A jogszabály mai napon ( 2022.05.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

53/2012. (X. 26.) BM rendelet

a polgári célú pirotechnikai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvényben meghatározott pirotechnikai tevékenységekkel összefüggő engedélyezési eljárásokért az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2) A díjat az ügyben eljáró megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok előirányzat-felhasználási keretszámla számait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt díj az ügyben eljáró megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság bevételét képezi.

(4) Az elsőfokú döntést hozó hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díját az 1. melléklet tartalmazza, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell az elsőfokú döntést hozó hatóság számlájára befizetni.

(5) Ha az elsőfokú hatóság megküldi a másodfokú hatóságnak a fellebbezést, a fellebbezés eredménytelensége esetén a másodfokú eljárás díja a másodfokú hatóság bevételét képezi.

2. § A rendeletben meghatározott díjak tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,

b) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában foglaltakat,

c) a díj meg nem fizetése esetén az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat

kell alkalmazni, azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.

3. § (1) Az e rendelet alapján beszedett díjakról az eljáró szerv nyilvántartást vezet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a befizetett díj összegét,

b) a befizető nevét,

c) a befizetés dátumát,

d) az ügyszámot.

(3) Ha a nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartása vagy a befizető kérelme alapján megállapítja, hogy az 1. mellékletben meghatározott összegnél magasabb összeget fizettek be, a többletet azonnal visszafizeti a befizető részére.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárások esetében kell alkalmazni.

5. § * 

1. melléklet az 53/2012. (X. 26.) BM rendelethez

A pirotechnikai tevékenység engedélyezéséhez kapcsolódó első- és másodfokú eljárások igazgatási szolgáltatási díjai

Pirotechnikai tevékenység Díjak mértéke forintban
elsőfokú eljárás másodfokú eljárás
1. Gyártás 33 500 32 000
2. Forgalomba hozatal 33 500 32 000
3. Forgalmazás 33 500 32 000
4. Vizsgálat 33 500 32 000
5. Megsemmisítés 36 000 32 000
6. Kiállítás 33 500 32 000
7. Tárolás 33 500 32 000
8. Felhasználás 33 500 32 000
9. Engedély elvesztése vagy megrongálódása esetén annak pótlása 7 000 7 000
10. Az engedély műszaki adattartalmát nem érintő adatokba (engedélyes neve, lakóhelye, székhelye) bekövetkezett változás esetén új engedély kiadása 9 200 7 000

2. melléklet az 53/2012. (X. 26.) BM rendelethez

A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok előirányzat-felhasználási keretszámla számai

Rendőr-főkapitányság megnevezése Előirányzat-felhasználási keretszámla száma
1. * 
2. Budapesti Rendőr-főkapitányság 10023002-01451430-00000000
3. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 10024003-01451485-00000000
4. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 10025004-01451492-00000000
5. Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 10026005-01451502-00000000
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 10027006-01451519-00000000
7. *  Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság 10028007-01451526-00000000
8. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 10029008-01451533-00000000
9. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 10033001-01451540-00000000
10. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 10034002-01451557-00000000
11. Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 10035003-01451564-00000000
12. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 10045002-01451612-00000000
13. Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 10036004-01451571-00000000
14. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 10037005-01451588-00000000
15. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 10023002-01451478-00000000
16. Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 10039007-01451595-00000000
17. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 10044001-01451605-00000000
18. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 10046003-01451629-00000000
19. Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 10047004-01451636-00000000
20. Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 10048005-01451643-00000000
21. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 10049006-01451650-00000000

  Vissza az oldal tetejére