A jogszabály mai napon ( 2020.06.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

284/2012. (X. 9.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló, 2008. február 28. napján aláírt, a 45/2008. (II. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló, 2008. február 28. napján aláírt Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles szövege és annak hivatalos fordítása a következő:

Az Orosz Fél által küldött jegyzék hiteles szövege a következő:

„№ 9180/Зед

Министерство иностранных дел Российской Федерации свидетельствует свое уважение Посольству Венгрии в Российской Федерации и имеет честь от имени Правительства Российской Федерации предложить внести следующие изменения в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Венгерской Республики о сотрудничестве при создании газопровода для транзита природного газа через территорию Венгерской Республики от 28 февраля 2008 г. (далее - Соглашение 2008 г.):

а) в абзаце шестом статьи 1 слова «Венгерский Банк Развития» заменить на «Венгерские энергетические системы»;

б) в абзаце втором статьи 13 слова «Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации» заменить на «Министерство энергетики Российской Федерации»;

в) в абзаце третьем статьи 13 слова «Министерство экономики и транспорта Венгерской Республики» заменить на «Министерство национального развития Венгрии».

ПОСОЛЬСТВУ ВЕНГРИИ В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Москва

С даты получения ответной ноты Венгерской Стороны на настоящую ноту правопреемником закрытого акционерного общества «Венгерский Банк Развития» в отношении его прав и обязательств, предусмотренных Соглашением 2008 г.. становится закрытое акционерное общество «Венгерские энергетические системы».

В случае согласия Венгерской Стороны с изложенным в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Соглашения 2008 г. настоящая нота и ответная нота Посольства Венгрии в Российской Федерации составят Соглашение о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Венгерской Республики о сотрудничестве при создании газопровода для транзита природного газа через территорию Венгерской Республики от 28 февраля 2008 г., которое вступает в силу с даты получения ответной ноты Венгерской Стороны.

Министерство иностранных дел Российской Федерации пользуется случаем, чтобы возобновить Посольству Венгрии уверения в своем высоком уважении.

Москва, «7» августа 2012 года”

Az Orosz Fél által küldött jegyzék hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„№ 9180/3ed

Az Oroszországi Föderáció Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki Magyarország Oroszországi Föderációban akkreditált Nagykövetségének és az Oroszországi Föderáció Kormánya nevében van szerencséje az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló, 2008. február 28-án aláírt megállapodásban (a továbbiakban - 2008. évi Megállapodás) a következő módosításokat javasolni:

a) az 1. Cikk hatodik bekezdésében a „Magyar Fejlesztési Bank” szövegrészt „Magyar Villamos Művek” elnevezésre cserélni;

b) a 13. Cikk második bekezdésében „az Oroszországi Föderáció Ipari és Energetikai Minisztériuma” szövegrészt „az Oroszországi Föderáció Energetikai Minisztériuma” elnevezésre cserélni;

c) a 13. Cikk harmadik bekezdésében „a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériuma” szövegrészt „Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztériuma” elnevezésre cserélni.

A jelen jegyzékre beérkező magyar válaszjegyzék dátumának napjától a „Magyar Fejlesztési Bank” Zrt. jogutódja, a 2008. évi Megállapodásban foglalt jogok és kötelezettségek tekintetében a „Magyar Villamos Művek” Zrt. lesz.

A Magyar Fél fentiekben megfogalmazottakkal való egyetértése esetén, a 2008. évi Megállapodás 16. Cikk 3. pontjával összhangban, jelen jegyzék és a Magyarország Oroszországi Föderációban akkreditált Nagykövetségének válaszjegyzéke Megállapodást képeznek az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló, 2008. február 28-án aláírt megállapodás módosításáról, amely a Magyar Fél válaszjegyzékének kézhezvételétől lép életbe.

A Külügyminisztérium megragadja az alkalmat, hogy ismételten őszinte nagyrabecsüléséről biztosítsa a Nagykövetséget.

Moszkva, 2012. augusztus „7.”

Magyarország Nagykövetsége
az Oroszországi Föderációban
Moszkva”

A Magyar Fél az Orosz Fél azonos tartalmú jegyzékére megküldött válaszjegyzékének hiteles magyar és orosz nyelvű szövege a következő:

„Magyarország Oroszországi Föderációban akkreditált Nagykövetsége tiszteletét fejezi ki az Oroszországi Föderáció Külügyminisztériumának és van szerencséje az Orosz Felet tájékoztatni arról, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló, 2008. február 28-án aláírt megállapodásban (a továbbiakban - 2008. évi Megállapodás) az Orosz Fél által 2012. augusztus 7-én kelt No. 9180/3ed sz. jegyzékben javasolt módosításokkal egyetért a következők szerint:

a) az 1. Cikk hatodik bekezdésében a „Magyar Fejlesztési Bank” szövegrész „Magyar Villamos Művek” elnevezésre módosul;

b) a 13. Cikk második bekezdésében „a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériuma” szövegrész „Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztériuma” elnevezésre módosul;

c) a 13. Cikk harmadik bekezdésében „az Oroszországi Föderáció Ipari és Energetikai Minisztériuma” szövegrész „az Oroszországi Föderáció Energetikai Minisztériuma” elnevezésre módosul.

Jelen jegyzék Orosz Fél általi kézhezvételének időpontjától a „Magyar Fejlesztési Bank” Zrt. jogutódja, a 2008. évi Megállapodásban foglalt jogok és kötelezettségek tekintetében a „Magyar Villamos Művek” Zrt. lesz.

A Magyar Fél egyetért azzal, hogy a 2008. évi Megállapodás 16. Cikk 3. pontjával összhangban az Oroszországi Föderáció Külügyminisztériumának 2012. augusztus 7-én kelt No. 9180/3ed sz. jegyzéke jelen válaszjegyzékkel Megállapodást képeznek a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló, 2008. február 28-án aláírt megállapodás módosításáról, amely a Magyar Fél jelen válaszjegyzékének kézhezvételének napján lép hatályba.

Magyarország Oroszországi Föderációban akkreditált Nagykövetsége megragadja az alkalmat, hogy ismételten tiszteletéről és legmélyebb nagyrabecsüléséről biztosítsa az Oroszországi Föderáció Külügyminisztériumát.”

„Посольство Венгрии в Российской Федерации свидетельствует свое уважение Министерству иностранных дел Российской Федерации и имеет честь проинформировать Российкую Сторону о том, что Посольство согласно с предложениями, которые были изложены в ноте № 9180/Зед от 7 августа 2012 г. для внесения в Соглашение между Правительством Венгерской Республики и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве при создании газопровода для транзита природного газа через территорию Венгерской Республики от 28 февраля 2008 года (далее Соглашение 2008 г.) в следующем виде:

а) в абзаце шестом статьи 1 слова «Венгерский Банк Развития» заменить на «Венгерские энергетические системы»;

б) в абзаце втором статьи 13 слова «Министерство экономики и транспорта Венгерской Республики» заменить на «Министерство национального развития Венгрии»;

в) в абзаце третьем статьи 13 слова «Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации» заменить на «Министерство энергетики Российской Федерации».

С даты получения настоящей ноты Российской Стороной правопреемником Закрытого акционерного общества «Венгерский Банк Развития» в отношении его прав и обязательств, предусмотренных Соглашением 2008 г., становится Закрытое акционерное общество «Венгерские энергетические системы».

Венгерская Сторона выражает согласие с тем, что в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Соглашения 2008 г. нота Министерства иностранных дел Российской Федерации № 9180/Зед от 7 августа 2012 г. и настоящая ответная нота составят Соглашение о внесении изменений в Соглашение между Правительством Венгерской Республики и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве при создании газопровода для транзита природного газа через территорию Венгерской Республики от 28 февраля 2008 г., которое вступает в силу с даты получения настоящей ответной ноты Венгерской Стороны.

Посольство Венгрии в Российской Федерации пользуется случаем, чтобы возобновить Министерству иностранных дел Российской Федерации уверения в своем высоком уважении.”

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az energiapolitikáért felelős miniszter, valamint a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére