A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

31/2012. (X. 16.) NGM rendelet

a munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 2. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának * 

a) *  a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 27. § (2) bekezdésében, 42. § (1) bekezdésében és 44. §-ában, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 3. pontjában - kizárólag a bejelentés elmulasztása esetén -, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.) 3. § (1) bekezdésében és 11. §-ában meghatározott rendelkezések megsértése miatt, a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 6. § (1) bekezdés a), b), d), e) és h) pontjában, 6/A. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény,

b) *  az Mt. 21. § (4) bekezdésében, 34. §-ában és 51. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése miatt, a Met. 6. § (1) bekezdés a), b), d), g) és h) pontjában, 6/A. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény,

c) * 

d) *  az Mt. 53. § (3) bekezdésében, 60. § (1) bekezdésében, 113. §-ában és 114. §-ában foglalt, a nőkre, a fiatal, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalókra vonatkozó előírások megsértése miatt a Met. 6. § (1) bekezdés a), b), d) és h) pontjában és 7. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény,

e) * 

f) *  az Mt. 86-135. §-ában meghatározott szabályok megsértése miatt a Met. 6. § (1) bekezdés a), b), d) és h) pontjában, valamint 7. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény,

g) *  az Mt. 136-147. §-ában és 154-165. §-ában, az Efo. 4. §-ában, valamint a kötelező legkisebb munkabérről (minimálbér) és a garantált bérminimumról szóló Korm. rendeletben foglaltak és a kollektív szerződés munkabérre vonatkozó rendelkezéseinek megsértése miatt a Met. 6. § (1) bekezdés b), d) és h) pontjában, 6/A. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény,

h) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezés megsértése miatt a Met. 6. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint 7/A. §-ában meghatározott jogkövetkezmény,

i) *  az Mt. 215. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásba vétel hiánya miatt és az Mt. 216-218. §-ában foglaltak megsértése esetén a Met. 6. § (1) bekezdés a), b), d), e), f) és h) pontjában, 6/A. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény,

j) *  az Mt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezések megsértése miatt a Met. 6. § (1) bekezdés b), d) és h) pontjában, valamint 7. § (1) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény,

k) *  a Met. 3. § (1a) bekezdése szerint előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek a Met. 7/B. § (1) bekezdése szerinti megsértése miatt a Met. 7/B. §-ában meghatározott jogkövetkezmény, illetve a Met. 8/D. § (1)-(3) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség megsértése miatt a Met. 8/D. § (4) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény

alkalmazása esetén van helye.

2. § (1) Ez a rendelet - (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § d) és f) pontja, valamint e § (3) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) * 


  Vissza az oldal tetejére