540 Megégett, maródott testfelület kiterj.sz.oszt. égés, fagyás következm. * *
T9580 Egyéb megjelölt égés, maródás vagy fagyás következményei * *
T9590 K.m.n. égés maródás vagy fagyás következményei * *
T96H0 Kábítószerek, gyógyszerek, biol.anyagok okozta mérgezés következményei * *
T97H0 Elsősorban nem gyógyszer-anyagok okozta mérgezés következményei * *
T9800 A testnyílásokon át bejutó idegen test következményei * *
T9810 Egyéb és k.m.n. külső okok következményei * *
T9820 A trauma bizonyos szövődményeinek következményei * *
T9830 Az orvosi (sebészi) kezelés szövődményeinek következményei, m.n.o. * *
Y8500 Motoros járműbaleset következményei *
Y8590 Egyéb és k.m.n. közlekedési baleset következményei *
Y86H0 Egyéb balesetek következményei *
Y8700 Szándékos önártalom következményei *
Y8710 Testi sértés következményei *
Y8720 Nem meghatározott szándékú esemény következményei *
Y8800 Kezelés során adott gyógyszerek-biol.anyagok reakcióinak következménye *
Y8810 Műtéti-gyógykezelési eljárás során a betegnél fellépő baleset követk. *
Y8820 Diagnosztizálás-gyógykezelés orvosi eszközei okozta baleset követk. *
Y8830 Műtéti-gyógykezelési rendell. reakció vagy későbbi szövődmény követk. *
Y8900 Törvényes beavatkozás következményei *
Y8910 Háborús cselekmények következményei *
Y8990 K.m.n. külső ok következményei *
Z3020 Sterilizálás *

Jelmagyarázat:

JEL: Ha fődiagnózisként "†" jelű BNO került kódolásra, minden esetben kötelező annak valamelyik "*" jelű párját "K" típusjelzéssel kódolni.

CSAK "P" JELŰ (MŰTÉTES) HBCS-BEN ELFOGADOTT: Azon BNO kódok, amelyek csak műtétes HBCs-ben fogadhatók el ellátást indokló fődiagnózisként.

CSAK "K" TÍPUSJELLEL KÓDOLHATÓ: a fődiagnózis kiegészítő kódjaként jelenthető BNO kódok

4. melléklet a 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez * 

Az aktív fekvőbeteg-ellátás beavatkozásainak listája

KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI
SZEMPONT
00001 Ápolási tevékenység
00015 Krónikus ellátás
00017 Súlyos központi idegrendszeri sérültek (súlyos agy, gerincvelősérültek), polytraumatizáltak, égésbetegek, szeptikus sebészeti betegek rehabilitációs ellátása
00019 Rehabilitációs ellátás "A" minősítésű
00020 Rehabilitációs ellátás "B" minősítésű
00021 Rehabilitációs ellátás minősítés nélküli
00022 Hospice ellátás
00023 Kómás és gerincvelősérült betegek korai kiemelt rehabilitációs ellátása
00024 Polymorbid betegek gerontopszichiátriai ellátása
00025 Intermediaer care, intézeti és otthoni tartós gépi lélegeztetést igénylő betegek krónikus ellátása
00026 Nem rehabilitálható betegek emelt szorzójú krónikus ellátása (nem rehabilitálható vigil kómás betegek, gerincvelő harántsérültek, tartós gépi lélegeztetettek, politraumatizáltak ellátása)
00027 A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet alapján TBC-s betegek elkülönített, őrzött osztályon történő kezelése
00028 Gyermekek és ifjak addiktológiai, pszichiátriai rehabilitációs ellátása
00029 Természetes gyógytényezők felhasználásával végzett krónikus ellátás
00030 Pszichiátriai rehabilitáció „C” szint
00031 Pszichiátriai rehabilitáció „B” szint
00032 Pszichiátriai rehabilitáció „A” szint
01000 Gerinc belső fixációs implantátum
01001 HALO-készülék
01010 Scoliosis implantátum *
01020 Vállprotézis (totál) *
01040 Perifériás erek vascularis stentje *
01041 Hepatobiliaris stent
01050 Közép- és belsőfül hallásjavító implantátum és processzor
01062 Érprotézisek gyűrűs vagy külső spirál erősítéssel (egyenes protézis, Y protézis)
01063 Érprotézis dialízis shunt készítéséhez
01080 Felnőtt szívműtétekhez használt szívstabilizátor és tartozékai vagy oxigenátor csőkészlettel
01081 Gyermek szívműtétekhez használt szívstabilizátor és tartozékai vagy oxigenátor csőkészlettel
01090 Pacemakerek, implantálható kardioverter-defibrillátorok és elektrodáik
01100 PTCA katéter (készlettel)
01110 Szívbillentyűk (mű, biológiai)
01120 Valvuloplasztikai ballonkatéter *
01121 Transzszeptális katéter *
01122 Szívkatéterrel behelyezhető septum defectus occluder set *
01123 Kardiológiai ablációs katéterek *
01124 Kardiológiai elektroanatómiai térképező katéter *
01130 Ventriculo-atrialis shunt, ventriculo-peritonealis shunt, lumbo-peritonealis shunt
01140 Peritoneo-venosus shunt
01150 Transjuguláris, intrahepatikus porto-cavalis shunt (TIPS)
01160 Implantálható tart. vénakatéter tart. citoszt. kez. részesülök szám-ra
01170 1 v. 2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez *
01171 Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz *
01172 Áramlásvezérelt femorocerebralis mikrokatéter neuro-endovasc. beav.hoz *
01173 Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz *
01174 Szabadon bevezethető mikrospirálok intracranialis érképletek zárásához *
01175 Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához *
01176 Kontrolláltan leválasztható mikroballon intracran. érképletek zárásához *
01177 Intravascularis stent intracranialis erek angioplasztikájához *
01178 Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához *
01179 Intraart.alk.fibrinolyticum intracran. ér superselect.fibrinolysiséhez *
0117A Sűrűfonatú öntáguló intracranialis stent *
01180 Oszt.méretű embolizációs részecskék intracran.intraspin.ér embolis.hoz *
01181 Folyékony embolizáló rendszer agyi érmalformációk zárására *
01182 Vascularis stent nyaki nagyerek angioplasztikájához *
01183 Ballon katéter nyaki nagyerek angioplasztikájához *
01184 Distális védőeszköz nyaki nagyerek angioplasztikájához *
01190 Kis ellenállású hangprotézis
01191 Agytörzsi hallásjavító implantátum
01200 Szaruhártya implantátum (nem biológiai)
01201 Műlencse *
01202 Szemgödri implantátum *
01203 Hajlítható műlencse *
01204 Orbitális implantátum
01301 Totál csípőprotézis cementes *
01303 Totál csípőprotézis (hibrid) *
01304 Részleges, cementes csípőizület (szár és fej) *
01305 Részleges, cementes csípőizület (vápa) *
01306 Cervicocapitalis protézis *
01307 Cervicocapitalis fej *
01310 Felszínpótló csípőízületi protézis *
01311 Totál csípőprotézis, cement nélkül *
01313 Részleges, cement nélküli csípőizület (szár és fej) *
01314 Részleges, cement nélküli csípőizület (vápa) *
01315 Nagy Herbert csavar *
01316 Medencestabilizáló hátsó csavar
01319 Részleges csípőizület (kizárólag fej) *
01321 Unicondyláris félszánkó térdprotézis *
01322 Unicondyláris szánkó térdprotézis *
01323 Felszínpótló bokaízületi protézis *
01331 Totál térdprotézis *
01332 Bicondyláris térdprotézis *
01338 Maxillo-faciális belső fixációs eszközök
01339 Gyógyszerkibocsátó coronaria stent
01340 CAD-CAM eljárással tervezett koponya- és arccsontpótló eszközök
01341 Csuklóprotézis *
01342 Térdszalag protézis (nem biológiai) *
01343 Maxillo-faciális helyreállító protesisek
01344 Coronaria stent (önálló vagy katéterrel egybeépített) *
01346 Implantálható tartós ér- és epiduralis katéter
01347 Könyök protézis *
01348 Vállizületi hemiprotézis *
01349 Mamma protézis
01350 Tissue expander, extender
01351 Mély-rectum és nyelőcső műtétek során használt anatomosis-varrógépek és tárak
01352 SADDLE nyereg protézis
01353 Ujjizületi protézis *
01354 Kéztőcsont protézis *
01355 Radius fejecs protézis *
01356 Ulnavég protézis *
01357 Spacer protézis *
01358 Öntáguló fémstent az epeutak, pancreas vezeték területén történő felhasználásban *
01359 Öntáguló fémstent a nyelőcső területén történő felhasználásban *
0135C Nyílt tüdőműtét során használt varrógépek és tárak
0135D Varrógép Longo szerinti aranyér műtéthez
0135E Egyszer használatos eszköz vacuum core biopszia (VCB) Mammotome-hoz
0135F Video-thoracoscopos mellkasi (VATS) anatómiai reszekció során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök (ideértve: varrógépek és tárak, lágyrészeltartó gyűrű, lebenykiemelő zsák, elektromos vagy ultrahangos egyszerhasználatos videothoracoscopos vágóeszköz)
0135G Kolorectális laparoszkópos bélműtétek során használt varrógépek, tárak és kiegészítő eszközök
0135K Húgyhólyag laparoszkópos műtétei során használt varrógépek, tárak és kiegészítő eszközök
01360 Injektálható implantátum a vesico-ureterális reflux és az inkontinencia kezeléséhez
01370 Végtagmegőrző endoprotézis (rosszindulatú alapbetegség kezelésében)
01380 Hunter ínprotézis *
01401 Biológiai implantátum (konzerv csont)
01402 Biológiai implantátum (porc)
01403 Biológiai implantátum (ín)
01404 Biológiai implantátum (szaruhártya)
01405 Biológiai implantátum (keratinocyta)
01406 Ér homograft *
01407 Biológiai implantátum (konzervált amnion) *
01409 Biológiai implantátum, egyéb (kivétel: csont, porc, ín, szaruhártya, keratinocyta)
01500 Műanyag háló hasfali sérv műtétjéhez *
01501 Aorta stent-graftok
01502 Szembetegségek kezeléséhez szükséges Ruthenium applikátor
01503 Műanyag keratoprotézis
01504 Rövidtávú keringéstámogató eszközök és tartozékai (IABP)
01505 Percután rádiófrekvenciás máj-tumor ablációs eszköz
01506 Baclofen-pumpa
01507 Légúti stentek
01508 Mély agyi stimulátor (pacemaker)
01509 Urethra stent
01510 Hereprotézis
01511 Inkontinencia szalag *
01512 Műanyag háló lágyéktáji sérv műtétjéhez *
01513 Műanyag háló laparoscopos hasfali sérv műtétjéhez *
01514 Ureter stent
01515 Égési sérültek ellátásához használt Alloderm bőrpótló készítmény
01516 Égési sérültek ellátásához használt Integra bőrpótló készítmény
01517 Vékonybél endoszkópos kapszula
01518 Antiglaucoma shunt implantátum *
01519 Antiglaucoma fascia lata implantátum *
01520 Gerincvelői stimulátor (pacemaker)
01521 Hosszútávú keringéstámogató eszközök és tartozékai (műszív) *
01523 Középtávú keringéstámogató eszközök és tartozékai (ECMO)
01600 Beültethető szívmonitor (ILR) *
01700 Radioterápia során fellépő orális mucositis gyógyítására és megelőzésére alkalmas bevonószer
06010 Trastuzumab *
06011 Pemetrexed *
06013 Gefitinib *
06014 Cetuximab *
06029 Aflibercept *
06030 Agalsidase beta
06032 Agalsidase alfa
06036 Bevacizumab *
06038 Nelarabin
06040 Ranibizumab *
06041 Verteporfin *
06042 Alteplase *
06043 palivizumab
06044 humán normál immunglobulin
06046 erlotinib
06047 klofarabin
06050 Certolizumab pegol
06051 Etanercept
06052 Adalimumab
06053 Infliximab
06054 Tocilizumab
06055 Golimumab
06056 Ustekinumab
06057 Abatacept
06058 Rituximab
06059 Ibritumomab tiuxetan
06060 Bortezomib
06061 Lapatinib *
06065 Alemtuzumab
06067 Plerixafor
06071 panitumumab *
12060 Lumbálpunkció
12061 Ciszterna punkció
12062 Lumbal v.cysterna punctio + levegő\kontraszttöltés
12070 Standard EEG *
1207E EEG során alkalmazott egyéb próbák (egyenként) *
1207K EEG monitorizálás (24 órás), kazettára
1207L EEG monitorizálás (24 órás), videóra *
12091 Kiváltott válasz vizsgálatok (Retinographia, Visuális, Acusticus, Somatosensoros) *
12094 Kiváltott potenciál térképezés *
12218 OGYÉI engedélye alapján végzett indikáción túli kezelés *
12219 Neovascularisatioval járó időskori macula degeneráció fotodinámiás kezelése *
12220 Neovascularisatioval járó időskori macula degeneráció kezelése intravitreális injektálással *
12393 Kiváltott potenciál audiometria (ERA, BERA, CERA, MLR)
1239A Emissio otoacusticus transiens et distorsio
12488 Oropharyngealis dysphagia vizsgálata
12601 EKG végtag és mellkaselvezetéssel *
12602 EKG surface mapping
12603 EKG vektorkardiográfia v. Frank-féle elvezetések
12604 EKG telemetriával
12605 EKG Holter monitorizálása *
12610 EKG nyelőcső elektróddal *
12620 EKG kerékpár terheléssel *
12621 EKG futószalag terheléssel *
12622 EKG hand-grip terheléssel *
12623 EKG katéteres terheléssel *
12624 EKG gyógyszeres terheléssel *
12625 Kamrai utópotenciál mérése
12626 EKG dipyridamol terheléssel *
12627 EKG dobutamin terheléssel *
12629 Impedancia EKG vizsgálat *
12650 EKG His-köteg vizsgálata *
12655 ZSAZ (zsíranyagcsere-zavar) felismerése és kezelése
12660 Szívkatéterezés alapvizsgálat *
12730 Szívkatéterezés, vénás percután behatolással *
12731 Szívkatéterezés, vénás feltárásos behatolással *
12740 Szívkatéterezés, vénás transseptális behatolással *
12750 Szívkatéterezés, egyéb artériás percután behatolással *
12751 Szívkatéterezés, artéria femorális behatolással *
12752 Szívkatéterezés, artéria brachiális behatolással *
12754 Szívkatéterezés, artériás feltárásos behatolással *
12760 Oxygen consumptio számítás szívkatéterezés alapján
12780 Szívkatéterezés-transthoracalis behatolással *
14001 Biopsia glandulae suprarenalis, UH vezérelt
14002 Biopsia glandulae suprarenalis, CT vezérelt
14010 Intracraniális képlet percután biopsziája
14011 Intracraniális képlet percután biopszia, UH vezérelt *
14020 Biopsia nervi periferialis percutanea
14240 Biopsia myo/endocardii transvenosa ventr.dextri
14241 Biopsia myo/endocardii transseptális ventr.sin.
14270 Biopsia lienis percutanea
14271 Biopsia lienis percutanea, UH-vezérelt
14272 Biopsia lienis percutanea, CT-vezérelt
14540 Biopsia hepatis percutanea *
14542 Biopsia hepatis percutanea, CT vez.
14551 Biopsia pancreatis percutanea, UH.vez.
14552 Biopsia pancreatis percutanea, CT.vez.
14600 Biopsia renis percutanea
14601 Biopsia renis percutanea, UH.vez.
14602 Biopsia renis percutanea, CT.vez.
14603 Biopsia renis percutanea radiol.
14610 Biopsia ureteris
14620 Biopsia vesicae urinariae
14630 Biopsia prostatae per rectum seu percutanea
14631 Biopsia prostatae per rectum seu percutanea, UH vezérléssel vagy anélkül
14651 Biopsia testis
14652 Biopsia epididimis
14653 Biopsia funiculi spermatici
14670 Biopsia renis transplantatus
14671 Biopsia renis transpl.percutanea, UH vezérelt
14672 Biopsia renis transpl.percutanea, CT vezérelt
14701 Biopsia ovarii, UH vezérelt
14702 Biopsia ovarii, CT vezérelt
14703 Aspiratio ovarii p.fertilisationem artef.USG.dir. *
14710 Biopsia endometrii
14780 Chorion biopsia *
14781 Chorion biopsia, transvaginalis, UH vezérelt *
14782 Chorion biopsia, transabdominalis, UH vezérelt *
14790 Magzati szerv biopsia, UH vezérelt
14791 Magzati vérvétel, UH vezérelt
15020 Biopsia musculi peroperatíva
15030 Biopsia ossis peroperatíva
15100 Biopsia intracraniális preoperatíva
15110 Biopsia intraspinalis operatíva
15120 Biopsia nervi periferialis peroperatíva
15290 Biopsia musculi oculi peroperatíva
15291 Biopsia intraorbitalis peroperatíva
15360 Orrmelléküregek sebészi (feltárásos) biopsiája
15410 Biopsia linguae operatíva
15430 Száj vestibulum feltárásos biopsia
15440 Szájpad és uvula sebészi biopsia
15460 Oropharynx feltárásos biopsia
15470 Hypopharynx feltárásos biopsia
15480 Epipharynx feltárásos biopsia
15500 Biopsia diaphragmae
15510 Biopsia hepatis operatíva
15511 Biopsia hepatis operatíva, UH.vez.
15520 Biopsia choledochi et/seu duct.hepatici operatíva
15530 Biopsia pancreatis operatíva
15531 Biopsia pancreatis operatíva, UH.vez.
15532 Biopsia pancreatis operatíva (ABC)
15540 Biopsia ventriculi intraoperatíva
15550 Biopsia intestini tenui intraoperatíva
15560 Biopsia intestini crassi intraoperatíva
15570 Biopsia recti intraoperatíva
15600 Biopsia renis intraoperatíva
15601 Biopsia renis intraoperatíva (ABC)
15610 Urethra feltárásos biopsia
15630 Prostata feltárásos biopsia
15640 Penis feltárásos biopsia
15700 Ovarium v. adnexum feltárásos biopsia
15701 Biopsia ovarii laparoscopica
15800 Biopsia pericardii intraoperatíva
15810 Biopsia mediastini intraoperatíva
15811 Biopsia thymi intraoperatíva
15812 Biopsia laesionis mediastinalis intraoperatíva
15813 Biopsia pulmonis intraoperatíva
15814 Biopsia pleurae intraoperatíva
15815 Biopsia lymphoglandulae mediastinalis intraop.
15816 VATS pleura biopsia és pleurodesis
15817 VATS tüdőbiopsia
15818 VATS staging, nyirokcsomó biopsia
15820 Exploratio et biopsia gl. thyreoideae
15821 Exploratio et biopsia gl. parathyreoideae
15822 Biopsia glandulae thyreoideae
15830 Biopsia glomi carotici
15840 Biopsia glandulae suprarenalis operatíva
16303 Endoszkópos intubáció *
1630B Oesophagoscopia+tubus behelyezés
1630F Endoszkópos vérzéscsillapítás injektálással *
1630G Endoszkópos vérzéscsillapítás injektálással és termokoagulációval *
1630H Endoszkópos vérzéscsillapítás hemoklippel *
1630J Endoszkópos vérzéscsillapítás ligatios gyűrűvel *
1630K Endoszkópos vérzéscsillapítás argon plasmával vagy laeser coagulatioval *
1630L Endoszkópos vérzéscsillapítás fibrinragasztóval *
16320 Oesophagogastroscopia *
16330 Gastroscopia *
16338 Pancreato-cysto-gastrostoma endoscopica *
1633D Gyomor endoszkópos UH vizsgálata *
16361 Endoscopos sphincterotomia *
16362 Endoscopos nasobiliaris drénezés *
16363 Endoscopos kőextractio *
16365 Endoscopos pancreas pseudocystostomia (cystogastrostomia és cystoduodenostomia) *
16367 Wirsungotomia endoscopica et dilatatio eadem *
16368