A jogszabály mai napon ( 2020.08.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2012. évi CLXXIII. törvény

a Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmánya módosításának kihirdetéséről * 

(Az 1985. évi 20. törvényerejű rendelettel kihirdetett Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmányának 2012. március 9-én kelt módosítása Magyarország vonatkozásában 2012. június 27-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § Az Országgyűlés a Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmányát módosító, a Társaság Kormányzótanácsa 256. számú határozatát (a továbbiakban: Módosítás) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Amendment of the Articles of Agreement of the International Finance Corporation
on the Increase of Basic Votes

The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

(A) Increase in Basic Votes and Amendment of the Articles of Agreement of the Corporation

1. Article IV, Section 3(a) of the Articles of Agreement of the Corporation shall be amended to read as follows:

Section 3. Voting

„(a) The voting power of each member shall be equal to the sum of its basic votes and share votes.

(i) The basic votes of each member shall be the number of votes that results from the equal distribution among all members of 5.55 percent of the aggregate sum of the voting power of all the members, provided that there shall be no fractional basic votes.

(ii) The share votes of each member shall be the number of votes that results from the allocation of one vote for each share of stock held.””

„A Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmányának Módosítása
az alapszavazatok számának emelésével kapcsolatban

A kormányok, amelyek nevében a jelen alapokmányt aláírták, a következőkben állapodnak meg:

(A) Az alapszavazatok számának megemelése és a Társaság alapokmányának módosítása

1. A Társaság alapokmányának IV. cikk, 3. szakasz a) bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:

3. szakasz. Szavazás

a) Minden tag az alapszavazatainak és a részvények után járó szavazatainak összegével egyenlő számú szavazattal rendelkezik.

(i) Minden tag annyi alapszavazattal rendelkezik, amennyi az összes tag összesített szavazatainak 5,55%-át a tagok között egyenlő részben elosztva rá jut, azzal, hogy törtszámú szavazat nem keletkezhet.

(ii) A tagok részvények után járó szavazatainak száma a részvényeik számával egyezik meg.””

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére