A jogszabály mai napon ( 2020.05.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2012. évi LII. törvény

az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban, 1946. évi február hó 13. napján kelt nemzetközi egyezményben biztosított kiváltságoknak, mentességeknek és könnyítéseknek a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács Magyarországon működő intézményeire és vezető tisztségviselőire való kiterjesztéséről * 

Az Országgyűlés

megerősítve Magyarország elkötelezettségét a természeti erőforrások fenntartható használatát elősegítő szervezetek támogatása mellett,

szem előtt tartva azt a szerepet, amelyet a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács a hagyományokra alapozott és fenntartható vadászat, mint a természetvédelem fontos eszközének elősegítése érdekében betölt

a következő törvényt hozza:

1. § (1) Az Országgyűlés e törvénnyel kiterjeszti az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban, 1946. évi február hó 13. napján kelt nemzetközi egyezményben biztosított kiváltságokat, mentességeket és könnyítéseket a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács (a továbbiakban: CIC) Magyarországon működő intézményeire és vezető tisztségviselőire, ha a kedvezményezettek nem magyar állampolgárok, illetve nem állandó magyarországi lakosok.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vezető tisztségviselőnek a CIC elnöke, elnökhelyettese és vezérigazgatója minősül.

2. § Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek a CIC-vel kötött megállapodás alapján a CIC - megállapodásban meghatározott - Magyarországon működő intézményeinek elhelyezését térítésmentesen kell biztosítani.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére