A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

107/2012. (X. 11.) VM rendelet

az egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. Egységes területalapú támogatás

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet alapján járó egységes területalapú támogatás jogcímen hektáronként legfeljebb 60 963,98 forint összegű támogatás vehető igénybe.

(2) A támogatásra jogosult országos bázisterület nagysága 4 829 000 hektár.

(3) A támogatási keretek túllépése esetén az igényelt támogatás összege - az érintett mezőgazdasági termelőnél a túllépés mértékével megegyezően - arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

2. Különleges tejtámogatás

2. § A tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2012. évi különleges támogatás igénybevételének szabályairól szóló 18/2012. (III. 6.) VM rendelet alapján járó különleges támogatás mértéke legfeljebb 9,09 Ft/kg, a számításba vehető összes tejmennyiség legfeljebb 1 406 004 003 kg, ahol 1 kg tej 0,971 liter tejnek felel meg.

3. Záró rendelkezés

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére