A jogszabály mai napon ( 2020.02.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1269/2012. (VII. 27.) Korm. határozat

a Tihanyi Alapítvány egyedi támogatásáról

1. A Kormány egyetért a Mathias Corvinus Collegium céljaival, és azzal, hogy a Mathias Corvinus Collegiumot üzemeltető Tihanyi Alapítvány a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Fejezeti általános tartalék alcím terhére 2012. évre 250 000 ezer forint egyedi, vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásban részesüljön.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár;
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

2. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében a Tihanyi Alapítvány működésének, szakmai feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása érdekében 250 000 ezer forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. XI. Miniszterelnökség fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Fejezeti általános tartalék alcím javára.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

3. A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a Mathias Corvinus Collegium felhalmozott tartozásállományának kiegyenlítése, valamint munkájának elősegítése céljából nyújtandó vissza nem térítendő támogatás rendelkezésre bocsátásának és felhasználásának feltételeiről kössön támogatási szerződést a Tihanyi Alapítvánnyal.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: 2012. július 31.

1. melléklet az 1269/2012. (VII. 27.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
ÁHT
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Előir.
csoport
száma
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Előir.
csop.
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszterelnökség
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 3 Fejezeti álatalános tartalék
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 250,0
XI. Miniszterelnökség
297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések -250,0
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban, egy tizedessel
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
ÁHT.
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Előir.
csoport
száma
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Előir.
csop.
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Millió forintban, egy tizedessel
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
ÁHT.
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Előir.
csoport
száma
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Előir.
csop.
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszterelnökség
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 3 Fejezeti álatalános tartalék 250,0
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
Fejezet 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 250,0 250,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

  Vissza az oldal tetejére