A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

112/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

a Székesfehérvári Fűtőerőmű Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján a Székesfehérvári Fűtőerőmű Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Királysor 1. B. épület) stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősíti.

2. § A Kormány - figyelemmel a Cstv. 68. § (1) és (2) bekezdésére - megállapítja, hogy a Székesfehérvári Fűtőerőmű Korlátolt Felelősségű Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65-67. §-át és ezen túlmenően a Cstv. 68-70. §-át is alkalmazni kell.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére