A jogszabály mai napon ( 2020.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2012. évi CXXII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a vízumeljárásban diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös képviseletről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a vízumeljárásban diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös képviseletről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Cseh Köztársaság által a Magyar Köztársaságnak megküldött szóbeli jegyzék, és az arra adott válasz (a Megállapodást létrehozó jegyzékek) hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar fordítása a következő:

1. „The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic presents its compliments to the Embassy of the Republic of Hungary and has the honour to propose to conclude bilateral agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Hungary on the mutual representation by their diplomatic missions and consular posts in processing visas which reads as follows:

«Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Hungary on the Mutual Representation by their Diplomatic Missions and Consular Posts in Processing Visas

The Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Hungary (hereinafter referred to as the „Contracting Parties” and separately as the „Contracting Party”)

have agreed as follows:

Article 1

(1) The Contracting Parties shall represent each other in processing visas taking into consideration the provisions of the Regulation (EC) No. 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (hereinafter: Visa Code), this Agreement and the implementing agreements concluded pursuant to Article 3 of the present Agreement.

(2) The representation shall fully respect the provisions of Article 8 paragraph 4 (d) of the Visa Code in the version applicable at the given time.

(3) Acting under paragraphs (1) and (2) of this Article, the diplomatic missions and consular posts of the Contracting Parties shall render each other all appropriate assistance.

Article 2

Acting under Article 1, the representing Contracting Party shall act as diligently as if processing visas on its own behalf. However, no Contracting Party can be made liable for activities performed on behalf of the other Contracting Party.

Article 3

The Foreign Ministries of the Contracting Parties shall conclude implementing agreements which designate the diplomatic missions and consular posts to which this Agreement shall be applied, as well as the necessary technical details not regulated by the Visa Code.

Article 4

This Agreement shall enter into force on the first day of the month following the month in which the Contracting Parties have notified each other through diplomatic channels that their constitutional requirements for such entry into force have been fulfilled. The relevant date shall be the date of receipt of the last notification.

Article 5

This Agreement shall be concluded for an unlimited period. It may be terminated at any time by a notification through diplomatic channels by either Contracting Party. In case of termination, the Agreement shall remain in force for thirty (30) days following the receipt of the notification by the other Contracting Party.

Article 6

The Contracting Parties may suspend the application of this Agreement wholly or partly at any time. The starting and closing date of the suspension shall be notified through diplomatic channels and shall become effective thirty (30) days after notification, unless otherwise agreed by the Contracting Parties.»

The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic proposes that if the aforementioned is acceptable to the Hungarian Contracting Party, this Note and the Note Verbal of the Embassy of the Republic of Hungary in reply constitue an agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Hungary on the mutual representation by their diplomatic missions and consular posts in processing visas that enters into force on the day as stated in Article 4.

The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic avails itself of the opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Hungary the assurances of its highest consideration.”

2. „The Embassy of the Republic of Hungary in Prague presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and has the honour to confirm the receipt of the note verbale No. 304656/2011-KKM of the Esteemed Ministry which reads as follows:

The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic presents its compliments to the Embassy of the Republic of Hungary and has the honour to propose to conclude bilateral agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Hungary on the mutual representation by their diplomatic missions and consular posts in processing visas which reads as follows:

«Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Hungary on the Mutual Representation by their Diplomatic Missions and Consular Posts in Processing Visas

The Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Hungary
(hereinafter referred to as the „Contracting Parties” and separately as the „Contracting Party”)

have agreed as follows:

Article 1

(1) The Contracting Parties shall represent each other in processing visas taking into consideration the provisions of the Regulation (EC) No. 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (hereinafter: Visa Code), this Agreement and the implementing agreements concluded pursuant to Article 3 of the present Agreement.

(2) The representation shall fully respect the provisions of Article 8 paragraph 4 (d) of the Visa Code in the version applicable at the given time.

(3) Acting under paragraphs (1) and (2) of this Article, the diplomatic missions and consular posts of the Contracting Parties shall render each other all appropriate assistance.

Article 2

Acting under Article 1, the representing Contracting Party shall act as diligently as if processing visas on its own behalf. However, no Contracting Party can be made liable for activities performed on behalf of the other Contracting Party.

Article 3

The Foreign Ministries of the Contracting Parties shall conclude implementing agreements which designate the diplomatic missions and consular posts to which this Agreement shall be applied, as well as the necessary technical details not regulated by the Visa Code.

Article 4

This Agreement shall enter into force on the first day of the month following the month in which the Contracting Parties have notified each other through diplomatic channels that their constitutional requirements for such entry into force have been fulfilled. The relevant date shall be the date of receipt of the lant notification.

Article 5

This Agreement shall be concluded for an unlimited period. It may be terminated at any time by a notification through diplomatic channels by either Contracting Party. In case of termination, the Agreement shall remain in force for thirty (30) days following the receipt of the notification by the other Contracting Party.

Article 6

The Contracting Parties may suspend the application of this Agreement wholly or partly at any time. The starting and closing date of the suspension shall be notified through diplomatic channels and shall become effective thirty (30) days after notification, unless otherwise agreed by the Contracting Parties.»

The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic proposes that if the aforementioned is acceptable to the Hungarian Contracting Party, this Note and the Note Verbal of the Embassy of the Republic of Hungary in reply constitue an Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Hungary on the mutual representation by their diplomatic missions and consular posts in processing visas that enters into force on the day as stated in Article 4.

The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic avails itself of the opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Hungary the assurances of its highest consideration.

The Embassy of the Republic of Hungary in Prague has the honour to communicate that the above Agreement is acceptable to the Hungarian Contracting Party, therefore the above Note Verbal and the present Note Verbal constitue an Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Czech Republic on the mutual representation by their diplomatic missions and consular posts in processing visas that enters into force on the day as stated in Article 4.

The Embassy of the Republic of Hungary in Prague avails itself of the opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic the assurances of its highest consideration.”

1. „A Cseh Köztársaság Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki a Magyar Köztársaság Nagykövetségének és van szerencséje javaslatot tenni a Cseh Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti, a vízumeljárásban diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös képviseletről szóló kétoldalú megállapodás megkötésére, amelynek a szövege a következő:

«Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a vízumeljárásban diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös képviseletről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya
(a továbbiakban mint „Szerződő Felek”, és külön mint „Szerződő Fél”);

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

(1) A Szerződő Felek az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i, a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendeletének (a továbbiakban: Vízumkódex) rendelkezései, a jelen Megállapodás, valamint a jelen Megállapodás 3. cikkében foglaltak szerint kötött végrehajtási megállapodások rendelkezéseinek megfelelően járnak el egymás nevében a vízumeljárásban.

(2) A vízumképviselet során a Vízumkódex hatályos 8. cikk (4) bekezdés d) pontjában foglaltakat teljes mértékben figyelembe kell venni.

(3) A jelen Cikk (1)-(2) bekezdések rendelkezései alapján eljárva a Szerződő Felek diplomáciai és konzuli képviseletei minden megfelelő módon segítik egymást.

2. Cikk

Az 1. Cikk rendelkezései alapján eljárva a képviseletet ellátó Szerződő Fél ugyanolyan gondosságot tanúsít a vízumeljárásban, mintha saját nevében járna el. Mindamellett az egyik Szerződő Féltől átvállalt tevékenysége tekintetében a másik Szerződő Fél nem tartozik felelősséggel.

3. Cikk

A Szerződő Felek Külügyminisztériumai végrehajtási megállapodásban kijelölik azokat a diplomáciai és konzuli képviseleteket, amelyekre a jelen Megállapodás vonatkozik, valamint

meghatározzák az együttműködésnek a Vízumkódex által nem szabályozott technikai részletszabályait.

4. Cikk

A jelen Megállapodás az azt követő hónap első napján lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek diplomáciai jegyzékváltás útján értesítették egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges, nemzeti jogukban foglalt feltételeket teljesítették. A hatálybalépés meghatározásánál irányadó időpont az utolsó értesítés kézhezvételének napja.

5. Cikk

A jelen Megállapodás határozatlan időre szól. Azt bármelyik Szerződő Fél írásos értesítéssel bármikor felmondhatja. Felmondás esetén a Megállapodás harminc (30) napig marad hatályban attól a naptól számítva, amelyen a másik Szerződő Fél az értesítést kézhez vette.

6. Cikk

A Szerződő Felek a jelen Megállapodás alkalmazását bármikor, részben vagy egészben felfüggeszthetik. A felfüggesztés kezdő és befejező időpontját diplomáciai úton kell közölni, és az az értesítést követő harminc (30) nap elteltével veszi kezdetét, hacsak a Szerződő Felek másként nem állapodnak meg.»

A Cseh Köztársaság Külügyminisztériuma javasolja, hogy ha a fentiek elfogadhatók a Magyar Szerződő Fél számára, akkor a jelen Jegyzék, valamint a Magyar Köztársaság Nagykövetségének Válaszjegyzéke megállapodást képez a Cseh Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a vízumeljárásban diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös képviseletről, amely a 4. cikkben meghatározott napon lép hatályba.

A Cseh Köztársaság Külügyminisztériuma megragadja az alkalmat, hogy ezúton is nagyrabecsülését fejezze ki a Magyar Köztársaság Nagykövetségének.”

2. „A Magyar Köztársaság Prágai Nagykövetsége tiszteletét fejezi ki a Cseh Köztársaság Külügyminisztériumának és van szerencséje visszaigazolni a Tisztelt Minisztérium No. 304656/2011-KKM számú szóbeli jegyzékének kézhezvételét, amelynek a szövege a következő:

A Cseh Köztársaság Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki a Magyar Köztársaság Nagykövetségének és van szerencséje javaslatot tenni a Cseh Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti, a vízumeljárásban diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös képviseletről szóló kétoldalú megállapodás megkötésére, amelynek a szövege a következő:

«Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a vízumeljárásban diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös képviseletről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya
(a továbbiakban mint „Szerződő Felek”, és külön mint „Szerződő Fél”);

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

(1) A Szerződő Felek az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i, a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendeletének (a továbbiakban: Vízumkódex) rendelkezései, a jelen Megállapodás, valamint a jelen Megállapodás 3. cikkében foglaltak szerint kötött végrehajtási megállapodások rendelkezéseinek megfelelően járnak el egymás nevében a vízumeljárásban.

(2) A vízumképviselet során a Vízumkódex hatályos 8. cikk (4) bekezdés d) pontjában foglaltakat teljes mértékben figyelembe kell venni.

(3) A jelen Cikk (1)-(2) bekezdések rendelkezései alapján eljárva a Szerződő Felek diplomáciai és konzuli képviseletei minden megfelelő módon segítik egymást.

2. Cikk

Az 1. Cikk rendelkezései alapján eljárva a képviseletet ellátó Szerződő Fél ugyanolyan gondosságot tanúsít a vízumeljárásban, mintha saját nevében járna el. Mindamellett az egyik Szerződő Féltől átvállalt tevékenysége tekintetében a másik Szerződő Fél nem tartozik felelősséggel.

3. Cikk

A Szerződő Felek Külügyminisztériumai végrehajtási megállapodásban kijelölik azokat a diplomáciai és konzuli képviseleteket, amelyekre a jelen Megállapodás vonatkozik, valamint meghatározzák az együttműködésnek a Vízumkódex által nem szabályozott technikai részletszabályait.

4. Cikk

A jelen Megállapodás az azt követő hónap első napján lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek diplomáciai jegyzékváltás útján értesítették egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges, nemzeti jogukban foglalt feltételeket teljesítették. A hatálybalépés meghatározásánál irányadó időpont az utolsó értesítés kézhezvételének napja.

5. Cikk

A jelen Megállapodás határozatlan időre szól. Azt bármelyik Szerződő Fél írásos értesítéssel bármikor felmondhatja. Felmondás esetén a Megállapodás harminc (30) napig marad hatályban attól a naptól számítva, amelyen a másik Szerződő Fél az értesítést kézhez vette.

6. Cikk

A Szerződő Felek a jelen Megállapodás alkalmazását bármikor, részben vagy egészben felfüggeszthetik. A felfüggesztés kezdő és befejező időpontját diplomáciai úton kell közölni, és az az értesítést követő harminc (30) nap elteltével veszi kezdetét, hacsak a Szerződő Felek másként nem állapodnak meg.»

A Cseh Köztársaság Külügyminisztériuma javasolja, hogy ha a fentiek elfogadhatók a Magyar Szerződő Fél számára, akkor a jelen Jegyzék, valamint a Magyar Köztársaság Nagykövetségének Válaszjegyzéke megállapodást képez a Cseh Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a vízumeljárásban diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös képviseletről, amely a 4. cikkben meghatározott napon lép hatályba.

A Cseh Köztársaság Külügyminisztériuma megragadja az alkalmat, hogy ezúton is nagyrabecsülését fejezze ki a Magyar Köztársaság Nagykövetségének.

A Magyar Köztársaság Prágai Nagykövetségének van szerencséje jelezni, hogy a fenti Megállapodás elfogadható a Magyar Szerződő Fél számára, ezért a fenti szóbeli jegyzék, és a jelen szóbeli jegyzék Megállapodást hoz létre a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a vízumeljárásban diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös képviseletről, amely a 4. cikkben meghatározott napon lép hatályba.

A Magyar Köztársaság Prágai Nagykövetsége megragadja az alkalmat, hogy ezúton is nagyrabecsülését fejezze ki a Cseh Köztársaság Külügyminisztériumának.”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2-3. §-ok a Megállapodás 4. Cikkében meghatározott időpontban lépnek hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve e törvény 2-3. §-ai hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére