A jogszabály mai napon ( 2020.08.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2012. évi X. törvény

a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének a 2010. évi guadalajarai Meghatalmazotti Értekezletén aláírt módosításának kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének a 2010. évi guadalajarai Meghatalmazotti Értekezletén aláírt módosítása kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának (a továbbiakban: ITU Alapokmány) a 2010. évi guadalajarai Meghatalmazottak Értekezletén aláírt módosítását e törvénnyel kihirdeti.

3. § Az ITU Alapokmány módosítás angol nyelven hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

INSTRUMENT AMENDING THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
(GENEVA, 1992)

as amended by the Plenipotentiary Conference (Kyoto, 1994), by the Plenipotentiary Conference (Minneapolis, 1998), by the Plenipotentiary Conference (Marrakesh, 2002) and by the Plenipotentiary Conference (Antalya, 2006) [Amendments adopted by the Plenipotentiary Conference (Guadalajara, 2010)]

CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION * 
(GENEVA, 1992)

PART I.

Foreword

By virtue of and in implementation of the relevant provisions of the Constitution of the International Telecommunication Union (Geneva, 1992), as amended by the Plenipotentiary Conference (Kyoto, 1994), by the Plenipotentiary Conference (Minneapolis, 1998), by the Plenipotentiary Conference (Marrakesh, 2002) and by the Plenipotentiary Conference (Antalya, 2006), in particular those in Article 55 thereof, the Plenipotentiary Conference of the International Telecommunication Union (Guadalajara, 2010) has adopted the following amendments to the said Constitution:

CHAPTER V

Other Provisions Concerning the Functioning of the Union

ARTICLE 28
Finances of the Union
MOD 165
PP-98
5 When choosing its class of contribution, a Member State shall not reduce it by more than 15 per cent of the number of units chosen by the Member State for the period preceding the reduction, rounding down to the nearest lower number of units in the scale, for contributions of three or more units; or by more than one class of contribution, for contributions below three units. The Council shall indicate to it the manner in which the reduction shall be gradually implemented over the period between plenipotentiary conferences. However, under exceptional circumstances such as natural disasters necessitating international aid programmes, the Plenipotentiary Conference may authorize a greater reduction in the number of contributory units when so requested by a Member State which has established that it can no longer maintain its contribution at the class originally chosen.

PART II.

Date of entry into force

The amendments contained in the present instrument shall, as a whole and in the form of one single instrument, enter into force on 1 January 2012 between Member States being at that time parties to the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union (Geneva, 1992), and having deposited before that date their instrument of ratification, acceptance or approval of, or accession to, the present amending instrument.

IN WITNESS WHEREOF, the respective plenipotentiaries have signed the original of the present instrument amending the Constitution of the International Telecommunication Union (Geneva, 1992), as amended by the Plenipotentiary Conference (Kyoto, 1994), by the Plenipotentiary Conference (Minneapolis, 1998), by the Plenipotentiary Conference (Marrakesh, 2002) and by the Plenipotentiary Conference (Antalya, 2006).

Done at Guadalajara, 22 October 2010

A NEMZETKÖZI TÁVKÖZLÉSI EGYESÜLET ALAPOKMÁNYÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
(GENF, 1992)

Az 1994. évi kiotói Meghatalmazotti Értekezlet, az 1998. évi minneapolisi Meghatalmazotti Értekezlet, a 2002. évi marrakesh-i Meghatalmazotti Értekezlet ésa 2006. évi antalyai Meghatalmazotti Értekezlet által elfogadott módosításokkal együtt (Meghatalmazotti Értekezleten elfogadott módosítások) (Guadalajara, 2010.)

A NEMZETKÖZI TÁVKÖZLÉSI EGYESÜLET ALAPOKMÁNYA * 
(GENF, 1992)

I. RÉSZ

Előszó

A Nemzetközi Távközlési Egyesület Alapokmányának (Genf, 1992) - az 1994. évi kiotói Meghatalmazotti Értekezlet, az 1998. évi minneapolisi Meghatalmazotti Értekezlet, a 2002. évi marrakesh-i Meghatalmazotti Értekezlet és a 2006. évi antalyai Meghatalmazotti Értekezlet által módosított - vonatkozó rendelkezései, különös tekintettel annak 55. Cikke alapján és ezek végrehajtásában, a Nemzetközi Távközlési Egyesület 2010. évi guadalajarai Meghatalmazotti Értekezlete a fent hivatkozott Alapokmány alábbi módosításait fogadta el:

V. FEJEZET

Az Egyesület működésére vonatkozó egyéb rendelkezések

28. Cikk
Az Egyesület pénzügyei
MOD 165
PP-98
5 Hozzájárulási osztályának kiválasztása során a Tagállam hozzájárulási egységeinek a számát nem csökkentheti 15 százaléknál többel, a Tagállam által a csökkentést megelőző időszakban választotthoz képest, lefelé kerekítve a felsorolásban szereplő legközelebbi egységre, három és annál több hozzájárulási egység esetén; illetve egy hozzájárulási osztálynál többel háromnál kevesebb hozzájárulási egység esetén. A Tanács jelzi részére, milyen módon lehet a csökkentést fokozatosan végrehajtani a Meghatalmazottak Értekezletei közötti időszak során. Kivételes körülmények között, mint például olyan természeti katasztrófák, melyek nemzetközi segélyprogramokat tesznek szükségessé, a Meghatalmazottak Értekezlete azon Tagállam kérésére, amely megállapította, hogy nem tudja tovább fenntartani hozzájárulását az eredetileg választott osztályban, engedélyezheti a hozzájárulási egységek számának nagyobb mértékű csökkentését.

II. RÉSZ

A hatálybalépés dátuma

A jelen okiratban rögzített módosítások együttesen, egyetlen okiratban foglaltan 2012. január 1-jén lépnek hatályba a Nemzetközi Távközlési Egyesület (Genf, 1992) Alapokmánya és Egyezménye aláíróit alkotó azon Tagállamok között, akik a jelen módosító okirat ratifikálásáról, elfogadásáról, jóváhagyásáról, illetve a hozzá való csatlakozásról szóló okiratot ezen időpontot megelőzően letétbe helyezték.

FENTIEKET TANÚSÍTVA az illetékes meghatalmazottak aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesületnek (Genf, 1992) - az 1994. évi kiotói Meghatalmazotti Értekezlet, az 1998. évi minneapolisi Meghatalmazotti Értekezlet, a 2002. évi marrakesh-i Meghatalmazotti Értekezlet és a 2006. évi antalyai Meghatalmazotti Értekezlet által módosított - Alapokmányát módosító jelen okirat eredeti példányát.

Kelt Guadalajarában, 2010. október 22-én.”

4. § Az Országgyűlés a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Egyezményének (a továbbiakban: ITU Egyezmény) a 2010. évi guadalajarai Meghatalmazottak Értekezletén aláírt módosítását e törvénnyel kihirdeti.

5. § Az ITU Egyezmény módosítás angol nyelven hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

INSTRUMENT AMENDING THE CONVENTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
(GENEVA, 1992)

as amended by the Plenipotentiary Conference (Kyoto, 1994), by the Plenipotentiary Conference (Minneapolis, 1998), by the Plenipotentiary Conference (Marrakesh, 2002) and by the Plenipotentiary Conference (Antalya, 2006) [Amendments adopted by the Plenipotentiary Conference (Guadalajara, 2010)]

CONVENTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION * 
(GENEVA, 1992)

PART I.

Foreword

By virtue of and in implementation of the relevant provisions of the Convention of the International Telecommunication Union (Geneva, 1992), as amended by the Plenipotentiary Conference (Kyoto, 1994), by the Plenipotentiary Conference (Minneapolis, 1998), by the Plenipotentiary Conference (Marrakesh, 2002) and by the Plenipotentiary Conference (Antalya, 2006), in particular those in Article 42 thereof, the Plenipotentiary Conference of the International Telecommunication Union (Guadalajara, 2010) has adopted the following amendments to the said Convention:

CHAPTER IV

Other Provisions

ARTICLE 33
Finances
MOD 468
PP-98
PP-06
1 1) The scale from which each Member State, subject to the provisions of No. 468A below, and Sector Member, subject to the provisions of No. 468B below, shall choose its class of contribution, in conformity with the relevant provisions of Article 28 of the Constitution, shall be as follows:
From the 40 unit class to the 2 unit class:
in steps of one unit
Below the 2 unit class, as follows:
1 1/2 unit class
1 unit class
1/2 unit class
1/4 unit class
1/8 unit class
1/16 unit class

PART II.

Date of entry into force

The amendments contained in the present instrument shall, as a whole and in the form of one single instrument, enter into force on 1 January 2012 between Member States being at that time parties to the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union (Geneva, 1992), and having deposited before that date their instrument of ratification, acceptance or approval of, or accession to, the present amending instrument.

IN WITNESS WHEREOF, the respective plenipotentiaries have signed the original of the present instrument amending the Convention of the International Telecommunication Union (Geneva, 1992), as amended by the Plenipotentiary Conference (Kyoto, 1994), by the Plenipotentiary Conference (Minneapolis, 1998), by the Plenipotentiary Conference (Marrakesh, 2002) and by the Plenipotentiary Conference (Antalya, 2006).

Done at Guadalajara, 22 October 2010

A NEMZETKÖZI TÁVKÖZLÉSI EGYESÜLET EGYEZMÉNYÉT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
(GENF, 1992)

Az 1994. évi kiotói Meghatalmazotti Értekezlet, az 1998. évi minneapolisi Meghatalmazotti Értekezlet és a 2002. évi marrakesh-i Meghatalmazotti Értekezlet a 2006. évi antalyai Meghatalmazotti Értekezlet által elfogadott módosításokkal együtt
(a 2010. évi guadalajarai Meghatalmazotti Értekezleten elfogadott módosítások)

A NEMZETKÖZI TÁVKÖZLÉSI EGYESÜLET EGYEZMÉNYE * 
(GENF, 1992)

I. RÉSZ

Előszó

A Nemzetközi Távközlési Egyesület Egyezményének (Genf, 1992) - az 1994. évi kiotói Meghatalmazotti Értekezlet, az 1998. évi minneapolisi Meghatalmazotti Értekezlet, a 2002. évi marrakesh-i Meghatalmazotti Értekezlet és a 2006. évi antalyai Meghatalmazotti Értekezlet által módosított - vonatkozó rendelkezései, különös tekintettel annak 42. cikke alapján, illetve ezek végrehajtásában, a Nemzetközi Távközlési Egyesület 2010. évi guadalajarai Meghatalmazotti Értekezlete a fent hivatkozott Egyezmény alábbi módosításait fogadta el:

IV. FEJEZET

Egyéb rendelkezések

33. Cikk
Pénzügyek
MOD 468
PP-98
PP-06
1 1) Azon skála, amelyből minden Tagállam, az alábbi 468A pont rendelkezései szerint, és mindegyik Szektortag, az alábbi 468B pont rendelkezései szerint kiválasztja hozzájárulási osztályát az Alapokmány 28. cikkének vonatkozó rendelkezései szerint a következő:
A 40 egységosztálytól a 2 egységosztályig:
fokozatosan egységenként
A 2 egységosztály alatt a következők szerint:
1 1/2 egységosztály
1 egységosztály
1/2 egységosztály
1/4 egységosztály
1/8 egységosztály
1/16 egységosztály

II. RÉSZ

A hatálybalépés dátuma

A jelen okiratban rögzített módosítások együttesen, egyetlen okiratban foglaltan 2012. január 1-jén lépnek hatályba a Nemzetközi Távközlési Egyesület (Genf, 1992) Alapokmánya és Egyezménye aláíróit alkotó azon Tagállamok között, akik a jelen módosító okirat ratifikálásáról, elfogadásáról, jóváhagyásáról, illetve a hozzá való csatlakozásról szóló okiratot ezen időpontot megelőzően letétbe helyezték.

FENTIEKET TANÚSÍTVA az illetékes meghatalmazottak aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesületnek (Genf, 1992) - az 1994. évi kiotói Meghatalmazotti Értekezlet, az 1998. évi minneapolisi Meghatalmazotti Értekezlet, a 2002. évi marrakesh-i Meghatalmazotti Értekezlet és a 2006. évi antalyai Meghatalmazotti Értekezlet által módosított - Egyezményét módosító jelen okirat eredeti példányát.

Kelt Guadalajarában, 2010. október 22-én.”

6. § A Nemzetközi Távközlési Egyesület 2010. évi guadalajarai Meghatalmazottak Értekezletén aláírt Záróokmányokhoz fűzött fenntartás angol nyelven hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Original: English/French/Spanish

For Austria, Belgium, the Republic of Bulgaria, the Republic of Cyprus, the Czech Republic, Denmark, the Republic of Estonia, Finland, France, the Federal Republic of Germany, Greece, the Republic of Hungary, Ireland, Italy, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Poland, Portugal, Romania, the Slovak Republic, the Republic of Slovenia, Spain, Sweden, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

The delegations of the Member States of the European Union declare that the Member States of the European Union will apply the Instruments adopted by the Plenipotentiary Conference (Guadalajara, 2010) in accordance with their obligations under the Treaty on the European Union and the Treaty on functioning of the European Union.

Eredeti szöveg: angol/francia/spanyol

Ausztria, Belgium, a Bolgár Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, Dánia, az Észt Köztársaság, Finnország, Franciaország, a Német Szövetségi Köztársaság, Görögország, a Magyar Köztársaság, Írország, Olaszország, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, Luxemburg, a Holland Királyság, a Lengyel Köztársaság, Portugália, Románia, a Szlovák Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, Spanyolország, Svédország, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága részéről:

Az Európai Unió Tagállamainak küldöttei kijelentik, hogy az Európai Unió Tagállamai az Európai Unióról szóló Szerződés és az Európai Unió működéséről szóló Szerződés szerinti kötelezettségeikkel összhangban fogják alkalmazni a Meghatalmazotti Értekezlet (Guadalajara, 2010) által elfogadott okmányokat.

Original: English/French/Spanish

For Austria, Belgium, the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the Republic of Cyprus, the Czech Republic, Denmark, the Republic of Estonia, Finland, France, the Federal Republic of Germany, Greece, the Republic of Hungary, Iceland, Italy, the Republic of Latvia, the Principality of Liechtenstein, the Republic of Lithuania, Luxembourg, Montenegro, the Kingdom of the Netherlands, Norway, Portugal, Romania, the Republic of San Marino, the Slovak Republic, the Republic of Slovenia, Spain, Sweden, the Confederation of Switzerland, Turkey, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Vatican City State:

At the time of signing the Final Acts of the Plenipotentiary Conference (Guadalajara, 2010), the delegations of the mentioned countries formally declare that they maintain the declarations and reservations made by their countries when signing the Final Acts of previous treaty-making conferences of the Union as if they were made in full at this Plenipotentiary Conference.

Eredeti szöveg: angol/francia/spanyol

Ausztria, Belgium, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, Dánia, az Észt Köztársaság, Finnország, Franciaország, a Német Szövetségi Köztársaság, Görögország, a Magyar Köztársaság, Izland, Olaszország, a Lett Köztársaság, a Lichtensteini Hercegség, a Litván Köztársaság, Luxemburg, Montenegro, a Holland Királyság, Norvégia, Portugália, Románia, a San Marino Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, Spanyolország, Svédország, a Svájci Államszövetség, Törökország, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és Vatikánváros részéről:

A Meghatalmazotti Értekezlet Záróokmányai aláírásának időpontjában (Guadalajara, 2010) az említett országok küldöttségei formálisan kijelentik, hogy fenntartják az országuk által az Egyesület korábbi szerződés-készítő Értekezletei Záróokmányainak aláírásakor tett nyilatkozatokat és fenntartásokat, mintha ezek teljes terjedelmükben a jelen Meghatalmazotti Értekezleten születtek volna.

Original: English

For Australia, Austria, Belgium, the Republic of Bulgaria, Canada, the Republic of Croatia, the Czech Republic, Denmark, the Republic of Estonia, Finland, France, the Federal Republic of Germany, Greece, the Republic of Hungary, Iceland, Italy, Japan, the Republic of Latvia, the Principality of Liechtenstein, the Republic of Lithuania, Luxembourg, Montenegro, the Kingdom of the Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, the Slovak Republic, the Republic of Slovenia, Sweden, the Confederation of Switzerland, Turkey, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America:

The delegations of the above-mentioned States, referring to the declaration made by Mexico (No. 70), inasmuch as these and any similar statements refer to the Bogotá Declaration of 3 December 1976 by equatorial countries and to the claims of those countries to exercise sovereign rights over segments of the geostationary-satellite orbit, or to any related claims, consider that the claims in question cannot be recognized by this conference.

The above-mentioned delegations also wish to state that the reference in Article 44 of the Constitution to the „geographical situation of particular countries” does not imply recognition of a claim to any preferential rights to the geostationary-satellite orbit.

Eredeti szöveg: angol

Ausztrália, Ausztria, Belgium, a Bolgár Köztársaság, Kanada, a Horvát Köztársaság, a Cseh Köztársaság, Dánia, az Észt Köztársaság, Finnország, Franciaország, a Német Szövetségi Köztársaság, a Magyar Köztársaság, Izland, Olaszország, Japán, a Lett Köztársaság, a Lichtensteini Hercegség, a Litván Köztársaság, Luxemburg, Montenegro, a Holland Királyság, Új-Zéland, Norvégia, Portugália, a Szlovák Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, Svédország, Románia, a Svájci Államszövetség, Törökország, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és az Amerikai Egyesült Államok részéről:

A fent említett államok küldöttségei szerint, hivatkozással Mexikó (70. számú) nyilatkozatára, amennyiben ezen és bármely hasonló közlemények, amelyek az egyenlítő menti országok 1976. december 3-i Bogotai Nyilatkozatára és ezen országok geostacionárius-műhold pálya szegmensek feletti szuverén joggyakorlásra vonatkozó, illetve bármilyen más kapcsolódó igényeire hivatkozik, a kérdéses követeléseket ezen Értekezlet nem ismerheti el.

A fent említett küldöttségek ezen felül ki kívánják jelenteni, hogy az Alapokmány 44. cikkének „bizonyos országok földrajzi helyzetét” hivatkozása nem foglalja magában a geostacionárius-műhold pályával kapcsolatos bármilyen elsőbbségi jogra vonatkozó igény elismerését.”

7. § (1) E törvény - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § az ITU Alapokmány 55. cikk 8. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A 4. § és az 5. § az ITU Egyezmény 42. cikk 9. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(4) A 6. § az ITU Egyezmény 32 B. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(5) A 2-6. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(6) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az elektronikus hírközlésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére