A jogszabály mai napon ( 2020.05.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2012. évi CLXXIV. törvény

a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank alapokmánya módosításának kihirdetéséről * 

(Az 1982. évi 15. törvényerejű rendelettel kihirdetett Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank alapokmányának 2009. január 30-án kelt módosítása Magyarország vonatkozásában 2012. június 27-én nemzetközi jogilag hatályba lépett.)

1. § Az Országgyűlés a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank alapokmányát módosító, a Bank Kormányzótanácsa 596. számú határozatát (a továbbiakban: Módosítás) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Amendment of the Articles
of Agreement of the International Bank for Reconstruction and Development

Board of Governors Resolution No. 596, Part A

(A) Increase in Basic Votes. The Board of Governors hereby resolves that:

1. Article V, Section 3(a) of the Articles of Agreement of the Bank shall be amended to read as follows:

Section 3. Voting

„(a) The voting power of each member shall be equal to the sum of its basic votes and share votes.

(i) The basic votes of each member shall be the number of votes that results from the equal distribution among all members of 5.55 percent of the aggregate sum of the voting power of all the members, provided that there shall be no fractional basic votes.

(ii) The share votes of each member shall be the number of votes that results from the allocation of one vote for each share of stock held.””

„A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank alapokmányának Módosítása

A Kormányzótanács 596. számú határozatának A része

(A) Az alapszavazatok számának megemelése. A Kormányzótanács a következőképpen határoz:

1. A Bank alapokmányának V. cikk, 3. szakasz a) bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:

3. szakasz. Szavazás

a) Minden tag az alapszavazatainak és a részvények után járó szavazatainak összegével egyenlő számú szavazattal rendelkezik.

(i) Minden tag annyi alapszavazattal rendelkezik, amennyi az összes tag összesített szavazatainak 5,55%-át a tagok között egyenlő részben elosztva rá jut, azzal, hogy törtszámú szavazat nem keletkezhet.

(ii) A tagok részvények után járó szavazatainak száma a részvényeik számával egyezik meg.””

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére