A jogszabály mai napon ( 2022.01.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet

a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól

A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 4. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A közlekedési szolgáltató szociálpolitikai menetdíj-támogatásként az általa a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 33. § (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartás alapján az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatás, a helyi személyszállítási közszolgáltatás, valamint a komp- és révközlekedésben nyújtott személyszállítási közszolgáltatás keretében nyújtott, jogszabály alapján kedvezményes és díjmentes személyszállítási tevékenységhez kapcsolódóan az 1. melléklet szerinti támogatást vehet igénybe.

(2) A díjmentes utazásokhoz kapcsolódóan az igénybe vehető támogatás összegét

a) országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység esetében, valamint komp- és révközlekedésben nyújtott személyszállítási közszolgáltatási tevékenység esetében a közlekedési szolgáltató tárgyhavi bruttó személyszállítási bevételének az 1. mellékletben meghatározott százalékos mértéke,

b) a helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység esetében a Központi Statisztikai Hivatal által az adott település az igénylés időpontjában közzétett lakosságszámának és az 1. mellékletben meghatározott fajlagos támogatási összeg szorzata

alapján kell meghatározni.

(3) A személyszállítási közszolgáltatás keretében alkalmazott kedvezményes félhavi, negyedéves, féléves és éves bérletek esetében a támogatás 1. melléklet szerinti mértékét a 2. mellékletben meghatározott számítási módszerrel kell meghatározni.

2. § (1) A közlekedési szolgáltató a támogatás megállapítására, bevallására és elszámolására alkalmas nyilvántartást vezet.

(2) A támogatást a közlekedési szolgáltató havi rendszerességgel önmaga állapítja meg.

(3) A közlekedési szolgáltató a támogatást

a) készpénzfizetés esetében, illetve ha a közlekedési szolgáltató a számvitelről szóló törvény alapján könyvvezetési kötelezettségének a pénzforgalmi könyvvitel szerint tesz eleget vagy csak a bevételeiről vezet nyilvántartást, az ellenérték kiegyenlítésének napját követően,

b) - az a) ponttól eltérő fizetési mód esetében - a személyszállítási közszolgáltatásról kiállított számlán a teljesítés időpontjaként feltüntetett napot követően

a tárgyhónapot követő hónap 20. napjától igényelheti az állami adóhatóságtól.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2012. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § b) pontja 2012. július 2-án lép hatályba.

(3) A közlekedési szolgáltató tekintetében 2012. december 31-éig nem kell alkalmazni a 2. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott gyakoriságra és határidőre vonatkozó szabályokat, ha az állami adóhatóság a fogyasztói árkiegészítés tekintetében a közlekedési szolgáltató gyakorított bevallás és igénybevétel iránti kérelemének e rendelet hatálybalépését megelőzően helyt adott.

4. § Hatályát veszti

a) * 

b) * 

1. melléklet a 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez * 

A személyszállítási közszolgáltatás keretében nyújtott kedvezményes és díjmentes személyszállítási tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vehető szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke

A B C D E
1. A támogatás
2. feltétele alapja mértéke
3. Országos, regionális és kedvezményes 50%-os jegy a tárgyhónapban eladott 100%
4. elővárosi 90%-os jegy kedvezményes árú jegy ára 900%
5. személyszállítási közszolgáltatási 90%-os bérlet a tárgyhónapban eladott kedvezményes árú bérlet ára 900%
6. tevékenység díjmentes autóbusz-közlekedés esetén a tárgyhónapban teljesített 20%
7. vasúti közlekedés esetén szolgáltatásból származó bruttó menetdíjbevétel 30%
8. Helyi kedvezményes Budapest a tárgyhónapban eladott 3580 Ft/hó/db
9. személyszállítási közszolgáltatási megyei jogú városok kizárólag autóbuszra kedvezményes árú bérlet száma 2030 Ft/hó/db
10. tevékenység kizárólag villamosra 1330 Ft/hó/db
11. villamosra vagy trolibuszra 1330 Ft/hó/db
12. villamosra és trolibuszra 1380 Ft/hó/db
13. autóbuszra, villamosra és trolibuszra (kombinált) 2520 Ft/hó/db
14. egyéb település 1710 Ft/hó/db
15. díjmentes Budapest a Központi Statisztikai Hivatal által az adott településre a 368 Ft/fő/ település/ hó
16. villamos- és autóbusz-
közlekedéssel rendelkező megyei jogú város
támogatás igénylése időpontjában közzétett lakosságszám 236 Ft/fő/ település/ hó
17. kizárólag autóbusz közlekedéssel rendelkező megyei jogú város 120 Ft/fő/ település/ hó
18. egyéb település 18 Ft/fő/ település/ hó
19. Komp- és révközlekedésben nyújtott személyszállítási kedvezményes a tárgyhónapban eladott kedvezményes árú jegy darabszáma 100 Ft/db/hó
20. közszolgáltatási tevékenység a tárgyhónapban eladott kedvezményes árú bérlet darabszáma 1000 Ft/db
21. díjmentes a tárgyhónapban teljesített szolgáltatásból származó bruttó menetdíjbevétel 5%

2. melléklet a 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez

A személyszállítási közszolgáltatás keretében alkalmazott kedvezményes félhavi, negyedéves, féléves és éves bérlethez kapcsolódó támogatás mértékének meghatározása

a = b x c/d

ahol:

a = adott időszakra vonatkozó bérletszelvény támogatása az adott támogatási kategóriában,

b = havi bérletszelvény szociális menetdíj támogatása az adott támogatási kategóriában,

c = adott időszakra vonatkozó bérletszelvény teljes ára,

d = a havi bérletszelvény teljes ára, és

a félhavi bérleteknél c/d ≤ 0,5,

a negyedéves bérleteknél c/d ≤ 3,

a féléves bérleteknél c/d ≤ 6 és

az éves bérleteknél c/d ≤ 12.


  Vissza az oldal tetejére