A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/2012. (X. 15.) MNB rendelet

a „Popovics Sándor” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank - Popovics Sándor születésének 150. évfordulója alkalmából - „Popovics Sándor” megnevezéssel 3000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2012. október 16.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 20 gramm, átmérője 34 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapjának szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. A középmezőben a Magyar Nemzeti Bank épülete Bank utcára néző homlokzatrészletének ábrázolása látható, a Róna József alkotta szoborcsoporttal. A homlokzatrészlet ábrázolásától balra a „BP.” verdejel, jobbra a „2012” verési évszám, alatta két vízszintes sorban a „3000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapjának jobb szélén, felső köriratban a „POPOVICS SÁNDOR” felirat olvasható. A középmezőben Popovics Sándor portréja látható. A portrétól jobbra, két egymás alatti vízszintes sorban az „1862-” és az „1935” felirat olvasható. A portrétól balra Csikai Márta tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 6000 darab készíthető, amelyből 4000 darab különleges - ún. proof - technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2012. október 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 21/2012. (X. 15.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 21/2012. (X. 15.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére