A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

64/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a 2011. évi eredményességi támogatásról

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdésének b) pont bj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. földrész: Afrika, Amerika, Ausztrália, Ázsia, Európa;

2. szakember: a versenyző világbajnokságra vagy Európa-bajnokságra történő felkészítésében közreműködő

a) a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 77. § p) pontja szerinti sportszakember;

b) szövetségi és egyesületi szakmunkatárs.

3. versenyző: az Stv. 1. § (3) bekezdése szerinti, versenyszerűen sportoló természetes személy.

2. § (1) A sportpolitikáért felelős miniszter eredményességi támogatást nyújt a 2011. évi Európa-bajnokságokon és világbajnokságokon olimpiai versenyszámban, paralimpiai versenyszámban szerzett 1-3. helyezés után az 1. melléklet szerinti mértékben - a 2. mellékletben az olimpiai versenyszámok esetére meghatározott összegek alapján - számítva, ha a világbajnokságon legalább három földrész államainak versenyzői vettek részt és a versenyszámban:

a) nemzetközi kvalifikációs versenyrendszer alapján rendezett világbajnokság esetén legalább tizenöt, Európa-bajnokság esetén legalább tíz állam versenyzői szerepeltek a kvalifikációs versenyeken;

b) nemzetközi kvalifikációs versenyrendszer nélkül rendezett világbajnokságon legalább tizenöt, Európa-bajnokságon legalább tíz állam versenyzői szerepeltek.

(2) Eredményességi támogatásban a Magyar Olimpiai Bizottságban (a továbbiakban: MOB) tagsággal rendelkező országos sportági szakszövetségbe tartozó sportszervezet versenyzője és a felkészítésében résztvevő szakember részesülhet.

(3) Szakember nem részesülhet magasabb összegű támogatásban, mint a legeredményesebb versenyzőjének járó összeg. Csapatsportág esetében a szövetségi kapitány eredményességi támogatása nem lehet több mint a legnagyobb támogatásban részesülő versenyző részére javasolt összeg 150 százaléka.

(4) A támogatandó személyekre olimpiai versenyszám esetén az országos sportági szakszövetség, paralimpiai versenyszám esetén a MOB fogyatékosok sportjáért felelős szakmai tagozatának elnöksége tesz javaslatot a sportpolitikáért felelős miniszternek 2012. április 13-ig. A javaslathoz csatolni kell a verseny teljes - minden versenyszámot tartalmazó - jegyzőkönyvét. A sportpolitikáért felelős miniszter 2012. április 30-ig határozza meg a támogatandók névsorát és a támogatás összegét, valamint folyósítja a támogatást.

(5) Azokban a sportágakban, amelyekben az összetett eredmény mellett a részteljesítményeket is értékelik, a javaslattevőnek a versenyző azon eredményét kell figyelembe vennie, amely alapján magasabb összegű támogatásban részesíthető.

(6) Egy versenyen egy személy egy jogcímen, versenyzőként vagy felkészítésben résztvevő szakemberként részesülhet támogatásban.

3. § (1) Egy sportágban évente, szakáganként, nemenként egy felnőtt- és a legidősebb utánpótlás-korosztály versenyzői, valamint a felkészítésükben résztvevő szakemberek, paralimpiai sportágakban nemenként a felnőtt korosztály versenyzői és a felkészítésükben résztvevő szakemberek részesíthetők eredményességi támogatásban.

(2) Ha az olimpiai, paralimpiai versenyszámokat nem olimpiai, nem paralimpiai körülmények között rendezik meg, eredményességi támogatásként a versenyszám olimpiai, paralimpiai körülmények között történő megrendezése esetére meghatározott eredményességi támogatás ötven százaléka nyújtható. Nem olimpiai, nem paralimpiai körülmények közötti versenyrendezésnek minősül, ha az olimpiai, paralimpiai versenyszámot a sportág nemzetközi sportszövetségének szabályzatában az olimpiára, paralimpiára meghatározott feltételektől eltérően rendezik meg.

(3) Az egyéni sportágak azon csapatversenyszámaiban, amelyekben a csapateredményt az egyéni eredmények alapján állapítják meg, eredményességi támogatás nem nyújtható abban az esetben, ha az egyéni eredmény sem támogatható.

(4) Az egyéni sportágak csapatversenyszámaiban, valamint a csapatjáték sportágakban a javaslattevő az egyes versenyzők különböző összegű eredményességi támogatására tehet javaslatot, amely azonban nem lehet magasabb az adott helyezésért egyéni versenyszámban adható eredményességi támogatás összegénél. A versenyzők így megállapított eredményességi támogatásainak összege nem haladhatja meg az egyéni sportágak csapatversenyszámaiban és a csapatjáték sportágakban meghatározott eredményességi támogatások keretösszegét.

(5) Ha a versenyző egy versenyen több versenyszámban ér el helyezést, a legjobb helyezésért teljes összegű eredményességi támogatásra, a következő helyezésért az eredményességi támogatás ötven, és minden további helyezésért az eredményességi támogatás huszonöt százalékára jogosult.

(6) A versenyző felkészítésében résztvevő szakemberek részére megállapítható eredményességi támogatások összege a sportágban a versenyzőknek nyújtható eredményességi támogatások összegének ötven százaléka, duatlon és triatlon sportágakban hetven százaléka, öttusa sportágban kilencven százaléka lehet.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 64/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

A versenyző részére nyújtható eredményességi támogatás mértéke világ- és Európa-bajnokság esetében

A. B.
1. olimpiai versenyszámban 100 százalék
2. paralimpiai versenyszámban az 1. sor szerinti mérték 50 százaléka

2. melléklet a 64/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

A versenyző részére nyújtható eredményességi támogatás összege a 2011. évi világ- és Európa-bajnokság esetében olimpiai versenyszámban (nettó összegben, forintban, 100%)

I. Évenként rendezett versenyek esetében
A. Európa-bajnokság B. Világbajnokság
Korosztály Helyezés Egyéni Páros Csapat, csapatjáték Egyéni Páros Csapat, csapatjáték
I. 1 000 000 800 000 600 000 2 000 000 1 600 000 1 200 000
1. Felnőtt II. 750 000 600 000 450 000 1 500 000 1 200 000 900 000
III. 500 000 400 000 300 000 1 000 000 800 000 600 000
I. 250 000 200 000 150 000 500 000 400 000 300 000
2. Utánpótlás II. 187 500 150 000 112 500 375 000 300 000 225 000
III. 125 000 100 000 75 000 250 000 200 000 150 000
II. Kétévenként rendezett versenyek esetében
A. Európa-bajnokság B. Világbajnokság
Korosztály Helyezés Egyéni Páros Csapat, csapatjáték Egyéni Páros Csapat, csapatjáték
I. 1 250 000 1 000 000 750 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000
1. Felnőtt II. 937 500 750 000 562 500 1 875 000 1 500 000 1 125 000
III. 625 000 500 000 375 000 1 250 000 1 000 000 750 000
I. 312 500 250 000 187 500 625 000 500 000 375 000
2. Utánpótlás II. 234 375 187 500 140 625 468 750 375 000 281 250
III. 156 250 125 000 93 750 312 500 250 000 187 500
III. Négyévenként rendezett versenyek esetében
A. Európa-bajnokság B. Világbajnokság
Korosztály Helyezés Egyéni Páros Csapat, csapatjáték Egyéni Páros Csapat, csapatjáték
I. 1 500 000 1 200 000 900 000 3 000 000 2 400 000 1 800 000
1. Felnőtt II. 1 125 000 900 000 675 000 2 250 000 1 800 000 1 350 000
III. 750 000 600 000 450 000 1 500 000 1 200 000 900 000
I. 375 000 300 000 225 000 750 000 600 000 450 000
2. Utánpótlás II. 281 250 225 000 168 750 562 500 450 000 337 500
III. 187 500 150 000 112 500 375 000 300 000 225 000

  Vissza az oldal tetejére