A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

268/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősítéséről

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaságot stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősíti.

2. § *  A Kormány - figyelemmel a Cstv. 65. §-ára - megállapítja, hogy a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65-67. §-át, továbbá 68-70. §-át is alkalmazni kell.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére