A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

14/2012. (VI. 15.) MNB rendelet

a „XXX. Nyári Olimpiai Játékok” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - a Londonban megrendezésre kerülő XXX. Nyári Olimpiai Játékok tiszteletére - „XXX. Nyári Olimpiai Játékok” megnevezéssel 3000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2012. június 22.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 20 gramm, átmérője 34 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapjának szélén, felső köriratban a „3000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, alsó köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az alsó és a felső körirat között, bal oldalon a „Bp.” verdejel, jobb oldalon a „2012” verési évszám olvasható. A középmezőben - megszakadó körvonallal határolva - két, egymással szembe fordított, vízszintesen elhelyezett kajaklapát tollának ábrázolása látható, a felső az éle, az alsó a lapja felőli nézetben. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapjának szélén, felső köriratban a „XXX. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK” felirat, alsó köriratban a „LONDON” felirat olvasható. A középmezőben - körvonallal határolva - három női kajakos ábrázolása látható, oldalnézetben, változatos evezőtartással. A középmezőt a vízfelszín stilizált ábrázolása tölti ki. A legtávolabbiként ábrázolt kajak alatt, bal oldalon Bitó Balázs tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 8000 darab készíthető, ebből 5000 darab különleges - ún. proof - technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2012. június 22-én lép hatályba.

1. melléklet a 14/2012. (VI. 15.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 14/2012. (VI. 15.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére