A jogszabály mai napon ( 2019.10.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet

a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében,

a 4-9. § és a 14. § tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 11-12. § tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés a) pontjában, továbbá

a 13. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott azon, állam által elismert szakképesítések körét, amelyekre vonatkozóan a 2013/2014-es tanévben induló iskolai rendszerű képzések tekintetében - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül - a szakképző iskola fenntartója nem jogosult költségvetési hozzájárulásra, az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Szt. 84. § (5) bekezdése alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott azon, az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakközépiskolai ágazatok körét, amelyekre vonatkozóan a 2013/2014-es tanévben induló iskolai rendszerű képzések tekintetében a szakképző iskola fenntartója nem jogosult költségvetési hozzájárulásra, a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A szakképző iskolai fenntartó az 1. mellékletben nem szereplő, állam által elismert szakképesítések és a 2. mellékletben nem szereplő, az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakközépiskolai ágazatok vonatkozásában e rendelet alapján a 2013/2014-es tanévtől kezdődő képzés tekintetében a képzés kifutásáig jogosult költségvetési hozzájárulásra.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 31. pontja alapján 2014. februárban induló képzésekre is alkalmazni kell.

(5) A (2) bekezdésben foglaltakat a beszámítással a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati szakközépiskolai képzésre is alkalmazni kell.

(6) Az (1) bekezdésben foglaltak az 1. mellékletben felsorolt szakképesítések részszakképesítéseire nem vonatkoznak.

2. § Az Szt. 82. § b) pontja szerint tett javaslat alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket a 3. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.

4-14. § * 

1. melléklet a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelethez

Állami támogatásban nem részesíthető szakképesítések 2013. szeptember 1-jétől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra tekintettel

1. A B C D
2. Sorszám Megye/főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma
3. I/1. Bács-Kiskun Audio- és vizuáltechnikai műszerész 35 522 01
4. I/2. Bács-Kiskun Avionikus 54 525 03
5. I/3. Bács-Kiskun Bányaipari technikus 54 544 01
6. I/4. Bács-Kiskun Bőrfeldolgozó-ipari technikus 54 542 01
7. I/5. Bács-Kiskun Cukor- és édesipari szaktechnikus 55 541 02
8. I/6. Bács-Kiskun Dízelmotoros vasúti jármű szerelője 54 525 04
9. I/7. Bács-Kiskun Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus 55 541 03
10. I/8. Bács-Kiskun Fegyverműszerész 54 863 01
11. I/9. Bács-Kiskun Foglalkozás-szervező 55 762 01
12. I/10. Bács-Kiskun Fogtechnikus 55 724 01
13. I/11. Bács-Kiskun Fotográfus és fotótermék-kereskedő 54 810 01
14. I/12. Bács-Kiskun Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus 54 581 01
15. *  I/13. Bács-Kiskun Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens 52 725 03
16. I/14. Bács-Kiskun Hajózási technikus 54 841 01
17. I/15. Bács-Kiskun IT mentor 54 482 01
18. I/16. Bács-Kiskun Kishajóépítő, -karbantartó 34 543 05
19. I/17. Bács-Kiskun Klinikai fogászati higiénikus 55 725 11
20. I/18. Bács-Kiskun Kohászati technikus 54 521 04
21. I/19. Bács-Kiskun Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus 55 850 02
22. I/20. Bács-Kiskun Közlekedésautomatikai műszerész 54 523 03
23. I/21. Bács-Kiskun Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 02
24. *  I/22. Bács-Kiskun Látszerész és fotócikk-kereskedő 54 725 01
25. I/23. Bács-Kiskun Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 03
26. I/24. Bács-Kiskun Matróz-gépkezelő 34 841 02
27. *  I/25. Bács-Kiskun Molnár 34 541 04
28. I/26. Bács-Kiskun Nonprofit menedzser 54 345 02
29. I/27. Bács-Kiskun Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus 55 850 03
30. I/28. Bács-Kiskun Ortopédiai műszerész 54 726 02
31. I/29. Bács-Kiskun Orvosi elektronikai technikus 55 523 04
32. I/30. Bács-Kiskun Papíripari technikus 55 524 04
33. I/31. Bács-Kiskun Repülőgépész 54 525 05
34. I/32. Bács-Kiskun Repülőgépsárkány-szerelő 54 525 06
35. I/33. Bács-Kiskun Tejipari szaktechnikus 55 541 08
36. I/34. Bács-Kiskun Települési környezetvédelmi szaktechnikus 55 850 04
37. *  I/35. Bács-Kiskun Térképész szaktechnikus 55 581 03
38. I/36. Bács-Kiskun Természetvédelmi szaktechnikus 55 850 05
39. I/37. Bács-Kiskun Útépítő és -fenntartó technikus 54 582 05
40. I/38. Bács-Kiskun Vadászpuska műves 55 863 02
41. I/39. Bács-Kiskun Vasútépítő és -fenntartó technikus 54 582 06
42. I/40. Bács-Kiskun Vasútforgalmi szolgálattevő 54 841 05
43. I/41. Bács-Kiskun Vasúti árufuvarozási ügyintéző 54 841 06
44. I/42. Bács-Kiskun Vasúti személyszállítási ügyintéző 54 841 07
45. I/43. Bács-Kiskun Vasúti villamos jármű szerelője 54 525 07
46. I/44. Bács-Kiskun Vasúti vontatott jármű szerelője 54 525 08
47. I/45. Bács-Kiskun Vasútijármű-technikus 55 525 03
48. *  I/46. Bács-Kiskun Vidékfejlesztési szaktechnikus 55 581 04
49. I/47. Bács-Kiskun Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 08
50. I/48. Bács-Kiskun Vízi sportmotor-szerelő 35 525 01
51. II/1. Baranya Abroncsgyártó 34 543 01
52. II/2. Baranya Autógyártó 34 521 01
53. II/3. Baranya Avionikus 54 525 03
54. II/4. Baranya Dízelmotoros vasúti jármű szerelője 54 525 04
55. II/5. Baranya Fegyverműszerész 54 863 01
56. II/6. Baranya Fluidumkitermelő technikus 54 544 02
57. II/7. Baranya Gépjármű mechatronikus 34 525 02
58. II/8. Baranya Gépjármű-építési, szerelési logisztikus 34 841 01
59. II/9. Baranya Gépjárműépítő, szerelő 34 525 01
60. II/10. Baranya Gyógyszeripari laboratóriumi technikus 55 524 02
61. II/11. Baranya Hajózási technikus 54 841 01
62. II/12. Baranya Hídépítő és -fenntartó technikus 54 582 02
63. II/13. Baranya Kishajóépítő, -karbantartó 34 543 05
64. II/14. Baranya Klinikai fogászati higiénikus 55 725 11
65. II/15. Baranya Kohászati technikus 54 521 04
66. II/16. Baranya Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 03
67. II/17. Baranya Lovász 34 621 02
68. II/18. Baranya Matróz-gépkezelő 34 841 02
69. II/19. Baranya Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus 55 850 03
70. II/20. Baranya Nyomdaipari gépmester 54 213 04
71. II/21. Baranya Optikai üvegcsiszoló 34 725 01
72. II/22. Baranya Ortopédiai műszerész 54 726 02
73. II/23. Baranya Papíripari technikus 55 524 04
74. II/24. Baranya Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló 35 582 06
75. II/25. Baranya Repülőgépész 54 525 05
76. II/26. Baranya Repülőgépsárkány-szerelő 54 525 06
77. II/27. Baranya Speciális állatfeldolgozó 35 541 01
78. II/28. Baranya Útépítő és -fenntartó technikus 54 582 05
79. II/29. Baranya Vadászpuska műves 55 863 02
80. II/30. Baranya Vasútépítő és -fenntartó technikus 54 582 06
81. II/31. Baranya Vasúti személyszállítási ügyintéző 54 841 07
82. II/32. Baranya Vasúti villamos jármű szerelője 54 525 07
83. II/33. Baranya Vasúti vontatott jármű szerelője 54 525 08
84. II/34. Baranya Vasútijármű-technikus 55 525 03
85. II/35. Baranya Virágdekoratőr 35 215 02
86. II/36. Baranya Vízi sportmotor-szerelő 35 525 01
87. III/1. Békés Audio- és vizuáltechnikai műszerész 35 522 01
88. III/2. Békés Avionikus 54 525 03
89. III/3. Békés Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus 55 541 01
90. III/4. Békés Bőrfeldolgozó-ipari technikus 54 542 01
91. III/5. Békés Cukor- és édesipari szaktechnikus 55 541 02
92. III/6. Békés Dízelmotoros vasúti jármű szerelője 54 525 04
93. III/7. Békés Élelmiszeripari analitikus technikus 54 541 01
94. III/8. Békés Erdészeti gépésztechnikus 54 521 02
95. III/9. Békés Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus 55 541 03
96. III/10. Békés Fegyverműszerész 54 863 01
97. III/11. Békés Foglalkozás-szervező 55 762 01
98. III/12. Békés Fogtechnikus 55 724 01
99. III/13. Békés Gumiipari technikus 54 543 02
100. III/14. Békés Hajózási technikus 54 841 01
101. III/15. Békés Ipari gumitermékelőállító 34 543 04
102. III/16. Békés IT mentor 54 482 01
103. III/17. Békés Kertészeti szaktechnikus 55 622 01
104. III/18. Békés Kishajóépítő, -karbantartó 34 543 05
105. III/19. Békés Klinikai fogászati higiénikus 55 725 11
106. III/20. Békés Kohászati technikus 54 521 04
107. III/21. Békés Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus 55 850 02
108. III/22. Békés Közlekedésautomatikai műszerész 54 523 03
109. III/23. Békés Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 02
110. *  III/24. Békés Látszerész és fotócikk-kereskedő 54 725 01
111. III/25. Békés Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 03
112. III/26. Békés Matróz-gépkezelő 34 841 02
113. *  III/27. Békés Molnár 34 541 04
114. III/28. Békés Nonprofit menedzser 54 345 02
115. III/29. Békés Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus 55 850 03
116. III/30. Békés Optikai üvegcsiszoló 34 725 01
117. III/31. Békés Ortopédiai műszerész 54 726 02
118. III/32. Békés Orvosi elektronikai technikus 55 523 04
119. III/33. Békés Papíripari technikus 55 524 04
120. III/34. Békés Repülőgépész 54 525 05
121. III/35. Békés Repülőgépsárkány-szerelő 54 525 06
122. III/36. Békés Települési környezetvédelmi szaktechnikus 55 850 04
123. *  III/37. Békés Térképész szaktechnikus 55 581 03
124. III/38. Békés Természetvédelmi szaktechnikus 55 850 05
125. III/39. Békés Útépítő 34 582 11
126. III/40. Békés Vadászpuska műves 55 863 02
127. III/41. Békés Vasútépítő és -fenntartó technikus 54 582 06
128. III/42. Békés Vasútforgalmi szolgálattevő 54 841 05
129. III/43. Békés Vasúti árufuvarozási ügyintéző 54 841 06
130. III/44. Békés Vasúti személyszállítási ügyintéző 54 841 07
131. III/45. Békés Vasútijármű-technikus 55 525 03
132. *  III/46. Békés Vidékfejlesztési szaktechnikus 55 581 04
133. III/47. Békés Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 08
134. III/48. Békés Vízi sportmotor-szerelő 35 525 01
135. IV/1. Borsod-Abaúj-Zemplén Abroncsgyártó 34 543 01
136. IV/2. Borsod-Abaúj-Zemplén Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 55 621 01
137. IV/3. Borsod-Abaúj-Zemplén Audio- és vizuáltechnikai műszerész 35 522 01
138. IV/4. Borsod-Abaúj-Zemplén Avionikus 54 525 03
139. IV/5. Borsod-Abaúj-Zemplén Bőrfeldolgozó-ipari technikus 54 542 01
140. IV/6. Borsod-Abaúj-Zemplén Dízelmotoros vasúti jármű szerelője 54 525 04
141. * 
142. IV/8. Borsod-Abaúj-Zemplén Fegyverműszerész 54 863 01
143. IV/9. Borsod-Abaúj-Zemplén Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító 34 542 03
144. IV/10. Borsod-Abaúj-Zemplén Finommechanikai műszerész 34 521 02
145. IV/11. Borsod-Abaúj-Zemplén Foglalkozás-szervező 55 762 01
146. IV/12. Borsod-Abaúj-Zemplén Formacikk-gyártó 34 543 03
147. IV/13. Borsod-Abaúj-Zemplén Gazdasági informatikus 54 481 02
148. IV/14. Borsod-Abaúj-Zemplén Gépjármű-építési, szerelési logisztikus 34 841 01
149. IV/15. Borsod-Abaúj-Zemplén Gépjárműépítő, szerelő 34 525 01
150. IV/16. Borsod-Abaúj-Zemplén Gumiipari technikus 54 543 02
151. IV/17. Borsod-Abaúj-Zemplén Gyógyszeripari laboratóriumi technikus 55 524 02
152. IV/18. Borsod-Abaúj-Zemplén Hajózási technikus 54 841 01
153. IV/19. Borsod-Abaúj-Zemplén Halász, haltenyésztő 34 624 01
154. IV/20. Borsod-Abaúj-Zemplén Hús- és baromfiipari szaktechnikus 55 541 04
155. IV/21. Borsod-Abaúj-Zemplén Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó 34 525 04
156. IV/22. Borsod-Abaúj-Zemplén Kertészeti szaktechnikus 55 622 01
157. IV/23. Borsod-Abaúj-Zemplén Kishajóépítő, -karbantartó 34 543 05
158. IV/24. Borsod-Abaúj-Zemplén Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 03
159. IV/25. Borsod-Abaúj-Zemplén Létesítményi energetikus 55 582 01
160. IV/26. Borsod-Abaúj-Zemplén Lovastúra-vezető 54 812 02
161. IV/27. Borsod-Abaúj-Zemplén Matróz-gépkezelő 34 841 02
162. IV/28. Borsod-Abaúj-Zemplén Motorkerékpár-szerelő 34 525 07
163. IV/29. Borsod-Abaúj-Zemplén Műemlékfenntartó technikus 55 582 02
164. IV/30. Borsod-Abaúj-Zemplén Műemléki díszítőszobrász 35 582 04
165. IV/31. Borsod-Abaúj-Zemplén Műemléki helyreállító 35 582 05
166. IV/32. Borsod-Abaúj-Zemplén Műszeres analitikus 55 524 03
167. IV/33. Borsod-Abaúj-Zemplén Nonprofit menedzser 54 345 02
168. IV/34. Borsod-Abaúj-Zemplén Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus 55 850 03
169. IV/35. Borsod-Abaúj-Zemplén Optikai üvegcsiszoló 34 725 01
170. IV/36. Borsod-Abaúj-Zemplén Ortopédiai műszerész 54 726 02
171. IV/37. Borsod-Abaúj-Zemplén Orvosi elektronikai technikus 55 523 04
172. IV/38. Borsod-Abaúj-Zemplén Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 54 343 01
173. IV/39. Borsod-Abaúj-Zemplén Pszichiátriai gondozó 55 762 04
174. IV/40. Borsod-Abaúj-Zemplén Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló 35 582 06
175. IV/41. Borsod-Abaúj-Zemplén Repülőgépész 54 525 05
176. IV/42. Borsod-Abaúj-Zemplén Repülőgépsárkány-szerelő 54 525 06
177. IV/43. Borsod-Abaúj-Zemplén Sportedző (a sportág megjelölésével) 54 813 02
178. IV/44. Borsod-Abaúj-Zemplén Szállítmányozási ügyintéző 54 841 04
179. IV/45. Borsod-Abaúj-Zemplén Szenvedélybeteg gondozó 55 762 05
180. IV/46. Borsod-Abaúj-Zemplén Vadászpuska műves 55 863 02
181. IV/47. Borsod-Abaúj-Zemplén Vasútijármű-technikus 55 525 03
182. IV/48. Borsod-Abaúj-Zemplén Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 08
183. IV/49. Borsod-Abaúj-Zemplén Vízi sportmotor-szerelő 35 525 01
184. V/1. Budapest Állattartó szakmunkás 35 621 01
185. V/2. Budapest Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 54 621 01
186. V/3. Budapest Bányaipari technikus 54 544 01
187. V/4. Budapest Biogazdálkodó 35 621 02
188. V/5. Budapest Erdészeti és vadgazdálkodási technikus 54 623 01
189. V/6. Budapest Erdészeti gépésztechnikus 54 521 02
190. V/7. Budapest Erdészeti szakmunkás 34 623 01
191. V/8. Budapest Fegyverműszerész 54 863 01
192. V/9. Budapest Halász, haltenyésztő 34 624 01
193. V/10. Budapest Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus 55 541 05
194. V/11. Budapest Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó 34 811 02
195. *  V/12. Budapest Molnár 34 541 04
196. V/13. Budapest Vadászpuska műves 55 863 02
197. VI/1. Csongrád Audio- és vizuáltechnikai műszerész 35 522 01
198. VI/2. Csongrád Autógyártó 34 521 01
199. VI/3. Csongrád Avionikus 54 525 03
200. VI/4. Csongrád Bányaipari technikus 54 544 01
201. VI/5. Csongrád Bőrfeldolgozó-ipari technikus 54 542 01
202. VI/6. Csongrád Cukor- és édesipari szaktechnikus 55 541 02
203. VI/7. Csongrád Dízelmotoros vasúti jármű szerelője 54 525 04
204. VI/8. Csongrád Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus 55 541 03
205. VI/9. Csongrád Foglalkozás-szervező 55 762 01
206. VI/10. Csongrád Fotográfus és fotótermék-kereskedő 54 810 01
207. VI/11. Csongrád Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus 54 581 01
208. VI/12. Csongrád Hajózási technikus 54 841 01
209. VI/13. Csongrád Hídépítő és -fenntartó technikus 54 582 02
210. VI/14. Csongrád IT mentor 54 482 01
211. VI/15. Csongrád Kishajóépítő, -karbantartó 34 543 05
212. VI/16. Csongrád Kohászati technikus 54 521 04
213. VI/17. Csongrád Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus 55 850 02
214. VI/18. Csongrád Közlekedésautomatikai műszerész 54 523 03
215. *  VI/19. Csongrád Látszerész és fotócikk-kereskedő 54 725 01
216. VI/20. Csongrád Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 03
217. VI/21. Csongrád Matróz-gépkezelő 34 841 02
218. *  VI/22. Csongrád Molnár 34 541 04
219. VI/23. Csongrád Műemléki díszítőszobrász 35 582 04
220. VI/24. Csongrád Nonprofit menedzser 54 345 02
221. VI/25. Csongrád Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus 55 850 03
222. VI/26. Csongrád Optikai üvegcsiszoló 34 725 01
223. VI/27. Csongrád Ortopédiai műszerész 54 726 02
224. VI/28. Csongrád Orvosi elektronikai technikus 55 523 04
225. VI/29. Csongrád Papíripari technikus 55 524 04
226. VI/30. Csongrád Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló 35 582 06
227. VI/31. Csongrád Repülőgépész 54 525 05
228. VI/32. Csongrád Repülőgépsárkány-szerelő 54 525 06
229. *  VI/33. Csongrád Térképész szaktechnikus 55 581 03
230. VI/34. Csongrád Útépítő 34 582 11
231. VI/35. Csongrád Útépítő és -fenntartó technikus 54 582 05
232. VI/36. Csongrád Vasúti villamos jármű szerelője 54 525 07
233. VI/37. Csongrád Vasúti vontatott jármű szerelője 54 525 08
234. VI/38. Csongrád Vasútijármű-technikus 55 525 03
235. *  VI/39. Csongrád Vidékfejlesztési szaktechnikus 55 581 04
236. VI/40. Csongrád Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 08
237. VI/41. Csongrád Vízi sportmotor-szerelő 35 525 01
238. VII/1. Fejér Avionikus 54 525 03
239. VII/2. Fejér Bányaipari technikus 54 544 01
240. VII/3. Fejér Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus 55 541 01
241. VII/4. Fejér Bőrfeldolgozó-ipari technikus 54 542 01
242. VII/5. Fejér Cipőkészítő 34 542 02
243. VII/6. Fejér Dízelmotoros vasúti jármű szerelője 54 525 04
244. VII/7. Fejér Drog- és toxikológiai technikus 55 524 01
245. VII/8. Fejér Élelmiszeripari analitikus technikus 54 541 01
246. VII/9. Fejér Élelmiszeripari gépésztechnikus 54 521 01
247. VII/10. Fejér Erdészeti gépésztechnikus 54 521 02
248. VII/11. Fejér Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus 55 541 03
249. VII/12. Fejér Faipari technikus 54 543 01
250. VII/13. Fejér Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító 34 542 03
251 VII/14. Fejér Finommechanikai műszerész 34 521 02
252. VII/15. Fejér Fitness-wellness instruktor 54 813 01
253. VII/16. Fejér Fluidumkitermelő technikus 54 544 02
254. VII/17. Fejér Foglalkozás-szervező 55 762 01
255. VII/18. Fejér Fogtechnikus 55 724 01
256. VII/19. Fejér Fogtechnikus gyakornok 54 724 01
257. VII/20. Fejér Gazdasági informatikus 54 481 02
258. VII/21. Fejér Gépjármű-építési, szerelési logisztikus 34 841 01
259. VII/22. Fejér Gépjárműépítő, szerelő 34 525 01
260. VII/23. Fejér Gyakorló fodrász 52 815 01
261. VII/24. Fejér Gyakorló gyógyszertári asszisztens 52 720 03
262. VII/25. Fejér Gyakorló kozmetikus 52 815 02
263. VII/26. Fejér Gyógy- és sportmasszőr 54 726 01
264. VII/27. Fejér Gyógyszeripari laboratóriumi technikus 55 524 02
265. VII/28. Fejér Hídépítő és -fenntartó technikus 54 582 02
266. VII/29. Fejér Hús- és baromfiipari szaktechnikus 55 541 04
267. VII/30. Fejér Idegenvezető 54 812 01
268. VII/31. Fejér Irodai asszisztens 54 346 01
269. VII/32. Fejér Kályhás 34 582 06
270. VII/33. Fejér Kertészeti szaktechnikus 55 622 01
271. VII/34. Fejér Kishajóépítő, -karbantartó 34 543 05
272. VII/35. Fejér Klinikai fogászati higiénikus 55 725 11
273. VII/36. Fejér Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó 34 543 06
274. VII/37. Fejér Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 02
275. *  VII/38. Fejér Látszerész és fotócikk-kereskedő 54 725 01
276. VII/39. Fejér Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 03
277. VII/40. Fejér Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus 55 541 05
278. VII/41. Fejér Matróz-gépkezelő 34 841 02
279. VII/42. Fejér Mentálhigiénés asszisztens 55 762 03
280. VII/43. Fejér Mezőgazdasági gépésztechnikus 54 521 05
281. VII/44. Fejér Mezőgazdasági technikus 54 621 02
282. VII/45. Fejér Mozgókép- és animációkészítő 54 213 03
283. VII/46. Fejér Műanyagfeldolgozó technikus 54 521 06
284. VII/47. Fejér Műemlékfenntartó technikus 55 582 02
285. VII/48. Fejér Műemléki díszítőszobrász 35 582 04
286. VII/49. Fejér Műszaki informatikus 54 481 05
287. VII/50. Fejér Műszeres analitikus 55 524 03
288. VII/51. Fejér Nonprofit menedzser 54 345 02
289. VII/52. Fejér Növényvédelmi szaktechnikus 55 621 02
290. VII/53. Fejér Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus 55 850 03
291. VII/54. Fejér Nyomdaipari gépmester 54 213 04
292. VII/55. Fejér Optikai üvegcsiszoló 34 725 01
293. VII/56. Fejér Ortopédiai műszerész 54 726 02
294. VII/57. Fejér Orvosi elektronikai technikus 55 523 04
295. VII/58. Fejér Papíripari technikus 55 524 04
296. *  VII/59. Fejér Pedagógiai- és családsegítő munkatárs 54 140 02
297. VII/60. Fejér Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 54 343 01
298. VII/61. Fejér Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló 35 582 06
299. VII/62. Fejér Repülőgépész 54 525 05
300. VII/63. Fejér Repülőgépsárkány-szerelő 54 525 06
301. VII/64. Fejér Sommelier 35 811 01
302. VII/65. Fejér Speciális állatfeldolgozó 35 541 01
303. VII/66. Fejér Sportedző (a sportág megjelölésével) 54 813 02
304. VII/67. Fejér Sütő- és cukrászipari szaktechnikus 55 541 06
305. VII/68. Fejér Szállítmányozási ügyintéző 54 841 04
306. VII/69. Fejér Szenvedélybeteg gondozó 55 762 05
307. VII/70. Fejér Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző 55 762 06
308. VII/71. Fejér Szoftverfejlesztő 54 213 05
309. *  VII/72. Fejér Szőlész-borász 34 541 06
310. VII/73. Fejér Tartósítóipari szaktechnikus 55 541 07
311. VII/74. Fejér Tejipari szaktechnikus 55 541 08
312. VII/75. Fejér Települési környezetvédelmi szaktechnikus 55 850 04
313. VII/76. Fejér Természetvédelmi szaktechnikus 55 850 05
314. VII/77. Fejér Textilipari technikus 54 542 03
315. VII/78. Fejér Turisztikai szervező, értékesítő 54 812 03
316. VII/79. Fejér Vadászpuska műves 55 863 02
317. VII/80. Fejér Vállalkozási és bérügyintéző 54 344 02
318. VII/81. Fejér Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 54 344 03
319. VII/82. Fejér Vasútépítő és -fenntartó technikus 54 582 06
320. VII/83. Fejér Vasútforgalmi szolgálattevő 54 841 05
321. VII/84. Fejér Vasúti árufuvarozási ügyintéző 54 841 06
322. VII/85. Fejér Vasúti személyszállítási ügyintéző 54 841 07
323. VII/86. Fejér Vasúti villamos jármű szerelője 54 525 07
324. VII/87. Fejér Vasúti vontatott jármű szerelője 54 525 08
325. VII/88. Fejér Vasútijármű-technikus 55 525 03
326. VII/89. Fejér Vendéglátó-üzletvezető 35 811 02
327. VII/90. Fejér Virágdekoratőr 35 215 02
328. VII/91. Fejér Virágkötő és virágkereskedő 34 215 04
329. VII/92. Fejér Vízgazdálkodó szaktechnikus 55 850 06
330. VII/93. Fejér Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 08
331. VII/94. Fejér Vízi sportmotor-szerelő 35 525 01
332. VII/95. Fejér Vízügyi technikus 54 853 01
333. VIII/1. Győr-Moson-Sopron Abroncsgyártó 34 543 01
334. VIII/2. Győr-Moson-Sopron Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 55 621 01
335. VIII/3. Győr-Moson-Sopron Állattartó szakmunkás 35 621 01
336. VIII/4. Győr-Moson-Sopron Avionikus 54 525 03
337. VIII/5. Győr-Moson-Sopron Bányaipari technikus 54 544 01
338. VIII/6. Győr-Moson-Sopron Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus 55 541 01
339. VIII/7. Győr-Moson-Sopron Bőrfeldolgozó-ipari technikus 54 542 01
340. VIII/8. Győr-Moson-Sopron Cipőkészítő 34 542 02
341. VIII/9. Győr-Moson-Sopron Cukor- és édesipari szaktechnikus 55 541 02
342. VIII/10. Győr-Moson-Sopron Drog- és toxikológiai technikus 55 524 01
343. VIII/11. Győr-Moson-Sopron Édesipari termékgyártó 34 541 01
344. VIII/12. Győr-Moson-Sopron Élelmiszeripari gépésztechnikus 54 521 01
345. VIII/13. Győr-Moson-Sopron Élelmiszeripari szakmunkás 34 541 02
346. VIII/14. Győr-Moson-Sopron Erdészeti gépésztechnikus 54 521 02
347. VIII/15. Győr-Moson-Sopron Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus 55 541 03
348. VIII/16. Győr-Moson-Sopron Fegyverműszerész 54 863 01
349. VIII/17. Győr-Moson-Sopron Férfiszabó 34 542 04
350. VIII/18. Győr-Moson-Sopron Fitness-wellness instruktor 54 813 01
351. VIII/19. Győr-Moson-Sopron Fluidumkitermelő technikus 54 544 02
352. VIII/20. Győr-Moson-Sopron Foglalkozás-szervező 55 762 01
353. VIII/21. Győr-Moson-Sopron Fogtechnikus 55 724 01
354. VIII/22. Győr-Moson-Sopron Fogtechnikus gyakornok 54 724 01
355. VIII/23. Győr-Moson-Sopron Formacikk-gyártó 34 543 03
356. VIII/24. Győr-Moson-Sopron Fotográfus és fotótermék-kereskedő 54 810 01
357. VIII/25. Győr-Moson-Sopron Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus 54 581 01
358. VIII/26. Győr-Moson-Sopron Gerontológiai gondozó 55 762 02
359. VIII/27. Győr-Moson-Sopron Gumiipari technikus 54 543 02
360. VIII/28. Győr-Moson-Sopron Gyermekotthoni asszisztens 54 761 01
361. VIII/29. Győr-Moson-Sopron Gyógy- és sportmasszőr 54 726 01
362. VIII/30. Győr-Moson-Sopron Gyógyszeripari laboratóriumi technikus 55 524 02
363. VIII/31. Győr-Moson-Sopron Hajózási technikus 54 841 01
364. VIII/32. Győr-Moson-Sopron Halász, haltenyésztő 34 624 01
365. VIII/33. Győr-Moson-Sopron Hídépítő és -fenntartó technikus 54 582 02
366. VIII/34. Győr-Moson-Sopron Idegenvezető 54 812 01
367. VIII/35. Győr-Moson-Sopron Ipari gumitermékelőállító 34 543 04
368. VIII/36. Győr-Moson-Sopron IT mentor 54 482 01
369. VIII/37. Győr-Moson-Sopron Kályhás 34 582 06
370. *  VIII/38. Győr-Moson-Sopron Kisgyermekgondozó, -nevelő 54 761 02
371. VIII/39. Győr-Moson-Sopron Kishajóépítő, -karbantartó 34 543 05
372. VIII/40. Győr-Moson-Sopron Klinikai fogászati higiénikus 55 725 11
373. VIII/41. Győr-Moson-Sopron Kohászati technikus 54 521 04
374. VIII/42. Győr-Moson-Sopron Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó 34 543 06
375. VIII/43. Győr-Moson-Sopron Környezetvédelmi technikus 54 850 01
376. VIII/44. Győr-Moson-Sopron Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus 55 850 02
377. VIII/45. Győr-Moson-Sopron Laboratóriumi technikus 54 524 01
378. *  VIII/46. Győr-Moson-Sopron Látszerész és fotócikk-kereskedő 54 725 01
379. VIII/47. Győr-Moson-Sopron Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 03
380. VIII/48. Győr-Moson-Sopron Létesítményi energetikus 55 582 01
381. VIII/49. Győr-Moson-Sopron Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus 55 541 05
382. VIII/50. Győr-Moson-Sopron Matróz-gépkezelő 34 841 02
383. VIII/51. Győr-Moson-Sopron Mentálhigiénés asszisztens 55 762 03
384. *  VIII/52. Győr-Moson-Sopron Molnár 34 541 04
385. VIII/53. Győr-Moson-Sopron Műanyagfeldolgozó technikus 54 521 06
386. VIII/54. Győr-Moson-Sopron Műemléki díszítőszobrász 35 582 04
387. VIII/55. Győr-Moson-Sopron Műemléki helyreállító 35 582 05
388. VIII/56. Győr-Moson-Sopron Műszeres analitikus 55 524 03
389. VIII/57. Győr-Moson-Sopron Nonprofit menedzser 54 345 02
390. VIII/58. Győr-Moson-Sopron Növényvédelmi szaktechnikus 55 621 02
391. VIII/59. Győr-Moson-Sopron Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus 55 850 03
392. VIII/60. Győr-Moson-Sopron Nyomdaipari gépmester 54 213 04
393. VIII/61. Győr-Moson-Sopron Optikai üvegcsiszoló 34 725 01
394. VIII/62. Győr-Moson-Sopron Ortopédiai műszerész 54 726 02
395. VIII/63. Győr-Moson-Sopron Orvosi elektronikai technikus 55 523 04
396. VIII/64. Győr-Moson-Sopron Papíripari technikus 55 524 04
397. *  VIII/65. Győr-Moson-Sopron Pedagógiai- és családsegítő munkatárs 54 140 02
398. VIII/66. Győr-Moson-Sopron Pszichiátriai gondozó 55 762 04
399. VIII/67. Győr-Moson-Sopron Rehabilitációs nevelő, segítő 54 762 01
400. VIII/68. Győr-Moson-Sopron Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló 35 582 06
401. VIII/69. Győr-Moson-Sopron Repülőgépész 54 525 05
402. VIII/70. Győr-Moson-Sopron Repülőgépsárkány-szerelő 54 525 06
403. VIII/71. Győr-Moson-Sopron Sommelier 35 811 01
404. VIII/72. Győr-Moson-Sopron Speciális állatfeldolgozó 35 541 01
405. VIII/73. Győr-Moson-Sopron Sportedző (a sportág megjelölésével) 54 813 02
406. VIII/74. Győr-Moson-Sopron Szenvedélybeteg gondozó 55 762 05
407. VIII/75. Győr-Moson-Sopron Szociális asszisztens 54 762 02
408. VIII/76. Győr-Moson-Sopron Szociális szakgondozó 54 762 03
409. VIII/77. Győr-Moson-Sopron Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző 55 762 06
410. VIII/78. Győr-Moson-Sopron Települési környezetvédelmi szaktechnikus 55 850 04
411. *  VIII/79. Győr-Moson-Sopron Térképész szaktechnikus 55 581 03
412. VIII/80. Győr-Moson-Sopron Textilipari technikus 54 542 03
413. VIII/81. Győr-Moson-Sopron Útépítő 34 582 11
414. VIII/82. Győr-Moson-Sopron Útépítő és -fenntartó technikus 54 582 05
415. VIII/83. Győr-Moson-Sopron Vadászpuska műves 55 863 02
416. VIII/84. Győr-Moson-Sopron Vasútépítő és -fenntartó technikus 54 582 06
417. VIII/85. Győr-Moson-Sopron Vasúti villamos jármű szerelője 54 525 07
418. VIII/86. Győr-Moson-Sopron Vasúti vontatott jármű szerelője 54 525 08
419. VIII/87. Győr-Moson-Sopron Vegyipari technikus 54 524 02
420. VIII/88. Győr-Moson-Sopron Virágdekoratőr 35 215 02
421. VIII/89. Győr-Moson-Sopron Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 08
422. VIII/90. Győr-Moson-Sopron Vízi sportmotor-szerelő 35 525 01
423. VIII/91. Győr-Moson-Sopron Vízügyi technikus 54 853 01
424. IX/1. Hajdú-Bihar Avionikus 54 525 03
425. IX/2. Hajdú-Bihar Bányaipari technikus 54 544 01
426. IX/3. Hajdú-Bihar Erdészeti gépésztechnikus 54 521 02
427. IX/4. Hajdú-Bihar Fegyverműszerész 54 863 01
428. IX/5. Hajdú-Bihar Fluidumkitermelő technikus 54 544 02
429. IX/6. Hajdú-Bihar Hajózási technikus 54 841 01
430. IX/7. Hajdú-Bihar Halász, haltenyésztő 34 624 01
431. IX/8. Hajdú-Bihar Hídépítő és -fenntartó technikus 54 582 02
432. IX/9. Hajdú-Bihar Kályhás 34 582 06
433. IX/10. Hajdú-Bihar Kishajóépítő, -karbantartó 34 543 05
434. IX/11. Hajdú-Bihar Kohászati technikus 54 521 04
435. IX/12. Hajdú-Bihar Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 03
436. IX/13. Hajdú-Bihar Matróz-gépkezelő 34 841 02
437. IX/14. Hajdú-Bihar Nonprofit menedzser 54 345 02
438. IX/15. Hajdú-Bihar Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus 55 850 03
439. IX/16. Hajdú-Bihar Optikai üvegcsiszoló 34 725 01
440. IX/17. Hajdú-Bihar Repülőgépész 54 525 05
441. IX/18. Hajdú-Bihar Repülőgépsárkány-szerelő 54 525 06
442. IX/19. Hajdú-Bihar Sommelier 35 811 01
443. *  IX/20. Hajdú-Bihar Szőlész-borász 34 541 06
444. *  IX/21. Hajdú-Bihar Térképész szaktechnikus 55 581 03
445. IX/22. Hajdú-Bihar Útépítő 34 582 11
446. IX/23. Hajdú-Bihar Útépítő és -fenntartó technikus 54 582 05
447. IX/24. Hajdú-Bihar Vadászpuska műves 55 863 02
448. *  IX/25. Hajdú-Bihar Vidékfejlesztési szaktechnikus 55 581 04
449. IX/26. Hajdú-Bihar Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 08
450. IX/27. Hajdú-Bihar Vízi sportmotor-szerelő 35 525 01
451. X/1. Heves Abroncsgyártó 34 543 01
452. X/2. Heves Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 55 621 01
453. X/3. Heves Audio- és vizuáltechnikai műszerész 35 522 01
454. X/4. Heves Avionikus 54 525 03
455. X/5. Heves Bőrdíszműves 34 542 01
456. X/6. Heves Bőrfeldolgozó-ipari technikus 54 542 01
457. X/7. Heves Dízelmotoros vasúti jármű szerelője 54 525 04
458. X/8. Heves Drog- és toxikológiai technikus 55 524 01
459. X/9. Heves Faipari technikus 54 543 01
460. * 
461. X/11. Heves Fegyverműszerész 54 863 01
462. X/12. Heves Finommechanikai műszerész 34 521 02
463. X/13. Heves Fitness-wellness instruktor 54 813 01
464. X/14. Heves Fluidumkitermelő technikus 54 544 02
465. X/15. Heves Fogászati asszisztens 54 720 02
466. X/16. Heves Foglalkozás-szervező 55 762 01
467. X/17. Heves Fogtechnikus 55 724 01
468. X/18. Heves Fogtechnikus gyakornok 54 724 01
469. X/19. Heves Formacikk-gyártó 34 543 03
470. X/20. Heves Fotográfus és fotótermék-kereskedő 54 810 01
471. X/21. Heves Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus 54 581 01
472. X/22. Heves Gerontológiai gondozó 55 762 02
473. X/23. Heves Gumiipari technikus 54 543 02
474. X/24. Heves Gyógypedagógiai segítő munkatárs 54 140 01
475. X/25. Heves Gyógyszeripari laboratóriumi technikus 55 524 02
476. X/26. Heves Hajózási technikus 54 841 01
477. X/27. Heves Hídépítő és -fenntartó technikus 54 582 02
478. X/28. Heves Ipari gumitermékelőállító 34 543 04
479. X/29. Heves Kishajóépítő, -karbantartó 34 543 05
480. X/30. Heves Klinikai fogászati higiénikus 55 725 11
481. X/31. Heves Kohászati technikus 54 521 04
482. X/32. Heves Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 02
483. *  X/33. Heves Látszerész és fotócikk-kereskedő 54 725 01
484. X/34. Heves Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 03
485. X/35. Heves Létesítményi energetikus 55 582 01
486. X/36. Heves Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus 55 541 05
487. X/37. Heves Matróz-gépkezelő 34 841 02
488. *  X/38. Heves Molnár 34 541 04
489. X/39. Heves Műbútorasztalos 35 543 01
490. X/40. Heves Műemlékfenntartó technikus 55 582 02
491. X/41. Heves Műemléki díszítőszobrász 35 582 04
492. X/42. Heves Műszeres analitikus 55 524 03
493. X/43. Heves Nonprofit menedzser 54 345 02
494. X/44. Heves Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus 55 850 03
495. X/45. Heves Optikai üvegcsiszoló 34 725 01
496. X/46. Heves Ortopédiai műszerész 54 726 02
497. X/47. Heves Orvosi elektronikai technikus 55 523 04
498. X/48. Heves Papíripari technikus 55 524 04
499. X/49. Heves Patkolókovács 35 521 03
500. *  X/50. Heves Pedagógiai- és családsegítő munkatárs 54 140 02
501. X/51. Heves Pszichiátriai gondozó 55 762 04
502. X/52. Heves Rehabilitációs nevelő, segítő 54 762 01
503. X/53. Heves Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló 35 582 06
504. X/54. Heves Repülőgépész 54 525 05
505. X/55. Heves Repülőgépsárkány-szerelő 54 525 06
506. X/56. Heves Speciális állatfeldolgozó 35 541 01
507. X/57. Heves Sportedző (a sportág megjelölésével) 54 813 02
508. X/58. Heves Szenvedélybeteg gondozó 55 762 05
509. *  X/59. Heves Térképész szaktechnikus 55 581 03
510. X/60. Heves Vadászpuska műves 55 863 02
511. X/61. Heves Vasútépítő és -fenntartó technikus 54 582 06
512. X/62. Heves Vasútforgalmi szolgálattevő 54 841 05
513. X/63. Heves Vasúti árufuvarozási ügyintéző 54 841 06
514. X/64. Heves Vasúti személyszállítási ügyintéző 54 841 07
515. X/65. Heves Vasúti villamos jármű szerelője 54 525 07
516. X/66. Heves Vasúti vontatott jármű szerelője 54 525 08
517. X/67. Heves Vasútijármű-technikus 55 525 03
518. X/68. Heves Vegyipari technikus 54 524 02
519. *  X/69. Heves Vidékfejlesztési szaktechnikus 55 581 04
520. X/70. Heves Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 08
521. XI/1. Jász-Nagykun-Szolnok Avionikus 54 525 03
522. XI/2. Jász-Nagykun-Szolnok Bányaipari technikus 54 544 01
523. XI/3. Jász-Nagykun-Szolnok Erdészeti és vadgazdálkodási technikus 54 623 01
524. XI/4. Jász-Nagykun-Szolnok Erdészeti gépésztechnikus 54 521 02
525. XI/5. Jász-Nagykun-Szolnok Erdészeti szakmunkás 34 623 01
526. XI/6. Jász-Nagykun-Szolnok Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus 55 541 03
527. XI/7. Jász-Nagykun-Szolnok Fegyverműszerész 54 863 01
528. XI/8. Jász-Nagykun-Szolnok Fluidumkitermelő technikus 54 544 02
529. XI/9. Jász-Nagykun-Szolnok Hajózási technikus 54 841 01
530. XI/10. Jász-Nagykun-Szolnok Hídépítő és -fenntartó technikus 54 582 02
531. XI/11. Jász-Nagykun-Szolnok Kályhás 34 582 06
532. XI/12. Jász-Nagykun-Szolnok Kishajóépítő, -karbantartó 34 543 05
533. XI/13. Jász-Nagykun-Szolnok Klinikai fogászati higiénikus 55 725 11
534. XI/14. Jász-Nagykun-Szolnok Kohászati technikus 54 521 04
535. XI/15. Jász-Nagykun-Szolnok Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó 34 543 06
536. *  XI/16. Jász-Nagykun-Szolnok Látszerész és fotócikk-kereskedő 54 725 01
537. XI/17. Jász-Nagykun-Szolnok Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 03
538. XI/18. Jász-Nagykun-Szolnok Matróz-gépkezelő 34 841 02
539. XI/19. Jász-Nagykun-Szolnok Nonprofit menedzser 54 345 02
540. XI/20. Jász-Nagykun-Szolnok Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus 55 850 03
541. XI/21. Jász-Nagykun-Szolnok Optikai üvegcsiszoló 34 725 01
542. XI/22. Jász-Nagykun-Szolnok Repülőgépész 54 525 05
543. XI/23. Jász-Nagykun-Szolnok Repülőgépsárkány-szerelő 54 525 06
544. XI/24. Jász-Nagykun-Szolnok Sommelier 35 811 01
545. *  XI/25. Jász-Nagykun-Szolnok Szőlész-borász 34 541 06
546. *  XI/26. Jász-Nagykun-Szolnok Térképész szaktechnikus 55 581 03
547. XI/27. Jász-Nagykun-Szolnok Vadászpuska műves 55 863 02
548. *  XI/28. Jász-Nagykun-Szolnok Vidékfejlesztési szaktechnikus 55 581 04
549. XI/29. Jász-Nagykun-Szolnok Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 08
550. XI/30. Jász-Nagykun-Szolnok Vízi sportmotor-szerelő 35 525 01
551. XII/1. Komárom-Esztergom Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 55 621 01
552. XII/2. Komárom-Esztergom Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 54 621 01
553. XII/3. Komárom-Esztergom Audio- és vizuáltechnikai műszerész 35 522 01
554. XII/4. Komárom-Esztergom Automatikai technikus 54 523 01
555. XII/5. Komárom-Esztergom Avionikus 54 525 03
556. XII/6. Komárom-Esztergom Bányaipari technikus 54 544 01
557. XII/7. Komárom-Esztergom Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus 55 541 01
558. XII/8. Komárom-Esztergom Bőrfeldolgozó-ipari technikus 54 542 01
559. XII/9. Komárom-Esztergom Cipőkészítő 34 542 02
560. XII/10. Komárom-Esztergom Cukor- és édesipari szaktechnikus 55 541 02
561. XII/11. Komárom-Esztergom Dízelmotoros vasúti jármű szerelője 54 525 04
562. XII/12. Komárom-Esztergom Drog- és toxikológiai technikus 55 524 01
563. XII/13. Komárom-Esztergom Édesipari termékgyártó 34 541 01
564. XII/14. Komárom-Esztergom Élelmiszeripari analitikus technikus 54 541 01
565. XII/15. Komárom-Esztergom Élelmiszeripari szakmunkás 34 541 02
566. XII/16. Komárom-Esztergom Erdészeti gépésztechnikus 54 521 02
567. XII/17. Komárom-Esztergom Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus 55 541 03
568. XII/18. Komárom-Esztergom Faipari technikus 54 543 01
569. * 
570. XII/20. Komárom-Esztergom Fegyverműszerész 54 863 01
571. XII/21. Komárom-Esztergom Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító 34 542 03
572. XII/22. Komárom-Esztergom Finommechanikai műszerész 34 521 02
573. XII/23. Komárom-Esztergom Fitness-wellness instruktor 54 813 01
574. XII/24. Komárom-Esztergom Fluidumkitermelő technikus 54 544 02
575. XII/25. Komárom-Esztergom Foglalkozás-szervező 55 762 01
576. XII/26. Komárom-Esztergom Fogtechnikus 55 724 01
577. XII/27. Komárom-Esztergom Formacikk-gyártó 34 543 03
578. XII/28. Komárom-Esztergom Fotográfus és fotótermék-kereskedő 54 810 01
579. XII/29. Komárom-Esztergom Gazdasági informatikus 54 481 02
580. XII/30. Komárom-Esztergom Gyakorló fodrász 52 815 01
581. XII/31. Komárom-Esztergom Gyakorló kozmetikus 52 815 02
582. XII/32. Komárom-Esztergom Gyermekotthoni asszisztens 54 761 01
583. XII/33. Komárom-Esztergom Gyógy- és fűszernövénytermesztő 35 622 01
584. XII/34. Komárom-Esztergom Gyógy- és sportmasszőr 54 726 01
585. XII/35. Komárom-Esztergom Gyógypedagógiai segítő munkatárs 54 140 01
586. XII/36. Komárom-Esztergom Gyógyszeripari laboratóriumi technikus 55 524 02
587. XII/37. Komárom-Esztergom Hajózási technikus 54 841 01
588. XII/38. Komárom-Esztergom Halász, haltenyésztő 34 624 01
589. XII/39. Komárom-Esztergom Hídépítő és -fenntartó technikus 54 582 02
590. XII/40. Komárom-Esztergom Hús- és baromfiipari szaktechnikus 55 541 04
591. XII/41. Komárom-Esztergom Irodai asszisztens 54 346 01
592. XII/42. Komárom-Esztergom IT mentor 54 482 01
593. XII/43. Komárom-Esztergom Kályhás 34 582 06
594. XII/44. Komárom-Esztergom Kertészeti szaktechnikus 55 622 01
595. XII/45. Komárom-Esztergom Kishajóépítő, -karbantartó 34 543 05
596. XII/46. Komárom-Esztergom Klinikai fogászati higiénikus 55 725 11
597. XII/47. Komárom-Esztergom Kohászati technikus 54 521 04
598. XII/48. Komárom-Esztergom Kőfaragó, műköves és épületszobrász 34 582 07
599. XII/49. Komárom-Esztergom Környezetvédelmi technikus 54 850 01
600. XII/50. Komárom-Esztergom Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus 55 850 02
601. XII/51. Komárom-Esztergom Közlekedésautomatikai műszerész 54 523 03
602. XII/52. Komárom-Esztergom Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 02
603. *  XII/53. Komárom-Esztergom Látszerész és fotócikk-kereskedő 54 725 01
604. XII/54. Komárom-Esztergom Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 03
605. XII/55. Komárom-Esztergom Létesítményi energetikus 55 582 01
606. XII/56. Komárom-Esztergom Magasépítő technikus 54 582 03
607. XII/57. Komárom-Esztergom Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus 55 541 05
608. XII/58. Komárom-Esztergom Matróz-gépkezelő 34 841 02
609. XII/59. Komárom-Esztergom Mélyépítő technikus 54 582 04
610. XII/60. Komárom-Esztergom Mentálhigiénés asszisztens 55 762 03
611. XII/61. Komárom-Esztergom Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó 34 811 02
612. XII/62. Komárom-Esztergom Motorkerékpár-szerelő 34 525 07
613. XII/63. Komárom-Esztergom Műemlékfenntartó technikus 55 582 02
614. XII/64. Komárom-Esztergom Műemléki díszítőszobrász 35 582 04
615. XII/65. Komárom-Esztergom Műemléki helyreállító 35 582 05
616. XII/66. Komárom-Esztergom Műszaki informatikus 54 481 05
617. XII/67. Komárom-Esztergom Műszeres analitikus 55 524 03
618. XII/68. Komárom-Esztergom Nonprofit menedzser 54 345 02
619. XII/69. Komárom-Esztergom Növényvédelmi szaktechnikus 55 621 02
620. XII/70. Komárom-Esztergom Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus 55 850 03
621. XII/71. Komárom-Esztergom Nyomdaipari gépmester 54 213 04
622. XII/72. Komárom-Esztergom Optikai üvegcsiszoló 34 725 01
623. XII/73. Komárom-Esztergom Ortopédiai műszerész 54 726 02
624. XII/74. Komárom-Esztergom Orvosi elektronikai technikus 55 523 04
625. XII/75. Komárom-Esztergom Papíripari technikus 55 524 04
626. XII/76. Komárom-Esztergom Parképítő és fenntartó technikus 54 581 02
627. *  XII/77. Komárom-Esztergom Pedagógiai- és családsegítő munkatárs 54 140 02
628. XII/78. Komárom-Esztergom Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 54 343 01
629. XII/79. Komárom-Esztergom Pszichiátriai gondozó 55 762 04
630. XII/80. Komárom-Esztergom Rehabilitációs nevelő, segítő 54 762 01
631. XII/81. Komárom-Esztergom Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló 35 582 06
632. XII/82. Komárom-Esztergom Repülőgépész 54 525 05
633. XII/83. Komárom-Esztergom Repülőgépsárkány-szerelő 54 525 06
634. XII/84. Komárom-Esztergom Ruhaipari technikus 54 542 02
635. XII/85. Komárom-Esztergom Sommelier 35 811 01
636. XII/86. Komárom-Esztergom Sportedző (a sportág megjelölésével) 54 813 02
637. XII/87. Komárom-Esztergom Szenvedélybeteg gondozó 55 762 05
638. XII/88. Komárom-Esztergom Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző 55 762 06
639. XII/89. Komárom-Esztergom Szoftverfejlesztő 54 213 05
640. *  XII/90. Komárom-Esztergom Szőlész-borász 34 541 06
641. XII/91. Komárom-Esztergom Tartósítóipari szaktechnikus 55 541 07
642. XII/92. Komárom-Esztergom Tejipari szaktechnikus 55 541 08
643. *  XII/93. Komárom-Esztergom Térképész szaktechnikus 55 581 03
644. XII/94. Komárom-Esztergom Természetvédelmi szaktechnikus 55 850 05
645. XII/95. Komárom-Esztergom Textilipari technikus 54 542 03
646. XII/96. Komárom-Esztergom Turisztikai szervező, értékesítő 54 812 03
647. XII/97. Komárom-Esztergom Útépítő 34 582 11
648. XII/98. Komárom-Esztergom Útépítő és -fenntartó technikus 54 582 05
649. XII/99. Komárom-Esztergom Vadászpuska műves 55 863 02
650. XII/100. Komárom-Esztergom Vasútépítő és -fenntartó technikus 54 582 06
651. XII/101. Komárom-Esztergom Vasútforgalmi szolgálattevő 54 841 05
652. XII/102. Komárom-Esztergom Vasúti árufuvarozási ügyintéző 54 841 06
653. XII/103. Komárom-Esztergom Vasúti személyszállítási ügyintéző 54 841 07
654. XII/104. Komárom-Esztergom Vasúti villamos jármű szerelője 54 525 07
655. XII/105. Komárom-Esztergom Vasúti vontatott jármű szerelője 54 525 08
656. XII/106. Komárom-Esztergom Vasútijármű-technikus 55 525 03
657. XII/107. Komárom-Esztergom Virágdekoratőr 35 215 02
658. XII/108. Komárom-Esztergom Víz- és csatornaműkezelő 34 853 01
659. XII/109. Komárom-Esztergom Vízépítő technikus 55 582 03
660. XII/110. Komárom-Esztergom Vízgazdálkodó szaktechnikus 55 850 06
661. XII/111. Komárom-Esztergom Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő 35 582 08
662. XII/112. Komárom-Esztergom Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 08
663. XII/113. Komárom-Esztergom Vízi sportmotor-szerelő 35 525 01
664. XII/114. Komárom-Esztergom Vízügyi technikus 54 853 01
665. XIII/1. Nógrád Abroncsgyártó 34 543 01
666. XIII/2. Nógrád Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 55 621 01
667. XIII/3. Nógrád Avionikus 54 525 03
668. XIII/4. Nógrád Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus 55 541 01
669. XIII/3. Nógrád Bőrfeldolgozó-ipari technikus 54 542 01
670. XIII/6. Nógrád Cukor- és édesipari szaktechnikus 55 541 02
671. XIII/7. Nógrád Dízelmotoros vasúti jármű szerelője 54 525 04
672. XIII/8. Nógrád Drog- és toxikológiai technikus 55 524 01
673. XIII/9. Nógrád Élelmiszeripari analitikus technikus 54 541 01
674. XIII/10. Nógrád Élelmiszeripari gépésztechnikus 54 521 01
675. XIII/11. Nógrád Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus 55 541 03
676. * 
677. XIII/13. Nógrád Fegyverműszerész 54 863 01
678. XIII/14. Nógrád Finommechanikai műszerész 34 521 02
679. XIII/15. Nógrád Fitness-wellness instruktor 54 813 01
680. XIII/16. Nógrád Fluidumkitermelő technikus 54 544 02
681. XIII/17. Nógrád Fogtechnikus 55 724 01
682. XIII/18. Nógrád Fogtechnikus gyakornok 54 724 01
683. XIII/19. Nógrád Formacikk-gyártó 34 543 03
684. XIII/20. Nógrád Fotográfus és fotótermék-kereskedő 54 810 01
685. XIII/21. Nógrád Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus 54 581 01
686. XIII/22. Nógrád Gépjármű-építési, szerelési logisztikus 34 841 01
687. XIII/23. Nógrád Gépjárműépítő, szerelő 34 525 01
688. XIII/24. Nógrád Gumiipari technikus 54 543 02
689. XIII/25. Nógrád Gyakorló gyógyszertári asszisztens 52 720 03
690. XIII/26. Nógrád Gyógy- és sportmasszőr 54 726 01
691. XIII/27. Nógrád Gyógyszeripari laboratóriumi technikus 55 524 02
692. *  XIII/28. Nógrád Gyógyszertári asszisztens 55 720 03
693. XIII/29. Nógrád Hajózási technikus 54 841 01
694. XIII/30. Nógrád Halász, haltenyésztő 34 624 01
695. XIII/31. Nógrád Hídépítő és -fenntartó technikus 54 582 02
696. XIII/32. Nógrád Hús- és baromfiipari szaktechnikus 55 541 04
697. XIII/33. Nógrád Ipari gumitermék előállító 34 543 04
698. XIII/34. Nógrád Kishajóépítő, -karbantartó 34 543 05
699. XIII/35. Nógrád Klinikai fogászati higiénikus 55 725 11
700. XIII/36. Nógrád Kohászati technikus 54 521 04
701. XIII/37. Nógrád Kőfaragó, műköves és épületszobrász 34 582 07
702. XIII/38. Nógrád Közlekedésautomatikai műszerész 54 523 03
703. XIII/39. Nógrád Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 02
704. XIII/40. Nógrád Laboratóriumi technikus 54 524 01
705. *  XIII/41. Nógrád Látszerész és fotócikk-kereskedő 54 725 01
706. XIII/42. Nógrád Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 03
707. XIII/43. Nógrád Létesítményi energetikus 55 582 01
708. XIII/44. Nógrád Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus 55 541 05
709. XIII/45. Nógrád Matróz-gépkezelő 34 841 02
710. *  XIII/46. Nógrád Molnár 34 541 04
711. XIII/47. Nógrád Műemlékfenntartó technikus 55 582 02
712. XIII/48. Nógrád Műemléki díszítőszobrász 35 582 04
713. XIII/49. Nógrád Műemléki helyreállító 35 582 05
714. XIII/50. Nógrád Műszeres analitikus 55 524 03
715. XIII/51. Nógrád Nonprofit menedzser 54 345 02
716. XIII/52. Nógrád Növényvédelmi szaktechnikus 55 621 02
717. XIII/53. Nógrád Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus 55 850 03
718. XIII/54. Nógrád Nyomdaipari gépmester 54 213 04
719. XIII/55. Nógrád Optikai üvegcsiszoló 34 725 01
720. XIII/56. Nógrád Ortopédiai műszerész 54 726 02
721. XIII/57. Nógrád Orvosi elektronikai technikus 55 523 04
722. XIII/58. Nógrád Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló 35 582 06
723. XIII/59. Nógrád Repülőgépész 54 525 05
724. XIII/60. Nógrád Repülőgépsárkány-szerelő 54 525 06
725. XIII/61. Nógrád Speciális állatfeldolgozó 35 541 01
726. XIII/62. Nógrád Sportedző (a sportág megjelölésével) 54 813 02
727. XIII/63. Nógrád Szállítmányozási ügyintéző 54 841 04
728. XIII/64. Nógrád Tartósítóipari szaktechnikus 55 541 07
729. XIII/65. Nógrád Tejipari szaktechnikus 55 541 08
730. *  XIII/66. Nógrád Térképész szaktechnikus 55 581 03
731. XIII/67. Nógrád Vadászpuska műves 55 863 02
732. XIII/68. Nógrád Vállalkozási és bérügyintéző 54 344 02
733. XIII/69. Nógrád Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 54 344 03
734. XIII/70. Nógrád Vasútépítő és -fenntartó technikus 54 582 06
735. XIII/71. Nógrád Vasútforgalmi szolgálattevő 54 841 05
736. XIII/72. Nógrád Vasúti árufuvarozási ügyintéző 54 841 06
737. XIII/73. Nógrád Vasúti személyszállítási ügyintéző 54 841 07
738. XIII/74. Nógrád Vasúti villamos jármű szerelője 54 525 07
739. XIII/75. Nógrád Vasúti vontatott jármű szerelője 54 525 08
740. XIII/76. Nógrád Vasútijármű-technikus 55 525 03
741. XIII/77. Nógrád Vegyipari technikus 54 524 02
742. XIII/78. Nógrád Vízépítő technikus 55 582 03
743. XIII/79. Nógrád Vízgazdálkodó szaktechnikus 55 850 06
744. XIII/80. Nógrád Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 08
745. XIII/81. Nógrád Vízi sportmotor-szerelő 35 525 01
746. XIV/1. Pest Avionikus 54 525 03
747. XIV/2. Pest Bányaipari technikus 54 544 01
748. XIV/3. Pest Dízelmotoros vasúti jármű szerelője 54 525 04
749. XIV/4. Pest Fegyverműszerész 54 863 01
750. XIV/5. Pest Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus 54 581 01
751. XIV/6. Pest Hajózási technikus 54 841 01
752. XIV/7. Pest Hídépítő és -fenntartó technikus 54 582 02
753. XIV/8. Pest Kishajóépítő, -karbantartó 34 543 05
754. XIV/9. Pest Közlekedésautomatikai műszerész 54 523 03
755. XIV/10. Pest Matróz-gépkezelő 34 841 02
756. XIV/11. Pest Repülőgépész 54 525 05
757. XIV/12. Pest Repülőgépsárkány-szerelő 54 525 06
758. *  XIV/13. Pest Térképész szaktechnikus 55 581 03
759. XIV/14. Pest Útépítő és -fenntartó technikus 54 582 05
760. XIV/15. Pest Vadászpuska műves 55 863 02
761. XIV/16. Pest Vasútépítő és -fenntartó technikus 54 582 06
762. XIV/17. Pest Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 08
763. XV/1. Somogy Abroncsgyártó 34 543 01
764. XV/2. Somogy Autógyártó 34 521 01
765. XV/3. Somogy Avionikus 54 525 03
766. XV/4. Somogy Bányaipari technikus 54 544 01
767. XV/5. Somogy Dízelmotoros vasúti jármű szerelője 54 525 04
768. XV/6. Somogy Drog- és toxikológiai technikus 55 524 01
769. XV/7. Somogy Fegyverműszerész 54 863 01
770. XV/8. Somogy Fitness-wellness instruktor 54 813 01
771. XV/9. Somogy Fluidumkitermelő technikus 54 544 02
772. XV/10. Somogy Fotográfus és fotótermék-kereskedő 54 810 01
773. XV/11. Somogy Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus 54 581 01
774. XV/12. Somogy Gyógyszeripari laboratóriumi technikus 55 524 02
775. XV/13. Somogy Hajózási technikus 54 841 01
776. XV/14. Somogy Hídépítő és -fenntartó technikus 54 582 02
777. XV/15. Somogy Kishajóépítő, -karbantartó 34 543 05
778. XV/16. Somogy Kohászati technikus 54 521 04
779. XV/17. Somogy Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó 34 543 06
780. XV/18. Somogy Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 03
781. XV/19. Somogy Matróz-gépkezelő 34 841 02
782. XV/20. Somogy Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus 55 850 03
783. XV/21. Somogy Nyomdaipari gépmester 54 213 04
784. XV/22. Somogy Optikai üvegcsiszoló 34 725 01
785. XV/23. Somogy Ortopédiai műszerész 54 726 02
786. XV/24. Somogy Orvosi elektronikai technikus 55 523 04
787. XV/25. Somogy Papíripari technikus 55 524 04
788. XV/26. Somogy Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló 35 582 06
789. XV/27. Somogy Repülőgépész 54 525 05
790. XV/28. Somogy Repülőgépsárkány-szerelő 54 525 06
791. XV/29. Somogy Speciális állatfeldolgozó 35 541 01
792. *  XV/30. Somogy Térképész szaktechnikus 55 581 03
793. XV/31. Somogy Útépítő és -fenntartó technikus 54 582 05
794. XV/32. Somogy Vadászpuska műves 55 863 02
795. XV/33. Somogy Vasútépítő és -fenntartó technikus 54 582 06
796. XV/34. Somogy Vasútforgalmi szolgálattevő 54 841 05
797. XV/35. Somogy Vasúti árufuvarozási ügyintéző 54 841 06
798. XV/36. Somogy Vasúti személyszállítási ügyintéző 54 841 07
799. XV/37. Somogy Vasúti villamos jármű szerelője 54 525 07
800. XV/38. Somogy Vasúti vontatott jármű szerelője 54 525 08
801. XV/39. Somogy Vasútijármű-technikus 55 525 03
802. XV/40. Somogy Vegyipari technikus 54 524 02
803. XV/41. Somogy Virágdekoratőr 35 215 02
804. XV/42. Somogy Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 08
805. XV/43. Somogy Vízi sportmotor-szerelő 35 525 01
806. XVI/1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Avionikus 54 525 03
807. XVI/2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Bányaipari technikus 54 544 01
808. XVI/3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Dízelmotoros vasúti jármű szerelője 54 525 04
809. XVI/4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Erdészeti gépésztechnikus 54 521 02
810. XVI/5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Fegyverműszerész 54 863 01
811. XVI/6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Fluidumkitermelő technikus 54 544 02
812. XVI/7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Fogtechnikus 55 724 01
813. XVI/8. Szabolcs-Szatmár-Bereg Fogtechnikus gyakornok 54 724 01
814. XVI/9. Szabolcs-Szatmár-Bereg Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus 54 581 01
815. XVI/10. Szabolcs-Szatmár-Bereg Hajózási technikus 54 841 01
816. XVI/11. Szabolcs-Szatmár-Bereg Hídépítő és -fenntartó technikus 54 582 02
817. XVI/12. Szabolcs-Szatmár-Bereg Kályhás 34 582 06
818. XVI/13. Szabolcs-Szatmár-Bereg Kishajóépítő, -karbantartó 34 543 05
819. XVI/14. Szabolcs-Szatmár-Bereg Klinikai fogászati higiénikus 55 725 11
820. XVI/15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Kohászati technikus 54 521 04
821. *  XVI/16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Látszerész és fotócikk-kereskedő 54 725 01
822. XVI/17. Szabolcs-Szatmár-Bereg Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 03
823. XVI/18. Szabolcs-Szatmár-Bereg Lovastúra-vezető 54 812 02
824. XVI/19. Szabolcs-Szatmár-Bereg Lovász 34 621 02
825. XVI/20. Szabolcs-Szatmár-Bereg Matróz-gépkezelő 34 841 02
826. XVI/21. Szabolcs-Szatmár-Bereg Műszeres analitikus 55 524 03
827. XVI/22. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nonprofit menedzser 54 345 02
828. XVI/23. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus 55 850 03
829. XVI/24. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyomdaipari gépmester 54 213 04
830. XVI/25. Szabolcs-Szatmár-Bereg Orvosi elektronikai technikus 55 523 04
831. XVI/26. Szabolcs-Szatmár-Bereg Parképítő és fenntartó technikus 54 581 02
832. XVI/27. Szabolcs-Szatmár-Bereg Patkolókovács 35 521 03
833. XVI/28. Szabolcs-Szatmár-Bereg Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 54 343 01
834. XVI/29. Szabolcs-Szatmár-Bereg Repülőgépész 54 525 05
835. XVI/30. Szabolcs-Szatmár-Bereg Repülőgépsárkány-szerelő 54 525 06
836. XVI/31. Szabolcs-Szatmár-Bereg Sommelier 35 811 01
837. *  XVI/32. Szabolcs-Szatmár-Bereg Szőlész-borász 34 541 06
838. *  XVI/33. Szabolcs-Szatmár-Bereg Térképész szaktechnikus 55 581 03
839. XVI/34. Szabolcs-Szatmár-Bereg Útépítő 34 582 11
840. XVI/35. Szabolcs-Szatmár-Bereg Útépítő és -fenntartó technikus 54 582 05
841. XVI/36. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vadászpuska műves 55 863 02
842. XVI/37. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vasútépítő és -fenntartó technikus 54 582 06
843. *  XVI/38. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vidékfejlesztési szaktechnikus 55 581 04
844. XVI/39. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 08
845. XVI/40. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vízi sportmotor-szerelő 35 525 01
846. XVII/1. Tolna Abroncsgyártó 34 543 01
847. XVII/2. Tolna Autógyártó 34 521 01
848. XVII/3. Tolna Avionikus 54 525 03
849. XVII/4. Tolna Bányaipari technikus 54 544 01
850. XVII/5. Tolna Bőrdíszműves 34 542 01
851. XVII/6. Tolna Bőrfeldolgozó-ipari technikus 54 542 01
852. XVII/7. Tolna Drog- és toxikológiai technikus 55 524 01
853. XVII/8. Tolna Fegyverműszerész 54 863 01
854. XVII/9. Tolna Fitness-wellness instruktor 54 813 01
855. XVII/10. Tolna Fluidumkitermelő technikus 54 544 02
856. XVII/11. Tolna Fotográfus és fotótermék-kereskedő 54 810 01
857. XVII/12. Tolna Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus 54 581 01
858. XVII/13. Tolna Gépjármű mechatronikus 34 525 02
859. XVII/14. Tolna Gépjármű-építési, szerelési logisztikus 34 841 01
860. XVII/15. Tolna Gépjárműépítő, szerelő 34 525 01
861. XVII/16. Tolna Gyógyszeripari laboratóriumi technikus 55 524 02
862. XVII/17. Tolna Hajózási technikus 54 841 01
863. XVII/18. Tolna Hídépítő és -fenntartó technikus 54 582 02
864. XVII/19. Tolna Kishajóépítő, -karbantartó 34 543 05
865. XVII/20. Tolna Klinikai fogászati higiénikus 55 725 11
866. XVII/21. Tolna Kohászati technikus 54 521 04
867. XVII/22. Tolna Kőfaragó, műköves és épületszobrász 34 582 07
868. XVII/23. Tolna Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 03
869. XVII/24. Tolna Matróz-gépkezelő 34 841 02
870. XVII/25. Tolna Optikai üvegcsiszoló 34 725 01
871. XVII/26. Tolna Ortopédiai műszerész 54 726 02
872. XVII/27. Tolna Orvosi elektronikai technikus 55 523 04
873. XVII/28. Tolna Papíripari technikus 55 524 04
874. XVII/29. Tolna Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló 35 582 06
875. XVII/30. Tolna Repülőgépész 54 525 05
876. XVII/31. Tolna Repülőgépsárkány-szerelő 54 525 06
877. XVII/32. Tolna Speciális állatfeldolgozó 35 541 01
878. *  XVII/33. Tolna Térképész szaktechnikus 55 581 03
879. XVII/34. Tolna Útépítő és -fenntartó technikus 54 582 05
880. XVII/35. Tolna Vadászpuska műves 55 863 02
881. XVII/36. Tolna Vasútépítő és -fenntartó technikus 54 582 06
882. XVII/37. Tolna Vegyipari technikus 54 524 02
883. XVII/38. Tolna Virágdekoratőr 35 215 02
884. XVII/39. Tolna Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 08
885. XVII/40. Tolna Vízi sportmotor-szerelő 35 525 01
886. XVIII/1. Vas Abroncsgyártó 34 543 01
887. XVIII/2. Vas Avionikus 54 525 03
888. XVIII/3. Vas Bányaipari technikus 54 544 01
889. XVIII/4. Vas Drog- és toxikológiai technikus 55 524 01
890. XVIII/5. Vas Élelmiszeripari analitikus technikus 54 541 01
891. XVIII/6. Vas Élelmiszeripari gépésztechnikus 54 521 01
892. XVIII/7. Vas Erdészeti gépésztechnikus 54 521 02
893. * 
894. XVIII/9. Vas Fegyverműszerész 54 863 01
895. XVIII/10. Vas Fitness-wellness instruktor 54 813 01
896. XVIII/11. Vas Fluidumkitermelő technikus 54 544 02
897. XVIII/12. Vas Foglalkozás-szervező 55 762 01
898. XVIII/13. Vas Formacikk-gyártó 34 543 03
899. XVIII/14. Vas Fotográfus és fotótermék-kereskedő 54 810 01
900. XVIII/15. Vas Gépjármű mechatronikus 34 525 02
901. XVIII/16. Vas Gépjármű-építési, szerelési logisztikus 34 841 01
902. XVIII/17. Vas Gumiipari technikus 54 543 02
903. XVIII/18. Vas Gyógy- és sportmasszőr 54 726 01
904. XVIII/19. Vas Gyógyszeripari laboratóriumi technikus 55 524 02
905. XVIII/20. Vas Hajózási technikus 54 841 01
906. XVIII/21. Vas Halász, haltenyésztő 34 624 01
907. XVIII/22. Vas Hídépítő és -fenntartó technikus 54 582 02
908. XVIII/23. Vas Idegenvezető 54 812 01
909. XVIII/24. Vas Ipari gumitermékelőállító 34 543 04
910. XVIII/25. Vas IT mentor 54 482 01
911. XVIII/26. Vas Járműipari fémalkatrész-gyártó 34 521 07
912. XVIII/27. Vas Kishajóépítő, -karbantartó 34 543 05
913. XVIII/28. Vas Kohászati technikus 54 521 04
914. XVIII/29. Vas Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó 34 543 06
915. XVIII/30. Vas Környezetvédelmi technikus 54 850 01
916. XVIII/31. Vas Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus 55 850 02
917. XVIII/32. Vas Laboratóriumi technikus 54 524 01
918. *  XVIII/33. Vas Látszerész és fotócikk-kereskedő 54 725 01
919. XVIII/34. Vas Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 03
920. XVIII/35. Vas Létesítményi energetikus 55 582 01
921. XVIII/36. Vas Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus 55 541 05
922. XVIII/37. Vas Matróz-gépkezelő 34 841 02
923. *  XVIII/38. Vas Molnár 34 541 04
924. XVIII/39. Vas Motorkerékpár-szerelő 34 525 07
925. XVIII/40. Vas Műanyagfeldolgozó 34 521 09
926. XVIII/41. Vas Műanyagfeldolgozó technikus 54 521 06
927. XVIII/42. Vas Műemlékfenntartó technikus 55 582 02
928. XVIII/43. Vas Műemléki díszítőszobrász 35 582 04
929. XVIII/44. Vas Műemléki helyreállító 35 582 05
930. XVIII/45. Vas Műszeres analitikus 55 524 03
931. XVIII/46. Vas Nonprofit menedzser 54 345 02
932. XVIII/47. Vas Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus 55 850 03
933. XVIII/48. Vas Nyomdaipari gépmester 54 213 04
934. XVIII/49. Vas Optikai üvegcsiszoló 34 725 01
935. XVIII/50. Vas Ortopédiai műszerész 54 726 02
936. XVIII/51. Vas Orvosi elektronikai technikus 55 523 04
937. XVIII/52. Vas Papíripari technikus 55 524 04
938. *  XVIII/53. Vas Pedagógiai- és családsegítő munkatárs 54 140 02
939. XVIII/54. Vas Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló 35 582 06
940. XVIII/55. Vas Repülőgépész 54 525 05
941. XVIII/56. Vas Repülőgépsárkány-szerelő 54 525 06
942. XVIII/57. Vas Sommelier 35 811 01
943. XVIII/58. Vas Speciális állatfeldolgozó 35 541 01
944. XVIII/59. Vas Sportedző (a sportág megjelölésével) 54 813 02
945. XVIII/60. Vas Szenvedélybeteg gondozó 55 762 05
946. XVIII/61. Vas Szociális asszisztens 54 762 02
947. XVIII/62. Vas Szociális szakgondozó 54 762 03
948. XVIII/63. Vas Települési környezetvédelmi szaktechnikus 55 850 04
949. XVIII/64. Vas Útépítő 34 582 11
950. XVIII/65. Vas Útépítő és -fenntartó technikus 54 582 05
951. XVIII/66. Vas Vadászpuska műves 55 863 02
952. XVIII/67. Vas Vasútépítő és -fenntartó technikus 54 582 06
953. XVIII/68. Vas Vasútforgalmi szolgálattevő 54 841 05
954. XVIII/69. Vas Vasúti árufuvarozási ügyintéző 54 841 06
955. XVIII/70. Vas Vasúti személyszállítási ügyintéző 54 841 07
956. XVIII/71. Vas Vasútijármű-technikus 55 525 03
957. XVIII/72. Vas Vegyipari technikus 54 524 02
958. XVIII/73. Vas Virágdekoratőr 35 215 02
959. XVIII/74. Vas Víz- és csatornaműkezelő 34 853 01
960. XVIII/75. Vas Vízgazdálkodó szaktechnikus 55 850 06
961. XVIII/76. Vas Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 08
962. XVIII/77. Vas Vízi sportmotor-szerelő 35 525 01
963. XVIII/78. Vas Vízügyi technikus 54 853 01
964. XIX/1. Veszprém Abroncsgyártó 34 543 01
965. XIX/2. Veszprém Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 55 621 01
966. XIX/3. Veszprém Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 54 621 01
967. XIX/4. Veszprém Audio- és vizuáltechnikai műszerész 35 522 01
968. XIX/5. Veszprém Automatikai technikus 54 523 01
969. XIX/6. Veszprém Avionikus 54 525 03
970. XIX/7. Veszprém Bányaipari technikus 54 544 01
971. XIX/8. Veszprém Biogazdálkodó 35 621 02
972. XIX/9. Veszprém Bőrfeldolgozó-ipari technikus 54 542 01
973. XIX/10. Veszprém Cipőkészítő 34 542 02
974. XIX/11. Veszprém Cukor- és édesipari szaktechnikus 55 541 02
975. XIX/12. Veszprém Dízelmotoros vasúti jármű szerelője 54 525 04
976. XIX/13. Veszprém Drog- és toxikológiai technikus 55 524 01
977. XIX/14. Veszprém Édesipari termékgyártó 34 541 01
978. XIX/15. Veszprém Élelmiszeripari analitikus technikus 54 541 01
979. XIX/16. Veszprém Élelmiszeripari gépésztechnikus 54 521 01
980. XIX/17. Veszprém Erdészeti gépésztechnikus 54 521 02
981. XIX/18. Veszprém Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus 55 541 03
982. XIX/19. Veszprém Fegyverműszerész 54 863 01
983. XIX/20. Veszprém Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító 34 542 03
984. XIX/21. Veszprém Fitness-wellness instruktor 54 813 01
985. XIX/22. Veszprém Fluidumkitermelő technikus 54 544 02
986. XIX/23. Veszprém Fogászati asszisztens 54 720 02
987. XIX/24. Veszprém Foglalkozás-szervező 55 762 01
988. XIX/25. Veszprém Fogtechnikus 55 724 01
989. XIX/26. Veszprém Fogtechnikus gyakornok 54 724 01
990. XIX/27. Veszprém Fotográfus és fotótermék-kereskedő 54 810 01
991. XIX/28. Veszprém Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus 54 581 01
992. XIX/29. Veszprém Gépjármű-építési, szerelési logisztikus 34 841 01
993. XIX/30. Veszprém Gumiipari technikus 54 543 02
994. XIX/31. Veszprém Gyakorló fodrász 52 815 01
995. XIX/32. Veszprém Gyakorló kozmetikus 52 815 02
996. XIX/33. Veszprém Gyermekotthoni asszisztens 54 761 01
997. XIX/34. Veszprém Gyógy- és sportmasszőr 54 726 01
998. XIX/35. Veszprém Gyógypedagógiai segítő munkatárs 54 140 01
999. XIX/36. Veszprém Gyógyszeripari laboratóriumi technikus 55 524 02
1000. XIX/37. Veszprém Hajózási technikus 54 841 01
1001. XIX/38. Veszprém Halász, haltenyésztő 34 624 01
1002. XIX/39. Veszprém Hídépítő és -fenntartó technikus 54 582 02
1003. XIX/40. Veszprém Ipari gumitermék előállító 34 543 04
1004. XIX/41. Veszprém Irodai asszisztens 54 346 01
1005. XIX/42. Veszprém IT mentor 54 482 01
1006. XIX/43. Veszprém Kályhás 34 582 06
1007. XIX/44. Veszprém Kishajóépítő, -karbantartó 34 543 05
1008. XIX/45. Veszprém Klinikai fogászati higiénikus 55 725 11
1009. XIX/46. Veszprém Kohászati technikus 54 521 04
1010. XIX/47. Veszprém Közlekedésautomatikai műszerész 54 523 03
1011. XIX/48. Veszprém Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 02
1012. *  XIX/49. Veszprém Látszerész és fotócikk-kereskedő 54 725 01
1013. XIX/50. Veszprém Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 03
1014. XIX/51. Veszprém Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus 55 541 05
1015. XIX/52. Veszprém Matróz-gépkezelő 34 841 02
1016. XIX/53. Veszprém Mélyépítő technikus 54 582 04
1017. XIX/54. Veszprém Nonprofit menedzser 54 345 02
1018. XIX/55. Veszprém Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus 55 850 03
1019. XIX/56. Veszprém Optikai üvegcsiszoló 34 725 01
1020. XIX/57. Veszprém Ortopédiai műszerész 54 726 02
1021. XIX/58. Veszprém Orvosi elektronikai technikus 55 523 04
1022. XIX/59. Veszprém Papíripari technikus 55 524 04
1023. *  XIX/60. Veszprém Pedagógiai- és családsegítő munkatárs 54 140 02
1024. XIX/61. Veszprém Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 54 343 01
1025. XIX/62. Veszprém Repülőgépész 54 525 05
1026. XIX/63. Veszprém Repülőgépsárkány-szerelő 54 525 06
1027. XIX/64. Veszprém Sportedző (a sportág megjelölésével) 54 813 02
1028. XIX/65. Veszprém Szenvedélybeteg gondozó 55 762 05
1029. XIX/66. Veszprém Tartósítóipari szaktechnikus 55 541 07
1030. XIX/67. Veszprém Tejipari szaktechnikus 55 541 08
1031. *  XIX/68. Veszprém Térképész szaktechnikus 55 581 03
1032. XIX/69. Veszprém Természetvédelmi szaktechnikus 55 850 05
1033. XIX/70. Veszprém Textilipari technikus 54 542 03
1034. XIX/71. Veszprém Útépítő 34 582 11
1035. XIX/72. Veszprém Útépítő és -fenntartó technikus 54 582 05
1036. XIX/73. Veszprém Vadászpuska műves 55 863 02
1037. XIX/74. Veszprém Vasútépítő és -fenntartó technikus 54 582 06
1038. XIX/75. Veszprém Vasútforgalmi szolgálattevő 54 841 05
1039. XIX/76. Veszprém Vasúti árufuvarozási ügyintéző 54 841 06
1040. XIX/77. Veszprém Vasúti személyszállítási ügyintéző 54 841 07
1041. XIX/78. Veszprém Vasúti villamos jármű szerelője 54 525 07
1042. XIX/79. Veszprém Vasúti vontatott jármű szerelője 54 525 08
1043. XIX/80. Veszprém Vasútijármű-technikus 55 525 03
1044. *  XIX/81. Veszprém Vidékfejlesztési szaktechnikus 55 581 04
1045. XIX/82. Veszprém Vízépítő technikus 55 582 03
1046. XIX/83. Veszprém Vízgazdálkodó szaktechnikus 55 850 06
1047. XIX/84. Veszprém Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 08
1048. XIX/85. Veszprém Vízi sportmotor-szerelő 35 525 01
1049. XIX/86. Veszprém Vízügyi technikus 54 853 01
1050. XX/1. Zala Abroncsgyártó 34 543 01
1051. XX/2. Zala Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 55 621 01
1052. XX/3. Zala Audio- és vizuáltechnikai műszerész 35 522 01
1053. XX/4. Zala Automatikai technikus 54 523 01
1054. XX/5. Zala Avionikus 54 525 03
1055. XX/6. Zala Bányaipari technikus 54 544 01
1056. XX/7. Zala Belovagló 35 813 01
1057. XX/8. Zala Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus 55 541 01
1058. XX/9. Zala Bőrdíszműves 34 542 01
1059. XX/10. Zala Bőrfeldolgozó-ipari technikus 54 542 01
1060. XX/11. Zala Cipőkészítő 34 542 02
1061. XX/12. Zala Cukor- és édesipari szaktechnikus 55 541 02
1062. XX/13. Zala Dízelmotoros vasúti jármű szerelője 54 525 04
1063. XX/14. Zala Drog- és toxikológiai technikus 55 524 01
1064. XX/15. Zala Édesipari termékgyártó 34 541 01
1065. XX/16. Zala Elektromos gép- és készülékszerelő 34 522 02
1066. XX/17. Zala Élelmiszeripari analitikus technikus 54 541 01
1067. XX/18. Zala Élelmiszeripari gépésztechnikus 54 521 01
1068. XX/19. Zala Erdészeti és vadgazdálkodási technikus 54 623 01
1069. XX/20. Zala Erdészeti gépésztechnikus 54 521 02
1070. XX/21. Zala Erdészeti szakmunkás 34 623 01
1071. XX/22. Zala Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus 55 541 03
1072. * 
1073. XX/24. Zala Fegyverműszerész 54 863 01
1074. XX/25. Zala Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító 34 542 03
1075. XX/26. Zala Férfiszabó 34 542 04
1076. XX/27. Zala Fitness-wellness instruktor 54 813 01
1077. XX/28. Zala Foglalkozás-szervező 55 762 01
1078. XX/29. Zala Fogtechnikus 55 724 01
1079. XX/30. Zala Fogtechnikus gyakornok 54 724 01
1080. XX/31. Zala Formacikk-gyártó 34 543 03
1081. XX/32. Zala Fotográfus és fotótermék-kereskedő 54 810 01
1082. XX/33. Zala Gépjármű mechatronikus 34 525 02
1083. XX/34. Zala Gépjármű-építési, szerelési logisztikus 34 841 01
1084. XX/35. Zala Gépjárműépítő, szerelő 34 525 01
1085. XX/36. Zala Gerontológiai gondozó 55 762 02
1086. XX/37. Zala Gumiipari technikus 54 543 02
1087. XX/38. Zala Gyermekotthoni asszisztens 54 761 01
1088. XX/39. Zala Gyógyszeripari laboratóriumi technikus 55 524 02
1089. XX/40. Zala Hajózási technikus 54 841 01
1090. XX/41. Zala Halász, haltenyésztő 34 624 01
1091. XX/42. Zala Hídépítő és -fenntartó technikus 54 582 02
1092. XX/43. Zala Idegenvezető 54 812 01
1093. XX/44. Zala Ipari gumitermék előállító 34 543 04
1094. XX/45. Zala IT mentor 54 482 01
1095. XX/46. Zala Járműipari fémalkatrész-gyártó 34 521 07
1096. XX/47. Zala Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó 34 525 04
1097. XX/48. Zala Járműkarosszéria készítő, szerelő 34 525 05
1098. XX/49. Zala Kályhás 34 582 06
1099. XX/50. Zala Kishajóépítő, -karbantartó 34 543 05
1100. XX/51. Zala Klinikai fogászati higiénikus 55 725 11
1101. XX/52. Zala Kohászati technikus 54 521 04
1102. XX/53. Zala Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó 34 543 06
1103. XX/54. Zala Környezetvédelmi technikus 54 850 01
1104. XX/55. Zala Laboratóriumi technikus 54 524 01
1105. *  XX/56. Zala Látszerész és fotócikk-kereskedő 54 725 01
1106. XX/57. Zala Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 03
1107. XX/58. Zala Létesítményi energetikus 55 582 01
1108. XX/59. Zala Lovastúra-vezető 54 812 02
1109. XX/60. Zala Lovász 34 621 02
1110. XX/61. Zala Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus 55 541 05
1111. XX/62. Zala Matróz-gépkezelő 34 841 02
1112. *  XX/63. Zala Molnár 34 541 04
1113. XX/64. Zala Műanyagfeldolgozó technikus 54 521 06
1114. XX/65. Zala Műemlékfenntartó technikus 55 582 02
1115. XX/66. Zala Műemléki díszítőszobrász 35 582 04
1116. XX/67. Zala Műemléki helyreállító 35 582 05
1117. XX/68. Zala Műszeres analitikus 55 524 03
1118. XX/69. Zala Nonprofit menedzser 54 345 02
1119. XX/70. Zala Növényvédelmi szaktechnikus 55 621 02
1120. XX/71. Zala Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus 55 850 03
1121. XX/72. Zala Nyomdaipari gépmester 54 213 04
1122. XX/73. Zala Optikai üvegcsiszoló 34 725 01
1123. XX/74. Zala Ortopédiai műszerész 54 726 02
1124. XX/75. Zala Orvosi elektronikai technikus 55 523 04
1125. XX/76. Zala Papíripari technikus 55 524 04
1126. XX/77. Zala Patkolókovács 35 521 03
1127. *  XX/78. Zala Pedagógiai- és családsegítő munkatárs 54 140 02
1128. XX/79. Zala Pszichiátriai gondozó 55 762 04
1129. XX/80. Zala Rehabilitációs nevelő, segítő 54 762 01
1130. XX/81. Zala Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló 35 582 06
1131. XX/82. Zala Repülőgépész 54 525 05
1132. XX/83. Zala Repülőgépsárkány-szerelő 54 525 06
1133. XX/84. Zala Sommelier 35 811 01
1134. XX/85. Zala Speciális állatfeldolgozó 35 541 01
1135. XX/86. Zala Sportedző (a sportág megjelölésével) 54 813 02
1136. XX/87. Zala Szenvedélybeteg gondozó 55 762 05
1137. XX/88. Zala Szociális asszisztens 54 762 02
1138. XX/89. Zala Szociális szakgondozó 54 762 03
1139. XX/90. Zala Tartósítóipari szaktechnikus 55 541 07
1140. XX/91. Zala Tejipari szaktechnikus 55 541 08
1141. XX/92. Zala Települési környezetvédelmi szaktechnikus 55 850 04
1142. *  XX/93. Zala Térképész szaktechnikus 55 581 03
1143. XX/94. Zala Útépítő 34 582 11
1144. XX/95. Zala Útépítő és -fenntartó technikus 54 582 05
1145. XX/96. Zala Vadászpuska műves 55 863 02
1146. XX/97. Zala Vasútépítő és -fenntartó technikus 54 582 06
1147. XX/98. Zala Vasútforgalmi szolgálattevő 54 841 05
1148. XX/99. Zala Vasúti árufuvarozási ügyintéző 54 841 06
1149. XX/100. Zala Vasúti személyszállítási ügyintéző 54 841 07
1150. XX/101. Zala Vasúti villamos jármű szerelője 54 525 07
1151. XX/102. Zala Vasúti vontatott jármű szerelője 54 525 08
1152. XX/103. Zala Vasútijármű-technikus 55 525 03
1153. *  XX/104. Zala Vidékfejlesztési szaktechnikus 55 581 04
1154. XX/105. Zala Virágdekoratőr 35 215 02
1155. XX/106. Zala Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó 54 841 08
1156. XX/107. Zala Vízi sportmotor-szerelő 35 525 01

2. melléklet a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelethez

Állami támogatásban nem részesíthető szakközépiskolai ágazatok 2013. szeptember 1-jétől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra tekintettel

1. A B C
2. Sorszám Megye/főváros Szakközépiskolai ágazat megnevezése
3. I/1. Bács-Kiskun Bányászat
4. II/1. Budapest Erdészet és vadgazdálkodás
5. III/1. Csongrád Bányászat
6. IV/1. Győr-Moson-Sopron Bányászat
7. IV/2. Győr-Moson-Sopron Egészségügyi technika
8. IV/3. Győr-Moson-Sopron Földmérés
9. IV/4. Győr-Moson-Sopron Kohászat
10. IV/5. Győr-Moson-Sopron Közlekedésépítő
11. IV/6. Győr-Moson-Sopron Nyomdaipar
12. IV/7. Győr-Moson-Sopron Optika
13. V/1. Vas Bányászat
14. V/2. Vas Kohászat
15. V/3. Vas Közlekedésépítő
16. V/4. Vas Nyomdaipar
17. V/5. Vas Optika
18. V/6. Vas Sport
19. V/7. Vas Vegyész
20. V/8. Vas Vegyipar
21. VI/1. Zala Egészségügyi technika
22. VI/2. Zala Kohászat
23. VI/3. Zala Közlekedésépítő
24. VI/4. Zala Nyomdaipar
25. VI/5. Zala Optika
26. VI/6. Zala Sport

3. melléklet a 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelethez

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben

1. A B C D
2. Sorszám Megye/főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma
3. I/1. Bács-Kiskun Ács 3458201
4. I/2. Bács-Kiskun Asztalos 3454302
5. I/3. Bács-Kiskun Épület- és szerkezet lakatos 3458203
6. I/4. Bács-Kiskun Gépi forgácsoló 3452103
7. I/5. Bács-Kiskun Hegesztő 3452106
8. I/6. Bács-Kiskun Kőműves és hidegburkoló 3458208
9. I/7. Bács-Kiskun Mezőgazdasági gépész 3452108
10. I/8. Bács-Kiskun Női szabó 3454206
11. I/9. Bács-Kiskun Szerszámkészítő 3452110
12. I/10. Bács-Kiskun Szociális gondozó és ápoló 3476201
13. II/1. Baranya Ács 3458201
14. II/2. Baranya Bádogos 3458202
15. II/3. Baranya Épület- és szerkezet lakatos 3458203
16. II/4. Baranya Gépi forgácsoló 3452103
17. II/5. Baranya Hegesztő 3452106
18. II/6. Baranya Ipari gépész 3452104
19. II/7. Baranya Kertész 3462202
20. II/8. Baranya Kőműves és hidegburkoló 3458208
21. II/9. Baranya Szociális gondozó és ápoló 3476201
22. II/10. Baranya Villanyszerelő 3452204
23. III/1. Békés Ács 3458201
24. III/2. Békés Épület- és szerkezetlakatos 3458203
25. III/3. Békés Gépi forgácsoló 3452103
26. III/4. Békés Hegesztő 3452106
27. III/5. Békés Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 3458209
28. III/6. Békés Mezőgazdasági gépész 3452108
29. III/7. Békés Női szabó 3454206
30. III/8. Békés Szociális gondozó és ápoló 3476201
31. III/9. Békés Villanyszerelő 3452204
32. III/10. Békés Víz-, csatorna- és közműrendszerszerelő 3458212
33. IV/1. Borsod-Abaúj-Zemplén Ács 3458201
34. IV/2. Borsod-Abaúj-Zemplén Gazda 3462101
35. IV/3. Borsod-Abaúj-Zemplén Gépi forgácsoló 3452103
36. IV/4. Borsod-Abaúj-Zemplén Ipari gépész 3452104
37. IV/5. Borsod-Abaúj-Zemplén Kőműves és hidegburkoló 3458208
38. IV/6. Borsod-Abaúj-Zemplén Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 3458209
39. IV/7. Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőgazdasági gépész 3452108
40. IV/8. Borsod-Abaúj-Zemplén Szerszámkészítő 3452110
41. IV/9. Borsod-Abaúj-Zemplén Szociális gondozó és ápoló 3476201
42. IV/10. Borsod-Abaúj-Zemplén Villanyszerelő 3452204
43. V/1. Budapest és Pest megye Ács 3458201
44. V/2. Budapest és Pest megye Asztalos 3454302
45. V/3. Budapest és Pest megye Elektronikai műszerész 3452203
46. V/4. Budapest és Pest megye Gépi forgácsoló 3452103
47. V/5. Budapest és Pest megye Hegesztő 3452106
48. V/6. Budapest és Pest megye Ipari gépész 3452104
49. V/7. Budapest és Pest megye Kőműves és hidegburkoló 3458208
50. V/8. Budapest és Pest megye Női szabó 3454206
51. V/9. Budapest és Pest megye Villanyszerelő 3452204
52. V/10. Budapest és Pest megye Víz-, csatorna- és közműrendszerszerelő 3458212
53. VI/1. Csongrád Ács 3458201
54. VI/2. Csongrád Épület- és szerkezet lakatos 3458203
55. VI/3. Csongrád Gépi forgácsoló 3452103
56. VI/4. Csongrád Hegesztő 3452106
57. VI/5. Csongrád Kerámia, porcelán készítő
(a szakmairány megjelölésével)
3421102
58. VI/6. Csongrád Kertész 3462202
59. VI/7. Csongrád Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 3458209
60. VI/8. Csongrád Női szabó 3454206
61. VI/9. Csongrád Szociális gondozó és ápoló 3476201
62. VI/10. Csongrád Villanyszerelő 3452204
63. VII/1. Fejér Ács 3458201
64. VII/2. Fejér Gépi forgácsoló 3452103
65. VII/3. Fejér Hegesztő 3452106
66. VII/4. Fejér Húsipari termékgyártó 3454103
67. VII/5. Fejér Ipari gépész 3452104
68. VII/6. Fejér Kőműves és hidegburkoló 3458208
69. VII/7. Fejér Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 3458209
70. VII/8. Fejér Szerszámkészítő 3452110
71. VII/9. Fejér Szociális gondozó és ápoló 3476201
72. VII/10. Fejér Villanyszerelő 3452204
73. VIII/1. Győr-Moson-Sopron Ács 3458201
74. VIII/2. Győr-Moson-Sopron Épület- és szerkezetlakatos 3458203
75. VIII/3. Győr-Moson-Sopron Gépi forgácsoló 3452103
76. VIII/4. Győr-Moson-Sopron Hegesztő 3452106
77. VIII/5. Győr-Moson-Sopron Ipari gépész 3452104
78. VIII/6. Győr-Moson-Sopron Kőműves és hidegburkoló 3458208
79. VIII/7. Győr-Moson-Sopron Szakács 3481104
80. VIII/8. Győr-Moson-Sopron Szerszámkészítő 3452110
81. VIII/9. Győr-Moson-Sopron Szociális gondozó és ápoló 3476201
82. VIII/10. Győr-Moson-Sopron Villanyszerelő 3452204
83. IX/1. Hajdú-Bihar Ács 3458201
84. IX/2. Hajdú-Bihar Épület- és szerkezetlakatos 3458203
85. IX/3. Hajdú-Bihar Gépi forgácsoló 3452103
86. IX/4. Hajdú-Bihar Hegesztő 3452106
87. IX/5. Hajdú-Bihar Húsipari termékgyártó 3454103
88. IX/6. Hajdú-Bihar Ipari gépész 3452104
89. IX/7. Hajdú-Bihar Mezőgazdasági gépész 3452108
90. *  IX/8. Hajdú-Bihar Pék 3454105
91. IX/9. Hajdú-Bihar Szociális gondozó és ápoló 3476201
92. IX/10. Hajdú-Bihar Villanyszerelő 3452204
93. X/1. Heves Gazda 3462101
94. X/2. Heves Gépi forgácsoló 3452103
95. X/3. Heves Gyártósori gépbeállító 3452105
96. X/4. Heves Ipari gépész 3452104
97. X/5. Heves Kőműves és hidegburkoló 3458208
98. X/6. Heves Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 3458209
99. X/7. Heves Mezőgazdasági gépész 3452108
100. X/8. Heves Szerszámkészítő 3452110
101. X/9. Heves Szociális gondozó és ápoló 3476201
102. X/10. Heves Villanyszerelő 3452204
103. XI/1. Jász-Nagykun-Szolnok Ács 3458201
104. XI/2. Jász-Nagykun-Szolnok Épület- és szerkezetlakatos 3458203
105. XI/3. Jász-Nagykun-Szolnok Gépi forgácsoló 3452103
106. XI/4. Jász-Nagykun-Szolnok Hegesztő 3452106
107. XI/5. Jász-Nagykun-Szolnok Húsipari termékgyártó 3454103
108. XI/6. Jász-Nagykun-Szolnok Ipari gépész 3452104
109. XI/7. Jász-Nagykun-Szolnok Mezőgazdasági gépész 3452108
110. *  XI/8. Jász-Nagykun-Szolnok Pék 3454105
111. XI/9. Jász-Nagykun-Szolnok Szociális gondozó és ápoló 3476201
112. XI/10. Jász-Nagykun-Szolnok Villanyszerelő 3452204
113. XII/1. Komárom-Esztergom CNC gépkezelő 3552101
114. XII/2. Komárom-Esztergom Elektromechanikai műszerész 3452201
115. XII/3. Komárom-Esztergom Gépi forgácsoló 3452103
116. XII/4. Komárom-Esztergom Hegesztő 3452106
117. XII/5. Komárom-Esztergom Ipari gépész 3452104
118. XII/6. Komárom-Esztergom Kőműves és hidegburkoló 3458208
119. XII/7. Komárom-Esztergom Mezőgazdasági gépjavító 3552102
120. XII/8. Komárom-Esztergom Szerszámkészítő 3452110
121. XII/9. Komárom-Esztergom Szociális gondozó és ápoló 3476201
122. XII/10. Komárom-Esztergom Villanyszerelő 3452204
123. XIII/1. Nógrád Ács 3458201
124. XIII/2. Nógrád Asztalos 3454302
125. XIII/3. Nógrád Gazda 3462101
126. XIII/4. Nógrád Gépi forgácsoló 3452103
127. XIII/3. Nógrád Ipari gépész 3452104
128. XIII/6. Nógrád Kőműves és hidegburkoló 3458208
129. XIII/7. Nógrád Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 3458209
130. XIII/8. Nógrád Mezőgazdasági gépész 3452108
131. XIII/9. Nógrád Női szabó 3454206
132. XIII/10. Nógrád Villanyszerelő 3452204
133. XIV/1. Somogy Épület- és szerkezetlakatos 3458203
134. XIV/2. Somogy Gépi forgácsoló 3452103
135. XIV/3. Somogy Hegesztő 3452106
136. XIV/4. Somogy Ipari gépész 3452104
137. XIV/5. Somogy Karosszérialakatos 3452506
138. XIV/6. Somogy Kőműves és hidegburkoló 3458208
139. XIV/7. Somogy Mezőgazdasági gépész 3452108
140. XIV/8. Somogy Szerszámkészítő 3452110
141. XIV/9. Somogy Szociális gondozó és ápoló 3476201
142. XIV/10. Somogy Villanyszerelő 3452204
143. XV/1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Ács 3458201
144. XV/2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Épület- és szerkezetlakatos 3458203
145. XV/3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Gépi forgácsoló 3452103
146. XV/4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Hegesztő 3452106
147. XV/5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Húsipari termékgyártó 3454103
148. XV/6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Ipari gépész 3452104
149. XV/7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Mezőgazdasági gépész 3452108
150. *  XV/8. Szabolcs-Szatmár-Bereg Pék 3454105
151. XV/9. Szabolcs-Szatmár-Bereg Szociális gondozó és ápoló 3476201
152. XV/10. Szabolcs-Szatmár-Bereg Villanyszerelő 3452204
153. XVI/1. Tolna Épület- és szerkezetlakatos 3458203
154. XVI/2. Tolna Gazda 3462101
155. XVI/3. Tolna Gépi forgácsoló 3452103
156. XVI/4. Tolna Hegesztő 3452106
157. XVI/5. Tolna Ipari gépész 3452104
158. XVI/6. Tolna Kőműves és hidegburkoló 3458208
159. XVI/7. Tolna Mezőgazdasági gépész 3452108
160. XVI/8. Tolna Szerszámkészítő 3452110
161. XVI/9. Tolna Szociális gondozó és ápoló 3476201
162. XVI/10. Tolna Villanyszerelő 3452204
163. XVII/1. Vas Ács 3458201
164. XVII/2. Vas Épület- és szerkezetlakatos 3458203
165. XVII/3. Vas Gépi forgácsoló 3452103
166. XVII/4. Vas Hegesztő 3452106
167. XVII/5. Vas Kőműves és hidegburkoló 3458208
168. XVII/6. Vas Mechatronikus-karbantartó 3452301
169. XVII/7. Vas Női szabó 3454206
170. XVII/8. Vas Szerszámkészítő 3452110
171. XVII/9. Vas Szociális gondozó és ápoló 3476201
172. XVII/10. Vas Villanyszerelő 3452204
173. XVIII/1. Veszprém Épület- és szerkezetlakatos 3458203
174. XVIII/2. Veszprém Gépi forgácsoló 3452103
175. XVIII/3. Veszprém Hegesztő 3452106
176. XVIII/4. Veszprém Húsipari termékgyártó 3454103
177. XVIII/5. Veszprém Ipari gépész 3452104
178. XVIII/6. Veszprém Kőműves és hidegburkoló 3458208
179. XVIII/7. Veszprém Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 3458209
180. XVIII/8. Veszprém Szerszámkészítő 3452110
181. XVIII/9. Veszprém Szociális gondozó és ápoló 3476201
182. XVIII/10. Veszprém Villanyszerelő 3452204
183. XIX/1. Zala Ács 3458201
184. XIX/2. Zala Épület- és szerkezetlakatos 3458203
185. XIX/3. Zala Gépi forgácsoló 3452103
186. XIX/4. Zala Hegesztő 3452106
187. XIX/5. Zala Kőműves és hidegburkoló 3458208
188. XIX/6. Zala Női szabó 3454206
189. XIX/7. Zala Szakács 3481104
190. XIX/8. Zala Szerszámkészítő 3452110
191. XIX/9. Zala Szociális gondozó és ápoló 3476201
192. XIX/10. Zala Villanyszerelő 3452204

  Vissza az oldal tetejére