A jogszabály mai napon ( 2020.06.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

330/2012. (XI. 26.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között 2008. május 16-án Hanoiban létrejött pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között 2008. május 16-án Hanoiban létrejött pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles vietnámi nyelvű szövege és magyar nyelvű hivatalos fordítása a következő:

Az Vietnámi Fél által küldött jegyzék hiteles szövege a következő:

A Vietnámi Fél által küldött jegyzék hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Tervezési és Beruházási Minisztérium
Vietnámi Szocialista Köztársaság
Szám: 9749/BKHDT-KTDN
Hanoi, 2012.11.22
A Vietnámi Szocialista Köztársaság Tervezési és Beruházási Minisztériuma tiszteletét fejezi ki Magyarország Vietnámi Nagykövetségének.
A Vietnámi Szocialista Köztársaság kormánya és Magyarország kormánya közötti Pénzügyi Együttműködésről szóló, 2008. 05. 16-án aláírt keretmegállapodás hatályának meghosszabbításával kapcsolatban a Vietnámi Szocialista Köztársaság kormánya miniszterelnökének megbízásából, a Tervezési és Beruházási Minisztérium tisztelettel kéri a Nagykövetséget, hogy a Nagykövetség értesítse az illetékes magyar szerveket, és kérje azokat arra, hogy vizsgálják meg és hosszabbítsák meg a Megállapodás hatályát 2013. 11. 27-i napig, ezt követően a Megállapodás automatikusan hosszabbodjon meg 2014. 11. 27-i időpontig, amennyiben a Feleknek a Megállapodás módosítására vagy annak megszüntetésére vonatkozóan nincs ettől eltérő álláspontja. A Megállapodás meghosszabbítása lehetőséget teremt majd a Megállapodás hatálya alá tartozó projektekkel kapcsolatos eljárások lefolytatására és azok tökéletesítésére.
Ezúttal a Tervezési és Beruházási Minisztérium tisztelettel üdvözli a Nagykövetséget.
Cao Viet Sinh
miniszter-helyettes sk.
PH.”

A Magyar Fél a Vietnámi Fél azonos tartalmú jegyzékére megküldött válaszjegyzékének hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Magyarország Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki a Vietnámi Szocialista Köztársaság Külügyminisztériumának és van szerencséje a Vietnámi Felet tájékoztatni arról, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között 2008. május 16-án Hanoiban létrejött pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodásban (a továbbiakban - Megállapodás) a Vietnámi Fél által 2012. november 22-én kelt 9749/BKHDT-KTDN számú jegyzékben javasolt módosításokkal egyetért a következők szerint:

Tervezési és Beruházási Minisztérium

Vietnami Szocialista Köztársaság

Szám: 9749/BKHDT-KTDN

Hanoi, 2012.11.22

A Vietnámi Szocialista Köztársaság Tervezési és Beruházási Minisztériuma tiszteletét fejezi ki Magyarország Vietnámi Nagykövetségének.

A Vietnámi Szocialista Köztársaság kormánya és Magyarország kormánya közötti Pénzügyi Együttműködésről szóló, 2008. 05. 16-án aláírt keretmegállapodás hatályának meghosszabbításával kapcsolatban a Vietnámi Szocialista Köztársaság kormánya miniszterelnökének megbízásából, a Tervezési és Beruházási Minisztérium tisztelettel kéri a Nagykövetséget, hogy a Nagykövetség értesítse az illetékes magyar szerveket, és kérje azokat arra, hogy vizsgálják meg és hosszabbítsák meg a Megállapodás hatályát 2013. 11. 27-i napig, ezt követően a Megállapodás automatikusan hosszabbodjon meg 2014. 11. 27-i időpontig, amennyiben a Feleknek a Megállapodás módosítására vagy annak megszüntetésére vonatkozóan nincs ettől eltérő álláspontja. A Megállapodás meghosszabbítása lehetőséget teremt majd a Megállapodás hatálya alá tartozó projektekkel kapcsolatos eljárások lefolytatására és azok tökéletesítésére.

Ezúttal a Tervezési és Beruházási Minisztérium tisztelettel üdvözli a Nagykövetséget.

A Magyar Fél egyetért azzal, hogy a 2008. évi Megállapodás 11 Cikkével összhangban az Vietnámi Szocialista Köztársaság Tervezési és Beruházási Minisztériumának 2012. november 22-én kelt 9749/BKHDT-KTDN számú jegyzéke jelen válaszjegyzékkel Megállapodást képeznek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között 2008. május 16-án Hanoiban létrejött pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról, amely a Magyar Fél jelen válaszjegyzékének kézhezvételének napján lép hatályba.

Magyarország Külügyminisztériuma megragadja az alkalmat, hogy ismételten tiszteletéről és legmélyebb nagyrabecsüléséről biztosítsa a Vietnámi Szocialista Köztársaság Külügyminisztériumát.”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. és 3. § az Egyezmény záró rendelkezésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) Az Egyezmény, valamint a 2. és 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.

(5) A külgazdaságért felelős miniszter a Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között 2008. május 16-án Hanoiban létrejött pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodásnak az Egyezménnyel egységes szerkezetbe foglalt magyar nyelvű szövegét a Nemzeti Jogszabálytárban az Egyezmény hatálybalépését követően haladéktalanul közzéteszi.


  Vissza az oldal tetejére